Suvestinė redakcija nuo 2020-09-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 101-4569, i. k. 1032310ISAK80/V-618

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-09:

Nr. 1V-918/V-1994, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18886

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ sąvado patvirtinimo

 

2003 m. spalio 21 d. Nr. 1V-380/V-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdami į Vidaus tarnybos statuto 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 3 dalį, 12 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 72 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 80 straipsnį,

t v i r t i n a m e Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą (pridedama).

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1V-918/V-1994

redakcija)

 

 

Sveikatos būklės reikalavimų sąvadAS

 

I SKYRIUS

PSICHIKOS SUTRIKIMAI

 

 

Ligos ir sveikatos sutrikimai1

I skiltis 2

II skiltis 3

III skiltis 4

1. Protinis atsilikimas. Žemas intelektinio funkcionavimo lygis (intelekto koeficiento (toliau – IQ) intervalas – 70–80). Z13.9

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

2. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

 

2.1. sunkūs, užsitęsę arba pasikartojantys nuotaikos (afektiniai) sutrikimo epizodai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

2.2. lengvi ar vidutiniai nuotaikos (afektiniai) sutrikimai.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

3. Šizofrenija, šizoafektinis, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

4. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai:

 

4.1. ryškūs ir (ar) nuolatiniai psichikos veiklos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

4.2. vidutiniškai išreikšti ilgalaikiai ir (ar) pasikartojantys psichikos veiklos sutrikimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas:

 

5.1. ryškūs ir (ar) nuolatiniai psichikos veiklos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

5.2. ryškūs kognityviniai, afektiniai, asmenybės ir elgesio pakitimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

5.3. vienkartiniai ir trumpalaikiai psichikos sutrikimai.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

 

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai. Asmenybės bruožų akcentavimas:

 

6.1. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

6.2. asmenys, turintys asmenybės bruožų akcentavimą.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

7. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais. Psichologinės raidos sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. Buvęs asmeniui savęs žalojimas:

 

7.1. ryškūs arba nuolatiniai sutrikimų požymiai su dažnomis dekompensacijomis, mėginimai nusižudyti;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

7.2. neryškūs, bet ilgalaikiai ir (ar) pasikartojantys sutrikimų požymiai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

7.3. lengvi, trumpalaikiai ir (ar) pasikartojantys sutrikimų požymiai.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

 

II SKYRIUS

NERVŲ SISTEMOS LIGOS BEI TRAUMŲ PADARINIAI

 

8. Epilepsija. Epilepsinė būklė. Nenormalūs centrinės nervų sistemos funkcinio tyrimo duomenys.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

9. Migrena ir kiti galvos skausmo sindromai. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. Kitos nugaros smegenų ligos. Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos sutrikimai. Kiti nervų sistemos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. Apalpimas ir kolapsas. Miego sutrikimai:

 

9.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

9.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

Tinkamumas individualus

 

 

9.3. lengvi funkcijos sutrikimai.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

10. Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos. Infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės. Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos. Kitos smegenų ligos, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur:

 

10.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

10.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

10.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

10.4. aiški simptomatika be funkcijos sutrikimų.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

11. Galvos ir nugaros smegenų traumos ir jų padariniai:

 

11.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

11.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

11.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

11.4. atokieji traumų padariniai su nežymiais pažeidimais be funkcijos sutrikimų.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai. Gerybiniai navikai. Neaiškios ar nežinomos eigos navikai. Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai. Kitos degeneracinės ir nervų sistemos ligos. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos. Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos. Kitos nervų sistemos ligos. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos:

 

12.1. ryškūs arba sparčiai progresuojantys funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

12.2. vidutiniški arba lėtai progresuojantys funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

12.3. lengvi funkcijos sutrikimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

13. Periferinės nervų sistemos traumos ir jų padariniai:

 

13.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

13.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

13.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

13.4. be funkcijos sutrikimo.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

14. Nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos. Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai. Deformuojančios dorsopatijos. Spondilopatijos. Kitos dorsopatijos:

 

14.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

14.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

14.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

14.4. be funkcijos sutrikimo.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

 

III SKYRIUS

VIDAUS ORGANŲ LIGOS

 

15. Mitybos trūkumas ir nutukimas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

16. Infekcinės ir parazitinės ligos.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

17. Lėtinės pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamosios ligos:

 

17.1. ryškūs, ilgalaikiai funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

17.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

17.3. lengvi funkcijos sutrikimai (besimptomis pavojingų ir ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiojimas).

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

18. Endokrininės ligos. Medžiagų apykaitos sutrikimai:

 

18.1. sunkūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

18.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

 

18.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

18.4. be funkcijos sutrikimų.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

19. Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais:

 

19.1. greitai progresuojančios;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

19.2. lėtai progresuojančios su dideliais kraujo sudėties pakitimais ir pasikartojančiais paūmėjimais;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

19.3. lėtai progresuojančios su vidutiniškai sutrikdyta kraujodaros sistemos funkcija su retais paūmėjimais; vidutinio sunkumo anemijos, išreikšta leukopenija, trombicitopenija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

19.4. ūmūs ne onkologinių kraujo sistemos ligų padariniai, lengvo laipsnio anemijos, nežymi leukopenija, trombicitopenija, būklė po spindulinės ir citostatinės terapijos ir t. t.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

20. Apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai:

 

20.1. ryškūs funkcijų sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

20.2. vidutiniški funkcijų sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

20.3. lengvi funkcijų sutrikimai, liekamieji ūmių intoksikacijų ir poveikių padariniai su laikinais funkcijų sutrikimais.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

21. Tuberkuliozė:

 

21.1. nauji tuberkuliozės atvejai ir atkryčiai su mikobakterijų išsiskyrimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

21.2. nauji tuberkuliozės atvejai ir atkryčiai be mikobakterijų išsiskyrimo;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

21.3. likę po efektyvaus gydymo tuberkuliozės padariniai.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

22. Kvėpavimo sistemos ligos:

 

22.1. sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

22.2. vidutinio sunkumo kvėpavimo sistemos

funkcijos sutrikimas;

 

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

22.3. lengvas kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

22.4. ūminių arba paūmėjusių lėtinių ligų padariniai, nereikalaujantys gydymo, be kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimo.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas

 

individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

23. Astma:

 

23.1. sunki persistuojanti;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

23.2. vidutinio sunkumo persistuojanti;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

23.3. lengva persistuojanti astma, intermituojanti;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

23.4. buvusi astma vaikystėje (5 metų remisija), nebuvo skiriamas gydymas.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

24. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos. Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantatai:

 

24.1. ryškus kraujotakos nepakankamumas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

24.2. vidutiniškas kraujotakos nepakankamumas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

24.3. nežymus kraujotakos nepakankamumas;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

24.4. be kraujotakos nepakankamumo.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

25.Hipertenzinės ligos:

 

25.1. hipertenzija; kai yra labai didelė rizikos grupė;

 

III° (sunki) hipertenzija;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

25.2. hipertenzija; kai yra didelė rizikos grupė;

 

II ° (vidutinė) hipertenzija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

25.3. hipertenzija; kai yra vidutinė rizikos grupė;

 

I° (lengva) hipertenzija;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

25.4. ribinė (labili) hipertenzija arba hipertenzija, kai yra maža rizikos grupė.

 

 

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

 

tinkami

tinkami

tinkami

26. Virškinimo sistemos ligos. Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos:

 

26.1. dažnai pasikartojančios, paūmėjančios, recidyvuojančios ar su ryškiais funkcijos sutrikimais;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

26.2. vidutinio sunkumo su neryškiais funkcijos sutrikimais;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

26.3. lengvos, be funkcijos sutrikimo;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

26.4. laikini sveikatos sutrikimai, nereikalaujantys gydymo stacionare.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

27. Inkstų ligos. Kitos šlapimo sistemos ligos:

 

27.1. ryškūs funkcijos sutrikimai ir nuolat pasireiškiantys sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

27.2. vidutiniai funkcijos sutrikimai ir dažni paūmėjimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

 

 

tinkamumas individualus

27.3. lengvas funkcijos sutrikimas arba lėtinė liga be funkcijos sutrikimo;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

27.4. ūmių susirgimų pasekmės, nereikalaujančios gydymo.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

28. Sąnarių ir jungiamojo audinio ligos:

 

28.1. su ryškiais funkcijos sutrikimais, stabiliais ir aiškiais pakitimais;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

28.2. su vidutiniais funkcijos sutrikimais ir dažnais paūmėjimais;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

28.3. su lengvais funkcijos sutrikimais ir retais paūmėjimais;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

 

 

28.4. likę padariniai be funkcijos sutrikimo.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

 

IV SKYRIUS

LIGOS, KURIOMS TAIKOMAS CHIRURGINIS GYDYMAS

 

29. Patologiniai odos pakitimai:

 

29.1. dažnai išopėjantys arba itin ribojantys judesius, arba trukdantys dėvėti drabužius, avėti avalynę;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

29.2. vidutiniškai ribojantys judesius arba itin apsunkinantys drabužių dėvėjimą, avalynės avėjimą;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

29.3. nedaug apribojantys judesius arba truputį apsunkinantys drabužių dėvėjimą, avalynės avėjimą.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

Pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

30. Sužalojimų arba operacijų dėl traumų ir ligų padariniai:

 

30.1. ryškūs funkcijos sutrikimai

(judesių amplitudė sumažėjusi 30 ir > proc. galimo fiziologinio paslankumo);

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

30.2. vidutiniški funkcijos sutrikimai;

(judesių amplitudė sumažėjusi
10–30 proc. galimo fiziologinio paslankumo);

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

30.3. lengvi funkcijos sutrikimai, nereikalaujantys gydymo stacionare

(judesių amplitudė sumažėjusi
0–10 proc. galimo fiziologinio paslankumo), kuriems nereikalingas chirurginis ar kitoks specialus gydymas stacionare.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

31. Kaukolės, galvos smegenų traumos ir jų padariniai, įgimti kaukolės vystymosi defektai ir anomalijos be centrinės nervų sistemos organinių sutrikimų požymių:

 

31.1. svetimkūnis kaukolės srityje, dideli kaukolės skliauto kaulų defektai, pakeisti arba nepakeisti plastine medžiaga ar autotransplantatu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

31.2. nedideli kaukolės skliauto defektai, pakeisti autotransplantatu.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

32. Stuburo ir krūtinės ląstos anomalijos, ligos, traumos bei jų padariniai:

 

32.1. labai aiškios, su ryškiu funkcijos sutrikimu arba greitai progresuojančios;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

32.2. stabilios, aiškios arba lėtai progresuojančios su vidutiniu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

32.3. nelabai aiškios, su lengvais funkcijos sutrikimais arba be funkcijos sutrikimo;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

32.4. laikini sveikatos sutrikimai, nereikalaujantys gydymo stacionare.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

33. Dubens formos pakitimai, susiję su vystymosi ydomis; dubens kaulų sužalojimų ir ligų padariniai:

 

33.1. ryškiai trikdantys judėjimo ar fiziologines funkcijas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

33.2. vidutiniškai trikdantys judėjimo ar fiziologines funkcijas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

33.3. lengvai trikdantys judėjimo ar fiziologines funkcijas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

34. Lėtinės kaulų-raumenų sistemos ligos (ūminių ar lėtinių infekcijų genezės, įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos bei deformacijos ir jų padariniai):

 

34.1. dažnai paūmėjančios arba progresuojančios, su ryškiu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

34.2. retai paūmėjančios, vidutiniškai trikdančios judėjimo funkcijas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

34.3. su lengvu (nedideliu) judėjimo funkcijos sutrikimu.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

35. Kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių, sąnarių traumos, sužeidimai ir jų padariniai:

 

35.1. stabilūs / fiksuoti pakitimai su ryškiu judėjimo funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

35.2. stabilūs pakitimai su vidutiniu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

35.3. stabilūs pakitimai su lengvu (nedideliu) judėjimo sutrikimu;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

35.4. laikinas atramos ir judamojo aparato funkcijos sutrikimas po traumų ar operacijų, nesutvirtėję kauliniai rumbai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

36. Galūnės iškrypimas ar sutrumpėjimas, trikdantis funkciją, drabužių nešiojimą, avalynės dėvėjimą:

 

36.1. galūnių (rankų (-os) arba kojų (-os) sutrumpėjimas daugiau nei 5 cm su ryškiu (judesių amplitudė sumažėjusi 30 ir > % galimo fiziologinio paslankumo) funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

36.2. galūnės (kojos) sutrumpėjimas nuo 2 iki 5 cm, apatinių galūnių (kojų) ašies iškrypimas su vidutinišku (judesių amplitudė sumažėjusi 10–30 proc. galimo fiziologinio paslankumo) funkcijos sutrikimu;

galūnės (rankos) sutrumpėjimas daugiau nei 2 cm.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

37. Įsisenėjęs arba įprastinis stambių sąnarių išnirimas ir jo padariniai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

38. Riešo ir plaštakos ligų bei traumų padariniai:

 

38.1. ryškiai trikdantys griebimo funkciją;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

38.2. vidutiniškai trikdantys griebimo funkciją.

nauji priimamieji

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

39. Čiurnos ir pėdos ligų bei traumų padariniai:

 

39.1. abiejų kojų pirštų nejudrumas arba jų nebuvimas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

39.2. kojų pirštų iškrypimas, nejudrumas arba nebuvimas, vidutiniškai apsunkinantis vaikščiojimą ir avalynės avėjimą;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

39.3. kojų pirštų iškrypimas, nejudrumas arba nebuvimas, lengvai apsunkinantis vaikščiojimą ir avalynės avėjimą.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

40. Įgimtos ir įgytos pėdų deformacijos:

 

40.1. labai apsunkinančios vaikščiojimą; labai išreikšti anatominiai pėdų pakitimai, trukdantys avėti tarnybinę avalynę;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

40.2. vidutiniškai apsunkinančios vaikščiojimą, bėgimą; vidutiniškai išreikšti anatominiai pėdų pakitimai trukdantys avėti tarnybinę avalynę;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

40.3. lengvai apsunkinančios vaikščiojimą, bėgimą; nežymūs arba neišreikšti anatominiai pėdų pakitimai, trukdantys avėti tarnybinę avalynę. 

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

41. Galūnių nebuvimas:

 

41.1. visos apatinės galūnės nebuvimas, viršutinių ar apatinių galūnių bigės įvairiame lygyje, įvairūs jų variantai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

41.2. viršutinės galūnės nebuvimas, apatinės galūnės iki apatinio šlaunies trečdalio nebuvimas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

41.3. plaštakos ar pėdos nebuvimas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

42. Limfmazgių ir pilvo ertmės organų tuberkuliozė:

 

42.1. irimas, pūliavimas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

42.2. pūliavimas be irimo.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

43. Visų lokalizacijų piktybiniai navikai:

 

43.1. išplitusi onkologinė liga, kai nėra galimas radikalus gydymas ir nesitikima pasveikimo;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

43.2. radikalaus pašalinimo padariniai, nesant metastazių.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

44. Visų lokalizacijų navikai in situ, gerybiniai navikai, neaiškios ir nežinomos eigos navikai:

 

44.1. sukeliantys ryškų organų funkcijų sutrikimą arba trukdantys galvos, liemens ir galūnių judesiams;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

44.2. radikalaus pašalinimo padariniai, nesant atkryčių.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

45. Aortos, magistralinių ir periferinių kraujagyslių ligos ir jų padariniai:

 

45.1. ryškūs kraujotakos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

45.2. vidutinio sunkumo kraujotakos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

45.3. lengvi kraujotakos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

45.4. be kraujotakos sutrikimų.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

46. Išvaržos (kirkšninė, šlauninė, pooperacinės ir kt.):

 

46.1. pasikartojančios arba apsunkinančios vaikščiojimą, trikdančios vidaus organų funkcijas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

46.2. kitos, be 47.1 papunktyje nurodytų komplikacijų.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

47. Tiesiosios žarnos iškritimas, išmatų nelaikymas:

 

47.1. lengvai stanginantis;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

47.2. esant fiziniam krūviui.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

48. Tiesiosios žarnos, išeinamos angos įtrūkimai ir fistulės. Stoma.

 

 

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

49. Išangės ir tiesiosios žarnos abscesas, kitos išangės ir tiesiosios žarnos ligos:

 

49.1. dažni paūmėjimai, stabilios arba dažnai atsiveriančios fistulės;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

49.2. reti paūmėjimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

50. Hemorojus: sunkios formos su dažnais kraujavimais, antrine mažakraujyste; dažnai pasikartojančios hemorojinių venų trombozės.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

51. Urogenitalinės sistemos ligos, operacinio gydymo pasekmės ir vystymosi anomalijos:

 

51.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

51.2. vidutinio sunkumo funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

51.3. lengvi funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

51.4. laikini sveikatos sutrikimai, nereikalaujantys gydymo stacionare.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkami

tinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

52. Inkstų ir šlapimo takų tuberkuliozė:

 

52.1. aktyvi, visos formos su irimu arba bakterijų išskyrimu, su ryškiu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

52.2. aktyvi, be bakterijų išskyrimo, su vidutiniu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

52.3. aktyvi, rimstanti arba paskutinius 3 metus neturėjusi aktyvumo požymių, su lengvu funkcijos sutrikimu arba be jo;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

52.4. neaktyvi, daugiau nei 3 metus be aktyvumo požymių.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

53. Lytinių organų tuberkuliozė:

 

53.1. progresuojanti prostatos tuberkuliozė, abipusis sėklidžių pažeidimas su irimu ir fistulių susidarymu; progresuojanti kiaušintakių ir gimdos gleivinės, kiaušidžių tuberkuliozė;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

53.2. prostatos sėklidžių ir antsėklidžių tuberkuliozė be fistulių;

kiaušintakių ir gimdos gleivinės, kiaušidžių tuberkuliozė be fistulių;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

53.3. neaktyvi, be aktyvumo požymių daugiau nei 3 metus.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

54. Naktinis šlapimo nelaikymas (enurezė).

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

55. Sėklinio virželio varikozinis venų išsiplėtimas:

 

55.1. ryškiai trikdantis kraujotaką;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

55.2. vidutiniškai trikdantis kraujotaką.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

56. Sėklidės dangalų ir sėklinio virželio vandenė (hidrocelė), funikuliocelė:

 

56.1. labai aiški, apsunkinanti vaikščiojimą;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

56.2. vidutiniškai išreikšta.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

57. Nenusileidusi sėklidė:

 

57.1. abipusis kriptorchizmas;

nauji priimamieji5/pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

57.2. vienpusis kriptorchizmas.

nauji priimamieji

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

 

 


 

 

V SKYRIUS

AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS. KITOS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS

 

58. Vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos:

 

58.1. lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas, lėtinė atikoantralinė liga;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

58.2. lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas, gerybinis lėtinis pūlingas vidurinis otitas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

58.3. lėtinė tubotimpaninė liga;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

58.4. persirgto otito stabilūs padariniai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

59. Išorinės ausies ligos: lėtinis difuzinis išorinės ausies uždegimas.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

60. Vidinės ausies ligos: vestibulinės funkcijos sutrikimai:

 

60.1. ryškus vestibulinės funkcijos sutrikimas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

60.2. neryškus vestibulinės funkcijos sutrikimas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

61. Kondukcinis ir neurosensorinis, kitos kilmės prikurtimas; kitos ausies ligos:

 

61.1. abipusis kurtumas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

61.2. vienpusis kurtumas ar ryškus abipusis IV° prikurtimas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

61.3. vienpusis kurtumas, o kita ausimi III° klausos susilpnėjimas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

61.4. vienpusis kurtumas, o kita ausimi II° klausos susilpnėjimas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

61.5. nedidelis klausos I° susilpnėjimas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

62. Ausies trimito ligos ir funkcijos (barofunkcijos) sutrikimai.

 

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

63. Lėtinės nosies ertmės ir sinusų ligos:

 

63.1. anosmija, esant esencialinei anosmijai (uoslės receptoriaus pažeidimai);

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

63.2. kvėpavimo funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

63.3. lėtiniai pūlingi ar lėtiniai sinusitai su polipoze;

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

63.4. lėtiniai rinosinusitai be polipozės;

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

63.5. gerybiniai nosies ir sinusų augliai;

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

63.6. piktybiniai nosies ir sinusų augliai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

63.7. ozena.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

64. Lėtinės tonzilių ligos.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

65. Gerklų ir balso klosčių ligos: papilomatozė, polipai, cistos, lėtinis keratozinis laringitas.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

66. Gerklų ir ryklės piktybiniai navikai.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

67. Lėtinės gerklų ligos: gerklų stenozė, gerklų paralyžius.

nauji priimamieji/pareigūnai5

netinkami

netinkami

netinkami

68. Balso pakitimai.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

69. Būklė po ausų ir kvėpavimo takų traumų, ligų bei operacijų, esant laikiniems padariniams.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

 

VI SKYRIUS

BURNOS ERTMĖS, SEILIŲ LIAUKŲ IR ŽANDIKAULIŲ LIGOS

 

70. Veido ir žandikaulių srities anomalijos, įgyti defektai, deformacijos ir ligos:

 

70.1. kramtymo, seilių išskyrimo ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

70.2. kramtymo, seilių išsiskyrimo vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

70.3. kramtymo, seilių išskyrimo neryškūs funkcijos sutrikimai.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

71. Adentija (pirminė, antrinė):

 

71.1. 10 ar daugiau dantų stoka viename žandikaulyje arba jų pakeitimas nuimamu protezu, 8 kramtomųjų dantų stoka viename žandikaulyje arba jų pakeitimas nuimamu protezu;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

71.2. 4 kramtomųjų dantų iš eilės stoka viršutiniame žandikaulyje ir 4 krūminių dantų iš eilės stoka kitoje pusėje apatiniame žandikaulyje arba jų pakeitimas nuimamu protezu.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

72. Periodontitai (išskyrus apikalinius), periodontozė, gingivitai ir kitos burnos ertmės, liežuvio bei lūpų epitelio ligos. Dantų irimas, odontoklazija ir daugybinis komplikuotas dantų kariesas, kai pažeistų dantų yra daugiau nei devyni ir iš jų ne mažiau kaip keturiems pažeista pulpa ar periodontas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.1. lėtiniai periodontitai su didele kaulo destrukcija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

72.2. lėtiniai periodontitai; gingivitai, burnos gleivinės ligos: stomatitai, cheilitai ir kt.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

73. Galvos sužalojimai: būklės po traumų veido, žandikaulių srityje, operacijų ir ligų, nesant galimybės atnaujinti pažeisto organo funkcijų.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

 

VII SKYRIUS

AKIES LIGOS IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

 

74. Vokų ligos ir defektai:

 

74.1. abiejų akių ryškūs ir vidutiniškai ryškūs vokų defektai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

74.2. vienpusė ptozė ar kiti vidutiniškai matomi vienos akies vokų defektai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

74.3. neryškiai matomi pakitimai, be funkcijos sutrikimo.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

tinkami

75. Ašarų sistemos ir akiduobės ligos:

 

75.1. ryškūs funkcijos sutrikimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

75.2. vidutiniškai pastebimi funkcijų sutrikimai;

nauji priimamieji5

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

pareigūnai

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

tinkami

75.3. neryškūs funkcijos sutrikimai.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

 

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

tinkami

76. Junginės ligos:

 

76.1. lėtinės uždegiminės ar degeneracinės ligos su ryškiais funkcijos sutrikimais, gydymas stacionare neefektyvus;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

76.2. reti paūmėjimai, efektyvus gydymas, liga regai netrukdo.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

tinkami po gydymo

77. Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos:

 

77.1. abiejų akių ryškiai pasireiškiančios, progresuojančios ligos arba dažni jų paūmėjimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

77.2. nustatyti 78.1 papunktyje pakitimai, bet tik vienos akies;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

77.3. neryški, neprogresuojanti, retai paūmėjanti vienos ar abiejų akių liga, kai funkcijos sutrikimas neryškus ar funkcija visai nesutrikusi.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

78. Stiklakūnio ir akies obuolio ligos:

 

78.1. su ryškiais funkcijos sutrikimais;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

78.2. su neryškiais funkcijos sutrikimais.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

79. Lęšiuko ligos:

 

79.1. abiejų akių, su ryškiais regos funkcijos sutrikimais;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

79.2. vienos akies;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

79.3. lęšiuko drumstys be ryškių regos funkcijų sutrikimų.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

80. Išorinės akies svetimkūniai.

 

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

81. Glaukoma:

 

81.1. abiejų akių, toli pažengusi, III stadija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

81.2. vienos akies, toli pažengusi, III stadija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

81.3. išsivysčiusi, II stadija;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

81.4. hipertenzija, pradinė stadija.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

82. Gyslainės ir tinklainės ligos ir jų padariniai, kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai:

 

82.1. abiejų akių;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

82.2. vienos akies.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

83. Regos nervo ir regėjimo takų ligos:

 

83.1. abiejų regos nervų su progresuojančiu funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

83.2. vieno regos nervo su regos funkcijos sutrikimu;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

83.3. stabilūs, neprogresuojantys vieno ar abiejų regos nervų pakitimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

84. Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai:

 

84.1. trumparegystė ≤ 3,0 D, toliaregystė ≤ 2,0 D viename iš meridianų, astigmatizmo skirtumas pagrindiniuose meridianuose < 2,0 D;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkami

tinkami

84.2. trumparegystė > 3,0 D ir ≤ 6,5 D, toliaregystė > 2,0 D ir ≤ 6,5 D viename iš meridianų, astigmatizmo skirtumas pagrindiniuose meridianuose 2,0– 4,5 D;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

tinkami

tinkami

84.3. trumparegystė > 6,5 D ir ≤ 10,0 D, toliaregystė > 6,5 D, astigmatizmo skirtumas pagrindiniuose meridianuose > 4,5 D.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

85. Regėjimo sutrikimai ir aklumas:

 

85.1. nėra akies obuolio arba viena akis akla, vienos akies rega yra silpnesnė kaip 0,03, o abiejų akių rega yra silpnesnė kaip 0,3 su korekcija;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

85.2. vienos akies rega yra nuo 0,03 iki 0,3 , kai kitos akies regėjimas – ne stipresnis kaip 0,5 su korekcija.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

86. Akies raumenų, abiejų akių judesių sutrikimai:

 

86.1. paralyžinis žvairumas;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

86.2. kitas žvairumas, abiejų akių judesių sutrikimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

87. Kitas žvairumas.

nauji priimamieji5

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkami

88. Spalvų matymo trūkumai:

 

88.1. dichromazija, anomali A ir B tipo trichromazija;

nauji priimamieji5/ pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

88.2. anomali C tipo trichromazija.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

89. Laikinas regos funkcijų sutrikimas po sužeidimų, operacijų ar persirgtų ligų, jei gydymo stacionare nereikia.

nauji priimamieji5

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

 

VIII SKYRIUS

ODOS IR VENERINĖS LIGOS

 

90. Dermatitas ir egzema, papulos, kvamoziniai odos pakitimai. Įgimtos odos ir paodžio anomalijos:

 

90.1. išplitusios atopinio dermatito formos; išplitusi, dažnai pasikartojanti, sunkiai pasiduodanti gydymui psoriazė, pūslinė – visos formos, sunki įgimta ichtiozė, pūslinė epidermolizė, sunkios kitos odos formavimosi ydos, sunkios kitos įgimtos dangų formavimosi ydos, fakomatozės, periferinė ir odos T-ląstelių limfomos;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

90.2. išplitusi psoriazė, delnų ir padų psoriazė / pustuliozė, artropatinė psoriazė, odos raukšlių psoriazė, kitos epidermio sustorėjimo rūšys, vidutinio sunkumo įgimta ichtiozė, Diuringo dermatitas, lėtinė idiopatinė dilgėlinė, ribotos, tačiau pasikartojančios atopinio dermatito ir egzemos formos, diseminuota diskoidinė raudonoji vilkligė;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

90.3. ribotos, retai pasikartojančios atopinio dermatito ir egzemų formos, ribotas neurodermitas, ribotos, retai pasikartojančios psoriazės formos, ribota diskoidinė raudonoji vilkligė, židininė sklerodermija, mažai išreikšta ichtiozė.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

91. Raudonoji vilkligė, dermatomiozitas, sklerodermija ir kitos jungiamojo audinio ligos, vyraujant odos pažeidimui.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

92. Odos ir jos priklausinių pigmentacijos sutrikimai. Alopecijos.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

93. Odos diskeratozės ir hiperkeratozės, atrofiniai ir hipertrofiniai odos susirgimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

94. Virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai. Pedikuliozė, akariazė ir kitos invazijos. Odos ir poodinių audinių infekcijos.

nauji priimamieji5

tinkami po

išgijimo

tinkami po išgijimo

tinkami po

išgijimo

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami

tinkami

95. Spuogai (acne):

 

95.1. sunkios veido ir (ar) krūtinės spuogų formos;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

netinkami

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

95.2. vidutinio arba lengvo laipsnio spuogai.

nauji priimamieji5/ pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

96. Raupsai.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

97. Odos ir poodinių audinių tuberkuliozė:

 

97.1. išplitusios ir sudarkančios formos;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

97.2. ribotos, be visceralinių reiškinių formos.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

98. Mikozės.

nauji priimamieji5

tinkami po

išgijimo

tinkami

po išgijimo

tinkami

po išgijimo

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami

tinkami

99. Ūmūs ir lėtiniai uretitai ir komplikacijos, nepaisant etiologijos, pasikartojanti anogenitalinė herpes virusinė infekcija, anogenitalinės venerinės karpos, kirkšnies granulioma.

nauji priimamieji5

tinkami po

išgijimo

tinkami po

išgijimo

tinkami po

išgijimo

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami

tinkami

100. Sifilis.

nauji priimamieji5

tinkami po

išgijimo

tinkami po

išgijimo

tinkami po

išgijimo

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami

tinkami

 

 


 

IX SKYRIUS

MOTERS LYTINIŲ ORGANŲ LIGOS

 

101. Gerybiniai moters lytinių organų augliai:

 

101.1. sukeliantys organo funkcijų sutrikimą ir kitus auglio pasireiškimo simptomus;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

101.2. nesukeliantys organo funkcijų sutrikimo ir kitų auglio pasireiškimo simptomų.

nauji priimamieji5

tinkami

tinkami

tinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

102. Moters lyties organų fistulės.

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

tinkami po gydymo

 

 

103. Gimdos padėties anomalijos, sukeliančios funkcinius sutrikimus:

 

103.1. visos gimdos ar jos dalies iškritimas;

nauji priimamieji5 / pareigūnai

netinkami

netinkami

netinkami

103.2. nusileidusi gimda;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

103.3. pradinė nusileidimo stadija, vezikocelė, rektocelė.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

104. Moters dubens organų uždegiminės ligos:

 

104.1. dažni paūmėjimai;

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

104.2. reti paūmėjimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

105. Vulvos, makšties ir gimdos kaklelio lėtinės uždegiminės ligos.

nauji priimamieji5

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

106. Makšties, gimdos kaklelio neuždegiminės ligos. Gimdos kaklelio displazijos.

nauji priimamieji5

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

pareigūnai

tinkami po išgijimo

tinkami

tinkami

107. Moters lyties organo polipas, moters lytinių organų endometriozė.

nauji priimamieji5

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

tinkami po išgijimo

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

108. Patologiniai mėnesinių ciklo sutrikimai. Stabilūs kiaušidžių funkcijos sutrikimai.

nauji priimamieji5

netinkami

netinkami

netinkami

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

109. Menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai:

 

109.1. lengvi ir vidutiniški sutrikimai;

pareigūnai

tinkami

tinkami

tinkami

109.2. sunkūs sutrikimai.

pareigūnai

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

tinkamumas individualus

1 Sveikatos būklės reikalavimų sąvado taikymo paaiškinimuose (priedas). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – CMEK) posėdžio, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys gydytojai ekspertai, metu CMEK pirmininkas ir CMEK sekretorius priima ekspertinį sprendimą dėl tinkamumo vidaus ar kitai statutinei tarnybai, taip pat dėl tinkamumo tarnybai Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje (toliau kartu – tarnyba) pagal atskiras Sveikatos būklės reikalavimų sąvado (toliau – Sąvadas) skiltis ir individualaus tinkamumo vertinimo. Individualaus tinkamumo vertinimo metu atsižvelgiama į tiriamojo susirgimo sunkumą, funkcijų sutrikdymą, nedarbingumo laikotarpio trukmę, simptomų pasireiškimo eigą ir dažnumą (analizuojami esami medicinos dokumentai), kitų susirgimų sunkumą ir dažnumą, buvusias operacijas ir jų galimas pasekmes sveikatai, gydymo vaistais apimtis, tiriamojo motyvaciją tarnybai, psichologinio vertinimo duomenis, esamą tarnybinę charakteristiką (jei tokia yra). Sprendimas priimamas kolegialiai, bendru sutarimu (visiems dalyvaujantiems, išskyrus CMEK sekretorių, pritarus).

2 Taikoma asmenims, pretenduojantiems į tarnybą, pageidaujantiems mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, kursantams, tarnybos pareigūnams, buvusiems tarnybos pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti tarnybos pareigūno statusą, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos funkcijos daugiausia susijusios su organizuotų ginkluotų (specialiųjų) operacijų ne karo metu vykdymu; asmenų saugojimu; mobiliųjų palydų vykdymu; patruliavimu; pasienio teisinio režimo kontrolės vykdymu; teisės pažeidėjų paieška, persekiojimu ir sulaikymu, mokymu nardyti ir nardymu; gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu, kai naudojama aukštalipių įranga.

3 Taikoma asmenims, pretenduojantiems į tarnybą, pageidaujantiems mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, kursantams, tarnybos pareigūnams, buvusiems tarnybos pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti tarnybos pareigūno statusą, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos funkcijos daugiausia susijusios su nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija prižiūrimoje teritorijoje; pastatų, objektų saugojimu ir periodinio patruliavimo, apžiūrint saugomas teritorijas, vykdymu; slaptu asmenų sekimu, asmenų ir transporto priemonių, vykstančių per valstybės sieną, pasienio tikrinimu; budėjimu vidaus postuose; konvojavimu; patruliavimu; pasienio teisinio režimo kontrolės vykdymu; ikiteisminio tyrimo atlikimu, vykdant kriminalinę žvalgybą; kriminalinės žvalgybos vykdymu; gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimo darbų atlikimu, kai nėra naudojama aukštalipių įranga; šarvuotųjų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto, įskaitant mažuosius laivus, priemonių, specialiojo konvojavimo keleivinio autotransporto valdymu; orlaivių, laivų įgulos narių funkcijų atlikimu; objektų patikros, siekiant aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogiąsias medžiagas ir (ar) užtaisus, atlikimu; pareigūnų fizinio, taktinio, kovinio parengimo funkcijų vykdymu; nėrimo vadovų funkcijų vykdymu; vadovavimo ir organizavimo funkcijų vykdymu gaisrų, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo, žmonių ir turto gelbėjimo vietose. Ar pareigūno sveikatos būklė tinkama orlaivių valdymo funkcijoms atlikti, nustatoma vadovaujantis Sąvadu ir 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros.

4 Taikoma asmenims, pretenduojantiems į tarnybą, pageidaujantiems mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje ar statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose, ar kitoje švietimo įstaigoje, kursantams, tarnybos pareigūnams, buvusiems tarnybos pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti tarnybos pareigūno statusą, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos funkcijos daugiausia susijusios su budėjimu patalpose, atliekant informacijos ir operatyvaus valdymo funkcijas; intelektinės žvalgybos ir apsaugos vykdymu; ikiteisminio tyrimo atlikimu, nevykdant kriminalinės žvalgybos; techninės saugos sistemų, priemonių projektavimu, rengimu, eksploatavimu bei jų priežiūra; kriminalinės žvalgybos vykdymu; kriminalinėje žvalgyboje naudojamų techninių priemonių priežiūra; kriminalistinių tyrimų atlikimu ir kriminalistinių paslaugų teikimu; valstybinės priešgaisrinės priežiūros vykdymu; tarnybos organizavimo ir vidaus kontrolės funkcijų vykdymu; statutinių įstaigų ar jų padalinių administravimu; dokumentų rengimo arba (ir) kitos administravimo veiklos vykdymu; pareigūnų teorinio parengimo funkcijų vykdymu; pareigūnų fizinio, taktinio, kovinio parengimo organizavimu; transporto priemonių (ir orlaivių) techninės priežiūros vykdymu; funkcijų, neišvardytų Sąvado 2 ir 3 išnašose, vykdymu.

Sąvade vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.

_______________________

 

Sveikatos būklės reikalavimų sąvado

priedas

 

Sveikatos būklės reikalavimų sąvado taikymo paaiškinimai

 

I SKYRIUS

PSICHIKOS SUTRIKIMAI

 

1. Protinis atsilikimas. Žemas intelektinio funkcionavimo lygis (intelekto koeficiento (toliau – IQ) intervalas – 70–80). F70–F791; Z13.9.

Protinis atsilikimas diagnozuojamas remiantis IQ (tai visuminis sugebėjimų vertinimas standartizuotais, validžiais intelekto testais). IQ vertinimas atliekamas ambulatoriškai. Nauji priimamieji, kuriems standartizuotais, validžiais intelekto testais nustatomas IQ 70–80 (riba tarp atsilikimo ir normos), pripažįstami netinkami vidaus ar kitai statutinei tarnybai, taip pat tarnybai Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje (toliau kartu – tarnyba).

 

2. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai. F30–F39.

2.1 papunktis apima sunkius, užsitęsusius arba pasikartojančius nuotaikos (afektinius) sutrikimo epizodus. Vadovaujantis 2.1 papunkčiu, nauji priimamieji ir vidaus tarnybos ar kitos statutinės tarnybos, taip pat Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai (toliau kartu – pareigūnai) netinkami. Pareigūnams diagnozei nustatyti būtinas psichiatrinis tyrimas stacionare. 

2.2 papunktis apima lengvus ar vidutinius nuotaikos (afektinius) sutrikimus.

Vadovaujantis 2.2 papunkčiu, pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai, išskyrus tuos, kurių pareigybės aprašymuose nurodomos funkcijos daugiausiai susijusios su patruliavimu, asmenų saugojimu, postų, objektų saugojimu ir periodinio patruliavimo, apžiūrint saugomas teritorijas, vykdymu, gaisrų gesinimu, ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimu, žmonių, turto gelbėjimu, ginklo panaudojimu. Šiais atvejais būtina rekomenduoti, kad pareigūnai, pagal pareigybių aprašymus privalantys atlikti šias funkcijas, būtų perkelti į nesusijusias su šiomis funkcijomis pareigas.

Pareigūnui diagnozė privalo būti nustatyta psichiatrijos stacionare. Ekspertinis sprendimas, ar pareigūnas tinkamas tarnybai, turi būti priimamas tik esant aiškiems gydymo rezultatams.

Naujas priimamasis, kuriam buvo diagnozuoti šiame punkte išvardyti sveikatos sutrikimai ar kuris buvo gydytas dėl šiame punkte išvardytų sveikatos sutrikimų, pripažįstamas netinkamu tarnybai. Naujas priimamasis pagal Sąvado II ir III skiltį gali būti pripažįstamas tinkamu tarnybai, jei per pastaruosius 10 metų neturėjo jokių psichikos ir elgesio sutrikimų, jei laikotarpis trumpesnis – netinkamas tarnybai.

 

3. Šizofrenija, šizoafektinis, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, ūmūs psichoziniai sutrikimai. F20–F29.

Nauji priimamieji ir pareigūnai, kuriems buvo diagnozuoti šiame punkte išvardyti sveikatos sutrikimai ar kurie buvo gydyti dėl šiame punkte išvardytų sveikatos sutrikimų, privalo būti pripažinti netinkamais tarnybai. Pareigūnams diagnozės privalo būti patvirtintos psichiatrijos stacionare.

 

4. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. F00–F09.

Nauji priimamieji ir pareigūnai, kurių anamnezėje yra buvę organinių ir simptominių psichikos sutrikimų, privalo būti pripažinti netinkamais tarnybai. Pareigūnams diagnozės privalo būti patvirtintos psichiatrijos stacionare.

4.1 papunkčiui priskirti psichoziniai, ryškūs ir (ar) nuolatiniai kognityviniai bei asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos.

4.2 papunkčiui priskiriami vidutiniškai išreikšti ilgalaikiai ir (ar) pasikartojantys elgesio, emocijų, valios, kognityviniai sutrikimai, kurių negalima priskirti 4.1 papunkčiui.

 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. F10–F19.

5.1 papunktis apima ryškius ir (ar) nuolatinius psichikos veiklos sutrikimus: psichozes dėl alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Pareigūnai, kuriems registruota bent viena psichozė dėl šių medžiagų vartojimo, pripažįstami netinkamais tarnybai.

5.2 papunktis apima ryškius kognityvinius, afekto, asmenybės ir elgesio pakitimus, kurie atsiranda dėl alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Nauji priimamieji ir pareigūnai, nustačius šiuos sutrikimus dėl šių medžiagų vartojimo, pripažįstami netinkamais tarnybai. Pareigūnams diagnozė privalo būti patvirtinta psichiatrijos stacionare.

5.3 papunktis apima vienkartinius ir trumpalaikius psichikos sutrikimus, kurie atsiranda dėl alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Nauji priimamieji, kai jiems nustatytas nelegalaus alkoholio, psichotropinių medžiagų be raštiško gydytojo paskyrimo vienkartinio vartojimo faktas arba kai jiems buvo diagnozuota ar jie buvo gydyti dėl šiam punktui priskiriamų sveikatos sutrikimų, yra netinkami tarnybai pagal Sąvado I skiltį. Naujas priimamasis pagal Sąvado II–III skiltį gali būti pripažintas tinkamu tarnybai, jei pastaruosius 5 metus neturėjo jokių psichikos ir elgesio sutrikimų.

 

6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai. F60–F69. Asmenybės bruožų akcentavimas. Z73.1.

6.1 papunktis apima suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimus. Pareigūnams, taikant šį papunktį, būtinas ištyrimas ir diagnozės patvirtinimas psichiatrijos stacionare.

6.2 papunktis apima asmenybės bruožų akcentavimą. Nauji priimamieji ir pareigūnai, turintys asmenybės bruožų akcentavimą, pripažįstami netinkamais tarnybai. Pareigūnams, taikant šį papunktį, būtinas ištyrimas ir diagnozės patvirtinimas psichiatrijos stacionare.

 

7. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sindromai. F40–F48. Elgesio ir emocijų sutrikimai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais. F50–F59. Psichologinės raidos sutrikimai. F80–F89. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. F90–F98. Buvęs asmeniui savęs žalojimas. Z91.5.

Nauji priimamieji ir pareigūnai po suicidinių bandymų privalo būti pripažinti netinkamais tarnybai.

7.1 papunktis apima ryškius ir (ar) nuolatinių sutrikimų požymius su dažnomis dekompensacijomis, suicidinius bandymus.

7.2 papunktis apima neryškius, bet ilgalaikius arba pasikartojančius sutrikimų požymius, mikčiojimą, suardantį ritmišką kalbėjimą, būtiną pareigoms atlikti, bei vokalinius ir motorinius tikus, trukdančius tarnybai atlikti.

Nauji priimamieji dėl šiame punkte nurodytų sutrikimų netinkami tarnybai. Pareigūnas dėl šiame punkte nurodytų sutrikimų privalo gydytis, o ekspertinis sprendimas dėl tinkamumo tarnybai priimamas tik galutinai paaiškėjus gydymosi rezultatams bei efektyvumui. Ekspertinis sprendimas, kad pareigūnas netinkamas tarnybai, priimamas tik po neefektyvaus gydymo psichiatrijos stacionare.

Pareigūnui, kuriam taikomi 7.1 ir 7.2 papunkčiai, diagnozė privalo būti patvirtinta psichiatrijos stacionare.

7.3 papunktis apima lengvus, trumpalaikius ir (ar) pasikartojančius sutrikimų požymius, lengvas, trumpalaikes reakcijas į stresą.

Naujas priimamasis gali būti pripažįstamas tinkamu tarnybai, jei mikčiojimas yra nežymus (nežymus garso sulaikymas, „sunkumai“ frazės pradžioje, o kiti žodžiai tariami laisvai ar truputį sulėtinti, bet nekartojami). Tokiu atveju sprendimas, kad naujas priimamasis tinkamas tarnybai, priimamas posėdžio metu ir tik po logopedo išvados, kad mikčiojimas nesutrikdo ritmiško kalbėjimo. Pareigūnui sprendimas dėl netinkamumo pagal Sąvado I skiltį priimamas tik po logopedo išvados, kad mikčiojimas sutrikdo ritmišką kalbėjimą.

Naujas priimamasis, kuriam nustatytas buvęs ar esamas savęs žalojimas, pripažįstamas netinkamu tarnybai.

Elgesio sindromus, susijusius su fiziologiniais ir somatiniais veiksniais, (F50–F59) siūloma vertinti pagal Sąvado 6 arba 7 punktus, atsižvelgiant į šių sindromų kilmę ir eigą.

 

II SKYRIUS

NERVŲ SISTEMOS LIGOS BEI TRAUMŲ PADARINIAI

 

8. Epilepsija. Epilepsinė būklė. G40–G41. Nenormalūs centrinės nervų sistemos funkcinio tyrimo duomenys. R94.0.

Apima epilepsiją, simptominę epilepsiją, epilepsinius sindromus, epilepsijos priepuolius (generalizuotus, dalinius (židininius), nepatikslintus).

Nauji priimamieji pripažįstami netinkamais tarnybai pagal visas Sąvado skiltis, jei anamnezėje, kai jie buvo vyresni nei 5 metų amžiaus, buvo nors vienas medicininiuose dokumentuose užregistruotas epilepsijos priepuolis. Naujiems priimamiesiems, kurių anamnezėje iki 5 metų amžiaus nustatyta epilepsija, ekspertizė dėl tinkamumo tarnybai atliekama juos ištyrus specializuotame neurologijos skyriuje, stacionare.

Po pirmojo epilepsijos priepuolio pareigūnai tiriami, tinkamumas tolesnei tarnybai nustatomas po III lygio gydytojo neurologo konsultacijos epileptologijos kabinete. Pareigūnai, dirbantys pagal Sąvado III skiltį, gali būti tinkami tarnybai, esant retiems epilepsijos priepuoliams (1 priepuolis rečiau nei per 3 metus), jei nenustatomas charakteringų asmenybės pažeidimo požymių ir jei darbas neturi specifinių sąlygų, kurios neleidžia pareigūnui dirbti su epilepsija anamnezėje. Šis punktas taikomas ir simptominės epilepsijos atvejais, kai priepuolius išprovokuoja alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, nemiga ar stresas.

Elektroencefalogramoje užregistravus epilepsijos potencialus, ekspertinis sprendimas priimamas po III lygio gydytojo neurologo konsultacijos epileptologijos kabinete.

Elektroencefalogramoje pakartotinai užregistravus tipinius epilepsinius potencialus, nauji priimamieji pripažįstami netinkamais tarnybai. Naujiems priimamiesiems elektroencefalogramoje užregistravus pirmą kartą epilepsinius potencialus, būtina III lygio gydytojo neurologo konsultacija epileptologijos kabinete.

 

9. Migrena ir kiti galvos skausmo sindromai. G43–G44. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. G45–G46; G80–G83; I60–I69. Kitos nugaros smegenų ligos. G95. Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos sutrikimai. G90. Kiti nervų sistemos pakitimai, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. G99. Apalpimas ir kolapsas. R55. Miego sutrikimai. G47.

Apima visas galvos ir nugaros smegenų kraujotakos ligas: ilgalaikį smegenų kraujotakos sutrikimą, trumpalaikius kraujotakos sutrikimus ir smegenų infarktus (hemoraginius, išeminius), taip pat migreną, galvos skausmo sindromus, miego sutrikimus, autonomines (vegetacines) nervų sistemos ligas ir kt.

9.1 papunkčiui priskiriami pasikartojantys smegenų infarktai, sunkūs nuolatiniai nervų sistemos funkcijų sutrikimai, atsiradę dėl ūmių ar lėtinių galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų (tetraplegija, hemiplegija, paraplegija, gilios hemiparezės, kalbos, atminties, kognityviniai (mąstymo) sutrikimai, parkinsonizmo reiškiniai, epilepsiniai priepuoliai, dubens organų funkcijos sutrikimai ir kt.).

9.2 papunkčiui priskiriamos ūmios smegenų kraujotakos ligos, pasižyminčios palankia eiga ir vidutiniškai išreikšti galvos smegenų kraujotakos sutrikimų padariniai. Tam pačiam punktui priskiriami ir lėtiniai galvos smegenų kraujotakos nepakankamumo reiškiniai (galvos skausmai, svaigimas, miego sutrikimai, epizodiniai alpimai, darbingumo sumažėjimas, emocijų sutrikimas ir valios susilpnėjimas, esant atskiriems nuolatiniams centrinės nervų sistemos organinių pažeidimų požymiams – patvirtinta anizorefleksija, vangi vyzdžių reakcija į šviesą, piramidiniai simptomai ir kt.). Šiam punktui priskiriami ir dažni (3 ir daugiau kartų per metus) praeinantys galvos smegenų kraujotakos sutrikimai (praeinantis smegenų išemijos priepuolis, grįžtamasis išeminis neurologinis deficitas).

9.3 papunkčiui priskiriami reti (ne dažniau kaip 2 kartus per metus) praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai, kurie pasireiškia nestabiliais židininiais centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomais (parezės, parestezijos, kalbos sutrikimai, smegenėlių pažeidimo reiškiniai ar kt.) ir praeina per parą, nepalikdami jokių nervų sistemos funkcijų sutrikimų. Šiam punktui priskiriamos ir pradinės galvos smegenų kraujagyslių pažeidimo formos, įvairios migrenos rūšys, galvos skausmo sindromai su dažnais priepuoliais, autonominės (vegetacinės) nervų sistemos ligos su retais paūmėjimais. Esant retiems migrenos priepuoliams (3 metų remisija) pagal Sąvado
II–III skiltį tinkamumas tarnybai – individualus. Šis papunktis taip pat apima ir ūmų galvos smegenų kraujotakos nepakankamumą, sukeliantį neryškius, laikinus galvos smegenų kraujotakos funkcijos sutrikimus (paprasti apalpimai, alpimai su traukuliais ir kt.). Apalpimo diagnozė nustatoma tik tais atvejais, kai specializuotosios medicininės ekspertizės (toliau – ekspertizė) metu neišaiškinti kiti susirgimai, pažeidžiantys centrinę ar autonominę (vegetacinę) nervų sistemą. Pareigūnai po sąmonės praradimo priepuolio turi būti ištiriami. Tinkamumas tarnybai nustatomas individualiai, atsižvelgiant į alpimą sukėlusias priežastis. Alpstantiems pareigūnams, nepaisant alpimų dažnio ir priežasčių, negali būti patikėtos vairuoti tarnybinės transporto priemonės, darbai aukštyje, prie judančių mechanizmų, elektros įrangos, ugnies ir vandens.

Po netrauminio subarachnoidinio kraujo išsiliejimo ar esant galvos smegenų kraujagyslių aneurizmoms, dėl kurių išsivystė galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, pareigūnų tinkamumas tarnybai nustatomas vadovaujantis Sąvado 9.1, 9.2 arba 9.3 papunkčiais, atsižvelgiant į tai, kaip pasireiškia galvos smegenų kraujotakos sutrikimų padariniai. Sprendžiant, ar tinkami tolesnei tarnybai pareigūnai, operuoti dėl galvos kraujagyslių aneurizmos, atsižvelgiama į operacijos radikalumą, jos efektyvumą, pooperacinio kaukolės defekto dydį, sutrikusių funkcijų atsistatymo dinamiką.

Nauji priimamieji, patyrę apalpimo priepuolių (daugiau nei 2 priepuoliai iki stojimo į tarnybą), vadovaujantis 9.3 papunkčiu, pripažįstami netinkamais tarnybai.

Šiam punktui priskiriamos ir pradinės galvos smegenų kraujagyslių pažeidimo formos, įvairios migrenos rūšys, galvos skausmo sindromai su retais priepuoliais, autonominės (vegetacinės) nervų sistemos ligos su retais paūmėjimais. Esant retiems migrenos ir galvos skausmo priepuoliams (3 metų remisija) tinkamumas tarnybai – individualus.

 

10. Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos. A80–A89. Infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės. B90,; B91,; B94. Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos. G00–G09. Kitos smegenų ligos, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur. G94.

Apima pirminius ir antrinius encefalitus ir encefalomielitus, meningitus, kitus infekcinius galvos ir nugaros smegenų, jų dangalų procesus (meningokokinis meningitas, serozinis meningitas, poliomielitas, erkinis, uodinis virusinis encefalitas ir kt.), taip pat nervų sistemos pažeidimus dėl tuberkuliozės, sifilio, kraujo ir kitų ligų.

10.1 papunkčiui priskiriamos sunkios nervų sistemos ligos su ryškiais funkcijų sutrikimais: didelis paralyžius ir parezė, ryškus parkinsonizmas, optikochiazmalinis arachnoiditas su regėjimo sutrikimu, epilepsiniai priepuoliai, persirgto mielito padariniai su paralyžiais ar ryškiomis parezėmis, dubens organų funkcijos sutrikimai (šlapinimosi, tuštinimosi) bei kiti ryškūs funkcijų sutrikimai dėl sunkios nervų sistemos ligos.

10.2 papunkčiui priskiriami lėtiniai susirgimai, kurie dėl centrinės nervų sistemos funkcijų pažeidimo apriboja pareigų vykdymo galimybes (padariniai po antrinio encefalito su nedidele hemipareze: raumenų jėgos sumažėjimas, nedidelis raumenų tonuso padidėjimas, kuris netrikdo kalbos, atminties, eisenos ir kt.).

10.3 papunkčiui priskiriami lengvi nervų sistemos pažeidimo padariniai su organiniais simptomais, dažniausiai lydimais tik autonominės (vegetacinės) nervų sistemos disfunkcijos reiškinių.

10.4 papunkčiui priskiriami nervų sistemos pažeidimo padariniai, turintys pavienių ilgalaikių organinių požymių, be funkcijos sutrikimų: nosies ir lūpos raukšlių asimetrija, nedidelė anizokorija, konvergencijos nepakankamumas ar kt.

 

11. Galvos ir nugaros smegenų traumos ir jų padariniai. S02; S04; S06; S07; S14; S24; S34; T08; T90; T91.

Apima galvos ir nugaros smegenų traumas, traumų liekamuosius padarinius, trauminio centrinės nervų sistemos pažeidimo komplikacijas, taip pat sprogimo smūginės bangos sukeltų traumų padarinius.

11.1 papunkčiui priskiriami traumų padariniai su ryškiais galvos ir nugaros smegenų funkcijų sutrikimais (galvos smegenų sumušimas, sukeliantis ilgalaikius paralyžius arba gilias parezes, hematomielija, subdurinė hematoma ir kt.), taip pat būklės, kai, pažeidus galvos smegenų audinį, atsiranda smegenų žievės funkcijos sutrikimų (afazija, apraksija ir kt.), dubens organų funkcijos sutrikimų (šlapinimosi, tuštinimosi).

11.2 papunkčiui priskiriami nervų sistemos traumų padariniai, dėl kurių židininiai simptomai galvos ir smegenų funkcijos sutrikimai nėra tokie ryškūs kaip tų, kurie priskiriami 11.1 papunkčiui. 11.2 papunktis apima lengvą parezę, vidutiniškai išreikštą smegenėlių pažeidimą, sukeliantį eisenos sutrikimus ar kitus simptomus, lėtinius potrauminius rezistentiškus gydymui galvos skausmus ir kitus panašius nervų sistemos traumų padarinius.

11.3 papunkčiui priskiriami tokie galvos ir nugaros smegenų traumų padariniai, kai yra židinininiai simptomai (nedidelė nosies ir lūpų raukšlių asimetrija, anizorefleksija, lengvi jutimo sutrikimai ir kiti autonominės (vegetacinės), nervų sistemos disfunkcijos požymių, lėtinių potrauminių galvos skausmų. Šiam punktui taip pat priskiriami kaukolės skliauto ar pagrindo lūžimo padariniai, esant nedideliems simptomams ir būklės po galvos, nugaros smegenų traumos be centrinės nervų sistemos organinio pažeidimo požymių, kai jaučiamas padidėjęs nuovargis, yra autonominės (vegetacinės) nervų sistemos disfunkcija, padidėjęs dirglumas ar kiti simptomai.

11.4 papunkčiui priskiriami liekamieji reiškiniai po traumų, kai yra tik pavienių organinio pažeidimo simptomų bei neryškių astenizacijos reiškinių be centrinės nervų sistemos funkcijos sutrikimo.

Nauji priimamieji, turintys praeityje patirtų galvos smegenų traumų padarinių, priskirtinų 11.4 papunkčiui, gali būti pripažinti tinkamais tarnybai, jeigu neurologinio ir psichiatrinio, psichologinio tyrimo metu nerandama centrinės nervų sistemos funkcijos sutrikimų. Šiais atvejais būtina įvertinti traumos sunkumą pagal ūmaus periodo medicininius dokumentus, dispanserinės priežiūros duomenis bei objektyvių ir specialių tyrimų rezultatus ekspertizės metu (rentgenologinis, elektroencefalografinis tyrimas, galvos kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimai ir kt.)

Jei kartu su 11 punkte išvardytais galvos ir nugaros smegenų traumos padariniais yra ir stuburo arba kaukolės kaulų pažeidimų ir defektų, taikomas ir Sąvado 31 arba 32 punktas.

 

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai. C70–C72. Gerybiniai navikai. D32–D33. Neaiškios ar nežinomos eigos navikai. D42–D43. Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą. G10–G13. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai. G20–G26. Kitos degeneracinės ir nervų sistemos ligos. G30–G32. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos. G35–G37. Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos. G70–G73. Kitos nervų sistemos ligos. G91–G94; G95–G98. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos. Q00–Q07.

Apima paveldimas ir įgytas degeneracines nervų sistemos ligas, demielinizuojančias centrinės nervų sistemos ligas, centrinės ir periferinės nervų sistemos navikus, kitas nervų sistemos ligas.

12.1 papunkčiui priskiriamos sunkios įgimtos anomalijos (vystymosi defektai) ir sparčiai progresuojančios nervų sistemos ligos arba šios ligos su ryškiais funkcijų sutrikimais (galvos ir nugaros smegenų gerybiniai augliai, siringomielija su ryškiais trofikos sutrikimais, šoninė amiotrofinė sklerozė, miastenija, šeiminė ataksija (Fridreicho liga), paveldima smegenėlių ataksija (Pjero-Mari liga ir kt.).

12.2 papunkčiui priskiriami susirgimai, kai funkcijos sutrikimai vidutiniškai išreikšti ir liga vystosi lėtai, simptomai išryškėja laipsniškai, per 1–2 metus (lėtai progresuojančios miopatijų formos, lėtai progresuojanti siringomielija, esant nedidelei raumenų atrofijai ir nedideliam jutimo sutrikimui, kraniostenozė su intrakranijinės hipertenzijos sindromu ir kt.).

12.3 papunkčiui priskiriami ypač lėtai progresuojantys neurologiniai susirgimai, kai objektyvūs simptomai nedideli, yra stebima ilgalaikė remisija.

 

13. Periferinės nervų sistemos traumos ir jų padariniai. S14; S24; S34; S44; S54; S64; S74; S84; S94; T06; T92; T93 .

Apima galvos, nugaros smegenų periferinių nervų ir jų rezginių, kitų periferinių nervų traumų padarinius.

13.1 papunkčiui priskiriami sunkūs periferinių nervų, nervų kamienų, rezginių traumų bei sužeidimų padariniai, esant ryškiems ir nuolatiniams motorikos, jutimų ir trofikos sutrikimams (didelės raumenų atrofijos, kontraktūros, chroninės trofinės opos, jutimo sutrikimai, dubens organų funkcijos sutrikimai (šlapinimosi, tuštinimosi) ir kt.), taip pat po pažeidimų, esant ilgalaikiam skausminiam sindromui (sukelianti didelį skausmą kauzalgija, neurinoma ir kt.).

13.2 papunkčiui priskiriami periferinių nervų ir nervų rezginių traumų bei sužeidimų padariniai, kai dėl atskirų raumenų ar raumenų grupių parezės vidutiniškai sutrinka galūnės funkcija.

13.3 papunkčiui priskiriami periferinių nervų ir nervų rezginių pažeidimo padariniai, kai nervų funkcijos beveik atsinaujinusios, liekamieji reiškiniai lengvi: lengvas jutimo sutrikimas, nedidelis raumenų jėgos sumažėjimas, kai pažeistas nervas neapriboja galūnės funkcijos.

13.4 papunktis apima periferinių nervų traumų padarinius (hipestezija, nežymi raumenų atrofija be jėgos sumažėjimo) be galūnės funkcijų sutrikimo.

 

14. Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai. G50–G59. Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai. G60–G64. Deformuojančios dorsopatijos. M42–M43. Spondilopatijos. M45–M48. Kitos dorsopatijios. M50–M54.

Apima uždegiminius galvos, nugaros smegenų nervų, nervų rezginių susirgimus, taip pat antrinius jų pažeidimus dėl intoksikacijų, stuburo minkštųjų audinių pakitimų ar atsiradusius dėl kitų priežasčių.

14.1 papunkčiui priskiriami persirgto polineurito padariniai (polineuropatija, uždegiminis ar intoksikacinis pleksitas su ryškiu motorikos pažeidimu, jutimo ir trofikos sutrikimu), dažnai recidyvuojantis (2 ir daugiau kartų per metus), sukeliantis sunkų ir ilgalaikį skausminį sindromą, radikulopatija su motoriniais ir autonominiais – trofiniais sutrikimais, taip pat pleksitas, sunki trišakio nervo neuralgija. Sąvado 14.1 papunktyje išvardytos ligos sukelia darbingumo netekimą ir pasižymi menku ambulatorinio ir gydymo stacionare efektyvumu.

14.2 papunkčiui priskiriami periferinių nervų ir nervų rezginių susirgimai, kai funkcijos sutrinka vidutiniškai, taip pat lėtinė recidyvuojanti radikulopatija, pleksitas (plaštakos funkcijos sutrikimas, ribotas rankos pakėlimas ir kt.), neuritai, kai paūmėjimo laikotarpiu būna priverstinė liemens padėtis, vargina neuralginiai skausmai, kiti simptomai. Taikant Sąvado 14.2 papunktį, laikinojo nedarbingumo ir gydymo trukmė apima ne mažiau kaip 60 dienų per metus.

14.3 papunkčiui priskiriami periferinių nervų ir rezginių susirgimai su retais paūmėjimais. Motoriniai, jutiminiai ir trofiniai pažeidimai neišreikšti, neturi tendencijos didėti, esantys pažeidimų liekamieji reiškiniai nedideli, jie iš esmės neapriboja kūno motorinių funkcijų ir gebėjimų. Taip pat šiam punktui priskiriami sėkmingai gydomi raumeniniai-toniniai sindromai su lengvais funkcijos sutrikimais.

14.4 papunkčiui priskiriami periferinių nervų susirgimų padariniai, pasireiškiantys neryškiais jutimo sutrikimais, nedidelėmis atrofijomis arba raumenų susilpnėjimu, kai nesutrikdomos kūno motorinės funkcijos.

Esant osteochondrozės požymiams be nervų šaknelių pažeidimo simptomų, priimant ekspertinį sprendimą dėl tinkamumo tarnybai vadovaujamasi Sąvado 14.1–14.4 papunkčiais ir juose išdėstytais funkcijos sutrikdymo sunkumo kriterijais.

Jeigu periferinės nervų sistemos liga kilo dėl kaulų-raumenų pažeidimo arba tiriamasis praeityje buvo operuotas dėl tarpslankstelinio disko pažeidimo, priimant ekspertinį sprendimą dėl tinkamumo tarnybai vadovaujamasi šiuo ir Sąvado 32 punktu.

 

III SKYRIUS

VIDAUS ORGANŲ LIGOS

 

15. Mitybos trūkumas ir nutukimas. E34.3; E40–E68.  

Netinkamais tarnybai pripažįstami nauji priimamieji vyrai, kurių ūgis mažesnis kaip 160 cm, moterys, kurių ūgis mažesnis kaip 150 cm. Mitybos trūkumas nustatomas vadovaujantis kūno masės indeksu (toliau – KMI), kuris yra lygus tiriamojo kūno masę kilogramais (kg) padalijus iš ūgio (metrais) kvadratu (KMI = kūno masė (kg) / ūgis (m)2). Netinkamais tarnybai pripažįstami nauji priimamieji vyrai, kurių KMI mažesnis kaip 18,1, moterys, kurių KMI mažesnis kaip 17,6.

Nauji priimamieji, kurių KMI yra 40 ir daugiau, yra netinkami tarnybai pagal Sąvado I ir II skiltį, pagal Sąvado III skiltį tinkamumas individualus.

Pareigūnai, kurių KMI yra 40 ir daugiau, yra netinkami tarnybai pagal Sąvado I skiltį, pagal Sąvado II ir III skiltį tinkamumas individualus. Atliekant ekspertizę pareigūnams, pirmą kartą nustačius nepakankamą arba padidintą svorį, skiriama pakartotinė ekspertizė po vienų metų (šis laikotarpis skiriamas sumažinti ar padidinti svorį iki reikalaujamo). Jei pakartotinės ekspertizės metu matoma teigiama dinamika, skiriama ekspertizė dar po vienų metų. Antrosios ekspertizės metu priimamas galutinis sprendimas.

 

16. Infekcinės ir parazitinės ligos. A00–A09; A20–A49; A65–A79; A90–B34; B50–B83; B90–B99, Z22.

Apima būkles po persirgtų ūmių infekcinių, parazitinių ligų, intoksikacijų, su likusiais funkcijos sutrikimais, kai ir po gydymo išlieka bendra astenija, nusilpimas, mitybos sutrikimas ar kt.

Pareigūnai, persirgę ūmiu virusiniu hepatitu ir pasveikę, yra tinkami tarnybai. Ar persirgę ūmiu virusiniu hepatitu pareigūnai tinkami tęsti tarnybą aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), nustatoma atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką. Virusinio B hepatito paviršinio antigeno ir C hepatito antikūnių nešiojimas nėra pagrindas pripažinti, kad pareigūnas netinkamas tarnybai.

Nauji priimamieji, kuriems nustatytas hepatitų viruso nešiojimas, netinkami tarnybai.

Naujus priimamuosius, kurių anamnezėje nustatytas ūmus virusinis B, C, D ar kitas hepatitas, ar kita infekcinė ar parazitinė liga (pvz.: vidurių šiltinė, paratifas, kt.), reikia nuodugniai ištirti, ar nėra lėtinio susirgimo vystymosi ar pakartotinio užsikrėtimo rizikos. Ar šie asmenys tinkami tarnybai, nustatoma praėjus ne mažiau kaip 6 mėn. po gydymo pabaigos.

Nauji priimamieji ir pareigūnai netinkami, esant sunkių formų, komplikuotoms infekcinėms ir parazitinėms ligoms, gydytoms stacionare, įgavusioms lėtinę eigą su dažnais recidyvais ir nuolat pasikartojančiais ryškiais įvairių organizmo sistemų funkcijų sutrikimais.

 

17. Lėtinės pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamosios ligos.

Apima lėtines, recidyvuojančias ar progresuojančias pavojingų ir ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų formas. Sąvado 17.1 ir 17.2 papunkčiams priskiriami pavojingų ir ypač pavojingų žmonių užkrečiamųjų ligų atkryčiai, nepagydomos komplikacijos su sąnarių, centrinės ir periferinės nervų sistemos pažeidimu, vidutiniškai ir ryškiai sutrikusiomis kurio nors organo funkcijomis, taip pat atsinaujinanti ir sunkiai pagydoma maliarija, infekcinės kilmės įgytojo imunodeficito sindromo nulemta infekcinė, parazitinė ar kita liga, būklė ar navikas.

Ar tinkamas tarnybai naujas priimamasis, persirgęs ūmia brucelioze, kita pavojinga ar ypač pavojinga žmonių užkrečiamąja liga, sprendžiama praėjus vieniems metams po išgijimo. Persirgus brucelioze, vien tiktai teigiama serologinė arba alerginė (Raito) reakcija be kitų susirgimo požymių neleidžia daryti išvados, kad naujas priimamasis netinkamas tarnybai. Persirgusiems vidurių šiltine pareigūnams paskiriama periodinė bakteriologinė kontrolė. Į tarnybą nepriimami pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojai. Kitų infekcinių ir parazitinių (echinokozės, trichocefaliozės, toksoplazmozės, hemoraginės karštligės ir kt.) susirgimų atvejais, ar nauji priimamieji tinkami tarnybai, nustatoma po išgijimo, atsižvelgiant į organų ir organų sistemų funkcijos būklę.

 

18. Endokrininės ligos. E00–E35. Medžiagų apykaitos sutrikimai. E70–E89.9.

Apima endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos ligas. 18.1 papunkčiui priskiriami:

18.1.1. ryškūs, ilgalaikiai sutrikimai dėl mazginio ar difuzinio gūžio, esant ryškiai tirotoksikozei ar hipotirozei, sunkiai kompensuojamai taikant specifinį gydymą (taip pat esant metabolinei kardiomiopatijai, endokrininei oftalmopatijai);

18.1.2. blogai kontroliuojamas cukrinis diabetas su išreikštomis komplikacijomis, makroangiopatijos, mikroangiopatijos – proliferacinė retinopatija, kliniškai ryški nefropatija, demielinizuojanti polineuropatija, dažnos hiperglikeminės ir hipoglikeminės komos;

18.1.3. visi kiti vidaus sekrecijos liaukų (hipofizės, antinksčių, skydliaukės, prieskydinių liaukų, lytinių liaukų) susirgimai, dėl kurių konstatuojami negrįžtami organų ir sistemų pakitimai, ryškūs jų funkcijų pažeidimai.

18.2 papunkčiui priskiriami vidutiniškai (ilgalaikiai – neryškiai) išreikšti sutrikimai, nulemti vidutinio sunkumo laipsnio endokrininių liaukų susirgimų. Šiam punktui priskiriama ir vidutinio sunkumo tirotoksikozė ir vidutinio sunkumo cukrinis diabetas, jeigu anamnezėje nėra buvusios diabetinės ar hipoglikeminės komos. Jei cukrinis diabetas yra 2 tipo (nuo insulino nepriklausomas), lengvai koreguojamas medikamentine terapija ar dieta, pareigūnai pagal Sąvado II ir III skiltį gali būti tinkami.

18.3 papunkčiui priskiriamos tirotoksikozės ar hipotirozės formos, pasireiškiančios lengvu funkcijos sutrikimu, sumažėjusia tolerancija fiziniam krūviui, LT4 (laisvasis tiroksinas ir (ar) LT3) padidėja nedaug ir gydymo metu greit grįžta į normą. Šiam punktui priskiriama lengva cukrinio diabeto forma, kai nėra kliniškai nustatytų specifinių cukrinio diabeto komplikacijų. Jei cukrinis diabetas yra 2 tipo (nuo insulino nepriklausomas), lengvai koreguojamas medikamentine terapija ar dieta, pareigūnai pagal Sąvado II ir III skiltį gali būti tinkami.

Esant mazginei (cistinei) strumai (daugiau arba lygu) kaip 1 cm skersmens), III stadijos difuzinei strumai (pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) priimtą klasifikaciją), autoimuniniam tiroiditui su mazginiais ar cistiniais pakitimais, be funkcijos sutrikimo ir normaliam skydliaukės hormonų lygiui, dėl naujų priimamųjų tinkamumo tarnybai sprendžiama individualiai (po endokrinologo konsultacijos ir po mazginių pakitimų aspiracinės punkcijos).

18.4 esant mazginei (cistinei) strumai (mažiau negu 1 cm skersmens), I bei II stadijos difuzinei strumai (pagal PSO priimtą klasifikaciją), be funkcijos sutrikimo ir normaliam skydliaukės hormonų lygiui, dėl naujų priimamųjų tinkamumo tarnybai sprendžiama individualiai.

Esant sutrikusiai glikemijai nevalgius ir (ar) gliukozės toleravimo sutrikimui, naujų priimamųjų tinkamumas tarnybai vertinamas individualiai. Jei dėl darbo pobūdžio nauji priimamieji / pareigūnai negali laikytis dietos ir mitybos režimo, pripažįstami netinkamais pagal Sąvado I skiltį. Šiam papunkčiui priskiriama būklė po ūmių tiroiditų, endokrininių organų operacijų, kai po gydymo jų funkcija normalizavosi, lėtinis autoimuninis neprogresuojantis tiroiditas, kuris nereikalauja medikamentinio gydymo.

Jei persirgus tiroiditu, atlikus skydliaukės operaciją ar pirmą kartą diagnozavus lėtinį autoimuninį tiroiditą, liga toliau neprogresuoja, neskiriamas medikamentinis gydymas ne mažiau vienus metus, dėl naujų priimamųjų sprendžiama individualiai pagal visas tris Sąvado skiltis (I, II, III).

18.4 papunkčiui taip pat priskiriama ir eutiroidinė struma (gūžys), kai organo funkcija nesutrikusi.

Pareigūnų tinkamumas tarnybai vertinamas paaiškėjus galutiniams gydymo rezultatams.

Nauji priimamieji, kuriems diagnozuotas nedidelis skydliaukės padidėjimas, jei nėra funkcijos sutrikimo požymių, pripažįstami tinkamais.

 

19. Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais. D46–D47; D50–D89; C81–C96.

Apima kraujodaros organų ligas, imuninės sistemos ligas, įskaitant anemijas, agrahuliocitozes, hemoblastozes, Hodžkino ir ne Hodžkino limfomas, kitas kraujodaros sistemos neoplazijas, hemoragines diatezes ir kitas šių organų ir sistemos ligas, nustatytas po gydymo stacionare.

19.1 papunkčiui priskiriamos ūmios ir lėtinės leukemijos, Hodžkino ir ne Hodžkino limfomos, kitos kraujodaros sistemos neoplazijos, mielominė liga, kitos greitai progresuojančios kraujodaros organų ligos, kuriomis sirgdamas tiriamasis yra laikinai nedarbingas, ir nėra pakankamai efektyvus taikomas gydymas.

Kai liga vystosi lėtai progresuodama, tik iš dalies trikdo darbingumą, gydymas duoda klinikinę hemotologinę remisiją, dėl pareigūno tinkamumo tarnybai pagal Sąvado II ir III skiltis sprendžiamas individualiai.

Jei yra kliniškai nereikšminga lengvo laipsnio anemija, nežymi, gydymo nereikalaujanti leukopenija ar trombocitopenija, priimant ekspertinį sprendimą, vadovaujamasi 19.4 papunkčiu.

Ne infekcinės kilmės įgytų imunodeficitinių būklių atvejais, kai atsiranda kraujodaros sistemos ir kitų organų patologinių pakitimų, dėl tinkamumo tarnybai sprendžiama, atsižvelgiant į pažeisto organo ar organų sistemos funkcijos pažeidimo laipsnį ir taikant atitinkamus Sąvado punktus.

Pagal 19.4 papunktį po spindulinės ir citostatinės terapijos nauji priimamieji tinkami pagal Sąvado II ir III skiltis, kai stebima stabili ilgalaikė remisija (ne mažiau kaip 10 metų) ir nėra ligos požymių.

 

20. Apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai. T36–T50.

Šiam punktui priskiriami raketinio kuro komponentų ir kitų toksinių medžiagų intoksikacijų liekamieji reiškiniai, ūmus ar lėtinis elektromagnetinio lauko poveikis, taip pat spindulinė liga. Tikrinama tik po gydymo stacionare. Tiriant pareigūnus, sirgusius spinduline liga, atsižvelgiama ne tik į periferinio kraujo sudėtį, bet ir į kitus klinikinius ligos požymius. Asmenys, sirgę spinduline liga be padarinių, tinkami tarnybai, bet vienus metus po susirgimo netinkami tarnybai, susijusiai su radioaktyviomis medžiagomis ir kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

20 punktas apima įvairių toksinių, toksinio-alerginio pobūdžio reakcijų ir susirgimų (anafilaksinio šoko, seruminės ligos, vaistaligės, alergijų ir kt.) padarinius, kai po gydymo visiškai atsinaujina pažeistų organų ir organų sistemų funkcija. Ar tiriamasis tinkamas tarnybai, nustatoma individualiai, atsižvelgiant į tai, kaip atsinaujinusios organų ir organų sistemų funkcijos, ir į galimybes vykdyti tarnybą aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas).

Tais atvejais, kai po toksinių, toksinių-alerginių poveikių prognozė nepalanki, dėl tinkamumo tarnybai sprendžiama pagal Sąvado punktus, kuriems priskiriamas organo ar organų sistemos pažeidimas (miokardo, sąnarių, kraujagyslių, kraujo ir kt.) bei jos funkcijos sutrikimo laipsnis.

 

21. Tuberkuliozė. A15–A19.

21.1 papunkčiui priskiriamos visos plaučių tuberkuliozės formos ir pleuros empiema, kai yra irimas (kavernos) ir mikobakterijų išsiskyrimas, plaučių ir pleuros randiniai pakitimai su plaučių ir tarpusienio organų pasislinkimu, kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimu, padariniai po operacijų, kai ryškiai sutrikusi kvėpavimo sistemos funkcija, taip pat tuberkuliozinio bronchadenito fistulinė forma, tuberkuliozinis bronchų pažeidimas su tuberkuliozės mikrobakterijų išsiskyrimu, pooperacinės bronchinės ir bronchopleurinės fistulės, nustatytos rentgenokontrastiniu arba bronchoskopiniu tyrimu.

21.2 papunktis apima visas tyrimais nustatytas plaučių, pleuros intratorakalinių limfmazgių tuberkuliozės formas, kai po specialaus gydymo išnyksta aktyvumo rodikliai ir stabilizuojasi klinikiniai rentgenologiniai duomenys. Šiam punktui taip pat priskiriami padariniai po sėkmingų chirurginių intervencijų su kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimu arba be jo.

21.3 papunkčiui priskiriami šie, neturintys klinikinio pasireiškimo, tuberkuliozės padariniai: rentgenologiniai plaučių pakitimai, užkalkėjimai, tarpskiltelinės druožės, pleurinės sąaugos, kiti netrikdantys jokio organo funkcijos liekamieji padariniai po sėkmingai užbaigto gydymo.

Nauji priimamieji ir pareigūnai, kuriems diagnozuoti pavieniai plaučių, endotorakalinių limfmazgių petrifikatai, pripažįstami tinkamais tarnybai.

Limfmazgių ir pilvo ertmės organų tuberkuliozės diagnozių paaiškinimai nustatyti Sąvado 42 punkte, inkstų ir šlapimo takų tuberkuliozės paaiškinimai Sąvado 53 punkte.

 

22. Kvėpavimo sistemos ligos. J00–J30; J40–J44; J47–J99; Z90.2; D86.0–D86.2.

22.1 papunkčiui priskiriami lėtiniai bronchų ir plaučių susirgimai, bronchų, plaučių, pleuros sklaidos trūkumai, padariniai po plaučių operacijų, kai yra sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas, yra lėtinės plautinės širdies požymių.

22.2 papunkčiui priskiriami lėtiniai bronchų ir plaučių susirgimai, bronchų, plaučių, pleuros sklaidos trūkumai, padariniai po operacijų, kai yra vidutinis kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas.

22.3 papunkčiui priskiriami lėtiniai bronchų ir plaučių susirgimai, bronchų, plaučių, pleuros sklaidos trūkumai, plaučių rezekcijų padariniai, kai yra lengvas kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas.

22.4 papunkčiui priskiriami persirgtų ūmių bronchų ir plaučių ligų su komplikacijomis (pūliavimas, eksudacinis pleuritas, atelektazė, išplitusios pleurinės sąaugos ir kt.) padariniai, taip pat lėtinių bronchų ir plaučių susirgimų padariniai, nesukeliantys kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimo.

Pareigūnams, susirgusiems sarkoidoze, taikomi Sąvado 22.1–22.2 papunkčiai, atsižvelgiant į kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimą. Sarkoidozės diagnozė turi būti patvirtinta imuniniu bronchoalveolinio lavažo skysčio ar histologiniu tyrimu.

Kitų, retai pasitaikančių, lėtinių nespecifinių plaučių ligų (difuzinė-alveolinė Chammena-Riči fibrozė, alveolinė plaučių proteinozė, hemosidezorė ir t. t.) atvejais pareigūnų tinkamumas tarnybai nustatomas, vadovaujantis Sąvado 22.1–22.2 papunkčiais ir atsižvelgiant į kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimą, kitų organų ir sistemų pažeidimo laipsnį, susirgimo ilgalaikiškumą.

 

23. Astma. J45–J46; Z87.0.

23.1 papunkčiui priskiriama sunki persistuojanti astma, kai gydymas neefektyvus, skiriant adekvatų gydymą (nekontroliuojama ar iš dalies kontroliuojama, taikant IV–V astmos gydymo pakopos vaistus), dažni astmos paūmėjimai. Tiriamieji turi būti konsultuojami gydytojo pulmonologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo.

 

1 lentelė (negydytos astmos sunkumo klasifikacija).

 

Sunkumas

Simptomai dieną

Simptomai naktį

Plaučių funkcija

Intermituojanti

• simptomai < 1 k./sav.;

 

• paūmėjimai trumpalaikiai.

≤ 2 k./mėn.

•FEV1 ar PEF ≥ 80 proc. normos;

 

•kintamumas < 20 proc.

Lengva persistuojanti

•simptomai > 1k./sav., bet < 1k./d.;

 

• paūmėjimai gali turėti įtakos paciento aktyvumui ir miegui.

> 2 k./mėn.

•FEV1 ar PEF ≥ 80 proc. normos;

 

•kintamumas 20–30 proc.

Vidutinio sunkumo persistuojanti

• simptomai kasdien;

 

• kasdienis greitai veikiančių inhaliuojamųjų ᵝ2 agonistų poreikis;

 

• paūmėjimai gali turėti įtakos paciento aktyvumui ir miegui.

> 1k./sav.

•FEV1 ar PEF 60–80 proc. normos;

 

•kintamumas > 30 proc.

Sunki persistuojanti

• simptomai kasdien;

 

• ribotas fizinis aktyvumas;

 

dažni paūmėjimai.

 

 

Dažni

•FEV1 ar PEF < 60 proc. normos;

 

•kintamumas > 30 proc.

FEV1 forsuoto iškvėpimo tūris per pirmą sekundę arba iškvėpto oro tūris per pirmą forsuoto iškvėpimo sekundę po maksimalaus įkvėpimo; PEF – didžiausias iškvėpimo srovės greitis.

 

2 lentelė. (Astmos kontrolės lygiai).

 

Klinikiniai požymiai

Kontroliuojama1

Iš dalies kontroliuojama2

Nekontroliuojama

Simptomai dieną

Nėra (≤ 2k./sav.)

> 2k./sav.

Trys ar daugiau iš dalies kontroliuojamos astmos klinikinių požymių per savaitę

Aktyvumo apribojimai

Nėra

Yra

Simptomai naktį / prabudimai

Nėra

Yra

Bronchus plečiančių vaistų vartojimo (skubaus gydymo) epizodų skaičius

Nėra (≤ 2k./sav.)

> 2k./sav.

Plaučių funkcija (PEF ar

FEV1)

Normali

< 80 proc.normos ar individualaus geriausio rodiklio

Paūmėjimai

Nėra

≥ 1k./metus*

1 per savaitę**

1tenkinant visus išvardytus kriterijus; 2esant bent vienam kriterijui; *bet kuriuo astmos paūmėjimo atveju reikia peržiūrėti, ar pacientui paskirto gydymo intensyvumas pakankamas;

**savaitė, kurios metu yra astmos paūmėjimo požymių, laikoma nekontroliuojamos astmos savaite.

 

23.2 papunkčiui priskiriama vidutinio sunkumo persistuojanti astma. Jei vidutinio sunkumo persituojanti astma efektyviai gydoma (astma kontroliuojama, nebūna paūmėjimų), pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai pagal Sąvado II–III skiltis tada, jei darbas nesusijęs su buvimu aplinkoje, kurioje veikia žinomos sensibilizuojančios, astmą sukeliančios (pasunkinančios), medžiagos.

23.3 papunkčiui priskiriama lengvos eigos persistuojanti astma, intermituojanti astma. Šiam punktui taip pat priskiriama astma, jei be gydymo kontroliuojančiais vaistais nebuvo paūmėjimų mažiau negu 5 (penkeri) metai.

23.4 papunkčiui priskiriama astma, buvusi vaikystėje, ir asma, kai per paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo paūmėjimų, nebuvo skiriamas gydymas. Dėl astmos diagnozės panaikinimo tiriamasis turi būti konsultuotas tretinio lygio pulmonologo ar (ir) alergologo-klinikinio imunologo.

Jei astmos diagnozė panaikinta ar buvusi lengvos eigos astma vaikystėje gydyta trumpai
(1–2 m.) ir astmos požymių nestebėta daugiau negu 10 metų, punktas netaikomas.

 

24. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. I00–I09; I20–I52; I73; I95. Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos. Q20–Q28. Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantatai. Z95.

Šiam punktui priskiriami širdies ir kraujagyslių susirgimai, įskaitant aortos aneurizmą ir būklę po jos operacijos, būkles po širdies vožtuvų protezavimo arba chirurginės intervencijos, būkles po širdies kraujagyslių operacijų, įgimtas širdies ydas, sukeliančias hemodinamikos sutrikimus, lėtinį sąauginį perikarditą, reumatines ir nereumatines širdies vožtuvų ydas, trikdančius hemodinamiką širdies ritmo ir laidumo sutrikimus.

Vertinant tinkamumą tarnybai, kai dėl širdies ir kraujagyslių būsenos yra sutrikusi hemodinamika, visais atvejais nustatoma funkcinė klasė pagal Niujorko širdies asociacijos klasifikaciją (toliau – NYHA).

24.1 papunkčiui priskiriami visi širdies ir kraujagyslių susirgimai, komplikuoti širdies nepakankamumo – C stadija ir III, IV funkcinės klasės pagal NYHA.

 

3 lentelė. Širdies nepakankamumo funkcinės klasės (NYHA stadijos pagal Niujorko kardiologų asociaciją).

Funkcinė klasė

 

Požymiai

I (kompensacinė)

Minimalus širdies funkcijos sutrikimas, kai toleruojamas fizinis krūvis. Krūvio ir ramybės metu diskomforto nejaučiama, bet tiriant nustatoma širdies patologija.

II

Širdies plakimas, dusulys, greitas nuovargis tik sunkaus fizinio krūvio metu. Gerai jaučiamasi ramybės ir vidutinio sunkumo fizinio darbo metu.

 

Normalus minutinis širdies tūris, padidėjęs galinis diastolinis, sisteminis veninis spaudimas plautiniame kamiene.

III

Diskomfortas vidutinio fizinio krūvio metu, bet gera savijauta ramybės ir nedidelio įprastinio fizinio krūvio metu. Ryškiai sutrikusi hemodinamika.

IV

Net ir nedidelis fizinis aktyvumas sukelia nemalonių jutimų. Diskomforto reiškiniai – dusulys, tachikardija, krūtinės angina esti ir ramybės metu.

 

24.2 papunkčiui priskiriami širdies ir kraujagyslių susirgimai, būklės po aortos koarktacijos, širdies vožtuvų protezavimo arba chirurginės intervencijos, po širdies kraujagyslių operacijų, komplikuoti širdies nepakankamumo – C stadija ir II, III funkcinės klasės pagal NYHA.

Pareigūnų, kuriems yra implantuotas elektrokardiostimuliatorius, tinkamumas tarnybai vertinamas vadovaujantis Sąvado 24.1 ir 24.2 papunkčiais, atsižvelgiant į funkcinę klasę pagal NYHA. Po efektyviai koregavusio hemodinamiką elektrokardiostimuliatoriaus implantavimo, kai kraujotakos sutrikimas ne didesnis už II funkcinę klasę pagal NYHA, atsižvelgus į konkrečias tarnybos sąlygas ir pobūdį, leidžiama nustatyti, kad pareigūnai, turintys ilgametę darbo patirtį ir pakankamai profesinių gebėjimų, tačiau dar neištarnavę iki amžiaus, nustatyto Vidaus tarnybos statute, gali būti pripažinti tinkamais tolesnei tarnybai pagal Sąvado III skiltį.

24.3. Pareigūnai, sergantys išemine koronarine širdies liga, esant I, II funkcinei klasei pagal NYHA, taip pat persirgę miokardo infarktu, po aortos – koronarinio šuntavimo, turintys širdies ydų, ritmo bei laidumo sutrikimų, jei gydymas buvo efektyvus, po individualaus įvertinimo, vadovaujantis Sąvado 24.3 papunkčiu, gali būti pripažinti tinkamais tolesnei tarnybai pagal Sąvado III skiltį.

Šiam papunkčiui priskiriami širdies ir kraujagyslių susirgimai, kai širdies nepakankamumo A arba B stadija atitinka I funkcinę klasę pagal NYHA, taip pat aktyvus reumatas, kai po gydymo stacionare išlikę stabilių širdies ar (ir) kitų organų pažeidimo požymių (širdies yda, miokardo sklerozė su stabiliu širdies ritmo ir laidumo sutrikimu). Šiam punktui taip pat priskiriamas mitralinio ar kitų širdies vožtuvų prolapsas su vožtuvo nesandarumu (iki II laipsnio) arba su praeinančiais ar (ir) ilgalaikiais širdies ritmo ar laidumo sutrikimais, būklės po aortos koarktacijos, širdies vožtuvų protezavimo, širdies kraujagyslių operacijų su nežymiu kraujotakos nepakankamumu (iki II laipsnio pagal NYHA).

Taip pat šiam papunkčiui priskiriami praeinantys ar ilgalaikiai širdies ritmo ir (ar) laidumo sutrikimai (preekscitacijos sindromas (WPW sindromas), prieširdžių virpėjimas ir (ar) plazdėjimas, paroksizminė tachikardija, AV II–III° blokada, sinusinio mazgo silpnumo sindromas, kairiosios Hiso pluošto kojytės pilna blokada, patologinės ekstrasistolės, hemodinamiškai nereikšmingos arba su neryškiu sutrikimu (ne daugiau kaip II laipsnio) širdies ydos (dviburis Ao vožtuvas, vožtuvo stenozė, nesandarumas, PPD, SPD ir kiti).

24.4 papunkčiui priklauso hemodinamiškai nereikšmingi širdies vožtuvų prolapsai su vožtuvo nesandarumu (ne daugiau kaip I laipsnio) ar be nesandarumo, hemodinamiškai nereikšmingi širdies vožtuvų nesandarumai (ne daugiau I laipsnio), būklės po širdies vožtuvų chirurginės intervencijos vaikystėje su hemodinamiškai nereikšmingu kraujotakos (ne daugiau kaip I laipsnio) sutrikimu. Šiam punktui taip pat priskiriami širdies ritmo ar laidumo sutrikimai: nepatologinės ekstrasistolės, preekscitacijos sindromas (WPW fenomenas), AV I° blokada, dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, kairiosios Hiso pluošto kojytės dalinė blokada, tachikardijos epizodai su širdies susitraukimo dažniu daugiau kaip 100 k./min. (nepriklausomai nuo priežasties), kitos patikslintos širdies aritmijos.

Nauji priimamieji, kuriems diagnozuotas hemodinamiškai nereikšmingas mitralinio vožtuvo prolapsas ar triburio vožtuvo nesandarumas (ne daugiau I laipsnio), pripažįstami tinkamais tarnybai.

Nesant persirgto miokardito padarinių, pareigūnas tarnybai ir mokytis statutinėje profesinio mokymo įstaigoje, statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje nauji priimamieji ir pareigūnai pripažįstami tinkamais. Nauji priimamieji ir pareigūnai, esantys sveiki, mažai treniruoti, mažo fizinio darbingumo, pripažįstami tinkamais.

 

25. Hipertenzinės ligos. I10–I15.

 

Nustačius antrinę arterinę hipertenziją, tinkamumas nustatomas vertinant pagrindinę ligą, nulemiančią hipertenzijos atsiradimą.

 

4 lentelė. Arterinio kraujospūdžio lygių klasifikacija.

 

 

Kategorija

 

 

Sistolinis AKS

 

 

Diastolinis AKS

Optimalus

< 120

< 80

Normalus

< 130

< 85

Aukštas normalus

130–139

85–89

I laipsnio hipertenzija (nedidelė)

140–159

90–99

II laipsnio hipertenzija (vidutinė)

160–179

100–109

III laipsnio hipertenzija (didelė)

>/= 180

>/= 110

Izoliuota sistolinė hipertenzija

>/= 140

< 90

 

5 lentelė. Arterinės hipertenzijos rizikos nustatymas.

 

 

Kraujospūdžio lygis

Kiti rizikos veiksniai ir ligos anamnezė

I laipsnis

 

(nedidelė arterinė hipertenzija)

II laipsnis

 

(vidutinė arterinė hipertenzija)

III laipsnis

 

(didelė arterinė hipertenzija)

I. Nėra rizikos veiksnių

MAŽA RIZIKA

VIDUTINĖ RIZIKA

DIDELĖ RIZIKA

II. 1–2 rizikos veiksniai

VIDUTINĖ RIZIKA

VIDUTINĖ RIZIKA

LABAI DIDELĖ

RIZIKA

III. 3 ar daugiau rizikos veiksnių, organųtaikinių pažeidimas (OTP) ar diabetas

DIDELĖ RIZIKA

DIDELĖ RIZIKA

LABAI DIDELĖ

RIZIKA

IV. Lydinti klinikinė būklė (LKB)

LABAI DIDELĖ

RIZIKA

LABAI DIDELĖ

RIZIKA

LABAI DIDELĖ

RIZIKA

Raidė R diagnozėje nurodo rizikos laipsnį: R-1 – maža; R-2 – vidutinė; R-3 – didelė;
R-4 – labai didelė. Rizikos veiksniai: vyrai, vyresni kaip 50 metų, moterys po menopauzės; ankstyvos širdies-kraujagyslių ligos šeimos anamnezėje; rūkymas; padidėjęs bendras cholesterolis; diabetas. 

25.1 papunkčiui priskiriama III laipsnio labai didelės rizikos grupės hipertenzija su organų taikinių pažeidimais (hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu ar be jo, angioretinopatija, nefropatija su inkstų nepakankamumu ar be jo, galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, nulemiantis centrinės nervų sistemos židininius pakitimus), kai AKS (arterinis kraujo spaudimas) padidėjimas nekoreguojamas medikamentais.

25.2 papunkčiui priskiriama II laipsnio hipertenzija, kai yra vidutinė, didelė arba labai didelė rizikos grupė.

Jei II laipsnio didelės ir labai didelės rizikos grupės hipertenzija sėkmingai gydoma, išlieka darbingumas, pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai pagal Sąvado II ir III skiltis.

Jei II laipsnio vidutinės rizikos grupės hipertenzija sėkmingai gydoma, išlieka darbingumas, esant tik pradiniams organų taikinių pažeidimo požymiams, pareigūnai gali būti pripažįstami tinkamais tarnybai pagal Sąvado I skiltį.

25.3 papunkčiui priskiriama I laipsnio mažos ir vidutinės rizikos grupės hipertenzija, nesant organų taikinių pažeidimų arba tik su nežymiais organų taikinių pažeidimais, nesukeliančiais klinikinių požymių.

Nustačius I laipsnio didelės ar labai didelės rizikos grupės hipertenziją, nauji priimamieji pripažįstami netinkamais tarnybai.

25.4 papunkčiui priskiriama ribinė (labili) mažos rizikos grupės hipertenzija.

 

26. Virškinimo sistemos ligos. K20–K31; K50–K52; K70–K93. Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos. Q38–Q45; Z87; Z90; Z93; Z98.

Apima stemplės, skrandžio, žarnų, pilvaplėvės, kepenų, tulžies pūslės, tulžies latakų, kasos, blužnies ligas.

26.1 papunkčiui priskiriamos dažnai – 3 ir daugiau kartų per metus paūmėjančios virškinamojo trakto ligos su kūno masės sumažėjimu, taip pat ir:

visi komplikuotos opaligės atvejai, kai atsisakoma operuotis;

lėtinės žarnų ligos: Krono liga, opinis kolitas, esant aktyviam uždegimui, patvirtintam endoskopiškai, histologiškai;

kepenų cirozė, lėtinio aktyvaus progresuojančio hepatito sunkios formos;

lėtinis pankreatitas su klinikiniais (kūno masės sumažėjimu, viduriavimu ir kt.) bei laboratoriniais (gamaamiltransferazės testas), egzokrininės funkcijos sutrikimo požymiais;

lėtinės sunkios žarnų ligos, esant ryškiam virškinimo sutrikimui ir kūno masės sumažėjimui;

randiniai stemplės susiaurėjimai, kuriuos reikia sistemiškai plėsti (dilatuoti);

stemplės, skrandžio, kasos, žarnų, kepenų rezekcijų padariniai;

skrandžio-žarnų anastomozės, esant dideliam virškinimo proceso sutrikimui ir kūno masės sumažėjimui;

tulžies pūslės ir kasos fistulės, kai atsisakoma operuotis.

26.2 papunkčiui priskiriamos lėtinės virškinamojo trakto ligos su kūno masės sumažėjimu ir dažnais – nuo 2 iki 3 kartų per metus paūmėjimais, taip pat ir:

lėtinis gastritas, kai yra sutrikusi skrandžio sekrecinė funkcija ir sumažėjusi kūno masė;

žarnų ligos, kai yra vidutiniškai sutrikusi jų funkcija, ilgai trunkantys paūmėjimai (nuo 2 iki 3 kartų per metus), dvylikapirštės žarnos deformacija po surandėjusių opų su kūno masės sumažėjimu;

didesnio nei II laipsnio hiatinės išvaržos;

verifikuotos operacijos metu arba tiriant instrumentais pilvaplėvės sąaugos, kai yra pasikartojančių, reikalaujančių gydymo stacionare žarnų nepraeinamumo požymių;

šiam punktui taip pat priskiriami padariniai po virškinamojo trakto organų operacijų su vidutinišku virškinimo organų funkcijos sutrikimu (skrandžio rezekcija, kepenų šoninė rezekcija, žarnų rezekcija, postcholecistektominis sindromas ir kt.).

26.3 papunkčiui priskiriama:

retai paūmėjančios opaligės formos ir atsinaujinančios opos (lengva ligos eiga);

iki 2 kartų per metus paūmėjantis lėtinis gastritas, pasireiškiantis skausmo ir dispepsijos sindromu, erozinis gastritas, duodenitas, gastroezofaginio refliukso liga (GERL);

lengva kalkulinio cholecistito forma; Kriglerio-Najaro (Crigler-Najjar), Dabino-Džonsono (Dubin-Johnson), Rotoro (Rotor) sindromai;

padariniai po prakiurusios gastroduodeninės opos užsiuvimo be tolesnių opaligės paūmėjimų ir opų recidyvų arba po opų operacijų, išsaugant pažeistus organus;

žarnų rezekcija, kai yra nedidelis virškinamojo trakto veiklos sutrikimas;

splenektomija, esant tik neryškiems kraujodaros pakitimams arba be šių pakitimų;

virškinamojo trakto organų operacijų padariniai be virškinimo organų funkcijos sutrikimo (kamieninė ar selektyvioji vagotomija ir kt.);

kitos virškinamojo trakto ligos ir jų gydymo padariniai be jų sukelto mitybos sutrikimo ir (ar) kūno masės sumažėjimo.

Virškinamojo trakto ligų paūmėjimų, recidyvų, pasikartojimų dažnis vertinamas pagal anamnezę, medicininius dokumentus ir derinamas su objektyvaus tyrimo radinių ypatybėmis. Kai tokių duomenų nepakanka, neaiškiais ir abejotinais atvejais virškinamojo trakto susirgimo priskyrimą Sąvado 26.2 ar 26.3 papunkčiui lemia mitybos sutrikimo ir (ar) kūno masės sumažėjimo nustatymas.

Konstatavus nekomplikuotą ar komplikuotą simptominę skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opą, vertinant pareigūno tinkamumą tarnybai, vadovaujamasi Sąvado punktu, labiausiai atitinkančiu pagrindinį susirgimą, o vertinant naujo priimamojo tinkamumą tarnybai – Sąvado 26 punktu ir pagrindinį susirgimą labiausiai atitinkančiu Sąvado punktu.

Nauji priimamieji asmenys, sergantys komplikuota simptomine gastroduodenine opa, tarnybai netinkami, o ar tinkami tarnybai pareigūnai, nustatoma individuliai.

Jei opaligės remisija trunka ilgiau nei vienus metus ir nebūna skrandžio bei dvylikapirštės žarnos evakuacinės funkcijos sutrikimo požymių, naujų priimamųjų tinkamumas tarnybai vertinamas vadovaujantis Sąvado 26.4 papunkčiu.

Nustačius skrandžio polipozę, naujų priimamųjų ir pareigūnų tinkamumas vertinamas vadovaujantis Sąvado 26.4 papunkčiu, atskirais atvejais tinkamumas gali būti individualus.

Lėtinis gastritas, duodenitas, gastroezofaginio refliukso liga (GERL), paūmėjantys rečiau kaip 2 kartus per metus, vertinami vadovaujantis Sąvado 26.4 papunkčiu, atskirais atvejais tinkamumas gali būti individualus.

Konstatavus lėtinę kepenų ligą be funkcijos sutrikimo, nauji priimamieji yra netinkami tarnybai.

26.4 nauji priimamieji ar stojantys mokytis profesijos su pareigūno tarnybos perspektyva, kuriems konstatuojama funkcinės hiperbilirubinemijos lengviausia forma kliniškai neryškus Žilbero (Gilbert) sindromas (bilirubino kiekis kraujyje iki 60 µmol/l), bet jie neserga lėtiniu hepatitu, tarnybai ir mokytis yra tinkami. Esant išreikštai klinikai, ar bilirubino kiekiui kraujyje vienkartinai viršijus 60 µmol/l nauji priimamieji netinkami tarnybai..

 

27. Inkstų ligos. N00–N19. Kitos šlapimo sistemos ligos. N30; N39; R31, Z90.

27.1 papunkčiui priskiriami lėtiniai inkstų susirgimai (lėtinis glomerulonefritas, pielonefritas, inkstų amiloidozė ir kt.), komplikavęsi lėtiniu II, III stadijos inkstų nepakankamumu (lėtinės inkstų ligos stadijos ir lėtinio inkstų nepakankamumo laipsniai pateikti 1 lentelėje).

I stadijos lėtinio inkstų nepakankamumo lydimų lėtinių inkstų susirgimų atvejais taikomas Sąvado 27.2 papunktis.

Sergantieji lėtiniu glomerulonefritu be arterinės hipertenzijos ir (ar) lėtinio inkstų nepakankamumo pareigūnai tinkami tarnybai pagal Sąvado III skiltį.

 

6 lentelė. Lėtinių inkstų ligų stadijos ir lėtinio inkstų nepakankamumo laipsniai.

Stadijos

LIN (lėtinis inkstų nepakankamumas) laipsnis pagal GFG (glomerulų filtracijos greitis) (ml/min.)

 

1.

 

Funkcija gera ( 0°)

120–90

2.

 

Lengvas (I° )

89–60

3.

 

Vidutinis ( II°)

59–30

4.

 

Sunkus ( III°)

25–15

5.

 

Galutinis ( IV°)

< 15

 

 

Vertinant pareigūnų, kuriems diagnozuojamos inkstų anomalijos, inkstų akmenligė, inkstų, šlapimtakių tuberkuliozė ir kiti susirgimai, hidronefrozė, taip pat metabolinių, kraujagyslinių, toksinių ir kitų antrinių nefropatijų atvejais, taip pat kai yra inkstų ir (ar) šlapimo pūslės traumų, operacijų padarinių, tinkamumą tarnybai, vadovaujamasi Sąvado 27 punktu ir pagrindinį susirgimą labiausiai atitinkančiu Sąvado punktu.

Nauji priimamieji netinkami pagal Sąvado I skiltį, pareigūnų tinkamumas pagal Sąvado I skiltį individualus. Pareigūnų netinkamumas pagal Sąvado I skiltį nustatomas po nuodugnaus pareigūno ištyrimo stacionare ir po nefrologo konsultacijos su rekomendacija dėl netinkamumo tolesnei tarnybai.

Teigiamas individualus ekspertinis sprendimas pagal Sąvado II ar III skiltį naujiems priimamiesiems, kurie praeityje sirgo ūmiu glomerulonefritu, priimamas tais atvejais, kai per paskutinius trejus ar daugiau metų jiems nepastebėtas nė vienas iš šių lėtiniam glomerulonefritui būdingų požymių: proteinurija, hematurija, grūdėtieji cilindrai šlapime, arterinė hipertenzija (nepriklausomai nuo numanomos jos kilmės) ar lėtinis inkstų nepakankamumas.

Teigiamas individualus ekspertinis sprendimas pagal Sąvado II ar III skiltį naujiems priimamiesiems, kurie praeityje sirgo kita ūmia inkstų, šlapimo organų liga ar gydėsi šių organų traumą, priimamas tais atvejais, kai nuo šio susirgimo ar traumos gydymo pabaigos praėjo ne mažiau kaip vieni metai, o tikrinant inkstų ir šlapimo organų veiklą rodikliai yra normalūs, lėtinės uždegiminės ar degeneracinės inkstų ir šlapimo organų ligos požymių nėra.

Naujiems priimamiesiems, kuriems nustatyta asimptominė hematurija, proteinurija, cilindrurija, inkstinė glikozurija, buvusi hidronefrozė, šlapimo takų akmenligė, kai nesutrikusi inkstų funkcija, o šlapimo tyrimas be pakitimų, taikomas Sąvado 27.3 papunktis.

Įtarus inkstų ir šlapimo organų ligą, pareigūnai ir nauji priimamieji dėl šių susirgimų tikrinami, tik juos ištyrus ambulatoriškai ar stacionare, o jei būtina, – ir po išgijimo.

Šlapimo takų akmenligė vertinama remiantis Sąvado 52 punktu.

 

28. Sąnarių ir jungiamojo audinio ligos. M01–M14; M30–M36, M45–M46.

Šis punktas apima sisteminius jungiamojo audinio susirgimus, įskaitant lėtines sąnarių ir raumenų ligas (sisteminę raudonąją vilkligę, sisteminę sklerozę, dermatopolimiozitą, sisteminius vaskulitus, reumatoidinį artritą, podagrą, stambiųjų sąnarių artrozę, ankilozinį spondilitą (Bechterevo liga) ir kt.).

28.1 papunkčiui priskiriami ryškiai ribojantys pažeistų audinių srities sąnarių judrumą ir sukeliantys darbingumo netekimą ilgalaikiai ir negrįžtami sąnarių pakitimai su ar be vidaus organų pažeidimo, lėtai progresuojančios sąnarių ir raumenų ligos su vidaus organų pažeidimu, taip pat sisteminiai progresuojantys jungiamojo audinio susirgimai (raudonoji vilkligė, sisteminė sklerozė ir kt.).

28.2 papunkčiui priskiriamos vidutiniškai ribojančios pažeistų audinių srities sąnarių judrumą, sukeliančios laikiną nedarbingumą lėtai progresuojančios lėtinės sąnarių ir raumenų ligos be vidaus organų, kitų organų ir sistemų pažeidimo.

28.3 papunkčiui priskiriamos lengvai ribojančios pažeistų audinių srities sąnarių judrumą, nepažeidžiančios gebėjimų, sukeliančios laikiną nedarbingumą lėtai progresuojančios lėtinės sąnarių ir raumenų ligos be vidaus organų, kitų organų ir sistemų pažeidimo.

28.4 papunkčiui priskiriami infekcinių, reakcinių sąnarių susirgimų padariniai, pasireiškiantys tik nedideliais šių sąnarių funkcijos sutrikimais, kurie visiškai nepažeidžia sąnarių ir raumenų sistemos motorinių gebėjimų. Šiame punkte lengvais sąnarių funkcijos sutrikimais taip pat vadinami stiprūs ir vidutiniai, greitai praeinantys sąnarių ir (ar) raumenų skausmai, esant fiziniam krūviui, net ir nesant objektyvių sąnarių pažeidimo požymių. Šiam punktui taip pat priskiriami sąnarių distrofiniai, degeneraciniai pakitimai be jų funkcijos sutrikimo.

Medikamentinės, seruminės ir maisto alergijos sukelti sąnarių pažeidimai vertinami tiriamajam visiškai pasveikus. Kiti sąnarių ir raumenų sistemos pažeidimai vertinami vadovaujantis Sąvado 28.1–28.4 papunkčiuose išdėstytais kriterijais. Kai sąnarių ir raumenų sistemos pažeidimai yra antriniai, vertinant tinkamumą tarnybai, vadovaujamasi Sąvado 28 punktu ir pagrindinį susirgimą labiausiai atitinkančiu Sąvado punktu.

Vadovaujantis Sąvado 28.3 ir 28.4 papunkčiais, teigiamas individualus ekspertinis sprendimas dėl naujų priimamųjų priimamas tais atvejais, kai jie yra sirgę uždegiminėmis sąnarių ligomis, o per paskutinius trejus ar daugiau metų nepastebėta nė vieno požymio, būdingo lėtiniam jungiamojo audinio, sąnarių ar raumenų susirgimui.

 

IV SKYRIUS

LIGOS, KURIOMS TAIKOMAS CHIRURGINIS GYDYMAS

 

29. Patologiniai odos pakitimai. L90.5; L91; L92.

29.1 papunkčiui priskiriami keloidiniai, hipertrofiniai ar atrofiniai, suaugę su poodiniais audiniais randai, kurie gali išopėti arba apriboja galvos, liemens, galūnių judesius arba dėl savo lokalizacijos ar masyvumo trukdo nešioti drabužius, avėti avalynę.

29.2 papunkčiui priskiriami neišopėjantys keloidiniai, hipertrofiniai ar atrofiniai randai, vidutiniškai apribojantys galvos, liemens ir galūnių judesius ar apsunkinantys drabužių nešiojimą, avalynės avėjimą.

29.3 papunkčiui priskiriami nelinkę išopėti, tačiau truputį apribojantys galvos, liemens ar galūnių judesius randai, netrukdantys dėvėti drabužių ar avėti avalynės

 

30. Sužalojimų arba operacijų dėl traumų ir ligų padariniai. T05; Z09; Z90. 

Apima krūtinės ląstos organų, pilvo ertmės, mažojo dubens, būklės po žarnų operacijų, kai suformuojama ilgalaikė stoma, užpilvaplėvinio tarpo sužalojimų arba operacijų dėl traumų ir ligų padarinius.

30.1 papunkčiui priskiriami plaučių, pleuros, bronchų tarpuplaučio sužeidimų, traumų ir operacijų padariniai su išorinio kvėpavimo funkcijos ir hemodinaminiais sutrikimais; bronchų fistulės, kai operacinis gydymas nėra rezultatyvus, stambūs (1 centimetro skersmens ir didesni), taip pat du ir daugiau negu du smulkūs svetimkūniai, esantys plaučių šaknyse, širdies plote arba netoli didžiųjų kraujagyslių, nepaisant to, ar yra funkcinių sutrikimų bei komplikacijų.

Ar pareigūnas po širdies, perikardo sužeidimo, svetimkūnio pašalinimo iš tarpusienio ir stambių kraujagyslių srities tinkamas tarnybai, sprendžiama vadovaujantis Sąvado 30.1, 30.2 arba 30.3 papunkčiais, atsižvelgiant į hemodinamikos ir išorinio kvėpavimo funkcijos sutrikimo laipsnį. Šiam punktui taip pat priskiriamos būsenos po plastinių stemplės operacijų, anatominės kepenų rezekcijos, kasos, plonosios, storosios ir tiesiosios žarnų rezekcijos su dideliais minėtų organų funkcijos sutrikimais, būklės po žarnų operacijų, kai suformuojama ilgalaikė stoma, tulžies, kasos arba žarnų fistulės, kai gydymas nėra rezultatyvus. Jei krūtinės ląstos, pilvo ertmės, mažojo dubens ir užpilvapilvinio tarpo organų funkcija po sužalojimų ar po operacijų dėl traumų ir sužeidimų sutrinka vidutiniškai, ekspertinis sprendimas priimamas pagal Sąvado 30.2 papunktį, o kai funkcija sutrinka nežymiai arba nesutrinka – pagal Sąvado 30.3 papunktį.

Jei dėl traumos pašalinta blužnis ir kraujo gamybos funkcija nesutrikusi, atlikta nedidelio ploto žarnos rezekcija ar ji susiūta, tai nauji priimamieji ir pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai pagal Sąvado II ir III skiltis.

Nauji priimamieji ir pareigūnai, kurių plaučių audinyje yra smulki, komplikacijų nesukelianti skeveldra, pripažįstami tinkamais tarnybai.

 

31. Kaukolės, galvos smegenų traumos ir jų padariniai, įgimti kaukolės vystymosi defektai ir anomalijos be centrinės nervų sistemos organinių sutrikimų požymių. S02; T90.

31.1 papunkčiui priskiriami dideli kaukolės skliauto kaulų defektai (8 cm2 ir daugiau), pakeisti arba nepakeisti plastine medžiaga ar autotransplantu, po kiauryminio sužalojimo ar po galvos smegenų, kaukolės traumos pasekmėms taikyto operacinio gydymo, taip pat esant svetimkūniui smegenyse. Esant centrinės nervų sistemos sutrikimų simptomams, taikomi ir atitinkami centrinės nervų sistemos pažeidimus apimantys Sąvado punktai.

31.2 papunkčiui priskiriami nedideli kaukolės skliauto kaulų defektai (iki 8 cm2 , uždengti autotransplantatu).

Jei po kaukolės pamato lūžimo nustatomi nedideli nervų sistemos pažeidimo požymiai arba šių požymių nėra, ekspertinis sprendimas priimamas vadovaujantis Sąvado 11.1–11.3 arba 11.4 papunkčiais.

Jei pagal anamnezės duomenis praeityje buvo įskilę kaukolės skliauto kaulai, taikytas operacinis galvos smegenų ar kaukolės ligų gydymas, o kaulinis lopas visiškai sugijęs ir atstatytas kaukolės anatominis vientisumas, tačiau dabar nėra neurologinių simptomų, psichika nesutrikusi, tai Sąvado 31 punktas netaikomas.

 

32. Stuburo ir krūtinės ląstos anomalijos, ligos traumos bei jų padariniai. Q67; Q76. M40–M54; S12–S32; T08; T91.

32.1 papunkčiui priskiriami įgimti ir įgyti stuburo defektai, taip pat statiniai stuburo iškrypimai, kai stipriai deformuota krūtinės ląsta ir sutrikusi išorinio kvėpavimo funkcija, aktyvi progresuojanti stuburo tuberkuliozė su slenkančiais abscesais arba fistulėmis, visų stuburo dalių osteochondrozė ir deformuojanti spondiliozė, kuri pasižymi tarpslankstelinių diskų aukščio sumažėjimu, slankstelių kūnų subchondrine skleroze, masyvių osteofitų, išsidėsčiusių slankstelių kūnų kraštuose ir išeinančių už sujungimo plokštelių ribų, diskų išvaržos, tarpslankstelinių sąnarių deformuojanti spondiloartrozė, labai ribojanti stuburo judrumą, III° ar silpniau pasireiškianti stuburo spondilolistezė, svetimkūnis nugaros smegenyse ar stuburo kaulinėje medžiagoje, slankstelių kūnų lūžių padariniai, pasireiškiantys stuburo deformacija, statikos sutrikimu arba labai apribotais judesiais. Šiam punktui priskiriama būsena po užpakalinės dviejų ar daugiau lankų laminektomijos arba mikrodiskektomijos dėl traumų ar ligų, taip pat po stuburą fiksuojančių operacijų dėl nesikonsoliduojančių lūžimų ar (ir) kitų susirgimų.

Jei po stuburo traumos sužalojamos arba suspaudžiamos nugaros smegenys, papildomai taikomas Sąvado 11 punktas.

32.2 papunkčiui priskiriama stabilios, aiškios arba lėtai progresuojančios su vidutiniu funkcijos sutrikimu, arba greitai progresuojančios: aktyvi stuburo tuberkuliozė, anksčiau persirgtos tuberkuliozės bei slenkančių abscesų ir fistulių padariniai, dėl tuberkuliozės sėkmingai atliktų operacijų padariniai; II ir III° stuburo osteochondrozė, spondilioartrozė, diskų protruzijos, diskų išvaržos, II° spondilolistezė, slankstelių kūnų lūžimų padariniai, įgimta ar įgyta stuburo deformacija (II, III° kifozė, skoliozė). Būsenos po vieno lanko leminektomijos, lamektomijos ir mikrodiskektomijos priskiriamos 32.2 papunkčiui.

32.3 papunkčiui priskiriami nelabai aiškios, su lengvais funkcijos sutrikimais arba be funkcijos sutrikimo: pirminiai stuburo osteochondrozės reiškiniai, I° spondilolistezė, nedideli įgyti statiniai stuburo iškrypimai (I° kifozė, skoliozė), izoliuoto slankstelio kūno kompresinio lūžimo padariniai, protruzija, disko išvarža. Jei stuburo susirgimai, išsivystę po traumų, yra lydimi šaknelinio arba kraujagyslinio sindromo, tai, priimant ekspertinį sprendimą, vadovaujamasi ir Sąvado 11 bei 13 punktais. Suaugę keterinių ir skersinių ataugų lūžiai, netrikdantys stuburo funkcijos, taip pat penktojo juosmens slankstelio sakralizacija arba pirmojo kryžmens slankstelio liumbalizacija, jei minėtų slankstelių lankai nesuaugę ir nėra neurologinių simptomų, pareigūnų ir naujų priimamųjų tarnybai ir mokytis kliūčių nesudaro.

Abejotinais stuburo ir stuburo smegenų pažeidimo masto atvejais ekspertinis sprendimas priimamas atlikus stuburo rentgenografinį tyrimą, o prireikus – tyrimą kompiuteriniu tomografu.

 

33. Dubens formos pakitimai, susiję su vystymosi ydomis; dubens kaulų sužalojimų ir ligų padariniai. S79; T93.

Vadovaujantis 33.1 papunkčiu, ekspertinis sprendimas priimamas, kai yra didelė dubens deformacija, sutrikusi statika ir eisena, po lūžimų netaisyklingai suaugus dubens kaulams, kai suardomas dubens kaulų žiedo vientisumas (pagal Malgenio tipą), sužalojami vidaus organai ir operacinis gydymas nėra rezultatyvus, taip pat lūžus gūžio duobei, esant šlaunikaulio centriniam išnirimui, susidarius klubo sąnario ankilozei.

Dubens kaulų deformacijos ir lūžių padariniai, kai dubens-klubo sąnarių, stuburo judesiai vidutiniškai apriboti ir jaučiamas skausmas, priskiriami 33.2 papunkčiui, o kai judesiai tiktai truputį apriboti – 33.3 papunkčiui.

Pareigūnai ir nauji priimamieji, kurių po izoliuotų lūžių atskiri dubens kaulai suaugę ir funkcija nesutrikusi, pripažįstami tinkamais tarnybai.

 

34. Lėtinės kaulų-raumenų sistemos ligos (ūminių ar lėtinių infekcijų genezės, įgimtos kaulų-raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos bei deformacijos ir jų padariniai. M00; M15–M25; M60–M99; Q65; Q67; Q68; Z92.4; Z96.6

Apima lėtines atramos-judėjimo aparato ligas, kilusias dėl ūmių ir lėtinių infekcijų, taip pat osteochondropatijas ir kitus susirgimus.

34.1 papunktis apima stambių kaulų ir sąnarių aktyvią, besivystančią tuberkuliozę su slenkančiais abscesais ir fistulėmis, osteomielitą su sekvestrinėmis ertmėmis, sekvestrais, ilgai neužgyjančiomis arba dažnai (1–2 kartus per metus) atsiveriančiomis fistulėmis, šlaunikaulio galvutės osteochondropatiją (Legg-Calve-Perthes liga) su dideliu funkcijos sutrikimu, didžiųjų sąnarių ryškią deformacinę osteoartrozę su dideliais morfologiniais pakitimais ir funkciniais sutrikimais. Ekspertinis sprendimas, ar pareigūnai tinkami tarnybai, priimamas ištyrus chirurgijos stacionare ir po išgijimo.

34.2 papunkčiui priskiriama apribota kaulų ir sąnarių tuberkuliozė, chirurginės intervencijos dėl tuberkuliozės padariniai, vidutiniškai sutrikusi funkcija, vidutiniškai pasireiškianti vieno didžiųjų sąnarių deformuojanti osteoartrozė, lydima skausmų ir funkcijos sutrikimo, retai paūmėjantis osteomielitas (vieną kartą per 2 metus ir rečiau). Pirminis lėtinis osteomielitas, besivystanti osteochondropatija. Pasibaigus osteomielitui ir (ar) distrofiniam procesui, ar pareigūnas tinkamas tarnybai, sprendžiama atsižvelgus į anatominių pakitimų lokalizaciją ir funkcijos sutrikimą.

Esant abiejų kojų Osgud-Šliaterio ligai, kai osteodistrofinis procesas pasibaigia blauzdikaulių šiurkštumų osteoporoze arba sekvestracija, taikomas Sąvado 34.2 papunktis, jei sekvestracija yra tik vienoje kojoje – taikomas Sąvado 34.3 papunktis.

34.3 papunkčiui priskiriami persirgtų atramos-judėjimo aparato ligų padari