Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 108-3463

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

Antraštės pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101-4107) 2 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

 

1. Patvirtinti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

 

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1994, Nr. 89–1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1994, Nr. 94–1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1994, Nr. 99–1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 7–151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 9–196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 "Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 15–356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 27–613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin.,1995, Nr. 31–723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 36–898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 41–1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 43–1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1995, Nr. 53–1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr.954 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 " Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 58–1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 60–1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 61–1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 66–1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 71–1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 73–1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 76–1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 77–1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 83–1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1995, Nr. 88–1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 90–2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 100–2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 104–2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1995, Nr. 106–2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 1–32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 5–114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 6–151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 10–244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 12–324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 27–658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 32–794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 34–834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 39–963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 50–1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 56–1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1996, Nr. 61–1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 64–1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1996, Nr. 69–1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 77–1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1996, Nr. 112–2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 4–55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 12–242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1997, Nr. 20–466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 25–571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 31–766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 45–1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 46–1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 59–1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 67–1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 82–2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 95–2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1997, Nr. 98–2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 106–2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108–2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1997, Nr. 111–2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 13–305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin.,1998, Nr. 17–422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 24–613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 24–618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1998, Nr. 44–1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr.689 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 1998, Nr. 54–1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo" (Žin.,1998, Nr.58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1998, Nr. 69–2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 82–2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 88–2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1998, Nr. 102–2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo” (Žin., 1999, Nr. 12–282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 21–600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 35–1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 47–1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” papildymo”in., 1999, Nr. 47–1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 1999, Nr. 95–2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 1999, Nr. 97–2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo

1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 1–13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 28–779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 38–1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 55–1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo  1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 58–1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 “Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 65–1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 " Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" (Žin., 2000, Nr. 76–2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 "Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 79–2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                      Jonas Lionginas

___________________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

KONKRETŪS Valstybės rinkliavos dydžiai

 

1.                Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

1.1.             santuokos įregistravimą                                                                        70 litų

1.2              bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje

                   įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą                                         21 litas

1.3              civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą

                   ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                17 litų

1.4.             vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą                                                 42 litai

1.5.                          pakartotinio civilinės būklės akto įrašo

                   įregistravimo liudijimo išdavimą                                                          9 litai

1.6.             užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą                21 litas

1.7.             santuokos nutraukimo įregistravimą                                                     21 litas

1.8              pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka

                   registruojama užsienio valstybėje, išdavimą                                         21 litas

1.9.             užsienio valstybėje įregistruoto santuokos

                   nutraukimo įtraukimą į apskaitą                                                           21 litas

1.10.           už santuokos įregistravimą savivaldybių                                             210 litų.

                         tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

1.11.           civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos išdavimą                                                                                                              10 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

Nr. 923, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 103-4321 (2009-08-29)

Nr. 1041, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 109-4629 (2009-09-11)(papildyta 1.11 punktu)

 

1.                                Už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo

2.                                dokumentų išdavimą:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:

2.1.1.          išdavimą arba keitimą                                                                          100 litų

2.1.2.          išdavimą arba keitimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo priėmimo                                                                                                              150 litų

2.1.3.          galiojimo laiko pratęsimą                                                                     10 litų

2.2.             (neteko galios)

2.3.             pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi

                   arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą            42 litai

2.31.            kvietimo patvirtinimą                                                                           17 litų

2.4.             Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario

                   leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą arba pratęsimą          90 litų

2.5.             dokumentų išduoti užsieniečiui leidimą laikinai

                   gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą (toliau

                   vadinama – dokumentų tvarkymas) ir leidimo

                   laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau

                   vadinama – leidimas laikinai gyventi) išdavimą:

2.5.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           300 litų

2.5.2.          leidimo laikinai gyventi išdavimą                                                         100 litų

Pastabos:

          1. (neteko galios)

2. (neteko galios)

3. (neteko galios)

4. (neteko galios)

5. Iš užsieniečio šeimos nario už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui.

 

2.6.             dokumentų pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai

                   gyventi tvarkymą ir pakeisto leidimo laikinai

                   gyventi išdavimą:

2.6.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           300 litų

2.6.2.          pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą                                           100 litų

Pastaba. (neteko galios)

2.7.             (neteko galios).

2.8.             dokumentų išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos

                   ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje

                   (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi) tvarkymą ir

                   leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.8.1.          dokumentų tvarkymą                                                                           150 litų

2.8.2.          leidimo nuolat gyventi išdavimą                                                           100 litų

2.81.            dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą

                   ir pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą:

2.81.1.         dokumentų tvarkymą                                                                           40 litų

2.81.2.         pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą                                             100 litų.

2.9.             (neteko galios)

2.10.           asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą                                        30 litų.

Pastaba. Jeigu asmens tapatybės kortelė, nurodyta 2.10 punkte, išduodama, keičiama skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 80 litų, o jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo, – 40 litų.

