Suvestinė redakcija nuo 2007-06-15 iki 2010-03-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 49-1906, i. k. 1022050ISAK00000135

 

Nauja redakcija nuo 2004-02-01:

Nr. 1K-023, 2004-01-27, Žin. 2004, Nr. 15-479 (2004-01-29), i. k. 1042050ISAK001K-023

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 135

Vilnius

 

Vadovaudamasi 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, 53-1812),

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-147, 2004-04-28, Žin., 2004, Nr. 75-2593 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-147

 

Tvirtinu Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Finansų MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. 1K-023 redakcija)

 

ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠAS*

 

Formulės Nr.

Etilo alkoholio rūšis

Denatūrantai

Denatūratų kiekis hektolitrui absoliučiojo alkoholio

Panaudojimo sritis

„1

Etilo alkoholis arba

 

Etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

Distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

izopropilo alkoholis ir

 

denatonio benzoatas (bitreksas)

2 litrai

 

2 gramai

1. Muilo, kvepalų bei kosmetikos priemonių ir insekticidų gamyboje, kai:

1.1. tokie skysti gaminiai (išskyrus 1.2 punkte nurodytus gaminius) yra sufasuoti į mažmeninei prekybai  skirtą pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpilamas jį išpurškiant kaip aerozolį naudojant propelentą arba pakuotėje gamintojo įmontuotu purkštuku, arba kitu įtaisu taip, kad nebūtų galimybės jo nuimti nesugadinant pakuotės;

1.2. muilas ir tirštos konsistencijos parfumerijos bei kosmetikos  gaminiai yra sufasuoti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

2. Gamybos proceso reikmėms, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3. Žmogaus anatomijos mokymo tikslams medicinos darbuotojų ugdymo įstaigose

2

etilo alkoholis

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

etilacetatas ir

 

etoksipropilo alkoholis ir

metilenas mėlynasis (arba timolio mėlynasis,

 

arba kristalinis violetas)

2 litrai

 

1 litras

 

0,2 gramo

 

2 gramai

1. Fleksografinės spaudos dažų gamybai, šių dažų

skiedimui ar jų valymui

2. Gamybos proceso reikmėms, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

3

etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

metilenas mėlynasis

(arba timolio mėlynasis,

 

arba kristalinis violetas)

ir

denatonio benzoatas (bitreksas)

3 litrai

 

0,2 gramai

 

 

be apribojimų

4

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas ir

 

metilizobutilketonas

2 litrai

 

3 litrai

be apribojimų

5

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas,

sudarytas iš:

 

- 95–96 % masės metiletilketono

 

- 2,5–3 % masės metilizopropilketono ir

- 1,5–2 % masės etilizoamilketono, ir

 

piridino bazė arba

 

denatonio benzoato

0,75 litro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 litro

 

1 gramas

be apribojimų

6

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

denatonio benzoatas ir

 

metiletilketonas ir

 

metilenas mėlynasis

1 gramas

 

2 litrai

 

0,2 gramo

be apribojimų

7

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

tiofenas ir

 

denatonio benzoatas

 

CI rūgštusis raudonasis 51 ir

 

metiletilketonas

125 gramai

 

0,8 gramo

 

0,4 gramo

 

 

2 litrai

be apribojimų

8

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

metilizobutilketonas

2 litrai

 

3 litrai

be apribojimų

9

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

denatonio benzoatas

3 litrai

 

2 gramai

be apribojimų

10

etilo alkoholis

bešvinis benzinas

4 litrai

biodegalų gamybai

Lietuvos Respublikos biokuro,

biodegalų ir bioalyvos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004, Nr. 28-870) nustatyta tvarka.

11

Etilo alkoholis arba

etilo alkoholio aldehidų frakcija,

arba

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

tret-butilo alkoholis ir

denatonio benzoatas (bitreksas)

80 gramų

0,8 gramo

Kvepalų, kosmetikos priemonių, buitinės chemijos ir insekticidų gamyboje, kai šie skysti gaminiai yra sufasuoti į pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpurškiamas tik gamintojo įmontuotu purkštuku kaip aerozolį naudojant propelentą.

 

______________

* pagal šiame sąraše pateiktas formules denatūruoto etilo alkoholio naudojimo konkrečiose prekėse saugos klausimus sprendžia institucijos, atsakingos už atitinkamų prekių saugos įvertinimą.“

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-324, 2004-09-29, Žin., 2004, Nr. 148-5369 (2004-10-07), i. k. 1042050ISAK001K-324

Nr. 1K-122, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 53-1813 (2005-04-26), i. k. 1052050ISAK001K-122

Nr. 1K-207, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 85-3170 (2005-07-14), i. k. 1052050ISAK001K-207

Nr. 1K-197, 2007-05-25, Žin., 2007, Nr. 60-2330 (2007-05-31), i. k. 1072050ISAK001K-197

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 194, 2002-06-28, Žin., 2002, Nr. 69-2834 (2002-07-05), i. k. 1022050ISAK00000194

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 348, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 105-4712 (2002-11-06), i. k. 1022050ISAK00000348

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-023, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 15-479 (2004-01-29), i. k. 1042050ISAK001K-023

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-147, 2004-04-28, Žin., 2004, Nr. 75-2593 (2004-05-05), i. k. 1042050ISAK001K-147

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-324, 2004-09-29, Žin., 2004, Nr. 148-5369 (2004-10-07), i. k. 1042050ISAK001K-324

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-122, 2005-04-25, Žin., 2005, Nr. 53-1813 (2005-04-26), i. k. 1052050ISAK001K-122

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-207, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 85-3170 (2005-07-14), i. k. 1052050ISAK001K-207

Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-197, 2007-05-25, Žin., 2007, Nr. 60-2330 (2007-05-31), i. k. 1072050ISAK001K-197

Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 135 "Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo" papildymo