Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 98-4394

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 790, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 72-3657 (2010-06-22)

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS paviršinių VANDENS TELKINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. 1268

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522; 2001, Nr. 35-1163, Nr. 108-3904; 2002, Nr. 112-4965; 2006, Nr. 125-4750) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2009, Nr. 154-6955) 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 790, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 72-3657 (2010-06-22)

 

1.    Patvirtinti valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 790, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 72-3657 (2010-06-22)

 

2.    Pripažinti netekusiais galios:

2.1.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 22 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių plotų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 5-95);

2.2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1436 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 108-3151);

2.3.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 570 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1209);

2.4.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 48 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-196).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                           Arūnas Kundrotas

________________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 790, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 72-3657 (2010-06-22)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ SĄRAŠAS

 

I. Valstybinės reikšmės marios

 

Marių pavadinimas

Plotas, kv. kilometrais

Kuršių marios

413*

 

II. Valstybinės reikšmės ežerai

 

Inventoriaus numeris

Ežero pavadinimas

Plotas, hektarais

 

Alytaus apskritis

 

 

Alytaus miesto savivaldybė

 

56-9

Dailidės ežerėlis

1,7

56-9a

Didžioji Dailidė

10,2

56-9b

Mažoji Dailidė

4,2

Iš viso savivaldybėje

 

16,1

 

Alytaus rajono savivaldybė

 

56-13

Alovės ežeras

73,7

55-32

Angininkų ežeras

47

62-19

Apsingė

12,5

55-53

Atesys

109,2

56-63

Didžiulis (Daugų ežeras)

910,8

61-58

Ežerynas

1

62-8

Gailintas

66

62-7

Gailintėnų ežerėlis

12,2

61-61

Galvinis

12,4

55-12

Giluitis

234,5

55-36

Gudelių ežeras

118,8

56-40

Ilgis

75,3

55-30

Kavalys

140,4

61-57

Krakinis

1,3

61-59

Lizdų ežeras

27

56-55

Neveiglas

61

56-56

Niedulis

52,7

61-40

Obelija

573,4

55-37

Pluvija

49,3

62-6

Sausvingis

53,1

55-11

Simno ežeras

243,8

56-61

Suvingis

103,7

56-57

Svetus

39

61-42

Tolkūnų

3,2

62-10

Vabalių ežeras (Svaitingis)

57,5

55-45

Žuvintas

971,2

Iš viso savivaldybėje

 

4050

 

Druskininkų savivaldybė

 

61-176

Aviris

137,3

61-172

Azagis

6,1

61-173

Baltajis Bilsas

39

61-185

Juodajis Bilsas

33,8

61-171

Dulgas

29,6

61-189

Druskonis

7,5

62-32

Ešerinis

3,7

61-175

Gervinis

26,3

61-140

Giedavardys

52,9

62-62

Grūtas

55

62-60

Ilgis

26,7

62-57

Juodiškis

2,4

61-135

Kraštas

17,6

62-102

Latežeris

86,2

62-59

Pamelnyčys

1

62-65

Randamonių ežeras

15,2

61-187

Skirzius

24,7

61-151

Šaulys

25,7

62-58

Vidutinis

3

61-156

Vilkas

89,2

61-149

Zervynas

6,9

Iš viso savivaldybėje

 

689,8

 

Lazdijų rajono savivaldybė

 

60-16

Akmenių ežeras

53,7

61-122

Ančia

490,8

61-20

Babrų ežeras

67,2

61-72

Balsis

45

61-68

Balandis

27,2

61-23

Baltajis

25,1

61-130

Dumblelis

15,2

61-129

Dumblinis

34,6

60-13

Dumblis

13,7

61-12

Dusia

2334

61-51

Gailiekas

40,9

60-15

Galadusys

160,6

61-64

Galstas

385,6

61-73

Giluišis

17,9

61-88

Gudežeris

7,7

61-126

Gudinis

5,7

61-131

Ilgis

61,6

61-157

Ilgis

49,6

61-108

Juodas Kauknoris

58,2

61-110

Kaviškis

78,6

61-87

Lapūkas

7,5

61-70

Liūbelis

2,1

61-76

Liūnelis

9,3

61-43

Maušelis

6,1

61-127

Mekšrūtas

9,1

61-39

Metelys

1289,5

61-82

Naudoris

1,6

61-114

Niedus

94,3

61-13

Palazdijis

20,9

61-22

Paliūnų ežeras

16,6

61-123

Pastovys

5,8

61-31

Prapuntas

126,8

61-128

Ragažius

29,5

61-5

Rimietis

186,4

61-48

Sagavas

68,8

61-50

Seirijis

503,4

61-21

Senkutis (Bagdononių ežeras)

32,4

61-81

Skaistis

4,8

61-83

Snaigynas

207,5

61-168

Stirtos

53,4

61-71

Šlavantas

187,3

61-75

Šlavantėlis

54,9

61-15

Šventežerio ežeras

15,2

61-84

Trikojis

38,8

61-121

Vainežeris

6,1

61-91

Veisiejis

765,2

61-30

Veliuonis

6,4

61-163

Veprynas

15,8

61-80

Vernijis

179,4

61-170

Vidugašlis

35,3

61-167

Vilkinys

143,8

61-66

Zapsys

190,4

Iš viso savivaldybėje

 

8287,3

 

Varėnos rajono savivaldybė

 


63-52

Ančių

4

62-94

Bakanausko ežeras

3,9

62-29

Balažeris

2,5

63-57

Be vardo

1

62-33

Bedugnis

1,6

63-24

Bieliukas

1,7

62–84

Burokaraisčio ežeras

36,2

63-54

Čepkių ežeras

3,6

63-56

Čepkių ežeras

1,9

63-34

Dubinka

1,4

63-26

Dumblelis (Malinukas)

1,4

62-30

Dumblys

2

63-36

Ešerinis

14,9

63-50

Ešerinukas

5,8

62-22

Gelovinė

15,9

62-39

Gilšė

10,6

62-27

Giluišis

5

63-9

Glėbas

131,8

62-97

Glynas

15,9

63-8

Glūkas

69,5

62-98

Grūda

85

62-11

Ilgis

337,8

62-90

Išrūginis

3,1

57-181

Juodikis

29

57-157

Juodžiukas

12,1

62-93

Kastinis

10,1

62-21

Kuzamkėlis

4

62-25

Kuleinis

3,7

62-34

Lauja

9,2

62-91

Lavysas

155,2

57-174

Lielukas

91,1

63-23

Ligutis

1,4

56-70

Lynelis

22,2

62-52

Liškiavis

56,8

63-25

Malinis

8,3

62-89

Mekšrinis

13,8

62-41

Mergelės akelės

6,4

62-35

Mikalaučiškės

1,5

62-70

Nedzingis

295,7

62-26

Netiesėlis

1,1

62-28

Netiesis

7,2

57-176

Pabezninkų ežeras

61,4

62-31

Pakampys

4,3

63-18

Pavilnis

1,1

56-64

Savistas

61,7

63-44

Šėkinis

3,2

63-59

Šėkinukas

0,7

63-46

Šėkinukas (Čepkelių)

