Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-01-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 49-1812, i. k. 1081100NUTA00000358

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1269, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20618

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MINISTERIJŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 24 d. Nr. 358

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                    Regimantas Čiupaila

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m.  gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1269

redakcija)

 

 

MINISTERIJŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS Vyriausybės kanceliarijos, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS PAGAL GRUPES

 

 

Grupė                  Valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas

I       

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

4. Lietuvos Respublikos finansų ministerija

5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

12. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

II     

1. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

2. Aplinkos apsaugos agentūra

3. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

4. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

6. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

7. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos

8. Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

9. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

10. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

11. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

12. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

13. Lietuvos administracinių ginčų komisija

14. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

15. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

16. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

17. Lietuvos kariuomenė

18. Lietuvos kultūros taryba

19. Lietuvos metrologijos inspekcija

20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

21. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

22. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

23. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

24. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

25. Lietuvos standartizacijos departamentas

26. Lietuvos statistikos departamentas

27. Lietuvos teismo ekspertizės centras

28. Lietuvos transporto saugos administracija

29. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

30. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

31. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

32. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

33. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

34. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

35. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

36. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

37. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

38. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

39. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

40. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

41. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

42. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

43. Radiacinės saugos centras

44. Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

45. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

46. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

47. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

48. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

49. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

50. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

51. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

52. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

53. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

54. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

55. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

56. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

57. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

58. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

59. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

60. Valstybinė miškų tarnyba

61. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

62. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

63. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

64. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

65. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

66. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

67. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

68. Viešųjų pirkimų tarnyba

69. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

III    

1. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

3. Augalų genų bankas

4. Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

5. Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

6. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

7. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžios įstaigos:

7.1.Alytaus pataisos namai

7.2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

7.3. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

7.4. Kauno tardymo izoliatorius

7.5. Kybartų pataisos namai

7.6. Laisvės atėmimo vietų ligoninė

7.7. Lietuvos probacijos tarnyba

7.8. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas

7.9. Marijampolės pataisos namai

7.10. Panevėžio pataisos namai

7.11. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

7.12. Šiaulių tardymo izoliatorius

7.13. Vilniaus pataisos namai

8. Lietuvos bioetikos komitetas

9. Lietuvos centrinis valstybės archyvas

10. Lietuvos ypatingasis archyvas

11. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

12. Lietuvos kriminalinės policijos biuras

13. Lietuvos literatūros ir meno archyvas

14. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“

15. Lietuvos kelių policijos tarnyba

16. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

17. Lietuvos policijos mokykla

18. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

19. Lietuvos valstybės naujasis archyvas

20. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

21. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės muitinės:

21.1. Kauno teritorinė muitinė

21.2. Klaipėdos teritorinė muitinė

21.3. Vilniaus teritorinė muitinė

22. Muitinės informacinių sistemų centras

23. Muitinės kriminalinė tarnyba

24. Muitinės laboratorija

25. Muitinės mokymo centras

26. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos

27. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

28. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

29. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

30. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

31. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

32. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos:

32.1. Bendrasis pagalbos centras

32.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras

33. Regioniniai valstybės archyvai:

33.1. Kauno regioninis valstybės archyvas

33.2. Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

33.3. Šiaulių regioninis valstybės archyvas

33.4. Vilniaus regioninis valstybės archyvas

34. Studijų kokybės vertinimo centras

35. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

36. Teritorinės ligonių kasos:

36.1. Kauno teritorinė ligonių kasa

36.2. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

36.3. Panevėžio teritorinė ligonių kasa

36.4. Šiaulių teritorinė ligonių kasa

36.5. Vilniaus teritorinė ligonių kasa

37. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

38. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

39. Ugniagesių gelbėtojų mokykla

40. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

41. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos:

41.1. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

41.2. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

41.3. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

41.4. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

41.5. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

42. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžios valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos:

42.1. Anykščių regioninio parko direkcija

42.2. Asvejos regioninio parko direkcija

42.3. Aukštadvario regioninio parko direkcija

42.4. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

42.5. Biržų regioninio parko direkcija

42.6. Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija

42.7. Dubysos regioninio parko direkcija

42.8. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

42.9. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

42.10. Kauno marių regioninio parko direkcija

42.11. Krekenavos regioninio parko direkcija

42.12. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

42.13. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

42.14. Metelių regioninio parko direkcija

42.15. Nemuno deltos regioninio parko direkcija

42.16. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

42.17. Neries regioninio parko direkcija

42.18. Pagramančio regioninio parko direkcija

42.19. Pajūrio regioninio parko direkcija

42.20. Panemunių regioninio parko direkcija

42.21. Rambyno regioninio parko direkcija

42.22. Salantų regioninio parko direkcija

42.23. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

42.24. Sirvėtos regioninio parko direkcija

42.25. Tytuvėnų regioninio parko direkcija

42.26. Varnių regioninio parko direkcija

42.27. Veisiejų regioninio parko direkcija

42.28. Ventos regioninio parko direkcija

42.29. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

42.30. Vištyčio regioninio parko direkcija

42.31. Žagarės regioninio parko direkcija

42.32. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

42.33. Žuvinto biosferos rezervato direkcija

43. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

44. Valstybinė kalbos inspekcija

45. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

46. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

47. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai:

