Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

 

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ir MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52–1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

1.                Už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą:

1.1.             neiškilmingą santuokos įregistravimą                                                   20 litų

1.2.             iškilmingą santuokos įregistravimą                                                       80 litų

1.3.             bažnyčioje ir užsienio valstybėje įregistruotos santuokos
įtraukimą į apskaitą                                                                              15 litų

1.4.             santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaigoje pagal
sutuoktinių, neturinčių nepilnamečių vaikų, tarpusavio susitarimą       110 litų

1.5.             civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą ir pakeitimą,
išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                    12 litų

1.6.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo,
pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą                                 30 litų

1.7.             pakartotinį civilinės būklės  akto įrašo liudijimo išdavimą                   6 litai

1.8.             civilinės būklės akto įrašo kopijos ar nuorašo išdavimą                       2 litai

 

2.                Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos
Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo
dokumentų išdavimą, taip pat dokumentą, patvirtinantį
asmens gyvenamąją vietą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą                                                                                               25 litai

2.1.2.          pratęsimą                                                                                              2 litai

2.1.3.          išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo
priėmimo                                                                                              77 litai

2.2.      kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 7 darbo dienas                                       8 litai

2.3. kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas                                         16 litų

2.4. leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje

ir leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybių piliečiams išdavimą, keitimą                    50 litų

2.5. pirmojo leidimo laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.5.1. šeimos susijungimo atveju                                                                 250 litų

2.5.2. kitais atvejais                                                                                     450 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių mažinama 100 procentų.

 2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų studentams, atvykstantiems stažuoti ar dirbti į Lietuvos Respubliką pagal visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos vykdomą tarptautinę mainų stažuotėmis programą vieneriems metams, užsienio valstybių dėstytojams ir mokslo darbuotojams, atvykstantiems į mokslines stažuotes arba dirbti mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo laikotarpiui iki dvejų mokslo metų pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, taip pat Europos Sąjungos programas, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

4. Iš kartu su užsieniečiu atvykstančių šeimos narių (išskyrus vaikus iki 18 metų) už pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir iš užsieniečio.

2.6. naujo leidimo užsieniečiui laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje išdavimą                                                                  100 litų

Pastaba. Pateikusiam prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui 6 mėnesiams išduodamas leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, už kurio išdavimą valstybės rinkliava mažinama 100 procentų

2.7.             leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje
užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos
pilietybę, ir užsieniečiui iki 18 metų išdavimą                                      50 litų

2.8.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.8.1.          išduodant pirmąjį leidimą nuolat gyventi Lietuvos

                   Respublikoje užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai

                   apsigyventi Lietuvos Respublikoje                                                       250 litų

2.8.2.          kitais atvejais (keičiant, gaunant pirmąjį leidimą nuolat gyventi

                   užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę,

                   bei su juo atvykusiems šeimos nariams ir kt.)                                      50 litų

2.9.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą                         30 litų

2.10.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka asmeniui iki 16 metų ir šešiolikmečiui,
gaunančiam pasą pirmą kartą                                                               6 litai

Pastaba. Už paso išdavimą ir keitimą vaikams invalidams iki 16 metų valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

2.11.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą, keitimą
bendra tvarka senatvės pensininkui                                                      6 litai

2.12.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka kitiems asmenims                                                                      11 litų

2.13.           Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra
tvarka vietoj prarastojo paso                                                                55 litai

2.14.           paso keitimą bendra tvarka pakeitus vardą, pavardę,
dėl netikslių įrašų pase, pasibaigus paso galiojimo laikui                     11 litų

2.15.           paso keitimą bendra tvarka pasui susidėvėjus ar tapus
netinkamam naudoti, sunaudojus vizoms skirtus lapus                        33 litai

2.16.           paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas
nuo prašymo priėmimo                                                                        144 litai

2.17.           paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas
nuo prašymo priėmimo                                                                        77 litai

2.18.           paso galiojimo laiko pratęsimą                                                             6 litai

2.19.           laikinojo piliečio pažymėjimo išdavimą, keitimą                                  1 litas

2.20.           duomenų apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą
įrašymą asmens, atvykusio į Lietuvos Respubliką ar
pakeitusio nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
pase, leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar
gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose                     1 litas

2.21.           informacijos apie gyventojo adresą teikimą                                         3 litai

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           paprastosios vizos išdavimą:

2.23.1.        vienkartinės                                                                                          40 litų

2.23.2.        daugkartinės                                                                                         80 litų

2.23.3.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               28 litai

2.23.4.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              68 litai

2.24.           tranzitinės vizos išdavimą:

2.24.1.        vienkartinės                                                                                          20 litai

2.24.2.        dvikartinės                                                                                           70 litų

2.24.3.        daugkartinės                                                                                         120 litų

2.24.4.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               20 litų

2.24.5.        dvikartinės grupinės (už vieną asmenį)                                                70 litų

2.24.6.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              120 litų

Pastaba. Jeigu viza išduodama ypatingos skubos tvarka (per 24 valandas nuo prašymo priėmimo), valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka (per 72 valandas nuo prašymo priėmimo) – 75 litais, išskyrus vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose.

2.25.           (neteko galios)

2.26.           vizų pratęsimą                                                                                      61 litas

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą                                                                                               25 litai

2.27.2.        pratęsimą                                                                                              2 litai

2.27.3.        išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo
prašymo priėmimo                                                                               77 litai

2.28.           užsieniečio paso išdavimą                                                                    100 litų

2.329.         užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą                                    2 litai

Pastaba. Už pirmojo užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą užsieniečiams, kuriems suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje, valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

2.30.           užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės,
neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
įdarbinimo dokumentų:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         110 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        110 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą 2 metams                                                         220 litų

2.31.           prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atsisakymo nagrinėjimą                                                                        70 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

 

3.                Už licencijos verstis licencijuojama veikla išdavimą
arba perregistravimą:

3.1.             licencijos pardavinėti pirotechnikos priemones
(pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)                            200 litų

3.2.             licencijos gaminti antspaudus, spaudus                                                200 litų

3.3.             licencijos importuoti pirotechnikos priemones
(pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)                            200 litų

3.4.             licencijos pardavinėti civilinius ginklus ir jų šaudmenis,
išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis                200 litų

3.5.             licencijos importuoti civilinius ginklus ir jų šaudmenis,
išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis                200 litų

3.6.             licencijos steigti bei eksploatuoti šaudymo tirus,
šaudyklas, medžioklinius šaudymo stendus                                         200 litų

3.7.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
mažmenine prekyba                                                                             300 litų

3.8.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
mažmenine prekyba ir vaistų gamyba                                                  300 litų

3.9.             licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
didmenine prekyba                                                                              1000 litų

3.10.           licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų
tyrimu ir gamyba                                                                                  800 litų

3.11.           licencijos verstis informacijos apie vaistus
teikimu                                                                                                 300 litų

3.12.           licencijos, patvirtinančios asmens, norinčio verstis asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros praktika                                        66 litai

3.13.           licencijos, suteikiančios įmonei ar įstaigai teisę verstis
sveikatos priežiūros veikla                                                                   150 litų

3.14.           veiklos, susijusios su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, licencijos                                                                              50 litų

3.15.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas                                      66 litai

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                  50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                      500 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos                                                                  500 litų

3.19.           licencijos organizuoti skaitmeninę loteriją                                            10000 litų

3.20.           licencijos organizuoti momentinę loteriją                                             10000 litų

3.21.           licencijos organizuoti bingo loteriją                                                      50000 litų

3.22.           licencijos spausdinti vertybinius popierius ir
dokumentų blankus                                                                              1000 litų

3.23.           licencijos verstis profesiniu mokymu                                                   80 litų

3.24.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus
išdavimą arba perregistravimą                                                              80000 litų

3.25.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,
išdavimą arba perregistravimą                                                              20000 litų

3.26.           licencijos importuoti alų:

3.26.1.        išdavimą                                                                                               2500 litų

3.26.2.        perregistravimą                                                                                     250 litų

3.27.           licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio:

3.27.1.        išdavimą                                                                                               1000 litų

3.27.2.        perregistravimą                                                                                     100 litų

3.28.           licencijos importuoti maistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais:

3.28.1.        išdavimą                                                                                               500 litų

3.28.2.        perregistravimą                                                                                     50 litų

3.29.           licencijos importuoti nemaistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais:

3.29.1.        išdavimą                                                                                               500 litų

3.29.2.        perregistravimą                                                                                     50 litų

3.30.           licencijos importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį:

3.30.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.30.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.31.           licencijos importuoti denatūruotą etilo alkoholį:

3.31.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.31.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.32.           licencijos importuoti techninį etilo alkoholį:

3.32.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.32.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.33.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką:

3.33.1.        išdavimą                                                                                               2000 litų

3.33.2.        perregistravimą                                                                                     200 litų

3.34.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:

3.34.1.        išdavimą                                                                                               4000 litų

3.34.2.        perregistravimą                                                                                     400 litų

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintais alkoholiniais gėrimais išdavimą arba
perregistravimą                                                                                     80000 litų

3.36.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintais alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą
arba perregistravimą                                                                             20000 litų

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintu alumi:

3.37.1.        išdavimą                                                                                               2500 litų

3.37.2.        perregistravimą                                                                                     250 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu:

3.38.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.38.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.39.           licencijos verstis tabako gaminių didmenine prekyba:                         

3.39.1.        išdavimą                                                                                               4000 litų

3.39.2.        perregistravimą                                                                                     400 litų

3.40.           licencijos gaminti alų:

3.40.1.        išdavimą                                                                                               2500 litų

3.40.2.        perregistravimą                                                                                     250 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, išdavimą arba perregistravimą                                         20000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, alkoholinius
gėrimus, denatūruotą ir nedenatūruotą etilo alkoholį
išdavimą arba perregistravimą                                                              80000 litų

3.43.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį
išdavimą arba perregistravimą                                                              80000 litų

3.44.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, natūralaus bičių medaus fermentacijos procese
gautų produktų gėrimus išdavimą arba perregistravimą                        80000 litų

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius:

3.45.1.        išdavimą                                                                                               4000 litų

3.45.2.        perregistravimą                                                                                     400 litų

3.46.           licencijos verstis didmenine prekyba importuotų alkoholinių
gėrimų likučiais                                                                                    6900 litų

3.47.           licencijos verstis didmenine prekyba importuotų alkoholinių
gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, likučiais                                                                           1600 litų

3.48.           licencijos verstis didmenine prekyba importuoto alaus likučiais          210 litų

3.49.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintų alkoholinių gėrimų likučiais                                                6900 litų

3.50.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintų alkoholinių gėrimų (kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų) likučiais                                      1600 litų

3.51.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagaminto alaus likučiais                                                                     210 litų

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą (perregistravimą)                                                                   800 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą arba perregistravimą                                                              800 litų

3.54.           licencijos verstis mažmenine prekyba alumi išdavimą arba
perregistravimą                                                                                     200 litų

3.55.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą arba perregistravimą           800 litų

3.56.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholinių gėrimų
likučiais                                                                                                65 litai

3.57.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholinių gėrimų
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų) likučiais                                                                           65 litai

3.58.           licencijos verstis mažmenine prekyba alaus likučiais                           20 litų

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose
renginiuose, parodose bei mugėse                                                        30 litų

3.60.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alumi masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse                            30 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose
stacionariniuose pastatuose                                                                  60 litų

3.62.           valstybės rinkliavos už licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų) ir alumi kurortinio, poilsio bei turizmo
sezono metu išdavimą dydis nustatomas atitinkamai 3.53 ir
3.54 punktuose nurodytą valstybės rinkliavos dydį dalijant
proporcingai išduodamos licencijos galiojimo laikui

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais                       100 litų

3.64.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminių
likučiais                                                                                                10 litų

3.65.           valstybės rinkliavos už licencijos verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezono metu
išdavimą dydis nustatomas nurodytą 3.63 punkte valstybės
rinkliavos dydį dalijant proporcingai išduodamos licencijos
galiojimo laikui

3.66.           licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu laivais
tarptautiniais maršrutais                                                                        400 litų

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje          200 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą                                                        5500 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius geležinkelio transportu vietiniais
maršrutais                                                                                             2200 litų

3.70.           licencijos vežti keleivius ir krovinius geležinkelio transportu
tarptautiniais maršrutais                                                                        5500 litų

3.71.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius tolimojo
susisiekimo maršrutais                                                                         150 litų

3.72.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
tarptautiniais maršrutais                                                                        200 litų

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            30 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
vietiniais maršrutais                                                                              30 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius
tarptautiniais maršrutais                                                                        250 litų

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių
transportu keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais                    150 litų

3.77.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių
transportu keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais                            25 litai

3.78.           licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo,
adreso, automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus
licenciją arba licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais                    25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius
vietiniais maršrutais                                                                              5 litai

3.80.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            5 litai

Pastaba. Nustatytas 3.71–3.80 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos (licencijos kortelės) galiojimo laikui.

3.81.           sklandytojo licencijos                                                                           60 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos                                                                 80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        180 litų

3.85.           piloto mėgėjo licencijos (moksleiviams ir studentams)                         130 litų

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos                                                        240 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos                         10 litų

3.93.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
pirmojo tipo licencijos                                                                          8000 litų

3.94.           pirmojo tipo licenciją atstojančio Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos leidimo                                                20000 litų

3.95.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           licencijos steigti bendruosius plačiajuosčius bevielio
ryšio tinklus                                                                                         2950 litų

3.98.           licencijos eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio
ryšio tinklus                                                                                         2950 litų

3.99.           licencijos teikti bendrojo plačiajuosčio bevielio ryšio
paslaugas                                                                                              2950 litų

3.100.         licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius
bevielio ryšio tinklus ir teikti plačiajuosčio bevielio ryšio
paslaugas                                                                                              2950 litų

3.101.         licencijos steigti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus                    2950 litų

3.102.         licencijos eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus          2950 litų

3.103.         licencijos teikti judriojo radijo ryšio paslaugas                                     2950 litų

3.104.         licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius judriojo
radijo ryšio tinklus ir teikti judriojo radijo ryšio paslaugas                   2950 litų

3.105.         licencijos teikti radijo (išskyrus laidinį radiją), televizijos
programų siuntimo paslaugas                                                               2950 litų

Pastaba. Valstybės rinkliavos už kelių rūšių licencijų (leidimų) steigti ir eksploatuoti bendruosius telekomunikacijų tinklus ir (arba) teikti telekomunikacijų paslaugas išdavimą arba perregistravimą dydis nustatomas sudėjus nurodytus atitinkamos telekomunikacinės veiklos licencijų (leidimų) išdavimo ir (arba) perregistravimo valstybės rinkliavos dydžius.

3.106.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus
išdavimą arba perregistravimą                                                              2800 litų

3.107.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą,
kitokį gazolį, mazutą (skystąjį kurą) išdavimą arba
perregistravimą                                                                                     100 litų

3.108.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitokį
gazolį, mazutą (skystąjį kurą) šilumos, elektros energijos,
kitoms gamybos reikmėms išdavimą arba perregistravimą                   100 litų

3.109.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus
akcinės bendrovės"Mažeikių nafta" iš užsienio įmonių žaliavų
išdavimą arba perregistravimą                                                              100 litų

3.110.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą mazutą (skystąjį
kurą), dyzeliną (dyzelinius degalus), kitokį gazolį, tiekiamus kaip kuro
atsargos laivams, ir jais prekiauti išdavimą arba perregistravimą          100 litų

3.111.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną,
reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams,
ir jais prekiauti išdavimą arba perregistravimą                                      100 litų

3.112.         licencijos importuoti nefasuotus dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamus
kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti
išdavimą arba perregistravimą                                                              100 litų

3.113.         licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus
išdavimą arba perregistravimą                                                              2800 litų

3.114.         licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitokį
gazolį, mazutą (skystąjį kurą) išdavimą arba perregistravimą               100 litų

3.115.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimą arba perregistravimą                                            2800 litų

3.116.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių
kuru, kitokiu gazoliu, mazutu (skystuoju kuru)
išdavimą arba perregistravimą                                                              100 litų

3.117.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos
produktų likučiais                                                                                450 litų

3.118.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių
kuru, kitokio gazolio, mazuto (skystojo kuro) likučiais                        20 litų

3.119.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių
benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis,

                   skirtomis automobilių transportui išdavimą arba perregistravimą         500 litų

3.120.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių
benzino, dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų

                   automobilių transportui, likučiais                                                         80 litų

                   [Galioja iki 2002-03-01]

3.121.         licencijos Lietuvos Respublikoje supirkti skirtus realizuoti
spalvotųjų metalų ir jų lydinių laužą bei atliekas
išdavimą arba perregistravimą                                                              1000 litų

                   [Galioja nuo 2002-03-01]

3.121.         licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

3.121.1.      išdavimą                                                                                               1000 litų

3.121.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo

                    pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos

                   dublikato išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                        100 litų

                   [Galioja iki 2002-03-01]

3.122.         licencijos Lietuvos Respublikoje supirkti skirtus realizuoti
juodųjų metalų laužą ir jų atliekas išdavimą arba perregistravimą        1000 litų

                   [Galioja nuo 2002-03-01]

3.122.         licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

3.122.1.      išdavimą                                                                                                 1000 litų

3.122.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo

                   ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato

                   išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                                        100 litų

 

3.123.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo, tranzito, eksporto licencijos                                                   120 litų

3.124.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo sertifikato                                                                                100 litų

3.125.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) gamyba                       1500 litų

3.126.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) didmenine
prekyba                                                                                                1500 litų

3.127.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) sandėliavimu               1500 litų

3.128.         banko veiklos licencijos                                                                       175000 litų

3.129.         kredito unijos veiklos licencijos                                                           1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos veiklos licencijos                                            75 litai

3.131.         licencijos verstis jūreivių, Lietuvos Respublikos piliečių
ir nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje asmenų
įdarbinimo Lietuvos ir užsienio laivuose tarpininkavimo
veikla                                                                                                   100 litų

3.132.         licencijos įdarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečius
ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis                          100 litų

3.133.         licencijos taisyti ginklus                                                                       500 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus                                                                     500 litų

3.135.         licencijos gaminti ginklų dalis                                                              500 litų

3.136.         licencijos gaminti šaudmenis                                                                500 litų

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas                 500 litų

3.138.         licencijos gaminti pirotechnikos priemones                                          500 litų

3.139.         licencijos verstis gyvulių veislininkyste                                                100 litų

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus
bei vaistines medžiagas                                                                        300 litų

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas                                                                                            300 litų

3.142.         licencijos verstis didmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis,
jų eksportu, importu                                                                             300 litų

3.143.         licencijos verstis didmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų importu, eksportu                  300 litų

3.144.         licencijos verstis mažmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                          100 litų

3.145.         licencijos verstis mažmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                                                   100 litų

3.146.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu                         1000 litų

3.147.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų didmenine prekyba, įskaitant prekybos
tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu                          1000 litų

3.148.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu                                   600 litų

3.149.         licencijos verstis privačia veterinarine praktika veterinarijos
specialistams                                                                                        77 litai

3.150.         licencijos verstis veterinarijos farmacine veikla fiziniams
asmenims                                                                                             133 litai

3.151.         licencijos gaminti veterinarijos farmacijos produktus
ir veterinarijos farmacijos preparatus                                                   400 litų

3.152.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba įmonėms                               150 litų

3.153.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir gamyba įmonėms               150 litų

3.154.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
medžiagų didmenine prekyba įmonėms                                               500 litų

3.155.         licencijos atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius
darbus:

3.155.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

3.155.2.      perregistravimą                                                                                     50 litų

3.156.         licencijos organizuoti lošimus automatų salonuose:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               10000 litų

3.156.2.            perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.157.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.158.                  licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų

                   lošimus:

3.158.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.158.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.159.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.160.2.      perregistravimą                                                                                       1000 litų

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas išdavimą                                         1200 litų

3.162.         licencijos paskirstyti gamtines dujas išdavimą                                      1200 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas išdavimą                                            1200 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas išdavimą                                              1200 litų

3.165.         licencijos perduoti elektros energiją išdavimą                                      1200 litų

3.166.         licencijos skirstyti elektros energiją išdavimą                                       1200 litų

3.167.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą                 1200 litų

3.168.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą               1200 litų

3.169.         rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                                               1200 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.             leidimo juridiniam asmeniui, įmonei, neturinčiai juridinio
asmens teisių, ar fiziniam asmeniui įvežti į Lietuvos
Respubliką, išvežti iš Lietuvos Respublikos daiktus (prekes),
kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką be Policijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama,
išdavimą                                                                                               50 litų

4.2.             leidimo importuoti (eksportuoti) arba vežti tranzitu per
Lietuvos Respubliką išdavimą:

4.2.1.          daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti
iš jos arba vežti per ją tranzitu be Policijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama
(išskyrus 4.2.2–4.2.4 punktus)                                                             50 litų

4.2.2.          vieną šaunamąjį ginklą                                                                         50 litų

4.2.3.          vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio
įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį                          50 litų

4.2.4.          šaunamųjų ginklų šaudmenis                                                               500 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimų Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš jos) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Gabenant 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus daiktus (prekes) tranzitu, išduodami du leidimai – įvežti (importuoti) ir išvežti (eksportuoti) ir imama 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.

4.3.             leidimo laikyti (funkcionuoti, eksponuoti) šaunamuosius ginklus
ir jų šaudmenis juridinio asmens, jo filialo, įmonės, neturinčios
juridinio asmens teisių, arba jos filialo patalpose išdavimą                  500 litų

4.4.             leidimo laikyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką
juridinio asmens, jo filialo, įmonės, neturinčios juridinio
asmens teisių, arba jos filialo patalpose išdavimą                                 500 litų

4.5.             leidimo vykdyti su antspaudų (spaudų) gamyba susijusią
veiklą konkrečiose patalpose išdavimą                                                500 litų

4.6.             leidimo šaudyti (funkcionuoti) šaudymo tire, šaudykloje,
medžiokliniame šaudymo stende ir laikyti ginklus šiose
patalpose išdavimą                                                                               500 litų

4.7.             leidimo laikyti ir nešioti šaunamuosius ginklus juridinio asmens
arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, darbuotojui
išdavimą                                                                                               10 litų

4.8.             leidimo pasigaminti vieną antspaudą arba spaudą (išskyrus
antspaudą ar spaudą su Lietuvos valstybės ar savivaldybių
herbais) išdavimą                                                                                 10 litų

4.9.             leidimo įsigyti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą fiziniam
asmeniui                                                                                               20 litų

4.10.           leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus ir (ar) šovinius ir (ar)
specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui,
įmonei, neturinčiai juridinio asmens teisių, arba jų
padaliniams                                                                                          10 litų

4.11.           leidimo (sutikimo) parduoti, perdirbti vieną šaunamąjį ginklą
išdavimą                                                                                               10 litų

4.12.           leidimo įsigyti pirotechnikos priemones išdavimą                                10 litų

4.13.           leidimo įsigyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką
išdavimą                                                                                               10 litų

4.14.           leidimo parduoti, taisyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo)
techniką išdavimą                                                                                10 litų

4.15.           leidimo laikyti ir nešioti ginklą išdavimą, pratęsimą                             10 litų

4.16.           egzamino pagal asmens bei turto saugotojų pirminio
parengimo programą laikymą                                                               50 litų

4.17.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą                                                         6 litai

4.18.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo                               50 litų

4.19.           teorinį kelių eismo taisyklių egzamino laikymą                                    30 litų

4.20.           kelių transporto priemonės praktinio vairavimo
egzamino laikymą                                                                                50 litų

4.21.           (neteko galios)

4.22.           (neteko galios)

4.23.           (neteko galios)

4.24.           (neteko galios)

4.25.           (neteko galios)

4.26.           (neteko galios)

4.27.           (neteko galios)

4.28.           (neteko galios)

4.29.           (neteko galios)

4.30.           (neteko galios)

                   Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.31.           pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą),
išdavimą pagal asmens prašymą                                                           8 litai

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.32.           vienkartinio leidimo parduoti vaistus, neįrašytus į
Valstybinį vaistų registrą, išdavimą                                                      50 litų

4.33.           vienkartinio leidimo parduoti etilo alkoholį ir Lietuvos
farmacijos pramonės įmonėse gaminamus vaistus,
neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą                                   20 litų

4.34.           leidimo asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų
pakeitimą                                                                                             20 litų

4.35.           pažymėjimo apie būtinojo aprūpinimo vaistinės
statuso suteikimą išdavimą                                                                   100 litų

4.36.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus
vaistais išdavimą                                                                                  100 litų

4.37.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus
vaistais rekvizitų pakeitimą                                                                  20 litų

4.38.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti tam
tikras medicinos praktikos paslaugas, išdavimą                                    66 litai

4.39.           leidimo–higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą                           20 litų

4.40.           vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį
vaistų registrą                                                                                       35 litai

4.41.           leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą                           5 litai

4.42.           leidimo verstis farmacine veikla (praktika) išdavimą                           66 litai

4.43.           licencijos įmonei verstis farmacine veikla papildymą                          100 litų

4.44.           licencijos įmonei verstis farmacine veikla rekvizitų
pakeitimą                                                                                             50 litų

                   Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinės įstaigų

4.45.           leidimo įsteigti muitinės sandėlį išdavimą:

4.45.1.        uždarąjį (išskyrus uždarąjį sandėlį, kuriame numatoma
laikyti akcizais apmokestinamus alkoholinius gėrimus
bei tabako gaminius)                                                                            20000 litų

4.45.2.        uždarąjį, kuriame numatoma laikyti akcizais apmokestinamus
alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius                                            100000 litų

4.45.3.        atvirąjį (išskyrus steigiamus muitinės įstaigų)                                       50000 litų

4.46.           leidimo laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą                                  200 litų

4.47.           leidimo laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimą                                 200 litų

4.48.           leidimo išdavimą:

4.48.1.        laikinai įvežti prekes                                                                            40 litų

4.48.2.        laikinai išvežti prekes                                                                           40 litų

4.48.3.        steigti laisvąjį sandėlį                                                                            1030 litų

4.49.           paslaugas, susijusias su:

4.49.1.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba

                   jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas sulaikius

                   prekes, įgyvendinimu                                                                           100 litų

4.49.2.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba

                   jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas prieš

                   sulaikant prekes, įgyvendinimu                                                            500 litų

4.49.3.        laisvojo sandėlio aptarnavimu                                                              109000 litų

4.50.           vienkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras
kitoje muitinės įstaigoje išdavimą                                                         80 litų

4.51.           daugkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje
muitinės įstaigoje išdavimą                                                                   100 litų

4.52.           prekės klasifikacijos patvirtinimo akto arba tyrimo
protokolo išdavimą                                                                              60 litų

4.53.           leidimo steigti eksporto ir importo terminalą išdavimą                         250 litų

4.54.           mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją
asmens prašymu                                                                                   50 litų

4.55.           mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą                                    7 litai

4.56.           mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo
bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio
metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi
temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių)
kapiliariškumo nustatymą                                                                    8 litai

4.57.           audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą
analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru,
popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą
spiritometru                                                                                          7 litai

4.58.           tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą,
virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros
nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų
kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę
analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę
analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę,
cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)                           10 litų

