Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01 iki 2011-09-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 49-1812, i. k. 1081100NUTA00000358

 

Nauja redakcija nuo 2009-09-15:

Nr. 1024, 2009-09-09, Žin. 2009, Nr. 109-4612 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001024

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL MINISTERIJŲ, Ministro Pirmininko tarnybos, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES patvIRTINIMO ir kai kurių LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ pripAŽINIMO neteKUSIAIS GALIOS

 

2008 m. balandžio 24 d. Nr. 358

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2, 3 priedais įstatymo (Žin., 2007, Nr. 135-5453) 7 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 684 „Dėl Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1952);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 1675 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 684 „Dėl Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4633);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1813 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 684 „Dėl Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5008);

3. Šis nutarimas įsigalioja 2008 m. gegužės 1 dieną.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358

 

 

MINISTERIJŲ, Ministro Pirmininko tarnybos, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS PAGAL GRUPES

 

 

Grupė

Valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas

I

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

II

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Aplinkos apsaugos agentūra

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

Centrinė hipotekos įstaiga

Civilinės aviacijos administracija

Energetinio saugumo centras prie Užsienio reikalų ministerijos

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos metrologijos inspekcija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos saugios laivybos administracija

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Radiacinės saugos centras

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Transporto investicijų direkcija

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė metrologijos tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

III

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos

Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžios įstaigos: Kauno regiono pataisos inspekcija, Klaipėdos regiono pataisos inspekcija, Panevėžio regiono pataisos inspekcija, Šiaulių regiono pataisos inspekcija, Vilniaus regiono pataisos inspekcija, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai, Kauno tardymo izoliatorius, Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, Šiaulių tardymo izoliatorius, Alytaus pataisos namai, Marijampolės pataisos namai, Panevėžio pataisos namai, Pravieniškių 1-ieji pataisos namai, Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija, Pravieniškių

3-ieji pataisos namai, Vilniaus 1-ieji pataisos namai, Vilniaus 2-ieji pataisos namai, Kybartų pataisos namai, Pravieniškių gydymo ir pataisos namai, Laisvės atėmimo vietų ligoninė, Mokymo centras

Lietuvos bioetikos komitetas

Lietuvos darbo biržos teritorinės įstaigos: Alytaus teritorinė darbo birža, Kauno teritorinė darbo birža, Klaipėdos teritorinė darbo birža, Marijampolės teritorinė darbo birža, Panevėžio teritorinė darbo birža, Plungės teritorinė darbo birža, Šiaulių teritorinė darbo birža, Tauragės teritorinė darbo birža, Utenos teritorinė darbo birža, Vilniaus teritorinė darbo birža

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Lietuvos policijos mokykla

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai: Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“

Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės muitinės: Kauno teritorinė muitinė, Klaipėdos teritorinė muitinė, Vilniaus teritorinė muitinė

Muitinės informacinių sistemų centras

Muitinės kriminalinė tarnyba

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos: Bendrasis pagalbos centras, Gaisrinių tyrimų centras, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Tauragės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Studijų kokybės vertinimo centras

Teritorinės ligonių kasos: Kauno teritorinė ligonių kasa, Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, Panevėžio teritorinė ligonių kasa, Šiaulių teritorinė ligonių kasa, Vilniaus teritorinė ligonių kasa

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos: Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos: Pasieniečių mokykla, Aviacijos rinktinė, Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė, Ignalinos rinktinė, Lazdijų rinktinė, Pagėgių rinktinė, Pakrančių apsaugos rinktinė, Specialiųjų užduočių rinktinė, Šiaulių rinktinė, Užsieniečių registracijos centras, Varėnos rinktinė, Vilniaus rinktinė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinė kalbos inspekcija

Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos: Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldūs visuomenės sveikatos centrai: Vilniaus visuomenės sveikatos centras

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai: Alytaus skyrius, Kauno skyrius, Klaipėdos skyrius, Šiaulių skyrius, Panevėžio skyrius, Vilniaus skyrius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Valstybinis studijų fondas

Vyriausieji policijos komisariatai: Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Vyriausybės atstovų tarnybos: Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba

IV

Apskričių archyvai: Alytaus apskrities archyvas, Kauno apskrities archyvas, Klaipėdos apskrities archyvas, Marijampolės apskrities archyvas, Panevėžio apskrities archyvas, Šiaulių apskrities archyvas, Tauragės apskrities archyvas, Telšių apskrities archyvas, Utenos apskrities archyvas, Vilniaus apskrities archyvas

Augalų genų bankas

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

Krašto apsaugos archyvas prie Krašto apsaugos ministerijos

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lietuvos ypatingasis archyvas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Muitinės laboratorija

Muitinės mokymo centras

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos: Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžios parkų ir rezervatų direkcijos: Anykščių regioninio parko direkcija, Asvejos regioninio parko direkcija, Aukštadvario regioninio parko direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Biržų regioninio parko direkcija, Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija, Dubysos regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Gražutės regioninio parko direkcija, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Kauno marių regioninio parko direkcija, Krekenavos regioninio parko direkcija, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Metelių regioninio parko direkcija, Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, Neries regioninio parko direkcija, Pagramančio regioninio parko direkcija, Pajūrio regioninio parko direkcija, Panemunių regioninio parko direkcija, Rambyno regioninio parko direkcija, Salantų regioninio parko direkcija, Sartų regioninio parko direkcija, Sirvėtos regioninio parko direkcija, Tytuvėnų regioninio parko direkcija, Varnių regioninio parko direkcija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Ventos regioninio parko direkcija, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Vištyčio regioninio parko direkcija, Žagarės regioninio parko direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldūs visuomenės sveikatos centrai: Alytaus visuomenės sveikatos centras, Kauno visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Marijampolės visuomenės sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Tauragės visuomenės sveikatos centras, Telšių visuomenės sveikatos centras, Utenos visuomenės sveikatos centras

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai: Akmenės skyrius, Anykščių skyrius, Biržų skyrius, Druskininkų skyrius, Ignalinos skyrius, Jonavos skyrius, Joniškio skyrius, Jurbarko skyrius, Kaišiadorių skyrius, Kelmės skyrius, Kėdainių skyrius, Kretingos skyrius, Kupiškio skyrius, Lazdijų skyrius, Marijampolės skyrius, Mažeikių skyrius, Molėtų skyrius, Pakruojo skyrius, Palangos skyrius, Pasvalio skyrius, Plungės skyrius, Prienų skyrius, Radviliškio skyrius, Raseinių skyrius, Rokiškio skyrius, Skuodo skyrius, Šakių skyrius, Šalčininkų skyrius, Šilalės skyrius, Šilutės skyrius, Širvintų skyrius, Švenčionių skyrius, Tauragės skyrius, Telšių skyrius, Trakų skyrius, Ukmergės skyrius, Utenos skyrius, Varėnos skyrius, Vilkaviškio skyrius, Visagino skyrius, Zarasų skyrius

V

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 943, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4349 (2008-10-04), i. k. 1081100NUTA00000943

Nr. 1115, 2008-11-04, Žin., 2008, Nr. 130-4976 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001115

Nr. 1181, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5318 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001181

Nr. 42, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 12-455 (2009-01-31), i. k. 1091100NUTA00000042

Nr. 102, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 20-794 (2009-02-21), i. k. 1091100NUTA00000102

Nr. 1024, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4612 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001024

Nr. 1103, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4760 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001103

Nr. 1176, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4960 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001176

Nr. 1428, 2009-11-04, Žin., 2009, Nr. 134-5846 (2009-11-10), i. k. 1091100NUTA00001428

Nr. 1490, 2009-11-11, Žin., 2009, Nr. 137-6008 (2009-11-19), i. k. 1091100NUTA00001490

Nr. 1741, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 157-7096 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001741

Nr. 1795, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7181 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001795

Nr. 141, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 21-983 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000141

Nr. 319, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 36-1725 (2010-03-30), i. k. 1101100NUTA00000319

Nr. 401, 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2117 (2010-04-17), i. k. 1101100NUTA00000401

Nr. 520, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 55-2684 (2010-05-13), i. k. 1101100NUTA00000520

Nr. 757, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3644 (2010-06-22), i. k. 1101100NUTA00000757

Nr. 787, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3724 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000787

Nr. 820, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3883 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000820

Nr. 850, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3944 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000850

Nr. 1027, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4556 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001027

Nr. 1040, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4597 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001040

Nr. 1222, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5365 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001222

Nr. 1226, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5369 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001226

Nr. 1252, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5395 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001252

Nr. 1562, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6774 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001562

Nr. 1816, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 153-7829 (2010-12-28), i. k. 1101100NUTA00001816

Nr. 228, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1178 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000228

Nr. 537, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2716 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000537

Nr. 707, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3618 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000707

Nr. 751, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3759 (2011-06-28), i. k. 1111100NUTA00000751

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 943, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4349 (2008-10-04), i. k. 1081100NUTA00000943

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1115, 2008-11-04, Žin., 2008, Nr. 130-4976 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5318 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001181

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 42, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 12-455 (2009-01-31), i. k. 1091100NUTA00000042

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 102, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 20-794 (2009-02-21), i. k. 1091100NUTA00000102

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1024, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4612 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001024

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1103, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4760 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001103

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1176, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 116-4960 (2009-09-29), i. k. 1091100NUTA00001176

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1428, 2009-11-04, Žin., 2009, Nr. 134-5846 (2009-11-10), i. k. 1091100NUTA00001428

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1490, 2009-11-11, Žin., 2009, Nr. 137-6008 (2009-11-19), i. k. 1091100NUTA00001490

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1741, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 157-7096 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1795, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7181 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001795

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 141, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 21-983 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000141

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 319, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 36-1725 (2010-03-30), i. k. 1101100NUTA00000319

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 401, 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2117 (2010-04-17), i. k. 1101100NUTA00000401

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 520, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 55-2684 (2010-05-13), i. k. 1101100NUTA00000520

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 757, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3644 (2010-06-22), i. k. 1101100NUTA00000757

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 787, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3724 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000787

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 76-3883 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000820

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 850, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3944 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000850

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1027, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4556 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001027

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1040, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 87-4597 (2010-07-22), i. k. 1101100NUTA00001040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1222, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5365 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001222

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1226, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5369 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001226

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1252, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5395 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1562, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6774 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001562

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1816, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 153-7829 (2010-12-28), i. k. 1101100NUTA00001816

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 228, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1178 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000228

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl Ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 537, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2716 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3618 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 751, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3759 (2011-06-28), i. k. 1111100NUTA00000751

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo