Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

Antraštės pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101-4107) 2 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

 

1. Patvirtinti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

 

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo

1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo  1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

KONKRETŪS Valstybės rinkliavos dydžiai

 

1.                Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

1.1.             santuokos įregistravimą                                                                        70 litų

1.2              bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje

                   įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą                                         21 litas

1.3              civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą

                   ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                17 litų

1.4.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                                 42 litai

1.5.                          pakartotinio civilinės būklės akto įrašo

                   įregistravimo liudijimo išdavimą                                                          9 litai

1.6.             užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą                21 litas

1.7.             santuokos nutraukimo įregistravimą                                                     21 litas

1.8              pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka

                   registruojama užsienio valstybėje, išdavimą                                         21 litas

1.9.             užsienio valstybėje įregistruoto santuokos

                   nutraukimo įtraukimą į apskaitą                                                           21 litas

Punkto pakeitimai:

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

 

1.                                Už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo

2.                                dokumentų išdavimą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą arba keitimą                                                                          25 litai

2.1.2.          (neteko galios)

2.1.3.          išdavimą  arba keitimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo
priėmimo                                                                                              77 litai

2.2.             (neteko galios)

2.3.                          pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi

                   arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą            10 litų

2.4.             Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos

                   nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje

                   išdavimą arba pratęsimą                                                                       10 litų

2.5.             dokumentų išduoti užsieniečiui leidimą laikinai

                   gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą (toliau

                   vadinama – dokumentų tvarkymas) ir leidimo

                   laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau

                   vadinama – leidimas laikinai gyventi) išdavimą:

2.5.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           300 litų

2.5.2.          leidimo laikinai gyventi išdavimą                                                         20 litų

Pastabos:

          1. (neteko galios)

2. (neteko galios)

3. (neteko galios)

4. (neteko galios)

5. Iš užsieniečio šeimos nario už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui.

 

2.6.             dokumentų pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai

                   gyventi tvarkymą ir pakeisto leidimo laikinai

                   gyventi išdavimą:

2.6.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           300 litų

2.6.2.          pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą                                           20 litų

Pastaba. (neteko galios)

 

2.7.             (neteko galios).

 

2.8.             dokumentų išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos

                   ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje

                   (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi) tvarkymą ir

                   leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.8.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           150 litų

2.8.2.          leidimo nuolat gyventi išdavimą                                                           20 litų

2.81.            dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą

                   ir pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.81.1.         dokumentų tvarkymą                                                                           40 litų

2.81.2.         pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą                                             20 litų.

2.9.             (neteko galios)

[Punkto redakcija iki 2009-01-01]

2.10.           asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                        10 litų

[Punkto redakcija nuo 2009-01-01]

2.10. asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                                  80 litų.

[Papildyta pastaba nuo 2009-07-01]

Pastaba. Jeigu asmens tapatybės kortelė, nurodyta 2.10 punkte, išduodama, keičiama skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 80 litų, o jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 40 litų.

2.11.           (neteko galios)

2.12.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka                                                  100 litų

2.121.          tarnybinio paso išdavimas, keitimas                                                     60 litų

Pastaba. Jeigu pasas, nurodytas 2.12 punkte, išduodamas, keičiamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 50 litų.

          Jeigu pasas, nurodytas 2.121 punkte, išduodamas, keičiamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 60 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 30 litų.

2.13.           (neteko galios)

2.14.           (neteko galios)

2.15.           (neteko galios)

2.16.           (neteko galios)

2.17.           (neteko galios)

2.18.           (neteko galios)

2.19.           (neteko galios)

2.20.           (neteko galios)

2.21.           (neteko galios)

 

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           Šengeno vizų išdavimą:

2.23.1.        tranzitinės vizos (B)                                                                             207 litai

2.23.2.        trumpalaikės vizos (C)                                                                         207 litai

2.23.3.        grupinės vizos (B ir C)                                                                         207 litai ir

                                                                                                                             3 litai už asmenį

2.23.4.        riboto teritorinio galiojimo vizos (B ir C)                                              207 litai

2.24.           (neteko galios)

2.25.           nacionalinės vizos (D) išdavimą:

2.25.1.        vienkartinės                                                                                          207 litai

2.25.2.        daugkartinės                                                                                         207 litai

2.26.           buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laiko pratęsimą     120 litų

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą arba keitimą                                                                          25 litai

2.27.2.        (neteko galios)

2.27.3.        (neteko galios)

2.28.           užsieniečio paso:

2.28.1.        (neteko galios)

2.28.2.        išdavimą arba keitimą                                                                          100 litų

2.28.3.        (neteko galios)

2.28.4.        galiojimo laiko pratęsimą                                                                     10 litų

2.29.           (neteko galios)

2.30.           užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         420 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        180 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų                                                        520 litų

2.30.4.        leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą                                            120 litų

2.30.5.        leidimo dirbti dublikato išdavimą                                                         30 litų

2.31.           prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atsisakymo nagrinėjimą                                                                        70 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

Nr. 632, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2715 (2006-06-28)

Nr. 791, 2006-08-23, Žin., 2006, Nr. 91-3572 (2006-08-26)

Nr. 608, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 72-2847 (2007-06-30)

Nr. 1046, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4309 (2007-10-11)

Nr. 1403, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 138-5671 (2007-12-29)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

Nr. 1307, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5655 (2008-12-11)(nuo 2009-01-01)

 

3.                Už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą,

                   patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą:

Pastaba. Už 3 punkte nurodytų licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama.

3.1.             licencijos parduoti civilines pirotechnikos priemones:

3.1.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.1.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.2.             licencijos gaminti antspaudus:

3.2.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.2.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.3.             licencijos importuoti, įvežti, eksportuoti ir išvežti civilines

                   pirotechnikos priemones:

3.3.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

3.3.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.31.            (neteko galios)

 

3.4.

licencijos prekiauti ginklais, šaudmenimis, jų dalimis:

 

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

 

3.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.5.

licencijos importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis:

 

 

3.5.1.

išdavimą

200 litų

 

3.5.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.6.

licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

 

3.6.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

3.61.

licencijos nuomoti ginklus:

 

 

3.61.1.

išdavimą

200 litų

 

3.61.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3.62.

vaistininko praktikos licencijos išdavimą

87 litai

3.63.

vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą

33 litai

3.7.

vaistinės veiklos licencijos išdavimą

316 litų

3.8.

gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą

316 litų

3.9.

didmeninio platinimo licencijos išdavimą

763 litų

3.10.

gamybos licencijos išdavimą

763 litų

3.11.

licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, išdavimą

316 litų

3.111.

(neteko galios)

 

3.112              vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos,

                   didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos

                   verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, pakeitimą   122 litai

3.12.           licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis
asmens sveikatos priežiūros praktika, išdavimą:

3.12.1.        bendrosios praktikos slaugytojo ir (ar) specialiosios
 praktikos slaugytojo praktika                                                              100 litų

3.12.2.        medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                                     150 litų

3.12.3.        medicinos praktika, jeigu netaikytinas kitoje valstybėje
narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas               100 litų

3.121.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, rekvizitų patikslinimą                     32 litai

3.122.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą                         28 litai

3.13.           licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis

                   sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

3.13.1.        visuomenės sveikatos priežiūros veikla                                                323 litai

3.13.2.                 ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir

                   bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis                       323 litai

3.13.3.        stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla                                   696 litai

3.13.4.        ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla          848 litai

3.131.          licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis

                   ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis

                   asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą                        256 litai

3.132.          licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis

                   stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą              551 litas

3.133.          licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis

                   ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla,

                   patikslinimą                                                                                          551 litas

3.134.          licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis
sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą                                   28 litai

3.14.           licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

                   perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti

                   (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti)

                   radioaktyviąsias atliekas:

3.14.1.        išdavimą                                                                                               534 litai

3.14.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       151 litas

3.141.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

3.141.1.       išdavimą                                                                                               534 litai

3.141.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       151 litas

3.142.          licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.142.1.       išdavimą                                                                                               534 litai

3.142.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       151 litai

3.143.          licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

                   ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

3.143.1.       išdavimą                                                                                               534 litai

3.143.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       151 litai

3.15.           (neteko galios)

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                  50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                      3000 litų

3.171.          finansų patarėjo įmonės licencijos                                                       1500 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos:

3.18.1.        išdavimą                                                                                              500 litų

3.18.2.        pakeitimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

3.181.          draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos:

3.181.1.         išdavimą                                                                                            200 litų

3.181.2.       dublikato išdavimą                                                                               50 litų

3.19.           licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

3.19.1.        išdavimą                                                                                               4747 litai

3.19.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       286 litai

3.20.           licencijos organizuoti mažąją loteriją:

3.20.1.        išdavimą                                                                                               4000 litų

3.20.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.21.           (neteko galios)

3.22.           licencijos gaminti saugiuosius dokumentus

                   ir saugiuosius dokumentų blankus:

3.22.1.        išdavimą                                                                                               1800 litų

3.22.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų.

3.23.           licencijų vykdyti aukštesniųjų studijų, pagrindinio profesinio

                   mokymo ar darbo rinkos profesinio mokymo programas

                   juridiniam asmeniui:

3.23.1.        išdavimą                                                                                               120 litų

3.23.2.        papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                                    60 litai

3.231.          (neteko galios)

3.24.           (neteko galios)

3.25.           (neteko galios)

3.26.           (neteko galios)

3.27.           (neteko galios)

3.28.           (neteko galios)

3.29.           (neteko galios)

3.30.           (neteko galios)

3.31.           (neteko galios)

3.32.           (neteko galios)

3.33.           (neteko galios)

3.34.           (neteko galios)

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais                 4000 litų

                   išdavimą

3.36.           (neteko galios)

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus

                   mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios

                   fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                     2600 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

3.38.1.        licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo

                   alkoholiu išdavimą                                                                               1000 litų

3.38.2.        licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo

                   alkoholiu išdavimą                                                                               1000 litų

3.38.3.        licencijos verstis didmenine prekyba  etilo alkoholio

                   turinčiomis žaliavomis išdavimą                                                          1000 litų

3.38.4.        licencijos verstis didmenine prekyba  nemaistiniais

                   alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą            1000 litų

3.38.5.        licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais

                   alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą            1000 litų

3.39.           licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą         4000 litų

3.40.           licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinius išdavimą                       2500 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22

                   procentų, išdavimą                                                                               4000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, išdavimą                                                                                4000 litų

3.43.           (neteko galios)

3.44.           (neteko galios)

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                                        2200 litų

3.451.          licencijos verstis tabako auginimu išdavimą                                         1000 litų

3.46.           (neteko galios)

3.47.           (neteko galios)

3.48.           (neteko galios)

3.49.           (neteko galios)

3.50.           (neteko galios)

3.51.           (neteko galios)

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą                                                                                               1300 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą                                                                                               1300 litų

3.54.           licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus

                   mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios

                   fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                     1300 litų

3.55.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą                                            1300 litų

3.56.           (neteko galios)

3.57.           (neteko galios)

3.58.           (neteko galios)

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine

                   prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais

                   (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija

                   13 procentų) masiniuose renginiuose,

parodose bei mugėse išdavimą                                                             60 litų

3.60.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba

                   alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,

                   natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento,

                   masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse

                   išdavimą                                                                                               60 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine

                   prekyba alkoholiniais gėrimais parodose

                   bei mugėse, vykstančiose stacionariuose

pastatuose, išdavimą                                                                            60 litų

3.62.           licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio ir turizmo
 sezonų metu išdavimą:

3.62.1.        alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų                                                                            500 litų

3.62.2.        alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,

                   natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento                                     500 litų

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą        500 litų

3.64.           (neteko galios)

3.65.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą                             100 litų

3.66.           (neteko galios)

3.661.          (neteko galios)

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais

                   vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje

išdavimą                                                                                               200 litų

3.671.          licencijos verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis

       Lietuvos Respublikoje patikslinimą, papildymą ar dublikato

       išdavimą                                                                                               100 litų

3.672.          licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu

                   laivais vidaus vandenimis tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              300 litų

3.673.          licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus

                   vandenimis tarptautiniais maršrutais patikslinimą, papildymą ar

                   dublikato išdavimą                                                                               100 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą išdavimą:

3.68.1.        A tipo                                                                                                   5500 litų

3.68.2.        B tipo                                                                                                   5000 litų

3.681.          licencijos vykdyti oro susisiekimą patikslinimą

ar dublikato išdavimą                                                                           50 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                           976 litai

3.691.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu
Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                           129 litai

3.692.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu
Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą, patikslinus įmonės

                   pavadinimą ar buveinės adresą                                                            169 litai

3.693.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos

teritorijoje išdavimą                                                                              976 litai

3.694.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos

                   Respublikos teritorijoje pakeitimą patikslinus įmonės pavadinimą

                   ar buveinės adresą                                                                              169 litai

3.695.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos

                   Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                                        129 litai

patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą                              280 litų

3.70.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu
tarptautiniais maršrutais išdavimą                                                         1112 litai

3.701.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais
maršrutais išdavimą                                                                              1112 litai

3.702.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu
tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                         158 litai

3.703.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu
tarptautiniais maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą
ar buveinės adresą                                                                                201 litas

3.704.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais
maršrutais dublikato išdavimą                                                              158 litai

3.705.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais
maršrutais pakeitimą, patikslinus įmonės pavadinimą ar buveinės adresą                    201 litas

3.706.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės

                   (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą        394 litai

3.707.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais

                   maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės

                   atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                  394 litai

3.708.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos

                   teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės

                   atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                  394 litai

3.709.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais

                   maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės

                   atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                  394 litai

3.7010.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės

                   (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams

                   dublikato išdavimą                                                                               158 litai

3.7011.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo)

                   atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                      158 litai

3.7012.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos

                   Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo)

                   atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                      158 litai

3.7013.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais

                   maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties

                   civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                    158 litai

3.7014.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio

                   įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės

                   reikalavimams pakeitimą                                                                          179 litai

3.7015.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu

                   tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės

                   (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                       179 litai

3.7016.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos

                   Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės

                   (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                       179 litai

3.7017.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu

                   tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės

                   (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                       179 litai

 

3.71.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio ir tolimojo

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          150 litų

3.72.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą                                            200 litų

3.721.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą                                        200 litų

3.722.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   išdavimą, pratęsimą                                                                              200 litų

3.723.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   kopijos išdavimą (iki 5 metų)                                                               150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.723 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama

proporcingai išduodamos Europos Bendrijos licencijos kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.724.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos dublikato išdavimą                                           25 litai

3.725.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės

adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui, išdavimą          25 litai

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti

                   keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

išdavimą                                                                                               590 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
išdavimą                                                                                               590 litų

3.741.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          590 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais

išdavimą                                                                                               250 litų

3.751.          kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              250 litų

3.752.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais

                   samdos pagrindais ar už atlygį leidimo išdavimą ar pratęsimą              250 litų

3.753.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo kopijos išdavimą ar pratęsimą

                   (iki 5 metų)                                                                                          150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.753 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai

išduodamos Europos Bendrijos leidimo kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.754.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo ar leidimo kopijos dublikato

                   išdavimą                                                                                               25 litai

3.755.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo arba leidimo kopijos, pasikeitus

                   įmonės pavadinimui, registracijos adresui, automobilio

                   valstybiniam numeriui, išdavimą                                                          25 litai

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu

                   krovinius vidaus arba tarptautiniais maršrutais išdavimą, pratęsimą     150 litų

3.77.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais

                   tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 150 litų

3.771.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                                         100 litų

Pastaba. Nustatytas 3.76–3.771 punktuose valstybės rinkliavos dydis

dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui.

 

3.78.                      licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo, adreso,

                   automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus licenciją arba

                   licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais išdavimą                           25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais
vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                             10 litai

3.791.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
išdavimą, pratęsimą                                                                              10 litai

3.80.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

3.81.                      taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą                                               10 litai

3.81.           sklandytojo licencijos išdavimą                                                            50 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos išdavimą                                                  80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        100 litų

3.85.           (neteko galios)

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos išdavimą                                         100 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos išdavimą          10 litų

Pastaba. (neteko galios)

 

3.93.           (neteko galios)

3.94.           (neteko galios)

3.95.           licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           (neteko galios)

3.98.           (neteko galios)

3.99.           (neteko galios)

3.100.         (neteko galios)

3.101.         (neteko galios)

3.102.         (neteko galios)

3.103.         (neteko galios)

3.104.         (neteko galios)

3.105.         (neteko galios)

3.106.         (neteko galios)

3.107.         (neteko galios)

3.108.         (neteko galios)

3.109.         (neteko galios)

3.110.         licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru,

                   dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami

                   kaip kuro atsargos laivams, išdavimą                                                   400 litų

3.111.         licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu,

                   reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro

                   atsargos orlaiviams, išdavimą                                                               400 litų

3.112.         (neteko galios)

3.113.         (neteko galios)

3.114.         (neteko galios)

3.115.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimą                                                                             2800 litų

3.116.         (neteko galios)

3.117.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų

naftos produktų likučiais išdavimą                                                       450 litų

3.118.                  (neteko galios)

3.119.                  licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu,
dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis
autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą                              1300 litų

3.120.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotų

                   variklių benzino, dyzelino (dyzelinių degalų),

                   suskystintųjų dujų, skirtų autotransporto

                   priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimą                                        130 litų

3.121.         licencijos supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas:

3.121.1.      išdavimą                                                                                               1200 litų

3.121.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo

                    pavadinimo ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos

                   dublikato išdavimą                                                                               300 litų

3.122.         licencijos supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas:

3.122.1.      išdavimą                                                                                               1200 litų

3.122.2.            supirkimo vietų adresų įrašymą ar (ir) išbraukimą, supirkėjo pavadinimo

                   ar buveinės adreso licencijoje pakeitimą arba licencijos dublikato

                   išdavimą                                                                                               300 litų

3.123.         (neteko galios)

3.124.         (neteko galios)

3.125.         (neteko galios)

3.126.         (neteko galios)

3.127.         (neteko galios)

3.1271            pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

3.1271.1.     išdavimą                                                                                               700 litų

3.1271.2.     dublikato išdavimą                                                                               100 litų

3.1272.        apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo

licencijos:

3.1272.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1272.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1273.        elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo

licencijos:

3.1273.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1273.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1274.        alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1274.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1274.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1275.        eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo

organizavimo licencijos:

3.1275.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1275.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1276.        pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1276.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1276.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.128.         banko licencijos išdavimą                                                                    175000 litų

3.1281.           užsienio banko filialo licencijos                                                           175000 litų

3.129.         kredito unijos licencijos                                                                       1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos s licencijos                                                      75 litai

3.131.         (neteko galios)

3.132.         licencijos užsiimti Lietuvos Respublikos

                   piliečių bei nuolat gyvenančių Lietuvoje

                   asmenų įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo

veikla išdavimą                                                                                    250 litų

3.133.         licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.133.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus:

3.134.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.134.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.135.         licencijos gaminti ginklų dalis:

3.135.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.135.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.136.         licencijos gaminti šaudmenis ir jų dalis:

3.136.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.136.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis:

3.137.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.137.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.1371.        licencijos naudoti sprogmenis:

3.1371.1.     išdavimą                                                                                               500 litų

3.1371.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.1372.        licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

3.1372. 1.    išdavimą                                                                                              500 litų

3.1372. 2.    patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.138.         licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones:

3.138.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.138.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.139.         (neteko galios)

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei
vaistines medžiagas išdavimą                                                               345 litai

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas išdavimą                                                                             345 litai

3.142.         licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei

                   vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir
eksportu išdavimą                                                                                345 litai

3.143.         licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių

                   medžiagų didmenine prekyba, jų importu bei eksportu išdavimą         345 litai

3.144.         licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei

                   vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                123 litai

3.145.         licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų

                   mažmenine prekyba išdavimą                                                              123 litai

3.146.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

                   pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu išdavimą                          320 litų

3.147.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

     pirmtakų (prekursorių) didmenine prekyba, įskaitant prekybos

                   tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu išdavimą           320 litų

3.148.         licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų

                   pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu išdavimą                                    320 litų

3.149.         veterinarijos praktikos licencijos išdavimą                                           60 litų

3.150.         fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą                 80 litų

3.151.           juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą:

3.151.1.       veterinarinių vaistų gamybos licencijos                                               400 litų

3.151.2.       veterinarijos vaistinės veiklos licencijos                                              150 litų

3.151.3.       didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos                           500 litų

3.151.4.      veterinarinių vaistų importo licencijos                                                  400 litų

3.152.         veterinarijos praktikos licencijos, fizinio asmens

       veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą,

                   papildymą, dublikato išdavimą                                                            20 litų

3.153.         juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos

                   patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą                                       30 litų

3.154.         (neteko galios)

3.1541.        (neteko galios)

3.155.         licencijos atlikti:

3.155.1.      geodezinius darbus:

3.155.1.1.   išdavimą                                                                                               100 litų

3.155.1.2.   patikslinimą ir pakartotinį išdavimą                                                        80 litų

3.155.1.3.   dublikato išdavimą                                                                                 60 litų

3.155.2.      topografinius ir kartografinius darbus:

3.155.2.1.   išdavimą                                                                                               100 litų

3.155.2.2.   patikslinimą ir pakartotinį išdavimą                                                        80 litų

3.155.2.3.   dublikato išdavimą                                                                                 60 litų.

3.156.         licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               4747 litai

3.156.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        286 litai

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                              4747 litai

3.157.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        286 litai

3.158.                  licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų

lošimus taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.158.1.      išdavimą                                                                                              4747 litai

3.158.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        286 litai

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                              4747 litai

3.159.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                        286 litai

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                              4747 litai

3.160.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       286 litai

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas išdavimą                                         2000 litų

3.162.         licencijos skirstyti gamtines dujas išdavimą                                          2000 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas išdavimą                                            2000 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas išdavimą                                              2000 litų

3.1641.        licencijos skystinti gamtines dujas išdavimą                                         2000 litų.

3.165.         elektros energijos perdavimo licencijos išdavimą                                 2000 litų

3.166.         elektros energijos skirstymo licencijos išdavimą                                  2000 litų

3.167.         elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencijos išdavimą                 2000 litų

3.168.         elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos išdavimą               2000 litų

3.169.         elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                    2000 litų

3.169¹.        viešojo vandens tiekimo licencijos išdavimą                                        2000 litų

3.169².        viešojo vandens tiekimo licencijos pakeitimą                                       1000 litų

3.169³.        viešojo vandens tiekimo licencijos dublikato išdavimą                        150 litų

3.170.         grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                                           300 litų

3.171.         pakartotinį grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                         110 litų

3.172.         licencijos dublikato išdavimą                                                               10 litų

3.173.         (neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.)

3.174.

licencijos gaminti ugniagesių kūno apsaugos priemones išdavimą

400 litų

3.175.

licencijos gaminti ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemones išdavimą

600 litų

3.176.

licencijos gaminti ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemones išdavimą

400 litų

3.177.

licencijos gaminti priešgaisrinę gelbėjimo įrangą išdavimą

400 litų

3.178.

licencijos gaminti pirmines gaisro gesinimo priemones išdavimą

400 litų

3.179.

licencijos gaminti gaisro gesinimo priemones išdavimą

500 litų

3.180.

licencijos gaminti ugnį gesinančias medžiagas išdavimą

400 litų

3.181.

licencijos gaminti stacionarių automatinių ir autonominių gaisrų gesinimo sistemų (AGGS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.182.

licencijos gaminti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.183.

licencijos gaminti gaisrinius vandens siurblius išdavimą

1200 litų

3.184.

licencijos gaminti specialiosios paskirties gaisrinius automobilius išdavimą

2400 litų

3.185.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos priemones išdavimą

400 litų

3.186.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos ženklus išdavimą

100 litų

3.187.

licencijos techniškai prižiūrėti stacionarią automatinę ir autonominę gaisrų gesinimo sistemą (AGGS) ir jos įrenginius išdavimą

1200 litų

3.188.

licencijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.189.

licencijos techniškai prižiūrėti priešdūminių sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.190.

licencijos techniškai prižiūrėti pranešimo apie gaisrą sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.191.

licencijos techniškai prižiūrėti gesintuvus išdavimą

400 litų

3.192.

licencijos techniškai prižiūrėti kitas priešgaisrines priemones (konstrukcijų atsparumą ugniai, centralizuotus stebėjimo, kitus valdymo ir indikavimo pultus) išdavimą

500 litų

3.193.

licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra:

 

3.193.1.

papildymą

100 litų

3.193.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

30 litų

Pastaba. (neteko galios)

3.194.         licencijos tiekti šilumą išdavimą:

3.194.1.      šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh                         2000 litų

3.194.2.      šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh                                         1300 litų

3.195.         licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais išdavimą:

3.195.1.      išdavimą                                                                                               110 litų

3.195.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       5 litai

3.196.         licencijos verstis pensijų kaupimo veikla išdavimą                              1900 litų  

3.197.         licencijos verstis valdymo įmonės veikla išdavimą                              1900 litų  

3.198.         licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo
bendrovės arba uždaro tipo  investicinės bendrovės
veikla išdavimą                                                                                    1900 litų

3.199.         licencijų rengti žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros

                 žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir

                   pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės

                   poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus:

3.199.1.      išdavimą                                                                                               50 litų

3.199.2.      patikslinimą ar dublikatų išdavimą                                                       30 litų

3.200.         licencijos gaminti vėliavas:

3.200.1.      išdavimą                                                                                               100 litų

3.200.2.      patikslinimą arba dublikato išdavimą                                                   50 litų

3.201.         licencijos verstis dokumentų tvarkymo veikla:

3.201.1.      išdavimą                                                                                               245 litai

3.201.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.202.         licencijos verstis dokumentų saugojimo veikla:

3.202.1.      išdavimą                                                                                               435 litai

3.202.2.      papildymą (pakeitimą)                                                                         340 litų

3.202.3.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.203.         ginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.203.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.203.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.204.         neginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.204.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.204.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.205.         laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijos:

3.205.1.      išdavimą                                                                                               440 litų

3.205.2.      pakeitimą                                                                                             220 litų

3.205.3.      dublikato išdavimą                                                                               200 litų

3.206.         potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijos:

3.206.1.      išdavimą                                                                                               250 litų

3.206.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.207.         darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų
       teikimo licencijos juridiniam asmeniui:
3.207.1.      išdavimą                                                                                               250 litų

3.207.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.208.         darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų 
                   teikimo licencijos fiziniam asmeniui:
3.208.1.      išdavimą                                                                                               120 litų
3.208.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       40 litų

3.209.         kremavimo veiklos licencijos:

3.209.1.      išdavimą                                                                                               1100 litų

3.209.2.      pakeitimą                                                                                             550 litų

3.209.3.      dublikato išdavimą                                                                               200 litų

3.210. balzamavimo licencijos:

3.210.1. išdavimą                                                                                                    440 litų

3.210.2. pakeitimą                                                                                                                            220 litų

3.210.3. dublikato išdavimą                                                                                    200 litų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

Nr. 1513, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5150 (2003-12-05)

Nr. 1553, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5267 (2003-12-12)

Nr. 1573, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5287 (2003-12-12)

Nr. 1616, 2003-12-16, Žin., 2003, Nr. 119-5433 (2003-12-18)

Nr. 41, 2004-01-15, Žin., 2004, Nr. 9-244 (2004-01-17)

Nr. 203, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-989 (2004-02-26)

Nr. 233, 2004-03-01, Žin., 2004, Nr. 34-1107 (2004-03-04)

Nr. 244, 2004-03-04, Žin., 2004, Nr. 35-1144 (2004-03-06)

Nr. 324, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1519 (2004-03-27)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 631, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3093 (2004-05-26)

Nr. 757, 2004-06-16, Žin., 2004, Nr. 96-3538 (2004-06-19)

Nr. 809, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3784 (2004-07-01)

Nr. 821, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 103-3796 (2004-07-01)

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 916, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4225 (2004-07-22)

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14)

Nr. 1288, 2004-10-14, Žin., 2004, Nr. 153-5578 (2004-10-19)

Nr. 1322, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 156-5707 (2004-10-26)

Nr. 1369, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5909 (2004-11-06)

Nr. 1658, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6932 (2004-12-29)

Nr. 70, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-379 (2005-01-27)

Nr. 113, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-532 (2005-02-05)

Nr. 171, 2005-02-14, Žin., 2005, Nr. 23-736 (2005-02-16)

Nr. 533, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2281 (2005-05-21)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

Nr. 1215, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 135-4856 (2005-11-15)

Nr. 30, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-217 (2006-01-17)

Nr. 38, 2006-01-16, Žin., 2006, Nr. 7-245 (2006-01-19)

Nr. 632, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2715 (2006-06-28)

Nr. 1157, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4839 (2006-11-25)

Nr. 1192, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4998 (2006-12-05)

Nr. 90, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-534 (2007-02-03)

Nr. 339, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1584 (2007-04-14)

Nr. 450, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 54-2089 (2007-05-17)

Nr. 608, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 72-2847 (2007-06-30)

Nr. 1059, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4345 (2007-10-13)

Nr. 1303, 2007-12-05, Žin., 2007, Nr. 132-5378 (2007-12-15)

Nr. 224, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 33-1169 (2008-03-20)

Nr. 241, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1280 (2008-03-29) (papildyta 3.205 punktu)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) (atitaisymas: Žin., 2008, Nr. 38)

Nr. 389, 2008-04-24, Žin., 2008, Nr. 51-1889 (2008-04-30) (papildyta 3.206 punktu nuo 2008-07-01)

Nr. 533, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 66-2512 (2008-06-10) (papildyta 3.207-3.209  punktais)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

Nr. 708, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 83-3312 (2008-07-22)

Nr. 950, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4356 (2008-10-04)

Nr. 1251, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5547 (2008-12-06)

Nr. 1269, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5566 (2008-12-06)(papildyta 3.210. punktu)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.

leidimo įvežti (išvežti):

 

4.1.1.

ginklus išdavimą

50 litų

4.1.2.

daiktus (prekes) išdavimą

50 litų

4.2.

leidimo:

 

4.2.1.

importuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.2.

eksportuoti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.3.

gabenti ginklus tranzitu išdavimą

50 litų

4.2.4.

vežti ginklus išdavimą

50 litų

4.2.5.

importuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.6.

eksportuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.7.

gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

Pastabos:

1. (neteko galios)

2. Gabenant  pavienius ginklus, šaudmenis, jų dalis, daiktus (prekes) tranzitu per Lietuvos Respubliką, išduodami 2 nurodyti 4.1 punkte leidimai, o valstybės rinkliava imama už vieno leidimo išdavimą.

4.2.8.          įvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                                50 litų

4.2.9.          išvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                              50 litų

4.21.

Europos šaunamojo ginklo leidimo:

 

4.2.11.

išdavimą

50 litų

4.2.12.

papildymą įrašais

5 litai

4.3.

leidimo laikyti ginklus juridiniam  asmeniui:

 

4.3.1.

išdavimą, perregistravimą

200 litų

4.3.2.

dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą

10 litų

4.4.             leidimo gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones

                                                                                                                                     konkrečiose patalpose:

4.4.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.4.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

4.5.             leidimo, patvirtinančio patalpų atitiktį reikalavimams,

                   taikomiems antspaudų gamybai:

4.5.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.5.2.          patikslinimą                                                                                          50 litų

4.6.

leidimo, patvirtinančio patalpų atitiktį reikalavimams, taikomiems tirams, šaudykloms, išdavimą, dublikato išdavimą 

50 litų

4.7.

leidimo nešiotis ginklus juridinio asmens darbuotojui išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.8.

(neteko galios)

 

4.9.

leidimo įsigyti  ginklą išdavimą fiziniam asmeniui

20 litų

4.10.

leidimo įsigyti ginklus išdavimą             juridiniam asmeniui

20 litų

4.11.

leidimo parduoti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

4.111.          leidimo perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                               10 litų

4.12.           (neteko galios)

4.13.

leidimo laikyti (nešiotis) ginklą:

 

4.13.1.

išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.13.2.

papildymą įrašais

5 litai

4.14.           egzamino pagal apsaugos darbuotojo mokymo programą laikymą       50 litų

4.141.

egzamino pagal šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo programą laikymą

25 litai

4.142.

prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimo:

 

4.142.1.

išdavimą

200 litų

4.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

4.143.          leidimo, patvirtinančio patalpų ar specialių sandėlių atitiktį reikalavimams,

                   taikomiems sprogmenų gamybai, laikymui ar prekybai:

4.143.1.       išdavimą                                                                                               200 litų

4.143.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       10 litų

4.15.           (neteko galios nuo 2007-05-01)

4.16.           (neteko galios nuo 2007-05-01)

4.161.          inkasatoriaus pažymėjimo išdavimą                                                     10 litų

4.162.          apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimą                                         10 litų

4.163              inkasavimo pažymėjimo:

4.163.1.       išdavimą                                                                                               20 litų

4.163.2.       dublikato išdavimą                                                                               10 litų

4.17.           (neteko galios)

4.18.           (neteko galios)

                   (neteko galios)

4.19.           (neteko galios)

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.20.           biocido autorizacijos liudijimo išdavimą                                              13 litų

4.201.          biocido registracijos liudijimo išdavimą                                               13 litų

4.202.          gaminti, tiekti į rinką ar naudoti neautorizuotą ar neįregistruotą biocidą (veikliąją medžiagą) leidimo išdavimą                                                                 13 litų

4.203.          leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą        28 litai

4.204.          planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą                                                                             212 litų

4.21.           (neteko galios)

4.22.           (neteko galios)

4.221.          narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų                    139 litai

                   importo ir eksporto leidimų išdavimą

4.222.          vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos,              69 litai

                   didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos

                   verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą,

                   licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose,

pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą

4.23.                      (neteko galios)

4.231.          juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės
ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos
informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai

                   gauti, ir pažymos išdavimą                                                                   1045 litai

4.232.          juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio
platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme,
arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose,

                   pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą                                 2144 litai

4.233.          juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją,
nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti
licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose
licencijai gauti, ir pažymos išdavimą                                                    3600 litų

4.234.          gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų,              4241 litas

                   tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos

                   Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos

                   praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo

                   išdavimą

4.235.          didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių            2245 litai

                   preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros

                   platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos

                   pažymėjimo išdavimą

4.236.          kitų valstybių juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų           7262 litai

                   filialų vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių

                   veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir

geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

4.24.           (neteko galios)

4.241.          paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų yra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.241.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.241.2.       dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  2459 litai

4.242.          paraiškos registruoti medicininės paskirties produktą, kurio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų nėra medicininės paskirties produktų sąraše, ir kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.242.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.242.2.       dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  3522 litai

4.243.          paraiškos perregistruoti medicininės paskirties produktą ir kartu          1947 litai

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

                   registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

4.244.          paraiškos pakeisti medicininės paskirties produkto registracijos
pažymėjimo sąlygas bei kartu pateiktų dokumentų ir informacijos
ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės
pažymos išdavimą:

4.244.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.244.2.       dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  513 litų

4.25.           (neteko galios)

4.251.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami

                   vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų

                   rezultatai:

4.251.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.251.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.251.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              17891 litas

4.251.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 2489 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.251.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               2489 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.251.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 18566 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.251.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                29980 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.252.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj

                   vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų

                   rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus

                   tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta

                   Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų

                   komiteto (HCMP) monografija):

4.252.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.252.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                313 litų

4.252.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                17891 litas

4.252.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 2486 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.252.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               2489 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.252.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 19064 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.252.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                29980 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.253.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami

                   veikliųjų medžiagų derinio ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų

                   rezultatai:

4.253.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.253.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                313 litų

4.253.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                17891 litas

4.253.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 2489 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.253.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               2489 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.253.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 18805 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.253.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                29980 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.254.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

                   rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai

                   ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia,

                   įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris

                   yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės

                   valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius metus, generinis preparatas:

4.254.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.254.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            313 litų

4.254 .1.2.   kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              10294 litai

4.254.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1589 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.254.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1589 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.254.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 11467 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.254.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                22889 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.255.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio

                   preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu

                   registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų

                   medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą,

                   registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir

                   klinikinių tyrimų duomenis:

4.255.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.255.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.255.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              10294 litai

4.255.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1589 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.255.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1589 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.255.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 11467 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.255.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                22889 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.256.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška

                   pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito

                   stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato

                   paraiška:

4.256.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.256.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.256.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              3321 litas

4.256.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1320 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.256.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1320 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.256.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 3819 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.256.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               6565 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.257.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

                   rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą,

                   kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato

                   rinkodaros pažymėjimą:

4.257.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.257.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.257.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              8272 litai

4.257.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 799 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.257.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               799 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.257.4.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 9445 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.257.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               18513 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.258.          paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų

                   ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba

                   ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta

                   homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

4.258.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.258.1.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                                       2516 litų

4.258.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                879 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.258.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               879 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.258.4. kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                       3761 litas

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.258.5.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                7877 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.259.          paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų
ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba
ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių
vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius
homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių
tyrimų reikalavimus:

4.259.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.259.2.       kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę              3820 litų

4.2510.         paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

                   dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma

                   supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų

                   registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų

                   agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto

                   (HCMP) monografija:

4.2510.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.2510.1.2.   kokybės ir informacijos ekspertizę                                                       3820 litų

4.2510.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1084 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2510.3.      ai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                 1084 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2510.4.      ai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                   5041 litas

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2510.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               10668 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2511.         paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu

                   pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat

                   rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2511.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  3620 litų

4.2511.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1211 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2511.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1211 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2511.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 6735 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2511.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               3735 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2512.         paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito

                   stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato

                   rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

                   ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės

                   pažymos išdavimą:

4.2512.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  1209 litai

4.2512.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 504 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2512.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               504 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2512.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1900 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2512.5. kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje                    1900 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

       ekonominės erdvės valstybė

4.2513.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

                   dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

                   registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių

                   preparatų registravimo procedūrą:

4.2513.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  1304 litai

4.2513.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 358 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2513.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               358 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2513.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 2295 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2513.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               2295 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2514.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų                     1915 litų

                   dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

                   registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų

                   registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius

                   homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių

                   tyrimų reikalavimus

4.2515.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

                   dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

                   pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

                   registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių

                   preparatų registravimo procedūrą:

4.2515.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  1915 litų

4.2515.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                420 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2515.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               420 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2515.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 3847 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2515.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               3847 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2516.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

4.2516.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  313 litai

4.2516.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 254 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2516.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               254 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2516.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 670 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2516.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               670 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms,

kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų

keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.2517.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

4.2517.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2517.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.2517.1.2.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  330 litų

4.2517.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 551 litas

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2517.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               551 litas

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2517.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1102 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2517.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1102 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms,

kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų

keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.2518.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines

                   indikacijas) paraiška:

4.2518.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2518.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.2518.1.2.   kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba)
informacijos ekspertizę                                                                        1724 litai

4.2518.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 1430 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2518.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               1430 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2518.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 4202 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2518.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               4202 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms

formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo

sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama

viena valstybės rinkliava.

4.2519.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos

                   paraiška:

4.2519.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2519.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.2519.1.2.   saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                             2634 litai

4.2519.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 2023 litai

       kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

       Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2519.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               2023 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2519.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 5770 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2519.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               5770 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms,

kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų

keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.2520.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama

                   paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą

pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

4.2520.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  472 litai

4.2520.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 460 litų

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2520.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               460 litų

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

4.2520.4.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,                 626 litai

                   kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

                   Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2520.5.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje               626 litai

                   Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

                   ekonominės erdvės valstybė

Pastaba.     Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms,

       kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų

keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės
rinkliava.

4.2521.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas,

kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės
pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato

klasifikaciją:

4.2521.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             313 litų

4.2521.2.      dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  2214 litų

4.2522.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo             927 litai

                   sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,

                   taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos

                   išdavimą, kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms,

kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo

paraiška (-os) ir dokumentacija yra bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.2523.         vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą

                   remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo

                   protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

4.2523.1.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                  786 litai

4.2523.2.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo                  526 litai

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2523.3.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą                             526 litai

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2523.4.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo                  3417 litų

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2523.5.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą                             3417 litų

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2524.         kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato

                   naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio

                   preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei

                   kitais dokumentais ir informacija:

4.2524.1.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                  251 litas

4.2524.2.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo                  146 litai

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2524.3.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą                             146 litai

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2524.4.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo                  650 litų

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2524.5.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą                             650 litų

                   procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip

                   referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4.2525.         paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą
vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

                   ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės
pažymos išdavimą                                                                                1222 litai

4.2526.         paraiškos perregistruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį
preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,
taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės

                   pažymos išdavimą                                                                                489 litai

4.2527.         paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu
pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės
pažymos išdavimą                                                                                355 litai

4.26.           sertifikato, patvirtinančio fizinio asmens teisę teikti slaugos paslaugas,

                   išdavimą                                                                                               100 litų

4.27.           leidimo–higienos paso išdavimą:

4.27.1.        objektams iki 35 kv. metrų                                                                   126 litai

4.27.2.        objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                     183 litai

4.27.3.        objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų                                                 278 litai

4.27.4.        objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų                                        394 litai

4.271.          leidimo–higienos paso dublikato išdavimą                                           11 litų

4.272.          leidimo–higienos paso patikslinimą                                                      32 litai

4.273.          leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimą                17 litų

4.28.           (neteko galios)

4.281.          gyventojams skirtos vaistinio preparato ir medicininės

                   paskirties produkto reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą:

4.281.1.       vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto                          482 litai

                   reklamos spaudoje

4.281.2.       vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos          364 litai

                   per radiją

4.281.3.       vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos          433 litai

                   per televiziją

4.281.4.       vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto                          433 litai

                   reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis

4.281.5.       vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto                          134 litai

                   primenamosios reklamos

4.282.          specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą                751 litas

                   ir jo pažymos išdavimą

4.283.          specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios                      140 litų

                   reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą

4.284.          dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti                       1502 litai

                   klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės

                   pažymos arba leidimo išdavimą

4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

7 litai

4.30.

(neteko galios)

 

4.31.

(neteko galios)

 

4.32.

(neteko galios)

 

4. 321.         vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą                                                                         138 litai

4.322.          vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą                                                                                  138 litai

4.323.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos

                   komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą,

                   ekspertizę                                                                                             1200 litų

4.324.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos

                   komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą

                   liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio

                   preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regioninio

                   biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu                                    2075 litai

4.325.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą  liudijimas išduodamas dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų teikimu                                                             2950 litų

4.326.          Už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos

                   komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę                     2910 litų

4.327.          Už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo atlikti biomedicininį

                   tyrimą išdavimą                                                                                    30 litų

4.328.          Už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti regioninio

                   biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą, ekspertizę                   1300 litų

4.329.          Už regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo

                   atlikti biomedicininį tyrimą išdavimą                                                   22 litai

4.3210.         už Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio

                   preparato tyrimą liudijimo išdavimą                                                     45 litai

4.33.           (neteko galios)

4.34.           (neteko galios)

4.35.           (neteko galios)

4.36.           (neteko galios)

4.37.           (neteko galios)

4.38.           (neteko galios)

4.39.           (neteko galios)

4.40.           (neteko galios)

4.41.           (neteko galios)

4.42.           (neteko galios)

4.43.           mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu      50 litų

4.44.           mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą                                    7 litai

4.45.           mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą    8 litai

4.46.           audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru                                                                                          7 litai

4.47.           tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)              10 litų

4.48.           frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija                                                                                                              15 litų

4.49.           distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką    20 litų

4.50.           alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę                                                                    30 litų

4.51.           cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą                                                                               25 litai

4.52.           spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę          50 litų

4.53.           analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromaspektrometru (GS-MS)                                                                                                             75 litai

4.54.           tekstilės pluoštų kiekybinę analizę                                                       40 litų

4.55.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.56.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą                                                     20 litų

                   Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

4.57.           vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto tvirtinimą ir

vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą            3000 litų

4.58.           išankstinio leidimo:

4.58.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą išdavimą      1470 litų  

4.58.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą

                   išdavimą                                                                                               170 litų

4.59.           išankstinio leidimo:

4.59.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą prospektą

                   išdavimą                                                                                               870 litų  

4.59.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą

                   prospektą išdavimą                                                                              170 litų

4.60.           vertybinių popierių prospekto santraukos rašto tvirtinimą ir

                   vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą            1000 litų

4.61.           vertybinių popierių prospekto rašto tvirtinimą ir vertybinių

                   popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą                             1000 litų

4.611.          vertybinių popierių prospekto registravimo dokumento tvirtinimą

                   ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą         2000 litų

4.62.           vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto priedo

tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos

                   išdavimą                                                                                               300 litų

4.63.           oficialaus pasiūlymo įsigyti bendrovės vertybinių popierių

                   cirkuliaro patvirtinimą ir cirkuliaro patvirtinimą

                   pažyminčio dokumento išdavimą                                                         300 litų

4.64.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą  200 litų

4.65.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar

                   patikrinti laikymą                                                                                 100 litų

4.66.           išankstinio leidimo:

4.66.1.        patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės

                   arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus išdavimą                     1470 litų

4.66.2.        pakeisti ar papildyti investicinės kintamojo kapitalo

                   bendrovės arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus
                   išdavimą                                                                                               770 litų

4.67.           (neteko galios)

4.68.           (neteko galios

4.69.           (neteko galios)

4.70.           už patvirtinimą:

4.70.1.        pensijų fondų taisyklių                                                                         850 litų  

4.70.2.        pensijų fondų taisyklių pakeitimų                                                        350 litų

4.71.           išankstinio leidimo:

4.71.1.        patvirtinti investicinių fondų taisykles išdavimą                                   770 litų  

4.71.2.        pakeisti ar papildyti investicinių fondų taisykles išdavimą                   350 litų

                   Lietuvos banko

4.711.

Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotų kolektyvinio investavimo subjektų dokumentų, pateiktų siekiant įgyti teisę platinti investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje, išnagrinėjimą ir sprendimo priėmimą (kiekvienam subfondui atskirai)

1700 litų

4.712.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri kitos valstybės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

3000 litų

4.72.           leidimo įsteigti centrinę kredito uniją išdavimą                                     500 litų

4.73.           leidimo įsteigti užsienio banko filialą išdavimą                                    10000 litų

4.731.          leidimo įsteigti banką išdavimą                                                            10000 litų

4.74.           leidimo įsteigti užsienio banko atstovybę išdavimą                              600 litų

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.75.           (neteko galios)

4.76.           (neteko galios)

4.77.           (neteko galios)

4.78.                      leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų

                   aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą                          80 litų

4.79.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     1000 litų

4.80.           leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti

                   žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.80.1.        angliavandenilių išteklius                                                                     3500 litų

4.80.2.        vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius

                   ir žemės gelmių ertmes                                                                         2500 litų

4.80.3.        požeminio pramoninio ir mineralinio

                   vandens išteklius                                                                                  1700 litų

4.80.4.        kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        1700 litų

4.801.          leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos

                   geologines kolekcijas, muziejų geologinius

                   eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

                   išdavimą:

4.801.1.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   priklauso valstybei nuosavybės teise                                                    200 litų

4.801.2.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   nepriklauso valstybei nuosavybės teise,

                   arba laikinai, neatsižvelgiant į geologinių

                   vertybių nuosavybės formą                                                                  50 litų

4.81.           (neteko galios)

4.82.           (neteko galios)

4.83.           (neteko galios)

4.84            mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimo išdavimą:

4.84.1.        metams                                                                                                 11 litų

4.84.2.        mėnesiui                                                                                               3 litai

4.84.3.        (neteko galios)

Pastaba. Už mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, leidimo išdavimą vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.85.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.85.1.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (parai)                        10 litų

4.85.2.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (mėnesiui)                  50 litų

4.85.3.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (parai)                                           10 litų

4.85.4.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (savaitei)                                       46 litai

4.86.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, ir juose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, licencijos išdavimą:

4.86.1.        parai                                                                                                     5 litai

4.86.2.        mėnesiui                                                                                               45 litai

4.87.           mėgėjiškos žūklės žvejoti nestandartiniais įrankiais ir būdais valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.87.1.        parai                                                                                                     10 litų

4.87.2.        savaitei                                                                                                 50 litų

4.87.3.        mėnesiui                                                                                               100 litų

4.88.           (neteko galios)

4.881.          leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

medžioklės plotų vienete išdavimą                                                       10 litų

4.89.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba

                   išvežti iš jos gyvūnus, kurie nėra priskirti

                   medžioklės ar žūklės objektams, jų dalis ir

gaminius iš jų išdavimą arba dublikato išdavimą                                  5 litai

4.90.                      leidimo prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais

                   išdavimą arba dublikato išdavimą                                                        5 litai

4.91.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti

                   iš jos saugomų rūšių augalus išdavimą arba dublikato išdavimą           5 litai

4.92.           leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis

                   ir gaminiais išdavimą arba dublikato išdavimą                                     5 litai

4.921.          2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente

                   (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias

                   Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės

                   faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų

                   prekybą įgyvendinimo taisykles, nustatyto importo

                   arba eksporto leidimo, arba reeksporto sertifikato,

                   arba asmeninės nuosavybės sertifikato, arba

                   kilnojamosios parodos sertifikato, arba pranešimo

                   apie importą išdavimą arba bet kurio jų dublikato išdavimą                 50 litų

 

                   Civilinės aviacijos administracijos

4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

90 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

190 litų

4.96.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                                                      300 litų

4.97.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                                                    350 litų

4.98.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                                              400 litų

4.99.           laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.100.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.1001.        orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo    20 litų

                   pakeitimą nauju pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir

                   gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko

                   ir naudotojo adresams

4.101.         orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                             50 litų

4.102.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.103.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.104.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 50 litų

4.105.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.106.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.107.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

200 litų

4.108.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

500 litų

4.109.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų


4.110.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.111.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.112.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.113.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.114.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

350 litų

4.115.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

1000 litų

4.116.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

1250 litų

4.117.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų“.

4.1171.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

50 litų

4.1172.

orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

50 litų

4.1173.

(neteko galios)

 

4.1174.

(neteko galios)

 

4.1175.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą

100 litų

4.1176.        orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą              50 litų

4.1177.        orlaivio minimalios įrangos sąrašo (MEL) tvirtinimą                            100 litų

4.1178.        orlaivio minimalios įrangos sąrašo (MEL) pakeitimų tvirtinimą            50 litų

4.118.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                          50 litų

4.119.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                            75 litai

4.120.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                          250 litų

4.121.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                          500 litų

4.122.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                        625 litai

4.123.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.124.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                    25 litai

4.125.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg           75 litai

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg         250 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg         500 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg       625 litai

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                     750 litų

4.130.         (neteko galios)

4.131.         (neteko galios)

4.132.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                             100 litų

4.133.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                               300 litų

4.134.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                             1000 litų

4.135.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                             2000 litų

4.136.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                           2500 litų

4.137.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                         3000 litų

4.138.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai                                                                            1000 litų

4.139.         (neteko galios)

4.1391.

orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

150 litų

4.1392.

orlaivio žurnalo išdavimą

30 litų

4.1393.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo (instrukcijos) tvirtinimą

100 litų

4.1394.

(neteko galios)

 

4.139.5        orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu,             100 litų

                     registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą

4.140.

(neteko galios)

 

4.141.

triukšmo pažymėjimo pripažinimą

100 litų

4.142.         (neteko galios)

4.143.         gamybos įmonės sertifikavimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo išdavimą                                                                                               5000 litų

4.1431.        gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą                 1000 litų

4.144.                  (neteko galios)

4.145.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba vienas asmuo

500 litų

4.146.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

4.1501.

techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.1502.        techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo                                    50 procentų

                                                                                                                                pažymėjimo pratęsimą

                                                                                                                                valstybės rinkliavos

                                                                                                                                už techninės priežiūros

                                                                                                                                organizacijos patvirtinimo

                                                                                                                                pažymėjimo, nurodyto -

                                                                                                                                4.145–4.150 punktuose,

                                                                                                                                išdavimą

4.1503.        patvirtintos techninės apžiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą            1000 litų

4.151.         (neteko galios)

4.152.         (neteko galios)

4.153.         (neteko galios)

4.154.         (neteko galios)

4.155.         (neteko galios)

4.156.         (neteko galios)

4.157.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  5000 litų

4.158.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  8000 litų

4.159.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                       8000 litų

4.160.         oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                          10000 litų ir

                                                                                                                                1000 litų už kiekvieną

                                                                                                                                kitą orlaivį

4.161.         (neteko galios)

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.163.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą,  kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

80 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.165.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.166.         (neteko galios)

4.167.         (neteko galios)

4.168.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                              30000 litų

4.169.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                             18000 litų

4.170.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.171.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                               2700 litų

4.172.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.173.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.174.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus įrenginių sistemos įvertinimą  ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nurodytos 4.168–4.174 punktuose

4.176.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.177.         užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą                                                                          125 litai

4.178.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą                                                                                                             90 litų

4.179.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                                                                          580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

 

4.1791.        EEE šalių išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto
piloto licencijos pripažinimą                                                                90 litų

4.180.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą arba atnaujinimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                                                20 litų

4.181.         papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui                                                                                                             40 litų

4.182.         papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui                                                                   60 litų

4.183.                  (neteko galios)

4.184.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato  išdavimą                25 litai

4.185.         teorijos egzamino perlaikymą:

4.185.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui, skrydžių vadovo mokiniui ir pilotui mėgėjui                                                                                                             10 litų

4.185.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skrydžių dispečeriui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui    20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3.91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą


4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.1881.        civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą arba pavardės joje pakeitimą                                                                                                             20 litų

Pastaba. (neteko galios)

4.189.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą    300 litų

4.190.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą 150 litų

4.191.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus            50 litų

4.192.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą                          500 litų

4.193.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        150 litų

4.194.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą                                                  250 litų

4.195.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.196.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.197.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.198.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             10 litų

4.199.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

Pastaba. (neteko galios)

 

4.200.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams, moksleiviams ir asmenims, sukakusiems pensinį amžių                                                                                       5 litai

4.2001.        patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo tvirtinimą arba šių dokumentų naujo leidimo tvirtinimą                                       200 litų

4.2002.        patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo pakeitimo tvirtinimą                                                                                              100 litų

4.2003.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba iki 5 asmenų                                 1000 litų

4.2004.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 5 iki 10 asmenų                     2000 litų

4.2005.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų                    2994 litai

4.2006.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos                        50 procentų valstybės

                   patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą                                                     rinkliavos už tinkamumo

                                                                                                                                skraidyti tęstinumo

                                                                                                                                vadybos organizacijos

                                                                                                                                patvirtinimo pažymėjimo

                                                                                                                                bei jo priedų, nurodytų

                                                                                                                                4.2003–4.2005punktuose,

                                                                                                                                išdavimą

4.2007.        pirmąjį bendrosios aviacijos aerodromų skrydžių informacijos paslaugų teikėjo sertifikavimą, kai naudojama ne daugiau negu viena aerodromo darbo vieta, ir pažymėjimo išdavimą                                                                          300 litų

4.201.         (neteko galios)

4.202.         vidaus vandenų prieplaukos įregistravimą                                            150 litų

4.2021.        vidaus vandenų prieplaukos registravimo pažymėjimo

                   dublikato išdavimą                                                                               45 litai

4.2022.        nekomercinių mažųjų, pramoginių

                   ir sportinių laivų prieplaukų įregistravimą                                            60 litų

4.2023.        nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų

prieplaukos registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą                   20 litų

4.203.         vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo dublikato išdavimą                                                                 40 litų

4.204.         motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, šių liudijimų dublikatų išdavimą                  40 litų

4.205.         (neteko galios)

4.206.         vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą                                                                                               20 litų

4.2061.        keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą        40 litų

4.2062.        vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą                   40 litų

4.207.         vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio                                     10 litų

diplomo patvirtinimą

4.2071.        vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo patvirtinimo dublikato išdavimą                                             10 litų

4.208.         (neteko galios)

4.209.         (neteko galios)

4.210.         laivo žurnalo įregistravimą                                                                   5 litai

4.211.         vidaus vandenų transporto priemonės bilieto, mažojo laivo bilieto dublikato išdavimą                                                                                                             20 litų

4.2111.        pramoginio laivo bilieto dublikato išdavimą                                         20 litų

4.2112.        tarptautinio burinės jachtos bilieto dublikato

                   išdavimą                                                                                               40 litų

4.2113.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo

variklio bilieto dublikato išdavimą                                                       15 litų

4.212.         vidaus vandenų transporto priemonės laikiną                                      20 litų

                   įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.213.         (neteko galios)

4.214.         (neteko galios)

4.215.         vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminą                         60 litų

4.2151.        vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą                                                     30 litų

4.2152.        pramoginio laivo techninės apžiūros talono

                   dublikato išdavimą                                                                               5 litai

4.216.         (neteko galios)

4.217.         (neteko galios)

4.218.         (neteko galios)

4.219.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,                                                 200 litų

       plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės

                   įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre       220 litų

4.220.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           35 litai

4.221.         burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           65 litai

4.222.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           32 litai

4.2221.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           30 litų

4.2222.        statomos vidaus vandenų transporto priemonės

                   įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registre                                                                                         110 litų

4.223.         (neteko galios)

4.224.         (neteko galios)

4.225.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

                   įrenginio, plūduriuojančios priemonės išregistravimą iš

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                            95 litai

4.226.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                                          15 litų

4.227.         burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                                          15 litų

4.228.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo
išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro  5 litai

4.2281.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio
išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro 10 litų

4.2282.        duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

                   laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui,

                   pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po

rekonstrukcijos, remonto ar statybos                                                    30 litų

4.229.         (neteko galios)

4.230.         (neteko galios)

4.231.         (neteko galios)

4.232.         (neteko galios)

4.233.         (neteko galios)

4.234.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,

                   plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės

                   korpuso bei antstato, įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių

                   nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę techninę apžiūrą:

4.234.1.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa iki 500 m3                                            30 litų

4.234.2.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                       75 litai

4.234.3.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                    105 litai

4.234.4.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                 150 litų

4.234.5.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                 180 litų

4.234.6       įrenginių, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                15 litų

4.234.7.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                           45 litai

4.234.8.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                        50 litų

4.234.9.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                      90 litų

4.234.10.    įrenginių, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                      120 litų

4.234.11.    sistemų, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                   30 litų

4.234.12.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                              45 litai

4.234.13.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                           50 litų

4.234.14.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                        90 litų

4.234.15.    sistemų, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                        120 litų

4.234.16.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa iki 500 m3                                                                                             15 litų

4.234.17.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                        60 litų

4.234.18.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                     90 litų

4.234.19.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                  120 litų

4.234.20.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                                                  150 litų

4.235.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

                   įrenginio ir plūduriuojančios priemonės mechanizmų kasmetinę

apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG):

4.235.1.      iki 100 AG                                                                                           45 litai

4.235.2.      nuo 101 iki 400 AG                                                                             75 litai

4.235.3.      nuo 401 iki 1500 AG                                                                           105 litai

4.235.4.      nuo 1501 iki 3000 AG                                                                         135 litai

4.235.5.      daugiau kaip 3000 AG                                                                         180 litų

4.236.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

                   įrenginio ir plūduriuojančios priemonės elektros įrenginių

kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW):

4.236.1.      iki 25 kW                                                                                             30 litų

4.236.2.      nuo 26 iki 100 kW                                                                               75 litai

4.236.3.      nuo 101 iki 500 kW                                                                             105 litai

4.236.4.      nuo 501 iki 1000 kW                                                                           135 litai

4.236.5.      daugiau kaip 1000 kW                                                                         180 litų

4.237.         radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą

                   pagal vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.237.1.      radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams

                   ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams        20 litų

4.237.2.      radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams                                90 litų

4.237.3.      radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams                  180 litų

4.237.4.      navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir

                   vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams            20 litų

4.237.5.      navigacinių įrenginių žvejybos laivams, žvejojantiems

už teritorinės jūros                                                                                120 litų

4.238.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

                   šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą:

4.238.1.      iki 500 m3                                                                                            15 litų

4.238.2.      nuo 501 iki 1000 m3                                                                            40 litų

4.238.3.      nuo 1001 iki 2000 m3                                                                          90 litų

4.238.4.      daugiau kaip 2000 m3                                                                          180 litų

4.239.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą:

4.239.1.      iki 5 tonų                                                                                              75 litai

4.239.2.           nuo 5 iki 20 tonų                                                                                                                  100 litų

4.239.3.      daugiau kaip 20 tonų                                                                            150 litų

4.240.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

garo katilų ir slėginių indų apžiūrą:

4.240.1.      garo katilų vidinę apžiūrą                                                                     45 litai

4.240.2.      garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                        70 litų

4.240.3.      garo katilų hidraulinį bandymą                                                             70 litų

4.240.4.      slėginių indų vidinę apžiūrą                                                                 30 litų

4.240.5.      slėginių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                    45 litai

4.240.6.      slėginių indų hidraulinį bandymą                                                         45 litai

4.241.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės neeilinę ir dokinę techninę apžiūrą                                     200 litų

4.242.         medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant

                                                                                                                                suteikti pripažinto gaminio statusą                                                                                                        500 litų

4.2421.        vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir

                                                                                                                                plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą                                                                                   1000 litų

4.243.         vidaus vandenų prieplaukos esamos būklės patikrinimą                      100 litų

4.2431.        nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų

                   kasmetinę ir neeilinę techninę apžiūrą                                                  25 litai

4.2432.        vidaus vandenų uosto esamos būklės patikrinimą                                225 litai

4.244.         visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              20 litų

4.245.         daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                       75 litai

4.246.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių
variklio galingumas iki 22 kW (30AG), techninę apžiūrą                     45 litai

4.247.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių
variklio galingumas nuo 23 iki 74 kW (31 iki 100 AG), techninę apžiūrą            75 litai

4.248.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas nuo 75 iki 110 kW (100 AG iki 150 AG), techninę apžiūrą                 105 litai

4.2481.        mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 110 kW (daugiau kaip 150 AG), techninę apžiūrą          145 litai

4.249.         (neteko galios)

4.250.         (neteko galios)

4.251.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą                                                                                               200 litų

4.2511.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, išdavimą

115 litų

4.2512.

asmenų, siekiančių įsigyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

80 litų

4.2513.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

50 litų

4.2514.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

170 litų

4.2515.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             150 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo išdavimą

4.2516.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             80 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo dublikato išdavimą

4.2517.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             110 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo pratęsimą, naujo liudijimo išdavimą pasikeitus

mokymo programų pavadinimui ar įmonės rekvizitams

4.2518.        vidaus vandenų transporto priemonių pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę ir tvirtinimą                                                                          127 litai

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.252.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                                                                                              18 litų

4.253.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms                   100 litų

4.254.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą                                                      25 litai

4.255.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.256.         paraiškos gauti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus (specialaus reguliaraus) susisiekimo kelių transporto maršrutu, pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti leidime nurodytų vežimų sąlygas nagrinėjimą                                      40 litų

4.257.         (neteko galios)

4.2571.        paraiškos gauti leidimą teikti reguliarias paslaugas (teikti

                   neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo

                   susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal

                   1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl

                   bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais taisyklių nuostatas, pratęsti leidimo galiojimo

                   terminą, pakeisti sąlygas, pagal kurias leidime nurodytos

                   paslaugos turi būti teikiamos, nagrinėjimą                                            40 litų

4.2572            vieno leidimo teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas

                   specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas išdavimą                   10 litų

4.258.         (neteko galios)

4.259.         (neteko galios)

4.260.         leidimo vežti krovinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje išdavimą              50 litų

4.261.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą           500 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą          250 litų

4.263.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          3 litai

4.264.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą       10 litų

4.265.         (neteko galios)

4.266.         asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

4.266.1.      pagrindinės dalies                                                                                 50 litų

4.266.2.      papildomos dalies                                                                                50 litų

4.267.         (neteko galios)

4.268.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

4.268.1.      pagrindinio mokymo kurso                                                                  30 litų

4.268.2.      specializuoto mokymo kurso                                                               20 litų

4.269.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą  5 litai

4.270.         (neteko galios)

4.2701.        keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp

                   valstybių narių savo lėšomis veiklos pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimo

išdavimą (iki 5 metų)                                                                           85 litai

4.271.         (neteko galios)

4.272.         pažymėjimo arba leidimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą užsiimti

                   mokymo veikla automobilių transporte, išdavimą ir perregistravimą    60 litų

4.2721.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal

                   2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

                   (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus

                   (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo

                   liudijimo nustatymo, nuostatas, išdavimą                                             55 litai

4.2722.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal 2002 m. kovo 1 d. Europos

                   Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002, iš dalies

                   keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr.

                   3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, nuostatas, kopijos

                   išdavimą                                                                                               5 litai

4.273.         vieno leidimo egzemplioriaus vežti keleivius tolimojo arba tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimą                                   10 litų

4.274.         (neteko galios)

4.275.         (neteko galios)

4.276.         (neteko galios)i

4.277.         įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą                           850 litų

4.278.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis pratęsimą                                                                125 litai

4.279.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams                                                                                         220 litų

4. 280.        vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę arba mokymo įstaigos atitikties nustatytiems  reikalavimams įvertinimą:

4.280.1.      mokymo patalpos                                                                                 200 litų

4.280.2.      vairavimo mokymo aikštelės                                                                100 litų

4.281.         sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą                                          80 litų

4.2811.        transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato išdavimą ir pratęsimą                                                           20 litų

4.282.         asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą  70 litų

4.2821.        kelių transporto priemonės naujo tipo atitikties įvertinimo sertifikato

                   išdavimą                                                                                               500 litų

4.2822.       kelių transporto priemonės tipo pratęsimo (praplėtimo) atitikties

                              įvertinimo sertifikato išdavimą                                                             110 litų

4.2823.           pažymos apie kelių transporto priemonės tipo atitikties įvertinimą,

                   suteikiant atskirą leidimo eksploatuoti numerį, išdavimą:

4.2823.1.     L1, L1e, L2, L3, L2e ir L3e klasės transporto priemonėms                  300 litų

4.2823.2.     L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e ir O3 klasės transporto priemonėms          500 litų

4.2823.3.     M1, M2 ir N1 klasės transporto priemonėms                                       700 litų  

4.2823.4.     M3, N2, N3 ir O4 klasės transporto priemonėms                                1100 litų

4.2823.5.     O1 klasės transporto priemonėms                                                        100 litų

4.2823.6.     O2 klasės transporto priemonėms                                                        130 litų

4.2824.        kelių transporto priemonės naujo tipo arba tipo pratęsimo (praplėtimo)

atitikties įvertinimo sertifikato dublikato išdavimą                                30 litų

4.2825.        mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimą                                                                          70 litų

4.2826.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę

                   techninę apžiūrą, išdavimą                                                                   1500 litų

4.2827.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę

                   techninę apžiūrą, keitimą, dublikato išdavimą                                      50 litų

4.2828.        skaitmeniniuose tachografuose naudojamos

                   identifikavimo kortelės (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės,

                   dirbtuvės kortelės ar kontrolės kortelės) išdavimą, pakeitimą,

                   atnaujinimą                                                                                          170 litų

4.2829.        leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų

                   techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                                                380 litų

4.28210.       leidimo, suteikiančio teisę įmonei atlikti tachografų

techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą                                30 litų

4.283.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.284.         geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre                   40 litų

4.2841.        geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo

                   dublikato išdavimą                                                                               17 litų

4.285.         geležinkelio riedmens arba konteinerio duomenų atnaujinimą registre 14 litų

4.2851.

geležinkelio riedmens ar konteinerio išregistravimą iš registro

24 litai

4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

180 litų

4.2853.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

34 litai

4.2854.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu, išdavimą

474 litai

4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

554 litai

4.2856.        saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama,
kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą,
išdavimą                                                                                          1794 litai

4.2857.        saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad
geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą,
liudijimo dublikato išdavimą                                                           210 litų

4.2858.        (neteko galios)

4.2859.        saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad

                   geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių

                   transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą                             2436 litai

4.28510.       saugos sertifikato dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad

                   geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių

                   transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą              210 litų

4.28511.       (neteko galios)

4.28512.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų,

                   kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas

                   turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą                                      2416 litų

4.28513.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų,

                   kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas

                   turi eismo saugos valdymo sistemą, dublikato išdavimą                       212 litų

4.28514.       (neteko galios)

4.28515.       atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                                                              1038 litai

4.28516.       atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą pasikeitus įmonės pavadinimui ar buveinės adresui                                                                                                             128 litai

4.28517        (neteko galios)

4.28518.       valstybinės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     280 litų už
                                                                                                             kilometrą

4.28519.       regioninės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     231 litas už
                                                                                                             kilometrą

4.28520.       aukščiausios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    774 litai

4.28521.       I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    543 litai

4.28522.       II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    345 litai

4.28523.       III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    253 litai

4.28524.       IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    198 litai

4.28525.       privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    155 litai už
                                                                                                             kilometrą

4.28526.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą                                                                                                             38 litai

4.28527.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą      38 litai

4.28528.       privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos dublikato išdavimą    38 litai

4.28529.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                               25 litai

4.28530.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                                             25 litai

4.28531.       privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą                 25 litai

4.28532.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą                                                                                 38 litai

4.28533.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą    38 litai

4.28534.       privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą                    38 litai

4.28535.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, egzaminavimą     77 litai

4.28536.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, pažymėjimo,

                   kvalifikacijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimą                            10 litų

4.28537.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų

                   egzaminavimą                                                                                      77 litai

4.28538.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų pažymėjimo

                   ar jo dublikato išdavimą                                                                       11 litų

4.28539.       atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą                                              124 litai

4.28540.       saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą                      210 litų

4.28541.       saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą                                                                                                             232 litai

4.28542.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, pakeitimą                                                                                                             212 litų

4.28543.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, pakeitimą                                                  212 litų

4.28544.       saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi  eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą   212 litų

4.28545.       saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą                                                                                          232 litai

4.28546.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, galiojimo atnaujinimą                                                                                          212 litų

4.28547.       įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, galiojimo atnaujinimą                               212 litų

4.28548.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje  B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, dublikato išdavimą                                   212 litų

4.28549.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą                                                   2726 litai

4.286.         leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimą                          200 litų

4.287.         leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                300 litų

4.2871.        leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                            300 litų

4.2872.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos

Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose,

išdavimą                                                                                               2000 litų

4.2873.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

                   etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas

                   Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo

                   konkursuose, papildymą, patikslinimą, kai keičiami rekvizitai,

                   priklausantys nuo įmonės                                                                     300 litų

4.2874.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo

                   alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos

                   degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, dublikato

                   išdavimą                                                                                               300 litų

4.288          (neteko galios)

4.289.         (neteko galios)

4.290.         (neteko galios)

4.291.         licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba papildymą produkcijos pavadinimais, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės 300 litų

4.2911.        licencijos verstis tabako auginimu papildymą sandėlių ir auginimo

                   vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šios licencijos

                   patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo ūkininko ar

                   įmonės                                                                                                 300 litų

4.292.         licencijos verstis tabako auginimu, gaminti alkoholio produktus ir

                   tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių

                   didmenine prekyba dublikato išdavimą                                                300 litų

4.293.         gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų išdavimą                                     5 litai

4.294.         kelionės organizatorių pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą               20 litų

4.2941.        kelionių agentūrų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą                      15 litų

4.295.         veterinarinės priežiūros objektų įvertinimą ir

                   pažymų išdavimą                                                                                 100 litų

 

4.2951.

veterinarinių vaistų registravimą ir perregistravimą Veterinarinių vaistų valstybės registre:

 

 

4.2951.1.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip referentinė valstybė; nacionalinio veterinarinio vaisto (neregistruoto Europos Sąjungoje):

 

 

4.2951.1.1.

registravimą

3453 litai

 

4.2951.1.2.

perregistravimą

1727 litai

 

4.2951.2.

veterinarinio vaisto, registruoto Europos Sąjungoje, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip nereferentinė valstybė; supaprastintą veterinarinio vaisto (generinio, vadinamojo seno veterinarinio vaisto):

 

 

4.2951.2.1.

registravimą

2072 litai

 

4.2951.2.2.

perregistravimą

1036 litai

 

4.2951.3.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą

345 litai

 

4.2951.4.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą

1381 litas

 

4.2951.5.

veterinarinio vaisto:

 

 

4.2951.5.1.

kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.1.1.

registravimą

1381 litas

 

4.2951.5.1.2.

perregistravimą

691 litas

 

4.2951.5.2.

kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.2.1.

registravimą

1036 litai

 

4.2951.5.2.2.

perregistravimą

518 litų

 

4.2951.6.

retųjų veterinarinių vaistų:

 

 

4.2951.6.1.

registravimą

420 litų

 

4.2951.6.2.

perregistravimą

210 litų

 

4.2951.7.

dezinfekantų (veterinarinių higienos biocidų, maisto ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų antiseptikų), rodenticidų, insekticidų, akaracidų ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų ir atraktantų:

 

 

4.2951.7.1.

registravimą

1420 litų

 

4.2951.7.2.

perregistravimą

710 litų

 

4.2952.

valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą:

 

 

4.2952.1.

10 galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.1.1.

suaugusių galvijų (per 220 kilogramų) skerdenų

173 litai

 

4.2952.1.2.

jaunų galvijų (iki 220 kilogramų) skerdenų

70 litų

 

4.2952.2.

10 neporakanopių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

104 litai

 

4.2952.3.

10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų skerdenų

18 litų

 

4.2952.3.2.

nuo 25 kilogramų skerdenų

35 litai

 

4.2952.4.

10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų skerdenų

6 litai

 

4.2952.4.2.

nuo 12 kilogramų skerdenų

9 litai

 

4.2952.5.

1000 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.6.

1000 žąsų, ančių skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

 

4.2952. 7.

100 kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

 

4.2952.8.

1000 naminių triušių skerdenų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.9.

už ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimo įmonių patikrinimus:

 

 

4.2952.9.1.

10 stručių apžiūros ir skerdenų patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.9.2.

100 smulkių kailinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

4 litai

 

4.2952. 9.3.

1000 sumedžiotų paukščių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952. 9.4.

1 šerno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952. 9.5.

10 laukinių atrajotojų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.10.

skerdyklose pagamintos mėsos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.10.1.

1 tonos jautienos, veršienos, neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.2.

1 tonos avienos, ožkienos mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.3.

1 tonos paukštienos ir naminių triušių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.4.

ūkiuose auginamų ir laukinių paukščių ir žvėrių:

 

4.2952.10.4.1.

1 tonos smulkių medžiojamųjų paukščių ir kailinių žvėrelių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952.10.4.2.

1 tonos stručių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

11 litų

4.2952.10.4.3.

1 tonos šernų ir atrajojančių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.11.

žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos ir pateikimo į rinką valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.11.1.

10 tonų žuvininkystės ir akvakultūros produktų patikrinimo pažymos išdavimą jų perdirbimo įmonėse

18 litų

4.2952.11.2.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (už 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.3.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (virš 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.4.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.5.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

4.2952.11.6.

10 tonų pirminio pardavimo (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.7.

10 tonų pirminio pardavimo (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.8.

1 siuntai pirminio pardavimo 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85, nustatančio išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), II priede nurodytų žuvų rūšių patikrinimo pažymos išdavimą

173 litai

4.2952.12.

pieno gamybos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.12.1.

už pirmųjų per mėnesį perdirbtų 30 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse

4 litai

4.2952.12.2.

10 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse (vėliau, nuo 30 tonų)

18 litų

4.2952.13.

1 tonos perdirbtos produkcijos mėsinėse patikrinimo pažymos išdavimą

15 litų

4.2952.14.

maisto produktų, įtrauktų į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijoms kontrolę

100 litų

4.2952.15.

1 tonos gyvūnų (galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų, laukinių gyvūnų) skerdenų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.16.

30000 vienetų kiaušinių ir 3 tonų jų produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.17.

1 tonos paukštienos tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.18.

10 tonų akvakultūros produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

4 litai

4.2952.19.

100 kilogramų medaus tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.20.

100 tonų žalio pieno tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

13 litų

4.2953.

gyvūnų judėjimo kontrolę:

 

4.2953.1.

(neteko galios)

 

4.2953.2.

pažymos apie bandos statusą išdavimą

25 litai

4.2953.3.

gyvūno veterinarijos sertifikato išdavimą:

 

4.2953.3.1.

fiziniams asmenims

25 litai

4.2953.3.2.

juridiniams asmenims

100 litų

4.2953.4.

vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą

100 litų

4.2954.

žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės įvertinimą, akto surašymą ir leidimo išdavimą

25 litai

4.2955.

gyvūnų gerovės veterinarinę priežiūrą:

 

4.2955.1.

transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimą ir pažymėjimo išdavimą

30 litų

4.2955.2.

pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjams

20 litų

4.2956.

(neteko galios)

 

4.2957.

maisto saugą:

 

4.2957.1.

viešai tiekiamo vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimą

20 litų

4.2957.2.

(neteko galios)

 

4.2957.3.

leidimo tvarkyti maistą (produktų prekybai, viešajam maitinimui, įvairių renginių ir švenčių metu ir kt.) išdavimą

50 litų

4.2957.4.

leidimo tvarkyti maistą (išnešiojamajai prekybai) išdavimą vienam asmeniui

10 litų

4.2957.5.

maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą:

 

4.2957.5.1.

maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys

50 litų

4.2957.5.2.

maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų

100 litų.

4.2958.

produkcijos, žaliavos tikrinimą, sertifikavimą:

 

4.2958.1.

(neteko galios)

 

4.2958.2.

gyvūninių produktų/žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

įvežamų negyvūninių maisto prekių ar įvežamų specialios paskirties maisto produktų, maisto priedų siuntų kontrolę

48 litai

4.2959.

valstybinę veterinarinę kontrolę importo atveju:

 

4.2959.1.

galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, triušių, laukinių paukščių, kailinių žvėrelių, laukinių šernų ir laukinių atrajotojų:

 

4.2959.1.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.1.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.1.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.2.

kitų 4.2959.1 punkte nenurodytų gyvūnų:

 

4.2959.2.1.

siuntą iki 46 tonų

190 litų

4.2959.2.2.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.3.

mėsos ir mėsos produktų, paukštienos, medžiojamųjų žvėrių ir paukščių mėsos, triušienos, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, žuvininkystės produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.3.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.3.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.3.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.4.

kitų 4.2959.3 punkte nenurodytų gyvūninių produktų:

 

4.2959.4.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.4.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.4.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.5.

žuvininkystės produktų, gabenamų kaip padalytas nepakuotas krovinys, kitų gyvūninių produktų (išskyrus mėsą ir žuvininkystės produktus), šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.5.1.

laivą, kai krovinio svoris – iki 500 tonų

2072 litai

4.2959.5.2.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 500 iki 1000 tonų

4144 litai

4.2959.5.3.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 1000 iki 2000 tonų

8287 litai

4.2959.5.4.

laivą, kai krovinio svoris viršija 2000 tonų

12431 litas

4.2959.6.

siuntą gyvūnų iš Naujosios Zelandijos

18 litų už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą

4.2959.7.

siuntą gyvūninių produktų iš Naujosios Zelandijos

6 litai už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą

4.2959.8.

siuntą negyvūninių pašarų produktų

40 litų

4.29510.

valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju:

 

4.29510.1.

gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos poste

104 litai

4.29510.2.

pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą

70 litų

4.296.         pieno supirkėjo atestavimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą      30 litų

                   Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4.297.         leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, leidimo importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, leidimo gabenti per Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), neįtrauktiems į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą ir į 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I ir IV priedus:

4.297.1.      išdavimą                                                                                               110 litų

4.297.2.      patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą                                   110 litų

                   Krašto apsaugos ministerijos

4.298.         leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą                     44 litai

4.2981.        leidimo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežti iš jos ar vežti
tranzitu pavienius A kategorijos ginklus ir jų šaudmenis, nepriklausančius

                   Lietuvos ar užsienio valstybių gynybos institucijoms, išdavimą           44 litai

Pastabos: 1. (neteko galios)

     2. (neteko galios)

 

                   Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

4.299.         registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre      100 litų

4.300.         registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                      30 litų

4.301.         vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre                                                                                                             30 litų

4.302.         (neteko galios)

                   Kitų institucijų

4.3021.        augalų apsaugos produktų registravimą:

4.3021.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  20000 litų

4.3021.2.     individualiam naudojimui                                                                    4000 litų

4.3022.        augalų apsaugos produktų perregistravimą:

4.3022.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  10000 litų

4.3022.2.     individualiam naudojimui                                                                    2000 litų

4.3023.        laikiną augalų apsaugos produktų registravimą:

4.3023.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  15000 litų

4.3023.2.     individualiam naudojimui                                                                    2000 litų

4.3024.        laikino augalų apsaugos produktų registravimo pratęsimą:

4.3024.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  3000 litų

4.3024.2.     individualiam naudojimui                                                                    300 litų

4.3025.        augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentų pakeitimą:

4.3025.1.     profesionaliam naudojimui                                                                  2000 litų

4.3025.2.     individualiam naudojimui                                                                    1000 litų

4.3026.        leidimą naudoti augalų apsaugos produktus išimties tvarka iki 120 dienų            3000 litų

4.3027.        augalų apsaugos produktų registracijos kitose Europos Sąjungos

                   valstybėse narėse pripažinimą                                                              10000 litų

4.3028.        augalų apsaugos produktų naudojimo išplėtimą mažais plotais

                    auginamiems augalams                                                                        500 litų

4.3029.        leidimą atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus               500 litų

4.30210.       leidimą prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais                  1000 litų

4.30211.       augalų apsaugos produktų registracijos savininko pakeitimą                300 litų

4.30212.       leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimą                       300 litų

4.30213.       vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos

                   Sąjungos valstybių                                                                               44 litai

4.30214.    licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimą      480 litų

4.30215.       licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla pakartotinį

                   išdavimą                                                                                               210 litų

4.30216.       licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla dublikato

                   išdavimą                                                                                               14 litų

4.30217.       augalų apsaugos produktuose esančių veikliųjų medžiagų, kurios

                   įrašytos į veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos

                   produktų sudėtyje, sąrašą, tapatumo patikrinimą                                  2000 litų

4.30218.       registruotų augalų apsaugos produktų nežymių pakeitimų

                   įvertinimą                                                                                             1000 litų

4.30219.       pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus patikrinimą ir įvertinimą dėl veikliosios medžiagos

                   įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą:

4.30219.1.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus išsamumo patikrinimą                                                         6000 litų

4.30219.2.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   produktus įvertinimą (augalų apsaugos produktams, kurių

                   veikliosios medžiagos yra cheminės medžiagos,

                   mikroorganizmai arba virusai):

4.30219.2.1. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja                                                         270000 litų

4.30219.2.2. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe

                   nare                                                                                                      100000 litų

4.30219.3.    pateiktų duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos

                   veikliosioms medžiagoms (augalų ekstraktams, feromonams ir

                   kitoms):

4.30219.3.1. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja                                                         3500 litų

4.30219.3.2. kai Lietuva yra ataskaitos rengėja kartu su kita ES valstybe

                   nare                                                                                                      1000 litų

4.30220.       importuojamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir

                   kitų objektų krovinių dokumentų patikrinimą                                      24 litai

4.30221.       importuojamų ir vežamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir

                   kitų objektų tapatumo patikrinimą:

4.30221.1.    už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar

                   konteinerio dydžio                                                                               24 litai

4.30221.2.    už krovinį, atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio

                   vagonas ar konteineris                                                                          48 litai

4.30222.       importuojamų, vežamų tranzitu, eksportuojamų ir vidaus rinkai

                   tiekiamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinį

                   ir kokybės patikrinimą:

4.30222.1.    auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos

                   medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų:

4.30222.1.1. už krovinį iki 10000 vienetų                                                               60 litų

4.30222.1.2  už kiekvieną papildomą 1000 vienetų                                                 2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.2.    krūmų, medžių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius), kitų

                   sumedėjusių augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą

                   (išskyrus sėklas):

4.30222.2.1. už krovinį iki 1000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.2.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.3.    svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų

sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius):

4.30222.3.1. už krovinį iki 200 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.3.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.4.    sėklų, auginių kultūrų (išskyrus eksportuojamų):

4.30222.4.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                26 litai

4.30222.4.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.5.    kitų sodinti skirtų augalų:

4.30222.5.1. už krovinį iki 5000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.5.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.6.    skintų gėlių:

4.30222.6.1. už krovinį iki 20000 vienetų                                                                60 litų

4.30222.6.2. už kiekvieną papildomą 1000 vienetų                                                 1 litas, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.7.    šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstus Kalėdų

                   medelius):

4.30222.7.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.7.2. už kiekvieną papildomą 100 kilogramų                                               6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.8     nukirstų Kalėdų medelių:

4.30222.8.1. už krovinį iki 1000 vienetų                                                                  60 litų

4.30222.8.2. už kiekvieną papildomą 100 vienetų                                                    6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.9.    augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių,

                   lapų:

4.30222.9.1. už krovinį iki 100 kilogramų                                                                60 litų

4.30222.9.2. už kiekvieną papildomą 10 kilogramų                                                 6 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.10.  vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves):

4.30222.10.1.                                                                                                           už krovinį iki 25000 kilogramų    60 litų

4.30222.10.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų   2 litai

4.30222.11.  bulvių stiebagumbių:

4.30222.11.1.                                                                                                           už siuntą iki 25000 kilogramų      181 litas

4.30222.11.2.                                                                                                           už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų   181 litas

4.30222.12.  medienos (išskyrus žievę):

4.30222.12.1.                                                                                                           už krovinį iki 100 kub. Metrų      60 litų

4.30222.12.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą kub. Metrą                   1 litas

4.30222.13.  auginimo substrato, žievės:

4.30222.13.1.                                                                                                           už krovinį iki 25000 kilogramų    60 litų

4.30222.13.2.                                                                                                           už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų   2 litai, bet

ne daugiau

kaip

483 litai

4.30222.14. grūdų, eksportuojamų sėklų ir auginių kultūrų:

4.30222.14.1. už krovinį iki 60000 kilogramų                                                         60 litų

4.30222.14.2. už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų                                           1 litas,

                                                                                                                                bet ne

                                                                                                                                daugiau kaip

                                                                                                                                2417 litų.

 

4.30222.15. kitų augalų ar augalinių produktų, už krovinį:

4.30222.15.1. iki 100 kilogramų                                                                              20 litų

4.30222.15.2. daugiau kaip 100 kilogramų                                                              40 litų.

 

4.30222.16.  fumiguotų krovinių patikrinimą,                                                          1 litas už 1 toną

4.30223.       fitosanitarinio tranzito ar reeksporto be krovinio perkrovimo

sertifikato išrašymą                                                                                                 15 litų

4.30224.       laboratorinius tyrimus šalies viduje, už vieno pavyzdžio:

4.30224.1.    mikologinę ekspertizę                                                                          22 litai

4.30224.2.    herbologinę ekspertizę                                                                         13 litų

4.30224.3.    entomologinę ekspertizę                                                                       17 litų

4.30224.4.    bakteriologinę ekspertizę                                                                      75 litai

4.30224.5.    virusologinę ekspertizę                                                                         24 litai

4.30224.6.    helmintologinę:

4.30224.6.1. medienos, durpių, augalo dalių ir kitų (laisvai gyvenantiems

                   nematodams nustatyti) ekspertizę                                                         20 litų

4.30224.6.2. dirvožemio ekspertizę (cistas sudarantiems nematodams

                   nustatyti)                                                                                              7 litai

4.30225.       žemės ūkio kultūrų pasėlių, medelynų, miškų, sodų patikrinimą:

4.30225.1.    iki 3 hektarų                                                                                         60 litų

4.30225.2.    už papildomą hektarą                                                                           8 litai

4.30226.       šiltnamių kompleksinius tyrimus:

4.30226.1.    iki 1 hektaro                                                                                         90 litų

4.30226.2.    už papildomą hektarą                                                                           14 litų

4.30227.       nacionalinius tyrimus su gaudyklėmis:

4.30227.1.    feromoninės gaudyklės iškabinimą                                                      20 litų

4.30227.2.    klijų gaudyklės iškabinimą                                                                   3 litai

4.30228.       medienos džiovinimo kameros ir teisės ženklinti apdorotą

                   produkciją pagal Tarptautinį fitosanitarinių priemonių standartą

                   Nr. 15:

4.30228.1.    pirminį arba kasmetinį vertinimą ir teisės ženklinti suteikimą

                   arba pratęsimą                                                                                      200 litų

4.30228.2.    kontrolinį vertinimą                                                                              160 litų

4.30229.       muitinės sandėlio vertinimą ir muitinės sandėlio pripažinimo

                   tinkamu augalinės kilmės produkcijai laikyti pažymėjimo

                   išdavimą                                                                                               60 litų

 

4.30230.       augalų apsaugos produktų registravimą mažais plotais

                   auginamiems augalams                                                                           2000 litų

4.30231.       augalų apsaugos produktų perregistravimą mažais

                   plotais auginamiems augalams                                                                1000 litų

4.30232.       leidimą atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius

                   tyrimus mažais plotais auginamiems augalams                                       200 litų

4.30233.       leidimą naudoti augalų apsaugos produktus išimties

                   tvarka iki 120 dienų mažais plotais auginamiems

                   augalams                                                                                                 500 litų

4.30234.       augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos

                   įrašytos į 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos

                   reglamento (EB) Nr. 2229/2004 I priedą, registravimą                            2000 litų

4.30235.       augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos

                   įrašytos į 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamento (EB)

                   Nr. 2229/2004 I priedą, perregistravimą                                                 1000 litų.

 

 

4.303.         (neteko galios)

4.304.         (neteko galios)

4.305.         (neteko galios)

4.306.         (neteko galios)

4.307.         už egzamino laikymą:

4.307.1.      Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų                                       10 litų

4.307.2.      valstybinės kalbos                                                                                10 litų

4.308.         (neteko galios)

4.309.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą                                                                                                             50 litų

4.310.         akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, performinimą                                                                                       25 litai

4.311.         (neteko galios)

4.312.

traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą

15 litų

4.313.

traktoriaus priekabos techninę apžiūrą

8  litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama 20 litų valstybės rinkliava.

4.3131.

augalų purkštuvo pažymėjimo išdavimą

8 litai

4.3132.        augalų purkštuvo pažymėjimo pratęsimą                                             5 litai

4.314.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą

25 litai

4.3141.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą

45 litai

4.315.

traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą

12 litų

4.3151.        traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų    30 litų

                   keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų

                   ir jų priekabų registre

4.316.         (neteko galios)

4.317.         įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą          10000 litų

4.318.         fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą   2000 litų

4.319.         (neteko galios)

4.320.         (neteko galios nuo 2006 m. balandžio 1 d.)

4.321.         (neteko galios)

4.322.         (neteko galios)

4.323.         leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimą 100 litų

4.324.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą

4.3241.        kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos schemas,

                   kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų

                   formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo

                   visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos

                   projektus siekiančiam specialistui:

4.3241.1.     išdavimą                                                                                               20 litų

4.3241.2.     dublikatų išdavimą                                                                               10 litų

4.3242.        matininko ar matininko eksperto kvalifikacijos pažymėjimo:

4.3242.1.     išdavimą                                                                                               80 litų

4.3242.2.     dublikato išdavimą                                                                               60 litų.

4.3243            leidimo verstis gyvulių veislininkyste išdavimą                                    100 litų

 

                   Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

4.325.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          5107 litai

4.326.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                               5107 litų

4.327.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                               5107 litų

4.3271.        leidimo įsteigti totalizatoriaus bei lažybų punktą išdavimą                   1795 litų

4.328.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną ar lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                                                                                            1720 litų

                   Ūkio ministerijos

4.3281.        lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre         100 litų

4.3282.        Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą   60 litų

4.3283.        (neteko galios)

4.329.         teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

4.329.1.      fiziniam asmeniui                                                                                 200 litų

4.329.2.      juridiniam asmeniui                                                                              300 litų

4.330.         dingusio ar sugadinto bankroto administratoriaus pažymėjimo,

                   restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo, leidimo teikti

bankroto administravimo paslaugas ar leidimo teikti

restruktūrizavimo administravimo paslaugas

                   dublikato išdavimą                                                                               50 litų

                   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

4.331.         licencijos perduoti gamtines dujas:

4.331.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.331.2.      dublikato išdavimą arba rekvizitų patikslinimą                                    150 litų

4.332.         licencijos skirstyti gamtines dujas:

4.332.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.332.2.      dublikato išdavimą arba rekvizitų patikslinimą                                    150 litų

4.333.         licencijos laikyti gamtines dujas:

4.333.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.333.2.      dublikato išdavimą arba rekvizitų patikslinimą                                    150 litų

4.334.         licencijos tiekti gamtines dujas:

4.334.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.334.2.      dublikato išdavimą arba rekvizitų patikslinimą                                    150 litų

4.3341.        licencijos skystinti gamtines dujas:

4. 3341.1.    pakeitimą                                                                                             1000 litų

4. 3341.2.    dublikato išdavimą arba rekvizitų patikslinimą                                    150 litų.

4.335.         elektros energijos perdavimo licencijos:

4.335.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.335.2.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

4.336.         elektros energijos skirstymo licencijos:

4.336.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.336.2.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

4.337.         elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencijos:

4.337.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.337.2.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

4.338.         elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos:

4.338.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.338.2.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

4.3381.        išduodamų licencijų tiekti šilumą papildymą, pakeitimą, rekvizitų

                   patikslinimą arba dublikato išdavimą                                                   150 litų.

4.339.         (neteko galios)

4.340.         (neteko galios)

4.341.         (neteko galios)

4.342.         (neteko galios)

4.343.         licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                       100 litų

4.344.         licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                                                               100 litų

4.345.         (neteko galios)

4.3.46.        (neteko galios)

4.347.         (neteko galios)

4.348.         licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą                                                 100 litų

4.349.         (neteko galios)

4.350.                  elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos:

4.350.1.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

4.350.2.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

                   Savivaldybių

4.3501.        individualios eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo

                   prekes ir technologijas:

4.3501.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3501.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3502.        visuotinės eksporto licencijos eksportuoti dvejopo naudojimo

                   prekes ir technologijas:

4.3502.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3502.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3503.        individualios eksporto licencijos eksportuoti karinę įrangą:

4.3503.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3503.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3504.        individualios eksporto licencijos laikinai išvežti karinę įrangą:

4.3504.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3504.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3505.        importo licencijos importuoti karinę įrangą:

4.3505.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3505.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3506.        individualios importo licencijos laikinai įvežti karinę įrangą:

4.3506.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3506.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3507.        tranzito licencijos gabenti tranzitu karinę įrangą:

4.3507.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3507.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3508.        tarpininkavimo licencijos vesti derybas ar rengti sandorį, kurio

       metu numatytas karinės įrangos kiekis gali būti perduotas iš

       Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos

       valstybės teritorijos arba ne Europos Sąjungos valstybės į bet

       kurią kitą ne Europos Sąjungos valstybę:

4.3508.1.     išdavimą                                                                                               120 litų

4.3508.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.3509.        importo sertifikato strateginėms prekėms:

4.3509.1.     išdavimą                                                                                               100 litų

4.3509.2.     patikslinimą                                                                                          50 litų

4.351.         licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų patikslinimą                                                     300 litų

4.3511.        didmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą       1300 litų

4.3512.        mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą      1300 litų

4.3513.        didmeninės ir mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą                                    300 litų

4.352.         išduodamų licencijų papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą  300 litų

4.353.         statybos leidimo išdavimą                                                                    250 litų

4.353.1.       statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu                        100 litų

4.3532.        kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto

                   būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra:

4.3532.1.     archeologinė vieta                                                                                199 lit