Suvestinė redakcija nuo 2022-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 79-3605, i. k. 1032250ISAK000V-450

 

TAR pastaba. Šiuo įsakymu patvirtintuose Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše ir Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti – ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d..

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-508, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-11:

Nr. V-2876, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26833

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠO, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-450
Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 3 straipsnio 3 punktu ir 9 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

1.2. Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą;

1.3. Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

2. Nustatau, kad:

2.1. asmenims, pageidaujantiems savarankiškai susikomplektuoti ar papildyti pirmosios pagalbos rinkinius, apie šiuo įsakymu patvirtintame Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytus reikalavimus nemokamai informaciją teikia, pirmosios pagalbos teikimo aprašą arba atmintinę ir turniketo naudojimo taisykles pasiūlo vaistinėse dirbantys farmacijos specialistai;

2.2. rekomenduojami pirmosios pagalbos teikimo aprašai arba atmintinės ir turniketo naudojimosi taisyklės skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                              JUOZAS OLEKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys turi būti įstaigose ir įmonėse, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus įstaigas ir įmones, turinčias įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik dietisto praktikos ir (ar) ergoterapijos, ir (ar) kineziterapijos, ir (ar) laboratorinės diagnostikos, ir (ar) masažo, ir (ar) optometrininko praktikos, ir (ar) patologijos paslaugas, ir (ar) dantų techniko praktikos, ir (ar) biobanko, ir (ar) audinių banko paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti:

2.1.  procedūrų kabinetuose, kuriuose atliekamos intervencinės ir (ar) invazinės procedūros;

2.2.  skubiosios medicinos pagalbos skyriuose;

2.3. turimi asmens sveikatos priežiūros specialistų jiems atliekant intervencines ir (ar) invazines procedūras pacientų namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dirba 5 ir daugiau asmens sveikatos priežiūros specialistai, išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik išplėstinės praktikos vaistininko sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp

10 ampulių

2. Epinefrinas 1mg amp. 1ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg***

*10 ampulių

**10 automatinių švirkštiklių

***10 automatinių švirkštiklių

3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml

10 ampulių

4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml

3 vnt.

5. Metilprednizolonas 40 mg – 1 g inj. * arba deksametazonas 4 mg – 1 ml inj.**

*bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

**5 ampulės

6. Salbutamolis, 100 µg įkvėpti, 200 doz.

mažiausia vidinė pakuotė

7. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

8. Vienkartinis švirkštas su adata, 2 ml

2 vnt.

9. Vienkartinis švirkštas su adata, 5 ml

2 vnt.

10. Vienkartinis švirkštas su adata, 10 ml

4 vnt.

11. Vienkartinis švirkštas su adata, 20 ml

2 vnt.

12. Vienkartinis intraveninis kateteris, visų dydžių

Po 3 vnt.

13. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

14. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm

1 vnt.

15. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

16. Pleistras, austinis (ruloninis)

2 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

17. Pleistras, neaustinis (ruloninis)

3 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

18. Nesterilus tvarstis

10 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

19. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

20. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

21. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

2 vnt.

22. Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, ne mažesnis kaip 40 cm x 60 cm

4 vnt.

23. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

24. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės,  įvairių dydžių

2 komplektai (po 2 vnt.)

25. Timpa plastmasine galvute

1vnt.

26. Maišas su kauke ventiliacijai atlikti, suaugusiesiems / vaikams

Po 1 vnt.

27. Konteineris pavojingoms atliekoms

1 vnt.

28. Orofaringiniai vamzdeliai (visų dydžių)

Po 1 vnt.

29. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti

2 vnt.

30. Vienkartinis šalčio maišelis

4 vnt.

31. Sterilios servetėlės  injekcijos vietai dezinfekuoti

10 vnt.

32. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas

1 vnt. (ne mažiau kaip 50 ml)

 

33. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1    vnt.“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2910, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27031

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

4. Skubiosios medicinos pagalbos skyriuose asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose papildomai turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Acetilsalicilo rūgštis 500 mg, tabletėmis

10 tablečių

2. Naloksonas 0,4 mg, 1 ml injekcinis tirpalas

1 ampulė

3. Gliukozė tabletėmis, 40 g

10 tablečių

4. Gliukagonas 1 mg/ml, milteliai / tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte

1 vnt.

5. Gliukometras su juostelėmis

1 vnt.

6. Pulsoksimetras

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dirba mažiau nei 5 asmens sveikatos priežiūros specialistai, išskyrus asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik išplėstinės praktikos vaistininko sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp

3 ampulės

2. Epinefrinas 1mg amp. 1ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg***

* 5 ampulės

** 5 automatiniai švirkštikliai

*** 5 automatiniai švirkštikliai

3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml

5 ampulės

4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml

1 vnt.

5. Metilprednizolonas 40 mg – 1 g inj. * arba deksametazonas 4 mg – 1 ml inj.**

*bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g;

**5 ampulės

6. Salbutamolis, 100 µg įkvėpti, 200 doz.

mažiausia vidinė pakuotė

7. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

8. Vienkartinis švirkštas su adata, 2 ml

2 vnt.

9. Vienkartinis švirkštas su adata, 5 ml

2 vnt.

10. Vienkartinis švirkštas su adata, 10 ml

4 vnt.

11. Vienkartinis švirkštas su adata, 20 ml

2 vnt.

12. Vienkartinis intraveninis kateteris, visų dydžių

Po 3 vnt.

13. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema

3 vnt.

14. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm

1 vnt.

15. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

16. Pleistras, austinis (ruloninis)

2 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

17. Pleistras, neaustinis (ruloninis)

3 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

18. Nesterilus tvarstis

10 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

19. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

20. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

21. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

2 vnt.

22. Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, ne mažesnis kaip 40 cm x 60 cm

4 vnt.

23. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

24. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės,  įvairių dydžių

2 komplektai (po 2 vnt.)

25. Timpa plastmasine galvute

1vnt.

26. Maišas su kauke ventiliacijai atlikti, suaugusiesiems / vaikams

Po 1 vnt.

27. Konteineris pavojingoms atliekoms

1 vnt.

28. Orofaringiniai vamzdeliai (visų dydžių)

Po 1 vnt.

29. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti

2 vnt.

30. Vienkartinis šalčio maišelis

4 vnt.

31. Sterilios servetėlės  injekcijos vietai dezinfekuoti

10 vnt.

32. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas

1 vnt. (ne mažiau kaip 50 ml)

 

33. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2910, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27031

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

51. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti tik išplėstinės praktikos vaistininko sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios pagalbos rinkiniuose turi būti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos priemonės (prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Epinefrinas 1mg amp. 1ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg***

* 2 ampulės

 

** 2 automatiniai švirkštikliai

 

*** 2 automatiniai švirkštikliai

2. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

3. Vienkartinis švirkštas su adata, 2 ml

2 vnt.

4. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm

1 vnt.

5. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

6. Pleistras, austinis (ruloninis)

1 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

7. Pleistras, neaustinis (ruloninis)

1 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

8. Nesterilus tvarstis

5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m)

9. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

1 vnt.

10. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

11. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

1 vnt.

12. Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, ne mažesnis kaip 40 cm x 60 cm

4 vnt.

13. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

14. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės,  įvairių dydžių

2 komplektai (po 2 vnt.)

15. Timpa plastmasine galvute

1vnt.

16. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti

2 vnt.

17. Konteineris pavojingoms atliekoms

1 vnt.

18. Vienkartinis šalčio maišelis

2 vnt.

19. Sterilios servetėlės  injekcijos vietai dezinfekuoti

10 vnt.

20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas

1 vnt. (ne mažiau kaip 50 ml)

21. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1 vnt.“

 

Papildyta punktu:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinyje gali būti tik registruoti Lietuvos Respublikoje vaistai (įrašyti į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą) ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančios medicinos priemonės (prietaisai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

7. Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės vaistus ir medicinos  priemones (prietaisus) laikyti Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinyje draudžiama. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas turi paskirti už Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo atnaujinimą bei papildymą atsakingą (-us) asmenį (-is).

Papildyta punktu:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876

redakcija)

 

 

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠAS

 

1. Pirmosios pagalbos rinkinys (toliau – rinkinys) turi būti visose įstaigose ir įmonėse, išskyrus įstaigas ir įmones, nurodytas Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše, patvirtintame Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl  Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“, ir visose Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse bei geležinkelio transporto priemonėse. Rinkinį taip pat rekomenduojama turėti dviratininkams, riedutininkams, žygeiviams, keliautojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

2. Rinkinyje privalo būti:

Medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių pavadinimas

Kiekis

1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai

10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis)

1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip

15 cm x ir 180 cm

1 vnt.

4. Nesterilus tvarstis

5 vnt. (ne mažiau kaip po

5 m ilgio)

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis

2 vnt.

6. Pirmosios pagalbos žirklės

1 vnt.

7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm

2 vnt.

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm

10 vnt.

9. Vienkartinės medicininės pirštinės

2 komplektai (po 2 vnt.)

10. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti

2 vnt.

11. Vienkartinis šalčio maišelis

2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti

2 vnt.

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės

1 vnt.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

3. Įmonė ar įstaiga, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turėti ir papildomų medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių, nenurodytų Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo 2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

4. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančios medicinos priemonės (prietaisai). Pasibaigusio galiojimo laiko ir netinkamos kokybės medicinos  priemones (prietaisus) laikyti rinkinyje draudžiama. Įstaigos ar įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo atnaujinimą bei papildymą atsakingą asmenį.

Papildyta punktu:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

5. Rinkinys turi būti paženklintas, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

Papildyta punktu:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

 

________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-387

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ APRAŠAS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininkus, dietistus, ergoterapeutus, kineziterapeutus, masažuotojus, optometrininkus, dantų technikus, radiologijos technologus, medicinos psichologus, medicinos genetikus, medicinos biologus ir biomedicinos technologus, kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

1.1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);

1.2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;

1.3. gaivinti;

1.4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;

1.5. malšinti skausmą;

1.6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;

1.7. nešti traumuotus, sužalotus asmenis;

1.8. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, anafilaksiją, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, suspaustiems, bandžiusiems pasikarti, apalpusiems, apsinuodijusiems, ištiktiems miokardo infarkto, patyrusiems galvos kraujotakos sutrikimų, epilepsijos priepuolį, kuriems prasidėjo gimdymas, ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.

2. Išplėstinės praktikos vaistininkų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą:

2.1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);

2.2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;

2.3. gaivinti;

2.4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;

2.5. malšinti skausmą;

2.6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;

2.7. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems anafilaksiją, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, apalpusiems, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, taip pat kuriems ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.

3. Farmacijos specialistų, dietistų, ergoterapeutų, kineziterapeutų, masažuotojų, optometrininkų, dantų technikų, radiologijos technologų, medicinos psichologų, medicinos genetikų, medicinos biologų ir biomedicinos technologų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

3.1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);

3.2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;

3.3. gaivinti;

3.4. stabdyti kraujavimą, tvarstyti;

3.5. malšinti skausmą;

3.6. imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui;

3.7. suteikti pirmąją pagalbą asmenims, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, apalpusiems, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, taip pat kuriems ant odos, į akis ar į kvėpavimo takus pateko nuodingųjų ir pavojingų medžiagų.

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-96, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1286 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-96

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-206, 2005-03-31, Žin., 2005, Nr. 45-1501 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-206

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-93, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 22-817 (2008-02-23), i. k. 1082250ISAK0000V-93

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2876, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26833

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2910, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27031

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-387, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-25, i. k. 2021-03636

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-661, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06279

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1894, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2852, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25879

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-508, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo