Įsakymas netenka galios 2009-01-11:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1242, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 3-77 (2009-01-10), i. k. 1082250ISAK00V-1242

Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2005-06-19 iki 2009-01-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 105-3319, i. k. 1002250ISAK00000606

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDRŲJŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ

 

2000 m. lapkričio 7 d. Nr. 606

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

 

Siekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, užtikrinti paslaugų kokybiškumą bei pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 10 20 posėdžio protokolas Nr. 7),

1. Tvirtinu:

1.1. Bendruosius vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus (1 priedas)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

 

1.2. Bendruosius išvystytos infrastruktūros vidaus ligų profilio subspecializuotų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimus (2 priedas).

2. Neteko galios nuo 2002-03-17

Punkto naikinimas:

Nr. 116, 2002-03-08, Žin. 2002, Nr. 28-1016 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000116

 

3. Neteko galios nuo 2002-03-17

Punkto naikinimas:

Nr. 116, 2002-03-08, Žin. 2002, Nr. 28-1016 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000116

 

 

 

 

L. E. sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                               Raimundas Alekna


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymu

Nr. V-487

1 priedas

 

BENDRIEJI VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Antrinio lygio vidaus ligų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos) teikiančios įstaigos turi užtikrinti, kad būtų teikiamos šios paslaugos ir tyrimai:

1.1. elektrokardiografijos (visą parą);

1.2. laboratorinės diagnostikos;

1.2.1. skubos tvarka – laboratoriniai tyrimai, nurodyti priėmimo-skubios pagalbos skyriaus specialiuosiuose reikalavimuose;

1.2.2. planine tvarka – šio įsakymo A priede nurodyti antrinio lygio tyrimai;

1.3. patologijos;

1.4. radiologijos ir endoskopijų;

1.4.1. skubos tvarka – rentgenografijos (visą parą); gali atlikti radiologas laborantas;

1.4.2. planine tvarka:

1.4.2.1. teikiant vidaus ligų (Terapija I) paslaugas – pagal šio įsakymo B priede nustatytus reikalavimus;

1.4.2.2. teikiant kitų rūšių vidaus ligų paslaugas – pagal šio įsakymo C priede nustatytus reikalavimus;

1.5. reanimacijos ir intensyviosios terapijos (visą parą):

1.5.1. teikiant vidaus ligų (Terapija I) paslaugas – pagal suaugusiųjų reanimacijos-intensyviosios terapijos paslaugų (Reanimacija I–II) teikimo sąlygas ir tvarką;

1.5.2. teikiant kitų rūšių vidaus ligų paslaugas – pagal antrinio lygio reanimacijos-intensyviosios terapijos paslaugų (Reanimacija II) teikimo suaugusiesiems reikalavimus;

1.6. slaugos (visą parą);

1.7. transfuzijų – pagal nustatytus reikalavimus.

2. Šių reikalavimų 1.2.2, 1.3 punktuose nurodytų paslaugų teikimas ir tyrimų atlikimas gali būti užtikrintas pagal sutartis.

3. Antrinio lygio vidaus ligų paslaugos gali būti teikiamos įstaigose, kuriose teikiamos ir antrinio lygio vaikų ligų ir/ar suaugusiųjų chirurgijos paslaugos.

4. Pacientams antrinio lygio stacionarines vidaus ligų paslaugas teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas (yra ir jų gydantysis gydytojas). Budėjimo metu pacientus prižiūri bet kuris gydytojas iš nurodytų profesinių kvalifikacijų*, o atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacija turi būti užtikrinama bet kuriuo paros metu.

5. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga negali laiku suteikti pacientui reikiamų paslaugų, tai ji organizuoja paciento perkėlimą, užtikrindama jo pervežimą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje šios paslaugos gali būti suteiktos.


* gydytojas endokrinologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas geriatras, gydytojas hematologas, infekcinių ligų gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, gydytojas neurologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas reumatologas ir vidaus ligų gydytojas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 11 07 įsakymu Nr. 606

2 priedas

 

BENDRIEJI IŠVYSTYTOS INFRASTRUKTŪROS VIDAUS LIGŲ PROFILIO SUBSPECIALIZUOTŲ STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Tretinio lygio subspecializuotos vidaus ligų profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos pacientams, kai yra:

1.1. sunki, komplikuota ligonio būklė;

1.2. nepasiduodanti įprastiniam gydymui ligos eiga;

1.3. retos ligos, kai ištyrimui ir gydymui reikalingos sudėtingos technologijos ir/ar gydymo metodai.

2. Tretinio lygio subspecializuotas vidaus ligų profilio paslaugas turi teikti atitinkamą subspecializuotos medicinos praktikos licenciją turintys gydytojai. Įstaigoje turi būti užtikrinta vidaus ligų specialisto medicinos pagalba ištisą parą bei atitinkamo subspecialisto konsultacija bet kuriuo paros metu. Ne mažiau kaip 50% gydytojų savarankiško darbo stažas pagal specialybę turi būti ne mažesnis kaip 5 metai.

3. Tretinio lygio subspecializuotos stacionarinės vidaus ligų profilio paslaugos gali būti teikiamos įstaigose, turinčiose šias ištisą parą veikiančias bei atitinkančias Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus tretinio lygio reikalavimus tarnybas (padalinius):

3.1. anesteziologijos; reanimacijos ir intensyviosios terapijos (reanimacija III);

3.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija, elektroencefalografija);

3.3. laboratorinę;

3.4. radiologijos;

3.5. transfuziologijos;

3.6. slaugos;

ir ne visą parą veikiančias:

3.7. gydomosios aferezės;

3.8. patologijos.

4. Įstaiga turi būti sudariusi sutartis dėl tyrimų su virusologijos laboratorija, genetikos centru. Įstaiga gali sudaryti sutartis ir dėl kitų tyrimų Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

5. Neteko galios nuo 2005-06-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-488, 2005-06-13, Žin. 2005, Nr. 76-2775 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-488

 

6. Neteko galios nuo 2005-06-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-488, 2005-06-13, Žin. 2005, Nr. 76-2775 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-488

 


A priedas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorinių tyrimų paslaugų lygiai

 

Analitė arba tyrimai

 

Paslaugos lygis

Hematologiniai tyrimai:

 

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (mažiausiai 5 rodikliai): eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, leukocitai, trombocitai)

I

Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (5 ir daugiau rodiklių)

II

Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG)

I

Leukograma

II

Retikuliocitai

II

Osmotinio eritrocitų rezistentiškumo

II

Bazofilinio eritrocitų grūdėtumo

II

Citocheminės reakcijos

II

Leukeminių kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometru (leukemijų diferenciacijai)

III

Kaulų čiulpų aspiracinio punktato tyrimas

II

LE ląstelių (kraujyje ir kaulų čiulpuose)

II

Kraujo parazitų

II

Kraujavimo laiko pagal Duke

I

Krešėjimo laiko pagal Sucharevą

I

 

Bendri klinikiniai tyrimai:

 

Šlapimo tyrimas (atrankinis)

I

Šlapimo nuosėdų mikroskopija

II

Forminių elementų kiekio nustatymas šlapime

II

Šlapimo akmens cheminės sudėties nustatymas

II

Bens-Džonso baltymo

II

Zimnickio mėginys

II

Eksudato ir transudato tyrimas

II

Skreplių morfologinis tyrimas

II

Mikroskopinis tyrimas rūgščiai atsparioms lazdelėms (dažniausiai tuberkuliozės mikobakterijų) nustatyti

II

Smegenų skysčio tyrimas

II

Citologiniai tyrimai

II

Koprograma

II

Pirmuonių nustatymas išmatose

II

Kirminų kiaušinėlių nustatymas nuograndose ir išmatose

II

Slapto kraujavimo nustatymas išmatose

II

Sterkobilino nustatymas išmatose

II

Gonokokų, trichomonų, grybelio (parazitinio) nustatymas ir makšties švarumo laipsnio įvertinimas

II

Makšties citologinė reakcija (kolpocitograma)

II

Prostatos sekreto tyrimas

II

Spermos morfologinis tyrimas

II

 

Biocheminiai tyrimai:

 

Gliukozės kraujyje

I

Gliukozės serume/plazmoje, likvore

II

Laktato (pieno rūgštis)

II

Fruktozamino

II

Glikozilinto hemoglobino

II

Albumino serume

II

Albumino punktatuose

II

Mikroalbumino šlapime

II

Bendro baltymo serume

II

Bendro baltymo šlapime

I

Bendro baltymo likvore

II

Šlapalo serume ir šlapime

II

Kreatinino serume ir šlapime

II

Šlapimo rūgšties serume ir šlapime

II

Amoniako

II

Osmoliališkumo (apskaičiavimo metodu)

II

Osmoliališkumo (analizatoriaus pagalba)

III

Kalio serume

II

Kalio šlapime

II

Natrio serume

II

Natrio šlapime

II

Chloro serume ir smegenų skystyje

II

Chloro šlapime

II

Kalcio serume

II

Kalcio šlapime

II

Jonizuoto kalcio serume

II

Magnio serume

II

Magnio šlapime

II

Fosforo serume

II

Fosforo šlapime

II

Geležies serume

II

Vario šlapime

II

Vario serume

III

Cinko serume, šlapime

III

Švino šlapime

II

Gyvsidabrio šlapime

II

Ličio serume

II

Cholesterolio serume

I

DTL(α) cholesterolio

II

MTL (β) cholesterolio pagal formulę

II

MTL (β) cholesterolio

II

Trigliceridų

II

Lipoproteinų elektroforezė

III

Apolipoproteino A – I

III

Apolipoproteino B

III

Apolipoproteino E (bendras)

III

Apolipoproteino E genotipavimas

III

Lipoproteino (a)

III

Bilirubino (B+T)

II

Aspartataminotransferazės AST/SGOT

II

Alaninaminotransferazės ALT/SGPT

II

Gamaglutamiltransferazė γGT

II

Šarminė fosfatazė

II

α amilazės aktyvumas

II

Lipazė

III

Rūgšti fosfatazė

II

Prostatos rūgšti fosfatazė

II

Laktatdehidrogenazė LDH

II

Kreatinkinazė (CK)

II

Kreatinkinazės širdies izofermento aktyvumo (CK-MB)

II

Kreatinkinazės širdies izofermento masės koncentracijos

III

Mioglobino (atrankinis metodas)

II

Mioglobino (kiekybinis metodas)

II

Troponino T arba troponino I (atrankinis metodas)

II

Troponino T arba troponino I (kiekybinis metodas)

II

Protrombino laiko, TNS

II

ADTL

II

Fibrinogeno

II

Antitrombino III

III

D-dimerų (kokybinis ir pusiau kiekybinis metodas)

II

D-dimerų (kiekybinė reakcija)

III

Fibrino (fibrinogeno) degradacijos produktų (latex metodas)

II

Fon-Willebrando faktoriaus

III

Faktoriaus VII

III

Faktoriaus VIII

III

Faktoriaus IX

III

Faktoriaus X

III

Baltymo C

III

Lupus antikoaguliantai

III

Antistreptolizino O (kokybinis mėginys)

II

Antistreptolizino O (kiekybinis mėginys)

II

C – reaktyvus baltymas (kokybinis mėginys)

I

C – reaktyvus baltymas (kiekybinis mėginys)

II

Reumatoidinio faktoriaus (kokybinis ir pusiau kokybinis mėginys)

II

Reumatoidinio faktoriaus (kiekybinis mėginys)

II

Ceruloplazmino serume

III

Baltymų frakcijos elektroforezės būdu

II

Krioglobulinų

II

α2-makroglobulinų

III

α1-mikroglobulinų šlapime

III

β2-mikroglobulinų

III

Kraujo dujų ir pH

II

Hemoglobino frakcijų (O2; Hb; COHb; HbP; MetHb)

III

Bendros/laisvos geležies surišimo gebos

II

Transferino

III

Feritino

II

Vitamino B12

II

Folio rūgšties

II

Vaistų koncentracijos:

 

Digoksino

III

Ciklosporino

III

Gentamicino

III

Teofilino

III

Karbamazepino

III

Valproinės rūgšties

III

Metotreksato

III

α fetoproteino

III

Karcinoembrioninio antigeno

III

Prostatos specifinio antigeno

II

Kortizolio

II

Folikulus stimuliuojančio hormono

II

Prolaktino

II

Estradiolio

II

Progesterono

II

Testosterono

II

Liuteinizuojančio hormono

II

Tireotropinio hormono

II

Laisvo tiroksino

II

Tiroksino (T4)

II

Trijodtironino (T3)

II

Tireoglobulino

II

Tiroksiną sujungiančio globulino

II

Anti-tireoglobulino antikūnių

II

Anti-skydliaukės peroksidazės antikūnių

II

Augimo hormono (HGH)

III

Insulino

III

C – peptido

III

Parathormono

III

Dehidroepiandrosterono

III

AKTH

III

17-ketosteroidų šlapime

II

Katecholaminų

III

5-hidroksi indolilacto rūgšties

III

Šarminės fosfatazės izofermentų

III

Baltymo S

III

Aktyvuoto baltymo C rezistencijos

III

LDH izofermentų

III

CK izofermentų EF būdu

III

Hemoglobino frakcijos EF būdu

III

Bens-Džonso baltymo EF būdu

III

Laisvo PSA

II

Navikų polipeptido specifinio antigeno (TPS)

III

Vėžio nekrozės Faktoriaus-α (TNF-α)

III

Interleukino – 6

III

Imunoglobulinų likvore

III

IgG oligokloninės juostos

III

Imunofiksacijos (imunoglobulinų lengvųjų grandžių monoklonų tipavimas)

III

Imunoglobulinų lengvųjų grandžių (χ, λ)

III

Haptoglobino

III

α1 – antitripsinas

III

α1- rūgštaus glikoproteino

III

Cistatino C

III

17-OH progesterono

III

IGE-1-somatomedino

III

Renino

III

Kalcitonino

III

Lytinius hormonus surišančio globulino (SHBG)

III

Leptino

III

Aldosterono

III

 

Užkrečiamųjųjų ligų serologiniai, imunologiniai ir molekuliniai tyrimai:

 

Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų specifinių nukleininių rūgščių sekos nustatymas (polimerazės grandininė

III

reakcija, ligazės grandininė reakcija ir kt.) Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus imunobloto reakcija

III

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus imunofermentiniu metodu (ir įvairiomis jo modifikacijomis)

II

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus radionuklininiu metodu

II

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus imunofluorescenciniu metodu ir jo modifikacijomis

II

Užkrečiamųjųjų ligų diagnostika, nustatant žmogaus antikūnus hemagliutinacijos metodu ir jo modifikacijomis

II

Užkrečiamųjųjų ligų diagnostika, nustatant užkrečiamųjų ligų sukėlėjų antigenus imunofermentiniu metodu (ir įvairiomis jo modifikacijomis)

II

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant užkrečiamųjų ligų sukėlėjų antigenus radionuklininiu metodu

II

Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant užkrečiamųjų ligų sukėlėjų antigenus imunofluorescenciniu

II

metodu ir jo modifikacijomis Užkrečiamųjų ligų diagnostika, nustatant užkrečiamųjų ligų sukėlėjų antigenus hemagliutinacijos metodu ir jo modifikacijomis

II

 

Klinikiniai imunologiniai tyrimai:

 

Imunoglobulinų M, G, A kiekio nustatymas

II

Imunoglobulino G poklasių tyrimas

III

Komplemento faktoriaus C3 nustatymas

II

Komplemento faktoriaus C4 nustatymas

II

C1 esterazės inhibitoriaus nustatymas

III

Cirkuliuojančių imuninių kompleksų kiekio nustatymas

II

Antinuklearinių antikūnių (ANA)

II

Ekstrahuotų branduolio antigenų antikūnų (ENA)

III

Antineutrofilinių citoplazminių antikūnų (ANCA)

II

Antikūnų prieš dvispiralę DNR (Anti dsDNR)

III

Antimitochondrinių antikūnų

III

Antikūnų prieš kepenų, inkstų ir skrandžio audinių antigenus

III

Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną

III

Antikūnų prieš skersaruožius raumenis

III

Antikūnų prieš skydliaukės mikrosomas

III

Antikūnų prieš tyroglobuliną

III

Antikardiolipininių antikūnų

II

Citokinų

III

Navikų žymenys

II

Bendro IgE

II

Alergenui specifinių IgE

III

HLA fenotipas: HLA-A, -B, -C, -DR lokusų antigenai

III

HLA B27

II

Anti HLA limfocitotoksiniai antikūnai

III

Kryžminės dermės mėginys

III

Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys

II

Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys

III

Neutrofilų fagocitinis aktyvumas

II

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į fitohemagliutininą (PHA)

III

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į phytolacca americana (PA)

III

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į tuberkuliną

III

Limfocitų ir monocitų potipių imunofenotipavimas

III

Bronchoalveolinio lavažo imunologiniai tyrimai

III

 

Kraujo grupių ir tapatumo nustatymas:

 

Kraujo grupės pagal ABO sistemą

II

Rh faktoriaus priklausomumas

II

Antikūnų nustatymas ir identifikavimas

II

Šalčio agliutininų nustatymas

III

Rh fenotipo (CcEe) ir Kell antigeno nustatymas

II

Tiesioginio Kumbso mėginio nustatymas, nurodant imunoglobulinų (IgG, IgA, IgM) ir komplemento (C3c; C3d) buvimą

III

DVI kategorijos antigeno nustatymas ir patvirtinimas

II

Sacharozės ir hemomėginių atlikimas

III

Individualus tapatumo bandinių atlikimas recipientui (pagal surastus antikūnus)

III

Tapatumo bandinių atlikimas

II

 

Mikrobiologiniai tyrimai:

 

Kraujo pasėlių

II

Smegenų skysčio

II

Sterilių organizmo skysčių (pleuros, perikardo, sąnarių)

II

Pūlingų eksudatų

II

Tepinėlių iš žaizdų

II

Šlapimo

II

Skreplių, bronchų išplovų, bronchų nuobrūžų, trachėjos aspirato

II

Nokardijos

III

Tepinėlių iš akių

II

Tepinėlių iš ausų

II

Tepinėlių iš nosies

II

Pūlių iš nosies sinusų

II

Tepinėlių iš gerklės

II

Kateterių

II

Bioptatų

II

Tepinėlių iš šlaplės, makšties ir gimdos kaklelio

II

Išmatų

II

Minimalios inhibicinės įvairių antibiotikų koncentracijos nustatymas

II

Išplėstinis beta-laktamazių nustatymo gramneigiamoms ir gramteigiamoms bakterijoms

III

Legionelų mikrobiologinė diagnostika

III

Mikoplazmų antigeno nustatymas imunofermentinės ekspres reakcijos būdu

II

Grybų identifikavimas

II

Grybų jautrumas antibiotikams MIK metodu

II

Clostridium difficile toksino A nustatymas

II

 

Citogenetiniai tyrimai:

 

Fragili X chromosoma

III

Chromosomų skaičius ir struktūra (kariotipas)

III

Lytinio chromatino kūnelių skaičius 100-e ląstelių

II

Filadelfinė chromosoma

II

 

Biocheminiai genetiniai tyrimai:

 

Fenilalanino koncentracijos kraujyje

III

Aminorūgščių kraujyje ir šlapime

III

Glikozoaminoglikanų koncentracijos šlapime

III

Glikozoaminoglikanų frakcijų šlapime

III

Chloro jonų koncentracijos prakaite

III

 

Paveldimų ligų šlapimo analizė:

 

Fizinės savybės

I

Baltymas

II

Fenilpirovynuogių rūgštis

II

Ketonai (kokybinė reakcija)

II

Ksantureno rūgštis

II

Homogentizino rūgštis

II

Redukuojančios medžiagos

II

Homocistinas/cistinas

II

Ketoninės rūgštys

II

Fruktozė

II

Galaktozė

II

Metilmalono rūgštis

II

Prolinas

II

Vario jonai

II

Mukopolisacharidai

II

Oligosacharidai

II

Glikozoaminoglikanai (kokybinė reakcija)

II

Triptofanas

II

Šlapimo rūgštis

II

 

Molekuliniai tyrimai:

 

DNR išskyrimas iš periferinio kraujo leukocitų

III

DNR išskyrimas iš choriono gaurelių

III

F508 mutacija cistinės fibrozės transmembraninio laidumo reguliavimo baltymo (CFTR) gene

III

Nukleotidų sekos pakitimai CFTR gene

III

DNR polimorfizmas

III

R408W mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

R158Q mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

R261Q mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

G272X mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

E280K mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

IVS12nt1 mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

R261X mutacija fenilalaninhidroksilazės gene

III

Pasikartojančios sekos fenilalaninhidroksilazės gene

III

DNR daktiloskopija (pasikartojančios sekos introninėje geno srityje – 12 polimorfinių sistemų)

III

Viengrandės DNR konformacijų polimorfizmas

III

Nukleotidų sekos pakitimai amplifikuotame DNR fragmente

III

Nukleotidų sekos pakitimai amplifikuotame FAH geno DNR fragmente

III

Nukleotidų sekos pakitimai amplifikuotame CFTR geno DNR fragmente

III

Nukleotidų sekos pakitimai amplifikuotame Col1A1 ir Col1A2 genų DNR fragmentuose

III

Delecijos distrofino gene

III

Nukleotidų sekos pakitimai mitochondrinėje DNR

III

Amplifikuoto DNR fragmento nukleotidų seka

III

DNR polimorfizmas (XV-2c) CFTR gene

III

DNR polimorfizmas (D7S23) CFTR gene

III

DNR polimorfizmas (FC09) CFTR gene

III

CA polimorfizmas CFTR gene

III

CA pasikartojančių sekų polimorfizmas

III

CA polimorfizmas (DMD-50) distrofino gene

III

DNR polimorfizmas (pRT87-15) distrofino gene

III

DNR polimorfizmas (MPIP) distrofino gene

III

CA polimorfizmas (DMD-45) distrofino gene

III

CA polimorfizmas CFTR gene

III

Delecijos SMN1 geno 7 egzone

III

Delecijos SMN1 geno 8 egzone

III

CA polimorfizmas SMN1 gene

III

DNR polimorfizmas (In22-XbaI) VIII faktoriaus gene

III

DNR polimorfizmas (In18-BclII) VIII faktoriaus gene

III

CAG pasikartojančių sekų skaičius hantingtino gene

III

CTG pasikartojančių sekų skaičius DMPK gene

III

CGG pasikartojančių sekų skaičius FMR1 gene

III

CAG pasikartojančios sekų skaičius SCA1 gene

III

DNR polimorfizmas Col1A1 gene

III

DNR polimorfizmas Col1A2 gene

III

Nukleotidų sekos pakitimai PAH gene

III

Nukleotidų sekos pakitimai Col1A1 gene

III

Nukleotidų sekos pakitimai Col1A2 gene

III

______________


B priedas

 

MINIMALŪS ANTRINIO LYGIO VIDAUS LIGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI RADIOLOGIJOS IR ENDOSKOPIJŲ TARNYBAI

 

PERSONALAS

ĮRANGA

DIAGNOSTIKOS METODAI

1. Gydytojai, turintys radiologo licenciją arba rentgeno diagnostikos sertifikatą

1. Ultragarsinė aparatūra

1. Ultragarsiniai tyrimai

2. Gydytojai, turintys echoskopuotojų ir endoskopuotojų sertifikatus

2. Stacionariniai rentgeno aparatai (2–3 darbo vietų)

2. Konvencinės (tradicinės) rentgenodiagnostikos tyrimai(rentgenoskopija, rentgenografija, specialūs tyrimai, panaudojant rentgeno kontrastinius preparatus)

3. Radiologijos laborantai

3. Fibrogastroskopas, rektoromanoskopas

3. Endoskopiniai tyrimai

 

4. Šiuolaikinės radiacinės saugos bei individualios saugos priemonės

 

______________

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

 


C priedas

 

ANTRINIO LYGIO SUBSPECIALIZUOTŲ VIDAUS LIGŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI RADIOLOGIJOS IR ENDOSKOPIJŲ TARNYBAI

 

PERSONALAS

RADIOLOGINĖ ĮRANGA

DIAGNOSTIKOS METODAI

1. Gydytojai radiologai

2. Gydytojai, turintys teisę atlikti echoskopijas ir endoskopijas

3. Radiologijos laborantai

1. Ultragarsinė aparatūra su dopleriniu režimu bei punkciniais priedais

2. Kompiuterinis tomografas

3. Stacionarūs rentgeno aparatai (3 darbo vietų) su EOS ir televizine sistema

4. Palatinis (portatyvinis) R-aparatas

5. Diagnostinės vaizdo kokybės kontrolės sistemos (sensitometrai, densitometrai, pH-metrai ir kt.)

6. Šiuolaikinės radiacinės saugos bei individualios saugos priemonės

7. Automatinio ryškinimo procesoriai ir šiuolaikinė fotolaboratorinė įranga

 

1. Ultragarsiniai tyrimai (taip pat intervenciniai tyrimai)

2. Konvencinės (tradicinės) rentgenodiagnostikos tyrimai (rentgenoskopija, rentgenografija, tomografija bei specialūs tyrimai, panaudojant šiuolaikinius rentgeno ir echokontrastinius preparatus)

3. Endoskopiniai tyrimai

4. Kompiuterinės tomografijos tyrimai

8. Dozimetrai

9. Endoskopinė technika (bronchoskopas, gastroduodenoskopas, kolonoskopas, rektoromanoskopas)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

 


D priedas

 

RADIOLOGINIAI TYRIMAI, PRISKIRIAMI TRETINIO LYGIO PASLAUGOMS

 

1. Kompleksiniai intraartikuliariniai intervenciniai tyrimai, naudojant specialias kontrastines medžiagas

2. Galvos ir stuburo kontrastinė R-grafija (angiografija, pneumoencefalografija, mielografija)

3. Kompleksinis rentgenobronchologinis tyrimas (bronchoskopija su plaučių bioptato paėmimu, kontroliuojant rentgenu)

4. Rentgeno kontrastiniai tyrimai su skaitmeniniu vaizdo apdorojimu

5. Kontrastinės arteriografijos

6. Spiralinė kompiuterinė tomografija

7. Magnetinė branduolinė tomografija

8. Scintigrafija su rotacine gama kamera

9. Židininė vidaus organų biopsija, kontroliuojant ultragarsu

10. Intervencinės gydomosios procedūros, kontroliuojant ultragarsu

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 116, 2002-03-08, Žin., 2002, Nr. 28-1016 (2002-03-16), i. k. 1022250ISAK00000116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių vaikų ir suaugusiųjų antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-487, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2774 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-487

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 606 "Dėl Bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-488, 2005-06-13, Žin., 2005, Nr. 76-2775 (2005-06-18), i. k. 1052250ISAK000V-488

Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo