Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

 

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ir MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52–1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo  1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

1.                Už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą:

1.1.             neiškilmingą santuokos įregistravimą                                                   20 litų

1.2.             iškilmingą santuokos įregistravimą                                                       80 litų

1.3.             bažnyčioje ir užsienio valstybėje įregistruotos santuokos
įtraukimą į apskaitą                                                                              15 litų

1.4.             (neteko galios)

1.5.             civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą ir pakeitimą,
išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                    12 litų

1.6.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo,
pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą                                 30 litų

1.7.             pakartotinį civilinės būklės  akto įrašo liudijimo išdavimą                   6 litai

1.8.             civilinės būklės akto įrašo kopijos ar nuorašo išdavimą                       2 litai

1.9.             užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą                15 litų

1.10.           civilinės santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą                            15 litų

1.11            pažymų apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio       15 litų

                   valstybėje, išdavimą

1.12.                      užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo

                   įskaitymą į apskaitą                                                                              15 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

 

2.                Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos
Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo
dokumentų išdavimą, taip pat dokumentą, patvirtinantį
asmens gyvenamąją vietą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą                                                                                               25 litai

2.1.2.          pratęsimą                                                                                              2 litai

2.1.3.          išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo
priėmimo                                                                                              77 litai

2.2.      kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 7 darbo dienas                                       8 litai

2.3. kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos

Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas                                         16 litų

2.4. leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje

ir leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

Europos Sąjungos valstybių piliečiams išdavimą, keitimą                    50 litų

2.5. pirmojo leidimo laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.5.1. šeimos susijungimo atveju                                                                 250 litų

2.5.2. kitais atvejais                                                                                     450 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių mažinama 100 procentų.

 2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą, valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, jeigu jie:

3.1. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti mokslo ir studijų ar švietimo įstaigose mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo arba yra priimti mokytis ar studijuoti švietimo ar mokslo ir studijų įstaigose arba kelti kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, taip pat Europos Sąjungos programas, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika;

3.2. yra studentai, atvykstantys stažuoti ar dirbti į Lietuvos Respubliką pagal visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų vykdomas tarptautines mainų stažuotėmis programas vieneriems metams.

4. Iš kartu su užsieniečiu atvykstančių šeimos narių (išskyrus vaikus iki 18 metų) už pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir iš užsieniečio.

2.6. naujo leidimo užsieniečiui laikinai apsigyventi

Lietuvos Respublikoje išdavimą                                                                  100 litų

Pastaba. Pateikusiam prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui 6 mėnesiams išduodamas leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, už kurio išdavimą valstybės rinkliava mažinama 100 procentų

2.7.             leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje
užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos
pilietybę, ir užsieniečiui iki 18 metų išdavimą                                      50 litų

2.8.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.8.1.          išduodant pirmąjį leidimą nuolat gyventi Lietuvos

                   Respublikoje užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai

                   apsigyventi Lietuvos Respublikoje                                                       250 litų

2.8.2.          kitais atvejais (keičiant, gaunant pirmąjį leidimą nuolat gyventi

                   užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę,

                   bei su juo atvykusiems šeimos nariams ir kt.)                                      50 litų

2.9.             (neteko galios)

2.10.           asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                        10 litų

2.11.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams,

                   kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos

                   amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio

                   draudimo pensijų įstatyme                                                                   30 litų

2.12.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka kitiems

                   Lietuvos Respublikos piliečiams                                                          60 litų

Priedas papildomas 2.121 punktu nuo 2003 m. spalio 1 d.:

2.121.           tarnybinio paso išdavimas, keitimas                                                                60 litų

 

Pastaba. Jeigu pasas išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 60 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 30 litų.

2.13.           (neteko galios)

2.14.           (neteko galios)

2.15.           (neteko galios)

2.16.           (neteko galios)

2.17.           (neteko galios)

2.18.           (neteko galios)

2.19.           laikinojo pažymėjimo išdavimą, keitimą                                              1 litas

2.20.           dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą,                          2 litai

išdavimą asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą

2.21.           informacijos apie gyventojo adresą teikimą                                         3 litai

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           paprastosios vizos išdavimą:

2.23.1.        vienkartinės                                                                                          40 litų

2.23.2.        daugkartinės                                                                                         80 litų

2.23.3.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               28 litai

2.23.4.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              68 litai

2.24.           tranzitinės vizos išdavimą:

2.24.1.        vienkartinės                                                                                          20 litai

2.24.2.        dvikartinės                                                                                           70 litų

2.24.3.        daugkartinės                                                                                         120 litų

2.24.4.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               20 litų

2.24.5.        dvikartinės grupinės (už vieną asmenį)                                                70 litų

2.24.6.        daugkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                              120 litų

Pastaba. 1. Jeigu viza išduodama ypatingos skubos tvarka (per 24 valandas nuo prašymo priėmimo), valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka (per 72 valandas nuo prašymo priėmimo) – 75 litais, išskyrus vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose.

            2. Užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, valstybės rinkliava už vizos išdavimą ir pratęsimą mažinama 100 procentų.

 

2.25.           (neteko galios)

2.26.           vizų pratęsimą                                                                                      61 litas

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą                                                                                               25 litai

2.27.2.        pratęsimą                                                                                              2 litai

2.27.3.        išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo
prašymo priėmimo                                                                               77 litai

2.28.           užsieniečio paso išdavimą                                                                    100 litų

2.329.         užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą                                    2 litai

Pastaba. Už pirmojo užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą užsieniečiams, kuriems suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje, valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

2.30.           užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės,
neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
įdarbinimo dokumentų:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         110 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        110 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą 2 metams                                                         220 litų

2.31.           prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atsisakymo nagrinėjimą                                                                        70 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

 

3.                Už licencijos verstis licencijuojama veikla išdavimą
arba perregistravimą:

3.1.             licencijos parduoti civilines pirotechnikos priemones:

3.1.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.1.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.2.             licencijos gaminti antspaudus:

3.2.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.2.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.3.             licencijos importuoti civilines pirotechnikos priemones:

3.3.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.3.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.31.            licencijos eksportuoti civilines pirotechnikos priemones:

3.31.1.         išdavimą                                                                                               200 litų

3.31.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

 

3.4.

licencijos prekiauti ginklais, šaudmenimis, jų dalimis:

 

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

 

3.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.5.

licencijos importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis:

 

 

3.5.1.

išdavimą

200 litų

 

3.5.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.6.

licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

 

3.6.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

3.61.

licencijos nuomoti ginklus:

 

 

3.61.1.

išdavimą

200 litų

 

3.61.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3.7.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole ir pardavimu (išdavimu) vaistinėse fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą

300 litų

3.8.

licencijos verstis vaistų gamyba vaistinėse, kokybės kontrole, vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu) ir pardavimu (išdavimu) fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą

300 litų

3.9.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų didmeniniu platinimu, kokybės kontrole išdavimą

1000 litų

3.10.

licencijos verstis pramonine vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole, pagamintų preparatų pardavimu juridiniams asmenims, turintiems teisę verstis farmacine veikla, išdavimą

800 litų

3.11.

licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą

300 litų

3.111.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės kontrole išdavimą

300 litų

3.12.           licencijos, patvirtinančios asmens, norinčio verstis asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros praktika                                        66 litai

3.13.           licencijos, suteikiančios įmonei ar įstaigai teisę verstis
sveikatos priežiūros veikla                                                                   150 litų

3.14.           veiklos, susijusios su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, licencijos                                                                              50 litų

3.15.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti asmens
ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas                                      66 litai

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                  50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                      500 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos                                                                  500 litų

3.19.           licencijos organizuoti skaitmeninę loteriją                                            10000 litų

3.20.           licencijos organizuoti momentinę loteriją                                             10000 litų

3.21.           (neteko galios)

3.22.                      licencijos spausdinti vertybinius popierius, dokumentų

                   blankus ir banderoles apdorotam tabakui, etilo alkoholiui

                   ir alkoholiniams gėrimams ženklinti                                                     1800 litų

3.23.           licencijos verstis profesiniu mokymu                                                   80 litų

3.24.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.25.           licencijos importuoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų,
išdavimą                                                                                               20000 litų

3.26.           licencijos importuoti alų išdavimą                                                        2500 litų

3.27.           licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio, išdavimą    1000 litų

3.28.           licencijos importuoti maistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais, išdavimą                                                  500 litų

3.29.           licencijos importuoti nemaistinius alkoholinius tirpalus su
kvapiųjų medžiagų priedais, išdavimą                                                  500 litų

3.30.           licencijos importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį:

3.30.1.        išdavimą                                                                                               700 litų

3.30.2.        perregistravimą                                                                                     70 litų

3.31.           licencijos importuoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                     700 litų

3.32.           licencijos importuoti techninį etilo alkoholį išdavimą                           700 litų

3.33.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką išdavimą               2000 litų

3.34.           licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius išdavimą                        4000 litų

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais išdavimą                                                            80000 litų

3.36.           licencijos verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą                      20000 litų

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba alumi išdavimą                           2500 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje
pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą                              700 litų

3.39.           licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą         4000 litų

3.40.           licencijos gaminti alų išdavimą                                                             2500 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, išdavimą                                                                          20000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, alkoholinius
gėrimus, denatūruotą ir nedenatūruotą etilo alkoholį
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.43.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį
išdavimą                                                                                               80000 litų

3.44.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius
gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
22 procentų, natūralaus bičių medaus fermentacijos procese
gautų produktų gėrimus išdavimą                                                         80000 litų

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                                        4000 litų

3.46.           (neteko galios)

3.47.           (neteko galios)

3.48.           (neteko galios)

3.49.           (neteko galios)

3.50.           (neteko galios)

3.51.           (neteko galios)

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą                                                                                               800 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą                                                                                               800 litų

3.54.                      licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 8,5 procento, išdavimą                                                           200 litų

3.55.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą                                            800 litų

3.56.           (neteko galios)

3.57.           (neteko galios)

3.58.           (neteko galios)

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose
renginiuose, parodose bei mugėse                                                        30 litų

3.60.                      vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose,

                   parodose bei mugėse išdavimą                                                             30 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose
stacionariniuose pastatuose                                                                  60 litų

3.62.           licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio

                   ir turizmo sezonų metu išdavimą:
3.62.1.        alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 22 procentų                                                                            200 litų

3.62.2.                alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento                                     100 litų

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą        100 litų

3.64.           (neteko galios)

3.65.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą                             50 litų

3.66.           licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu laivais
tarptautiniais maršrutais                                                                        400 litų

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje          200 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą                                                        5500 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius geležinkelio transportu vietiniais
maršrutais                                                                                             2200 litų

3.70.           licencijos vežti keleivius ir krovinius geležinkelio transportu
tarptautiniais maršrutais                                                                        5500 litų

3.71.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio ir tolimojo

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          150 litų

3.72.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą                                            200 litų

3.721.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą                                        200 litų

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            30 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo

                   maršrutais išdavimą                                                                              30 litų

3.741.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          30 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais

išdavimą                                                                                               250 litų

3.751.          kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              250 litų

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu

                   krovinius vidaus arba tarptautiniais maršrutais išdavimą, pratęsimą     150 litų

3.77.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais

                   tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 150 litų

3.771.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                                         100 litų

Pastaba. Nustatytas 3.76–3.771 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui.

 

3.78.           licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo,
adreso, automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus
licenciją arba licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais                    25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti

keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą,

                   pratęsimą                                                                                              5 litai

3.791.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius

                   lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                             5 litai

3.80.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius

lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą                            5 litai

3.81.           sklandytojo licencijos                                                                           50 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos                                                                 80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        100 litų

3.85.           (neteko galios)

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos                                                        100 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos                         10 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie, vykdydami valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją, 3.81–3.92 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

 

3.93.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
pirmojo tipo licencijos                                                                          8000 litų

3.94.           pirmojo tipo licenciją atstojančio Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos leidimo                                                20000 litų

3.95.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           (neteko galios)

3.98.           (neteko galios)

3.99.           (neteko galios)

3.100.         (neteko galios)

3.101.         (neteko galios)

3.102.         (neteko galios)

3.103.         (neteko galios)

3.104.         (neteko galios)

3.105.         (neteko galios)

3.106.                  licencijos verstis prekyba importuojamais nefasuotais naftos

                   produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.107.         (neteko galios)

3.108.         (neteko galios)

3.109.         (neteko galios)

3.110.                  licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje

                   pagamintu nefasuotu skystuoju kuru (mazutu), dyzelinu (dyzeliniais

                   degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams,

                   išdavimą                                                                                               100 litų

3.111.                  licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje

                   pagamintu nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie

                   tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, išdavimą                                 100 litų

3.112.         (neteko galios)

3.112.                  licencijos verstis prekyba eksportuojamais nefasuotais naftos

                   produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.114.         (neteko galios)

3.115.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.116.         (neteko galios)

3.117.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos
produktų likučiais                                                                                450 litų

3.118.                  (neteko galios)

3.119.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu,

                   dyzelinu (dyzeliniais  degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis

                   autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą                              500 litų

3.120.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino,

                   dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto

                   priemonėms, biodyzelino likučiais                                                       80 litų

3.121.         licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

3.121.1.      išdavimą                                                                                               1000 litų

3.121.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo

                    pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos

                   dublikato išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                        100 litų

3.122.         licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

3.122.1.      išdavimą                                                                                                 1000 litų

3.122.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo

                   ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato

                   išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                                        100 litų

3.123.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo, tranzito, eksporto licencijos                                                   120 litų

3.124.         kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
importo sertifikato                                                                                100 litų

3.125.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) gamyba                       1500 litų

3.126.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) didmenine
prekyba                                                                                                1500 litų

3.127.         licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) sandėliavimu               1500 litų

3.128.         banko veiklos licencijos                                                                       175000 litų

3.129.         kredito unijos veiklos licencijos                                                           1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos veiklos licencijos                                            75 litai

3.131.         licencijos verstis jūreivių, Lietuvos Respublikos piliečių
ir nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje asmenų
įdarbinimo Lietuvos ir užsienio laivuose tarpininkavimo
veikla                                                                                                   100 litų

3.132.         licencijos įdarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečius
ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis                          100 litų

3.133.         licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.133.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus:

3.134.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.134.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.135.         licencijos gaminti ginklų dalis:

3.135.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.135.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.136.         licencijos gaminti šaudmenis ir jų dalis:

3.136.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.136.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas                 500 litų

3.138.         licencijos gaminti pirotechnikos priemones                                          500 litų

3.139.         licencijos verstis gyvulių veislininkyste                                                100 litų

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus
bei vaistines medžiagas                                                                        300 litų

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas                                                                                            300 litų

3.142.         licencijos verstis didmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis,
jų eksportu, importu                                                                             300 litų

3.143.         licencijos verstis didmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų importu, eksportu                  300 litų

3.144.         licencijos verstis mažmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                          100 litų

3.145.         licencijos verstis mažmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                                                   100 litų

3.146.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu                         1000 litų

3.147.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų didmenine prekyba, įskaitant prekybos
tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu                          1000 litų

3.148.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu                                   600 litų

3.149.         licencijos verstis privačia veterinarine praktika veterinarijos
specialistams                                                                                        77 litai

3.150.         licencijos verstis veterinarijos farmacine veikla fiziniams
asmenims                                                                                             133 litai

3.151.         licencijos gaminti veterinarijos farmacijos produktus
ir veterinarijos farmacijos preparatus                                                   400 litų

3.152.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba įmonėms                               150 litų

3.153.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir gamyba įmonėms               150 litų

3.154.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
medžiagų didmenine prekyba įmonėms                                               500 litų

3.155.         licencijos atlikti:

3.155.1.      geodezinius darbus:

3.155.1.1.   išdavimą                                                                                               50 litų

3.155.1.2.   pakartotinį išdavimą                                                                             30 litų

3.155.2.      topografinius ir kartografinius darbus:

3.155.2.1.   išdavimą                                                                                               50 litų

3.155.2.2.   pakartotinį išdavimą                                                                             30 litų

3.156.         licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               10000 litų

3.156.2.            perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.157.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.158.                  licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų

lošimus taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.158.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.158.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.159.2.      perregistravimą                                                                                     1000 litų

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.160.2.      perregistravimą                                                                                       1000 litų

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas išdavimą                                         1200 litų

3.162.         licencijos paskirstyti gamtines dujas išdavimą                                      1200 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas išdavimą                                            1200 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas išdavimą                                              1200 litų

3.165.         licencijos perduoti elektros energiją išdavimą                                      1200 litų

3.166.         licencijos skirstyti elektros energiją išdavimą                                       1200 litų

3.167.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą                 1200 litų

3.168.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą               1200 litų

3.169.         rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                                                1200 litų

3.170.         grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                                           300 litų

3.171.         pakartotinį grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                         110 litų

3.172.         licencijos dublikato išdavimą                                                               10 litų

3.173.         (neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.)

3.174.

licencijos gaminti ugniagesių kūno apsaugos priemones išdavimą

400 litų

3.175.

licencijos gaminti ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemones išdavimą

600 litų

3.176.

licencijos gaminti ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemones išdavimą

400 litų

3.177.

licencijos gaminti priešgaisrinę gelbėjimo įrangą išdavimą

400 litų

3.178.

licencijos gaminti pirmines gaisro gesinimo priemones išdavimą

400 litų

3.179.

licencijos gaminti gaisro gesinimo priemones išdavimą

500 litų

3.180.

licencijos gaminti ugnį gesinančias medžiagas išdavimą

400 litų

3.181.

licencijos gaminti stacionarių automatinių ir autonominių gaisrų gesinimo sistemų (AGGS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.182.

licencijos gaminti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.183.

licencijos gaminti gaisrinius vandens siurblius išdavimą

1200 litų

3.184.

licencijos gaminti specialiosios paskirties gaisrinius automobilius išdavimą

2400 litų

3.185.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos priemones išdavimą

400 litų

3.186.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos ženklus išdavimą

100 litų

3.187.

licencijos techniškai prižiūrėti stacionarią automatinę ir autonominę gaisrų gesinimo sistemą (AGGS) ir jos įrenginius išdavimą

1200 litų

3.188.

licencijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.189.

licencijos techniškai prižiūrėti priešdūminių sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.190.

licencijos techniškai prižiūrėti pranešimo apie gaisrą sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.191.

licencijos techniškai prižiūrėti gesintuvus išdavimą

400 litų

3.192.

licencijos techniškai prižiūrėti kitas priešgaisrines priemones (konstrukcijų atsparumą ugniai, centralizuotus stebėjimo, kitus valdymo ir indikavimo pultus) išdavimą

500 litų

3.193.

licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra:

 

3.193.1.

papildymą

100 litų

3.193.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

30 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms išdavimą, papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mažinama 100 procentų.

3.194.         licencijos tiekti šilumą išdavimą                                                           1200 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.

leidimo įvežti (išvežti):

 

4.1.1.

ginklus išdavimą

50 litų

4.1.2.

daiktus (prekes) išdavimą

50 litų

4.2.

leidimo:

 

4.2.1.

importuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.2.

eksportuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.3.

gabenti ginklus tranzitu išdavimą

50 litų

4.2.4.

vežti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.5.

importuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.6.

eksportuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.7.

gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

Pastabos:

1. Valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvą tranzitu, už leidimų įvežti (išvežti) ginklus, leidimų vežti ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Gabenant  pavienius ginklus, šaudmenis, jų dalis, daiktus (prekes) tranzitu per Lietuvos Respubliką, išduodami 2 nurodyti 4.1 punkte leidimai, o valstybės rinkliava imama už vieno leidimo išdavimą.

4.21.

Europos šaunamojo ginklo leidimo:

 

4.2.11.

išdavimą

50 litų

4.2.12.

papildymą įrašais

5 litai

4.3.

leidimo laikyti ginklus juridiniam  asmeniui:

 

4.3.1.

išdavimą, perregistravimą

200 litų

4.3.2.

dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą

10 litų

 

4.4.             leidimo laikyti pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose:

4.4.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.4.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

4.5.             leidimo gaminti antspaudus konkrečiose patalpose:

4.5.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.5.2.          patikslinimą                                                                                          50 litų

4.6.

leidimo eksploatuoti tirą, šaudyklą išdavimą, dublikato išdavimą 

50 litų

4.7.

leidimo nešiotis ginklus juridinio asmens darbuotojui išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.8.

ginklo kortelės išdavimą

5 litai

4.9.

leidimo įsigyti  ginklą išdavimą fiziniam asmeniui

20 litų

4.10.

leidimo įsigyti ginklus ir (ar) šovinius ir (ar) specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui

20 litų

4.11.

leidimo parduoti perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

4.12.           leidimo laikyti tik I, II ir T0 klasės civilines
pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose
išdavimą                                                                                               50 litų

4.13.

leidimo laikyti (nešiotis) ginklą:

 

4.13.1.

išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.13.2.

papildymą įrašais

5 litai

 

4.14.           egzamino pagal asmens ir turto saugotojų pirminio parengimo programą laikymą                                                                                                             50 litų

4.141.

egzamino pagal šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo programą laikymą

25 litai

4.142.

prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimo:

 

4.142.1.

išdavimą

200 litų

4.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

4.15.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą:

4.15.1.        naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo išdavimą                              20 litų

4.15.2.        seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo išdavimą                                6 litai

4.16.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo                               50 litų

4.17.           (neteko galios)

4.18.           (neteko galios)

                   Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.19.           pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą), išdavimą pagal asmens prašymą                                                                                                             8 litai

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.20.           vienkartinio leidimo parduoti vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą                                                                                                              50 litų

4.21.           vienkartinio leidimo parduoti etilo alkoholį ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonėse gaminamus vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą    20 litų

4.22.           farmacijos praktikos licencijos perregistravimą, rekvizitų patikslinimą     20 litų

4.23.                      (neteko galios)

 

4.24.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais išdavimą           100 litų

4.25.           leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais rekvizitų pakeitimą                                                                                                             20 litų

4.26.           sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti tam tikras medicinos praktikos paslaugas, išdavimą                                                                              66 litai

4.27.           leidimo-higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą                            20 litų

4.28.           vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą           35 litai

4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

5 litai

4.30.

farmacijos praktikos licencijos išdavimą

66 litai

4.31.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla papildymą

100 litų

4.32.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų patikslinimą

50 litų“.

4.33.           leidimo įsteigti muitinės sandėlį (išskyrus steigiamus muitinės įstaigų) išdavimą 11770 litų

4.34.           leidimo laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą                                  200 litų

4.35.           leidimo laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimą                                 200 litų

4.36.           leidimo išdavimą:

4.36.1.        laikinai įvežti prekes                                                                            40 litų

4.36.2.        laikinai išvežti prekes                                                                           40 litų

4.36.3.        steigti laisvąjį sandėlį                                                                            1030 litų

4.37.           paslaugas, susijusias su:

4.37.1.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas sulaikius prekes, įgyvendinimu                                                            100 litų

4.37.2.        intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas prieš sulaikant prekes, įgyvendinimu                                                            500 litų

4.37.3.        laisvojo sandėlio aptarnavimu                                                              109000 litų

4.38.           vienkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą                                                                                                              80 litų

4.39.           daugkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą                                                                                                              100 litų

4.40.           privalomosios tarifinės informacijos akto arba tyrimo protokolo išdavimą           60 litų

4.41.           privalomosios prekių kilmės informacijos akto išdavimą                     75 litai

4.42.           leidimo steigti eksporto ir importo terminalą išdavimą                         250 litų

4.43.           mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu      50 litų

4.44.           mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą                                    7 litai

4.45.           mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą    8 litai

4.46.           audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru                                                                                          7 litai

4.47.           tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)              10 litų

4.48.           frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija                                                                                                              15 litų

4.49.           distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką    20 litų

4.50.           alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę                                                                    30 litų

4.51.           cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą                                                                               25 litai

4.52.           spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę          50 litų

4.53.           analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromaspektrometru (GS-MS)                                                                                                             75 litai

4.54.           tekstilės pluoštų kiekybinę analizę                                                       40 litų

4.55.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.56.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą                                                     20 litų

                   Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

4.57.           vertybinių popierių emisijos (išskyrus investicinių bendrovių vertybinius popierius), kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą               1000 litų

4.58.           investicinių bendrovių (išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves) vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą         1000 litų

4.59.           investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    2000 litų

4.60.           vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    800 litų

4.61.           vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą               500 litų

4.62.           emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                       500 litų

4.63.           oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių registravimą   85 litai

4.64.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą  200 litų

4.65.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą                                                                                                              100 litų

4.66.           leidimo verstis investicijų ir konsultavimo įmonės veikla išdavimą      500 litų

4.67.           leidimo verstis pensijų fondo veikla išdavimą                                      500 litų

4.68.           pensijų programų registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą       250 litų

4.69.           pensijų programų pakeitimų registravimą                                             100 litų

4.70.           leidimo verstis investicinės bendrovės veikla išdavimą                        500 litų

4.71.           leidimo verstis investicinės bendrovės ir pensijų fondų valdymo įmonės veikla išdavimą                                                                                                              500 litų

                   Lietuvos banko

4.711.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri Europos ekonominės erdvės valstybės arba Europos Sąjungos valstybės kandidatės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

2000 litų

4.712.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri kitos valstybės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

3000 litų

4.72.           leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą                                      500 litų

4.73.           leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą                        10000 litų

4.74.           leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą                               600 litų

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.75.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 1 ir 2 dalių parengimą ir išdavimą      50 litų

4.76.           gamtos išteklių naudojimo leidimo 3 ir daugiau dalių parengimą ir išdavimą        80 litų

4.77.           leidimo įvežti naudotas padangas išdavimą                                          2 litai

4.78.           leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus išdavimą   80 litų

4.79.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     150 litų

4.80.           leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.80.1.        vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius ir žemės gelmių ertmes       2500 litų

4.80.2.        požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius                       500 litų

4.80.3.        kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        200 litų

4.81.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos pavojingas chemines medžiagas išdavimą                                                                                               44 litai

4.82.           leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas išdavimą                                                                                               77 litai

4.83.           atliekas tvarkančių įmonių registracijos pažymėjimo išdavimą             5 litai

4.84.           mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.84.1.        metams                                                                                                 11 litų

4.84.2.        mėnesiui                                                                                               3 litai

4.84.3.        parai                                                                                                     1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą vaikams iki 16 metų, invalidams, senatvės pensininkams, asmenims ir jų šeimų nariams, kurių žemė arba miškas, priklausantys nuosavybės teise, ribojasi su vandens telkiniu arba jo pakrantės apsaugos juosta, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, ir neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.85.           mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

4.85.1.        žvejoti nėges (parai)                                                                             10 litų

4.85.2.        žvejoti šlakius (mėnesiui)                                                                     50 litų

4.86.           leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais saugomų teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama žvejyba su leidimais, išdavimą:

4.86.1.        parai                                                                                                     5 litai

4.86.2.        mėnesiui                                                                                               45 litai

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.87.           leidimo žvejoti tinkliniu samčiu išdavimą:

4.87.1.        parai                                                                                                     10 litų

4.87.2.        savaitei                                                                                                 50 litų

4.87.3.        mėnesiui                                                                                               100 litų

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.88.           licencijos sumedžioti medžiojamąjį gyvūną išdavimą                          1 litas

4.881.          leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

medžioklės plotų vienete išdavimą                                                       10 litų

4.89.           leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą                                           5 litai

4.90.           leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš gamtinės aplinkos, išdavimą                           5 litai

4.91.           leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų, lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas, kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą                                                                         5 litai

4.92.           leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą                                                                                 5 litai

                   Civilinės aviacijos administracijos

4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

90 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

190 litų

4.96.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                                                      300 litų

4.97.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                                                    350 litų

4.98.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                                              400 litų

4.99.           laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.100.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.101.         orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                             50 litų

4.102.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.103.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.104.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 50 litų

4.105.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.106.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.107.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

200 litų

4.108.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

500 litų

4.109.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų

4.110.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo  ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.111.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.112.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.113.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.114.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

350 litų

4.115.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

1000 litų

4.116.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

1250 litų

4.117.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų“.

„4.1171.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo dublikato arba orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

50 litų

4.1172.

orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

50 litų

4.1173.

orlaivio techninės priežiūros organizavimo vadovo pataisų tvirtinimą

100 litų

4.1174.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimą

100 litų

4.1175.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą

100 litų

4.118.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                          50 litų

4.119.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                            75 litai

4.120.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                          250 litų

4.121.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                          500 litų

4.122.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                        625 litai

4.123.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.124.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                    25 litai

4.125.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg           75 litai

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg         250 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg         500 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg       625 litai

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                     750 litų

4.130.         skrydžio leidimo išdavimą užsienio valstybės orlaiviui, kai šio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja                                                           1000 litų

4.131.         orlaivio kategorijos pakeitimą                                                              200 litų

4.132.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                             100 litų

4.133.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                               300 litų

4.134.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                             1000 litų

4.135.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                             2000 litų

4.136.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                           2500 litų

4.137.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                         3000 litų

4.138.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai                                                                            1000 litų

4.139.         orlaivio sertifikavimą                                                                           10000 litų

4.1391.

orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

150 litų

4.1392.

orlaivio žurnalo išdavimą

30 litų

4.1393.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo (instrukcijos) tvirtinimą

100 litų

4.1394.

techninės priežiūros pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.140.

orlaivio tipo  pažymėjimo pripažinimą

2000 litų

4.141.

triukšmo pažymėjimo pripažinimą

100 litų

4.142.         projektavimo organizacijos sertifikavimą                                             5000 litų

4.143.         gamybos organizacijos sertifikavimą                                                    5000 litų

4.144.                   (neteko galios)

4.145.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo

500 litų

4.146.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

4.1501.

techninės priežiūros pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.1502.

užsienio valstybės (ne JAA narės) išduoto patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pažymėjimo pripažinimą

1000 litų

4.151.         (neteko galios)

4.152.         (neteko galios)

4.153.         (neteko galios)

4.154.         (neteko galios)

4.155.         (neteko galios)

4.156.         (neteko galios)

4.157.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  5000 litų

4.158.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  8000 litų

4.159.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                       8000 litų

4.160.         oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                          10000 litų ir

                                                                                                                                1000 litų už kiekvieną

                                                                                                                                kitą orlaivį

4.161.         (neteko galios)

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.163.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą,  kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

80 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.165.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.166.         naujų reguliariųjų vietinių maršrutų tvirtinimą                                      500 litų

4.167.         naujų reguliariųjų tarptautinių maršrutų tvirtinimą                                15000 litų

4.168.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                              30000 litų

4.169.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                             18000 litų

4.170.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.171.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                               2700 litų

4.172.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.173.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.174.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus įrenginių sistemos įvertinimą  ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nurodytos 4.168–4.174 punktuose

4.176.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.177.         užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą                                                                          125 litai

4.178.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą                                                                                                             90 litų

4.179.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                                                                          580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

4.180.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                                                                             20 litų

4.181.         papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui    40 litų

4.182.         papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui                                                                                                60 litų

4.183.                  (neteko galios)

4.184.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato  išdavimą                25 litai

 

4.185.         teorijos egzamino perlaikymą:

4.185.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui                      10 litų

4.185.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui                                 20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3.91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą


4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.1881.        civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą arba pavardės joje pakeitimą                                                                                                             20 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, valstybės rinkliava, nustatyta 4.180–4.188 punktuose ir 4.1881 punkte, mažinama 100 procentų.

4.189.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą    300 litų

4.190.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą 150 litų

4.191.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus            50 litų

4.192.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą                          500 litų

4.193.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        150 litų

4.194.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą                                                  250 litų

4.195.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.196.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.197.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.198.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             10 litų

4.199.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, 4.197–4.199 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.200.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams               5 litai

                   Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

4.201.         vidaus vandenų uostų įregistravimą                                                     250 litų

4.202.         vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą                                             150 litų

4.203.         kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo išdavimą    40 litų

4.204.         kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų specialistui, pramoginio laivo laivavedžiui                                                                                          30 litų

4.205.         pažymėjimo išdavimą vidaus vandenų specialistui                              20 litų

4.206.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           10 litų

4.207.         diplomo patvirtinimą                                                                            10 litų

4.208.         pažymos, pažymos dublikato išdavimą                                                10 litų

4.209.         laivo įkeitimo sutarties įregistravimą                                                    25 litai

4.210.         laivo žurnalo tvirtinimą, išdavimą, įregistravimą                                  20 litų

4.211.         laivo bilieto išdavimą                                                                           20 litų

4.212.         laivo nuosavybės liudijimo išdavimą                                                   20 litų

4.213.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava išdavimą       20 litų

4.214.         kitų dokumentų išdavimą                                                                     20 litų

4.215.         profesinių žinių tikrinimą                                                                     10 litų

4.216.         pareiškimų pildymą savininko prašymu                                               10 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.201–4.216 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

4.217.         jūrų laivo įregistravimą Laivų registre                                                  400 litų

4.218.         jūrų-upių laivo įregistravimą Laivų registre                                          200 litų

4.219.         upių laivo įregistravimą Laivų registre                                                  200 litų

4.220.         motorinio, motorinio pramoginio laivo įregistravimą Laivų registre     10 litų

4.221.         jachtos įregistravimą Laivų registre                                                      20 litų

4.222.         mažojo nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre                          6 litai

4.223.         jūrų laivo išregistravimą iš Laivų registro                                             300 litų

4.224.         jūrų-upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                     150 litų

4.225.         upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                            150 litų

4.226.         motorinio, motorinio pramoginio laivo išregistravimą iš Laivų registro     5 litai

4.227.         jachtos išregistravimą iš Laivų registro                                                 10 litų

4.228.         mažojo nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro                     3 litai

Pastabos: 1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą.

2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

4.229.         laivų techninių ir darbo projektų ekspertizę, derinimą ir akto surašymą   550 litų

4.230.         laivų pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę, tvirtinimą ir akto surašymą                                                                                              50 litų

4.231.         laivų statybos techninę priežiūrą ir pirminių dokumentų išdavimą       3000 litų

4.232.         laivų stovumo informacijos suderinimą pagal krenavimo bandymo rezultatus ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.233.         laivų įrenginių, mechanizmų gamybos ir modernizavimo techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.234.         laivo korpuso ir jo antstato, laivo įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę apžiūrą ir akto surašymą:

4.234.1.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                        60 litų

4.234.2.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki
2000 m3                                                                                               75 litai

4.234.3.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3      105 litai

4.234.4.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3    150 litų

4.234.5.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3            180 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už laivo korpuso ir jo antstato apžiūrą, nustatyta 4.234.1–4.234.5 punktuose, didinama: 300 procentų – kai laivo apžiūra vykdoma pirmą kartą, 200 procentų – kai vykdoma dokinė laivo apžiūra, 100 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas iki 15 metų įskaitytinai, 150 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas nuo 15 iki 25 metų įskaitytinai, 200 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas daugiau kaip 25 metus.

4.234.6.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                        30 litų

4.234.7.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                        45 litai

4.234.8.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                      50 litų

4.234.9.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                    90 litų

4.234.10.    įrenginių, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                           120 litų

4.234.11.    sistemų, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                          30 litų

4.234.12.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                          45 litai

4.234.13.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                        50 litų

4.234.14.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                      90 litų

4.234.15.    sistemų, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                             120 litų

4.234.16.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                                                                                             40 litų

4.234.17.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                                                        60 litų

4.234.18.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                                               90 litų

4.234.19.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                                             120 litų

4.234.20.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                                                                                                        150 litų

4.235.         laivo mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG) ir akto surašymą:

4.235.1.      iki 100 AG                                                                                           45 litai

4.235.2.      nuo 101 iki 400 AG                                                                             75 litai

4.235.3.      nuo 401 iki 1500 AG                                                                           105 litai

4.235.4.      nuo 1501 iki 3000 AG                                                                         135 litai

4.235.5.      daugiau kaip 3000 AG                                                                         180 litų

4.236.         laivo elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW) ir akto surašymą:

4.236.1.      iki 25 kW                                                                                             60 litų

4.236.2.      nuo 26 iki 100 kW                                                                               75 litai

4.236.3.      nuo 101 iki 500 kW                                                                             105 litai

4.236.4.      nuo 501 iki 1000 kW                                                                           135 litai

4.236.5.      daugiau kaip 1000 kW                                                                         180 litų

4.237.         radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal laivo klasę ir akto surašymą:

4.237.1.      radijo įrenginių „L“ ir „U“                                                                    45 litai

4.237.2.      radijo įrenginių „E“ ir „J“                                                                     90 litų

4.237.3.      radijo įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                         150 litų

4.237.4.      radijo įrenginių „J-MP“                                                                        180 litų

4.237.5.      navigacinių įrenginių „E“ ir „J“                                                            45 litai

4.237.6.      navigacinių įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                75 litai

4.237.7.      navigacinių įrenginių „J-MP“                                                               120 litų

4.238.         laivų šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą ir akto surašymą:

4.238.1.      iki 500 m3                                                                                            30 litų

4.238.2.      nuo 501 iki 1000 m3                                                                            40 litų

4.238.3.      nuo 1001 iki 2000 m3                                                                          90 litų

4.238.4.      daugiau kaip 2000 m3                                                                          180 litų

4.239.         laivų kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą, bandymus pagal keliamąją galią ir akto surašymą:

4.239.1.      iki 5 tonų                                                                                              75 litai

4.239.2.      nuo 5 iki 20 tonų                                                                                  100 litų

4.239.3.      daugiau kaip 20 tonų                                                                            150 litų

4.240.         laivų garo katilų ir slėgiminių indų apžiūrą, bandymus ir akto surašymą:

4.240.1.      garo katilų vidinę apžiūrą                                                                     45 litai

4.240.2.      garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                        70 litų

4.240.3.      garo katilų hidraulinį bandymą                                                             70 litų

4.240.4.      slėgiminių indų vidinę apžiūrą                                                             30 litų

4.240.5.      slėgiminių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                45 litai

4.240.6.      slėgiminių indų hidraulinį bandymą                                                     45 litai

4.241.         laivo neeilinę apžiūrą nepriklausomai nuo laivo talpos, pastatymo metų ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

4.242.         medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą                                                                                     500 litų

4.243.         krantinės (prieplaukos) techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras) ir akto surašymą     1 litas

4.244.         visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              10 litų

4.245.         burinių jachtų, daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančių vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                                             50 litų

4.246.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas iki 30 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                        30 litų

4.247.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas nuo 31 iki 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       60 litų

4.248.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       90 litų

4.249.         mažųjų irklinių laivų statybos techninio projekto derinimą, statybos apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              30 litų

4.250.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto projekto derinimą ir akto surašymą                                                                                                             125 litai

4.251.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

4.2511.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, išdavimą

115 litų

4.2512.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

60 litų

4.2513.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

50 litų

4.2514.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

90 litų

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.252.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                                                                                              18 litų

4.253.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms                   100 litų

4.254.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą                                                      25 litai

4.255.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.256.         reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  40 litų

4.257.         reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  35 litai

4.258.         leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos Respublikos vežėjams įforminimą                                                                                                             17 litų

4.259.         daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                            50 litų

4.260.         leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams            50 litų

4.261.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą           500 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą          250 litų

4.263.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          3 litai

4.264.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą       10 litų

4.265.         darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto priemonių vairuotojams        8 litai

4.266.         asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

4.266.1.      pagrindinės dalies                                                                                 50 litų

4.266.2.      papildomos dalies                                                                                50 litų

4.267.         (neteko galios)

4.268.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

4.268.1.      pagrindinio mokymo kurso                                                                  30 litų

4.268.2.      specializuoto mokymo kurso                                                               20 litų

4.269.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą  5 litai

4.270.         keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                                                                             17 litų

4.271.         krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                                                               17 litų

4.272.         pažymėjimo arba leidimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą užsiimti mokymo veikla automobilių transporte, išdavimą ir perregistravimą                             60 litų

4.273.         leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutą išdavimą   10 litų

4.274.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)                                                                                                             10 litų

4.275.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)                                                                                  20 litų

4.276.         autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą                                              5 litai

4.277.         įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą                           850 litų

4.278.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis pratęsimą                                                                125 litai

4.279.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams                                                                                         220 litų

4. 280.        vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę arba mokymo įstaigos atitikties nustatytiems  reikalavimams įvertinimą:

4.280.1.      mokymo patalpos                                                                                 200 litų

4.280.2.      vairavimo mokymo aikštelės                                                                100 litų

4.281.         sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą                                          80 litų

4.282.         asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą  70 litų

4.2821. kelių transporto priemonės naujo tipo atitikties įvertinimo sertifikato išdavimą
4.2822. kelių transporto priemonės tipo pratęsimo (praplėtimo) atitikties įvertinimo sertifikato išdavimą
4.2823. pažymos apie kelių transporto priemonės tipo atitikties įvertinimą, suteikiant atskirą leidimo eksploatuoti numerį, išdavimą
4.2824. kelių transporto priemonės naujo tipo arba tipo pratęsimo (praplėtimo) atitikties įvertinimo sertifikato dublikato išdavimą

500 litų

110 litų

1100 litų

30 litų

4.2825.        mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimą                                                                          70 litų

4.283.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.284.         geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre                   30 litų

4.285.         geležinkelio riedmens arba konteinerio duomenų atnaujinimą registre 13 litų

4.2851.

geležinkelio riedmens ar konteinerio išregistravimą iš registro

20 litų

4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

36 litai

4.2853.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

34 litai

4.2854.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą

135 litai

4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

100 litų

 

Galioja nuo 2004-01-01]

4.2856.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą                       2400 litų

4.2857.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą       150 litų

4.2858.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą

grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                    200 litų

4.2859.        geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą                       400 litų

4.28510.       geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą       150 litų

4.28511.       geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

                   tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą

                   grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                    200 litų

4.28512.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato išdavimą                          2400 litų

4.28513.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato dublikato išdavimą          150 litų

4.28514.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, naujo saugos sertifikato išdavimą

                   grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                    200 litų

 

 

4.286.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                                                                             200 litų

4.287.         leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą arba importuotą denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                                                                                 300 litų

4.288          (neteko galios)

4.289.         leidimo įvežti alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, taip pat alkoholinių gėrimų pavyzdžius išdavimą       300 litų

4.290.         leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam tikrą kiekį išdavimą                                         300 litų

4.291.         licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos pavadinimais, sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės           100 litų

4.292.         licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais dublikato išdavimą   100 litų

                   Valstybinio turizmo departamento

4.293.         gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų išdavimą                                     5 litai

4.294.         kelionės organizatorių pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą               20 litų

4.2941.        kelionių agentūrų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą                      15 litų

4.295.         veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą                                                                                                             32 litai

4.296.         transporto priemonių maisto produktams gabenti higienos paso išdavimą            10 litų

                   Krašto apsaugos ministerijos

4.297.         leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą                                                                                                             44 litai

4.298.         leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą                     44 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvežti pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

                   Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

4.299.         registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre      100 litų

4.300.         registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                      30 litų

4.301.         vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                                                             30 litų

4.302.         registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)                                                                                   5 litai

                   Kitų institucijų

4.303.         naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis, išskyrus duomenis, kuriuos teikia valstybės įmonė Registrų centras:

4.303.1.      iki 3 registravimo duomenų                                                                  5 litai

4.303.2.

kiekvienu papildomu registravimo duomeniu

2 litai, bet ne daugiau kaip 25 litai

4.303.3.      visais registravimo duomenimis                                                           25 litai

4.304.         juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, labdaros bei paramos organizacijas, taip pat juridinius asmenis ir jų padalinius, kuriuos pagal Įmonių rejestro įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-599; 2002, Nr. 60-2413) 3 straipsnį registruoja valstybės įmonė Registrų centras, įregistravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą:

4.304.1.      individualios (personalinės) įmonės                                                     200 litų

4.304.2.      tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės        400 litų

4.304.3.      uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės                               500 litų

4.304.4.      įmonių susivienijimo (asociacijos), kooperatinių bendrovių

  sąjungos (asociacijos)                                                                         800 litų

4.304.5.

visų rūšių įmonės (išskyrus kredito įstaigos) filialo, atstovybės

50 procentų valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą

4.304.6.      (neteko galios)

4.304.7.      kitos organizacijos                                                                                300 litų

4.304.8.      (neteko galios)

4.304.9.      (neteko galios)

4.304.10.    (neteko galios)

4.304.11.    (neteko galios)

4.304.12.    (neteko galios)

4.304.13.    (neteko galios)

4.304.14.    (neteko galios)

4.304.15.    (neteko galios)

4.304.16.    įmonės įregistravimo pažymėjimo dublikato išdavimą                         5 litai

4.305.         įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos

       (partnerystės) sutarties dokumentų kopijos išdavimą, išskyrus

       juridinių asmenų ir jų padalinių dokumentus, kuriuos

                   registruoja valstybės įmonė Registrų centra                                          15 litų

4.306.         įmonės, išskyrus juridinius asmenis ir jų padalinius, kuriuos

                   registruoja valstybės įmonė Registrų centras, įstatų

                                      su pakeitimais kopijos išdavimą                                                           25 litai

4.307.         Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir lietuvių kalbos egzamino laikymą                                                                                                             20 litų

4.308.         leidimo išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus 7 litai

4.309.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą                                                                                                             50 litų

4.310.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, performinimą                                                                                       25 litai

4.311.         leidimo steigti neapmuitinamą parduotuvę:

4.311.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

4.311.2.      perregistravimą                                                                                     50 litų

4.312.

traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą

15 litų

4.313.

traktoriaus priekabos techninę apžiūrą

8  litai

 

1.41. Papildyti šiuo 4.3131 punktu ir pastabomis:

 

4.3131.

12 metrų darbinio pločio pesticidų purkštuvo techninę apžiūrą

25 litai

Pastabos: 1. Jeigu pesticidų purkštuvo darbinis plotas didesnis kaip 12 metrų, už kiekvieną papildomą pločio metrą valstybės rinkliavos dydis didinamas 1 litu.

2. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už išvykimą savivaldybės transportu į traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos buvimo vietą sutikrinti registravimo duomenų arba atlikti papildomos techninės apžiūros imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.“.

4.314.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą

25 litai

4.315.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registravimo dokumento išdavimą

10 litų

 

4.316.         (neteko galios)

4.317.         įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą          10000 litų

4.318.         fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą   2000 litų

4.319.         leidimo mokyti išdavimą                                                                      80 litų

4.320.         Gyventojų registro tarnybos pažymos išdavimą                                   10 litų

Pastaba. Už pažymos išdavimą asmenims, turintiems teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauti socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), stacionariose globos įstaigose valstybės išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims ir I, II grupių invalidams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų, o III grupės invalidams – 50 procentų.

4.321.         leidimo verstis draudimo brokerio veikla išdavimą                              200 litų

4.322.         nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato išdavimą   140 litų

4.323.         leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimą 100 litų

4.324.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą

                   Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

4.325.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          20000 litų

4.326.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                               20000 litų

4.327.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                               30000 litų

4.328.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                                                                                            5000 litų

                   Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos

4.3281.        lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre         100 litų

4.3282.        Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą   60 litų

4.3283.        Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų teikimą (už vieną pranešimą)           30 litų

4.329.         teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

4.329.1.      fiziniam asmeniui                                                                                 200 litų

4.329.2.      juridiniam asmeniui                                                                              300 litų

4.330.         dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą                                     50 litų

                   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

4.331.         licencijos perduoti gamtines dujas:

4.331.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.331.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.332.         licencijos paskirstyti gamtines dujas:

4.332.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.332.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.333.         licencijos laikyti gamtines dujas:

4.333.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.333.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.334.         licencijos tiekti gamtines dujas:

4.334.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.334.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.335.         licencijos perduoti elektros energiją:

4.335.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.335.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.336.         licencijos skirstyti elektros energiją:

4.336.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.336.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.337.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos:

4.337.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.337.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.338.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos:

4.338.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.338.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.3381.        išduodamų licencijų tiekti šilumą papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                                             100 litų.

 

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.

 

4.339.                  licencijos verstis prekyba importuojamais nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                  100 litų

4.340.         (neteko galios)

4.341.         (neteko galios)

4.342.         (neteko galios)

4.343.         licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu skystuoju kuru (mazutu), dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                               20 litų

4.344.         licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą  20 litų

4.345.         (neteko galios)

4.346.         licencijos verstis prekyba eksportuojamais nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                  100 litų

4.347.         (neteko galios)

4.348.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                 100 litų

4.349.         (neteko galios)

4.350.                  rinkos operatoriaus licencijos:

4.350.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.350.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

                   Savivaldybių

4.351.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                   100 litų

4.352.         išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                                             100 litų

 

4.353.         statybos leidimo išdavimą                                                                    100 litų

4.354.         leidimo griauti pastatus išdavimą                                                          75 litai

4.355.         savivaldybės mero sutikimo steigti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo vietą išdavimą                                                                                               200 litų

4.356.         savivaldybės seniūnijos seniūno Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų sandorių įregistravimą          5 litai

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.

                   Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

4.3561.        ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                             10 litų

 

4.357.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis didmenine prekyba išdavimą                                              400 litų

4.358.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis mažmenine prekyba išdavimą:

4.358.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.358.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.359.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                     400 litų

4.360.         leidimo verstis premiksų didmenine prekyba išdavimą                        600 litų

4.361.         leidimo verstis premiksų mažmenine prekyba išdavimą:

4.361.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.361.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.362.         leidimo verstis premiksų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą               500 litų

4.363.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų didmenine prekyba išdavimą                                                               500 litų

4.364.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų mažmenine prekyba išdavimą:

4.364.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.364.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.365.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                                                       400 litų

4.366.         leidimo verstis pašarų priedų didmenine prekyba išdavimą                 500 litų

4.367.         leidimo verstis pašarų priedų mažmenine prekyba išdavimą:

4.367.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.367.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.368.         leidimo verstis pašarų priedų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą        500 litų

4.369.         leidimo verstis pašarų gamyba ir prekyba iš mobiliųjų pašarų automobilių išdavimą                                                                                                             200 litų

4.370.         leidimų išdavimą papildant veiklą nauja pašarų produkcijos rūšies grupe            100 litų

4.371.         leidimų dublikatų išdavimą                                                                  10 litų

                   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

4.372.         leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimą (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams) 1500 litų

4.373.         leidimo prekybos įmonei grąžinti užsienio keleiviams toje įmonėje įsigytų prekių pridėtinės vertės mokestį išdavimą                                                       180 litų

                   Kultūros vertybių apsaugos departamento

4.3731.        pažymos, patvirtinančios, kad įmonė,

                   pageidaujanti užsiimti pridėtinės vertės

                   mokesčio grąžinimu užsienio keleiviams

                   (tarpininkavimu), atitinka nustatytuosius

reikalavimus, išdavimą                                                                         100 litų

4.374.         leidimo vykdyti meninę vertę turinčių kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus išdavimą                                            10 litų

4.375.         leidimo atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimą        12 litų

4.376.         leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimą                                    5 litai

4.377.         styginio muzikos instrumento arba stryko paso išdavimą                     4 litai

                   Valstybinio augalų veislių tyrimo centro

4.378.         paraiškos atitinkamos rūšies augalų veislės teisinei apsaugai suteikti registravimą ir šios paraiškos ekspertizę                                                                             350 litų

4.379.         saugomos augalų veislės įrašymą ir laikymą Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąraše (metams)                                                                        600 litų

4.380.                 licencinės sutarties, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui

                   Lietuvoje dauginti ir platinti saugomos augalo veislės

                   dauginamąją medžiagą, įregistravimą                                                   20 litų

Lietuvos saugios laivybos administracija

4.381.         laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre                 400 litų

4.382.         laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre,

                   pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo

                   savininko adresui                                                                                 200 litų

4.383.         laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro            300 litų

4.384.         laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro,

                   pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar

                   laivo savininko adresui                                                                        150 litų

4.385.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

                   liudijimo išdavimą                                                                                75 litai

4.386.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

                   liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                  50 litų

4.387.         laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos

                   jūrų laivų registre liudijimo išdavimą                                                   75 litai

4.388.         laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų

                   registre liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto)

                   išdavimą                                                                                               50 litų

4.389.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą           75 litai

4.390.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                 50 litų

4.391.         leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   išdavimą                                                                                               75 litai

4.392.         leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                 50 litų

4.393.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą                                            50 litų

4.394.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           75 litai

4.395.         laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto

                   ar sugadinto) išdavimą                                                                         50 litų

4.396.         laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų

                   registro liudijimo išdavimą                                                                   75 litai

4.397.         pažymos apie laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos

                   jūrų laivų registre, pateikiamos Hipotekos įstaigai, išdavimą                50 litų

4.398.         jūrininko knygelės išdavimą                                                                 120 litų

4.399.         jūrininko knygelės (vietoj prarastos) išdavimą                                     80 litų

4.400.         skubų (per vieną darbo dieną) jūrininko knygelės (vietoj

                   prarastos) išdavimą                                                                              110 litų

4.401.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimą                                                        150 litų

4.402.         jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             80 litų

4.403.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 120 litų

4.404.         jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą                                 75 litai

4.405.         jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato (vietoj

                   pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                           40 litų

4.406.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio kvalifikacijos

                   liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                  60 litų

4.407.         kvalifikuoto jūreivio liudijimo išdavimą                                              120 litų

4.408.         kvalifikuoto jūreivio liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.409.         skubų (per 2 darbo dienas) kvalifikuoto jūreivio liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.410.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   radijo operatoriaus diplomo išdavimą                                                  120 litų

4.411.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   radijo operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.412.         skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų

                   ir saugos sistemų (GJNASS) radijo operatoriaus diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.413.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   riboto operatoriaus diplomo išdavimą                                                  120 litų

4.414.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   riboto operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.415.         skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų ir

                   saugos sistemų (GJNASS) riboto operatoriaus diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.416.         jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo išdavimą                105 litai

4.417.         jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 60 litų

4.418.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   pripažinimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             90 litų

4.419.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo išdavimą                     105 litai

4.420.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 60 litų

4.421.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   išdavimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             90 litų

4.422.         lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimą                                              30 litų

4.423.         radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.424.         radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.425.         automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų

                   baigimo liudijimo išdavimą                                                                  45 litai

4.426.         automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų

                   baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto)

                   išdavimą                                                                                               30 litų

4.427.         pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.428.         pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.429.         medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.430.         medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.431.         kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo išdavimą                             45 litai

4.432.         kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.433.         darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis,

                   išskyrus greitaeiges, kursų baigimo liudijimo išdavimą                        45 litai

4.434.         darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis, išskyrus

                   greitaeiges, kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj

                   pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                           30 litų

4.435.         darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo

                   liudijimo išdavimą                                                                                45 litai

4.436.         darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo

                   liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                  30 litų

4.437.         darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose

                   ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo išdavimą                      45 litai

4.438.         darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose

                   ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.439.         laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo

                   užtikrinimo kursų baigimo liudijimo išdavimą                                     45 litai

4.440.         laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo

                   užtikrinimo kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.441.         įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

Pastaba. Mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams 4.398, 4.404, 4.427, 4.431, 4.433, 4.439 ir 4.441 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.442.         įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.443.         specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose

                   kursų baigimo liudijimo išdavimą                                                        45 litai

4.444.         specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose

                   kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             30 litų

4.445.         darbo stažo pažymėjimo išdavimą                                                       10 litų

4.446.         pirminę jūrų laivo apžiūrą Lietuvos Respublikos jūrų uoste                 130 litų

                   ir akto surašymą                                                                                   (už valandą)

4.447.         pakartotinį jūrų laivo patikrinimą Lietuvos Respublikos                      130 litų

                   jūrų uoste po sulaikymo ir akto surašymą                                            (už valandą)

4.448.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                             78 litai

4.449.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 2 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                    86 litai

4.450.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 3 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                       90 litų

4.451.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimo

                   pažymėjimo išdavimą                                                                          94 litai

4.452.         mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį

                   pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos

                   liudijimui gauti, akreditavimą:

4.452.1.      dokumentacijos patikrinimą                                                                 100 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

 

4.452.2.      tarpinį patikrinimą                                                                                200 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

4.452.3.      baigiamąjį patikrinimą                                                                          500 litų

4.452.4.      planinį priežiūros patikrinimą                                                               150 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

4.452.5.      akreditavimo liudijimo išdavimą                                                          50 litų

4.452.6.      akreditavimo liudijimo priedo išdavimą                                               25 litai

                   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

                   Gaisrinių tyrimų centro

4.453.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizę:

 

4.453.1.

I, II klasės pramoginių ir T0 klasės techninių pirotechnikos priemonių

10 litų

4.453.2.

III, IV klasės pramoginių ir T1, T2 klasės techninių pirotechnikos priemonių

20 litų

4.454.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvados galiojimo termino pratęsimą

10 litų

Kultūros ministerijos

4.455.         filmo registravimo liudijimo išdavimą                                                  19 litų

4.456.         filmo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                  6 litai

4.457.         duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims

                   (už duomenis apie vieną registro objektą)                                            2 litai

4.458.         filmo indekso pažymos išdavimą                                                         17 litų

4.459.         filmo indekso pažymos dublikato išdavimą                                         6 litai

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

4.460. leidimo vykdyti studijas:

4.460.1. išdavimą                                                                                                     80 litų

4.460.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            24 litai

Apskričių viršininkų administracijų

4.461.  leidimo įsigyti nuosavybėn ne žemės

            ūkio paskirties žemės sklypą išdavimą                                                        100 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1800, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4995 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 10, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-180 (2003-01-17)

Nr. 42, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-212 (2003-01-17)

Nr. 89, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 10-356 (2003-01-29)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 193, 2003-02-06, Žin., 2003, Nr. 15-610 (2003-02-12)

Nr. 463, 2003-04-14, Žin., 2003, Nr. 36-1587 (2003-04-16)

Nr. 527, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1846 (2003-04-30)

Nr. 543, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1943 (2003-05-01)

Nr. 595, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2128 (2003-05-15)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 741, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 57-2551 (2003-06-13)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27) (atitaisymas Žin., 2003, Nr. 65)

Nr. 909, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3223 (2003-07-18)

Nr. 978, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3412 (2003-07-23)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

Nr. 1313, 2003-10-21, Žin., 2003, Nr. 100-4493 (2003-10-24)

Nr. 1348, 2003-10-30, Žin., 2003, Nr. 104-4656 (2003-11-05)

 

––––––––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš institucijų teikiamas paslaugas.

2. Valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais  arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugas, buvimo vietą.

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį ir datą.

5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatytais terminais.

 

––––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS, BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

DĖL LIETUVOS RESPUPLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

ĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1800, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4995 (2002-11-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 10, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-180 (2003-01-17)

DĖL MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ SKAIČIAVIMO METODIKOS IR MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ TARIFŲ PATVIRTINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR 1999 M. VASARIO 25 D. NUTARIMO NR. 210 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ, LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDŲ ŽEMĖJE, NUOMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 42, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-212 (2003-01-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 89, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 10-356 (2003-01-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 193, 2003-02-06, Žin., 2003, Nr. 15-610 (2003-02-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.

Negaliojimą nusakantis: Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

34.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 463, 2003-04-14, Žin., 2003, Nr. 36-1587 (2003-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

35.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 527, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1846 (2003-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

36.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 543, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1943 (2003-05-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 595, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2128 (2003-05-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

39.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

40.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 57-2551 (2003-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

41.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimo atitaisymas skelbtas:Žin., 2003, Nr. 65 (2003-07-04)

 

42.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 909, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3223 (2003-07-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

43.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 978, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3412 (2003-07-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

44.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

45.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. spalio 1 dienos.

 

46.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

47.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1313, 2003-10-21, Žin., 2003, Nr. 100-4493 (2003-10-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

48.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1348, 2003-10-30, Žin., 2003, Nr. 104-4656 (2003-11-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2003-11-05)

anrups@lrs.lt