Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

Antraštės pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ir MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52–1484) ir įgyvendindama 1968 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 68/360/EB dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

 

1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

 

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo  1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

1.                Už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą:

1.1.             neiškilmingą santuokos įregistravimą                                                   20 litų

1.2.             iškilmingą santuokos įregistravimą                                                       80 litų

1.3.             bažnyčioje ir užsienio valstybėje įregistruotos santuokos
įtraukimą į apskaitą                                                                              15 litų

1.4.             (neteko galios)

1.5.             civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą ir pakeitimą,
išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                    12 litų

1.6.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo,
pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą                                 30 litų

1.7.             pakartotinį civilinės būklės  akto įrašo liudijimo išdavimą                   6 litai

1.8.             civilinės būklės akto įrašo kopijos ar nuorašo išdavimą                       2 litai

1.9.             užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą                15 litų

1.10.           civilinės santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą                            15 litų

1.11            pažymų apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio       15 litų

                   valstybėje, išdavimą

1.12.                      užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo

                   įskaitymą į apskaitą                                                                              15 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

 

2.                Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos
Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo
dokumentų išdavimą, taip pat dokumentą, patvirtinantį
asmens gyvenamąją vietą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą arba keitimą                                                                          25 litai

2.1.2.          pratęsimą                                                                                              2 litai

2.1.3.          išdavimą  arba keitimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo
priėmimo                                                                                              77 litai

2.2.             fizinio ar juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į

                   Lietuvos Respubliką patvirtinimą per 7 darbo dienas (už vieną asmenį)   8 litai

2.3.             fizinio ar juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į

                   Lietuvos Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas (už vieną asmenį)   16 litų

2.4.             Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi išdavimą

                   arba pratęsimą                                                                                      10 li

2.5.             leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:

2.5.1.          šeimos susijungimo atveju                                                                    250 litų

2.5.2.          kitais atvejais                                                                                        450 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiui, jeigu:

1.1. jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.2. jam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.3. jis negali būti išsiųstas arba jo išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) nustatyta tvarka;

1.4. dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikia neatidėliotinos medicinos pagalbos.

 2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.

3. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, jeigu jie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti mokslo ir studijų ar švietimo įstaigose mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo arba ketindami įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis.

4. Iš užsieniečio šeimos nario už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui.

2.6.             užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą     100 litų

                   Pastaba. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą užsieniečiui, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, mažinama 50 procentų.

2.7.             leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui iki 18 metų

                   išdavimą arba keitimą                                                                          50 litų

                   Pastaba. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą užsieniečiui iki 18 metų, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, mažinama 50 procentų.

2.8.             leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje:

2.8.1.          išdavimą užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos

                   Respublikoje arba netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau

                   gyvenančiam Lietuvos Respublikoje                                                    250 litų

2.8.2.          išdavimą užsieniečiui kitais atvejais arba keitimą                                 50 litų

2.9.             (neteko galios)

2.10.           asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                        10 litų

2.11.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams,

                   kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos

                   amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio

                   draudimo pensijų įstatyme                                                                   30 litų

2.12.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka kitiems

                   Lietuvos Respublikos piliečiams                                                          60 litų

2.121.           tarnybinio paso išdavimas, keitimas                                                                60 litų

 

Pastaba. Jeigu pasas, nurodytas 2.11, 2.12 ir 2.12¹ punktuose, išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 60 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 30 litų.

2.13.           (neteko galios)

2.14.           (neteko galios)

2.15.           (neteko galios)

2.16.           (neteko galios)

2.17.           (neteko galios)

2.18.           (neteko galios)

2.19.           laikinojo pažymėjimo išdavimą, keitimą                                              1 litas

2.20.           dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą,                          2 litai

išdavimą asmeniui, deklaravusiam gyvenamąją vietą

2.21.           informacijos apie gyventojo adresą teikimą                                         3 litai

Pastaba. Už informacijos apie gyventojo adresą teikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo valstybės rinkliava didinama 3 litais.

 

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           trumpalaikės vizos išdavimą:

2.23.1.        vienkartinės                                                                                          40 litų

2.23.2.        daugkartinės                                                                                         80 litų

2.24.           tranzitinės vizos išdavimą:

2.24.1.        vienkartinės                                                                                          20 litai

2.24.2.        (neteko galios)

2.24.3.        (neteko galios)

2.24.4.        vienkartinės grupinės (už vieną asmenį)                                               20 litų

2.24.5.        (neteko galios)

2.24.6.        (neteko galios)

Pastabos: 1. (neteko galios).

2. Užsieniečiams, pateikusiems teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, užsieniečiams, turintiems diplomatinius arba tarnybinius pasus, valstybės rinkliava už vizos, nurodytos 2.23, 2.24 ir 2.25 punktuose, išdavimą arba buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą mažinama 100 procentų.

            3. Asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 6 straipsnį pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas, šiuo nutarimu patvirtinto sąrašo 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12¹, 2.23, 2.24 ir 2.26 punktuose (ir atitinkamų punktų pastabose) nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų..

 

2.25.           ilgalaikės vizos išdavimą:

2.25.1.        vienkartinės                                                                                          207 litai

2.25.2.        daugkartinės                                                                                         259 litai

2.26.           buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą                   61 litas

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą arba keitimą                                                                          25 litai

2.27.2.        pratęsimą                                                                                              2 litai

2.27.3.        išdavimą  arba keitimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo
prašymo priėmimo                                                                               77 litai

2.28.           užsieniečio paso:

2.28.1.        išdavimą arba keitimą užsienio valstybės piliečiams, kuriems suteikta

       laikinoji ar papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje                         25 litai

2.28.2.        išdavimą arba keitimą kitais atvejais                                                    100 litų

2.28.3.        galiojimo laiko pratęsimą užsienio valstybės piliečiams, kuriems suteikta

       laikinoji ar papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje                         2 litai

2.28.4.        galiojimo laiko pratęsimą kitais atvejais                                               10 litų

2.29.           (neteko galios)

2.30.           užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės,
neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
įdarbinimo dokumentų:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         110 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        110 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą 2 metams                                                         220 litų

2.31.           prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atsisakymo nagrinėjimą                                                                        70 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

 

3.                Už licencijos verstis licencijuojama veikla išdavimą
arba perregistravimą:

Pastaba. Už 3 punkte nurodytų licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama.

3.1.             licencijos parduoti civilines pirotechnikos priemones:

3.1.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.1.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.2.             licencijos gaminti antspaudus:

3.2.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.2.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.3.             licencijos importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines

                   pirotechnikos priemones:

3.3.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.3.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.31.            (neteko galios)

 

3.4.

licencijos prekiauti ginklais, šaudmenimis, jų dalimis:

 

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

 

3.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.5.

licencijos importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis:

 

 

3.5.1.

išdavimą

200 litų

 

3.5.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.6.

licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

 

3.6.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

3.61.

licencijos nuomoti ginklus:

 

 

3.61.1.

išdavimą

200 litų

 

3.61.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3.7.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole ir pardavimu (išdavimu) vaistinėse fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą

300 litų

3.8.

licencijos verstis vaistų gamyba vaistinėse, kokybės kontrole, vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu (sandėliavimu) ir pardavimu (išdavimu) fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės verstis farmacine veikla, išdavimą

300 litų

3.9.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų didmeniniu platinimu, kokybės kontrole išdavimą

1000 litų

3.10.

licencijos verstis pramonine vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, įsigijimu, laikymu (sandėliavimu), kokybės kontrole, pagamintų preparatų pardavimu juridiniams asmenims, turintiems teisę verstis farmacine veikla, išdavimą

800 litų

3.11.

licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą

300 litų

3.111.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų kokybės kontrole išdavimą

300 litų

                         3.12.                                                                                                     licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos

       priežiūros praktika:

3.12.1.        slaugos praktika                                                                                  66 litai

3.12.2.        medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos

       profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                    170 litų

3.12.3.        medicinos praktika, jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos

                   profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                    130 litų

3.13.           licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos

       priežiūros veikla:

3.13.1.        visuomenės sveikatos priežiūros veikla                                                80 litų

3.13.2.        ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir paslaugomis,

       nepriskiriamomis ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms         150 litų

3.13.3.        stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla                                   435 litai

3.13.4.        ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla          550 litų

3.14.           licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

                   perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti

                   (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti,

                   nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas:

3.14.1.        išdavimą                                                                                               350 litų

3.14.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.141.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

3.141.1.       išdavimą                                                                                               350 litų

3.141.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      50 litų

3.142.          licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.142.1.       išdavimą                                                                                               350 litų

3.142.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.143.          licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

                   ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1.       išdavimą                                                                                               350 litų

3.143.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     50 litų

3.15.           (neteko galios)

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                  50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                      500 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos:

3.18.1.        išdavimą                                                                                              500 litų

3.18.2.        pakeitimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.181.          draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos:

3.181.1.         išdavimą                                                                                            200 litų

3.181.2.       dublikato išdavimą                                                                               50 litų

3.19.           licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

3.19.1.        išdavimą                                                                                               8500 litų

3.19.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.20.           licencijos organizuoti mažąją loteriją:

3.20.1.        išdavimą                                                                                               4000 litų

3.20.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.21.           (neteko galios)

3.22.           licencijos spausdinti vertybinius

                   popierius, dokumentų blankus,

                   banderoles, oficialius žymėjimo ženklus:

3.22.1.        išdavimą                                                                                               1800 litų

3.22.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.23.           licencijų vykdyti aukštesniųjų studijų, pagrindinio profesinio

                   mokymo ar darbo rinkos profesinio mokymo programas

                   juridiniam asmeniui:

3.23.1.        išdavimą                                                                                               80 litų

3.23.2.        papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                                    24 litai

3.231.          (neteko galios)

3.24.           (neteko galios)

3.25.           (neteko galios)

3.26.           (neteko galios)

3.27.           (neteko galios)

3.28.           (neteko galios)

3.29.           (neteko galios)

3.30.           (neteko galios)

3.31.           (neteko galios)

3.32.           (neteko galios)

3.33.           (neteko galios)

3.34.           (neteko galios)

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais                 10000 litų

                   išdavimą

3.36.           (neteko galios)

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba alumi išdavimą                           2500 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

3.38.1.        nedenatūruotu etilo alkoholiu                                                               700 litų

3.38.2.        denatūruotu etilo alkoholiu                                                                  700 litų

3.38.3.        etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis                                                  700 litų

3.38.4.        nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais      700 litų

3.38.5.        maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais        700 litų

3.39.           licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą         4000 litų

3.40.           licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinius išdavimą                       2500 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22

                   procentų, išdavimą                                                                               10000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, išdavimą                                                                                10000 litų

3.43.           (neteko galios)

3.44.           (neteko galios)

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                                        4000 litų

3.451.          licencijos verstis tabako auginimu išdavimą                                         1000 litų

3.46.           (neteko galios)

3.47.           (neteko galios)

3.48.           (neteko galios)

3.49.           (neteko galios)

3.50.           (neteko galios)

3.51.           (neteko galios)

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą                                                                                               800 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą                                                                                               800 litų

3.54.                      licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 8,5 procento, išdavimą                                                           200 litų

3.55.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą                                            800 litų

3.56.           (neteko galios)

3.57.           (neteko galios)

3.58.           (neteko galios)

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose
renginiuose, parodose bei mugėse                                                        30 litų

3.60.                      vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose,

                   parodose bei mugėse išdavimą                                                             30 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose
stacionariniuose pastatuose                                                                  60 litų

3.62.           licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio

                   ir turizmo sezonų metu išdavimą:
3.62.1.        alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 22 procentų                                                                            200 litų

3.62.2.                alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento                                     100 litų

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą        100 litų

3.64.           (neteko galios)

3.65.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą                             50 litų

3.66.           licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu laivais
tarptautiniais maršrutais                                                                        400 litų

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje          200 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą išdavimą:

3.68.1.        A tipo                                                                                                   5500 litų

3.68.2.        B tipo                                                                                                   5000 litų

3.681.          licencijos vykdyti oro susisiekimą patikslinimą

ar dublikato išdavimą                                                                           50 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio transportu
Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                           3500 litų

3.691.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio

                   transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą          170 litų

3.692.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio

                   transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą

patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą                              220 litų

3.70.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio
transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą                                        5500 litų

3.701.          licencijos vežti krovinius geležinkelio transportu

                   tarptautiniais maršrutais išdavimą                                                         5500 litų

3.702.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio

                   transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                        170 litų

3.703.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelio

                   transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą patikslinus

                   įmonės pavadinimą ar buveinės adresą                                                220 litų

3.704.          licencijos vežti krovinius geležinkelio transportu

                   tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                         170 litų

3.705.          licencijos vežti krovinius geležinkelio transportu

                   tarptautiniais maršrutais pakeitimą patikslinus įmonės

pavadinimą ar buveinės adresą                                                            220 litų

3.71.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio ir tolimojo

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          150 litų

3.72.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą                                            200 litų

3.721.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą                                        200 litų

3.722.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   išdavimą, pratęsimą                                                                              200 litų

3.723.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   kopijos išdavimą (iki 5 metų)                                                               150 litų

                   Pastaba. Nustatyto 3.723 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamos Europos Bendrijos licencijos kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.724.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos dublikato išdavimą                                           25 litai

3.725.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės

adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui, išdavimą          25 litai

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius
lengvaisiais taksi automobiliais                                                            30 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo

                   maršrutais išdavimą                                                                              30 litų

3.741.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          30 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais

išdavimą                                                                                               250 litų

3.751.          kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              250 litų

3.752.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais

                   samdos pagrindais ar už atlygį leidimo išdavimą ar pratęsimą              250 litų

3.753.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo kopijos išdavimą ar pratęsimą

                   (iki 5 metų)                                                                                          150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.753 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai

išduodamos Europos Bendrijos leidimo kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.754.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo ar leidimo kopijos dublikato

                   išdavimą                                                                                               25 litai

3.755.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo arba leidimo kopijos, pasikeitus

                   įmonės pavadinimui, registracijos adresui, automobilio

                   valstybiniam numeriui, išdavimą                                                          25 litai

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu

                   krovinius vidaus arba tarptautiniais maršrutais išdavimą, pratęsimą     150 litų

3.77.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais

                   tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 150 litų

3.771.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                                         100 litų

Pastaba. Nustatytas 3.76–3.771 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui.

 

3.78.           licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo,
adreso, automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus
licenciją arba licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais                    25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti

keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą,

                   pratęsimą                                                                                              5 litai

3.791.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius

                   lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                             5 litai

3.80.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius

lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą                            5 litai

3.81.           sklandytojo licencijos                                                                           50 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos                                                                 80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        100 litų

3.85.           (neteko galios)

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos                                                        100 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos                         10 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie, vykdydami valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją, 3.81–3.92 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

 

3.93.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
pirmojo tipo licencijos                                                                          8000 litų

3.94.           pirmojo tipo licenciją atstojančio Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos leidimo                                                20000 litų

3.95.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
antrojo tipo licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           (neteko galios)

3.98.           (neteko galios)

3.99.           (neteko galios)

3.100.         (neteko galios)

3.101.         (neteko galios)

3.102.         (neteko galios)

3.103.         (neteko galios)

3.104.         (neteko galios)

3.105.         (neteko galios)

3.106.         (neteko galios)

3.107.         (neteko galios)

3.108.         (neteko galios)

3.109.         (neteko galios)

3.110.         licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru,

                   dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami

                   kaip kuro atsargos laivams,

                   išdavimą                                                                                               100 litų

3.111.         licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu,

                   reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro

                   atsargos orlaiviams, išdavimą                                                               100 litų

3.112.         (neteko galios)

3.113.         (neteko galios)

3.114.         (neteko galios)

3.115.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.116.         (neteko galios)

3.117.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos
produktų likučiais                                                                                450 litų

3.118.                  (neteko galios)

3.119.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu,

                   dyzelinu (dyzeliniais  degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis

                   autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą                              500 litų

3.120.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino,

                   dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto

                   priemonėms, biodyzelino likučiais                                                       80 litų

3.121.         licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

3.121.1.      išdavimą                                                                                               1000 litų

3.121.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo

                    pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos

                   dublikato išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                        100 litų

3.122.         licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

3.122.1.      išdavimą                                                                                                 1000 litų

3.122.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo

                   ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato

                   išdavimą pagal supirkėjo prašymą                                                        100 litų

3.123.         (neteko galios)

3.124.         (neteko galios)

3.125.         (neteko galios)

3.126.         (neteko galios)

3.127.         (neteko galios)

3.1271            pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

3.1271.1.     išdavimą                                                                                               700 litų

3.1271.2.     dublikato išdavimą                                                                               100 litų

3.128.         banko veiklos licencijos                                                                       175000 litų

3.129.         kredito unijos veiklos licencijos                                                           1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos veiklos licencijos                                            75 litai

3.131.         licencijos verstis jūreivių, Lietuvos Respublikos piliečių
ir nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje asmenų
įdarbinimo Lietuvos ir užsienio laivuose tarpininkavimo
veikla                                                                                                   100 litų

3.132.         licencijos įdarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečius
ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis                          100 litų

3.133.         licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.133.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus:

3.134.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.134.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.135.         licencijos gaminti ginklų dalis:

3.135.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.135.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.136.         licencijos gaminti šaudmenis ir jų dalis:

3.136.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.136.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis:

3.137.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.137.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.1371.        licencijos naudoti sprogmenis:

3.1371.1.     išdavimą                                                                                               500 litų

3.1371.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.1372.        licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

3.1372. 1.    išdavimą                                                                                              500 litų

3.1372. 2.    patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.138.         licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones:

3.138.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.138.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.139.         licencijos verstis gyvulių veislininkyste                                                100 litų

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus
bei vaistines medžiagas                                                                        300 litų

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas                                                                                            300 litų

3.142.         licencijos verstis didmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis,
jų eksportu, importu                                                                             300 litų

3.143.         licencijos verstis didmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų importu, eksportu                  300 litų

3.144.         licencijos verstis mažmenine prekyba narkotiniais ir
psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                          100 litų

3.145.         licencijos verstis mažmenine prekyba psichotropiniais
vaistais bei vaistinėmis medžiagomis                                                   100 litų

3.146.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

                   pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu                                         320 litų

3.147.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

     pirmtakų (prekursorių) didmenine prekyba, įskaitant prekybos

                   tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu                          320 litų

3.148.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

                   pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu                                                   320 litų

3.149.         licencijos verstis privačia veterinarine praktika veterinarijos
specialistams                                                                                        77 litai

3.150.         licencijos verstis veterinarijos farmacine veikla fiziniams
asmenims                                                                                             133 litai

3.151.         licencijos gaminti veterinarijos farmacijos produktus
ir veterinarijos farmacijos preparatus                                                   400 litų

3.152.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba įmonėms                               150 litų

3.153.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir gamyba įmonėms               150 litų

3.154.         licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos
medžiagų didmenine prekyba įmonėms                                               500 litų

3.1541.        licencijos verstis gyvūninės kilmės atliekų tvarkymu:

3.1541.1      išdavimą                                                                                              300 litų

3.1541.2.     dublikato išdavimą                                                                               50 litų

3.155.         licencijos atlikti:

3.155.1.      geodezinius darbus:

3.155.1.1.   išdavimą                                                                                               50 litų

3.155.1.2.   pakartotinį išdavimą                                                                             30 litų

3.155.2.      topografinius ir kartografinius darbus:

3.155.2.1.   išdavimą                                                                                               50 litų

3.155.2.2.   pakartotinį išdavimą                                                                             30 litų

3.156.         licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               10000 litų

3.156.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.157.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.158.                  licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų

lošimus taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.158.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.158.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.159.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                             10000 litų

3.160.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas išdavimą                                         1200 litų

3.162.         licencijos paskirstyti gamtines dujas išdavimą                                      1200 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas išdavimą                                            1200 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas išdavimą                                              1200 litų

3.165.         licencijos perduoti elektros energiją išdavimą                                      1200 litų

3.166.         licencijos skirstyti elektros energiją išdavimą                                       1200 litų

3.167.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą                 1200 litų

3.168.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos išdavimą               1200 litų

3.169.         rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                                                1200 litų

3.170.         grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                                           300 litų

3.171.         pakartotinį grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                         110 litų

3.172.         licencijos dublikato išdavimą                                                               10 litų

3.173.         (neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.)

3.174.

licencijos gaminti ugniagesių kūno apsaugos priemones išdavimą

400 litų

3.175.

licencijos gaminti ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemones išdavimą

600 litų

3.176.

licencijos gaminti ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemones išdavimą

400 litų

3.177.

licencijos gaminti priešgaisrinę gelbėjimo įrangą išdavimą

400 litų

3.178.

licencijos gaminti pirmines gaisro gesinimo priemones išdavimą

400 litų

3.179.

licencijos gaminti gaisro gesinimo priemones išdavimą

500 litų

3.180.

licencijos gaminti ugnį gesinančias medžiagas išdavimą

400 litų

3.181.

licencijos gaminti stacionarių automatinių ir autonominių gaisrų gesinimo sistemų (AGGS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.182.

licencijos gaminti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.183.

licencijos gaminti gaisrinius vandens siurblius išdavimą

1200 litų

3.184.

licencijos gaminti specialiosios paskirties gaisrinius automobilius išdavimą

2400 litų

3.185.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos priemones išdavimą

400 litų

3.186.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos ženklus išdavimą

100 litų

3.187.

licencijos techniškai prižiūrėti stacionarią automatinę ir autonominę gaisrų gesinimo sistemą (AGGS) ir jos įrenginius išdavimą

1200 litų

3.188.

licencijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.189.

licencijos techniškai prižiūrėti priešdūminių sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.190.

licencijos techniškai prižiūrėti pranešimo apie gaisrą sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.191.

licencijos techniškai prižiūrėti gesintuvus išdavimą

400 litų

3.192.

licencijos techniškai prižiūrėti kitas priešgaisrines priemones (konstrukcijų atsparumą ugniai, centralizuotus stebėjimo, kitus valdymo ir indikavimo pultus) išdavimą

500 litų

3.193.

licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra:

 

3.193.1.

papildymą

100 litų

3.193.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

30 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms išdavimą, papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą mažinama 100 procentų.

3.194.         licencijos tiekti šilumą išdavimą                                                           1200 litų

3.195.         licencijos prekiauti antikvariniais daiktais:

3.195.1.      išdavimą                                                                                               110 litų

3.195.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       5 litai

3.196.         licencijos verstis pensijų kaupimo veikla išdavimą                              500 litų  

3.197.         licencijos verstis investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo

                   bendrovių valdymo veikla išdavimą                                                    500 litų  

3.198.         licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės veikla

                   išdavimą                                                                                               500 litų

3.199.         licencijų rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros

                 žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir

                   pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės

                   poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus:

3.199.1.      išdavimą                                                                                               50 litų

3.199.2.      patikslinimą ar dublikatų išdavimą                                                       30 litų

3.200.         licencijos gaminti vėliavas:

3.200.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

3.200.2.      patikslinimą arba dublikato išdavimą                                                   50 litų

3.201.         licencijos verstis dokumentų tvarkymo veikla:

3.201.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.201.2.      patikslinimą ir dublikato išdavimą                                                        60 litų

3.202.         licencijos  verstis dokumentų saugojimo veikla:

3.202.1.      išdavimą                                                                                               360 litų

3.202.2       papildymą (pakeitimą)                                                                         290 litų

3.202.3.      patikslinimą ir dublikato išdavimą                                                        60 litų

3.203.         ginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.203.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.203.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.204.         neginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.204.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.204.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

Nr. 1513, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5150 (2003-12-05)

Nr. 1553, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5267 (2003-12-12)

Nr. 1573, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5287 (2003-12-12)

Nr. 1616, 2003-12-16, Žin., 2003, Nr. 119-5433 (2003-12-18)

Nr. 41, 2004-01-15, Žin., 2004, Nr. 9-244 (2004-01-17)

Nr. 203, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-989 (2004-02-26)

Nr. 233, 2004-03-01, Žin., 2004, Nr. 34-1107 (2004-03-04)

Nr. 244, 2004-03-04, Žin., 2004, Nr. 35-1144 (2004-03-06)

Nr. 324, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1519 (2004-03-27)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 631, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3093 (2004-05-26)

Nr. 757, 2004-06-16, Žin., 2004, Nr. 96-3538 (2004-06-19)

Nr. 809, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3784 (2004-07-01)

Nr. 821, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 103-3796 (2004-07-01)

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 916, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4225 (2004-07-22)

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14)

Nr. 1288, 2004-10-14, Žin., 2004, Nr. 153-5578 (2004-10-19)

Nr. 1322, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 156-5707 (2004-10-26)

Nr. 1369, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5909 (2004-11-06)

Nr. 1658, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6932 (2004-12-29)

Nr. 70, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-379 (2005-01-27)

Nr. 113, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-532 (2005-02-05)

Nr. 171, 2005-02-14, Žin., 2005, Nr. 23-736 (2005-02-16)

Nr. 533, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2281 (2005-05-21)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.

leidimo įvežti (išvežti):

 

4.1.1.

ginklus išdavimą

50 litų

4.1.2.

daiktus (prekes) išdavimą

50 litų

4.2.

leidimo:

 

4.2.1.

importuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.2.

eksportuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.3.

gabenti ginklus tranzitu išdavimą

50 litų

4.2.4.

vežti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.5.

importuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.6.

eksportuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.7.

gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

Pastabos:

1. Valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvą tranzitu, už leidimų įvežti (išvežti) ginklus, leidimų vežti ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Gabenant  pavienius ginklus, šaudmenis, jų dalis, daiktus (prekes) tranzitu per Lietuvos Respubliką, išduodami 2 nurodyti 4.1 punkte leidimai, o valstybės rinkliava imama už vieno leidimo išdavimą.

4.2.8.          įvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                                50 litų

4.2.9.          išvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                              50 litų

4.21.

Europos šaunamojo ginklo leidimo:

 

4.2.11.

išdavimą

50 litų

4.2.12.

papildymą įrašais

5 litai

4.3.

leidimo laikyti ginklus juridiniam  asmeniui:

 

4.3.1.

išdavimą, perregistravimą

200 litų

4.3.2.

dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą

10 litų

4.4.             leidimo gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones

                                                                                                                                     konkrečiose patalpose:

4.4.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.4.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

4.5.             leidimo gaminti antspaudus konkrečiose patalpose:

4.5.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.5.2.          patikslinimą                                                                                          50 litų

4.6.

leidimo eksploatuoti tirą, šaudyklą išdavimą, dublikato išdavimą 

50 litų

4.7.

leidimo nešiotis ginklus juridinio asmens darbuotojui išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.8.

ginklo kortelės išdavimą

5 litai

4.9.

leidimo įsigyti  ginklą išdavimą fiziniam asmeniui

20 litų

4.10.

leidimo įsigyti ginklus ir (ar) šovinius ir (ar) specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui

20 litų

4.11.

leidimo parduoti perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

4.12.           leidimo laikyti tik I, II ir T0 klasės civilines
pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose
išdavimą                                                                                               50 litų

4.13.

leidimo laikyti (nešiotis) ginklą:

 

4.13.1.

išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.13.2.

papildymą įrašais

5 litai

4.14.           egzamino pagal apsaugos darbuotojo mokymo programą laikymą       50 litų

4.141.

egzamino pagal šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo programą laikymą

25 litai

4.142.

prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimo:

 

4.142.1.

išdavimą

200 litų

4.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

4.143.          leidimo laikyti sprogmenis:

4.143. 1.      išdavimą                                                                                               200 litų

4.143. 2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       10 litų

4.15.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą:

4.15.1.        naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo išdavimą                              20 litų

4.15.2.        seno pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo išdavimą                                6 litai

4.16.           vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo                               50 litų

4.161.          inkasatoriaus pažymėjimo išdavimą                                                     10 litų

4.162.          apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimą                                         10 litų

4.163              inkasavimo pažymėjimo:

4.163.1.       išdavimą                                                                                               20 litų

4.163.2.       dublikato išdavimą                                                                               10 litų

4.17.           (neteko galios)

4.18.           (neteko galios)

                   Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.19.           pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą), išdavimą pagal asmens prašymą                                                                                                             8 litai

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.20.           (neteko galios)

4.21.           (neteko galios)

4.22.           farmacijos praktikos licencijos perregistravimą, rekvizitų patikslinimą     20 litų

4.23.                      (neteko galios)

4.24.           (neteko galios)

4.25.           (neteko galios)

4.26.           sertifikato, patvirtinančio fizinio asmens teisę teikti asmens ar

       visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, išdavimą:

4.26.1.        slaugos                                                                                                 66 litai

4.26.2.        privalomojo sveikatos mokymo                                                           30 litų

4.27.           leidimo-higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą                            20 litų

4.28.           vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą           40 litų

4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

5 litai

4.30.

farmacijos praktikos licencijos išdavimą

66 litai

4.31.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla papildymą

100 litų

4.32.

licencijos juridiniam asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų patikslinimą

50 litų

4.321.          vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos,

                   vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas,

                   skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros

                   įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės

                   ir savivaldybių institucijoms, išdavimą                                                 77 litai

4.322.          vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti

                   ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą                               77 litai

4.33.           (neteko galios)

4.34.           (neteko galios)

4.35.           (neteko galios)

4.36.           (neteko galios)

4.37.           (neteko galios)

4.38.           (neteko galios)

4.39.           (neteko galios)

4.40.           (neteko galios)

4.41.           (neteko galios)

4.42.           (neteko galios)

4.43.           mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu      50 litų

4.44.           mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą                                    7 litai

4.45.           mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą    8 litai

4.46.           audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru                                                                                          7 litai

4.47.           tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)              10 litų

4.48.           frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija                                                                                                              15 litų

4.49.           distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką    20 litų

4.50.           alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę                                                                    30 litų

4.51.           cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą                                                                               25 litai

4.52.           spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę          50 litų

4.53.           analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromaspektrometru (GS-MS)                                                                                                             75 litai

4.54.           tekstilės pluoštų kiekybinę analizę                                                       40 litų

4.55.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.56.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą                                                     20 litų

                   Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

4.57.           vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                                                                             1000 litų

4.58.           išankstinio leidimo:

4.58.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą išdavimą      1000 litų  

4.58.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą

                   išdavimą                                                                                               20 litų

4.59.           išankstinio leidimo:

4.59.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą prospektą

                   išdavimą                                                                                               250 litų  

4.59.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą

                   prospektą išdavimą                                                                              20 litų

4.60.           vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                    800 litų

4.61.           vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą               500 litų

4.62.           emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą                                                       500 litų

4.63.           oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių registravimą   85 litai

4.64.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą  200 litų

4.65.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar

                   patikrinti laikymą                                                                                 100 litų

4.66.           išankstinio leidimo:

4.66.1.        patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės įstatus išdavimą 500 litų  

4.66.2.        pakeisti ar papildyti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės įstatus

                   išdavimą                                                                                               20 litų

4.67.           (neteko galios)

4.68.           (neteko galios

4.69.           (neteko galios)

4.70.           už patvirtinimą:

4.70.1.        pensijų fondų taisyklių                                                                         500 litų  

4.70.2.        pensijų fondų taisyklių pakeitimų                                                        20 litų

4.71.           išankstinio leidimo:

4.71.1.        patvirtinti investicinių fondų taisykles išdavimą                                   500 litų  

4.71.2.        pakeisti ar papildyti investicinių fondų taisykles išdavimą                   20 litų

                   Lietuvos banko

4.711.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri Europos ekonominės erdvės valstybės arba Europos Sąjungos valstybės kandidatės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

2000 litų

4.712.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri kitos valstybės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

3000 litų

4.72.           leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą                                      500 litų

4.73.           leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą                        10000 litų

4.74.           leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą                               600 litų

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.75.           (neteko galios)

4.76.           (neteko galios)

4.77.           (neteko galios)

4.78.           leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus išdavimą   80 litų

4.79.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     150 litų

4.80.           leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti

                   žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.80.1.        angliavandenilių išteklius                                                                     2500 litų

4.80.2.        vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius

                   ir žemės gelmių ertmes                                                                         2500 litų

4.80.3.        požeminio pramoninio ir mineralinio

                   vandens išteklius                                                                                  500 litų

4.80.4.        kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        200 litų

4.801.          leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos

                   geologines kolekcijas, muziejų geologinius

                   eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

                   išdavimą:

4.801.1.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   priklauso valstybei nuosavybės teise                                                    50 litų

4.801.2.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   nepriklauso valstybei nuosavybės teise,

                   arba laikinai, neatsižvelgiant į geologinių

                   vertybių nuosavybės formą                                                                  10 litų

4.81.           (neteko galios)

4.82.           (neteko galios)

4.83.           (neteko galios)

4.84            mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimo išdavimą:

4.84.1.        metams                                                                                                 11 litų

4.84.2.        mėnesiui                                                                                               3 litai

4.84.3.        vienkartinio (parai)                                                                               1 litas

                   Pastaba. Už mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, leidimo išdavimą vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.85.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.85.1.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (parai)                        10 litų

4.85.2.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (mėnesiui)                  50 litų

4.85.3.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (parai)                                           10 litų

4.85.4.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (savaitei)                                       46 litai

4.86.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, ir juose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, licencijos išdavimą:

4.86.1.        parai                                                                                                     5 litai

4.86.2.        mėnesiui                                                                                               45 litai

                   Pastaba. Už licencijos išdavimą invalidams (neįgaliesiems), senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.87.           mėgėjiškos žūklės žvejoti nestandartiniais įrankiais ir būdais valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.87.1.        parai                                                                                                     10 litų

4.87.2.        savaitei                                                                                                 50 litų

4.87.3.        mėnesiui                                                                                               100 litų

                   Pastaba. Už licencijos išdavimą invalidams (neįgaliesiems), senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.88.           licencijos sumedžioti medžiojamąjį gyvūną išdavimą                          1 litas

4.881.          leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

medžioklės plotų vienete išdavimą                                                       10 litų

4.89.           leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą                                           5 litai

4.90.           leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš gamtinės aplinkos, išdavimą                           5 litai

4.91.           leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų, lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas, kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą                                                                         5 litai

4.92.           leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą                                                                                 5 litai

                   Civilinės aviacijos administracijos

4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

90 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

190 litų

4.96.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                                                      300 litų

4.97.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                                                    350 litų

4.98.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                                              400 litų

4.99.           laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.100.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.101.         orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                             50 litų

4.102.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.103.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.104.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 50 litų

4.105.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.106.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.107.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

200 litų

4.108.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

500 litų

4.109.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų

4.110.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo  ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.111.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.112.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.113.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.114.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

350 litų

4.115.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

1000 litų

4.116.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

1250 litų

4.117.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų“.

4.1171.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo dublikato arba orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

50 litų

4.1172.

orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

50 litų

4.1173.

(neteko galios)

 

4.1174.

(neteko galios)

 

4.1175.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą

100 litų

4.118.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                          50 litų

4.119.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                            75 litai

4.120.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                          250 litų

4.121.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                          500 litų

4.122.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                        625 litai

4.123.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.124.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                    25 litai

4.125.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg           75 litai

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg         250 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg         500 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg       625 litai

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                     750 litų

4.130.         (neteko galios)

4.131.         orlaivio kategorijos pakeitimą                                                              200 litų

4.132.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                             100 litų

4.133.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                               300 litų

4.134.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                             1000 litų

4.135.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                             2000 litų

4.136.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                           2500 litų

4.137.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                         3000 litų

4.138.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai                                                                            1000 litų

4.139.         (neteko galios)

4.1391.

orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

150 litų

4.1392.

orlaivio žurnalo išdavimą

30 litų

4.1393.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo (instrukcijos) tvirtinimą

100 litų

4.1394.

(neteko galios)

 

4.140.

(neteko galios)

 

4.141.

triukšmo pažymėjimo pripažinimą

100 litų

4.142.         (neteko galios)

4.143.         gamybos organizacijos sertifikavimą                                                    5000 litų

4.144.                  (neteko galios)

4.145.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo

500 litų

4.146.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

4.1501.

techninės priežiūros pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.1502.        (neteko galios)

4.151.         (neteko galios)

4.152.         (neteko galios)

4.153.         (neteko galios)

4.154.         (neteko galios)

4.155.         (neteko galios)

4.156.         (neteko galios)

4.157.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  5000 litų

4.158.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  8000 litų

4.159.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                       8000 litų

4.160.         oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                          10000 litų ir

                                                                                                                                1000 litų už kiekvieną

                                                                                                                                kitą orlaivį

4.161.         (neteko galios)

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.163.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą,  kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

80 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.165.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.166.         (neteko galios)

4.167.         (neteko galios)

4.168.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                              30000 litų

4.169.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                             18000 litų

4.170.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.171.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                               2700 litų

4.172.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.173.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.174.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus įrenginių sistemos įvertinimą  ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nurodytos 4.168–4.174 punktuose

4.176.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.177.         užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą                                                                          125 litai

4.178.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą                                                                                                             90 litų

4.179.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                                                                          580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

4.180.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                                                                             20 litų

4.181.         papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui    40 litų

4.182.         papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui                                                                                                60 litų

4.183.                  (neteko galios)

4.184.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato  išdavimą                25 litai

4.185.         teorijos egzamino perlaikymą:

4.185.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui                      10 litų

4.185.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui                                 20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3.91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą


4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.1881.        civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą arba pavardės joje pakeitimą                                                                                                             20 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, valstybės rinkliava, nustatyta 4.180–4.188 punktuose ir 4.1881 punkte, mažinama 100 procentų.

4.189.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą    300 litų

4.190.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą 150 litų

4.191.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus            50 litų

4.192.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą                          500 litų

4.193.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        150 litų

4.194.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą                                                  250 litų

4.195.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.196.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.197.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.198.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             10 litų

4.199.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

Pastaba. Civilinės aviacijos administracijos darbuotojams, kurie vykdo valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, 4.197–4.199 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.200.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams               5 litai

                   Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

4.201.         vidaus vandenų uostų įregistravimą                                                     250 litų

4.202.         vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą                                             150 litų

4.203.         kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo išdavimą    40 litų

4.204.         kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų specialistui, pramoginio laivo laivavedžiui                                                                                          30 litų

4.205.         (neteko galios)

4.206.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           10 litų

4.207.         diplomo patvirtinimą                                                                            10 litų

4.208.         pažymos, pažymos dublikato išdavimą                                                10 litų

4.209.         laivo įkeitimo sutarties įregistravimą                                                    25 litai

4.210.         laivo žurnalo įregistravimą                                                                   5 litai

4.211.         laivo bilieto išdavimą                                                                           20 litų

4.212.         laivo nuosavybės liudijimo išdavimą                                                   20 litų

4.213.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava išdavimą       20 litų

4.214.         kitų dokumentų išdavimą                                                                     20 litų

4.215.         profesinių žinių tikrinimą                                                                     10 litų

4.216.         (neteko galios)

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.201–4.215 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

4.217.         (neteko galios)

4.218.         jūrų-upių laivo įregistravimą Laivų registre                                          200 litų

4.219.         upių laivo įregistravimą Laivų registre                                                  200 litų

4.220.         motorinio, motorinio pramoginio laivo įregistravimą Laivų registre     10 litų

4.221.         jachtos įregistravimą Laivų registre                                                      20 litų

4.222.         mažojo nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre                          6 litai

4.223.         (neteko galios)

4.224.         jūrų-upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                     150 litų

4.225.         upių laivo išregistravimą iš Laivų registro                                            95 litai

4.226.         motorinio, motorinio pramoginio laivo išregistravimą iš Laivų registro     5 litai

4.227.         jachtos išregistravimą iš Laivų registro                                                 10 litų

4.228.         mažojo nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro                     3 litai

Pastabos: 1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą.

2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

4.229.         laivų techninių ir darbo projektų ekspertizę, derinimą ir akto surašymą   550 litų

4.230.         laivų pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę, tvirtinimą ir akto surašymą                                                                                              50 litų

4.231.         laivų statybos techninę priežiūrą ir pirminių dokumentų išdavimą       3000 litų

4.232.         laivų stovumo informacijos suderinimą pagal krenavimo bandymo rezultatus ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.233.         laivų įrenginių, mechanizmų gamybos ir modernizavimo techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                              200 litų

4.234.         laivo korpuso ir jo antstato, laivo įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę apžiūrą ir akto surašymą:

4.234.1.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa iki 500 m³                         30 litų

4.234.2.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki
2000 m3                                                                                               75 litai

4.234.3.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3      105 litai

4.234.4.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3    150 litų

4.234.5.      korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3            180 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už laivo korpuso ir jo antstato apžiūrą, nustatyta 4.234.1–4.234.5 punktuose, didinama: 300 procentų – kai laivo apžiūra vykdoma pirmą kartą, 200 procentų – kai vykdoma dokinė laivo apžiūra, 100 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas iki 15 metų įskaitytinai, 150 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas nuo 15 iki 25 metų įskaitytinai, 200 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas daugiau kaip 25 metus.

4.234.6.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                        15 litų

4.234.7.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                        45 litai

4.234.8.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                      50 litų

4.234.9.      įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                    90 litų

4.234.10.    įrenginių, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                           120 litų

4.234.11.    sistemų, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                          30 litų

4.234.12.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                          45 litai

4.234.13.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                        50 litų

4.234.14.    sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                      90 litų

4.234.15.    sistemų, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                             120 litų

4.234.16.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3                                                                                                             15 litų

4.234.17.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                                                        60 litų

4.234.18.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                                               90 litų

4.234.19.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                                             120 litų

4.234.20.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3                                                                                                        150 litų

4.235.         laivo mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG) ir akto surašymą:

4.235.1.      iki 100 AG                                                                                           45 litai

4.235.2.      nuo 101 iki 400 AG                                                                             75 litai

4.235.3.      nuo 401 iki 1500 AG                                                                           105 litai

4.235.4.      nuo 1501 iki 3000 AG                                                                         135 litai

4.235.5.      daugiau kaip 3000 AG                                                                         180 litų

4.236.         laivo elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW) ir akto surašymą:

4.236.1.      iki 25 kW                                                                                             30 litų

4.236.2.      nuo 26 iki 100 kW                                                                               75 litai

4.236.3.      nuo 101 iki 500 kW                                                                             105 litai

4.236.4.      nuo 501 iki 1000 kW                                                                           135 litai

4.236.5.      daugiau kaip 1000 kW                                                                         180 litų

4.237.         radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal laivo klasę ir akto surašymą:

4.237.1.      radijo įrenginių „L“ ir „U“                                                                    20 litai

4.237.2.      radijo įrenginių „E“ ir „J“                                                                     90 litų

4.237.3.      radijo įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                         150 litų

4.237.4.      radijo įrenginių „J-MP“                                                                        180 litų

4.237.5.      navigacinių įrenginių „E“ ir „J“                                                            20 litai

4.237.6.      navigacinių įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“                                                75 litai

4.237.7.      navigacinių įrenginių „J-MP“                                                               120 litų

4.238.         laivų šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą ir akto surašymą:

4.238.1.      iki 500 m3                                                                                            15 litų

4.238.2.      nuo 501 iki 1000 m3                                                                            40 litų

4.238.3.      nuo 1001 iki 2000 m3                                                                          90 litų

4.238.4.      daugiau kaip 2000 m3                                                                          180 litų

4.239.         laivų kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą, bandymus pagal keliamąją galią ir akto surašymą:

4.239.1.      iki 5 tonų                                                                                              75 litai

4.239.2.      nuo 5 iki 20 tonų                                                                                  100 litų

4.239.3.      daugiau kaip 20 tonų                                                                            150 litų

4.240.         laivų garo katilų ir slėgiminių indų apžiūrą, bandymus ir akto surašymą:

4.240.1.      garo katilų vidinę apžiūrą                                                                     45 litai

4.240.2.      garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                        70 litų

4.240.3.      garo katilų hidraulinį bandymą                                                             70 litų

4.240.4.      slėgiminių indų vidinę apžiūrą                                                             30 litų

4.240.5.      slėgiminių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                45 litai

4.240.6.      slėgiminių indų hidraulinį bandymą                                                     45 litai

4.241.         laivo neeilinę apžiūrą nepriklausomai nuo laivo talpos, pastatymo metų ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

4.242.         medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą                                                                                     500 litų

4.243.         krantinės (prieplaukos) techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras) ir akto surašymą     1 litas

4.244.         visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              10 litų

4.245.         burinių jachtų, daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančių vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                                             50 litų

4.246.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas iki 30 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                        30 litų

4.247.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas nuo 31 iki 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       60 litų

4.248.         mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                       90 litų

4.249.         mažųjų irklinių laivų statybos techninio projekto derinimą, statybos apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              30 litų

4.250.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto projekto derinimą ir akto surašymą                                                                                                             125 litai

4.251.         pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą ir akto surašymą                                                                                                             200 litų

4.2511.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, išdavimą

115 litų

4.2512.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

60 litų

4.2513.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

50 litų

4.2514.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

90 litų

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.252.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                                                                                              18 litų

4.253.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms                   100 litų

4.254.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą                                                      25 litai

4.255.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.256.         reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  40 litų

4.257.         reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą                                                                                  35 litai

4.2571.        paraiškos gauti leidimą teikti reguliarias paslaugas (teikti

                   neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo

                   susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal

                   1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl

                   bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais taisyklių nuostatas, pratęsti leidimo galiojimo

                   terminą, pakeisti sąlygas, pagal kurias leidime nurodytos

                   paslaugos turi būti teikiamos, nagrinėjimą                                            40 litų

4.2572            vieno leidimo teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas

                   specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas išdavimą                   10 litų

4.258.         leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos Respublikos vežėjams

                   įforminimą                                                                                           17 litų

4.259.         daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                            50 litų

4.260.         leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams            50 litų

4.261.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą           500 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą          250 litų

4.263.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          3 litai

4.264.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą       10 litų

4.265.         darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto priemonių vairuotojams        8 litai

4.266.         asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

4.266.1.      pagrindinės dalies                                                                                 50 litų

4.266.2.      papildomos dalies                                                                                50 litų

4.267.         (neteko galios)

4.268.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

4.268.1.      pagrindinio mokymo kurso                                                                  30 litų

4.268.2.      specializuoto mokymo kurso                                                               20 litų

4.269.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą  5 litai

4.270.         keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą                                                                                                             17 litų

4.2701.        keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp

                   valstybių narių savo lėšomis veiklos pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimo

išdavimą (iki 5 metų)                                                                           85 litai

4.271.         krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone savo

                                                                                                                                lėšomis liudijimo išdavimą     17 litų

4.272.         pažymėjimo arba leidimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą užsiimti

                   mokymo veikla automobilių transporte, išdavimą ir perregistravimą    60 litų

4.2721.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal

                   2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

                   (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus

                   (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo

                   liudijimo nustatymo, nuostatas, išdavimą                                             55 litai

4.2722.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal 2002 m. kovo 1 d. Europos

                   Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002, iš dalies

                   keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr.

                   3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, nuostatas, kopijos

                   išdavimą                                                                                               5 litai

4.273.         leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutą

                                                                                                                                išdavimą   10 litų

4.274.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)                                                                                                             10 litų

4.275.         autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)                                                                                  20 litų

4.276.         autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą                                              5 litai

4.277.         įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą                           850 litų

4.278.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis pratęsimą                                                                125 litai

4.279.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams                                                                                         220 litų

4. 280.        vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę arba mokymo įstaigos atitikties nustatytiems  reikalavimams įvertinimą:

4.280.1.      mokymo patalpos                                                                                 200 litų

4.280.2.      vairavimo mokymo aikštelės                                                                100 litų

4.281.         sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą                                          80 litų

4.2811.        transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato išdavimą ir pratęsimą                                                           20 litų

4.282.         asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą  70 litų

4.2821.        kelių transporto priemonės naujo tipo atitikties įvertinimo sertifikato

                   išdavimą                                                                                               500 litų

4.2822.       kelių transporto priemonės tipo pratęsimo (praplėtimo) atitikties

                              įvertinimo sertifikato išdavimą                                                             110 litų

4.2823.           pažymos apie kelių transporto priemonės tipo atitikties įvertinimą,

                   suteikiant atskirą leidimo eksploatuoti numerį, išdavimą:

4.2823.1.     L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e ir O1 klasės transporto priemonėms           300 litų  

4.2823.2.     L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e, O2 ir O3 klasės transporto priemonėms   500 litų  

4.2823.3.     M1, M2 ir N1 klasės transporto priemonėms                                       700 litų  

4.2823.4.     M3, N2, N3 ir O4 klasės transporto priemonėms                                1100 litų

4.2824.        kelių transporto priemonės naujo tipo arba tipo pratęsimo (praplėtimo)

atitikties įvertinimo sertifikato dublikato išdavimą                                30 litų

4.2825.        mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimą                                                                          70 litų

4.2826.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę

                   techninę apžiūrą, išdavimą                                                                   1500 litų

4.2827.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę

                   techninę apžiūrą, keitimą, dublikato išdavimą                                      50 litų

4.2828.        skaitmeniniuose tachografuose naudojamos

                   identifikavimo kortelės (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės,

                   dirbtuvės kortelės ar kontrolės kortelės) išdavimą, pakeitimą,

                   atnaujinimą                                                                                          170 litų

4.2829.        leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų

                   techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                                                380 litų

4.28210.       leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų

techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą                                30 litų

4.283.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.284.         geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre                   30 litų

4.285.         geležinkelio riedmens arba konteinerio duomenų atnaujinimą registre 13 litų

4.2851.

geležinkelio riedmens ar konteinerio išregistravimą iš registro

20 litų

4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

36 litai

4.2853.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

34 litai

4.2854.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą

135 litai

4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

100 litų

4.2856.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą                       2400 litų

4.2857.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą       150 litų

4.2858.        geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą

grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                    200 litų

4.2859.        geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą                       400 litų

4.28510.       geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą       150 litų

4.28511.       geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar)

                   tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą

                   grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                    200 litų

4.28512.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato išdavimą                          2400 litų

4.28513.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato dublikato išdavimą               150 litų

4.28514.       geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo

                   geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas

                   geležinkelio įmonėms, naujo saugos sertifikato išdavimą

                   grąžinus turimą saugos sertifikatą                                                         200 litų

4.28515          atestato, suteikiančio įmonei teisę atlikti geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                                                                                865 litai

4.28516        atestato, suteikiančio įmonei teisę atlikti geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą ar atestato pakeitimą pasikeitus įmonės pavadinimui ar buveinės adresui                                                                                  35 litai

4.28517        Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro duomenų teikimą       9 litai

4.28518          valstybinės reikšmės magistralinės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     295 litai už km

4.28519          regioninės reikšmės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    240 litų už km

4.28520          aukščiausiosios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     715 litų

4.28521          I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    512 litų

4.28522          II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    341 litas

4.28523          III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    250 litų

4.28524          IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    190 litų

4.28525          privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    171 litas už km

4.28526          valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą                                                                                                             34 litai

4.28527          aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą      34 litai

4.28528          privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymos dublikato išdavimą                            34 litai

4.28529          valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                               25 litai

4.28530          aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                                             25 litai

4.28531          privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą                 25 litai

4.28532          valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą                                                                                 22 litai

4.28533          aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą    22 litai

4.28534          privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą                    22 litai

4.28535.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, egzaminavimą     66 litai

4.28536.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, pažymėjimo,

                   kvalifikacijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimą                            10 litų

4.28537.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų

                   egzaminavimą                                                                                      58 litai

4.28538.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų pažymėjimo

                   ar jo dublikato išdavimą                                                                       11 litų

4.286.         leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimą                          200 litų

4.287.         leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                300 litų

4.2871.        leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                            300 litų

4.2872.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos

Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose,

išdavimą                                                                                                   2000 litų

4.2873.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos

Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose,

papildymą, patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys

nuo įmonės                                                                                                           100 litų

4.2874.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos

Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose,

dublikato išdavimą                                                                                   100 litų

4.288          (neteko galios)

4.289.         (neteko galios)

4.290.         leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam tikrą kiekį išdavimą                                         300 litų

4.291.         licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius,

                                                                                                                                verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine

                                                                                                                                prekyba papildymą produkcijos pavadinimais, sandėlių ir

                                                                                                                                gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių

                                                                                                                                licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai,

                                                                                                                                priklausantys nuo įmonės 100 litų

4.2911.        licencijos verstis tabako auginimu papildymą sandėlių ir

                   auginimo vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šios

                   licencijos patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys

                   nuo ūkininko ar įmonės                                                                       100 litų

4.292.         licencijos verstis tabako auginimu, gaminti alkoholio produktus

                   ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako

                   gaminių didmenine prekyba dublikato išdavimą                                  100 litų

4.293.         gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų išdavimą                                     5 litai

4.294.         kelionės organizatorių pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą               20 litų

4.2941.        kelionių agentūrų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą                      15 litų

4.295.         veterinarinės priežiūros objektų įvertinimą ir

                   pažymų išdavimą                                                                                 100 litų

 

4.2951.

veterinarinių vaistų registravimą ir perregistravimą Veterinarinių vaistų valstybės registre:

 

 

4.2951.1.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip referentinė valstybė; nacionalinio veterinarinio vaisto (neregistruoto Europos Sąjungoje):

 

 

4.2951.1.1.

registravimą

3453 litai

 

4.2951.1.2.

perregistravimą

1727 litai

 

4.2951.2.

veterinarinio vaisto, registruoto Europos Sąjungoje, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip nereferentinė valstybė; supaprastintą veterinarinio vaisto (generinio, vadinamojo seno veterinarinio vaisto):

 

 

4.2951.2.1.

registravimą

2072 litai

 

4.2951.2.2.

perregistravimą

1036 litai

 

4.2951.3.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą

345 litai

 

4.2951.4.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą

1381 litas

 

4.2951.5.

veterinarinio vaisto:

 

 

4.2951.5.1.

kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.1.1.

registravimą

1381 litas

 

4.2951.5.1.2.

perregistravimą

691 litas

 

4.2951.5.2.

kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.2.1.

registravimą

1036 litai

 

4.2951.5.2.2.

perregistravimą

518 litų

 

4.2951.6.

retųjų veterinarinių vaistų:

 

 

4.2951.6.1.

registravimą

420 litų

 

4.2951.6.2.

perregistravimą

210 litų

 

4.2951.7.

dezinfekantų (veterinarinių higienos biocidų, maisto ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų antiseptikų), rodenticidų, insekticidų, akaracidų ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų ir atraktantų:

 

 

4.2951.7.1.

registravimą

1420 litų

 

4.2951.7.2.

perregistravimą

710 litų

 

4.2952.

valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą:

 

 

4.2952.1.

10 galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.1.1.

suaugusių galvijų (per 220 kilogramų)

100 litų

 

4.2952.1.2.

jaunų galvijų (iki 220 kilogramų)

55 litai

 

4.2952.2.

10 neporakanopių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

152 litai

 

4.2952.3.

10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų skerdenos

14 litų

 

4.2952.3.2.

per 25 kilogramus skerdenos

34 litai

 

4.2952.4.

10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų skerdenos

15 litų

 

4.2952.4.2.

nuo 12 iki 18 kilogramų skerdenos

30 litų

 

4.2952.4.3.

per 18 kilogramų skerdenos

40 litų

 

4.2952.5.

100 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas)

apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

3 litai

 

4.2952.6.

100 žąsų, ančių ar kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo

pažymos išdavimą

10 litų

 

4.2952.7.

1 stručio skerdenos apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų

 

4.2952.8.

10 triušių, laukinių paukščių ar smulkių laukinių žvėrelių (neskirstant į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų

 

4.2952.9.

smulkių laukinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo (atliekant trichineliozės tyrimą) pažymos išdavimą

5 litai

 

4.2952.10.

šerno apžiūros ir patikrinimo (atliekant trichineliozės tyrimą) pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.10.1.

iki 25 kilogramų

7 litai

 

4.2952.10.2.

per 25 kilogramų

12 litų

 

4.2952.11.

laukinio atrajotojo apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.11.1.

iki 12 kilogramų

3 litai

 

4.2952.11.2.

nuo 12 iki 18 kilogramų

4 litai

 

4.2952.11.3.

per 18 kilogramų

5 litai

 

4.2952.12.

1 tonos paukštienos patikrinimo pažymos išdavimą paukštienos perdirbimo įmonėse

5 litai

4.2952.13.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos fabrikuose

8 litai

4.2952.14.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos perdirbimo įmonėse

20 litų

4.2952.15.

1 tonos žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą mėsos išpjaustymo įmonėse

11 litų

4.2952.16.

1 tonos žuvininkystės produktų patikrinimo pažymos išdavimą ūkio

subjektui pirminio pardavimo ir supirkimo metu

4 litai

4.2952.17.

1 tonos žuvų ir jų produktų patikrinimo pažymos išdavimą žuvų perdirbimo įmonėse

11 litų

4.2952.18.

1 tonos neišdarinėtų žuvų šaldymui patikrinimo pažymos išdavimą žuvų perdirbimo įmonėse

3 litai

4.2952.19.

100 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse

70 litų

4.2952.20.

1 tonos valgomųjų ledų patikrinimo pažymos išdavimą valgomųjų ledų gamybos įmonėse

14 litų

4.2952.21.

100 tonų kitų pieno produktų patikrinimo pažymos išdavimą kitus

pieno produktus perdirbančiose įmonėse

200 litų

4.2952.22.

10 tonų produktų/žaliavos patikrinimo pažymos išdavimą šaltuosiuose sandėliuose

50 litų

4.2952.23.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą kiaušinių produktų gamybos įmonėse

4 litai

4.2952.24.

10000 vienetų kiaušinių patikrinimo pažymos išdavimą kiaušinių rinkimo ir pakavimo įmonėse

1 litas

4.2952.25.

1 tonos sraigių mėsos, varlių šlaunelių patikrinimo pažymos išdavimą sraigių mėsos, varlių šlaunelių paruošimo įmonėse

15 litų

4.2952.26.

(neteko galios)

 

4.2952.27.

(neteko galios)

 

4.2952.28.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą žarnų tvarkymo įmonėse

10 litų

4.2952.29.

1 tonos produkcijos patikrinimo pažymos išdavimą albumino, kitų kraujo produktų, želatinos gamybos įmonėse

15 litų

4.2952.30.

1 tonos gyvūnų (galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų) skerdenų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

5 litai

4.2952.31.

10000 vienetų kiaušinių ir 1 tonos jų produktų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

1 litas

4.2952.32.

1 tonos paukštienos tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

5 litai

4.2952.33.

10 tonų akvakultūros produktų tyrimą kenksmingų medžiagų

likučiams nustatyti

4 litai

4.2952.34.

100 kilogramų medaus tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

2 litai

4.2952.35.

100 tonų žalio pieno tyrimą  kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

13 litų

4.2953.

gyvūnų judėjimo kontrolę:

 

4.2953.1.

(neteko galios)

 

4.2953.2.

pažymos apie bandos statusą išdavimą

25 litai

4.2953.3.

gyvūno veterinarijos sertifikato išdavimą:

 

4.2953.3.1.

fiziniams asmenims

25 litai

4.2953.3.2.

juridiniams asmenims

100 litų

4.2953.4.

vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą

100 litų

4.2954.

žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės įvertinimą, akto surašymą ir leidimo išdavimą

25 litai

4.2955.

gyvūnų gerovės veterinarinę priežiūrą:

 

4.2955.1.

transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimą ir pažymėjimo išdavimą

30 litų

4.2955.2.

pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjams

20 litų

4.2956.

importo, tranzito ir eksporto veterinarinę priežiūrą:

 

4.2956.1.

importuotų gyvūninių maisto produktų atitikties Lietuvos Respublikos standartų reikalavimams įvertinimą ir pažymos išdavimą

80 litų

4.2956.2.

importuotų gyvūninių maisto produktų atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams įvertinimą ir pažymos išdavimą

50 litų

4.2956.3.

(neteko galios)

 

4.2957.

maisto saugą:

 

4.2957.1.

viešai tiekiamo vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimą

20 litų

4.2957.2.

transporto priemonės tinkamumo maisto produktams gabenti įvertinimą ir paso išdavimą

30 litų

4.2957.3.

leidimo tvarkyti maistą (produktų prekybai, viešajam maitinimui, įvairių renginių ir švenčių metu ir kt.) išdavimą

50 litų

4.2957.4.

leidimo tvarkyti maistą (išnešiojamajai prekybai) išdavimą vienam asmeniui

10 litų

4.2958.

produkcijos, žaliavos tikrinimą, sertifikavimą:

 

4.2958.1.

gyvūninių ir negyvūninių produktų/žaliavų sertifikato išdavimą

100 litų

4.2958.2.

gyvūninių produktų/žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

įvežamų negyvūninių maisto prekių ar įvežamų specialios paskirties maisto produktų, maisto priedų siuntų kontrolę

48 litai

4.296.         pieno supirkėjo atestavimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą      30 litų

                   Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4.297.         leidimo eksportuoti (išvežti) iš Lietuvos Respublikos, leidimo

                   importuoti (įvežti) į Lietuvos Respubliką, leidimo vežti per

                   Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios

                   pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines

pirotechnikos priemones), išdavimą                                                     50 litų

                   Krašto apsaugos ministerijos

4.298.         leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą                     44 litai

Pastabos: 1. (neteko galios)

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

                   Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

4.299.         registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre      100 litų

4.300.         registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                      30 litų

4.301.         vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                                                             30 litų

4.302.         registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)                                                                                   5 litai

                   Kitų institucijų

4.3021.        augalų apsaugos produktų registravimą:

4.3021.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  20000 litų

4.3021.2.     individualiam naudojimui                                                                    4000 litų

4.3022.        augalų apsaugos produktų perregistravimą:

4.3022.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  10000 litų

4.3022.2.     individualiam naudojimui                                                                    2000 litų

4.3023.        laikiną augalų apsaugos produktų registravimą:

4.3023.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  15000 litų

4.3023.2.     individualiam naudojimui                                                                    2000 litų

4.3024.        laikino augalų apsaugos produktų registravimo pratęsimą:

4.3024.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  3000 litų

4.3024.2.     individualiam naudojimui                                                                    300 litų

4.3025.        augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų pakeitimą:

4.3025.1. profesionaliam naudojimui                                                                      10000 litų

4.3025.2.     individualiam naudojimui                                                                    1000 litų

4.3026.        leidimą naudoti augalų apsaugos produktus išimties tvarka iki 120 dienų            3000 litų

4.3027.        augalų apsaugos produktų registracijos kitose Europos Sąjungos

                   valstybėse narėse pripažinimą                                                              10000 litų

4.3028.        augalų apsaugos produktų naudojimo išplėtimą mažais plotais

                    auginamiems augalams                                                                        500 litų

4.3029.        leidimą atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus               1500 litų

4.30210.       leidimą prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais                  1000 litų

4.30211.       augalų apsaugos produktų registracijos savininko pakeitimą                300 litų

4.30212.       leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimą                       300 litų

4.30213.       vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos

                   Sąjungos valstybių                                                                               44 litai

4.30214.    licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimą      480 litų

4.30215.       licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla pakartotinį

                   išdavimą                                                                                               210 litų

4.30216.       licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla dublikato

                   išdavimą                                                                                               14 litų

4.30217.       augalų apsaugos produktuose esančių veikliųjų medžiagų, kurios

                   įrašytos į veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos

                   produktų sudėtyje, sąrašą, tapatumo patikrinimą                                  2000 litų

4.30218.       registruotų augalų apsaugos produktų nežymių pakeitimų

                   įvertinimą                                                                                             1000 litų

4.30219.       pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus patikrinimą ir įvertinimą dėl veikliosios medžiagos

                   įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą:

4.30219.1.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus išsamumo patikrinimą                                                         6000 litų

4.30219.2.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus įvertinimą (augalų apsaugos produktams, kurių

                   veikliosios medžiagos yra cheminės medžiagos,

                   mikroorganizmai arba virusai):

4.30219.2.1. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja                                                         270000 litų

4.30219.2.2. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe

                   nare                                                                                                      100000 litų

4.30219.3.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus įvertinimą ketvirtajame peržiūros etape nurodytoms

                   veikliosioms medžiagoms (augalų ekstraktams, feromonams ir

                   kitoms):

4.30219.3.1. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja                                                         3500 litų

4.30219.3.2. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe

                   nare                                                                                                      1000 litų

4.30220.       importuojamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir

                   kitų objektų krovinių dokumentų patikrinimą                                      24 litai

4.30221.       importuojamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir

kitų objektų tapatumo patikrinimą:

4.30221.1.    už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar

                   konteinerio dydžio                                                                               24 litai

4.30221.2.    už krovinį, atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio

                   vagonas ar konteineris                                                                          48 litai

4.30222.       importuojamų, vežamų tranzitu, eksportuojamų ir vidaus rinkai

                   tiekiamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinį

                   ir kokybės patikrinimą:

4.30222.1.    auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos

                   medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų:

4.30222.1.1. už krovinį iki 10000 vienetų                                                               60 litų

4.30222.1.2  už kiekvieną papildomą 1000 vienetų                                                 2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.2.    krūmų, medžių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius), kitų

                   sumedėjusių augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą

                   (išskyrus sėklas):

4.30222.2.1. už krovinį iki 1000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.2.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.3.    svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų

sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius):

4.30222.3.1. už krovinį iki 200 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.3.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.4.    sėklų, auginių kultūrų:

4.30222.4.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                26 litai

4.30222.4.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.5.    kitų sodinti skirtų augalų:

4.30222.5.1. už krovinį iki 5000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.5.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.6.    skintų gėlių:

4.30222.6.1. už krovinį iki 20000 vienetų                                                                60 litų

4.30222.6.2. už kiekvieną papildomą 1000 vienetų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.7.    šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstus Kalėdų

                   medelius):

4.30222.7.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.7.2. už kiekvieną papildomą 100 kilogramų                                               6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.8     nukirstų Kalėdų medelių:

4.30222.8.1. už krovinį iki 1000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.8.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.9.    augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių,

                   lapų:

4.30222.9.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.9.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.10.  vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves):

4.30222.10.1.                                                                                                           už krovinį iki 25000 kilogramų    60 litų

4.30222.10.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų   2 litai

4.30222.11.  bulvių stiebagumbių:

4.30222.11.1.                                                                                                           už siuntą iki 25000 kilogramų      181 litas

4.30222.11.2.                                                                                                           už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų   181 litas

4.30222.12.  medienos (išskyrus žievę):

4.30222.12.1.                                                                                                           už krovinį iki 100 kub. Metrų      60 litų

4.30222.12.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą kub. Metrą                   1 litas

4.30222.13.  auginimo substrato, žievės:

4.30222.13.1.                                                                                                           už krovinį iki 25000 kilogramų    60 litų

4.30222.13.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų   2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.14.  grūdų:

4.30222.14.1.                                                                                                           už krovinį iki 25000 kilogramų    60 litų

4.30222.14.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų   2 litai, bet

ne daugiau

kaip

2417 litų

4.30222.15.  kitų augalų ar augalinių produktų, už krovinį                                       60 litų

4.30222.16.  fumiguotų krovinių patikrinimą, už 1 toną                                           1 litas

4.30223.       fitosanitarinio tranzito ar reeksporto be krovinio perkrovimo

sertifikato išrašymą                                                                                                 15 litų

4.30224.       laboratorinius tyrimus šalies viduje, už vieno pavyzdžio:

4.30224.1.    mikologinę ekspertizę                                                                          22 litai

4.30224.2.    herbologinę ekspertizę                                                                         13 litų

4.30224.3.    entomologinę ekspertizę                                                                       17 litų

4.30224.4.    bakteriologinę ekspertizę                                                                      75 litai

4.30224.5.    virusologinę ekspertizę                                                                         24 litai

4.30224.6.    helmintologinę:

4.30224.6.1. medienos, durpių, augalo dalių ir kitų (laisvai gyvenantiems

                   nematodams nustatyti) ekspertizę                                                         20 litų

4.30224.6.2. dirvožemio ekspertizę (cistas sudarantiems nematodams

                   nustatyti)                                                                                              7 litai

4.30225.       žemės ūkio kultūrų pasėlių, medelynų, miškų, sodų patikrinimą:

4.30225.1.    iki 3 hektarų                                                                                         60 litų

4.30225.2.    už papildomą hektarą                                                                           8 litai

4.30226.       šiltnamių kompleksinius tyrimus:

4.30226.1.    iki 1 hektaro                                                                                         90 litų

4.30226.2.    už papildomą hektarą                                                                           14 litų

4.30227.       nacionalinius tyrimus su gaudyklėmis:

4.30227.1.    feromoninės gaudyklės iškabinimą                                                      20 litų

4.30227.2.    klijų gaudyklės iškabinimą                                                                   3 litai

4.30228.       medienos džiovinimo kameros ir teisės ženklinti apdorotą

                   produkciją pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą

                   Nr. 15:

4.30228.1.    pirminį arba kasmetinį vertinimą ir teisės ženklinti suteikimą

                   arba pratęsimą                                                                                      200 litų

4.30228.2.    kontrolinį vertinimą                                                                              160 litų

4.30229.       muitinės sandėlio vertinimą ir muitinės sandėlio pripažinimo

                   tinkamu augalinės kilmės produkcijai laikyti pažymėjimo

                   išdavimą                                                                                               60 litų

4.303.         (neteko galios)

4.304.         (neteko galios)

4.305.         (neteko galios)

4.306.         (neteko galios)

4.307.         Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir valstybinės kalbos egzamino laikymą                                                                                                             20 litų

Pastaba. Jeigu laikomas tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas arba tik valstybinės kalbos egzaminas, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.308.         (neteko galios)

4.309.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą                                                                                                             50 litų

4.310.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, performinimą                                                                                       25 litai

4.311.         (neteko galios)

4.312.

traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą

15 litų

4.313.

traktoriaus priekabos techninę apžiūrą

8  litai

 

1.41. Papildyti šiuo 4.3131 punktu ir pastabomis:

 

4.3131.

12 metrų darbinio pločio pesticidų purkštuvo techninę apžiūrą

25 litai

Pastabos: 1. Jeigu pesticidų purkštuvo darbinis plotas didesnis kaip 12 metrų, už kiekvieną papildomą pločio metrą valstybės rinkliavos dydis didinamas 1 litu.

2. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už išvykimą savivaldybės transportu į traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos buvimo vietą sutikrinti registravimo duomenų arba atlikti papildomos techninės apžiūros imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.“.

4.314.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą

25 litai

4.315.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registravimo dokumento išdavimą

10 litų

4.316.         (neteko galios)

4.317.         įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą          10000 litų

4.318.         fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą   2000 litų

4.319          (neteko galios)

4.320.         Gyventojų registro tarnybos pažymos išdavimą                                   10 litų

Pastabos: 1. Už pažymos išdavimą asmenims, turintiems teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), stacionariose globos įstaigose valstybės išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims ir asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I bei II grupių invalidai), valstybės rinkliava mažinama 100 procentų, o asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir III grupės invalidai) – 50 procentų.

2. Už pažymos išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo valstybės rinkliava didinama 10 litų, išskyrus šio punkto 1 pastaboje nurodytus asmenis.

4.321.         (neteko galios)

4.322.         (neteko galios)

4.323.         leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimą 100 litų

4.324.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą

4.3241.        kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos schemas,

                   kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų

                   formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo

                   visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos

                   projektus siekiančiam specialistui:

4.3241.1.     išdavimą                                                                                               20 litų

4.3241.2.     dublikatų išdavimą                                                                               10 litų

                   Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

4.325.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          20000 litų

4.326.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                               20000 litų

4.327.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                               30000 litų

4.3271.        leidimo įsteigti totalizatoriaus bei lažybų punktą išdavimą                   2000 litų

4.328.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                                                                                            5000 litų

                   Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos

4.3281.        lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre         100 litų

4.3282.        Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą   60 litų

4.3283.        Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų teikimą (už vieną pranešimą)           30 litų

4.329.         teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

4.329.1.      fiziniam asmeniui                                                                                 200 litų

4.329.2.      juridiniam asmeniui                                                                              300 litų

4.330.         dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą                                     50 litų

                   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

4.331.         licencijos perduoti gamtines dujas:

4.331.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.331.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.332.         licencijos paskirstyti gamtines dujas:

4.332.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.332.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.333.         licencijos laikyti gamtines dujas:

4.333.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.333.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.334.         licencijos tiekti gamtines dujas:

4.334.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.334.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.335.         licencijos perduoti elektros energiją:

4.335.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.335.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.336.         licencijos skirstyti elektros energiją:

4.336.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.336.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.337.         visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos:

4.337.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.337.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.338.         nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos:

4.338.1.      pakeitimą                                                                                             800 litų

4.338.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.3381.        išduodamų licencijų tiekti šilumą papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                                             100 litų.

 

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės

 

4.339.         (neteko galios)

4.340.         (neteko galios)

4.341.         (neteko galios)

4.342.         (neteko galios)

4.343.         licencijos verstis prekyba pagamintu nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                 20 litų

4.344.         licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                               20 litų

4.345.         (neteko galios)

4.3.46.        (neteko galios)

4.347.         (neteko galios)

4.348.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                 100 litų

4.349.         (neteko galios)

4.350.                  rinkos operatoriaus licencijos:

4.350.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.350.2.      dublikato išdavimą                                                                               100 litų

                   Savivaldybių

4.3501.             individualios eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo

  prekes ir technologijas:

4.3501.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3501.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3502.                         visuotinės eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo

 prekes ir technologijas:

4.3502.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3502.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3503.                         individualios eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą:

4.3503.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3503.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3504.                         individualios eksporto licencijos laikinai išvežti karinę įrangą:

4.3504.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3504.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3505.                         importo licencijos importuoti karinę įrangą:

4.3505.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3505.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3506.                         individualios importo licencijos laikinai įvežti karinę įrangą:

4.3506.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3506.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3507.                         tranzito licencijos gabenti tranzitu karinę įrangą:

4.3507.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3507.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3508.                         tarpininkavimo licencijos vesti derybas ar rengti sandorį, kurio

            metu numatytas karinės įrangos kiekis gali būti perduotas iš

            Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos

            valstybės teritorijos arba ne Europos Sąjungos valstybės į bet

            kurią kitą ne Europos Sąjungos valstybę:

4.3508.1.          išdavimą                                                                                              120 litų

4.3508.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.3509.                         importo sertifikato strateginėms prekėms:

4.3509.1.          išdavimą                                                                                              100 litų

4.3509.2.          patikslinimą                                                                                         50 litų

4.351.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų patikslinimą*                                                   100 litų

4.352.         išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                                             100 litų

4.3532.        kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto

                   būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra:

4.3532.1.     archeologinė vieta                                                                                199 litai

4.3532.2.     memorialinė vieta                                                                                 172 litai

4.3532.3.     statinys                                                                                                 203 litai

4.3532.4.     dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti

                   reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis

vertingųjų savybių                                                                                181 litas

4.353.         statybos leidimo išdavimą                                                                    100 litų

4.353.1.       statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu                        50 litų

4.354.         statybos leidimo griauti statinį išdavimą                                               75 litai

4.3541. statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu          50 litų

4.3542.        statybos leidimo griauti statinį pratęsimą                                              75 litai

4.355.         savivaldybės mero sutikimo steigti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo vietą išdavimą                                                                                               200 litų

4.356.         savivaldybės seniūnijos seniūno Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų sandorių įregistravimą          5 litai

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

                   Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

4.3561.        ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                             10 litų

4.357.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis didmenine prekyba išdavimą                                              400 litų

4.358.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis mažmenine prekyba išdavimą:

4.358.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.358.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.359.         leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                     400 litų

4.360.         leidimo verstis premiksų didmenine prekyba išdavimą                        600 litų

4.361.         leidimo verstis premiksų mažmenine prekyba išdavimą:

4.361.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.361.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.362.         leidimo verstis premiksų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą               500 litų

4.363.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų didmenine prekyba išdavimą                                                               500 litų

4.364.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų mažmenine prekyba išdavimą:

4.364.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.364.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.365.         leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą                                                                       400 litų

4.366.         leidimo verstis pašarų priedų didmenine prekyba išdavimą                 500 litų

4.367.         leidimo verstis pašarų priedų mažmenine prekyba išdavimą:

4.367.1.      fiziniams asmenims                                                                              100 litų

4.367.2.      juridiniams asmenims                                                                           300 litų

4.368.         leidimo verstis pašarų priedų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą        500 litų

4.369.         leidimo verstis pašarų gamyba ir prekyba iš mobiliųjų pašarų automobilių išdavimą                                                                                                             200 litų

4.370.         leidimų išdavimą papildant veiklą nauja pašarų produkcijos rūšies grupe            100 litų

4.371.         leidimų dublikatų išdavimą                                                                  10 litų

                   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

4.372.         leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar specialų nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų sandėlį išdavimą                                                        1500 litų

4.373.         leidimo prekybos įmonei grąžinti užsienio keleiviams toje įmonėje įsigytų prekių pridėtinės vertės mokestį išdavimą                                                       180 litų

                   Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

4.3731.        pažymos, patvirtinančios, kad įmonė,

                   pageidaujanti užsiimti pridėtinės vertės

                   mokesčio grąžinimu užsienio keleiviams

                   (tarpininkavimu), atitinka nustatytuosius

reikalavimus, išdavimą                                                                         100 litų

4.374.         leidimo vykdyti meninę vertę turinčių kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus išdavimą                                            10 litų

4.375.         leidimo atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimą        12 litų

4.376.         leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimą                                    5 litai

4.377.         nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimą   140 litai

4.3771.        leidimo išvežti kultūros vertybes išdavimą, kai:

4.3771.1.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos antikvarinių              15 litų

                   daiktų kultūrinė vertė nenustatoma ir jie ar kilnojamosios

                   kultūros vertybės neįkainojami

4.3771.2.     norimo išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos 1 antikvarinio           36 litai

                   daikto kultūrinė vertė nustatoma ir jis ar l kilnojamoji kultūros

                   vertybė įkainojami

4.3771.3.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 2 iki                   78 litai

                   5 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   2 iki 5 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.4.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 6 iki                   184 litai

                   10 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   6 iki 10 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.5.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 11 iki                 353 litai

                   20 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   11 iki 20 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.6.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 21 iki                 754 litai

                   50 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   21 iki 50 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.7.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 51 iki                 1621 litas

                   100 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   51 iki 100 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.8.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 101 iki               3192 litai

                   200 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   101 iki 200 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3771.9.     norimų išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos nuo 201 iki               7411 litų“.

                   500 antikvarinių daiktų kultūrinė vertė nustatoma ir jie ar nuo

                   201 iki 500 kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojami

4.3772.        taikomųjų mokslinių tyrimų, privalomų atlikti prieš kultūros

                   paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto tvarkybos

projektavimą ar tvarkybos metu, išvadų išdavimą                                190 litų

4.378.         paraiškos atitinkamos rūšies augalų veislės teisinei apsaugai suteikti registravimą ir šios paraiškos ekspertizę                                                                             350 litų

4.379.         saugomos augalo veislės įrašymą į Lietuvos Respublikoje saugomų

     augalų veislių sąrašą ir augalo veislei suteiktos teisinės apsaugos

                   pažymėjimo išdavimą                                                                          600 litų

4.3791.        augalo veislės teisinės apsaugos laikotarpio pratęsimą (ne ilgiau kaip

                   5 metams) ir pažymėjimo išdavimą                                                      500 litų

4.380.         licencijos, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui Lietuvoje

     dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją

                   medžiagą, įregistravimą                                                                        20 litų

Lietuvos saugios laivybos administracija

4.381.         laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre                 400 litų

4.382.         laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre,

                   pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo

                   savininko adresui                                                                                 200 litų

4.383.         laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro            300 litų

4.384.         laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro,

                   pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar

                   laivo savininko adresui                                                                        150 litų

4.385.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

                   liudijimo išdavimą                                                                                75 litai

4.386.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

                   liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                  50 litų

4.387.         laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos

                   jūrų laivų registre liudijimo išdavimą                                                   75 litai

4.388.         laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų

                   registre liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto)

                   išdavimą                                                                                               50 litų

4.389.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą           75 litai

4.390.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                 50 litų

4.391.         leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   išdavimą                                                                                               75 litai

4.392.         leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                 50 litų

4.393.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

                   galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą                                            50 litų

4.394.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                           75 litai

4.395.         laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto

                   ar sugadinto) išdavimą                                                                         50 litų

4.396.         laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų

                   registro liudijimo išdavimą                                                                   75 litai

4.397.         pažymos apie laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos

                   jūrų laivų registre, pateikiamos Hipotekos įstaigai, išdavimą                50 litų

4.398.         jūrininko knygelės išdavimą                                                                 120 litų

4.399.         jūrininko knygelės (vietoj prarastos) išdavimą                                     80 litų

4.400.         skubų (per vieną darbo dieną) jūrininko knygelės (vietoj

                   prarastos) išdavimą                                                                              110 litų

4.401.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimą                                                        150 litų

4.402.         jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             80 litų

4.403.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 120 litų

4.404.         jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą                                 75 litai

4.405.         jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato (vietoj

                   pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                           40 litų

4.406.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio kvalifikacijos

                   liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                  60 litų

4.407.         kvalifikuoto jūreivio liudijimo išdavimą                                              120 litų

4.408.         kvalifikuoto jūreivio liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.409.         skubų (per 2 darbo dienas) kvalifikuoto jūreivio liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.410.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   radijo operatoriaus diplomo išdavimą                                                  120 litų

4.411.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   radijo operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.412.         skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų

                   ir saugos sistemų (GJNASS) radijo operatoriaus diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.413.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   riboto operatoriaus diplomo išdavimą                                                  120 litų

4.414.         globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS)

                   riboto operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             70 litų

4.415.         skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų ir

                   saugos sistemų (GJNASS) riboto operatoriaus diplomo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 105 litai

4.416.         jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo išdavimą                105 litai

4.417.         jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 60 litų

4.418.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   pripažinimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             90 litų

4.419.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo išdavimą                     105 litai

4.420.         jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 60 litų

4.421.         skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo

                   išdavimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             90 litų

4.422.         lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimą                                              30 litų

4.423.         radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.424.         radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.425.         automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų

                   baigimo liudijimo išdavimą                                                                  45 litai

4.426.         automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų

                   baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto)

                   išdavimą                                                                                               30 litų

4.427.         pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.428.         pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.429.         medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

4.430.         medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.431.         kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo išdavimą                             45 litai

4.432.         kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.433.         darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis,

                   išskyrus greitaeiges, kursų baigimo liudijimo išdavimą                        45 litai

4.434.         darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis, išskyrus

                   greitaeiges, kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj

                   pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                           30 litų

4.435.         darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo

                   liudijimo išdavimą                                                                                45 litai

4.436.         darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo

                   liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                  30 litų

4.437.         darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose

                   ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo išdavimą                      45 litai

4.438.         darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose

                   ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.439.         laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo

                   užtikrinimo kursų baigimo liudijimo išdavimą                                     45 litai

4.440.         laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo

                   užtikrinimo kursų baigimo liudijimo dublikato

                   (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                30 litų

4.441.         įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo

                   išdavimą                                                                                               45 litai

Pastaba. Mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams 4.398, 4.404, 4.427, 4.431, 4.433, 4.439 ir 4.441 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.442.         įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo

                   dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                 30 litų

4.443.         specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose

                   kursų baigimo liudijimo išdavimą                                                        45 litai

4.444.         specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose

                   kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar

                   sugadinto) išdavimą                                                                             30 litų

4.445.         darbo stažo pažymėjimo išdavimą                                                       10 litų

4.446.         pirminę jūrų laivo apžiūrą Lietuvos Respublikos jūrų uoste                 130 litų

                   ir akto surašymą                                                                                   (už valandą)

4.447.         pakartotinį jūrų laivo patikrinimą Lietuvos Respublikos                      130 litų

                   jūrų uoste po sulaikymo ir akto surašymą                                            (už valandą)

4.448.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                             78 litai

4.449.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 2 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                    86 litai

4.450.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 3 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                       90 litų

4.451.         įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,

                   esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimo

                   pažymėjimo išdavimą                                                                          94 litai

4.452.         mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį

                   pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos

                   liudijimui gauti, akreditavimą:

4.452.1.      dokumentacijos patikrinimą                                                                 100 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

4.452.2.      tarpinį patikrinimą                                                                                200 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

4.452.3.      baigiamąjį patikrinimą                                                                          500 litų

4.452.4.      planinį priežiūros patikrinimą                                                               150 litų

                   (už vieną

                   mokymo

                   programą)

4.452.5.      akreditavimo liudijimo išdavimą                                                          50 litų

4.452.6.      akreditavimo liudijimo priedo išdavimą                                               25 litai

4.4521.        žvejybos laivo, kurio BT mažesnis kaip 500 tonų, plaukiojančio

                   Baltijos jūroje, kapitono ar budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinio

                   laipsnio diplomo išdavimą                                                                   45 litai

4.4522.        žvejybos laivo, kurio BT mažesnis kaip 500 tonų, plaukiojančio

                   Baltijos jūroje, kapitono ar budinčiojo kapitono padėjėjo

                   jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamestojo ar

sugadintojo) išdavimą                                                                          30 litų

                   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

                   Gaisrinių tyrimų centro

4.453.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizę:

 

4.453.1.

I, II klasės pramoginių ir T0 klasės techninių pirotechnikos priemonių

10 litų

4.453.2.

III, IV klasės pramoginių ir T1, T2 klasės techninių pirotechnikos priemonių

20 litų

4.454.

Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės išvados galiojimo termino pratęsimą

10 litų

Kultūros ministerijos

4.455.         filmo registravimo liudijimo išdavimą                                                  19 litų

4.456.         filmo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                  6 litai

4.457.         duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims

                   (už duomenis apie vieną registro objektą)                                            2 litai

4.458.         filmo indekso pažymos išdavimą                                                         17 litų

4.459.         filmo indekso pažymos dublikato išdavimą                                         6 litai

Švietimo ir mokslo ministerijos

4.460.         leidimo vykdyti studijas:

4.460.1.      išdavimą                                                                                               80 litų

4.460.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       24 litai

Apskričių viršininkų administracijų

4.461.         (neteko galios)

4.4611.        statybos leidimo išdavimą                                                                    100 litų

4.4612.        statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu                        50 litų

4.4613.        statybos leidimo griauti statinį išdavimą                                               75 litai

4.4614.        statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu   50 litų

4.4615.        statybos  leidimo griauti statinį pratęsimą                                             75 litai

4.462.         leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens pavadinime                20 litų

                   suteikimą

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos

4.463.         užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklos leidimo:

4.463.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

4.463.2.      pakeitimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

4.464.         užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filialo veiklos leidimo:

4.464.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

4.464.2.      dublikato išdavimą                                                                               50 litų

4.465.         draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino laikymą ar                       75 litai

                   peratestavimą

4.466.         draudimo brokerio pažymėjimo išdavimą                                            25 litai

                   Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

4.467.         duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą surinkimas automatiniu būdu iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar informacija:

4.467.1.      ne daugiau kaip iš 5 duomenų valdytojų                                              3 litai

4.467.2.      iš kiekvieno papildomo                                                                        1 litas, bet ne daugiau kaip 500 litų

4.468.         duomenų subjekto asmens duomenų ar informacijos apie jo asmens

                   duomenų tvarkymą surinkimas neautomatiniu būdu iš Asmens

                   duomenų valdytojų valstybės registre registruotų duomenų valdytojų

                   ir duomenų subjekto supažindinimas su surinktais duomenimis ar

                   informacija (iš vieno duomenų valdytojo)                                           6 litai

Susisiekimo ministerijos

4.469.         įmonės, teikiančios laivų agentavimo paslaugas,

                   atestavimo pažymėjimo išdavimą                                                         300 litų

4.470.         įmonės, teikiančios laivų agentavimo paslaugas,

                   atestavimo pažymėjimo dublikato (vietoj prarastojo) išdavimą            200 litų

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

4.471.         pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą                                            4000 litų

Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos

4.472.         pirminio žuvininkystės produktų supirkėjo pažymėjimo:

4.472.1.      išdavimą                                                                                               350 litų

4.472.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       35 litai

4.4721.        leidimo užsiimti versline žvejyba:

4.4721.1.     Baltijos jūros priekrantėje išdavimą                                                      5 litai

4.4721.2.     Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) išdavimą                        10 litų

4.4721.3.     kitų jūrų vandenyse išdavimą                                                               35 litai

4.4722.        specialaus leidimo užsiimti versline menkių žvejyba

                   Baltijos jūroje išdavimą                                                                        5 litai

4.4723.        leidimo užsiimti specialiąja žvejyba jūrų vandenyse išdavimą             10 litų

Studijų kokybės vertinimo centro

4.473.         užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą                                              70 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už skubų (per 5 darbo dienas) užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą didinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, mažinama 100 procentų.

4.474.         asmens, kurio užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija

įvertinta su sąlyga, egzaminavimą:

4.474.1.      pirmąjį                                                                                                  250 litų

4.474.2.      pakartotinį                                                                                            210 litų

                   Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4.475.         leidimo išvežti  dokumentus iš Lietuvos Respublikos

                   išdavimą, kai:

4.475.1.      laikinai ar negrąžinamai  išvežami Nacionalinio

                   dokumentų fondo  dokumentai, laikinai išvežami

                   nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams

                   ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai                                 50 litų

4.475.2.      negrąžinamai išvežami nevalstybinėms organizacijoms,

                   privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys

                   dokumentai                                                                                          100 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1800, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4995 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 10, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-180 (2003-01-17)

Nr. 42, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-212 (2003-01-17)

Nr. 89, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 10-356 (2003-01-29)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 193, 2003-02-06, Žin., 2003, Nr. 15-610 (2003-02-12)

Nr. 463, 2003-04-14, Žin., 2003, Nr. 36-1587 (2003-04-16)

Nr. 527, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1846 (2003-04-30)

Nr. 543, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1943 (2003-05-01)

Nr. 595, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2128 (2003-05-15)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 741, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 57-2551 (2003-06-13)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27) (atitaisymas Žin., 2003, Nr. 65)

Nr. 909, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3223 (2003-07-18)

Nr. 978, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3412 (2003-07-23)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

Nr. 1313, 2003-10-21, Žin., 2003, Nr. 100-4493 (2003-10-24)

Nr. 1348, 2003-10-30, Žin., 2003, Nr. 104-4656 (2003-11-05)

Nr. 1695, 2003-12-24, Žin., 2003, Nr. 123-5625 (2003-12-30)

Nr. 203, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-989 (2004-02-26)

Nr. 244, 2004-03-04, Žin., 2004, Nr. 35-1144 (2004-03-06)

Nr. 324, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1519 (2004-03-27)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 525, 2004-04-28, Žin., 2004, Nr. 74-2554 (2004-04-30)

Nr. 594, 2004-05-19, Žin., 2004, Nr. 83-3002 (2004-05-22)

Nr. 631, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3093 (2004-05-26)

Nr. 677, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3277 (2004-06-05)

Nr. 757, 2004-06-16, Žin., 2004, Nr. 96-3538 (2004-06-19)

Nr. 809, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3784 (2004-07-01)

Nr. 821, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 103-3796 (2004-07-01)

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 916, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4225 (2004-07-22)

Nr. 1048, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 132-4768 (2004-08-26)

Nr. 1112, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4939 (2004-09-07)

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14)

Nr. 1188, 2004-09-20, Žin., 2004, Nr. 142-5190 (2004-09-23)

Nr. 1253, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5364 (2004-10-07)

Nr. 1288, 2004-10-14, Žin., 2004, Nr. 153-5578 (2004-10-19)

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 1369, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5909 (2004-11-06)

Nr. 1425, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 165-6032 (2004-11-13)

Nr. 1489, 2004-11-25, Žin., 2004, Nr. 171-6333 (2004-11-26)

Nr. 61, 2005-01-21, Žin., 2005, Nr. 12-370 (2005-01-27)

Nr. 70, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-379 (2005-01-27)

Nr. 171, 2005-02-14, Žin., 2005, Nr. 23-736 (2005-02-16)

Nr. 293, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 36-1183 (2005-03-19)

Nr. 332, 2005-03-30, Žin., 2005, Nr. 43-1367 (2005-04-02)

Nr. 373, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1456 (2005-04-07)

Nr. 462, 2005-04-22, Žin., 2005, Nr. 54-1850 (2005-04-28)

Nr. 519, 2005-05-09, Žin., 2005, Nr. 60-2120 (2005-05-12)

Nr. 533, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2281 (2005-05-21)

Nr. 675, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 78-2828 (2005-06-23)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

Nr. 872, 2005-08-10, Žin., 2005, Nr. 98-3704 (2005-08-13)

Nr. 1032, 2005-09-20, Žin., 2005, Nr. 113-4130 (2005-09-22)

Nr. 1079, 2005-10-11, Žin., 2005, Nr. 123-4393 (2005-10-15)

 

 

––––––––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

Antraštės pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TTAISYKLĖS

 

1. Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš institucijų teikiamas paslaugas.

2. Valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais  arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugas, buvimo vietą.

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį ir datą.

5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2001-06-07, Žin., 2001, Nr. 50-1752 (2001-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2001-07-03, Žin., 2001, Nr. 58-2090 (2001-07-07)

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS, BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ TVARKOS PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2001-09-19, Žin., 2001, Nr. 82-2859 (2001-09-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 91, 2002-01-22, Žin., 2002, Nr. 8-290 (2002-01-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 173, 2002-02-06, Žin., 2002, Nr. 15-566 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 547, 2002-04-22, Žin., 2002, Nr. 43-1613 (2002-04-26)

DĖL LIETUVOS RESPUPLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 725, 2002-05-24, Žin., 2002, Nr. 53-2070 (2002-05-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 824, 2002-06-04, Žin., 2002, Nr. 56-2267 (2002-06-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1019, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2819 (2002-07-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

ĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1800, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4995 (2002-11-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 10, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-180 (2003-01-17)

DĖL MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ SKAIČIAVIMO METODIKOS IR MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ TARIFŲ PATVIRTINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR 1999 M. VASARIO 25 D. NUTARIMO NR. 210 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ, LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDŲ ŽEMĖJE, NUOMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 42, 2003-01-13, Žin., 2003, Nr. 5-212 (2003-01-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 89, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 10-356 (2003-01-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 193, 2003-02-06, Žin., 2003, Nr. 15-610 (2003-02-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.

Negaliojimą nusakantis: Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

34.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 463, 2003-04-14, Žin., 2003, Nr. 36-1587 (2003-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

35.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 527, 2003-04-25, Žin., 2003, Nr. 40-1846 (2003-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

36.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 543, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1943 (2003-05-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 595, 2003-05-14, Žin., 2003, Nr. 48-2128 (2003-05-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

39.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

40.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 57-2551 (2003-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

41.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimo atitaisymas skelbtas:Žin., 2003, Nr. 65 (2003-07-04)

 

42.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 909, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3223 (2003-07-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

43.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 978, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3412 (2003-07-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

44.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

45.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. spalio 1 dienos.

 

46.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

47.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1313, 2003-10-21, Žin., 2003, Nr. 100-4493 (2003-10-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

48.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1348, 2003-10-30, Žin., 2003, Nr. 104-4656 (2003-11-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

49.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1513, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5150 (2003-12-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

50.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1553, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5267 (2003-12-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

51.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1573, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5287 (2003-12-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

52.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1616, 2003-12-16, Žin., 2003, Nr. 119-5433 (2003-12-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

53.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1695, 2003-12-24, Žin., 2003, Nr. 123-5625 (2003-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004-01-01

 

54.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 41, 2004-01-15, Žin., 2004, Nr. 9-244 (2004-01-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

55.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 203, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-989 (2004-02-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004-05-01

 

56.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 233, 2004-03-01, Žin., 2004, Nr. 34-1107 (2004-03-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

57.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 244, 2004-03-04, Žin., 2004, Nr. 35-1144 (2004-03-06)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

58.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 324, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1519 (2004-03-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Pastaba. Nustatyto 4.2701 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamo liudijimo galiojimo laikui (iki 5 metų).

 

59.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.3–1.6 punktai įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

60.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 525, 2004-04-28, Žin., 2004, Nr. 74-2554 (2004-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

61.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 594, 2004-05-19, Žin., 2004, Nr. 83-3002 (2004-05-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

62.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 631, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3093 (2004-05-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

63.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 677, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 89-3277 (2004-06-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

64.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 757, 2004-06-16, Žin., 2004, Nr. 96-3538 (2004-06-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

65.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 809, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3784 (2004-07-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

66.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 821, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 103-3796 (2004-07-01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas galioja nuo 2004-10-01

 

67.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

68.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 916, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4225 (2004-07-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

69.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2004-08-23, Žin., 2004, Nr. 132-4768 (2004-08-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

70.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1112, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 136-4939 (2004-09-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

71.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

72.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 2004-09-20, Žin., 2004, Nr. 142-5190 (2004-09-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

73.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1253, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5364 (2004-10-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja nuo 2005-01-01

 

74.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1288, 2004-10-14, Žin., 2004, Nr. 153-5578 (2004-10-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

75.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

76.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1322, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 156-5707 (2004-10-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

77.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1369, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5909 (2004-11-06)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

78.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1425, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 165-6032 (2004-11-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

79.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1489, 2004-11-25, Žin., 2004, Nr. 171-6333 (2004-11-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

80.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1586, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 177-6562 (2004-12-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

Šis nutarimas galioja nuo 2005-01-01

 

81.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1658, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6932 (2004-12-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

82.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 61, 2005-01-21, Žin., 2005, Nr. 12-370 (2005-01-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

83.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 70, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-379 (2005-01-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

84.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 113, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-532 (2005-02-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

85.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 171, 2005-02-14, Žin., 2005, Nr. 23-736 (2005-02-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

86.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 293, 2005-03-17, Žin., 2005, Nr. 36-1183 (2005-03-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

87.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 332, 2005-03-30, Žin., 2005, Nr. 43-1367 (2005-04-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

88.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 373, 2005-04-04, Žin., 2005, Nr. 45-1456 (2005-04-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

89.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 462, 2005-04-22, Žin., 2005, Nr. 54-1850 (2005-04-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

90.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 519, 2005-05-09, Žin., 2005, Nr. 60-2120 (2005-05-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

91.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 533, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2281 (2005-05-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

92.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 675, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 78-2828 (2005-06-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 ,,DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

93.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

94.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 872, 2005-08-10, Žin., 2005, Nr. 98-3704 (2005-08-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

95.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 2005-09-20, Žin., 2005, Nr. 113-4130 (2005-09-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

96.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1079, 2005-10-11, Žin., 2005, Nr. 123-4393 (2005-10-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2005-10-20)

anrups@lrs.lt