Suvestinė redakcija nuo 2017-01-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 141-6642, i. k. 111301MISAK00D1-870

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL STICHINIŲ, KATASTROFINIŲ METEOROLOGINIŲ IR HIDROLOGINIŲ REIŠKINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-870

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) 2 punktu,

tvirtinu Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870

 

STICHINIŲ, KATASTROFINIŲ METEOROLOGINIŲ IR HIDROLOGINIŲ REIŠKINIŲ RODIKLIAI

 

Reiškiniai

Rodikliai

matavimo vienetas

įvertinimas, dydis, kritinė riba

1.

Stichinis meteorologinis reiškinys1:

 

1.1.

Labai smarkus vėjas

maksimalus vėjo greitis, m/s

28–32

1.2.

Labai smarkus lietus

kritulių kiekis, mm; trukmė, val.

50–80; £12

1.3.

Ilgai trunkantis labai smarkus lietus

kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršija mėnesio standartinę klimato normą, kartai

2–3

1.4.

Labai smarkus snygis

kritulių kiekis, mm; sniego dangos prieaugis, cm; trukmė, val.

20–30; 20–30; £12

1.5.

Labai smarki pūga

vidutinis vėjo greitis, m/s;
matomumas, m; trukmė, val.

15–20; £1000; ≥12

1.6.

Labai stambi kruša

ledėkų skersmuo, mm

≥20

1.7.

Labai smarkus sudėtinis apšalas

apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų, mm

≥35

1.8.

Labai smarki lijundra

apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų, mm

≥20

1.9.

Labai smarki šlapio sniego apdraba

apšalo storis/skersmuo ant lijundros stovo laidų, mm

≥35

1.10.

Speigas

minimali oro temperatūra, °C; speigo trukmė, parų skaičius

£-30; 1–3

1.11.

Kaitra

maksimali oro temperatūra, °C; kaitros trukmė, dienų skaičius

≥30; ≥3

1.12.

Šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu

paros vidutinė oro temperatūra, °C; oro (dirvos paviršiaus) temperatūra, °C

≥10; <0

1.13.

Sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu

paros vidutinė oro temperatūra, °C; hidroterminis koeficientas –
skaitinė reikšmė; trukmė, parų skaičius

≥10; <0,5; >30

1.14.

Sausra miškuose

kompleksinis miškų gaisringumo
rodiklis – skaitinė reikšmė; miškų gaisringumo klasė

≥10 000;

V

1.15.

Labai tirštas rūkas

matomumas, m; trukmė, val.

£100 ≥12;

1.16.

Labai smarki audra (kompleksas pavojingų meteorologinių reiškinių: perkūnija ir /ar škvalas, smarkus lietus, kruša)

faktas; maksimalus vėjo greitis, m/s; kritulių kiekis, mm/val.; ledėkų skersmuo, mm

yra; 15–28; ≥15/£12; ≥6

2.

Katastrofinis meteorologinis reiškinys2:

2.1.

Uraganas

maksimalus vėjo greitis, m/s

≥33

2.2.

Labai smarkus lietus

kritulių kiekis, mm; trukmė, val.

>80; £12

2.3.

Ilgai trunkantis labai smarkus lietus

kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršija mėnesio standartinę klimato normą, kartai

>3

2.4.

Labai smarkus snygis

kritulių kiekis, mm; sniego dangos prieaugis, cm; trukmė, val.

>30; >30; £12

2.5.

Labai smarki pūga

vidutinis vėjo greitis, m/s; matomumas, m; trukmė, parų skaičius

>20; £500; ≥1

2.6.

Labai smarkus speigas

minimali temperatūra, °C; trukmė, parų skaičius

£ -30; >3

3.

Stichinis hidrologinis reiškinys3:

3.1.

Upės nusekimas (kai vandens debitas upėje sumažėja iki reikšmės, mažesnės už nustatytą gamtosauginį debitą):

vandens debitas, m3/s

 

Nemune ties Kaunu

m3/s

£120

Neryje ties Vilniumi

m3/s

£51,5

Neryje ties Jonava

m3/s

£65,6

Nevėžyje ties Panevėžiu

m3/s

£0,13

Nevėžyje ties Kėdainiais

m3/s

£0,97

Šventojoje ties Ukmerge

m3/s

£10,1

Šešupėje ties Kalvarija

m3/s

£0,77

Akmenoje-Danėje ties Klaipėda

m3/s

£0,30

Vilnelėje ties Vilniumi

m3/s

£2,00

Bartuvoje ties Skuodu

m3/s

£0,21

Jūroje ties Taurage

m3/s

£1,35

3.2.

Labai aukštas vandens lygis

vandens lygio pakilimas virš vandens matavimo stoties nulinio lygio pagal Lietuvos valstybinę aukščių sistemą LAS07 (toliau – LAS07), cm; vandens lygio pakilimas pagal  LAS07, m

 

3.2.1.

Akmenoje-Danėje ties Klaipėda (Užupio gatvė)

cm; m

≥280; ≥2,20

3.2.2.

Akmenoje-Danėje ties Kretinga

cm; m

≥420; ≥9,33

3.2.3.

Šyšoje ties Šilute

cm; m

≥305; ≥2,47

3.2.4.

Varėnėje ties Varėna

cm; m

293; ≥102,62

3.2.5.

Šalčioje ties Valkininkais

cm; m

≥370; ≥119,19

3.2.6.

Nemune ties Druskininkais

cm; m

≥1050; ≥87,94

3.2.7.

Nemune ties Prienais

cm; m

≥500; ≥49,12

3.2.8.

Kauno mariose ties Birštonu

cm; m

≥950; ≥48,62

3.2.9.

Nemune ties Kaunu (Marvelė)

cm; m

≥520; ≥26,07

3.2.10.

Nemune ties Kaunu (Vytauto bažnyčia)

cm; m

≥570; ≥26,57

3.2.11.

Nemune ties Kaunu (Lampėdžiai)

cm; m

≥510; ≥25,13

3.2.12.

Nemune ties Smalininkais

cm; m

≥810; ≥15,43

3.2.13.

Nemune ties Panemune

cm; m

≥560; ≥7,62

3.2.14.

Nemune ties Šilininkais

cm; m

≥550; ≥5,61

3.2.15.

Nemune (Atmatoje) ties Rusne

cm; m

≥288; ≥1,35

3.2.16.

Gėgėje ties Plaškiais

cm; m

≥425; ≥4,37

3.2.17.

Leitėje ties Kūlynais

cm; m

≥245; ≥1,57

3.2.18.

Šventojoje ties Ukmerge

cm; m

≥400; ≥52,55

3.2.19.

Nevėžyje ties Panevėžiu

cm; m

≥450; ≥43,14

3.2.20.

Nevėžyje ties Kėdainiais

cm; m

≥407; ≥30,04

3.2.21.

Lėvenyje ties Bernatoniais

cm; m

≥270; ≥46,62

3.2.22.

Sanžilės kanale ties Bernatoniais

cm; m

≥270; ≥46,62

3.2.23.

Jūroje ties Taurage

cm; m

≥730; ≥19,50

3.2.24.

Minijoje ties Kartena

cm; m

≥520; ≥23,24

3.2.25.

Minijoje ties Priekule

cm; m

≥560; ≥4,70

3.2.26.

Minijoje ties Lankupiais

cm; m

≥825; ≥3,40

3.2.27.

Žeimenoje ties Pabrade

cm; m

≥250; ≥118,30

3.2.28.

Merkyje ties Jašiūnais

cm; m

≥225; ≥150,39

3.3.

Labai aukštas vandens lygis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose ties Nida, Vente, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda (Žvejų gatvė)

vandens lygis pagal LAS07, cm

650

3.4.

Labai žemas vandens lygis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose ties Vente

vandens lygis pagal LAS07, cm

£400

3.5.

Labai smarkus traukūnas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje

vandens lygio trumpalaikių svyravimų amplitudė, cm

≥50

3.6.

Labai smarkus laivų apledėjimas Baltijos jūroje, Kuršių mariose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje

ledo sluoksnis, cm; trukmė, val.

≥0,7 1

3.7.

Labai smarkus bangavimas Baltijos jūroje

bangų aukštis jūroje, m

≥6

4.

Katastrofinis hidrologinis reiškinys4:

4.1.

Labai aukštas vandens lygis

vandens lygio pakilimas virš vandens matavimo stoties nulinio lygio pagal LAS07, cm; vandens lygio pakilimas pagal  LAS07, m

 

4.1.1.

Kauno mariose ties Birštonu

cm; m

≥970; ≥48,82

4.1.2.

Nemune ties Kaunu

cm; m

≥850; ≥29,36

4.1.3.

Nemune (Atmatoje) ties Rusne

cm; m

≥448; ≥2,95

4.1.4.

Šyšoje ties Šilute

cm; m

480; ≥4,22

4.1.5.

Minijoje ties Kartena

cm; m

≥610; ≥24,14

4.1.6.

Neryje ties Vilniumi (Žygimantų gatvė)

cm; m

≥715; ≥91,19

4.1.7.

Neryje ties Vilniumi (Katedros aikštė)

cm; m

≥780; ≥91,84

4.1.8.

Neryje ties Grigiškėmis

cm; m

≥650; ≥90,54

4.2.

labai didelis potvynis (užliejama 60 tūkst. ha šalies teritorijos)

faktas

yra

4.3.

labai pavojinga ledų sangrūda (ledų sangrūda ir staigus, didelis 1 % tikimybės vandens lygio pakilimas)

faktas

yra

 

1,2,3,4 Stichinis/katastrofinis meteorologinis ar hidrologinis reiškinys – reiškinys, pasiekęs ar viršijęs nustatytus rodiklius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos rengia ir teikia perspėjimus teisės aktų nustatyta tvarka, kai numatomas stichinis/katastrofinis meteorologinis ar hidrologinis reiškinys ar jam prasidėjus.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-702, 2012-08-30, Žin., 2012, Nr. 144-7440 (2012-12-11), i. k. 112301MISAK00D1-702

Nr. D1-938, 2016-12-27, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01240

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-702, 2012-08-30, Žin., 2012, Nr. 144-7440 (2012-12-11), i. k. 112301MISAK00D1-702

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 "Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-938, 2016-12-27, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01240

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo