Suvestinė redakcija nuo 2002-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1992, Nr. 17-491, i. k. 0921100NUTA00000256

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BUVUSIŲ DVARŲ SODYBŲ - ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO PRINCIPŲ ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES, VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ

 

1992 m. balandžio 7 d. Nr. 256

Vilnius

 

Siekdama išsaugoti buvusių dvarų sodybas – istorijos ir kultūros paminklus kaip istorijos, architektūros, parkų meno ir statybos vertybes, istorinės žemėvaldos ir žemėnaudos bei kaimo kraštovaizdžio reliktus, taip pat sudaryti palankias tokių kultūros paveldo objektų funkcionavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgyvendinti nuosavybės teisių atstatymo, privatizavimo ir žemės reformos metu šiuos buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų, esančių Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų bei naujai nustatomų istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose (toliau vadinama – buvusių dvarų sodybos – istorijos ir kultūros paminklai), išsaugojimo principus:

1.1. rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, kaimo vietovėse apie buvusių dvarų sodybas suformuojamos žemėnaudos, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti grąžinamos, parduodamos, nuomojamos ar paliekamos naudoti fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems šias sodybas;

1.2. visuose nuosavybės teisių atstatymo, privatizavimo ir žemės reformos etapuose buvusių dvarų sodybos traktuojamos kaip istoriškai susiformavę kompleksai, kurių vientisumas sudaro kultūrinę jų vertę;

1.3. Neteko galios nuo 1993-06-03

Punkto naikinimas:

Nr. 369, 1993-05-27, Žin. 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

 

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų sąrašą;

2.2. neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų teritorijų sąrašą;

2.3. Neteko galios nuo 1993-06-03

Punkto naikinimas:

Nr. 369, 1993-05-27, Žin. 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

 

3. Rajonų, miestų valdybos turi:

3.1. pagal paminklotvarkos tarnybų pateiktus duomenis baigti tvirtinti iki 1992 m. balandžio 30 d. buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų nustatytas apsaugos zonas;

3.2. neprivatizuotinas buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų teritorijas priskirti vienam naudotojui, šiuo metu valdančiam pagrindines tokių sodybų dalis.

4. Neteko galios nuo 1993-06-03

Punkto naikinimas:

Nr. 369, 1993-05-27, Žin. 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                                                                                   G. Vagnorius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256

 

Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybos – istorijos ir kultūros paminklai

 

Buvusio dvaro sodybos pavadinimas

Paminklo rūšis, reikšmė, valstybinio registro numeris

Adresas

Paminklo teritorijos plotas (ha)

Paragių

IR-138, IP-162 At

Akmenės rajonas, Papilės seniūnija, Paragių kaimas

3,4

Biržų pilis

AtR-96, IR-152, gamt. v. – 20

Biržai

12,4

Panemunės pilis

AtR-106 gamt. r. – 12

Jurbarko rajonas, Skirsnemunės seniūnija, Vytėnų (Pilies I) kaimas

15,4

Raudonės pilis

AtR-104, gamt. r. – 13

Jurbarko rajonas, Raudonės seniūnija, Raudonės miestelis

26,8

Aukštosios Fredos

AtV-96, gamt. r. – 2

Kaunas, Aukštoji Freda

23,8

Raudondvario

AtR-109, gamt. r. – 16

Kauno rajonas, Raudondvario seniūnija, Raudondvario miestelis

13,1

Apytalaukio

AtR-119, gamt. v. – 53, IP-333 At

Kėdainių rajonas, Kėdainių seniūnija, Apytalaukio kaimas

17,2

Kretingos

AtV-433, gamt. v. – 69, IP-379 At

Kretingos rajonas, Kretingos miestas ir Kurmaičių seniūnija, Padvarių kaimas

35,3

Palangos

AtR-91, gamt. r. – 4

Palanga

78,9

Pakruojo

AtR-127, gamt. r. – 22, IP-465 At

Pakruojo rajonas, Pakruojo seniūnija, Pakruojo kaimas

48,2

Plungės

AtR-128, gamt. r. – 24

Plungė

56,3

Baisogalos

AtR-131, gamt. r. – 25, IP-564 At

Radviliškio rajonas, Baisogalos seniūnija, Baisogalos kaimas

18,9

Burbiškio

AtV-903, DV-2255, DV-2256, DV-2257, AR-861, AV- 1006 gamt. v. – 115, IP-568 At

Radviliškio rajonas, Pakalniškių seniūnija, Burbiškio kaimas

28,4

Rokiškio

AtR-134, gamt. r. – 26, IP-653 At

Rokiškis

28,1

Šiaulių (Didžiadvario)

gamt. v. – 8, IP-705 At

Šiauliai

6,1

Bijotų (Baublių)

IR-230, gamt. v. – 141, IP-708 At

Šilalės rajonas, Upynos seniūnija, Bijotų kaimas

11,2

Užtrakio

AtV-741, gamt. r. – 34, IP-810 At

Trakai

58,9

Užugirio (Lėno)

gamt. v. – 166, IP-822 At

Ukmergės rajonas, Taujėnų seniūnija, Užulėnio kaimas

19,2

Siesikų (Daugalių)

AtR-150 gamt. v. – 164, IP-831 At

Ukmergės rajonas, Siesikų seniūnija, Daugalių kaimas

24,7

Kairėnų

AtV-852, IP-892 At

Vilnius, Kairėnai

21,7

Markučių

AtV-944, gamt. v. – 9, IP-899 At

Vilnius, Markučiai

15

„Verkių:

AtR-50, gamt. r. – 5

Vilnius, Verkiai

122

rytinė oficina

a

 

 

vakarinė oficina

b

 

 

centrinių rūmų rūsiai

c

 

 

sargo namelis

d

 

 

vandentiekio bokštas

 

 

 

ūkinis pastatas

 

 

 

parkas, vartai su tvoros liekanomis

f

 

 

paviljonas

g

 

 

arklidės

h

 

 

klojimas

i

 

 

kalvė (garažas)

j

 

 

tvartas

l

 

 

ledainė

m

 

 

vandens malūnas

p

 

 

vandens kėlimo stotis

r

 

 

trys senieji malūno tvenkiniai

s

 

 

žuvivaisos tvenkiniai

t

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 558, 1992-07-17, , i. k. 0921100NUTA00000558

Nr. 369, 1993-05-27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

Nr. 462, 1994-06-13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994-06-17), i. k. 0941100NUTA00000462

Nr. 892, 1994-09-26, Žin., 1994, Nr. 76-1430 (1994-09-30), i. k. 0941100NUTA00000892

Nr. 785, 1996-07-01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996-07-05), i. k. 0961100NUTA00000785

Nr. 570, 2002-04-24, Žin., 2002, Nr. 44-1662 (2002-04-30), i. k. 1021100NUTA00000570

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256

 

Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų teritorijos

 

Buvusio dvaro sodybos pavadinimas

Paminklo rūšis, reikšmė, valstybinio registro numeris

Adresas

Paminklo teritorijos plotas (ha)

Dabikinės

gamt. v. – 13, IP-151 At

Akmenės rajonas, Akmenės apylinkė, Dabikinės kaimas

12,8

Astravo

AtR-97, IV-217, gamt. r. – 9, IP-196 At

Biržai, Astravas

41,9

Papilio

gamt. v. – 25, IP-209 At

Biržų rajonas, Papilio apylinkė, Papilio miestelis

21,9

Kazitiškio

gamt. v. – 27, IP-224 At

Ignalinos rajonas, Kazitiškio apylinkė, Kazitiškio kaimas

18,3

Meikštų

IP-227 At

Ignalinos rajonas, Rimšės apylinkė, Meikštų kaimas

10,8

Kulvos (Žemutinės Kulvos)

IP-238 At

Jonavos rajonas, Kulvos apylinkė, Daigučių kaimas

8,1

Žagarės

AtR-103, IV-263, gamt. r. – 10, IP-262 At

Joniškio rajonas, Žagarės miestas ir Žagariškių kaimas

71,8

Belvederio

AtR-105, gamt. r. – 11, IP-264 At

Jurbarko rajonas, Seredžiaus apylinkė, Belvederio kaimas

24,8

Mūro Strėvininkų

IP-279 At

Kaišiadorių rajonas Žiežmarių apylinkė Strėvininkų kaimas

3,9

Kelmės

AtR-111, IR -178, gamt. v. – 47, IP-316 At

Kelmė

15,2

Pagryžuvio

AtV-1006, gamt. v. – 48 IP-319 At

Kelmės rajonas, Tytuvėnų apylinkė, Pagryžuvio kaimas

19,3

Pavandenio (Sakelinės)

IP-322 At

Kelmės rajonas, Užvenčio apylinkė, Pavandenio kaimas

32,9

Užvenčio

IV-342, gamt. v. – 52, IP-329 At

Kelmės rajonas, Užvenčio apylinkė, Užvenčio miestelis ir Girnikų kaimas

15,2

Noriūnų

AtR-121, gamt. r. – 19, IP-392 At

Kupiškio rajonas, Noriūnų apylinkė, Noriūnų kaimas

21,3

Leipalingio

AtV-856, gamt. v. – 74, IP-402 At

Lazdijų rajonas, Leipalingio apylinkė, Leipalingio miestelis

73,4

Plinkšių

AtR-123, gamt. r. – 20, IP-423 At

Mažeikių rajonas, Šerkšnėnų apylinkė, Plinkšių kaimas

37,6

Renavo

AtR-124, gamt. r. – 21, IP-424 At

Mažeikių rajonas, Sedos apylinkė, Renavo kaimas

51,4

Alantos (Naujasodžio)

AtV-1065, gamt. v. – 79, IP-431 At

Molėtų rajonas, Alantos apylinkė, Naujasodžio kaimas

20,2

Arnionių

AtV-1015, gamt. v. – 80, IP-435 At

Molėtų rajonas, Joniškio apylinkė, Arnionių kaimas

26,1

Bistrampolio (Kučių)

AtV-902, gamt. v. – 86, IP-486 At

Panevėžio rajonas, Ramygalos apylinkė, Kučių kaimas

8,1

Naudvario

gamt. v. – 88, IP-495 At

Panevėžio rajonas, Naujamiesčio apylinkė, Naudvario kaimas

11,7

Puziniškio

IR-201, IP-503 At

Panevėžio rajonas, Smilgių apylinkė, Puziniškio kaimas

2,5

Berklainių

gamt. v. – 94, IP-517 At

Pasvalio rajonas, Krinčino apylinkė, Berklainių kaimas

37,1

Joniškėlio

AtV-531, gamt. r. – 23, IP-525 At

Pasvalio rajonas, Joniškėlio apylinkė, Joniškėlio kaimas ir Joniškėlio miestas

34,1

Rietavo

IV-490, IV-882, gamt. v. – 104, IP-550 At

Plungės rajonas, Rietavas

64,3

Šateikių

AtV-562, gamt. v. – 105, IP-551 At

Plungės rajonas, Šateikių apylinkė, Šateikių kaimas

13,1

Onuškio

AtV-1018, gamt. v. – 124, IP-646 At

Rokiškio rajonas, Juodupės apylinkė, Onuškio kaimas

12,5

Salų

AtR-136, gamt. r. – 27, IP-654 At

Rokiškio rajonas, Kamajų apylinkė, Salų kaimas

11,8

Skuodo

IP-661 At

Skuodas

4,1

Zyplių

AtV-624, gamt. v. – 131

Šakių rajonas, Lukšių apylinkė, Lukšių kaimas

50,2

Merkinės (Paulavo)

IV-238, IP-675 At

Šalčininkų rajonas, Turgelių apylinkė, Merkinės kaimas

26,8

Gruzdžių

AtV-1019, IP-690 At

Šiaulių rajonas, Gruzdžių apylinkė, Gruzdžių kaimas

17,8

Šilgalių

IP-731 At

Šilutės rajonas, Stoniškių apylinkė, Šilgalių kaimas

20,2

Šilutės

AtV-1020, gamt. v. – 143, IP-732 At

Šilutė

10,6

Trepų palivarkas

gamt. v. – 154, IP-783 At

Tauragės rajonas, Skaudvilės apylinkė, Trepų kaimas

14

Biržuvėnų

DR-1038, gamt. v. – 155, IP-785 At

Telšių rajonas, Luokės apylinkė, Biržuvėnų kaimas

76,1

Džiuginėnų

IV-663, gamt. v. – 157, IP-788 At

Telšių rajonas, Gadūnavo apylinkė, Džiuginėnų kaimas

11,8

Lentvario I

AtV-978, gamt. r. – 33, IP-806 At

Trakų rajonas, Lentvario miestas ir Kariotiškių apylinkė

20,7

Taujėnų

AtR-151, gamt. r. – 35, IP-835 At

Ukmergės rajonas, Taujėnų apylinkė, Taujėnų kaimas

23,4

Vyžuonų

IP-854 At

Utenos rajonas, Vyžuonų apylinkė, Vyžuonų miestelis ir Plaušų kaimas

8,5

Paežerių

AtR-155, gamt. r. – 36, IP-865 At

Vilkaviškio rajonas, Alvito apylinkė, Paežerių kaimas

12

Pikeliškių

IP-906 At

Vilniaus rajonas, Paberžės apylinkė, Pikeliškių kaimas

12,7

Raudondvario (Nemenčinės Raudondvario)

gyv. želd. – 29, IP-911 At

Vilniaus rajonas, Nemenčinės seniūnija, Raudondvario kaimas

38,5

Pilaitės

IP-907 At

Vilnius, Pilaitė

12,2

Raudondvario

AtV-575, gamt. v. – 119, IP-592 At

Radviliškio rajonas, Pakalniškių seniūnija, Raudondvario kaimas

33

Dotnuvos-Akademijos

AtV-968, IR-181,

IR-302,

gamt. r. 17

Kėdainių rajonas, Dotnuvos seniūnija, Akademijos miestelis

33,6

Vėžaičių

gamt. v. – 67,

IP-372

Klaipėdos rajonas, Vėžaičių seniūnija, Vėžaičių miestelis

22,9

Platelių

gamt. v. – 103,

IP – 548 At

Plungės rajonas, Platelių seniūnija, Platelių miestelis

12,6

Jašiūnų

AtR – 98,

gamt. r. – 30,

P-674 At

Šalčininkų rajonas, Jašiūnų seniūnija, Jašiūnų kaimas

22,6

Cikliškio

AtR – 143,

AR – 1147,

gamt. v. – 150,

IP – 760 At

Švenčionių rajonas, Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio kaimas

50,1

Trakų Vokės

AtV – 805,

gamt. r. – 37,

IP – 917 At

Vilniaus rajonas, Vokės seniūnija, Trakų Vokės miestelis

26,6

Lančiūnavos

AtR-118, gamt. r. – 18, IP-341 At

Kėdainių rajonas, Aristavos seniūnija, Lančiūnavos kaimas

16,8

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 558, 1992-07-17, , i. k. 0921100NUTA00000558

Nr. 369, 1993-05-27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

Nr. 462, 1994-06-13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994-06-17), i. k. 0941100NUTA00000462

Nr. 785, 1996-07-01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996-07-05), i. k. 0961100NUTA00000785

Nr. 731, 1998-06-16, Žin., 1998, Nr. 57-1599 (1998-06-24), i. k. 0981100NUTA00000731

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 1993-06-03

Priedo naikinimas:

Nr. 369, 1993-05-27, Žin. 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 558, 1992-07-17, , i. k. 0921100NUTA00000558

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 369, 1993-05-27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993-06-02), i. k. 0931100NUTA00000369

Dėl buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 462, 1994-06-13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994-06-17), i. k. 0941100NUTA00000462

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 892, 1994-09-26, Žin., 1994, Nr. 76-1430 (1994-09-30), i. k. 0941100NUTA00000892

Dėl žemės sklypų suteikimo Radviliškio rajone

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 785, 1996-07-01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996-07-05), i. k. 0961100NUTA00000785

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 731, 1998-06-16, Žin., 1998, Nr. 57-1599 (1998-06-24), i. k. 0981100NUTA00000731

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 570, 2002-04-24, Žin., 2002, Nr. 44-1662 (2002-04-30), i. k. 1021100NUTA00000570

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą" dalinio pakeitimo