4.59.           frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto
kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant,
cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų
kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę
plonasluoksne chromatografija                                                            15 litų

4.60.           distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje
aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio
nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką                                        20 litų

4.61.           alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties
kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę                          30 litų

4.62.           cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto
nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą                              25 litai

4.63.           spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS),
trąšų analizę                                                                                         50 litų

4.64.           analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu
chromasspektrometru (GS-MS)                                                            75 litai

4.65.           tekstilės pluoštų kiekybinę analizę                                                       40 litų

4.66.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.67.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą
ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis
patvirtinimą                                                                                          20 litų

                   Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

4.68.           vertybinių popierių emisijos (išskyrus investicinių bendrovių
 vertybinius popierius), kuria papildomai sukaupiamos piniginės
lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą
ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                       1000 litų

4.69.           investicinių bendrovių (išskyrus investicines kintamojo kapitalo
bendroves) vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos
 piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą,
paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                  1000 litų

4.70.           investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių
popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės
lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą,
paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    2000 litų

4.71.           vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento
įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų
dokumentų išdavimą                                                                            800 litų

4.72.           vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis
kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą
ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                       500 litų

4.73.           emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių
registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų
dokumentų išdavimą                                                                            500 litų

4.74.           oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių
registravimą                                                                                          85 litai

4.75.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai
įgyti ar patikrinti laikymą                                                                     200 litų

4.76.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai
įgyti ar patikrinti laikymą                                                                     100 litų

4.77.           (Neteko galios)

4.78.           leidimo verstis investicijų ir konsultavimo įmonės veikla
išdavimą                                                                                               500 litų

4.79.           leidimo verstis pensijų fondo veikla išdavimą                                      500 litų

4.80.           pensijų programų registravimą ir atitinkamų dokumentų
išdavimą                                                                                               250 litų

4.81.           pensijų programų pakeitimų registravimą                                             100 litų

4.82.           leidimo verstis investicinės bendrovės veikla išdavimą                        500 litų

4.83.           leidimo verstis investicinės bendrovės ir pensijų fondų
valdymo įmonės veikla išdavimą                                                         500 litų

                   Lietuvos banko

4.84.           uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito
įstaigos įregistravimą, perregistravimą                                                  500 litų

4.85.           uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito
įstaigos filialo (skyriaus) įregistravimą, perregistravimą                       300 litų

4.86.           uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito
įstaigos atstovybės įregistravimą, perregistravimą                                 200 litų

4.87.           užsienio banko filialo (skyriaus) įregistravimą                                     300 litų

4.88.           užsienio banko atstovybės įregistravimą                                              200 litų

4.89.           kredito unijos įregistravimą, perregistravimą                                        400 litų

4.90.           centrinės kredito unijos įregistravimą, perregistravimą                         500 litų

4.91.           leidimo naudotis kredito įstaigų registravimo duomenimis:

4.91.1.        vienos kredito įstaigos steigimo akto ar steigimo sutarties
arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties kopijos išdavimą               20 litų

4.91.2.        vienos kredito įstaigos įstatų (nuostatų), statuto su
pakeitimu kopijos išdavimą                                                                  30 litų

4.92.           leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą                                      500 litų

4.93.           leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą                        10000 litų

4.94.           leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą                               600 litų

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.95.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 1 ir 2 dalių parengimą
ir išdavimą                                                                                           50 litų

4.96.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 3 ir daugiau dalių
parengimą ir išdavimą                                                                          80 litų

4.97.           leidimo įvežti naudotas padangas išdavimą                                          2 litai

4.98.           leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius
matavimus išdavimą                                                                             80 litų

4.99.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     150 litų

4.100.         leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės

                   gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.100.1.      vertingųjų mineralų, metalo rūdų

                   išteklius ir žemės gelmių ertmes                                                           2500 litų

4.100.2.      požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius                       500 litų

4.100.3.      kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        200 litų

4.104.                  mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose

žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.104.1.      metams                                                                                                 11 litų

4.104.2.      mėnesiui                                                                                               3 litai

4.104.3.      parai                                                                                                     1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą vaikams iki 16 metų, invalidams, senatvės pensininkams, asmenims bei jų šeimų nariams, kurių žemė arba miškas, priklausantys nuosavybės teise, ribojasi su vandens telkiniu arba jo pakrantės apsaugos juosta, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, bei neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.105.                  mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose

žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.105.1.      žvejoti nėges (parai)                                                                             10 litų

4.105.2.      žvejoti šlakius (mėnesiui)                                                                     50 litų

4.106.                  leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais saugomų

                   teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama žvejyba

                   su leidimais, išdavimą:

4.106.1.      parai                                                                                                     5 litai

4.106.2.      mėnesiui                                                                                               45 litai

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams bei vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.107.         leidimo žvejoti tinkliniu samčiu išdavimą:

4.107.1.      parai                                                                                                     10 litų

4.107.2.      savaitei                                                                                                 50 litų

4.107.3.      mėnesiui                                                                                               100 litų

            Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams bei vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.108.         leidimo medžioti laukinius kanopinius žvėris ir
švelniakailius žvėrelius išdavimą:

4.108.1.      briedžius:

                   patinus                                                                                                 150 litų

                   pateles ar jauniklius                                                                              120 litų

4.108.2.      elnius:

                   patinus                                                                                                 90 litų

                   pateles ar jauniklius                                                                              60 litų

4.108.3.      danielius                                                                                               30 litų

4.108.4.      stirnas                                                                                                   24 litai

4.108.5.      šernus                                                                                                   25 litai

4.109.         leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus,
kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą             5 litai

4.110.         leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros,
švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš
gamtinės aplinkos, išdavimą                                                                 5 litai

4.111.         leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas
zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų,
lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius
gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas,
kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija
naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą                      5 litai

4.112.         leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir
trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą                              5 litai

                   Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos

4.113.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė iki 750 kg įskaitytinai                                                                  100 litų

4.114.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg                   150 litų

4.115.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg                 250 litų

4.116.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg                 300 litų

4.117.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg               350 litų

4.118.         orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo
masė didesnė kaip 20000 kg                                                                400 litų

4.119.         laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.120.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.121.         orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimą                               100 litų

4.122.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.123.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.124.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo
pažymos išdavimą                                                                                50 litų

4.125.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg             100 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg,
bet mažesnė arba lygi 1500 kg                                                             300 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg,
bet mažesnė arba lygi 5670 kg                                                             1000 litų

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg,
bet mažesnė arba lygi 8618 kg                                                             2000 litų

4.130.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg,
bet mažesnė arba lygi 20000 kg                                                           2500 litų

4.131.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai
maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                 3000 litų

4.132.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė
arba lygi 750 kg                                                                                   50 litų

4.133.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg                                         150 litų

4.134.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg                                       500 litų

4.135.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg                                       1000 litų

4.136.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg                                     1250 litų

