Suvestinė redakcija nuo 2008-02-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 79-3605, i. k. 1032250ISAK000V-450

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ

 

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 30-712; 2002, Nr. 43-1601) 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) 20 straipsnio 3 dalimi bei Europos Sąjungos šalių rekomendacijomis dėl pirmosios pagalbos teikimo,

1. Nustatau sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą.

2. Tvirtinu pridedamus naujos redakcijos:

2.1. Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašymą;

2.3. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymą;

2.4. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.5. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.6. Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.7. Minimalų kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.8. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.9. Motociklo pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.10. Riedutininko pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą;

2.11. Žygio pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

3. Pavedu asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonių bei įstaigų vadovams užtikrinti, kad pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinios būtų atnaujinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir tai būtų registruojama įmonės dokumentuose (protokoluose).

4. Nustatau, kad:

4.1. vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėms ir pirmosios pagalbos rinkiniams įsigyjami tik vaistinėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

4.2. seno pavyzdžio transporto priemonės pirmosios pagalbos vaistinėles naudoti ne ilgiau kaip iki 2004 m. sausio 1 d.;

4.3. asmenys, turintys seno pavyzdžio vaistinėles, iki 2004 m. sausio 1 d. gali jas atnaujinti medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis;

4.4. asmenims, pageidaujantiems savarankiškai sukomplektuoti ar papildyti pirmosios pagalbos rinkinius, nemokamai informaciją teikia, pirmosios pagalbos teikimo aprašymą arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinę pasiūlo vaistinėse dirbantys farmacijos specialistai;

4.5. nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje gali būti naudojami 2.6 arba 2.7 punktuose pateikti kelių motorinės transporto priemonės rinkiniai;

4.6. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės ir pirmosios pagalbos rinkiniai ženklinami teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinė turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija;

4.8. pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinė gali būti platinama jos rengėjo pasirinktu būdu;

4.9. teisės aktuose vartotos sąvokos „pirmosios pagalbos vaistinėlė“, „vaistinėlė“ atitinka sąvoką „pirmosios pagalbos rinkinys“.

5. Leidžiu aprobuotais Lietuvos Respublikoje 2.4–2.11 punktuose įvardytais pirmosios pagalbos rinkiniais prekiauti automobilių salonams, automobilių detalių parduotuvėms, degalinėms, prekybos ir techninės apžiūros centrams bei vaistinėms.

6. Laikau netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 550 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos rinkinių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2002, Nr. 114-5109);

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos rinkinių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-796).

7. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJA TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus:

1. Įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

2. Atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.

3. Gaivinti netekusius sąmonės, užspringusius, skenduolius, pakaruoklius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų atvejais.

4. Stabdyti kraujavimą, tvarstyti.

5. Malšinti skausmą.

6. Imobilizuoti pažeistą sritį.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ĮSTAIGOS, ĮMONĖS MEDICINOS PUNKTO (SVEIKATOS TARNYBOS), SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti įstaigų, įmonių medicinos, darbo medicinos punktų, sveikatos priežiūros tarnybų, poliklinikų (ambulatorijų, centrų ir kt.) procedūrų kabinete, o stacionarų – priėmimo skyriuje.

2. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėtis:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir.

2 pakuotės

2. Ac. Acetylsalicylicum 500 mg tab.

2 pakuotės

3. Aminophyllinum 2,4% amp. 5 ml

mažiausia vidinė pakuotė

4. Ammonii causticum 10% sol.

mažiausia vidinė pakuotė

5. Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml

mažiausia vidinė pakuotė

6. Ac. Ascorbinicum 5% amp. 2 ml

2 pakuotės

7. Carbo activatus 250-300 mg tab.

5 pakuotės

8. Captoprilum 25 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

9. Clemastinum 1 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

10. Diazepamum 10 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

11. Diazepamum 5 mg tab.

2 pakuotės

12. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml Arba Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

mažiausia vidinė pakuotė

13. Dexpanthenolum 130 g aer.

mažiausia vidinė pakuotė

14. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml

mažiausia vidinė pakuotė

15. Drotaverinum 40 mg amp. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

16. Drotaverinum 40 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

17. Enzystal tab.

mažiausia vidinė pakuotė

18. Epinephrinum 1 mg amp. 1 ml

mažiausia vidinė pakuotė

19. Furosemidum 20 mg amp. 2 ml

2 pakuotės

20. Furosemidum 40 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

21. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

22. Glucosum 40% amp. 5 ml

4 pakuotės

23. Ibuprofenum 400 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

24. Iodum 5% sol. spir.

3 flak.

25. Lidocainum 10% aer.

mažiausia vidinė pakuotė

26. Lidocainum 2% amp. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

27. Loperamidum 2 mg caps.

mažiausia vidinė pakuotė

28. Magnesii sulfas 25% amp. 5 ml

mažiausia vidinė pakuotė

29. Metamizolum 500 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

30. Metamizolum 50% amp. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

31. Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

32. Metoclopramidum 0,5% inj. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

33. Naloxonum hydrochloridum 0,4 mg amp. 1 ml

mažiausia vidinė pakuotė

34. Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml

2 pakuotės

35. Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.250 ml

2 but.

36. Nifedipinum 10 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

37. Paracetamolum 500 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

38. 38. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. ** arba Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***mažiausia vidinė pakuotė“

39. Propranololum 40 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

40. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

mažiausia vidinė pakuotė

41. Sulfacyli natrii 20% sol. 10 ml arba 1,5 ml lašintuvai

5 flak.

42. Ketorolacum 30 mg amp. 1 ml

mažiausia vidinė pakuotė

43. Neteko galios nuo 2004-03-04

 

44. Verapamilum 5 mg inj. 2 ml

mažiausia vidinė pakuotė

45. Verapamilum 40 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

46. Vienkartinė dirbtinio kvėpavimo kaukė

1 vnt.

47. Indas vaistams gerti

1 vnt.

48. Orofaringinis vamzdelis

1 vnt.

49. Kraujospūdžio matavimo aparatas su fonendoskopu

1 vnt.

50. Nesterilus tvarstis

10 vnt.

51. Nesterili vata, 100 g

2 vnt.

52. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

2 vnt.

53. Piltuvėlis

1 vnt.

54. Pincetas

1 vnt.

55. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

56. Plastikiniai maišeliai, 30 cm x 40 cm

10 vnt.

57. Pleistras (ruloninis)

1 vnt.

58. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

59. Sterilūs tamponai

10 vnt.

60. Sterilios vienkartinės medicininės pirštinės

6 vnt.

61. Sterilus tvarstis žaizdai, 10 cm x 10 cm, 20 cm x 20 cm

5 vnt. 5 vnt.

62. Vienkartinės injekcijų adatos

10 vnt.

63. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

64. Vienkartiniai sterilūs intraveniniai kateteriai

5 vnt.

65. Vienkartiniai 1, 2, 5, 10, 20 ml švirkštai

po 5 vnt.

66. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

20 vnt.

67. Varžtis

1 vnt.

68. Zondas skrandžiui plauti

1 vnt.

69. Žane švirkštas

1 vnt.

70. Žaizdų dezinfekavimo tirpalo* 50 ml, 250 ml, 450 ml arba 1 l

1 but.

71. Vaistinėlės aprašas

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-96, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1286 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-96

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

 

3. Vaistiniai preparatai nurodyti sugalvotais arba bendriniais/moksliniais pavadinimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

 

5. Įmonių vadovai turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistiniai preparatai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. * Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) buteliuko dydį parenka už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingas asmuo, atsižvelgdamas į įstaigos, įmonės dydį, darbuotojų skaičių ir darbo pobūdį.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ANAFILAKSINIO ŠOKO VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį privalo turėti:

1.1. slaugos specialistai, atliekantys injekcijas bei kitas procedūras pacientų namuose;

1.2. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys privalomus skiepus;

1.3. medicinos, darbo medicinos punktai ar sveikatos tarnybos;

1.4. procedūrų kabinetai nepriklausomai nuo įstaigoje, įmonėje teikiamų paslaugų;

1.5. odontologijos kabinetai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

 

1.6. stacionarų priėmimo kambariai.

2. Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį sudaro:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ac. salicylicum 1% sol. spir.

1 flak.

2. Atropini sulfas 0,1% amp. 1 ml

3 amp.

3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml arba Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.

5 amp.

4. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml*

5 amp.

5. Epinephrinum 1mg amp. 1ml

10 amp.

6. Natrii chloridum 0,9% amp. 5 ml

5 amp.

7. Natrii chloridum 0,9% sol. pro infus.*

3 vnt.

8. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. ** arba Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***

**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

***5 amp

9. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

1 flak.

10. Nesterili vata 50 g

1 vnt.

11. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 vnt.

12. Vienkartinis 2 ml švirkštas

2 vnt.

13. Vienkartinis 5 ml švirkštas

2 vnt.

14. Vienkartinis 10 ml švirkštas

4 vnt.

15. Vienkartinis 20 ml švirkštas

2 vnt.

16. Vienkartiniai intraveniniai kateteriai

3 vnt.

17. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema *

3 vnt.

18. Varžtis

1 vnt.

19. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

 

3. Vaistiniai preparatai nurodyti sugalvotais arba bendriniais/moksliniais pavadinimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

 

5. Įmonės vadovas turi paskirti asmenį, atsakingą už anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio priežiūrą ir papildymą.

6. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

7. Suvartoti vaistiniai preparatai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. * Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių nereikia turėti: 1.1 bei 1.2 punktuose išvardytiems subjektams.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

VAISTINĖS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS APRAŠYMAS

 

1. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės turi būti visose vaistinėse ir jų filialuose.

2. Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę sudaro:

 

Vaisto, medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Ammonii causticum 10% sol.

mažiausia vidinė pakuotė

2. Ascophen L, Citramon L, Neocitramon tab. (vienas iš šių vaistų)

mažiausia vidinė pakuotė

3. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

4. Iodum 5% sol. spir.

mažiausia vidinė pakuotė

5. Carbo activatus 250-300 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

6. Octenisept

mažiausia vidinė pakuotė

7. Paracetamolum 500 mg tab.

mažiausia vidinė pakuotė

8. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos.

mažiausia vidinė pakuotė

9. Širdies lašai

mažiausia vidinė pakuotė

10. Neteko galios nuo 2004-03-04

 

11. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm

1 vnt.

12. Indas vaistams gerti

1 vnt.

13. Įvairių dydžių sterilūs pleistrai

2 vnt.

14. Palaikomasis tvarstis, 14 cm x 7 m

2 vnt.

15. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

1 vnt.

17. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

2 vnt.

18. Vaistinėlės aprašas

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-96, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1286 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-96

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

3. Vaistiniai preparatai nurodyti sugalvotais arba bendriniais/moksliniais pavadinimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

4. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

 

5. Vaistinės ar filialo vadovas turi paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą farmacijos specialistą.

6. Vaistinėlė turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

7. Suvartoti vaistiniai preparatai ir panaudotos medicinos pagalbos priemonės registruojami specialiame žurnale.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

 

8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos pagalbos priemones laikyti vaistinėlėje draudžiama.

9. Papildomai rekomenduojama turėti:

9.1. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę;

9.2. specialią antklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip 140 cm x 200 cm.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

DVIRAČIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Dviratininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Dviračio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis nuospaudų pleistras

1 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras

2 vnt.

3. Vienkartinės medicininės nesterilios latekso pirštinės

2 vnt.

4. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm

2 vnt.

5. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 6 cm

2 vnt.

6. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm

2 vnt.

7. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 6 cm x 8 cm

1 vnt.

8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

9. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės

2 vnt.

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

11. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas dviračio savininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Dviračio savininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm

2 vnt.

 

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm

8 vnt.

 

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

Tvarsčiui pritvirtinti

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm

10 vnt.

 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis*

1 vnt.

Pažeistai viršutinei galūnei parišti

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m

3 vnt.

 

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m

3 vnt.

 

8. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

 

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*

20 vnt.

 

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm

2 vnt.

 

11. Sterilus akių tvarstis*

2 vnt.

 

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm

1 vnt.

 

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm

1 vnt.

 

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm

6 vnt.

 

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m

1 vnt.

 

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm

3 vnt.

 

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*

4 vnt.

 

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

 

20. Rinkinio aprašas*

1 vnt.

Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ dangtelio vidinės pusės

 

3. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.

4. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame žurnale.

5. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti su neštuvais.

6. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

7. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.

8. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

9. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

10. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

11. Įmonės savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

12.* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

13. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo saugos teisės aktai.

14. Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

15. Papildomai rekomenduojama turėti:

15.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

15.2. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

15.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

15.4. sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms,

20 cm x 20 cm;

15.5. vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato įmonės vadovas);

15.6. šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

KELIŲ MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) bei geležinkelio transporto priemonėse turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Kelių motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm

1 vnt.

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm

8 vnt.

3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

2 vnt.

5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m

3 vnt.

6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

7. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

9. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm

2 vnt.

10. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm

1 vnt.

11. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm

6 vnt.

12. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

3 vnt.

13. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

4 vnt.

14. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

15. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje – vadovas ar jo paskirtas asmuo.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, įmonės vadovas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtose keleiviams vežti ir turinčiose sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) daugiau kaip 8, turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.

9. 8 punkte nenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius, kitas savaeiges žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinių.

10. Geležinkelio transporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinos pagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.

11. Papildomai rekomenduojama turėti:

11.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

11.2. atšvaitinę juostą;

11.3. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml pirmosios pagalbos rinkinyje gali būti esant patalpoje ne žemesnei kaip -5(o)C temperatūrai;

11.4. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8, rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 2 vnt.;

11.5. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti.

11.6. šaldantį maišelį, naudojamą patempus sausgysles, raumenis, sumušus kūno vietas, perkaitus saulėje.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

MINIMALUS KELIŲ MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Minimalų kelių motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm

1 vnt.

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm

8 vnt.

3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

4. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

3 vnt.

5. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m

3 vnt.

6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

1 vnt.

7. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

8. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm

1 vnt.

9. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm

1 vnt.

10. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm

1 vnt.

11. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

1 vnt.

12. Vienkartinės nesterilios medicininės pirštinės

2 vnt.

13. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

14. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Traktoriuose, kitose savaeigėse žemės ūkio mašinose turi būti vienas iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinių, kurių savininkas turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2 vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę;

8.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

8.4. žaizdų dezinfekavimo tirpalo 50 ml (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) pirmosios pagalbos rinkinyje gali būti esant patalpoje ne žemesnei kaip -5 (o)C temperatūrai;

8.5. specialią antklodę nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnę kaip

140 cm x 200 cm.;

8.6. šaldantį maišelį, naudojamą patempus sausgysles, raumenis, sumušus kūno vietas, perkaitus saulėje;

8.7. įvairios paskirties tvarsčių, pleistrų;

8.8. daugiau vienetų medicinos pagalbos ir kitų priemonių.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

KELIONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Keliautojui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Kelionės pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

Paskirtis

1. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 1m

1 vnt.

Tvarsčiui pritvirtinti

2. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m

1 vnt.

 

3. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m

1 vnt.

 

4. Pirmosios pagalbos tvarstis, 10 cm x 6 cm

2 vnt.

 

5. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

 

6. Pleistro juostelės

12 vnt.

 

7. Sterilus žaizdų tvarstis 7,5 cm x 7,5 cm

2 vnt.

 

8. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

1 vnt.

 

9. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

2 vnt.

 

10. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

 

11. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Suvartojus atitinkamas medicinos pagalbos priemones, rinkinys turi būti jomis papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Keliautojas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

MOTOCIKLO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Motociklininkui (išskyrus motociklo su šonine priekaba vairuotojui) rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Motociklo (išskyrus motociklus su šonine priekaba) pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm

8 vnt.

2. Lipnus pleistras, 1,25 cm x 5 m

1 vnt.

3. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

4. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

5. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm

1 vnt.

6. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm

2 vnt.

7. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

4 vnt.

8. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas

1 vnt.

9. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas motociklo savininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Motociklininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

RIEDUTININKO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Riedutininkui rekomenduojama turėti pirmosios pagalbos rinkinį.

2. Riedutininko pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis nuospaudų pleistras

1 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras

2 vnt.

3. Vienkartinės medicininės nesterilios latekso pirštinės

2 vnt.

4. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

1 vnt.

5. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm

1 vnt.

6. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 8 cm

1 vnt.

7. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm

2 vnt.

8. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės

3 vnt.

9. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

10. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas riedutininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Riedutininkas turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ŽYGIO PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

1. Žygeiviui rekomenduojamas pirmosios pagalbos rinkinys.

2. Žygio pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Didelis nuospaudų pleistras

2 vnt.

2. Mažas nuospaudų pleistras

4 vnt.

3. Elastinis krepinis tvarstis su tvirtinamaisiais kabliukais, 8 cm x 3,5 m

1 vnt.

4. Elastinis spaudžiamasis tvarstis, 8 cm x 2 m

1 vnt.

5. Karpomos pleistro juostelės, 1 m x 6 cm

10 vnt.

6. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

1 vnt.

8. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

9. Pincetas

1 vnt.

10. Sterilus pirmosios pagalbos tvarstis, 8 cm x 10 cm

1 vnt.

11. Sterili permatoma plėvelė-tvarstis, 5 cm x 7 cm

2 vnt.

12. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 15 cm x 8 cm

1 vnt.

13. Sterilus lipnus žaizdų tvarstis, 10 cm x 6 cm

1 vnt.

14. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm

1 vnt.

15. Segtukai

3 vnt.

16. Švilpukas

1 vnt.

17. Vienkartinės drėgnos valomosios servetėlės

3 vnt.

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės

4 vnt.

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė

1 vnt.

20. Rinkinio aprašas

1 vnt.

 

3. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.

4. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas jos savininkas.

5. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.

6. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.

7. Žygeivis turi būti susipažinęs su rinkinyje esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

8. Papildomai rekomenduojama turėti:

8.1. atšvaitinę juostą;

8.2. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-96, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1286 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-96

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo