Suvestinė redakcija nuo 2013-09-28

 

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 1999, Nr. 45-215, i. k. 0992020ISAK00000376

 

Nauja redakcija nuo 2013-09-28:

Nr. 4-856, 2013-09-24, Informaciniai pranešimai 2013, Nr. 78-520 (2013-09-27), i. k. 1132020ISAK0004-856

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONFISKUOTŲ IR VALSTYBĖS NAUDAI PERDUOTŲ TABAKO GAMINIŲ DEGINIMO VIETŲ

 

1999 m. lapkričio 5 d. Nr. 376

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 (Žin., 1999, Nr. 85-2537; 2003, Nr. 83-3802; 2010, Nr. 87-4602), 2 punktu,

t v i r t i n u vietų, kuriose deginami konfiskuoti ir valstybės naudai perduoti tabako gaminiai, sąrašą (pridedama).

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS,

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                          EDVARDAS MAKELIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

1999 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 376

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 4-856

redakcija)

 

VIETŲ, KURIOSE DEGINAMI KONFISKUOTI IR VALSTYBĖS NAUDAI PERDUOTI TABAKO GAMINIAI, SĄRAŠAS

 

1. AB „Palemono keramika“, Pamario g. 1, Kaunas.

2. UAB „Fortum Klaipėda“, Lypkių g. 57, Klaipėda.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-461, 2003-12-08, Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 96-871 (2003-12-18), i. k. 1032020ISAK0004-461

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių deginimo vietų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-305, 2006-08-04, Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 60-635 (2006-08-11), i. k. 1062020ISAK0004-305

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių deginimo vietų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-28, 2007-01-23, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 8-85 (2007-01-31), i. k. 1072020ISAK00004-28

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių deginimo vietų" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-856, 2013-09-24, Informaciniai pranešimai, 2013, Nr. 78-520 (2013-09-27), i. k. 1132020ISAK0004-856

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 376 "Dėl konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių deginimo vietų" pakeitimo