2

63-27

Titnas

9,3

62-92

Trikampis

6,1

63-48

Trikampis

3,2

63-28

Ūla

11,8

63-2

Varėnis

22

62-87

Versminis

2,8

63-53

Vido ežeras

3,4

63-55

Vykis

1,8

63-49

Zelena

5,5

63-12

Žiežulis

9,8

Iš viso savivaldybėje

 

1695,4

 

Kauno apskritis

 

 

Jonavos rajono savivaldybė

 

40-3

Biržulių ežeras

1,8

40-13

Žeimelių ežeras

9,6

40-12

Žeimys

6,6

Iš viso savivaldybėje

 

18

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė

 

49-13

Kalvių ežeras

180,8

49-25

Kiemelių ežeras

3,7

50-69

Liminas

12,3

49-4

Paežerojus (Paežerių ežeras)

5,7

50-70

Statkūniškės

7,9

50-68

Žaslių ežeras

101

Iš viso savivaldybėje

 

311,4

 

Kėdainių rajono savivaldybė

 

27-2

Baublys (Antežerių ežeras)

6,6

27-4

Rukai

6,4

Iš viso savivaldybėje

 

13

 

Prienų rajono savivaldybė

 

56-33

Jiezno

74,4

56-4

Kašonių

24,9

56-17

Pazelvės

26,8

55-18

Prienlaukio

49,8

56-24

Veršiukas 

39,3

Iš viso savivaldybėje

 

215,2

 

Klaipėdos apskritis

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė

 

11-2

Kalotės ežeras

50,6

12-10

Kapstatas

42,9

11-1

Plazė

4,9

Iš viso savivaldybėje

 

98,4

 

Skuodo rajono savivaldybė

 

2-20

Kalčių ežeras

23,6**

Iš viso savivaldybėje

 

23,6

 

Šilutės rajono savivaldybė

 

35-2

Be vardo

1,1

35-4

Damba

1,7

22-4b

Dumblis

10,9

34-1

Ilgasis

3,5

35-8 

Ilgasis

8,5

34-1i

Juodvilkė (Juodvalkis)

5,5

22-2

Krokų Lanka

787,8

35-5

Kemerio ežeras

2,8

35-6a

Naujienujų ežeras

2,1

22-4

Plikių ežeriukai

1,5

35-3

Tunžiogis

0,7

35-7

Žiogys

14,6

Iš viso savivaldybėje

 

840,7

 

Marijampolės apskritis

 

 

Kalvarijos savivaldybė

 

54-25

Janavas

25,5

54-39

Orija

85,3

60-1

Reketijos ežeras

39

54-45

Šarkaitis

20,3

54-40

Žaltytis

289,3

50-5

Trumpalių ežeras

16,8**

Iš viso savivaldybėje

 

476,2

 

Marijampolės savivaldybė

 

55-5

Amalvas

193,8

55-8

Ivoniškis

12,1

55-3

Ygla

19,2

55-26

Kalnynų ežeras

8,3

55-7

Leiciškių ežeras

16,8

Iš viso savivaldybėje

 

250,2

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

53-24

Bakšiškių ežeras

1,4

53-11

Beržinis

6

53-26

Dunojevas

18,1

53-25

Liepinis

3,4

53-6

Paežerių ežeras

399,1

54-1

Paežerių ežeras

25,7

53-34

Pakalnių ežeras

1,2

53-10

Sūrinis

2,6

53-29

Talaikė

30,5

53-23

Vartelių ežeras

3,6

53-30

Vištytis

39,8**

53-21

Vygris

16,8

53-13

Šakių ežerėlis

2,6

Iš viso savivaldybėje

 

550,8

 

Panevėžio apskritis

 

 

Biržų rajono savivaldybė

 

8-9

Kilučių ežeras

88,4

8-4

Kirkilų ežeras

3,9

8-6

Širvenos ežeras

325,4

Iš viso savivaldybėje

 

417,7

 

Kupiškio rajono savivaldybė

 

19-8

Ešerinis

29,3

19-4

Notigalė

92,9

19-12

Indubas

5,1

19-9

Mituva

34,7

19-10

Skapiškio ežeras

2,6

Iš viso savivaldybėje

 

164,6

 

Panevėžio rajono savivaldybė

 

28-7

Juodis

53,8

Iš viso savivaldybėje

 

53,8

 

Pasvalio rajono savivaldybė

 

7-3

Šilas

2,7

Iš viso savivaldybėje

 

2,7

 

Rokiškio rajono savivaldybė

 

10-2

Apvalasai

40,7

20-81

Baltelis

3,7

9-2

Čedasas

49,9

20-25

Dėlinis

2

20-33

Dirdų ežeras

47,8

19-17

Dviragis (Salų ežeras)

286,6

20-38

Eglinis

4,5

10-1

Ilgė

41,6

20-71

Gačionių ežeras

52,2

20-57

Ilgelis

10,8

20-61

Ilgys

24,4

20-93

Jūžintas

49,3

20-54

Keležeris

30,6

20-7

Kriaunelis

29,5

20-16

Kryžinis

4

20-14

Kukninis

17,2

20-127

Liminas

13

20-52

Mėlyniokas

3,1

20-53

Mėlynis

18,8

20-15

Miškinis

15,2

20-10

Našys

85,1

20-9

Obelių ežeras

51

20-27

Padvarinis

1,7

20-95

Rašai

188,5

20-60

Salinis

41,4

20-76

Sartai

1121,4

9-4

Skaistė

59

20-5

Subatas

27,6

20-13

Sulpys

14,7

20-94

Vaginėlis

1,1

20-118

Vazajis

77,7

20-79

Zalvė

25,6

Iš viso savivaldybėje

 

2439,7

 

Šiaulių apskritis

 

 

Akmenės rajono savivaldybė

 

4-1

Kamanų ežeras

6,2

Iš viso savivaldybėje

 

6,2

 

Joniškio rajono savivaldybė

 

5-2

Miknaičių ežeras

5,6

5-1

Žvelgaičių ežeras

26,5

Iš viso savivaldybėje

 

32,1

 

Kelmės rajono savivaldybė

 

26-3

Apušys

23,7

26-5

Bridvaišis

45,8

26-1

Gauštvinis

124,3

26-4

Gilius

36,2

14-8

Gludas

53,9

14-6

Ilgažeris

1,1

14-5

Juodlė

18,3

25-7

Karklėnų ežeras

43,5

14-15

Venių ežeras

8,8

Iš viso savivaldybėje

 

355,6

 

Radviliškio rajono savivaldybė

 

16-2

Arimaičių ežeras

289,6

26-1

Gomertas

8,6

26-15

Juodežeris

8,4

26-16

Miškinių ežeras

7,1

26-10

Praviršulis

73,7

15-40

Sulinkių

6,7

Iš viso savivaldybėje

 

394,1

 

Šiaulių miesto savivaldybė

 

15-10

Ginkūnų ežeras

16,6

15-14

Rėkyva

1179,2

15-11

Talkša

56,2

Iš viso savivaldybėje

 

1252

 

Šiaulių rajono savivaldybė

 

15-28

Barsukynas

3,6

15-36

Bijotė

60,7

15-1

Bulėnų ežeras

2

15-27

Dubukas

3,3

15-23

Ešerinis

1,6

15-30

Geluva

17,9

15-18

Gudelių ežeras

272,5

15-15

Kairių ežeras

77,5

15-26

Kurtuva

2,8

15-42

Lestoniškė

0,6

15-34

Lygės

4,8

14-1

Paežerių ežeras

140,6

15-3

Pašvinys

15,7

15-24

Raudiniukas

3,2

15-29

Šermukšnynas

3,2

14-2

Vaigutės ež.

2,96

Iš viso savivaldybėje

 

612,96

 

Tauragės apskritis

 

 

Pagėgių savivaldybė

 

36-16

Bitežeris

13,8

36-16a

Juodežeris

2,5

35-15

Kurmežeris

8

36-14

Merguva

44,8

35-16

Nemuno senvagės ežeras

10

35-12

Sennemunė

48,3

35-13

Senrusnė

40

35-31

Užlenkis

23,9

35-16c

Be vardo

6,4

36-6

Oplankio ežeras

8,7

Iš viso savivaldybėje

 

206,4

 

Šilalės rajono savivaldybė

 

24-1

Paršežeris

193,4

24-5

Požerės ežeras

52,9

Iš viso savivaldybėje

 

246,3

 

Tauragės rajono savivaldybė

 

36-11

Buveinių ežeras

5,6

35-3

Draudenių ežeras

106,5

36-12

Glitis

19,1

37-11

Būgnelis

1

36-5

Šilinis (Juodežeris)

4,3

Iš viso savivaldybėje

 

136,5

 

Telšių apskritis

 

 

Mažeikių rajono savivaldybė

 

3-6

Plinkšių ežeras

393,5

3-4

Sedos ežeras

33,1

Iš viso savivaldybėje

 

426,6

 

Plungės rajono savivaldybė

 

2-14

Akležeris

3,5

2-16a

Akležeris

0,8

13-14

Alsėdžių ežeras

90,4

2-8

Beržoras

48,6

2-7

Be vardo

2,6

2-11

Burgalis

7,9

2-10

Burgis

11,9

2-15

Endriuškaičių ežeras

2,5

2-26

Ešerinis

2,8

12-3

Iešnalis

18,5

2-13

Ilgis

113,8

2-25

Lydekinis

0,8

2-4

Maudutis

5,9

12-1

Mišė

21,6

2-3

Pakastuvos prūdas

1,8

 

Piktežeris

0,9

2-5

Platelių ežeras

1181,5

12-2

Remtis

17,3

12-7

Reiskių ežeras

4,1

2-16

Skyplaičių ežeras

7

2-9

Žiedelis

10,1

Iš viso savivaldybėje

 

1554,3

 

Rietavo savivaldybė

 

13-37

Ruškis

4,4

Iš viso savivaldybėje

 

4,4

 

Telšių rajono savivaldybė

 

13-28

Baltežeris

22,9

4-3

Balvis

41

13-35

Biržulis

114,2

13-18

Durbinas I

1,9

13-17

Durbinas II

1,6

13-16

Germantas

164,6

13-32

Gūšra (Milvydo ežeras)

19,3

13-9

Ilgis

35,1

13-20

Ilgis

3,8

13-11

Kliokis

34,7

13-39

Lūkstas

1000,9

13-19

Mastis

272,2

13-8

Pluotinalis

20,2

13-10

Salotas

76,3

13-34

Stervas

137,1

3-10

Tausalas

191,2

13-4

Užris

8,5

13-26

Viekšnalių ežeras

17,6

13-30

Žiezdis

16,3

Iš viso savivaldybėje

 

2179,4

 

Utenos apskritis

 

 

Anykščių rajono savivaldybė

 

19-34

Alaušas

50,1

30-75

Baldonas

15,4

30-37

Būdragaidis

5,6

30-39

Dusynas

17,2

30-28

Ilgis

9,4

42-6

Karališkių ežeras

66,4

30-74

Keršiai

8,5

29-11

Laviškio

48

30-24

Lipšys

21,2

30-41

Mūšėjus

90,7

30-50

Nevėža

156,1

19-32

Priegodas

20

30-30

Rubikių ežeras

939,7

30-45

Smulkis

43,5

18-7

Suosa (Jurgiškio ežeras)

208,7

19-33

Svėdasas (Beragis)

124,2

18-10

Viešintas

198,4

Iš viso savivaldybėje

 

2023,1

 

Ignalinos rajono savivaldybė

 

44-13

Agarinis

4

31-186

Alksnaitis

84,4

32-89

Asalnykštis

59,8

32-178

Alksnas

176,1

31-168

Almajas

104,5

33-12

Apvardai

424,8

32-90

Asalnai

263,5

32-86

Asėkas

47,1

32-183

Ažvintis

263,6

32-84

Baltys

51,6

32-108

Baltys

23,6

44-5

Baltys

31,6

44-8

Baltys

29

32-79

Baluošas

425,9

32-82

Baluošykštis

11,3

32-63

Beržinis

19,5

32-189

Dysnai

2400,9

32-190

Dysnykštis

557,5

32-100

Dringykštis

37

32-97

Dringis

713,1

33-7

Drūkšiai

417,3**

32-46

Dūkštas

519,9

32-174

Dūkštas

3,5

45-2

Erzvėtas

206,2

32-94

Ešerinis

1,7

32-95

Ešerinis

1,2

32-96

Ešerinis

1,8

43-57

Ešerinis

5

44-11

Gavys

124,3

32-73

Gilutis

6,6

33-15

Gilūtas

14

32-83

Gruodiškis

24,6

32-171

Gulbinis

24,8

33-14

Ilgaitis

24,8

32-177

Ilgiai

56,1

32-109

Ilgis

31,2

32-80

Joskutis

38,5

43-111

Juodenis

9,4

32-102

Juodinis

8,6

44-6

Kavinis

2

43-55

Kiaunas

64,7

43-109

Kurtinėlis

1,2

44-7

Laukojys

35,4

32-93

Laumiakėlis

4

32-92

Laumiakys

12,7

43-59

Liminas

14,3

31-166

Lydekinė(Ilgaitis)

4,3

31-185

Linkmenas

75,7

32-193

Liūnelių ežeras

26,2

44-60

Lukošiškės ežeras

8,8

32-91

Lūšiai

390,9

32-106

Mekšrinis

5,1

44-39

Merkmenys

43

44-70

Milašius

48,7

32-199

Mūnas

44,6

43-56

Pakalas

62,8

31-164

Pakasas

146,8

32-104

Palaukinis

13,5

32-216

Paplovinis

11,6

32-169

Parsvėtaitis

25,8

32-173

Parsvėtas

87,4

44-18

Pravalas

28,5

44-4

Prūdas

27,3

33-13

Prūtas

266,1

33-17

Raukėta

19,5

32-195

Rūžas

219,2

32-60

Samanis

22,7

32-144

Skaidrys

13,4

32-81

Srovinaitis

31,9

32-184

Sągardas

113,9

45-11

Svirkų ežeras

87

44-1

Šakarvai

77,1

31-167

Šiekštelis

1,4

43-54

Šventas

38,6

32-101

Taramas

5,6

44-28

Tuolas

13,4

45-3

Tverečius

35,9

31-184

Ukojas

190,2

43-60

Ūsiai

256,5

32-110

Varnys

10,6

43-110

Vienavalkšnis

4,5

32-160

Visaginas

220,4

32-118

Žaliasiai (Šiekštys)

16,5

32-115

Žiežulinis

7,4

32-179

Žilmaitis

5,5

32-180

Žilmas

94,8

Iš viso savivaldybėje

 

10185,7

 

Molėtų rajono savivaldybė

 

43-36

Aisetas

248,3

42-7

Alaušai

262

43-86

Alnis

100,6

42-76

Ambraziškių ežeras

24,2

43-294

Arinas

391,8

42-109

Asveja (Dubingių ežeras)

441,4

43-252

Ašakinis

5,2

30-77

Baldonas

1,5

42-71

Bebrusai

367,4

31-177

Bedugnis

1,3

42-106

Berža

48,4

42-56

Braškiškių ežeriukas

1

42-103

Delviai

7,8

43-124

Dirvelinis

9,1

43-38

Dumblys

81,8

43-39

Dumblys

16,6

43-87

Duobulis

5,6

42-32

Dūriai

274,3

31-174

Ešerinis

2,2

43-23

Ešerinis

11,6

42-110

Ešerinis

4,9

42-104

Galinis

4,1

43-214

Galuonai

586,5

43-41

Galuonis

297,5

43-28

Galvelis

4

42-14

Gėlių ežeras

60,1

42-77

Grabuostas

46,7

43-15

Gaimynas

1,6

43-4

Graužis

16,1

42-60

Gulbis

11,4

43-5

Ilgynas

17,2

42-108

Ilgis

86,2

42-65

Ilgis

31,8

43-64

Ilmėdas

79

43-215

Išnarai

308,4

43-65

Jaurys

22,6

42-78

Kamastos

21,9

-

Kaušelis

0,9

43-118a

Kamužėlis

4,6

30-73

Keršiai

15,2

43-173

Kertuojai

545,2

42-88

Kiementas

98,6

42-70

Kirneilis

57,8

43-10

Krakinis

1,1

43-118

Baltieji Lakajai

699,8

43-174

Juodieji Lakajai

387

42-10

Laumežeris

2,3

30-84

Liežys

22,5

43-22

Lydekis

2,1

42-52

Luokesai

103,6

42-24

Makys

169,4

43-19

Malkėstas

103,2

31-179

Mekšrinis

21,5

43-26

Miruolis

6,7

42-9

Piršenas

13,8

43-249

Pravalas

262,4

43-171

Rudesa

28,3

43-117

Rudesėlis

23,8

43-94

Rudesėlis

5

43-250

Saločius

15,1

42-26

Salotis

31,9

42-57

Siesartis

503,6

43-4a

Skarblys

4,8

42-102

Smailių

8,5

42-84

Spalis (Dūdėnų ežeras)

40,5

43-296

Spenglas

85,2

42-98

Stirna (Stirnavas)

33,8

43-71

Stirniai

855,4

42-105

Suoselis

7,5

43-11

Šilagilužis

5,2

43-218

Šlavinas

33,5

43-119

Tramys I

27,5

43-126

Tramys II

24,4

43-172

Urkis

60,8

43-126

Vaikščiukas

12,8

30-67

Vastapas

101,6

 

Vašuokas

18

42-23

Virintai

281,2

42-107

Visbaras

17,1

43-9

Žalelis

1,6

43-1

Želva

143,2

43-2

Želvykštis

2,3

43-276

Žvernas

174,7

Iš viso savivaldybėje

 

8967,1

 

Utenos rajono savivaldybė

 

43-36

Aisetas

253,8

31-24

Alaušas

1071,8

31-128

Balčių ežeras

40,9

31-20

Baltys

9,2

32-66

Byvainis

8,6

20-125

Daglėjėlis

4,1

31-72

Dauniškis

13,2

20-156

Dumblys

8,6

30-26

Dusynas

61,8

31-26

Giedrys

69

30-59

Gėlužis

8,2

30-44

Ilgis

45,4

20-153

Ilgys

13,2

31-83

Ilgys

59,3

31-29

Indrajai

290,6

31-27

Juodlankiai

17,8

31-126

Klykių ežeras

47

31-146

Knytys

2,1

31-147

Krakežeris

1,1

31-130

Krakežeris (Daglėjus)

6,2

30-60

Kriogžlys

1,7

31-139

Labė

34,8

31-182

Lamėstas

57,9

31-53

Lankos

8,5

31-44

Luknas

50,3

31-141

Mirėlis

6

20-128

Paštys

48,1

20-152

Pilašius

12,3

31-158

Piliakalnis

5,1

31-145

Pliaušys

4,9

31-140

Tauragnas

503,7

31-150

Utenas

199,6

32-64

Utenykštis

83,7

30-54

Vidinkstas

114,4

31-85

Vyžuonaitis

8,2

43-48

Žiezdrelis

51,5

31-131

Žiežulnys

25

20-151

Žvirgždelis

2,7

Iš viso savivaldybėje

 

3250,3

 

Zarasų rajono savivaldybė

 

20-96

Agarinis

1,5

32-2

Akmenis

7

32-38

Anglinis

4,6

21-105

Apiritys

32,4

21-106

Berčiūnas

10,4

32-122

Arklinis

12,2

32-22

Asavas

198,7

21-42

Auslas

151,2

21-41

Avilys

1224,1

32-5

Ažukalnis

17,2

21-66

Ažuraistis

5,6

21-70

Babrinėlis

4,5

33-143

Bagiškės

13,6

20-104

Balnys

3,4

20-84

Baltelis

7,8

20-144

Baltelis

2

31-17

Baltys

18,3

21-67

Babrinis

9,9

32-128

Beržinis

14,9

32-36

Biržūnėlis

5

31-18

Bružokėliai

2,3

31-91

Bružokėliai

1,6

20-101

Čiaunas

38,2

32-27

Davigiliai

5,6

33-7

Drūkšiai

3204,9**

32-129

Dumblis

10

20-155

Duvėnas

10

32-124

Dėlinė

1,2

20-80

Dėlinis

0,8

20-87

Duburys

99,3

20-86

Dūburaitis

47,5

20-102

Ėglius

4,3

21-69

Ešerinis

2,4

32-125

Laukesas

2,5

21-24

Šalna

36,5

32-39

Ganiava

7,6

32-120

Gilutis

8,3

32-214

Gražutės ežeras

30,9

21-81

Grendžia

2,7**

32-26

Gėlinis

7,8

32-3

Glušokas

1,4

21-73

Gulbinis

2,1

20-100

Ilgelis

2,9

20-99

Ilgis

26,5

21-16

Ilgis

89

21-75

Ilgis

72,3

32-20

Ilžikis

12,2

21-30

Imbradas

58,7

21-40

Izitas

46,7

32-24

Juodbrastis

18,6

32-131

Kampinis

18,1

21-35

Kampiniškių ežeras

42,8

21-90

Kampuotis

18,4**

32-140

Kemsinis

9,5

32-137

Kemsiukas

6,5

32-32

Kernys

16,3

32-213

Klevinis

2,2

20-62

Kumpuolis

87

21-63

Kumpuolis

50,1

32-4

Kuojinis

18,2

21-52

Laukesas

83,7

32-31

Ligajai

136

32-33

Ligajykštis

9,8

21-65

Liminėlis

1,2

31-73

Narinis

2,2

21-7

Lukštas

108,5

32-42

Luodis

1287,6

32-43

Luodykštis

41,9

32-40

Mergežeris

3,4

32-41

Mergežeriukas

1,8

32-34

Nečeskas

5

32-211

Pievinis

3,7

32-10

Pūstoška

2

32-18

Raguolis

3,7

21-80

Riebežeris

5,4**

20-106

Salinis

8,3

32-155

Salinis

8

32-21

Samavas

545,3

32-1

Samanis

13

20-76

Sartai

215,4

32-154

Skritelis

13,6

32-210

Skaistinis

5

32-212

Skaistis

1,2

21-114

Skirnas

49,6

32-147

Smalvas

336

32-121

Smalvykštis

94,5

20-161

Sniūtys

15,8

21-23

Stelmužės

30,6

20-172

Stromis

12,3

21-2

Suvieko

106,8

20-83

Tautesnis

18

21-72

Tetervinis

11

32-37

Tetervinis

3,4

32-23

Tumiškis

2,1

31-74a

Uolys

59,5

32-35

Ūstas

38,3

32-15

Ūpartas

44,2

20-135

Vainius

1,6

21-108

Vaisinis

69,4

31-15

Vartišys

27,3

20-159

Vasaknas

73,5

32-135

Veikšinis

8,5

20-146

Vencavas

225,6

20-175

Veprys

70,2

20-82

Vinčežeris

2,2

20-105

Vykas

28,3

20-108

Vykelis

1,2

20-158

Vykežerėlis

6,8

20-160

Vikežeris

22,3

20-78

Zaduojys

137,2

32-9

Zalvas

47,8

20-85

Zalvys

40,1

21-49

Zarasas

323,4

21-11

Čičirys

688,5

32-11

Šiurpelis

29,8

32-13

Šiurpys

66,9

32-45

Šventas

425,9

20-132

Žiegas

82,1

Iš viso savivaldybėje

 

11527,1

 

Vilniaus apskritis

 

 

Elektrėnų savivaldybė

 

50-16

Gaviekas

75,9

50-2

Ilgės

154,2

57-16

Monis

102,3

57-17

Monaitis

50,4

57-8

Nestrėvantys

49,5

50-103

Pakalnis

2,4

50-105

Šiemetis

49,8

50-114a

Suslonių ežeras

0,6

57-5

Vaisietis

89,7

50-82

Vievis

294,5

50-88

Vepriškiai

5,1

50-89

Vepriškiai

1,5

50-76

Zelva

44,6

Iš viso savivaldybėje

 

920,5

 

Šalčininkų rajono savivaldybė

 

58-19

Kernavas

81

58-18

Šulnio ežeras

1,5

58-16

Papis

187

Iš viso savivaldybėje

 

269,5

 

Širvintų rajono savivaldybė

 

42-90

Alys

140,3

41-27

Gelvanės ežeras

53

41-20

Gelvės ežeras

33,3

50-63

Kernavės ežeras

19,9

50-58

Spėra

80

41-28

Stavarygalos ežeras

73,9

50-55

Puorių ežeras

8,1

51-1

Žindulių ežeras

19,9

Iš viso savivaldybėje

 

428,4

 

Švenčionių rajono savivaldybė

 

43-325

Acintas

31

44-76

Adamavo ežeriukai

4,5

43-225

Aldikis

19,4

43-293

Anglelis

10,3

43-189

Apskritys

6,4

42-109

Asveja (Dubingių ežeras)

540,8

43-223

Avikinis

1,2

43-187

Baldokas

3,8

 

Balinukas

0,8

43-95

Baltas

64,2

43-182

Baltelis

3,8

43-278

Baluošas

244,9

 

Be vardo

0,4

 

Be vardo

0,4

43-202

Be vardo

2,5

44-81

Be vardo

1,9

44-85

Bėlaitis

8,9

44-84

Bėlys

23,3

44-41

Beržinis

2,5

43-131

Beržuvis

1

44-44

Beržuvis

11,7

43-198

Bežuvis

2,1

43-259

Blusinė

6,2

43-281

Dekiškių

4,8

43-146

Dumblys

18,9

43-89

Dumblis

3,5

43-181

Duobulis

15,7

44-75

Egležeris

1,9

43-42

Ešerinis

3,5

43-205

Ešerinis

19,7

43-129

Ešerinis

3

43-134

Ešerinis

6,5

43-141

Ešerinis

16,7

43-200

Ežeras

2,1

43-195

Ežys

2,2

43-206

Gaigalinis

4,1

43-286

Galonas

33,3

43-130

Giedrelis

2,7

43-112

Gilūtas

29,9

43-156

Girutaitis

18,1

43-159

Girutiškis

63,3

43-155

Gervežeris

4,8

43-273

Gulbinas

6,8

43-147

Aibutiškis

2,8

43-168

Ilgaitis

7,4

43-150

Ilgis

27,8

44-43

Ilgys

17

44-36

Ilgys

31,7

43-151

Indrajai

40,2

43-282

Išrūginis

1,7

43-279

Jagomantas

14,9

43-177

Juodapurvis

2,4

43-203

Juodynėlis

2,5

43-210

Kampuolis

48,3

43-184

Kanapiamerkis

2,8

44-67

Kančioginas

81,9

43-138

Kanys

10,2

43-197

Karaičiukas

3,8

52-45

Karaitis

5,2

52-45a

Kario ežeras

4,2

43-233

Karosinėlis

2,7

43-163

Kerotis

32,7

43-268

Krakinis

2,9

43-230

Krakinys

5,8

44-25

Kretuonas

861

44-27

Kretuonykštis

65,4

44-57

Kriogžlys

7,5

43-271

Kuliakampis

18,5

43-162

Kurtinėlis

1,8

43-227

Lakaja

69,3

43-318

Laumenas

24,3

45-15

Lazdinių ežeras

132,3

43-311

Leikštikėlis

4

43-291

Leikštikas

12,8

43-128

Leistinis

1,3

43-132

Lydekis

7,2

43-133

Lydekėlis

3

43-160

Liedaitis

27,1

43-161

Liedis

66,5

52-42

Mašnelis

2,3

43-303

Mažalotė

11,8

44-42

Možeris

5,3

43-102

Mekšrinis

15,6

43-179

Mekšrinis

26

44-40

Mergežeris

12,7

43-149

Miruolis

2,9

43-140

Minėlis

1,6

43-283

Nikajis

91,9

52-49

Pačiūniškė

4,1

52-27

Pailgio ežeras

40,2

43-144

Pakaliukas

2,3

43-274

Pakinis

6,5

43-158

Pašilinis

6

43-99

Pažemėlis

1,6

43-98

Pažemys

18,6

52-41

Perčiniškis

3,8

43-143

Peršokšnai

206,7

52-21

Perūnas

29,7

43-201

Petrežeris

10,4

52-48

Pijuja

2,1

43-310

Purvynas

18,5

43-136

Rašia

181,8

43-100

Salaičiai

26,4

43-229

Salduškis

7,3

43-166

Salinis

5,8

44-45

Salotis

10,9

43-137

Samanis

2,9

44-50

Sarių ežeras

73,3

43-114

Sekluotis

20,1

44-86

Sėtikis

12,6

43-204

Siaurys

10,9

43-190

Didysai Siaurys

84,2

43-192

Mažasai Siaurys

57,8

43-211

Sirgėlis

16

44-80

Sirvėtas

18

43-232

Snieginis

18,4

44-83

Staškinės

22

43-180

Šaukščiukas

2,9

43-97

Šeškinėlis

1,7

44-30

Šventas

61

43-105

Terpežys

13

43-157

Antiniukas

1,9

43-191

Vainiūnų ežeras

14,8

44-26

Vajuonis

231,2

43-123

Varnakis

1,7

43-280

Velniukas

3,4

43-199

Verlinas

9,5

43-237

Versminis

6,7

43-209

Versminis

1,2

44-47

Vystutis

8,7

44-2

Žeimenys

436,3

43-224

Žiezdrelis

1

43-183

Žiežulinis

6,9

Iš viso savivaldybėje

 

4795,3

 

Trakų rajono savivaldybė

 

57-104

Akelė

0,7

57-129

Akis

0,9

57-37

Akis

1

57-122

Akmena

268,7

57-22

Alsakys

158,4

57-34

Antakmenių ežeras

84,2

50-127

Apvalukas

2,4

57-47

Aukšlinis

7,5

57-136

Babrukas

36

51-1

Baltis

19,4

57-107a

Baluosys

33

57-134

Baluoša

19,1

51-81

Be vardo

1,8

51-81a

Be vardo

0,6

57-132

Be vardo

0,8

50-127a

Bevardis

0,6

57-46

Bygaudas

13,9

50-137

Birva

25,2

51-83

Borovė

3,2

50-131

Dydiškių

3,2

51-80

Didžiulis

65,1

56-48

Didžiulis

192,4

57-93

Drabužaitis

26,6

57-90

Drabužis

53,4

57-130

Dumblė

5

50-135

Dvarčių ežeras

22,8

50-129

Epušės ežeras

15,2

50-121

Ešerinis

0,8

57-123

Galvė

361,1

57-143

Gėjus

24,6

57-83

Gilandis

4,9

50-123

Gilušis

7,6

57-128

Gilušis

10,4

57-26

Ilgai

133,3

57-131

Ilgelis

11,5

57-184

Ilgutis

17

57-4

Juodis

46,8

57-94

Juodžiukas

7

57-23

Karaciškių ežeras

27,8

51-87

Kulpis

23,1

58-2

Lentvario ežeras

29

57-82

Liūnelis

4

57-138

Luka

87,7

57-139

Lukna

30,1

57-59

Margis

121,3

57-60

Mergiškių ežeras

1,8

57-81

Meškerėlis

7,3

57-36

Mošia

35,3

57-41

Nečiūnų ežeras

59,9

57-135

Olauka

1

57-103

Pakojys

7

57-133

Piliškių ežeras

4,7

57-126

Plomėnų ežeras

10,2

57-117

Samis

68,9

50-115

Sasonė

11,7

57-124

Skaistis

282

57-35

Skrebys

16,5

57-54

Skričiukas

6,2

57-86

Solis

14

57-166

Spengla

39,5

57-91

Spindžiukas

10,6

57-92

Spindžius

106,7

57-96

Stanka

9,2

57-38

Strėvytė

1,9

57-89

Šamukas

8,5

57-137

Širmukas

5,2

57-51

Stareinis

7,3

50-130

Šulnininkų ežeras

25,8

57-64

Tameliukas

0,9

57-127

Totoriškių ežeras

76

57-55

Unguraitis

15,7

57-56

Ungurys

18,5

57-85

Verknaičiai

1,3

57-80

Verniejus

95,9

50-128

Vėžio akis

0,5

57-107

Vilkokšnis

336

56-39

Gudžionių ežeras

5,3

57-108

Žalieji prūdeliai

15,8

57-45

Žiežulis

7

56-36

Žilinčiškių ežeras

2

Iš viso savivaldybėje

 

3325,2

 

Ukmergės rajono savivaldybė

 

29-9

Enčias

29,8

41-17

Kertušas

42,5

42-2

Kliepšių ežeras

34,7

41-7

Kurėnų ežeras

88,8

29-7

Lėnas

265,2

41-4

Siesikų ežeras

123,1

41-15

Šešuolių ežeras

70,95

41-16

Veprių ežeras

33

41-10

Žemaitkiemio ežeras

14,6

41-19

Žirnajai

192,4

Iš viso savivaldybėje

 

895,05

 

Vilniaus miesto savivaldybė

 

51-54

Alsas

4,7

51-42

Antavilio ežeras

17

51-40

Balsys

56

51-44

Bildžių ežeras

20

51-76

Gelūžė

18,8

51-39

Gulbinas

35,5

51-45

Juodis

9,1

51-52

Mažasis Gulbinas

9,9

51-53

Sausas ežerėlis

3,2

51-46

Topelių

13,1

Iš viso savivaldybėje

 

187,3

 

Vilniaus rajono savivaldybė

 

42-92

Aukštas Nevardas

2,6

50-91

Dumbliukas

1,2

50-90

Elniakampio ežeras

7,7

42-112

Gaveikių ežeras

55,2

51-69

Gineitiškių ežeras

12,2

51-33

Gudelių ežeras

7,1

52-57

Gėla

25,6

52-56

Gėlaitis

5,3

51-61

Gilužis

10,1

58-8

Guopstų ežeras

9,2

52-2

Ilgas

74,8

58-9

Ilgutis

82,2

51-14

Karvys

58,7

51-65

Kaušelis

2,1

51-13

Kazimieravos ežeras

33

42-113

Krakinis

0,9

42-116

Liminėlis

3,2

51-7

Minkelių

31,2

51-2

Musia

36,4

51-5

Nemenčėlis

1,1

51-20

Paežerių ežeras

5,1

51-17

Pikeliškių

67,2

52-25

Pravalas

20,8

42-91

Pulimas

19,5

52-53

Raudondvario ežeras

2,8

51-64

Riešė

85,2

51-75

Salotė

9,4

51-25

Skauduliškių ežeras

23,5

52-1

Sužionių ežeras

5,4

51-4

Varniškių ežeras

30,4

51-6

Verdingis

4,7

42-111

Vilniškių ežeras

3,4

51-30

Vilnoja

57,6

43-320

Viranglė

27,1

51-3

Širvys

85,1

42-93

Žemas Nevardas

5,0

Iš viso savivaldybėje

 

942

Iš viso

987 ežerai

75738,01

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 135, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 23-849 (2008-02-26)

Nr. 240, 2005-03-03, Žin., 2005, Nr. 32-1040 (2005-03-08)

Nr. 790, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 72-3657 (2010-06-22)

 

III. Valstybinės reikšmės tvenkiniai

 

Tvenkinio pavadinimas

Upė

Vandens telkinys (vyresnioji upė)

Užtvankos vieta nuo žiočių, kilometrais

Tvenkinio plotas, hektarais

Alytaus apskritis

Alytaus rajono savivaldybė

Gulbynės

-

Nemunas

-

6,9

Dusmenos

Dusmena

Varėnė

3,5

4,8

Kalesninkų

Dovinė

Šešupė

43,1

2,5

Krokialaukio

Peršėkė

Nemunas

26,8

75,3

Kumečių

Metelytė

Peršėkė

2,4

7,5

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

97

Lazdijų rajono savivaldybė

Baltosios Ančios

Baltoji Ančia

Nemunas

4,3

249,5

Kapčiamiesčio HE

Nieda

Baltoji Ančia

0,9

21

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

270,5

Druskininkų savivaldybė

Alkos I

Ratnyčia

Nemunas

4

5

Druskininkų HE

Ratnyčia

Nemunas

3,7

0,4

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

5,4

Varėnos rajono savivaldybė

Čepeliūnų

Uosupis

Ūla – Pelesa

15

8,3

Grybaulios I

Grūda

Merkys

28,5

12,3

Kabelių

G-1

Grūda

1,7

7,8

Krivilių III

Nočia

Ūla – Pelesa

3

7,3

Krūminių

Verseka

Merkys

7,5

53

Masališkių

Strauja

Nemunas

7,3

10,8

Rudnios

Ūla – Pelesa

Merkys

38

4

Šarkiškių I

Duobupis

Merkys

0,9

8,6

Šarkiškių II

Duobupis

Merkys

1,9

2,4

Varėnos HE

Varėnė

Merkys

2,1

9,6

Varėnos I

Derežnyčia

Merkys

5,3

49,4

Varėnos II

Derežnyčia

Merkys

7

35

Varėnos III

Derežnyčia

Merkys

9,5

3,7

Vydenių

Uosupis

Ūla – Pelesa

18,1

4

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

216,2

Kauno apskritis

Jonavos rajono savivaldybė

Beržų

Lokys

Neris

2,6

22,6

Jonavos I

Varnaka

Neris

1,4

4

Jonavos II

Varnaka

Neris

1,9

2,3

Jonavos III

Varnaka

Neris

2,4

6,4

Jonavos IV

Varnaka

Neris

2,9

3,4

Kuigalių

Barupė

Nevėžis

25,2

4,1

Kunigiškių

Taurosta

Neris

0,4

1

Lokio

Lokys

Neris

0,7

3,7

Markutiškio

Lokys

Neris

9,5

5,8

Panoterių prūdas

Bevardis

L-4 (Lokio)

0,1

2,5

Ruklos

Bevardis

Neris

1

1,4

Užusalių

Šešuva

Neris

10,2

28,5

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

85,7

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Beicūnų

Laukysta

Neris

19,5

15,6

Girelės I

Lomena

Neris

22,9

19,1

Girelės II

Lomena

Neris

22,5

16,3

Kauno HE

Nemunas

Baltijos jūra

223

1380,2

Mančiūnų

Laukysta

Neris

17,2

5,4

Ovsenkos

Laukysta

Neris

18,9

14,8

Papartėlių

Laukysta

Neris

15,1

11

Pastrėvio HE

Strėva

Nemunas

30,4

18,5

Paukščių

Laukysta

Neris

12,5

23

Prozariškių

Laukysta

Neris

13,9

14

Bublių

Strėva

Nemunas

9

21,7

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

1539,6

Kauno miesto savivaldybė

Kauno HE

Nemunas

Baltijos jūra

223,4

450,4

Lampėdžių karjeras

-

Nemunas

-

125

Vaišvydavos karjeras

-

-

-

26

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

601,4

Kauno rajono savivaldybė

Batniavos

Karklė

Nemunas

2

1

Gaižėnų

Dievogala

Nemunas

4,8

39,6

Janušonių

Gynia

Nevėžis

8

54,9

Kauno HE

Nemunas

Baltijos jūra

223,4

3658,3

Krivėnų

Striūna

Nevėžis

4

66,7

Pajiesio

Jiesia

Nemunas

21

64,8

Pociūnų

Gynia

Nevėžis

14,2

44,4

Purviškių

Lazduona

Dubysa

3,2

28,1

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

3957,8

Kėdainių rajono savivaldybė

Akademijos

Dotnuvėlė

Nevėžis

23,6

32,4

Angirių

Šušvė

Nevėžis

24,6

248,3

Aristavėlės I

Malčius

Obelis

1,1

3,3

Aristavėlės II

Malčius

Obelis

1,8

2,8

Ašarėnos

Ašarėna

Nevėžis

0,4

5,7

Aukštųjų Kaplių

Obelis

Nevėžis

17

34,4

Bublių

Obelis

Nevėžis

10,5

152

Dotnuvos

Dotnuvėlė

Nevėžis

15

4

Gudžiūnų

Bevardis

Dotnuvėlė

0,6

1,4

Juodkiškių

Obelis

Nevėžis

5,4

83,4

Kėdainių

Dotnuvėlė

Nevėžis

1

5,1

Keleriškių

Smilgaitis

Smilga

0,2

10,4

Krakių I

Smilga

Nevėžis

25,7

0,8

Krakių II

Smilga

Nevėžis

25,9

2

Kruosto HE

Nevėžis

Nemunas

71

42

Labūnavos

Barupė

Nevėžis

5

109,9

Labūnavos

Barupė

Nevėžis

2,5

9

Langakių I

Bevardis

Ringovė

0,7

4,4

Langakių II

Bevardis

Ringovė

1,8

3,8

Langakių III

Bevardis

Ringovė

2,2

1,1

Malčiaus

Malčius

Obelis

0,2

7,3

Mantviliškio

Dotnuvėlė

Nevėžis

31,7

75,4

Miegėnų

Nykis

Liaudė

3,5

6,1

Pajieslio I

Bevardis

Šušvė

0,1

3

Pajieslio II

Bevardis

Šušvė

0,6

0,3

Pajieslio III

Bevardis

Šušvė

0,8

0,6

Putnupio

Putnupys

Šušvė

1

4,9

Urkos

Urka

Barupė

0,2

5

Urniežių

Jaugila

Smilga

4,5

18

Vaidatonių

Kruostas

Nevėžis

9,1

18,8

Tiskūnų

Žalesys

Nevėžis

2,3

1,2

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

896,8

Prienų rajono savivaldybė

Čiudiškių

Šventupė

Jiesia

8,3

8,3

Kauno HE

Nemunas

Baltijos jūra

223

861,1

Skriaudžių

Kokė

Vabalkšnė

8,6

6,9

Šilavoto

Jiesia

Nemunas

39

12,8

Veiverių

-

-

-

5,9

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

895

Birštono savivaldybė

Jundeliškių HE

Verknė

Nemunas

14,8

14,8

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

14,8

Raseinių rajono savivaldybė

Alsos

Alsa

Šešuvis

0,15

42,6

Anulyno

Šaltuona

Šešuvis

64,6

36,1

Gylių I

Upė

Šešuvis

39,2

7,8

Gylių II

Upė

Šešuvis

39,6

0,9

Gylių III

Upė

Šešuvis

39,7

1

Kirkšnovės

Kirkšnovė

Dubysa

0,8

3,9

Kaulakių

Luknė

Dubysa

4

36,5

Paklanių

Prabauda

Šaltuona

2,8

5,8

Paupio

Upė

Šešuvis

20

74

Plikių

Gynėvė

Dubysa

2

42,5

Sujainių

Upė

Šešuvis

28

66,2

Tauručių

Kirkšnovė

Dubysa

12,4

14

Vėjukų

Alsa

Šešuvis

9,2

12

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

343,3

Klaipėdos apskritis

Klaipėdos rajono savivaldybė

Greičiūnų

Trumpė

Žvelsa

1,2

20,1

Laukžemių

Eketė

Akmena – Danė

0,4

35,6

Agluonėnų

Agluona

Minija

6

4,8

Plikių

Eketė

Akmena – Danė

12,5

2,4

Kalvių žvyro karjeras

-

-

37,7

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

100,6

Kretingos rajono savivaldybė

Darbėnų

Darba

Šventoji

12,9

8,4

Juodupėnų

Juodupis

Erla

0,3

27,2

Kretingos

Akmena – Danė

Baltijos jūra

31,4

7,1

Laivių

Bevardis

Salantas

0,5

0,4

Laukžemės

Šventoji

Baltijos jūra

16,5

7,5

Lazdininkų

Darba

Šventoji

8,5

113,4

Padvarių

Akmena – Danė

Baltijos jūra

34,2

82

Pesčių

Pestupis

Salantas

1,5

3,4

Salantų

Salantas

Minija

17,2

4,5

Tūbausių

Akmena – Danė

Baltijos jūra

41,2

84,9

Tuzų

Salantas

Minija

30,3

14,8

Bajorų

Akmena – Danė

Baltijos jūra

28

1,5

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

355,1

Skuodo rajono savivaldybė

Barstyčių

Pragulba

Luoba

9,5

37,4

Derkinčių

Šata

Luoba

26,8

10,8

Gėsalų

Apšė

Bartuva

28

12,3

Gėsalų II

Kaltis

Apšė

2,1

2,8

Gorstiškės

Duobupis

Bartuva

0,5

5,5

Ylakių (Gedrimų)

K-2

Kūlupis

1,8

9,5

Kernų

Erla

Bartuva

0,5

76,7

Kruopių I

Katupis

Šata

2,3

14,8

Kubiliškės I

B-1

Bartuva

0,2

3,3

Kubiliškės II

B-1

Bartuva

0,7

5

Laumių

Pragulba

Luoba

8,9

2,5

Luknės

Bevardis

Luknė

0,2

1,2

Mosėdžio I

Bartuva

Baltijos jūra

75,5

56

Mosėdžio II

Bartuva

Baltijos jūra

74,5

7

Puodkalių

Bartuva

Baltijos jūra

62,4

8

Skuodo

Bartuva

Baltijos jūra

55

85,9

Šauklių I

Bevardis

Erla

0,7

3,8

Šauklių II

Bevardis

Erla

1

3,8

Šauklių III

Bevardis

Erla

1,4

2,8

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

349,1

Šilutės rajono savivaldybė

Šylių

Šustis

Šyša

19,7

11,1

Ramučių

Tenenys

Minija

22,7

51,2

Žemaičių Naumiesčio

Šustis

Šyša

11,5

29,9

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

92,2

Marijampolės apskritis

Marijampolės savivaldybė

Antanavo HE

Šešupė

Nemunas

177

107,7

Balsupių

Rausvė

Šešupė

24,5

36,4

Liudvinavo

Šešupė

Nemunas

217,5

7,1

Marijampolės I

Šešupė

Nemunas

201

11,2

Marijampolės II

Šešupė

Nemunas

201,4

75

Netičkampio

Dovinė

Šešupė

0,6

15,4

Puskelnių

Šešupė

Nemunas

189

19,8

Sasnavos

Sasna

Šešupė

9,2

13,9

Stebuliškių

Sūduonia

Šešupė

2,5

55,2

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

341,7

Kazlų Rūdos savivaldybė

Ąžuolų Būdos

Vabalkšnė

Pilvė

8,8

2,4

Jūrės

Jūrė

Šešupė

25

32

Gudelių

Bajormūšis

Kokė

1,7

3,4

Gulioniškių

Judrė

Višakis

5

5,5

Katinų

Noreikupė

Višakis

8,5

3,2

Kazlų

Jūrė

Šešupė

18,5

8,5

Plutiškių

Bevardis

Lapė

1,5

4

Pilvės – Vabalkšnės

Pilvė

Šešupė

26

54,9

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

113,9

Kalvarijos savivaldybė

Brukų

Bevardis

Kirsna

0,4

6,8

Jurgežerių

Menkupių upelis

Šešupė

3,3

34,3

Gazdų

Gazda

Kirsna

6

3

Kampinių

Rudė

Peršėkė

2,5

2,9

Lakinskų

Šešupė

Nemunas

243,4

6

Navasodų

Bevardis

Menkupių upelis

0,8

8,4

Mantrimų

G-2

Graužė

1,2

6,2

Klinavo

Bevardis

Graužė

2,9

1,1

Mockų

Bevardis

Mockavėlė

2

2,2

Palnyčios

Bevardis

Senupė

0,2

2

Radiškės

Bevardis

Gazda

1,4

1,2

Raudeniškių

Orijos upelis

Kirsna

3

22,3

Rūdninkų

Vaiponė

Gazda

6

4,2

Sangrūdos

Gazda

Kirsna

8,8

6,2

Šaltųjų šaltinių

Bevardis

Š-11

2

2,9

Šarkio

Šarkyčia

Šešupė

5,5

1,4

Iš viso savivaldybėje

 

 

 

111,1

Šakių rajono savivaldybė

Girėnų

Bevardis

Siesartis

0,8

7

Kudirkos Naumiesčio

Šešupė

Nemunas

114,6

19,1

Lukšių

Lenkupys

Siesartis

0,8

10,5

Miknaičių

Nopaitys

Nova

7,6

10,4

Ritinių

Bevardis

Orija

0,1

8,6

Sintautų

Penta

Nova

9,5

43,7

Šakių miesto

Bevardis

Siesartis

0,2

5

Totorviečių

Penta

Nova

3

55,2

Valiulių

Siesartis

Šešupė

36,3

32,3

<