47.1. Alytaus skyrius

47.2. Kauno skyrius

47.3. Klaipėdos skyrius

47.4.  Marijampolės skyrius

47.5. Mažeikių skyrius

47.6.  Panevėžio skyrius

47.7.  Šiaulių skyrius

47.8.  Šilalės skyrius

47.9.  Utenos skyrius

47.10. Vilniaus skyrius

48. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

49. Valstybinis studijų fondas

50. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

51. Vyriausieji policijos komisariatai:

51.1. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.2. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.3.  Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.4.  Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.5.  Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.6. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.7. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.8. Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.9. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

51.10. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

52. Vyriausybės atstovų tarnybos:

52.1. Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba

52.2. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba

52.3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba

52.4. Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba

52.5. Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba

52.6. Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba

52.7. Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba

52.8. Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba

52.9. Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba

52.10. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 943, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4349 (2008-10-04), i. k. 1081100NUTA00000943

Nr. 1115, 2008-11-04, Žin., 2008, Nr. 130-4976 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001115

Nr. 1181, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5318 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001181

Nr. 42, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 12-455 (2009-01-31), i. k. 1091100NUTA00000042

Nr. 102, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 20-794 (2009-02-21), i. k. 1091100NUTA00000102

Nr. 1024, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4612 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001024

Nr. 1103, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4760 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001103

Nr. 1176, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4960 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001176

Nr. 1428, 2009-11-04, Žin., 2009, Nr. 134-5846 (2009-11-10), i. k. 1091100NUTA00001428

Nr. 1490, 2009-11-11, Žin., 2009, Nr. 137-6008 (2009-11-19), i. k. 1091100NUTA00001490

Nr. 1741, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 157-7096 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001741

Nr. 1795, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7181 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001795

Nr. 141, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 21-983 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000141

Nr. 319, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 36-1725 (2010-03-30), i. k. 1101100NUTA00000319

Nr. 401, 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2117 (2010-04-17), i. k. 1101100NUTA00000401

Nr. 520, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 55-2684 (2010-05-13), i. k. 1101100NUTA00000520

Nr. 757, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3644 (2010-06-22), i. k. 1101100NUTA00000757

Nr. 787, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3724 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000787

Nr. 820, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3883 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000820

Nr. 850, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3944 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000850

Nr. 1027, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4556 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001027

Nr. 1040, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4597 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001040

Nr. 1222, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5365 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001222

Nr. 1226, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5369 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001226

Nr. 1252, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5395 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001252

Nr. 1562, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6774 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001562

Nr. 1816, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 153-7829 (2010-12-28), i. k. 1101100NUTA00001816

Nr. 228, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1178 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000228

Nr. 537, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2716 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000537

Nr. 707, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3618 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000707

Nr. 751, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3759 (2011-06-28), i. k. 1111100NUTA00000751

Nr. 1109, 2011-09-21, Žin., 2011, Nr. 118-5554 (2011-09-30), i. k. 1111100NUTA00001109

Nr. 1226, 2011-10-19, Žin., 2011, Nr. 130-6157 (2011-10-29), i. k. 1111100NUTA00001226

Nr. 1440, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7156 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001440

Nr. 148, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-947 (2012-02-15), i. k. 1121100NUTA00000148

Nr. 428, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 49-2383 (2012-04-26), i. k. 1121100NUTA00000428

Nr. 624, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 64-3236 (2012-06-07), i. k. 1121100NUTA00000624

Nr. 657, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 66-3351 (2012-06-13), i. k. 1121100NUTA00000657

Nr. 845, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4368 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000845

Nr. 956, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5033 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000956

Nr. 1237, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5994 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001237

Nr. 1319, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 129-6485 (2012-11-08), i. k. 1121100NUTA00001319

Nr. 1412, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 138-7064 (2012-11-29), i. k. 1121100NUTA00001412

Nr. 1553, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7860 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001553

Nr. 1286, 2013-12-31, Žin., 2013, Nr. 141-7116 (2013-12-31); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00308

Nr. 608, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09294

Nr. 707, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10553

Nr. 832, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-01, i. k. 2014-11535

Nr. 1284, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17288

Nr. 1502, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21088

Nr. 66, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01382

Nr. 375, 2015-04-15, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06022

Nr. 496, 2015-05-13, paskelbta TAR 2015-05-19, i. k. 2015-07629

Nr. 796, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12146

Nr. 901, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13070

Nr. 1201, 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18511

Nr. 1221, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19278

Nr. 1391, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21111

Nr. 38, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01538

Nr. 403, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10629

Nr. 399, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10617

Nr. 1175, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27754

Nr. 619, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12881

Nr. 705, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14145

Nr. 680, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13523

Nr. 960, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19077

Nr. 1135, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21615

Nr. 305, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05657

Nr. 511, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09984

Nr. 295, 2018-03-28, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05179

Nr. 651, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11992

Nr. 577, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10048

Nr. 1269, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20618

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 943, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4349 (2008-10-04), i. k. 1081100NUTA00000943

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1115, 2008-11-04, Žin., 2008, Nr. 130-4976 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5318 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001181

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 42, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 12-455 (2009-01-31), i. k. 1091100NUTA00000042

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 102, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 20-794 (2009-02-21), i. k. 1091100NUTA00000102

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1024, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4612 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001024

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1103, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4760 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001103

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1176, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4960 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001176

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1428, 2009-11-04, Žin., 2009, Nr. 134-5846 (2009-11-10), i. k. 1091100NUTA00001428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1490, 2009-11-11, Žin., 2009, Nr. 137-6008 (2009-11-19), i. k. 1091100NUTA00001490

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1741, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 157-7096 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1795, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7181 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 141, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 21-983 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000141

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 319, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 36-1725 (2010-03-30), i. k. 1101100NUTA00000319

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 401, 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2117 (2010-04-17), i. k. 1101100NUTA00000401

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 520, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 55-2684 (2010-05-13), i. k. 1101100NUTA00000520

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 757, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3644 (2010-06-22), i. k. 1101100NUTA00000757

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3724 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3883 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000820

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 850, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3944 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000850

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1027, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4556 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001027

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1040, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4597 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1222, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5365 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001222

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1226, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5369 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001226

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1252, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5395 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1562, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6774 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001562

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1816, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 153-7829 (2010-12-28), i. k. 1101100NUTA00001816

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 228, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1178 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000228

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl Ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 537, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2716 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3618 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 751, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3759 (2011-06-28), i. k. 1111100NUTA00000751

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1109, 2011-09-21, Žin., 2011, Nr. 118-5554 (2011-09-30), i. k. 1111100NUTA00001109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1226, 2011-10-19, Žin., 2011, Nr. 130-6157 (2011-10-29), i. k. 1111100NUTA00001226

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1440, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7156 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001440

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 148, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-947 (2012-02-15), i. k. 1121100NUTA00000148

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 428, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 49-2383 (2012-04-26), i. k. 1121100NUTA00000428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 624, 2012-05-29, Žin., 2012, Nr. 64-3236 (2012-06-07), i. k. 1121100NUTA00000624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 657, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 66-3351 (2012-06-13), i. k. 1121100NUTA00000657

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4368 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000845

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 956, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5033 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000956

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1237, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5994 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001237

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1319, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 129-6485 (2012-11-08), i. k. 1121100NUTA00001319

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1412, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 138-7064 (2012-11-29), i. k. 1121100NUTA00001412

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1553, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7860 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1286, 2013-12-31, Žin., 2013, Nr. 141-7116 (2013-12-31); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00308

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 608, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09294

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo  

 

47.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10553

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 832, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-09-01, i. k. 2014-11535

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17288

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1502, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21088

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo  

 

51.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 66, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-01, i. k. 2015-01382

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2015-04-15, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06022

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 496, 2015-05-13, paskelbta TAR 2015-05-19, i. k. 2015-07629

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 796, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12146

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13070

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1165, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17965

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1201, 2015-11-18, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18511

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1221, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1391, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21111

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 38, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01538

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 403, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10629

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

62.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 399, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10617

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

63.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1175, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27754

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

64.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 619, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12881

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

65.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 705, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14145

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

66.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 680, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13523

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

67.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 960, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19077

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

68.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1135, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21615

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

69.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 305, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05657

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

70.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 511, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09984

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

71.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 577, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

72.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 295, 2018-03-28, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05179

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

73.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 651, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11992

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo

 

74.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1269, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20618

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo