Suvestinė redakcija nuo 2021-07-08

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 67-1672, i. k. 0971010ISTAVIII-397

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ

ĮSTATYMAS

 

1997 m. liepos 3 d. Nr. VIII-397
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Atmintinos dienos

1. Atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.

2. Nustatyti šias atmintinas dienas:

1) sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena;

2) sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;

3) sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena;

4) sausio 25-oji – Vilniaus pagarsinimo diena, Lietuvos samariečių bendrijos diena;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3271, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15778

 

5) vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena;

6) kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

7) kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena;

8) kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

9) kovo 20-oji – Žemės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

10) kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

11) kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

12) balandžio 6-oji – Saugaus eismo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

13) balandžio 7-oji – Pasaulinė sveikatos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

14) balandžio 15-oji – Kultūros diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

15) balandžio 17-oji – Lietuvos energetikų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

16) balandžio 27-oji – Medicinos darbuotojų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

17) balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

18) balandžio paskutinis sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena, Geologų diena;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2405, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16077

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

19) gegužės 1-oji – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

20) gegužės 3-ioji – 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

21) gegužės 4-oji – Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

22) gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

23) gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

24) gegužės 9-oji – Europos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

25) gegužės 11-oji – Pagarbos mokesčių mokėtojams diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

26) gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

27) gegužės 15-oji – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, Tarptautinė šeimos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

28) gegužės 17-oji – Pasaulinė informacinės visuomenės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

29) gegužės 21-oji – Lietuvos tautinių bendrijų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

30) gegužės trečiasis sekmadienis – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

31) gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių vaikų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

32) birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

33) birželio 3-ioji – Sąjūdžio diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

34) birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2326, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12396

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

35) birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

36) birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

37) liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

38) liepos 13-oji – Durbės mūšio diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

39) liepos 15-oji – Žalgirio mūšio diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

40) liepos 16-oji – Agronomų diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

41) liepos 17-oji – Pasaulio lietuvių vienybės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

42) liepos paskutinis sekmadienis – Jūros diena ir Žvejų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

 

43) liepos 31-oji – Medininkų žudynių diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

44) rugpjūčio 2-oji – Romų genocido atminimo diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

45) rugpjūčio 12-oji – Tarptautinė jaunimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

46) rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

47) rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

48) rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

49) rugsėjo pirmasis sekmadienis – Senelių diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

50) rugsėjo 8-oji – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

51) rugsėjo antrasis šeštadienis – Statybininkų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

52) rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

53) rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

54) rugsėjo 27-oji – Lietuvos socialinių darbuotojų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

55) rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

56) spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

57) spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

58) spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

59) spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

60) spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

61) spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

62) spalio 20-oji – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

63) spalio 25-oji – Konstitucijos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

64) spalio 31-oji – Reformacijos diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

65) netenka galios 2020-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2417, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13759

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

66) lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

67) lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

68) lapkričio 30-oji – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

69) gruodžio 3-ioji – Lietuvos advokatūros diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

70) gruodžio 5-oji – Padėkos savanoriams diena;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3270, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15777

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

71) gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3270, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15777

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

72) gruodžio 15-oji – Lietuvos teismų diena.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-81, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28618

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Nr. XIII-3270, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15777

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-815, 98.06.25, Žin., 1998, Nr.61-1733 (98.07.08)

Nr. VIII-1680, 00.05.16, Žin., 2000, Nr.42-1197 (00.05.24)

Nr. VIII-1763, 00.06.27, Žin., 2000, Nr.57-1679 (00.07.14)

Nr. IX-329, 2001 05 17, Žin., 2001, Nr. 43-1499 (2001 05 23)

Nr. IX-379, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 57-2027 (2001-07-04)

Nr. IX-735, 2002-01-24, Žin., 2002, Nr. 15-554 (2002-02-13)

Nr. IX-874, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 48-1835 (2002-05-14)

Nr. IX-1050, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3105 (2002-07-19)

Nr. IX-1633, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 69-3116 (2003-07-10)

Nr. IX-1699, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3420 (2003-07-25)

Nr. IX-2099, 2004-04-01, Žin., 2004, Nr. 55-1890 (2004-04-16)

Nr. IX-2442, 2004-09-14, Žin., 2004, Nr. 141-5159 (2004-09-21)

Nr. X-195, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2403 (2005-05-28)

Nr. X-797, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3408 (2006-08-08)

Nr. X-1286, 2007-09-27, Žin., 2007, Nr. 105-4286 (2007-10-11)

Nr. X-1537, 2008-05-13, Žin., 2008, Nr. 62-2335 (2008-05-31)

Nr. XI-384, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 93-3976 (2009-08-04)

Nr. XI-435, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 121-5196 (2009-10-10)

Nr. XII-309, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2849 (2013-06-01)

Nr. XII-566, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 115-5733 (2013-11-07)

Nr. XII-827, 2014-04-15, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04556

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-815, 98.06.25, Žin., 1998, Nr.61-1733 (98.07.08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1680, 00.05.16, Žin., 2000, Nr.42-1197 (00.05.24)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1763, 00.06.27, Žin., 2000, Nr.57-1679 (00.07.14)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-329, 2001 05 17, Žin., 2001, Nr. 43-1499 (2001 05 23)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-379, 2001-06-14, Žin., 2001, Nr. 57-2027 (2001-07-04)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-735, 2002-01-24, Žin., 2002, Nr. 15-554 (2002-02-13)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-874, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 48-1835 (2002-05-14)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1050, 2002-07-05, Žin., 2002, Nr. 73-3105 (2002-07-19)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1633, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 69-3116 (2003-07-10)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1699, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3420 (2003-07-25)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2099, 2004-04-01, Žin., 2004, Nr. 55-1890 (2004-04-16)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2442, 2004-09-14, Žin., 2004, Nr. 141-5159 (2004-09-21)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-195, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2403 (2005-05-28)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-797, 2006-07-19, Žin., 2006, Nr. 87-3408 (2006-08-08)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1286, 2007-09-27, Žin., 2007, Nr. 105-4286 (2007-10-11)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1537, 2008-05-13, Žin., 2008, Nr. 62-2335 (2008-05-31)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 7 dalis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-384, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 93-3976 (2009-08-04)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-435, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 121-5196 (2009-10-10)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-309, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2849 (2013-06-01)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-566, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 115-5733 (2013-11-07)

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-827, 2014-04-15, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04556

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1497, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20792

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2405, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16077

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2592, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20669

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-81, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28618

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-859, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20058

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-860, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20059

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-861, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20061

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1446, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11757

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1951, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00894

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2271, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11193

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2326, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12396

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2417, 2019-08-22, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13759

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3270, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15777

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3271, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15778

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3272, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15779

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-459, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15456

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas