Suvestinė redakcija nuo 2022-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 71-3451, i. k. 111110MISAK00B1-245

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO IR NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. B1-245

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 12 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. 638 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3314) :

1. Reorganizuoju nuo 2011 m. liepos 1 d.

1.1. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybą, Akmenės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Alytaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Anykščių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Biržų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Druskininkų miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ignalinos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jonavos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Joniškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jurbarko rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kaišiadorių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kelmės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kėdainių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Klaipėdos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kretingos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Lazdijų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Mažeikių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Molėtų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Palangos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Panevėžio apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pakruojo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pasvalio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Plungės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Prienų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Radviliškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Raseinių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Rokiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Skuodo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šakių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šalčininkų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šiaulių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilalės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilutės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Širvintų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Švenčionių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Tauragės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Telšių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Trakų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ukmergės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Utenos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Varėnos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilkaviškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Zarasų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą jungimo būdu – jas prijungiant prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuriai pereina visos reorganizuojamų Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos;

1.2. Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą skaidymo būdu – jos teises ir pareigas išdalijant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui.

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos, Akmenės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Anykščių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Druskininkų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kaišiadorių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lazdijų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Mažeikių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Molėtų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pakruojo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pasvalio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Plungės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Radviliškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Rokiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Skuodo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šalčininkų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Švenčionių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Telšių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ukmergės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Varėnos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Zarasų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą;

2.2. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą;

2.3. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2407) 3.2 punktą.

4. Nustatau, kad šio įsakymo 2.3 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                 Jonas Milius

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. B1-245

 

MAISTO IR VETERINARIJOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS, AKMENĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ANYKŠČIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, BIRŽŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, DRUSKININKŲ MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, IGNALINOS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, JONAVOS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, JONIŠKIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, JURBARKO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KAIŠIADORIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KAUNO MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KELMĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KĖDAINIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KLAIPĖDOS MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KRETINGOS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, KUPIŠKIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, LAZDIJŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, MAŽEIKIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, MOLĖTŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PALANGOS MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PAKRUOJO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PASVALIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PLUNGĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, PRIENŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, RADVILIŠKIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, RASEINIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ROKIŠKIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, SKUODO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠAKIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠALČININKŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠILALĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠILUTĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠIRVINTŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ŠVENČIONIŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, TAURAGĖS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, TELŠIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, TRAKŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, UKMERGĖS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, UTENOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, VARĖNOS RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, VILKAVIŠKIO RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, VILNIAUS MIESTO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS, ZARASŲ RAJONO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos, Akmenės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Anykščių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Druskininkų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kaišiadorių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lazdijų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Mažeikių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Molėtų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pakruojo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pasvalio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Plungės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Radviliškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Rokiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Skuodo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šalčininkų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Švenčionių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Telšių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ukmergės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Varėnos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Zarasų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas) nustato Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos, Akmenės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Anykščių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Druskininkų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kaišiadorių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lazdijų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Mažeikių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Molėtų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pakruojo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Pasvalio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Plungės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Radviliškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Rokiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Skuodo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šalčininkų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Švenčionių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Telšių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Ukmergės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Varėnos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Zarasų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau kartu – reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo jungimo būdu – prijungiant jas prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuriai pereina visos reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos, tvarką.

2. Šis Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 148-7563) 3 straipsniu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

3.1. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnyba:

3.1.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.1.2. buveinė – Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, Lietuvos Respublika,

3.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 300725432, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2007 m. gegužės 2 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.2. Akmenės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.2.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.2.2. buveinė – Draugystės g. 3, LT-85360 Akmenė, Lietuvos Respublika,

3.2.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190785886, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.3. Alytaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.3.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.3.2. buveinė – Statybininkų g. 73, LT-63401 Alytus, Lietuvos Respublika,

3.3.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605338, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.4. Anykščių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.4.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.4.2. buveinė – Žvejų g. 76, LT-29147 Anykščiai, Lietuvos Respublika,

3.4.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190786454, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.5. Biržų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.5.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.5.2. buveinė – Veterinarijos g. 1, Biržų k., Širvėnos sen., LT-41114 Biržų r., Lietuvos Respublika,

3.5.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290786640, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.6. Druskininkų miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.6.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.6.2. buveinė – V. Krėvės g. 8, LT-66126 Druskininkai, Lietuvos Respublika,

3.6.3. biudžetinės įstaigos kodas – 300583253, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2006 m. liepos 14 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.7. Ignalinos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.7.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.7.2. buveinė – Turistų g. 28, LT-30138 Ignalina, Lietuvos Respublika,

3.7.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190786835, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 7 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.8. Jonavos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.8.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.8.2. buveinė – Kauno g. 102, LT-55178 Jonava, Lietuvos Respublika,

3.8.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787022, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.9. Joniškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.9.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.9.2. buveinė – Satkūnų k., LT-84101 Joniškis, Lietuvos Respublika,

3.9.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787218, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.10. Jurbarko rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.10.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.10.2. buveinė – Muitinės g. 3 , LT-74106 Jurbarkas, Lietuvos Respublika,

3.10.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787360, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.11. Kaišiadorių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.11.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.11.2. buveinė – Kiemelių k., Žiežmarių sen., LT-56123 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika,

3.11.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787741, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.12. Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.12.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.12.2. buveinė – Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Lietuvos Respublika,

3.12.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605523, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.13. Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.13.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.13.2. buveinė – Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas, Lietuvos Respublika,

3.13.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290783530, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.14. Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.14.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.14.2. buveinė – Taikos g. 5, LT-86147 Kelmė, Lietuvos Respublika,

3.14.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190788124, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.15. Kėdainių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.15.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.15.2. buveinė – Tubių k., LT-57331 Kėdainių r., Lietuvos Respublika,

3.15.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290788310, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.16. Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.16.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.16.2. buveinė – Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda, Lietuvos Respublika,

3.16.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190784599, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.17. Kretingos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.17.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.17.2. buveinė – Vileišio g. 36, LT-97134 Kretinga, Lietuvos Respublika,

3.17.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790157, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.18. Kupiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.18.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.18.2. buveinė – Sodų g. 6, LT-40131 Kupiškis, Lietuvos Respublika,

3.18.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790342, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.19. Lazdijų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.19.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.19.2. buveinė – Pramonės g. 3, LT-67102 Lazdijai, Lietuvos Respublika,

3.19.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790495, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.20. Marijampolės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.20.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.20.2. buveinė – Kauno g. 100 A, LT-68230 Marijampolė, Lietuvos Respublika,

3.20.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606059, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.21. Mažeikių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.21.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.21.2. buveinė – Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai, Lietuvos Respublika,

3.21.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790723, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2004 m. rugsėjo 22 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.22. Molėtų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.22.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.22.2. buveinė – Inturkės g. 53, LT-33131 Molėtai, Lietuvos Respublika,

3.22.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790876, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.23. Palangos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.23.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.23.2. buveinė – Vasario 16-osios g. 35 A, LT-00129 Palanga, Lietuvos Respublika,

3.23.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290784970, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.24. Panevėžio apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.24.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.24.2. buveinė – Pažagienių k. 26, LT-36222 Panevėžio r., Lietuvos Respublika,

3.24.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605719, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.25. Pakruojo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.25.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.25.2. buveinė – Taikos g. 46, LT-83112 Pakruojis, Lietuvos Respublika,

3.25.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791063, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.26. Pasvalio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.26.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.26.2. buveinė – Stoties g. 41, LT-39107 Pasvalys, Lietuvos Respublika,

3.26.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791597, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.27. Plungės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.27.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.27.2. buveinė – Salantų g. 18, LT-90112 Plungė, Lietuvos Respublika,

3.27.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791782, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.28. Prienų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.28.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.28.2. buveinė – Paupio g. 3, LT-59143 Prienai, Lietuvos Respublika,

3.28.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791825, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.29. Radviliškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.29.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.29.2. buveinė – Gedimino g. 63 A, LT-82168 Radviliškis, Lietuvos Respublika,

3.29.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792012, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.30. Raseinių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.30.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.30.2. buveinė – Kęstučio g. 13, LT-60119 Raseiniai, Lietuvos Respublika,

3.30.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792350, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.31. Rokiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.31.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.31.2. buveinė – Palūšnių k., LT-42165 Rokiškio r., Lietuvos Respublika,

3.31.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792699, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.32. Skuodo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.32.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.32.2. buveinė – Mažųjų Rūšupių k., LT-98118 Skuodo r., Lietuvos Respublika,

3.32.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792927, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.33. Šakių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.33.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.33.2. buveinė – Vasario 16-osios g. 41, LT-71109 Šakiai, Lietuvos Respublika,

3.33.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190793114, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.34. Šalčininkų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.34.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.34.2. buveinė – Tartoko k., LT-17127 Šalčininkų r., Lietuvos Respublika,

3.34.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190797326, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.35. Šiaulių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.35.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.35.2. buveinė – Ragainės g. 80, LT-78109 Šiauliai, Lietuvos Respublika,

3.35.3. biudžetinės įstaigos kodas – 288606430, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.36. Šilalės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.36.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.36.2. buveinė – Šolių k., Šilalės sen., LT-75115 Šilalės r., Lietuvos Respublika,

3.36.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190797511, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.37. Šilutės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.37.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.37.2. buveinė – Barzdūnų k., Šilutės sen., LT-99151 Šilutės r., Lietuvos Respublika,

3.37.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794020, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.38. Širvintų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.38.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.38.2. buveinė – Akmenių k., Širvintų sen., LT-19103 Širvintų r., Lietuvos Respublika,

3.38.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794173, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.39. Švenčionių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.39.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.39.2. buveinė – Kelininkų g. 38, LT-18125 Švenčionys, Lietuvos Respublika,

3.39.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794369, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.40. Tauragės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.40.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.40.2. buveinė – Veterinarijos g. 37, LT-72221 Tauragė, Lietuvos Respublika,

3.40.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606244, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.41. Telšių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.41.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.41.2. buveinė – Paežerės k., Viešvėnų sen., LT-88400 Telšių r., Lietuvos Respublika,

3.41.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605480, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.42. Trakų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.42.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.42.2. buveinė – Veterinarijos g. 2, LT-21107 Trakai, Lietuvos Respublika,

3.42.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795122, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.43. Ukmergės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.43.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.43.2. buveinė – Sodų g. 15, LT-20129 Ukmergė, Lietuvos Respublika,

3.43.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795275, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.44. Utenos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

3.44.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.44.2. buveinė – Aušros g. 84, LT-28181 Utena, Lietuvos Respublika,

3.44.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605861, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.45. Varėnos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.45.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.45.2. buveinė – Vytauto g. 80, LT-65146 Varėna, Lietuvos Respublika,

3.45.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795656, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.46. Vilkaviškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.46.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.46.2. buveinė – Vytauto g. 2 B, LT-70136 Vilkaviškis, Lietuvos Respublika,

3.46.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795994, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.47. Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.47.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.47.2. buveinė – Siesikų g. 15, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika,

3.47.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605676, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.48. Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.48.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.48.2. buveinė – Siesikų g. 15, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika,

3.48.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190785690, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 7 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.49. Zarasų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.49.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

3.49.2. buveinė – Valstiečių g. 23, LT-32135 Zarasai, Lietuvos Respublika,

3.49.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190796377, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia savo veiklą, – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

4.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika;

4.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188601279, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 21 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS IR PAGRINDIMAS

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų skaičių ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūrą, siekiant efektyviau vykdyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais pavestas valstybinės maisto, veterinarinės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse kontrolės funkcijas, užtikrinti racionalesnį valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

6. Reorganizavimo būdas – jungimo, prijungiant reorganizuojamas įstaigas prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuriai pereina visų reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos nuo 2011 m. liepos 1 d.

7. Reorganizavimo pagrindimas – perdavus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai reorganizuojamų įstaigų vykdytas funkcijas, visuose šalies administraciniuose vienetuose bus tinkamai vykdomos tapačios valstybinės maisto, veterinarinės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse kontrolės funkcijos. Įgyvendinus naują Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūrą, optimaliau ir ekonomiškiau bus naudojami šių įstaigų turimi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai.

 

IV. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Sprendimo reorganizuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir reorganizuojamas įstaigas (toliau – sprendimas reorganizuoti) priėmimas:

8.1. sprendimą reorganizuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir pakeisti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatus priima jos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybė; sprendimą reorganizuoti reorganizuojamas įstaigas priima jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

8.2. sprendimas reorganizuoti turėtų būti priimamas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie šio Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir pranešimo raštu visiems reorganizuojamų įstaigų kreditoriams.

9. Reorganizavimo etapai ir laikas:

9.1. valstybės įmonės Registrų centro filialui dokumentai pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo dieną;

9.2. viešai paskelbus apie Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą, kiekviena reorganizuojama įstaiga raštu praneša visiems savo kreditoriams apie Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamos įstaigos ir įspėja valstybės tarnautojus ir pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus apie tarnybos (darbo) sąlygų pasikeitimą ir/ar galimą tarnybos (darbo) santykių nutraukimą;

9.4. reorganizuojamų įstaigų valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlomos užimti pareigos ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d.;

9.5. parengiami ir suderinami visų teisės aktų, kuriuos reikia pakeisti, priimti ar pripažinti netekusiais galios, susijusių su reorganizavimu, projektai ir pateikiami atitinkamų valstybės institucijų ir įstaigų vadovams pasirašyti ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d.;

9.6. parengiami teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu reorganizuojamų įstaigų patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise projektai ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 28 d.;

9.7. teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamos įstaigos išregistruojamos iš Juridinių asmenų registro.

10. Reorganizavimo terminai:

10.1. reorganizavimo pradžia – viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienraštyje „Lietuvos žinios“ diena;

10.2. reorganizuojamos įstaigos baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS

 

11. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 537,8 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

11.1. ilgalaikis materialusis turtas – 441,928 tūkst. Lt;

11.2. nematerialusis turtas – 2,242 tūkst. Lt;

11.3. atsargos – 0,562 tūkst. Lt;

11.4. trumpalaikis materialusis turtas – 89,484 tūkst. Lt;

11.5. lėšos – 3,626 tūkst. Lt;

11.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

12. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

12.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 Lt;

12.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,895 tūkst. Lt.

13. Akmenės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 625,52 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1. ilgalaikis materialusis turtas – 557 tūkst. Lt;

13.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

13.3. atsargos – 12,54 tūkst. Lt;

13.4. trumpalaikis materialusis turtas – 46,875 tūkst. Lt;

13.5. lėšos – 0,00 Lt;

13.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

14. Akmenės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

14.1. debetinis įsiskolinimas – 0,7 tūkst. Lt;

14.2. kreditinis įsiskolinimas – 2,7 tūkst. Lt.

15. Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1796,8 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

15.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1548,6 tūkst. Lt;

15.2. nematerialusis turtas – 19 tūkst. Lt;

15.3. atsargos – 28,3 tūkst. Lt;

15.4. trumpalaikis materialusis turtas – 199,6 tūkst. Lt;

15.5. lėšos – 1,3 tūkst. Lt;

15.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

16. Alytaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

16.1. debetinis įsiskolinimas – 6,9 tūkst. Lt;

16.2. kreditinis įsiskolinimas – 10 tūkst. Lt.

17. Anykščių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 477,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

17.1. ilgalaikis materialusis turtas – 388,2 tūkst. Lt;

17.2. nematerialusis turtas – 11 tūkst. Lt;

17.3. atsargos – 7,4 tūkst. Lt;

17.4. trumpalaikis materialusis turtas – 70,6 tūkst. Lt;

17.5. lėšos – 0,00 Lt;

17.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

18. Anykščių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

18.1. debetinis įsiskolinimas – 0,6 tūkst. Lt;

18.2. kreditinis įsiskolinimas – 7,8 tūkst. Lt.

19. Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 453,04 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

19.1. ilgalaikis materialusis turtas – 365,012 tūkst. Lt;

19.2. nematerialusis turtas – 12,05 tūkst. Lt;

19.3. atsargos – 21,14 tūkst. Lt;

19.4. trumpalaikis materialusis turtas – 54,831 tūkst. Lt;

19.5. lėšos – 0,00 Lt;

19.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

20. Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

20.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

20.2. kreditinis įsiskolinimas – 5,6 tūkst. Lt.

21. Druskininkų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 2314,99 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

21.1. ilgalaikis materialusis turtas – 2220,305 tūkst. Lt;

21.2. nematerialusis turtas – 3,9 tūkst. Lt;

21.3. atsargos – 8,824 tūkst. Lt;

21.4. trumpalaikis materialusis turtas – 81,959 tūkst. Lt;

21.5. lėšos – 0,00 Lt;

21.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

22. Druskininkų miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

22.1. debetinis įsiskolinimas – 0,2 tūkst. Lt;

22.2. kreditinis įsiskolinimas – 2,982 tūkst. Lt.

23. Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 314,49 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

23.1. ilgalaikis materialusis turtas – 244,77 tūkst. Lt;

23.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

23.3. atsargos – 14,256 tūkst. Lt;

23.4. trumpalaikis materialusis turtas – 46,359 tūkst. Lt;

23.5. lėšos – 0,00 Lt;

23.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

24. Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

24.1. debetinis įsiskolinimas – 0,8 tūkst. Lt;

24.2. kreditinis įsiskolinimas – 2,3 tūkst. Lt.

25. Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 567 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

25.1. ilgalaikis materialusis turtas – 473,1 tūkst. Lt;

25.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

25.3. atsargos – 22,9 tūkst. Lt;

25.4. trumpalaikis materialusis turtas – 61,9 tūkst. Lt;

25.5. lėšos – 0,00 Lt;

25.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

26. Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

26.1. debetinis įsiskolinimas – 2,8 tūkst. Lt;

26.2. kreditinis įsiskolinimas – 21,2 tūkst. Lt.

27. Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 591,38 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

27.1. ilgalaikis materialusis turtas – 519,7 tūkst. Lt;

27.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

27.3. atsargos – 20,49 tūkst. Lt;

27.4. trumpalaikis materialusis turtas – 42,068 tūkst. Lt;

27.5. lėšos – 0,017 tūkst. Lt;

27.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 75,213 tūkst. Lt.

28. Joniškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

28.1. debetinis įsiskolinimas – 0,4 tūkst. Lt;

28.2. kreditinis įsiskolinimas – 5,1 tūkst. Lt.

29. Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 521 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

29.1. ilgalaikis materialusis turtas – 436 tūkst. Lt;

29.2. nematerialusis turtas – 9 tūkst. Lt;

29.3. atsargos – 24 tūkst. Lt;

29.4. trumpalaikis materialusis turtas – 52 tūkst. Lt;

29.5. lėšos – 0,00 Lt;

29.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

30. Jurbarko rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

30.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

30.2. kreditinis įsiskolinimas – 16,2 tūkst. Lt.

31. Kaišiadorių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 530,4 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

31.1. ilgalaikis materialusis turtas – 449 tūkst. Lt;

31.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

31.3. atsargos – 21,9 tūkst. Lt;

31.4. trumpalaikis materialusis turtas – 50,4 tūkst. Lt;

31.5. lėšos – 0,00 Lt;

31.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

32. Kaišiadorių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

32.1. debetinis įsiskolinimas – 0,5 tūkst. Lt;

32.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,7 tūkst. Lt.

33. Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 5719,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

33.1. ilgalaikis materialusis turtas – 5605,9 tūkst. Lt;

33.2. nematerialusis turtas – 5,2 tūkst. Lt;

33.3. atsargos – 5 tūkst. Lt;

33.4. trumpalaikis materialusis turtas – 103,2 tūkst. Lt;

33.5. lėšos – 0,00 Lt;

33.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 99,8 tūkst. Lt.

34. Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

34.1. debetinis įsiskolinimas – 0,4 tūkst. Lt;

34.2. kreditinis įsiskolinimas – 158 tūkst. Lt.

35. Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1345,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

35.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1154,3 tūkst. Lt;

35.2. nematerialusis turtas – 11 tūkst. Lt;

35.3. atsargos – 9,2 tūkst. Lt;

35.4. trumpalaikis materialusis turtas – 170,7 tūkst. Lt;

35.5. lėšos – 0,00 Lt;

35.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

36. Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

36.1. debetinis įsiskolinimas – 1,4 tūkst. Lt;

36.2. kreditinis įsiskolinimas – 1 tūkst. Lt.

37. Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 810,1 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

37.1. ilgalaikis materialusis turtas – 595,3 tūkst. Lt;

37.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

37.3. atsargos – 45,015 tūkst. Lt;

37.4. trumpalaikis materialusis turtas – 160,67 tūkst. Lt;

37.5. lėšos – 0,00 Lt;

37.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

38. Kelmės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

38.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

38.2. kreditinis įsiskolinimas – 6,9 tūkst. Lt.

39. Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 488,4 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

39.1. ilgalaikis materialusis turtas – 385,9 tūkst. Lt;

39.2. nematerialusis turtas – 9,7 tūkst. Lt;

39.3. atsargos – 19,6 tūkst. Lt;

39.4. trumpalaikis materialusis turtas – 73 tūkst. Lt;

39.5. lėšos – 0,2 tūkst. Lt;

39.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

40. Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

40.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

40.2. kreditinis įsiskolinimas – 13,6 tūkst. Lt.

41. Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 3118,67 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

41.1. ilgalaikis materialusis turtas – 2969,995 tūkst. Lt;

41.2. nematerialusis turtas – 12,344 tūkst. Lt;

41.3. atsargos – 5,615 tūkst. Lt;

41.4. trumpalaikis materialusis turtas – 130,715 tūkst. Lt;

41.5. lėšos – 0,00 Lt;

41.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

42. Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

42.1. debetinis įsiskolinimas – 0,123 tūkst. Lt;

42.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,795 tūkst. Lt.

43. Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 783,51 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

43.1. ilgalaikis materialusis turtas – 731,423 tūkst. Lt;

43.2. nematerialusis turtas – 10,535 tūkst. Lt;

43.3. atsargos – 7,567 tūkst. Lt;

43.4. trumpalaikis materialusis turtas – 33,981 tūkst. Lt;

43.5. lėšos – 0,00 Lt;

43.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 1,945 tūkst. Lt.

44. Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

44.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 tūkst. Lt;

44.2. kreditinis įsiskolinimas – 3,2 tūkst. Lt.

45. Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1038,8 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

45.1. ilgalaikis materialusis turtas – 943,1 tūkst. Lt;

45.2. nematerialusis turtas – 9,6 tūkst. Lt;

45.3. atsargos – 14,8 tūkst. Lt;

45.4. trumpalaikis materialusis turtas – 70,7 tūkst. Lt;

45.5. lėšos – 0,6 tūkst. Lt;

45.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

46. Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

46.1. debetinis įsiskolinimas – 5,2 tūkst. Lt;

46.2. kreditinis įsiskolinimas – 8,6 tūkst. Lt.

47. Lazdijų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 454,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

47.1. ilgalaikis materialusis turtas – 348,4 tūkst. Lt;

47.2. nematerialusis turtas – 9,7 tūkst. Lt;

47.3. atsargos – 32,8 tūkst. Lt;

47.4. trumpalaikis materialusis turtas – 63,6 tūkst. Lt;

47.5. lėšos – 0,00 Lt;

47.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

48. Lazdijų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

48.1. debetinis įsiskolinimas – 0,7 tūkst. Lt;

48.2. kreditinis įsiskolinimas – 6,2 tūkst. Lt.

49. Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 11200,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

49.1. ilgalaikis materialusis turtas – 11073,9 tūkst. Lt;

49.2. nematerialusis turtas – 16,9 tūkst. Lt;

49.3. atsargos – 81 tūkst. Lt;

49.4. trumpalaikis materialusis turtas – 28,3 tūkst. Lt;

49.5. lėšos – 0,1 tūkst. Lt;

49.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

50. Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

50.1. debetinis įsiskolinimas – 86,7 tūkst. Lt;

50.2. kreditinis įsiskolinimas – 30,7 tūkst. Lt.

51. Mažeikių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 380 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

51.1. ilgalaikis materialusis turtas – 308,9 tūkst. Lt;

51.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

51.3. atsargos – 8,2 tūkst. Lt;

51.4. trumpalaikis materialusis turtas – 53,8 tūkst. Lt;

51.5. lėšos – 0,00 Lt;

51.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

52. Mažeikių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

52.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

52.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,8 tūkst. Lt.

53. Molėtų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1760,2 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

53.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1661,1 tūkst. Lt;

53.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

53.3. atsargos – 15,4 tūkst. Lt;

53.4. trumpalaikis materialusis turtas – 74,6 tūkst. Lt;

53.5. lėšos – 0,00 Lt;

53.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

54. Molėtų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

54.1. debetinis įsiskolinimas – 2,6 tūkst. Lt;

54.2. kreditinis įsiskolinimas – 5,1 tūkst. Lt.

55. Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1325,13 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

55.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1234 tūkst. Lt;

55.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

55.3. atsargos – 72,09 tūkst. Lt;

55.4. trumpalaikis materialusis turtas – 9,772 tūkst. Lt;

55.5. lėšos – 0,167 tūkst. Lt;

55.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

56. Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

56.1. debetinis įsiskolinimas – 0,2 tūkst. Lt;

56.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,6 tūkst. Lt.

57. Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1298,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

57.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1163,8 tūkst. Lt;

57.2. nematerialusis turtas – 11,3 tūkst. Lt;

57.3. atsargos – 5,3 tūkst. Lt;

57.4. trumpalaikis materialusis turtas – 118,5 tūkst. Lt;

57.5. lėšos – 0,00 Lt;

57.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

58. Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

58.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 tūkst. Lt;

58.2. kreditinis įsiskolinimas – 8,7 tūkst. Lt.

59. Pakruojo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 905,64 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

59.1. ilgalaikis materialusis turtas – 843,541 tūkst. Lt;

59.2. nematerialusis turtas – 9,705 tūkst. Lt;

59.3. atsargos – 7,354 tūkst. Lt;

59.4. trumpalaikis materialusis turtas – 45,036 tūkst. Lt;

59.5. lėšos – 0,00 Lt;

59.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

60. Pakruojo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

60.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

60.2. kreditinis įsiskolinimas – 9,7 tūkst. Lt.

61. Pasvalio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 478,31 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

61.1. ilgalaikis materialusis turtas – 374,1 tūkst. Lt;

61.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

61.3. atsargos – 14,214 tūkst. Lt;

61.4. trumpalaikis materialusis turtas – 80,895 tūkst. Lt;

61.5. lėšos – 0,00 Lt;

61.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

62. Pasvalio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

62.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

62.2. kreditinis įsiskolinimas – 2,6 tūkst. Lt.

63. Plungės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 520,24 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

63.1. ilgalaikis materialusis turtas – 437,919 tūkst. Lt;

63.2. nematerialusis turtas – 11,662 tūkst. Lt;

63.3. atsargos – 4,7 tūkst. Lt;

63.4. trumpalaikis materialusis turtas – 65,96 tūkst. Lt;

63.5. lėšos – 0,00 Lt;

63.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

64. Plungės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

64.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

64.2. kreditinis įsiskolinimas – 9,4 tūkst. Lt.

65. Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1358,8 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

65.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1254,8 tūkst. Lt;

65.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

65.3. atsargos – 17,4 tūkst. Lt;

65.4. trumpalaikis materialusis turtas – 77,5 tūkst. Lt;

65.5. lėšos – 0,00 Lt;

65.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

66. Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

66.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 Lt;

66.2. kreditinis įsiskolinimas – 6,2 tūkst. Lt.

67. Radviliškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1768,61 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

67.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1729 tūkst. Lt;

67.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

67.3. atsargos – 8,4 tūkst. Lt;

67.4. trumpalaikis materialusis turtas – 22,108 tūkst. Lt;

67.5. lėšos – 0,00 Lt;

67.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

68. Radviliškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

68.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

68.2. kreditinis įsiskolinimas – 7,9 tūkst. Lt.

69. Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1031,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

69.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1022,1 tūkst. Lt;

69.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

69.3. atsargos – 0,024 tūkst. Lt;

69.4. trumpalaikis materialusis turtas – 0,071 tūkst. Lt;

69.5. lėšos – 0,00 Lt;

69.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

70. Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

70.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

70.2. kreditinis įsiskolinimas – 10,9 tūkst. Lt.

71. Rokiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1212,52 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

71.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1102,395 tūkst. Lt;

71.2. nematerialusis turtas – 10,143 tūkst. Lt;

71.3. atsargos – 33,553 tūkst. Lt;

71.4. trumpalaikis materialusis turtas – 66,425 tūkst. Lt;

71.5. lėšos – 0,00 Lt;

71.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

72. Rokiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

72.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

72.2. kreditinis įsiskolinimas – 9,7 tūkst. Lt.

73. Skuodo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 433,04 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

73.1. ilgalaikis materialusis turtas – 366,91 tūkst. Lt;

73.2. nematerialusis turtas – 10,1 tūkst. Lt;

73.3. atsargos – 10,967 tūkst. Lt;

73.4. trumpalaikis materialusis turtas – 44,876 tūkst. Lt;

73.5. lėšos – 0,183 tūkst. Lt;

73.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

74. Skuodo rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

74.1. debetinis įsiskolinimas – 2,2 tūkst. Lt;

74.2. kreditinis įsiskolinimas – 7,8 tūkst. Lt.

75. Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 461 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

75.1. ilgalaikis materialusis turtas – 395 tūkst. Lt;

75.2. nematerialusis turtas – 9 tūkst. Lt;

75.3. atsargos – 25 tūkst. Lt;

75.4. trumpalaikis materialusis turtas – 32 tūkst. Lt;

75.5. lėšos – 0,00 Lt;

75.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 20 tūkst. Lt.

76. Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

76.1. debetinis įsiskolinimas – 0,5 tūkst. Lt;

76.2. kreditinis įsiskolinimas – 10 tūkst. Lt.

77. Šalčininkų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 787,93 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

77.1. ilgalaikis materialusis turtas – 721,124 tūkst. Lt;

77.2. nematerialusis turtas – 9,8 tūkst. Lt;

77.3. atsargos – 8,526 tūkst. Lt;

77.4. trumpalaikis materialusis turtas – 48,48 tūkst. Lt;

77.5. lėšos – 0,00 Lt;

77.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

78. Šalčininkų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

78.1. debetinis įsiskolinimas – 1,2 tūkst. Lt;

78.2. kreditinis įsiskolinimas – 1,2 tūkst. Lt.

79. Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 4217,34 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

79.1. ilgalaikis materialusis turtas – 4131 tūkst. Lt;

79.2. nematerialusis turtas – 7,7 tūkst. Lt;

79.3. atsargos – 2,7 tūkst. Lt;

79.4. trumpalaikis materialusis turtas – 75,944 tūkst. Lt;

79.5. lėšos – 0,00 Lt;

79.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

80. Šiaulių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

80.1. debetinis įsiskolinimas – 0,1 tūkst. Lt;

80.2. kreditinis įsiskolinimas – 6,1 tūkst. Lt.

81. Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 807,21 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

81.1. ilgalaikis materialusis turtas – 680,125 tūkst. Lt;

81.2. nematerialusis turtas – 11,04 tūkst. Lt;

81.3. atsargos – 39,354 tūkst. Lt;

81.4. trumpalaikis materialusis turtas – 76,7 tūkst. Lt;

81.5. lėšos – 0,00 Lt;

81.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

82. Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

82.1. debetinis įsiskolinimas – 0,4 tūkst. Lt;

82.2. kreditinis įsiskolinimas – 5,8 tūkst. Lt.

83. Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 721,8 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

83.1. ilgalaikis materialusis turtas – 627,7 tūkst. Lt;

83.2. nematerialusis turtas – 11 tūkst. Lt;

83.3. atsargos – 41,1 tūkst. Lt;

83.4. trumpalaikis materialusis turtas – 42 tūkst. Lt;

83.5. lėšos – 0,00 Lt;

83.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

84. Šilutės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

84.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 tūkst. Lt;

84.2. kreditinis įsiskolinimas – 8,5 tūkst. Lt.

85. Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 728 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

85.1. ilgalaikis materialusis turtas – 670,3 tūkst. Lt;

85.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

85.3. atsargos – 9,8 tūkst. Lt;

85.4. trumpalaikis materialusis turtas – 38,8 tūkst. Lt;

85.5. lėšos – 0,00 Lt;

85.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

86. Širvintų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

86.1. debetinis įsiskolinimas – 0,84 tūkst. Lt;

86.2. kreditinis įsiskolinimas – 19,101 tūkst. Lt.

87. Švenčionių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 343,4 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

87.1. ilgalaikis materialusis turtas – 278,3 tūkst. Lt;

87.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

87.3. atsargos – 7,2 tūkst. Lt;

87.4. trumpalaikis materialusis turtas – 48,8 tūkst. Lt;

87.5. lėšos – 0,00 Lt;

87.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

88. Švenčionių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

88.1. debetinis įsiskolinimas – 14,1 tūkst. Lt;

88.2. kreditinis įsiskolinimas – 1,5 tūkst. Lt.

89. Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 10317,9 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

89.1. ilgalaikis materialusis turtas – 9923,5 tūkst. Lt;

89.2. nematerialusis turtas – 11,8 tūkst. Lt;

89.3. atsargos – 55,2 tūkst. Lt;

89.4. trumpalaikis materialusis turtas – 327,4 tūkst. Lt;

89.5. lėšos – 0,00 Lt;

89.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

90. Tauragės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

90.1. debetinis įsiskolinimas – 4,4 tūkst. Lt;

90.2. kreditinis įsiskolinimas – 1,5 tūkst. Lt.

91. Telšių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 7063,6 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

91.1. ilgalaikis materialusis turtas – 6615,2 tūkst. Lt;

91.2. nematerialusis turtas – 15,4 tūkst. Lt;

91.3. atsargos – 122,5 tūkst. Lt;

91.4. trumpalaikis materialusis turtas – 301,9 tūkst. Lt;

91.5. lėšos – 8,6 tūkst. Lt;

91.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

92. Telšių apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

92.1. debetinis įsiskolinimas – 53,1 tūkst. Lt;

92.2. kreditinis įsiskolinimas – 19,3 tūkst. Lt.

93. Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 3560 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

93.1. ilgalaikis materialusis turtas – 3429,3 tūkst. Lt;

93.2. nematerialusis turtas – 11,4 tūkst. Lt;

93.3. atsargos – 11,7 tūkst. Lt;

93.4. trumpalaikis materialusis turtas – 102,3 tūkst. Lt;

93.5. lėšos – 5,3 tūkst. Lt;

93.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

94. Trakų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

94.1. debetinis įsiskolinimas – 7,6 tūkst. Lt;

94.2. kreditinis įsiskolinimas – 2,4 tūkst. Lt.

95. Ukmergės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 613,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

95.1. ilgalaikis materialusis turtas – 553,4 tūkst. Lt;

95.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

95.3. atsargos – 2,4 tūkst. Lt;

95.4. trumpalaikis materialusis turtas – 48,6 tūkst. Lt;

95.5. lėšos – 0,00 Lt;

95.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

96. Ukmergės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

96.1. debetinis įsiskolinimas – 0,8 tūkst. Lt;

96.2. kreditinis įsiskolinimas – 0,8 tūkst. Lt.

97. Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 1835,65 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

97.1. ilgalaikis materialusis turtas – 1593,986 tūkst. Lt;

97.2. nematerialusis turtas – 16,815 tūkst. Lt;

97.3. atsargos – 43,917 tūkst. Lt;

97.4. trumpalaikis materialusis turtas – 180,447 tūkst. Lt;

97.5. lėšos – 0,48 tūkst. Lt;

97.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

98. Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

98.1. debetinis įsiskolinimas – 65,2 tūkst. Lt;

98.2. kreditinis įsiskolinimas – 3,6 tūkst. Lt.

99. Varėnos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 416,3 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

99.1. ilgalaikis materialusis turtas – 345,6 tūkst. Lt;

99.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

99.3. atsargos – 23,2 tūkst. Lt;

99.4. trumpalaikis materialusis turtas – 34,9 tūkst. Lt;

99.5. lėšos – 3,5 tūkst. Lt;

99.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

100. Varėnos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

100.1. debetinis įsiskolinimas – 3,4 tūkst. Lt;

100.2. kreditinis įsiskolinimas – 4,9 tūkst. Lt.

101. Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 772,89 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

101.1. ilgalaikis materialusis turtas – 680,95 tūkst. Lt;

101.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

101.3. atsargos – 11,945 tūkst. Lt;

101.4. trumpalaikis materialusis turtas – 70,895 tūkst. Lt;

101.5. lėšos – 0,00 Lt;

101.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

102. Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

102.1. debetinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt;

102.2. kreditinis įsiskolinimas – 20,8 tūkst. Lt.

103. Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 26593,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

103.1. ilgalaikis materialusis turtas – 25933,3 tūkst. Lt;

103.2. nematerialusis turtas – 19,8 tūkst. Lt;

103.3. atsargos – 45,8 tūkst. Lt;

103.4. trumpalaikis materialusis turtas – 594,6 tūkst. Lt;

103.5. lėšos – 0,00 Lt;

103.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

104. Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

104.1. debetinis įsiskolinimas – 2,1 tūkst. Lt;

104.2. kreditinis įsiskolinimas – 30,3 tūkst. Lt.

105. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 3300,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

105.1. ilgalaikis materialusis turtas – 3035 tūkst. Lt;

105.2. nematerialusis turtas – 22,6 tūkst. Lt;

105.3. atsargos – 24 tūkst. Lt;

105.4. trumpalaikis materialusis turtas – 218,9 tūkst. Lt;

105.5. lėšos – 0,00 Lt;

105.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

107. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

107.1. debetinis įsiskolinimas – 0,00 Lt;

107.2. kreditinis įsiskolinimas – 3,9 tūkst. Lt.

108. Zarasų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 2863 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

108.1. ilgalaikis materialusis turtas – 2751,4 tūkst. Lt;

108.2. nematerialusis turtas – 9,1 tūkst. Lt;

108.3. atsargos – 15,5 tūkst. Lt;

108.4. trumpalaikis materialusis turtas – 87 tūkst. Lt;

108.5. lėšos – 0,00 Lt;

108.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

109. Zarasų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

109.1. debetinis įsiskolinimas – 0,9 tūkst. Lt;

109.2. kreditinis įsiskolinimas – 3,8 tūkst. Lt.

110. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 12911,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

110.1. ilgalaikis materialusis turtas – 10192,44 tūkst. Lt;

110.2. nematerialusis turtas –1814,68 tūkst. Lt;

110.3. atsargos – 21,6 tūkst. Lt;

110.4. trumpalaikis materialusis turtas – 407,191 tūkst. Lt;

110.5. lėšos – 475,607 tūkst. Lt;

110.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

111. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

111.1. debetinis įsiskolinimas – 13,354 tūkst. Lt;

111.2. kreditinis įsiskolinimas – 88,414 tūkst. Lt.

 

VI. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

112. Reorganizuojamų įstaigų turtą pagal 2011 m. birželio 30 d. buhalterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydama perdavimo ir priėmimo aktus su reorganizuojamomis įstaigomis perima Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

113. Reorganizuojamų įstaigų nebaigtus vykdyti įsipareigojimus ir kitus sandorius teisės aktų nustatyta tvarka perima Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

114. Reorganizuojamos įstaigos perduoda nuolatinio saugojimo dokumentų archyvus – Valstybės archyvui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) 16 straipsnio 1 dalį, ilgo ir laikino saugojimo dokumentų archyvus – Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

115. Reorganizuojamų įstaigų antspaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

116. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš kiekvienai reorganizuojamai įstaigai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

VII. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ TIKSLŲ IR FUNKCIJŲ TĘSTINUMAS

 

117. Reorganizuojant reorganizuojamas įstaigas, užtikrinamas nepertraukiamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų vykdymas.

118. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. B1-369 (Žin., 2007, Nr. 39-1467; 2008, Nr. 14-500), apskričių ir miestų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. B1-119 (Žin., 2008, Nr. 26-954), rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. B1-133, ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

119. Šis Reorganizavimo sąlygų aprašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu http://vmvt.lt/.

120. Informacija apie šio Reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies nustatyta tvarka viešai skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. B1-245

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Sąlygų aprašas) nustato Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo skaidymo būdu tvarką – jos teises ir pareigas išdalijant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau kartu – dalyvaujančios reorganizavime įstaigos).

2. Šis Sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 6 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 148-7563) 3 straipsniu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709).

 

II. REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigia savo veiklą, – Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga;

3.2. buveinė – Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606397, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo tęsia savo veiklą:

4.1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

4.1.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

4.1.2. buveinė – Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika,

4.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188601279, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 21 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

4.2. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas:

4.2.1. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga,

4.2.2. buveinė – J. Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius, Lietuvos Respublika,

4.2.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190781293, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS IR PAGRINDIMAS

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų skaičių ir administracijos struktūrą, siekiant efektyviau vykdyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais pavestas valstybinės maisto, veterinarinės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse kontrolės funkcijas Klaipėdos apskrityje, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

6. Reorganizavimo būdas: Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba reorganizuojama skaidymo būdu – jos teises ir pareigas išdalijant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui.

7. Reorganizavimo pagrindimas: perdavus dalyvaujančioms reorganizavime įstaigoms Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdytas funkcijas, visuose šalies administraciniuose vienetuose bus tinkamai vykdomos tapačios valstybinės maisto, veterinarinės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse kontrolės funkcijos. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinys – laboratorija, kuri akredituota pagal tarptautinius ISO standartus, bus integruota į vieningą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių akredituotų laboratorijų tinklą.

 

IV. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Sprendimo reorganizuoti Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – sprendimas reorganizuoti) priėmimas:

8.1. sprendimą pakeisti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatus ir sprendimą reorganizuoti priims šių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

8.2. sprendimas reorganizuoti turėtų būti priimamas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie Sąlygų aprašo parengimą ir pranešimo raštu visiems kreditoriams.

9. Reorganizavimo etapai ir laikas:

9.1. valstybės įmonės Registrų centro filialui dokumentai pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie Sąlygų aprašo parengimą dieną;

9.2. viešai paskelbus apie Sąlygų aprašo parengimą, Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir dalyvaujančios reorganizavime įstaigos raštu praneša visiems savo kreditoriams apie Sąlygų aprašo parengimą;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir dalyvaujančios reorganizavime įstaigos įspėja valstybės tarnautojus ir pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus apie tarnybos (darbo) sąlygų pasikeitimą ir / ar galimą tarnybos (darbo) santykių nutraukimą;

9.4. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir dalyvaujančių reorganizavime įstaigų valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlomos užimti pareigos ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d.;

9.5. parengiami ir suderinami visų teisės aktų ir kokybės sistemos dokumentų, kuriuos reikia pakeisti, priimti ar pripažinti netekusiais galios, susijusių su reorganizavimu, projektai ir pateikiami atitinkamų valstybės institucijų ir įstaigų vadovams pasirašyti ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d.;

9.6. parengiami teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo dalyvaujančioms reorganizavime įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise projektai ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 28 d.;

9.7. reorganizavus Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro filialui pateikiami pakeisti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatai;

9.8. teisės aktų nustatyta tvarka Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išregistruojama iš Juridinių asmenų registro.

10. Reorganizavimo terminai:

10.1. reorganizavimo pradžia – viešo informacijos apie Sąlygų aprašo parengimą paskelbimo dienraštyje „Lietuvos žinios“ diena;

10.2. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės ir pareigos 2011 m. liepos 1 d. pereina dalyvaujančioms reorganizavime įstaigoms;

10.3. Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS

 

11. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 15453,31 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

11.1. ilgalaikis materialusis turtas – 15354,727 tūkst. Lt;

11.2. nematerialusis turtas – 31,31 tūkst. Lt;

11.3. atsargos – 14,94 tūkst. Lt;

11.4. trumpalaikis materialusis turtas – 52,222 tūkst. Lt;

11.5. lėšos – 0,112 tūkst. Lt;

11.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 390,9 tūkst. Lt.

12. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

12.1. debetinis įsiskolinimas – 33,7 tūkst. Lt;

12.2. kreditinis įsiskolinimas – 34,4 tūkst. Lt.

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 12911,5 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

13.1. ilgalaikis materialusis turtas – 10192,44 tūkst. Lt;

13.2. nematerialusis turtas – 1814,68 tūkst. Lt;

13.3. atsargos – 21,6 tūkst. Lt;

13.4. trumpalaikis materialusis turtas – 407,191 tūkst. Lt;

13.5. lėšos – 475,607 tūkst. Lt;

13.6. išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto nėra.

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

14.1. debetinis įsiskolinimas – 13,354 tūkst. Lt;

14.2. kreditinis įsiskolinimas – 88,414 tūkst. Lt.

15. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto valdomo valstybės turto vertė pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą sudarė 75724,7 tūkst. Lt. Iš šios sumos:

15.1. ilgalaikis materialusis turtas – 71936,8 tūkst. Lt;

15.2. nematerialusis turtas – 128,2 tūkst. Lt;

15.3. atsargos – 1711,4 tūkst. Lt;

15.4. trumpalaikis materialusis turtas – 1930 tūkst. Lt;

15.5. lėšos – 18,3 tūkst. Lt;

15.6. išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas – 80,6 tūkst. Lt.

16. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto įsiskolinimai pagal 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterinę apskaitą:

16.1. debetinis įsiskolinimas – 470,4 tūkst. Lt;

16.2. kreditinis įsiskolinimas – 350,1 tūkst. Lt.

 

VI. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

17. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turtą pagal 2011 m. birželio 30 d. buhalterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydamos perdavimo ir priėmimo aktus su Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba perima dalyvaujančios reorganizavime įstaigos.

18. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nebaigtus vykdyti įsipareigojimus ir kitus sandorius teisės aktų nustatyta tvarka perima dalyvaujančios reorganizavime įstaigos.

19. Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba perduoda nuolatinio saugojimo dokumentų archyvus – Valstybės archyvui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) 16 straipsnio 1 dalį, ilgo ir laikino saugojimo dokumentų archyvus – dalyvaujančioms reorganizavime įstaigoms.

20. Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

21. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Klaipėdos apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir dalyvaujančioms reorganizavime įstaigoms patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

VII. KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TIKSLŲ IR FUNKCIJŲ TĘSTINUMAS

 

22. Reorganizuojant Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, užtikrinamas nepertraukiamas jos veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų vykdymas.

23. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. B1-119 (Žin., 2008, Nr. 26-954), ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Šis Sąlygų aprašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu http://vmvt.lt/ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto interneto svetainėje adresu http://www.nmvrvi.lt/.

25. Informacija apie Sąlygų aprašo parengimą Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies nustatyta tvarka viešai skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2011 m. birželio 8 d.

įsakymu Nr. B1-245

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2022 m. kovo 16 d.

įsakymo Nr. B1-200   

redakcija)

 

 

NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas) yra Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Tarnyba) pavaldi ir atskaitinga įstaiga.

2. Institutas yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke, antspaudą su savo pavadinimu, savo simboliką. Instituto kodas Juridinių asmenų registre – 190781293, buveinės adresas – J. Kairiūkščio g. 10, 08409 Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. Institutas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Institutas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir kitų lėšų.

4. Instituto savininkė yra Lietuvos valstybė. Instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Tarnyba, kuri:

4.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas;

4.2. nustato Instituto veiklos užduotis ir jų finansavimo ir vykdymo tvarką;

4.3. gauna iš Instituto ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei kitą informaciją, susijusią su Instituto veikla;

4.4. tvirtina Instituto lėšų sąmatas;

4.5. skiria valstybės biudžeto lėšas Institutui išlaikyti ir Tarnybos strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose ir programose numatytoms priemonėms finansuoti;

4.6. sprendžia kitus  jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Instituto vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami Instituto interneto svetainėje (https://nmvrvi.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais Instituto vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Institutas veikia Tarnybai pavestose maisto ir pašarų saugos ir kokybės ir veterinarijos srityse.

7. Instituto nuostatai keičiami Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

iNSTITUTO veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

8. Instituto veiklos tikslai – vykdyti teisės aktuose nustatytas rizikos vertinimo, oficialiosios laboratorijos ir nacionalinės etaloninės laboratorijos funkcijas, atlikti ir plėtoti inovatyvius laboratorinius tyrimus maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos, žuvų ir kitų hidrobiontų bei gamtinio vandens srityse.

9. Institutas, įgyvendindamas 8 punkte nurodytus veiklos tikslus, Tarnybos pavedimu ir nustatyta tvarka pagal Tarnybos patvirtintus strateginius ir metinius veiklos planus ir programas atlieka šias funkcijas:

9.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimo srityse:

9.1.1. atlieka maisto, geriamojo vandens ir pašarų taršos cheminėmis medžiagomis rizikos vertinimą,

9.1.2. atlieka maisto, geriamojo vandens ir pašarų mikrobiologinės taršos rizikos vertinimą,

9.1.3. atlieka maisto, geriamojo vandens ir mitybos rizikos vertinimą,

9.1.4. atlieka genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų rizikos vertinimą,

9.1.5. atlieka pašarų priedų ir papildų rizikos vertinimą,

9.1.6. atlieka su maistu besiliečiančių medžiagų rizikos vertinimą,

9.1.7. atlieka technologinių procesų įtakos maisto ir pašarų saugai rizikos vertinimą,

9.1.8. atlieka rizikos veiksnių gyvūnų gerovei vertinimą,

9.1.9. atlieka gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir zoonozių sukėlėjų epidemiologinę analizę,

9.1.10. teikia Tarnybai mokslinę ir techninę pagalbą maisto, geriamojo vandens, pašarų saugos ir kokybės ir veterinarijos klausimais,

9.1.11. teikia Tarnybai laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas, mokslinę nuomonę, paaiškinimus ir pasiūlymus rizikos vertinimo ir valdymo klausimais,

9.1.12. dalyvauja vertinant maisto, geriamojo vandens ir pašarų riziką atitinkamai žmonių ir gyvūnų sveikatai, koordinuoja ekspertų darbą, taip pat dalyvauja moksliniuose komitetuose ir darbo grupėse, tarptautinėse programose ir moksliniuose projektuose,

9.1.13. kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia mokslinę informaciją,

9.1.14. bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, Europos maisto saugos tarnyba ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis rizikos vertinimo institucijomis ir įstaigomis, keičiasi su jomis aktualia informacija,

9.1.15. teikia socialiniams partneriams ir vartotojams informaciją apie atliktą maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimą,

9.1.16. rengia rizikos vertinimo metodikas, mokslines nuomones, pasiūlymus maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos klausimais, teisės aktų, valstybinės kontrolės ir stebėsenos programų ir veiklos planų projektus,

9.1.17. tiria vartotojų poreikius, informuoja ir šviečia juos maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimo klausimais,

9.1.18. užtikrina efektyvų darbą maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos ir mitybos rizikos vertinimo srityse;

9.2. maisto, geriamojo vandens, pašarų saugos ir kokybės ir veterinarinės kontrolės ir kitos oficialios veiklos srityse:

9.2.1. vykdo oficialiosios laboratorijos funkcijas, nustatytas 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/625), 38 straipsnyje, 

9.2.2. atlieka gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą,

9.2.3. atlieka gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei pašarų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, molekulinius ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti,

9.2.4. atlieka medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje tyrimus,

9.2.5. analizuoja, sistemina laboratorinių tyrimų rezultatus,

9.2.6. teikia mokslines nuomones, rekomendacijas ir išvadas Tarnybai dėl jos vykdomų funkcijų įgyvendinimo, oficialios maisto kontrolės sistemos efektyvinimo,

9.2.7. padeda Tarnybai organizuoti maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės ir veterinarinei kontrolei ir kitai oficialiai veiklai reikalingus laboratorinius tyrimus,

9.2.8. teikia nustatyta tvarka laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas Tarnybai,

9.2.9. rengia ir teikia nustatyta tvarka laboratorinių tyrimų ataskaitas Tarnybai ir Europos maisto saugos tarnybai,

9.2.10. organizuoja su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų laboratorinių tyrimų atlikimą;

9.3. vykdo nacionalinės etaloninės laboratorijos funkcijas, nustatytas Reglamento (ES) 2017/625 101 straipsnyje, maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse; 

9.4. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės, veterinarijos, žuvų ir kitų hidrobiontų bei gamtinio vandens  srityse:

9.4.1. atlieka gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei pašarų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, radiologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, molekulinius ir kitus tyrimus pagal asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka,

9.4.2. atlieka žuvų ir kitų hidrobiontų bei gamtinio vandens parazitologinius, biocheminius, hidrocheminius ir hidrobiologinius tyrimus pagal asmenų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka,

9.4.3. teikia laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas kompetentingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Institutas atlieka ir šias funkcijas:

10.1. teikia kompetentingoms institucijoms ir ūkio subjektų laboratorijoms mokslinę ir techninę pagalbą maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

10.2. Tarnybos pavedimu teikia ūkio subjektams, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė priskirta Tarnybos kompetencijai, konsultacijas;

10.3. vykdo pagal kompetenciją informacijos sklaidą ir visuomenės švietimą, dalyvauja rengiant maisto srities specialistus ir jų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą;

10.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;

10.5. teikia ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

10.6. pagal kompetenciją tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, geriamojo vandens, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo reikalavimų;

10.7. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę ir technologinę dokumentaciją ir informaciją, reikalingą Instituto veiklai;

10.8. nustatyta tvarka keičiasi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informacija apie zoonozes ir epidemiologinių tyrimų duomenimis;

10.9. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;

10.10. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo ir laboratorinių tyrimų klausimais;

10.11. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

10.12. pagal kompetenciją rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus, teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;

10.13. vykdo maisto tvarkymo subjektų laboratorijų, atliekančių maisto žaliavų, produktų, aplinkos tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, veiklos vertinimą ir kontrolę;

10.14. vykdo geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų, atliekančių geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, veiklos vertinimą ir kontrolę;

10.15. vykdo alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų veiklos vertinimą ir kontrolę;

10.16. vykdo laboratorijų, atliekančių mėsos mėginių, atrinktų valstybinės kontrolės metu, tyrimus dėl trichinelių nustatymo, priežiūrą dėl atitikties Reglamento (ES) Nr. 2017/625 37 straipsnio 4 dalies a, b, c, d punktų reikalavimams ir organizuoja tose laboratorijose dirbančių specialistų kvalifikacijos tikrinimus  teisės aktų nustatyta tvarka;  

10.17. pagal kompetenciją vykdo kitas Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

INSTITUTO TEISĖS

 

11. Institutas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto ir pašarų saugos ir kokybės, gamtinio vandens saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės rizikos vertinimui atlikti;

11.2. organizuoti ekspertų darbo grupes;

11.3. suderinęs su atitinkamų institucijų vadovais, prireikus pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas;

11.4. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis Instituto kompetencijos klausimais;

11.5. organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos finansuojamus ir kitus tarptautinius projektus; 

11.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

11.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

11.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudoti panaudos teise perduotą turtą;

11.9. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.10. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš vykdomos veiklos ir kitų šaltinių.

12. Institutas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

INSTITUTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Instituto veikla organizuojama, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu metiniu veiklos planu. Instituto metinio veiklos plano projektas derinamas su Tarnyba. Instituto metinis veiklos planas tvirtinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas Instituto interneto svetainėje. Instituto metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėsena atliekama teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Instituto administracijos struktūrą, suderintą su Tarnybos direktoriumi, tvirtina Instituto direktorius.

15. Institutui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) nustatyta tvarka. Instituto direktorius yra pavaldus, atsakingas ir atskaitingas Tarnybos direktoriui. Tarnybos direktorius skatina Instituto direktorių, skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas.

16. Instituto direktorius yra asmeniškai atsakingas už Instituto veiklos organizavimą. Laikinai nesant Instituto direktoriaus, Instituto direktoriaus pareigas eina Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Instituto direktoriaus pavaduotojas.

17. Instituto direktorius turi pavaduotojų, kuriuos VTĮ nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius. Instituto direktoriaus pavaduotojai kuruoja Instituto administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Instituto direktoriui.

18. Instituto direktorius:

18.1. vadovauja Institutui, sprendžia Instituto kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jam pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

18.2. leidžia įsakymus ir kitus įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.3. vadovaudamasis VTĮ, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Instituto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas ir pašalpas;

18.4. nustato Instituto vidaus darbo tvarką, tvirtina Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus, kitus Instituto vidaus administravimo dokumentus;

18.5. neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą ir, suderinęs jį su Tarnybos direktoriumi, tvirtina;

18.6. Instituto vardu pasirašo sutartis (susitarimus);

18.7. pagal kompetenciją atstovauja Institutui kitose valstybės ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose arba suteikia įgaliojimus atstovauti kitiems Instituto valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų;

18.8. organizuoja Instituto metinio veiklos plano, jo įgyvendinimo ataskaitų rengimą ir atlieka jo vykdymo kontrolę;

18.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

19. Instituto valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Instituto vidaus auditą atlieka Tarnybos Vidaus audito skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Institutas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-3, 2014-01-07, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00399

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1142, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21019

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-842, 2016-11-04, paskelbta TAR 2016-11-04, i. k. 2016-26356

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-2, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00181

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-200, 2022-03-16, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-04971

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo