Nutarimas paskelbtas: Žin., 1992, Nr. 17-491

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1992 m. balandžio 7 d. Nr. 256

Vilnius

 

DĖL BUVUSIŲ DVARŲ SODYBŲ - ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO PRINCIPŲ ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES, VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ

 

Siekdama išsaugoti buvusių dvarų sodybas - istorijos ir kultūros paminklus kaip istorijos, architektūros, parkų meno ir statybos vertybes, istorinės žemėvaldos ir žemėnaudos bei kaimo kraštovaizdžio reliktus, taip pat sudaryti palankias tokių kultūros paveldo objektų funkcionavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Įgyvendinti nuosavybės teisių atstatymo, privatizavimo ir žemės reformos metu šiuos buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų, esančių Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų bei naujai nustatomų istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose (toliau vadinama - buvusių dvarų sodybos - istorijos ir kultūros paminklai), išsaugojimo principus:

1.1. rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, kaimo vietovėse apie buvusių dvarų sodybas suformuojamos žemėnaudos, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus gali būti grąžinamos, parduodamos, nuomojamos ar paliekamos naudoti fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems šias sodybas;

1.2. visuose nuosavybės teisių atstatymo, privatizavimo ir žemės reformos etapuose buvusių dvarų sodybos traktuojamos kaip istoriškai susiformavę kompleksai, kurių vientisumas sudaro kultūrinę jų vertę;

1.3. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

 

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų sąrašą;

2.2. neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų teritorijų sąrašą;

2.3. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

 

3. Rajonų, miestų valdybos turi:

3.1. pagal paminklotvarkos tarnybų pateiktus duomenis baigti tvirtinti iki 1992 m. balandžio 30 d. buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų nustatytas apsaugos zonas;

3.2. neprivatizuotinas buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų teritorijas priskirti vienam naudotojui, šiuo metu valdančiam pagrindines tokių sodybų dalis.

 

4. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

 

 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas                                                    G.Vagnorius

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256

 

Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybos - istorijos ir kultūros paminklai

 

Buvusio dvaro sodybos pavadinimas

Paminklo rūšis, reikšmė, valstybinio registro numeris

Adresas

Paminklo teritorijos plotas (ha)

Paragių

IR-138, IP-162 At

Akmenės rajonas, Papilės seniūnija, Paragių kaimas

3,4

Biržų pilis

AtR-96, IR-152, gamt. v. - 20

Biržai

12,4

Panemunės pilis

AtR-106 gamt. r. - 12

Jurbarko rajonas, Skirsnemunės seniūnija, Vytėnų (Pilies I) kaimas

15,4

Raudonės pilis

AtR-104, gamt. r. - 13

Jurbarko rajonas, Raudonės seniūnija, Raudonės miestelis

26,8

Aukštosios Fredos

AtV-96, gamt. r. - 2

Kaunas, Aukštoji Freda

23,8

Raudondvario

AtR-109, gamt. r. - 16

Kauno rajonas, Raudondvario seniūnija, Raudondvario miestelis

13,1

Apytalaukio

AtR-119, gamt. v. - 53, IP-333 At

Kėdainių rajonas, Kėdainių seniūnija, Apytalaukio kaimas

17,2

Kretingos

AtV-433, gamt. v. - 69, IP-379 At

Kretingos rajonas, Kretingos miestas ir  Kurmaičių seniūnija, Padvarių kaimas

35,3

Palangos

AtR-91, gamt. r. - 4

Palanga

78,9

Pakruojo

AtR-127, gamt.r. - 22, IP-465 At

Pakruojo rajonas, Pakruojo seniūnija, Pakruojo kaimas

48,2

Plungės

AtR-128, gamt. r. - 24

Plungė

56,3

Baisogalos

AtR-131, gamt. r. - 25, IP-564 At

Radviliškio rajonas, Baisogalos seniūnija, Baisogalos kaimas

18,9

Burbiškio

AtV-903, DV-2255, DV-2256, DV-2257, AR-861, AV-1006, gamt. v. - 115, IP-568 At

Radviliškio rajonas, Pakalniškių seniūnija, Burbiškio kaimas

28

Rokiškio

AtR-134, gamt. r. - 26, IP-653 At

Rokiškis

28,1

Šiaulių

(Didžiadvario)

gamt. v. - 8, IP-705 At

Šiauliai

6,1

Bijotų (Baublių)

IR-230, gamt. v. - 141, IP-708 At

Šilalės rajonas, Upynos seniūnija, Bijotų kaimas

11,2

Užtrakio

AtV-741, gamt. r. - 34, IP-810 At

Trakai

58,9

Užugirio (Lėno)

gamt. v. - 166, IP-822 At

Ukmergės rajonas, Taujėnų seniūnija, Užulėnio kaimas

19,2

Siesikų (Daugalių)

AtR-150 gamt. v. - 164, IP-831 At

Ukmergės rajonas, Siesikų seniūnija, Daugalių kaimas

24,7

Kairėnų

AtV-852, IP-892 At

Vilnius, Kairėnai

21,7

Markučių

AtV-944, gamt. v. - 9, IP-899 At

Vilnius, Markučiai

15

Verkių

AtR-50, gamt. r. - 5

Vilnius, Verkiai

122

rytinė oficina

a

 

 

vakarinė oficina

b

 

 

centrinių rūmų rūsiai

c

 

 

sargo namelis vandentiekio bokštas ūkinis pastatas

d

 

 

parkas, vartai su  tvoros liekanomis

f

 

 

paviljonas

g

 

 

arklidės

h

 

 

klojimas

i

 

 

kalvė (garažas)

j

 

 

tvartas

l

 

 

ledainė

m

 

 

vandens malūnas

p

 

 

vandens kėlimo stotis

r

 

 

trys senieji malūno tvenkiniai

s

 

 

žuvivaisos tvenkiniai

t

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 558, 1992 07 17

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

Nr. 462, 1994 06 13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994 06 17)

Nr. 785, 1996 07 01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996 07 05)

Nr. 570, 2002-04-24, Žin., 2002, Nr. 44-1662 (2002-04-30)

 

___________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256

 

Neprivatizuotinos buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų teritorijos

 

Buvusio dvaro sodybos pavadinimas

Paminklo rūšis, reikšmė, valstybinio registro numeris

Adresas

Paminklo teritorijos plotas (ha)

Dabikinės

gamt. v. - 13, IP-151 At

Akmenės rajonas, Akmenės seniūnija, Dabikinės kaimas

12,8

Astravo

AtR-97, IV-217, gamt. r. - 9, IP-196 At

Biržai, Astravas

41,9

Papilio

gamt. v. - 25, IP-209 At

Biržų rajonas, Papilio seniūnija, Papilio miestelis

21,9

Kazitiškio

gamt. v. - 27, IP-224 At

Ignalinos rajonas, Kazitiškio seniūnija, Kazitiškio kaimas

18,3

Meikštų

IP-227 At

Ignalinos rajonas, Rimšės seniūnija, Meikštų kaimas

10,8

Kulvos (Žemutinės Kulvos)

IP-238 At

Jonavos rajonas, Kulvos seniūnija, Daigučių kaimas

8,1

Žagarės

AtR-103, IV-263, gamt. r. - 10, IP-262 At

Joniškio rajonas, Žagarės miestas ir Žagariškių kaimas

71,8

Belvederio

AtR-105, gamt. r. - 11, IP-264 At

Jurbarko rajonas, Seredžiaus seniūnija, Belvederio kaimas

24,8

Mūro Strėvininkų

IP-279 At

Kaišiadorių rajonas, Žiežmarių seniūnija, Strėvininkų kaimas

3,9

Kelmės

AtR-111, IR-178, gamt. v. - 47, IP-316 At

Kelmė

15,2

Pagryžuvio

AtV-1006, gamt. v. - 48 IP-319 At

Kelmės rajonas, Tytuvėnų seniūnija, Pagryžuvio kaimas

19,3

Pavandenio (Sakelinės)

IP-322 At

Kelmės rajonas, Užvenčio seniūnija, Pavandenio kaimas

32,9

Užvenčio

IV-342, gamt. v. - 52, IP-329 At

Kelmės rajonas, Užvenčio seniūnija, Užvenčio miestelis ir Girnikų kaimas

15,2

Noriūnų

AtR-121, gamt. r. - 19, IP-392 At

Kupiškio rajonas, Noriūnų seniūnija, Noriūnų kaimas

21,3

Leipalingio

AtV-856, gamt. v. - 74, IP-402 At

Lazdijų rajonas, Leipalingio seniūnija, Leipalingio miestelis

73,4

Plinkšių

AtR-123, gamt. r. - 20, IP-423 At

Mažeikių rajonas, Šerkšnėnų seniūnija, Plinkšių kaimas

37,6

Renavo

AtR-124, gamt. r. - 21, IP-424 At

Mažeikių rajonas, Sedos seniūnija, Renavo kaimas

51,4

Alantos (Naujasodžio)

AtV-1065, gamt. v. - 79, IP-431 At

Molėtų rajonas, Alantos seniūnija, Naujasodžio kaimas

20,2

Arnionių

AtV-1015, gamt. v. - 80, IP-435 At

Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių kaimas

26,1

Bistrampolio(Kučių)

AtV-902, gamt. v. - 86, IP-486 At

Panevėžio rajonas, Ramygalos seniūnija, Kučių kaimas

8,1

Naudvario

gamt. v. - 88, IP-495 At

Panevėžio rajonas, Naujamiesčio seniūnija, Naudvario kaimas

11,7

Puziniškio

IR-201, IP-503 At

Panevėžio rajonas, Smilgių seniūnija, Puziniškio kaimas

2,5

Berklainių

gamt. v. - 94, IP-517 At

Pasvalio rajonas, Krinčino seniūnija, Berklainių kaimas

37,1

Joniškėlio

AtV-531, gamt. r. - 23, IP-525 At

Pasvalio rajonas, Joniškėlio seniūnija,  Joniškėlio kaimas ir Joniškėlio miestas

34,1

Rietavo

IV-490, IV-882, gamt. v. - 104, IP-550 At

Plungės rajonas, Rietavas

64,3

Šateikių

AtV-562, gamt. v. - 105, IP-551 At

Plungės rajonas, Šateikių seniūnija, Šateikių kaimas

13,1

Onuškio

AtV-1018, gamt. v. - 124, IP-646 At

Rokiškio rajonas, Juodupės seniūnija, Onuškio kaimas

12,5

Salų

AtR-136, gamt. r. - 27, IP-654 At

Rokiškio rajonas, Kamajų seniūnija, Salų kaimas

11,8

Skuodo

IP-661 At

Skuodas

4,1

Zyplių

AtV-624, gamt. v. - 131

Šakių rajonas, Lukšių seniūnija, Lukšių kaimas

50,2

Merkinės(Paulavo)

IV-238, IP-675 At

Šalčininkų rajonas, Turgelių seniūnija, Merkinės kaimas

26,8

Gruzdžių

AtV-1019, IP-690 At

Šiaulių rajonas, Gruzdžių seniūnija, Gruzdžių kaimas

17,8

Šilgalių

IP-731 At

Šilutės rajonas, Stoniškių seniūnija, Šilgalių kaimas

20,2

Šilutės

AtV-1020, gamt. v. - 143, IP-732 At

Šilutė

10,6

Trepų palivarkas

gamt. v. - 154, IP-783 At

Tauragės rajonas, Skaudvilės seniūnija, Trepų kaimas

14

Biržuvėnų

DR-1038, gamt. v. - 155, IP-785 At

Telšių rajonas, Luokės seniūnija, Biržuvėnų kaimas

76,1

Džiuginėnų

IV-663, gamt. v. - 157, IP-788 At

Telšių rajonas, Gadūnavo seniūnija, Džiuginėnų kaimas

11,8

Lentvario I

AtV-978, gamt. r. - 33, IP-806 At

Trakų rajonas, Lentvario miestas ir Kariotiškių seniūnija

20,7

Taujėnų

AtR-151, gamt. r. - 35, IP-835 At

Ukmergės rajonas, Taujėnų seniūnija, Taujėnų kaimas

23,4

Vyžuonų

IP-854 At

Utenos rajonas, Vyžuonų seniūnija, Vyžuonų miestelis ir Plaušų kaimas

8,5

Paežerių

AtR-155, gamt. r. - 36, IP-865 At

Vilkaviškio rajonas, Alvito seniūnija, Paežerių kaimas

12

Pikeliškių

IP-906 At

Vilniaus rajonas, Paberžės seniūnija, Pikeliškių kaimas

12,7

Raudondvario (Nemenčinės Raudondvario)

gyv. želd. - 29, IP-911 At

Vilniaus rajonas, Nemenčinės seniūnija, Raudondvario kaimas

38,5

Pilaitės

IP-907 At

Vilnius, Pilaitė

12,2

Raudondvario

AtV-575, gamt. v. - 119, IP-592 At

Radviliškio rajonas, Pakalniškių seniūnija, Raudondvario kaimas

33

Dotnuvos- Akademijos

AtV-968, IR-181, IR-302, gamt. r. - 17

Kėdainių rajonas, Dotnuvos seniūnija, Akademijos miestelis

33,6

Platelių

gamt. v. - 103, IP-548 At

Plungės rajonas, Platelių seniūnija, Platelių miestelis

12,6

Vėžaičių

gamt. v. - 67, IP-372 At

Klaipėdos rajonas, Vėžaičių seniūnija, Vėžaičių miestelis

22,9

Jašiūnų

AtR-98, gamt. r. - 30, IP-674 At

Šalčininkų rajonas, Jašiūnų seniūnija, Jašiūnų kaimas

22,6

Cirkliškio

AtR-143, AR-1147, gamt. v. - 150, IP-760 At

Švenčionių rajonas, Cirkliškio seniūnija, Cirkliškio kaimas

50,1

Trakų Vokės

AtV-805, gamt. r. - 37, IP-917 At

Vilniaus rajonas, Vokės seniūnija, Trakų Vokės miestelis

26,6

Lančiūnavos

AtR-118, gamt. r. - 18, IP-341 At

Kėdainių rajonas, Aristavos seniūnija, Lančiūnavos kaimas

16,8

Priedo pakeitimai:

Nr. 558, 1992 07 17

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

Nr. 462, 1994 06 13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994 06 17)

Nr. 785, 1996 07 01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996 07 05)

Nr. 731, 1998 06 16, Žin., 1998, Nr. 57-1599 (1998 06 24)

______________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256

 

Privatizuotinos su paminklosaugos sąlygų dokumentacija buvusių dvarų sodybos - istorijos ir kultūros paminklai

 

Buvusio dvaro sodybos pavadinimas

Paminklo rūšis, reikšmė, valstybinio registro numeris

Akmenės rajonas

Kairiškių

I IP-153 At

Medemrodės

IP-160 At

Alytaus rajonas

 

Dapkiškių

IR-143, IP-165 At

Radžios

IP-171 At

Anykščių rajonas

Aknystų

AtV-293, gamt.v.-17, IP-173 At

Burbiškio

AtV-298, gamt.v.-18, IP-175 At

Gečionių

IP-176 At

Jakšiškio

IP-177 At

Janapolio

IP-178 At

Jokūbavos

AtV-301, IP-179 At

Pelyšų I (Papilių, Durasų)

IP-185 At

Pienionių

AtV-292, gamt.v.-19, IP-187 At

Svėdasų

aps. želd.- 3, IP-191 At

Svirnų

I GC želd. - 4, IP-192 At

Troškūnų (Smėlynės)

IP-194 At

Vašuokėnų

IP-195 At

Biržų rajonas

Butautų

gamt.v.-21, IP-197 At

Daudžgirių

gamt.v.-22, IP-199 At

Kraštų

IP-202 At

Pabiržės (Balandiškių)

IP-206 At

Parovėjos (Papilio seniūnija)

IP-210 At

Ignalinos rajonas

Kazokinės

gyv. želd. - 5, IP-225 At

Pakiaunės

IP-229 At

Paliesiaus

IP-230 At

Vidiškių

IP-234 At

Jonavos rajonas

Drobiškių

IP-240 At

Markutiškių

gamt.v.-29, IP-245 At

Palankėsių

IP-250 At

Joniškio rajonas

Jakiškių

AtV-1051, gamt.v.-32, IP-255 At

Jurbarko rajonas

Jurbarko

gamt.v.-37, IP-266 At

Lapgirių

IP-268 At

Padubysio

IP-269 At

Šilkalnio palivarkas

IP-271 At

Kaišiadorių rajonas

Stasiūnų

IP-282 At

Žiežmarių

IP-287 At

Kauno rajonas ir Kauno miestas

Kačiūniškės

IP-289 At

Krivėnų

IP-293 At

Lapių

IP-295 At

Linkuvos

IP-296 At

Marvos (Marvelės)

IP-297 At

Noreikiškių

IP-299 At

Zacyšiaus

IP-308 At

Žemaitkiemio (Babtyno)

AtV-1052, IP-309 At

Kelmės rajonas

Beržėnų

IP-310 At

Kiaunorių

AtV-380, IP-317 At

Šaukėnų

IV-334, gamt.v.-50, IP-325 At

Šilo-Pavėžupio

IV-335, IP-326 At

Vaiguvos

AtV-386, IP-330 At

Verpėnos

AtV-1055, IP-331 At

Kėdainių rajonas

Paberžės

IP-344 At

Pašumerio

IP-346 At

Pašušvio

gamt.v.-56, IP-347 At

Pavermenio

AtV-417, gamt.v.-57, IP-349 At

Sirutiškio

gamt.v.-61, IP-352 At

Terespolio

AtV-969, gamt.v.-60, IP-355 At

Vaiškonių

aps. želd. - 10, IP-356 At

Klaipėdos rajonas

Lankiškių (Dovilų I)

IP-365 At

Priekulės

aps. želd. - 13, IP-368 At

Kretingos rajonas

Laukžemės

IP-380 At

Kupiškio rajonas

Adomynės

AtV-499, IP-388 At

Antašavos

AtR-120, gamt.v.-71

Pauliankos (Palėvenės)

At-494, gamt.v.-72, IP-393 At

Salamiesčio

IP-394 At

Šetekšnų

IP-395 At

Lazdijų rajonas

Bulakavo

IP-399 At

Būdviečio

AtV-502, IP-400 At

Rudaminos

AtV-1010, gamt.v.-75, IP-404 At

Marijampolės rajonas ir Marijampolės miestas

Buktos

IP-409 At

Kvietiškio

IP-414 At

Liūliškio

IP-418 At

Zigmantavo

IP-421 At

Mažeikių rajonas

Sedos

AtV-1011, IP-426 At

Molėtų rajonas

Baltadvario

AR-682

Didžiokų (Didžiadvario)

AtV-515, IP-439 At

Klabinių

IP-442 At

Pakruojo rajonas

Akmenėlių (Pakruojo seniūnija)

IP-452 At

Akmenėlių (Žeimelio seniūnija)

IP-453 At

Aukštadvario (Guostagalio seniūnija)

IP-454 At

Geručių (Glebavos)

IP-457 At

Impolių

AtV-521, IP-458 At

Lašmenpamūšio

IP-461 At

Pamūšio (Linkuvos seniūnija)

AtV-524, gamt.v.-83, IP-466 At

Pamūšio (Pašvitinio seniūnija)

gamt.v.-84, IP-467 At

Plonėnų

IP-469 At

Panevėžio rajonas

Alančių

gamt.v.-85, IP-475 At

Jotainių

IP-483 At

Liberiškio

gamt.v.-87, IP-490 At

Linkavičių (Linkaučių, Slabados)

IP-491 At

Paliesės (Panevėžio seniūnija)

IP-501 At

Staniūnų

gamt.v.-90, IP-507 At

Upytės II

IP-509 At

Ustronės

AtV-901, IV-986

Ūdrų

IP-510 At

Vadaktų

IP-512 At

Pasvalio rajonas

Ąžuolpamūšės

gamt.v.-92, IP-515 At

Dagilynės

gamt.v.-95, IP-518 At

Didžiųjų Grūdžių (Kalneliškių)

IP-521 At

Gulbinėnų

AtV-1073, Dv-1957, gamt. v. - 96, IP-523 At

Kamardės

IP-526 At

Lavėnų-Niurkonių

AtV-534, IV-881, IP-529 At

Sokų

IP-536 At

Škilinpamūšio

AtV-1074, gamt.v.-101, IP-537 At

Prienų rajonas

Daukšiagirės

IP-555 At

Jiezno

AtV-821, gamt.v.-109

Jundeliškių (Paverknių, Ustronės)

gamt.v.-110, IP-557 At

Pagirmuonių

IP-559 At

Radviliškio rajonas

Beinoravos

AtV-1077, gamt.v.-114, IP-566 At

Diktariškių

AtV-581, IP-572 At

Maldžiūnų

gamt.v.-117, IP-578 At

Pakiršinio

IP-584 At

Pašušvio (Grinkiškio seniūnija)

IP-587 At

Radvilonių

gamt.v.-118, IP-590 At

Šiaulėnų

IP-599 At

Vileikių

IP-602 At

Raseinių rajonas

Ariogalos (Čekuvos)

gamt.v.-120, IP-604 At

Biliūnų

AtV-586, gamt.v.-121, IP-608 At

Blinstrubiškių

IP-609 At

Kanopėnų

IV-835, IP-614 At

Skaraitiškės

AtV-588, IP-625 At

Tendžiogalos

IP-627 At

Žibulių

IP-630 At

Rokiškio rajonas

Gačionių

aps. želd. - 21, IP-636 At

Ilzenbergo

gamt.v.-123, IP-637 At

Kraštų (Obelių seniūnija)

IP-642 At

Pasausiškio palivarkas

IP-650 At

Petrošiškio

IP-651 At

Tarnavos

gamt.v.-127, IP-656 At

Šakių rajonas

Ilguvos

IP-666 At

Kidulių

AtV-619, gamt.v.-128, IP-668 At

Pavilkijo (Mikytų, Nosiedų)

IP-670 At

Žemosios Panemunės

IP-673 At

Šalčininkų rajonas

Gornostajiškių (Senadvario)

AtV-325, gamt.v.-132

Mikniškių

IP-676 At

Šalčininkų

AtV-859, IP-678 At

Tabariškių

AtV-333, IP-679 At

Vilkiškių

gamt.v.-133, IP-681 At

Šiaulių rajonas ir Šiaulių miestas

Bubių

I IP-683 At

Gubernijos

IP-691 At

Kuršėnų

AtV-1087, gamt.v.-136, IP-692 At

Kurtuvėnų

AtV-628, gamt.v.-135, IP-693 At

Lapkasių

IV-605, IP-694 At

Naisių

IV-603, IP-697 At

Paežerių

gamt.v.-137, IP-699 At

Paliesių

AtV-1088, IP-700 At

Varputėnų

gamt.v.-139, IP-706 At

Šilalės rajonas

Pajūrio

gamt.v.-140, IP-713 At

Prapymo

AtV-845

Vabolių (Jurgučių)

II IP-721 At

Šilutės rajonas

Macikų

IV-619, IP-726 At

Palumpių

IP-727 At

Šereiklaukio

gamt.v.-142, IP-730 At

Širvintų rajonas

Čiobiškio

AtV-659

Gaidelių

IP-741 At

Juodiškių

IP-744 At

Narvydiškio

gamt.v.-146, IP-751 At

Staškūniškio

IP-755 At

Šešuolėlių

II IP-757 At

Švenčionių rajonas

Kaltanėnų

AtV-667, gamt.v.-151

Punžionių

IP-766 At

Stanislavavo

IP-768 At

Tauragės rajonas

Tauragės rūmai

AtV-680

Telšių rajonas

Brėvikių

AtV-688, IP-786 At

Siraičių

IP-797 At

Tryškių

IP-798 At

Trakų rajonas

Abromiškių

AtV-737, gamt.v.-159, IP-799 At

Ausieniškių

IP-802 At

Ukmergės rajonas

Leonpolio

IP-821 At

Lyduokių (Kurėjų)

gamt.v.-165, IP-824 At

Šventupės (Žemaitkiemio)

gamt.v.-168, IP-834 At

Utenos rajonas

Avižienių

AtV-758, IP-840 At

Bikuškio

AtV-761

Degsnio

IP-842 At

Jasonių

IP-843 At

Leliūnų

IP-845 At

Saldutiškio

gamt.v.-169, IP-848 At

Užpalių

AtV-770

Vyžuonėlių

gamt.v.-170, IP-853 At

Varėnos rajonas

Nedzingės

IP-857 At

Vilkaviškio rajonas

Bartininkų

gamt.v. -171, IP-859 At

Didvyžių (Geišterų)

IP-860 At

Kataučiznos

gamt.v.-172, IP-862 At

Patilčių

gamt.v.-173, IP-866 At

Šūklių

gamt.v.-174, IP-875 At

Vilniaus rajonas ir Vilniaus miestas

Baltosios Vokės

AtV-798, gamt.v.-176, IP-884 At

Bezdonių

I IP-885 At

Buivydiškių

IP-886 At

Bukiškio

IP-888 At

Maišiagalos

gamt.v.-178, IP-898 At

Nemėžio

AtV-797, IP-902 At

Raudondvario (Gulbinų Raudondvario)

AtV-801, gamt.v.-179, IP-910 At

Šumsko

AtV-803, gamt.v.-181, IP-916 At

Tuskulėnų

AtV-1030, IP-918 At

Veriškių (Verusavos)

gamt.v.-182, IP-919 At

Vyžulėnų

gamt.v.-183, IP-920 At

Zarasų rajonas

Antazavės

gamt.v.-184, IP-922 At

Astraučiznos

IP-923 At

Kamariškių

IP-924 At

Romancų palivarkas

IP-931 At

Stelmužės

AtV-905, IP-933 At

Vencavų

AtV-813, IP-936 At

Priedo pakeitimai:

Nr. 785, 1996 07 01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996 07 05)

 

__________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 558, 1992 07 17

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 369, 1993 05 27, Žin., 1993, Nr. 18-460 (1993 06 02)

DĖL BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ APSAUGOS

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 462, 1994 06 13, Žin., 1994, Nr. 46-861 (1994 06 17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 785, 1996 07 01, Žin., 1996, Nr. 64-1522 (1996 07 05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 "DĖL BUVUSIŲ DVARŲ SODYBŲ - ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO PRINCIPŲ ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES, VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ" DALINIO PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 731, 1998 06 16, Žin., 1998, Nr. 57-1599 (1998 06 24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 “DĖL BUVUSIŲ DVARŲ SODYBŲ – ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO PRINCIPŲ ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES, VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ“ DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 570, 2002-04-24, Žin., 2002, Nr. 44-1662 (2002-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 256 „DĖL BUVUSIŲ DVARŲ SODYBŲ - ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ IŠSAUGOJIMO PRINCIPŲ ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES, VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ" DALINIO PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2001 04 20)

                  anrups@lrs.lt