4.137.         orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko
pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 20000 kg                                                                                      1500 litų

4.138.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg                              50 litų

4.139.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet
mažesnė arba lygi 1500 kg                                                                   75 litai

4.140.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet
mažesnė arba lygi 5670 kg                                                                   250 litų

4.141.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet
mažesnė arba lygi 8618 kg                                                                   500 litų

4.142.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet
mažesnė arba lygi 20000 kg                                                                 625 litai

4.143.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                  750 litų

4.144.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė
mažesnė arba lygi 750 kg                                                                     25 litai

4.145.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg                                         75 litai

4.146.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg                                       250 litų

4.147.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg                                       500 litų

4.148.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg                                     625 litai

4.149.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo
išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė
kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.150.         skrydžio leidimo išdavimą užsienio valstybės orlaiviui,
kai šio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja                1000 litų

4.151.         orlaivio kategorijos pakeitimą                                                              200 litų

4.152.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg                              100 litų

4.153.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet
mažesnė arba lygi 1500 kg                                                                   300 litų

4.154.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet
mažesnė arba lygi 5670 kg                                                                   1000 litų

4.155.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet
mažesnė arba lygi 8618 kg                                                                   2000 litų

4.156.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet
mažesnė arba lygi 20000 kg                                                                 2500 litų

4.157.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali
sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                  3000 litų

4.158.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu
ši programa alternatyvi gamintojo programai                                        1000 litų

4.159.         orlaivio sertifikavimą                                                                           10000 litų

4.160.         orlaivio tipo sertifikato pripažinimą                                                     2000 litų

4.161.         triukšmo sertifikato pripažinimą                                                           100 litų

4.162.         projektavimo organizacijos sertifikavimą                                             5000 litų

4.163.         gamybos organizacijos sertifikavimą                                                    5000 litų

4.164.         orlaivio įkeitimą                                                                                   0,5 procento
                                                                                                             įkeitimo
                                                                                                             sumos

4.165.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba 1 asmuo                                                                         500 litų

4.166.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų                                                      1000 litų

4.167.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba nuo11 iki 50 asmenų                                                     2000 litų

4.168.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų                                                  4000 litų

4.169.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba nuo101 iki 200 asmenų                                                 8000 litų

4.170.         pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai
įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų                                              12000 litų

4.171.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba 1 asmuo                                                                                      250 litų

4.172.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba nuo 2 iki 10 asmenų                                                                    500 litų

4.173.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba nuo11 iki 50 asmenų                                                                   1000 litų

4.174.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba nuo 51 iki 100 asmenų                                                                2000 litų

4.175.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba nuo 101 iki 200 asmenų                                                              4000 litų

4.176.         kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą,
neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje
dirba daugiau kaip 200 asmenų                                                            6000 litų

4.177.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne
daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo
išdavimą                                                                                               5000 litų

4.178.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius
daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo
išdavimą                                                                                               8000 litų

4.179.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne
daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo
išdavimą                                                                                               8000 litų

4.180.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus                                     10000 litų
daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo                        ir 1000 litų už
išdavimą                                                                                               kiekvieną
                                                                                                             kitą orlaivį

4.181.         oro vežėjo pažymėjimo atnaujinimą                                                     valstybės
                                                                                                             rinkliava už
                                                                                                             pažymėjimo
                                                                                                             išdavimą

4.182.         oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą                                         50 procentų
                                                                                                             valstybės
                                                                                                             rinkliavos už
                                                                                                             pažymėjimo
                                                                                                             išdavimą

4.183.         oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose
įrašymą, kai nereikia sertifikuoti                                                          1000 litų

4.184.         oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose                       valstybės
įrašymą, kai reikia sertifikuoti                                                              rinkliava už
                                                                                                             pažymėjimo
                                                                                                             išdavimą

4.185.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.186.         naujų reguliariųjų vietinių maršrutų tvirtinimą                                      500 litų

4.187.         naujų reguliariųjų tarptautinių maršrutų tvirtinimą                                15000 litų

4.188.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir
tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                           30000 litų

4.189.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir
tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                           18000 litų

4.190.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus,
įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                       9000 litų

4.191.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams,
įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                       2700 litų

4.192.         tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių
sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti
pažymėjimo išdavimą                                                                          30000 litų

4.193.         tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių
sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo
išdavimą                                                                                               18000 litų

4.194.         netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus sistemos
įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                       9000 litų

4.195.         tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą                          50 procentų
                                                                                                             valstybės
                                                                                                             rinkliavos,
                                                                                                             nustatytos už
                                                                                                             tinkamumo
                                                                                                             arba registra-
                                                                                                             vimo ir tinka-
                                                                                                             mumo naudoti
                                                                                                             pažymėjimo
                                                                                                             išdavimą

4.196.         papildomos kvalifikacijos suteikimą civilinės
aviacijos skrydžių dispečeriui                                                              50 litų

4.197.         papildomos kvalifikacijos suteikimą civilinės
aviacijos pilotui ir skrydžių vadovo mokiniui                                      40 litų

4.198.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.199.         užsienyje išduotos techniko (inžinieriaus) licencijos
pripažinimą                                                                                          125 litai

4.200.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato
piloto licencijos pripažinimą                                                                90 litų

4.201.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir
avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis – taikoma 4.200 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

4.202.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui
(inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                         20 litų

4.203.         papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir
pilotui mėgėjui                                                                                     40 litų

4.204.         papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui,
avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam
inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui                     60 litų

4.205.         už SPT ir instruktoriaus kvalifikacijos suteikimą                                  200 litų

4.206.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato išdavimą
arba pavardės joje pakeitimą                                                                50 litų

4.207.         civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą:

4.207.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui                      10 litų

4.207.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos
pilotui, avialinijų transporto pilotui ir skraidančiajam
inžinieriui                                                                                             20 litų

4.208.         skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą                            30 procentų
                                                                                                             valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už licencijos,
                                                                                                             nurodytos
                                                                                                             3.81–3.92
                                                                                                             punktuose,
                                                                                                             išdavimą

4.209.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos)
galiojimo laiko pratęsimą:

4.209.1.      sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui                        15 procentų
ir orlaivių palydovui                                                                             valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už licencijos,
                                                                                                             nurodytos
                                                                                                             3.81, 3.83,
                                                                                                             3.84, 3.85
                                                                                                             ir 3.86
                                                                                                             punktuose,
                                                                                                             išdavimą

4.209.2.      inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui,                                25 procentai
skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui                                        valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už licencijos,
                                                                                                             nurodytos
                                                                                                             3.82, 3.87,
                                                                                                             3.90 ir 3.91
                                                                                                             punktuose,
                                                                                                             išdavimą

4.209.3.      komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto                             10 procentų
pilotui                                                                                                   valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už licencijos,
                                                                                                             nurodytos
                                                                                                             3.88 ir 3.89
                                                                                                             punktuose,
                                                                                                             išdavimą

4.210.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos)                       50 procentų
atnaujinimą                                                                                          valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už specialisto
                                                                                                             licencijos,
                                                                                                             nurodytos
                                                                                                             3.81–3.91
                                                                                                             punktuose,
                                                                                                             išdavimą

4.211.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo
organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų
išdavimą                                                                                               300 litų

4.212.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo
organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba
atnaujinimą                                                                                          150 litų

4.213.         pakeitimus rengiančių civilinės aviacijos specialistus
mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime                               50 litų

4.214.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą                          500 litų

4.215.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        150 litų

4.216.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą                                                  250 litų

4.217.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.218.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.219.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės
aviacijos specialistams                                                                         20 litų

4.220.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės
aviacijos specialistams                                                                         10 litų

4.221.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės
aviacijos specialistams                                                                         20 litų

4.222.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams               5 litai

                   Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

4.223.         vidaus vandenų uostų įregistravimą                                                     250 litų

4.224.         vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą                                             150 litų

4.225.         kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo
išdavimą                                                                                               40 litų

4.226.         kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų
specialistui                                                                                           30 litų

4.227.         pažymėjimo išdavimą vidaus vandenų specialistui                              20 litų

4.228.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           10 litų

4.229.         diplomo patvirtinimą                                                                            10 litų

4.230.         pažymos, pažymos dublikato išdavimą                                                10 litų

4.231.         laivo įkeitimo sutarties įregistravimą                                                    25 litai

4.232.         laivo žurnalo tvirtinimą, išdavimą, įregistravimą                                  20 litų

4.233.         laivo bilieto išdavimą                                                                           20 litų

4.234.         laivo nuosavybės liudijimo išdavimą                                                   20 litų

4.235.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos
valstybės vėliava išdavimą                                                                   20 litų

4.236.         kitų dokumentų išdavimą                                                                     20 litų

4.237.         profesinių žinių tikrinimą (keliant kvalifikaciją)                                  10 litų

4.238.         pareiškimų pildymą savininkui prašant                                                10 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.223–4.238 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

4.239.         jūrų laivo įregistravimą Laivų registre                                                  400 litų

4.240.         jūrų–upių laivo įregistravimą Laivų registre                                         200 litų

4.241.         upių laivo įregistravimą Laivų registre                                                  200 litų

4.242.         katerio įregistravimą Laivų registre                                                       11 litų

4.243.         jachtos įregistravimą Laivų registre                                                      8 litai

4.244.         kitokio motorinio laivo įregistravimą Laivų registre                             6 litai

4.245.         nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre                                      6 litai

4.246.         jūrų laivo išregistravimą iš Laivų registro                                             300 litų

4.247.         jūrų–upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                    150 litų

4.248.         upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                            150 litų

4.249.         katerio išregistravimą iš Laivų registro                                                 6 litai

4.250.         jachtos išregistravimą iš Laivų registro                                                 6 litai

4.251.         kitokio motorinio laivo išregistravimą iš Laivų registro                        3 litai

4.252.         nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro                                 3 litai

Pastabos: 1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą.

2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.253.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių
transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais
maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                          18 litų

4.254.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio
leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms
kelių transporto priemonėms                                                                100 litų

4.255.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio
valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes
išdavimą                                                                                               25 litai

4.256.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis,
skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba
per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos
Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.257.         reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto
atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                40 litų

4.258.         reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto
atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                35 litai

4.259.         leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos
Respublikos vežėjams įforminimą                                                       17 litų

4.260.         daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto
priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos
Respublikos vežėjams                                                                          50 litų

4.261.         leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto
priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą
Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams                                          50 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę,
išdavimą                                                                                               500 litų

4.263.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę,
pratęsimą                                                                                              250 litų

4.264.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          3 litai

4.265.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio
valstybes, išdavimą                                                                              10 litų

4.266.         darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto
priemonių vairuotojams                                                                       8 litai

4.267.         licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio
asmens profesinės kvalifikacijos egzaminą                                          150 litų

4.268.         vairuotojų mokymo grupės sąrašo įregistravimą                                   5 litai
                                                                                                             už narį

4.269.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio
pavojingus krovinius, egzaminą                                                           40 litų

4.270.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens
kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą                                                 5 litai

4.271.         keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone
savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                           17 litų

4.272.         krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone
savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                           17 litų

4.273.         pažymėjimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą rengti
kelių transporto priemonių vairuotojus, išdavimą ir
perregistravimą                                                                                     60 litų

4.274.         leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo
maršrutą išdavimą                                                                                10 litų

4.275.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio
sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)                                                      10 litų

4.276.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio
sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)                                      20 litų

4.277.         autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą                                              5 litai

4.278.         įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio
perdirbimo ar smulkiaserijinės gamybos (nuo 2 iki 500
vienetų per metus) derinimą                                                                 850 litų

4.279.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių
nevienetinio perdirbimo ar smulkiaserijinės gamybos
pratęsimą                                                                                              125 litai

4.280.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo
kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių
gamintojo indentifikavimo kodo WPMI suteikimą šalies
gamintojams                                                                                         220 litų

4.281.         vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę                                   20 litų
                                                                                                             (eksperto vie-
                                                                                                             nos valandos
                                                                                                             įkainis)

4.2811.        už sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms
 šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms
 transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto
produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą,
 pratęsimą ar atnaujinimą                                                                     80 litų

                   Valstybinės geležinkelio inspekcijos

4.282.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.283.         objekto (riedmens, konteinerio) įregistravimą registre                          15 litų

4.284.         objekto (riedmens, konteinerio) duomenų pakeitimą registre               9 litai

                   Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos

4.285.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą
nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                  10 litai

4.286.         leidimo įsigyti distiliuotą etilo alkoholio aldehidų
frakciją išdavimą                                                                                  10 litai

4.287.         leidimo įsigyti etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą                     10 litai

4.288.         leidimo įvežti alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikoje
organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, taip pat
alkoholinių gėrimų pavyzdžius išdavimą                                             300 litų

4.289.         leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų
ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam
tikrą kiekį išdavimą                                                                              300 litų

4.290.         licencijų importuoti alkoholio produktus ir tabako gaminius
ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos
pavadinimais, sandėlių adresais ir panašiai (už kiekvieną
papildomą įrašą)                                                                                   100 litų

                   Valstybinio turizmo departamento

4.291.         gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą                  5 litai

4.292.         turizmo informacijos centrų pažymėjimų (sertifikatų)
išdavimą                                                                                               100 litų

                   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

4.293.         veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų
įrašymą į Valstybinį vaistų registrą                                                       32 litai

4.294.         transporto priemonių maisto produktams gabenti higienos
paso išdavimą                                                                                      10 litų

                   Technikos priežiūros tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

4.295.         potencialiai pavojingų įrenginių projektavimo, gamybos,
montavimo, remonto ir rekonstravimo liudijimo,
taip pat potencialiai pavojingo įrenginio pripažinimo
tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimo išdavimą                                     600 litų

4.296.         potencialiai pavojingų įrenginių registravimą                                       150 litų

4.297.         leidimo eksploatuoti įregistruotus įrenginius išdavimą                          400 litų

4.298.         slėginio įrenginio hidraulinį bandymą                                                  150 litų

4.299.         slėginio įrenginio vidaus apžiūrą                                                          200 litų

4.300.         slėginio įrenginio orinę apžiūrą                                                            120 litų

4.301.         slėginio įrenginio dalinį techninį patikrinimą                                        120 litų

4.302.         kėlimo įrenginio visišką techninį patikrinimą                                       160 litų

4.303.         kėlimo įrenginio dalinį techninį patikrinimą                                         120 litų

Pastaba. Šie valstybės rinkliavos dydžiai taikomi valstybinėms potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigoms.

                   Krašto apsaugos ministerijos

4.304.         leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu pirmosios
pavojingumo klasės krovinius išdavimą                                               44 litai

4.305.         leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos
institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius
ginklus ir jų šaudmenis išdavimą                                                          44 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvežti pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

                   Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

4.306.         registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos
fitosanitariniame registre                                                                      100 litų

4.307.         registro objekto perregistravimą arba registracijos
atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame
registre                                                                                                 30 litų

4.308.         vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos
Respublikos fitosanitariniame registre                                                  30 litų

4.309.         registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams
asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)                            5 litai

                   Kitų institucijų

4.310.         naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse
esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis:

4.310.1.      iki 3 registravimo duomenų                                                                  5 litai

4.310.2.      kiekvienu papildomu registravimo duomeniu                                      2 litai,
                                                                                                             bet ne daugiau
                                                                                                             kaip 25 litai

4.310.3.      visais registravimo duomenimis                                                           25 litai

4.311.         atestuoto auditoriaus kvalifikacinį egzaminą                                        50 litų

4.312.         įmonės ir organizacijos, išskyrus politines partijas,
politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas,
labdaros bei paramos organizacijas, bankus ir kitas kredito
įstaigas, įregistravimą, perregistravimą ir atitinkamų dokumentų
išdavimą (išskyrus tuos atvejus, kai tai reikia atlikti dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pasikeitimo):

4.312.1.      individualios (personalinės) įmonės                                                     200 litų

4.312.2.      tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos,
žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės
įmonės, kooperatinės bendrovės                                                          400 litų

4.312.3.      uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės                               500 litų

4.312.4.      visų rūšių įmonių filialo, atstovybės                                                     50 procentų
                                                                                                             valstybės
                                                                                                             rinkliavos
                                                                                                             už įmonės
                                                                                                             įregistravimą

4.312.5.      įmonių susivienijimo (asociacijos), kooperatinių bendrovių
sąjungos (asociacijos), Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų ir jų asociacijos                                                                 800 litų

4.312.6.      užsienio valstybių  įmonių filialų (išskyrus užsienio
valstybių bankų filialus (skyrius), atstovybės                                       300 litų

4.312.7.      kitos organizacijos                                                                                300 litų

4.313.         įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba bendrosios
jungtinės veiklos sutarties dokumentų kopijos išdavimą                      15 litų

4.314.         įmonės įstatų su pakeitimais kopijos išdavimą                                     25 litai

4.315.         Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir lietuvių
kalbos egzamino laikymą                                                                     20 litų

4.316.         leidimo išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes
ar antikvarinius daiktus                                                                        7 litai

4.317.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis
akredituotos įstaigos veikla, išdavimą                                                  50 litų

4.318.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis
akredituotos įmonės veikla, performinimą                                           25 litai

4.319.         leidimo steigti neapmuitinamą parduotuvę:

4.319.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

4.319.2.      perregistravimą                                                                                     50 litų

4.320.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų
techninę apžiūrą                                                                                   10 litų

4.321.         traktorių priekabų techninę apžiūrą                                                      5 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už neplaninę 1 arba 2 mašinų techninę apžiūrą šių mašinų buvimo vietoje imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.

4.322.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų
valstybinio numerio ženklo išdavimą                                                   25 litai

4.323.         traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų
techninio paso arba techninio talono išdavimą                                     10 litų

4.324.         leidimo verstis nelicencijuojama telekomunikacijų
veikla išdavimą arba perregistravimą                                                   100 litų

4.325.         įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo
išdavimą                                                                                               10000 litų

4.326.         fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto
pažymėjimo išdavimą                                                                          2000 litų

4.327.         leidimo mokyti išdavimą                                                                      80 litų

4.328.         Gyventojų registro tarnybos duomenų teikimą                                     5 litai

                            Valstybinės lošimų priežiūros  komisijos

4.329.         leidimo verstis draudimo brokerio veikla išdavimą                                200 litų

4.330.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                        20000 litų

4.331.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                              20000 litų

4.332.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                              30000 litų

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos

teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo

4.333          paslaugas suteikimą:

4.333.1.      fiziniam asmeniui                                                                                 200 litų

4.333.2.      juridiniam asmeniui                                                                              300 litų

4.334.         dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą                                     50 litų

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

4.335.         licencijos perduoti gamtines dujas papildymą                                      260 litų

4.336.         licencijos paskirstyti gamtines dujas papildymą                                   260 litų

4.337.         licencijos laikyti gamtines dujas papildymą                                          260 litų

4.338.         licencijos tiekti gamtines dujas papildymą                                            260 litų

Ūkio ministerijos

4.339.         licencijos perduoti elektros energiją pakeitimą                                     800 litų

4.340.         licencijos skirstyti elektros energiją pakeitimą                                      800 litų

4.341.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą               800 litų

4.342.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą              800 litų

4.343.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                                                                               100 litų

4.344.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                        20 litų

4.345.         licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) šilumos, elektros energijos, kitoms gamybos reikmėms papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                                           20 litų

4.346.         licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ iš užsienio įmonių žaliavų, papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                                                                 20 litų

4.347.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą mazutą (skystąjį kurą), dyzeliną (dyzelinius degalus), kitus gazolius, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                        20 litų

4.348.         licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną, reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                                           20 litų

4.349.         licencijos importuoti nefasuotą dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamą kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą *   20 litų

4.350.         licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                                                               100 litų

4.351.         licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, mazutą (skystąjį kurą) papildymą ar  rekvizitų patikslinimą *                                            20 litų

4.352.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                          100 litų

4.353.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitais gazoliais, mazutu (skystuoju kuru) papildymą ar rekvizitų patikslinimą *               20 litų

4.354.         rinkos operatoriaus licencijos pakeitimą                                                   1000 litų

Savivaldybių

4.355.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, papildymą ar rekvizitų patikslinimą *                                                                          100 litų

___________________

*          Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

 

––––––––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš institucijų teikiamas paslaugas.

2. Valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais  arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugas, buvimo vietą.

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį ir datą.

5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatytais terminais.

––––––––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS, BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2002-02-14)

                  anrups@lrs.lt