2.11.           (neteko galios)

2.12.           paso išdavimą, keitimą bendra tvarka                                                  150 litų

2.121.          tarnybinio paso išdavimą, keitimą                                                        100 litų

Pastaba. Jeigu pasas, nurodytas 2.12, 2.121 punktuose, išduodamas, keičiamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 50 litų

2.13.           (neteko galios)

2.14.           (neteko galios)

2.15.           (neteko galios)

2.16.           (neteko galios)

2.17.           (neteko galios)

2.18.           (neteko galios)

2.19.           (neteko galios)

2.20.           (neteko galios)

2.21.           (neteko galios)

2.22.           teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo
pažymėjimo išdavimą, keitimą                                                             55 litai

2.23.           prašymų išduoti Šengeno vizą svarstymą,

                   sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo

                   ar atsisakymo ją išduoti priėmimą

                   Lietuvos Respublikoje                                                                          207 litai

2.231.          prašymų išduoti Šengeno vizą svarstymą,

                   sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo

                   ar atsisakymo ją išduoti priėmimą

                   Lietuvos Respublikoje

                   vaikams nuo 6 iki 12 metų                                                                   121 litas

2.24.           (neteko galios)

2.25.           prašymų išduoti nacionalinę vizą (D) svarstymą,

                   sprendimų dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo

                   ar atsisakymo ją išduoti priėmimą

                   Lietuvos Respublikoje:

2.25.1.        vienkartinės vizos                                                                                207 litai

2.25.2.        daugkartinės vizos                                                                                207 litai

2.26.           išduotos Šengeno vizos galiojimo laikotarpio

                   ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą                                                      104 litai

2.27.           pabėgėlio kelionės dokumento:

2.27.1.        išdavimą arba keitimą                                                                          100 litų

2.27.2.        galiojimo laiko pratęsimą                                                                     10 litų

2.28.           užsieniečio paso:

2.28.1.        išdavimą arba keitimą                                                                          124 litai

2.28.2.        galiojimo laiko pratęsimą                                                                     10 litų

2.29.           (neteko galios)

2.30.           užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą:

2.30.1.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams                                                         420 litų

2.30.2.        leidimo dirbti pratęsimą                                                                        180 litų

2.30.3.        leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų                                                        520 litų

2.30.4.        leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą                                            120 litų

2.30.5.        leidimo dirbti dublikato išdavimą                                                         30 litų

2.30.6.        leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų programas,

esant Lietuvos dvišaliams susitarimams                                               120 litų

2.31.           prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   nagrinėjimą:

2.31.1.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   atkūrimo                                                                                               142 litai

2.31.2.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   suteikimo supaprastinta tvarka                                                             176 litai

2.31.3.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   suteikimo natūralizacijos tvarka                                                           179 litai

2.31.4.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

                   suteikimo išimties tvarka                                                                      178 litai

2.31.5.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo                                     184 litai

2.31.6.        dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo                                   122 litai

Punkto pakeitimai:

Nr. 450, 2001 04 19, Žin., 2001, Nr. 35-1195 (2001 04 25)

Nr. 124, 2002-01-28, Žin., 2002, Nr. 12-403 (2002-02-01)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1665, 2002-10-21, Žin., 2002, Nr. 102-4568 (2002-10-25)

Nr. 1869, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 115-5155 (2002-12-04)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 1100, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3841 (2003-09-03)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 1304, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5643 (2004-10-23)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

Nr. 632, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2715 (2006-06-28)

Nr. 791, 2006-08-23, Žin., 2006, Nr. 91-3572 (2006-08-26)

Nr. 608, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 72-2847 (2007-06-30)

Nr. 1046, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4309 (2007-10-11)

Nr. 1403, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 138-5671 (2007-12-29)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

Nr. 1307, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5655 (2008-12-11)(nuo 2009-01-01)

Nr. 1041, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 109-4629 (2009-09-11)

Nr. 1618, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 147-6571 (2009-12-12)(papildyta 2.31 punktu)

Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)(papildyta 2.30.6 punktu)

Nr. 1780, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 149-7640 (2010-12-21)

Nr. 430, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2176 (2011-04-16)(papildyta 2,231 punktu)

Nr. 1493, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7519 (2011-12-24)

 

3.                Už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą,

                   patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą:

Pastaba. Už 3 punkte nurodytų licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama.

3.1.               licencijos prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis:

3.1.1.            išdavimą                                                                                            200 litų

3.1.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     50 litų

3.2.               (neteko galios) Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10)

3.3.               licencijos importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos

                     priemones:

3.3.1.            išdavimą                                                                                            200 litų

3.3.2.            patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     50 litų

3.31.              (neteko galios)

 

3.4.

rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais:

 

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

 

3.4.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.5.

rašytinio sutikimo ar licencijos importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius:

 

 

3.5.1.

išdavimą

200 litų

 

3.5.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

 

3.6.

rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

 

3.6.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

 

3.61.

rašytinio sutikimo ar licencijos nuomoti ginklus:

 

 

3.61.1.

išdavimą

200 litų

 

3.61.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų“.

3.62.

vaistininko praktikos licencijos išdavimą

84 litai

3.63.

vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą

33 litai

3.7.

vaistinės veiklos licencijos išdavimą

256 litai

3.8.

gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą

257 litai

3.9.

didmeninio platinimo licencijos išdavimą

614 litų

3.10.

gamybos licencijos išdavimą

614 litų

3.11.

(neteko galios) Nr. 1404, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 150-7060 (2011-12-08)

 

3.111.

(neteko galios)

 

3.112              vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės

       veiklos licencijos, didmeninio platinimo

                   licencijos, gamybos licencijos pakeitimą                                                   107 litai

3.12.1.        jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:
3.12.1.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           164 litai 
3.12.1.2.     siunčiant licenciją paštu                                                                            185 litai
3.12.2.        jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:
3.12.2.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           81 litas 
3.12.2.2.     siunčiant licenciją paštu                                                                            102 litai
3.121.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, rekvizitų duomenų patikslinimą:
3.121.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           49 litai 
3.121.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            70 litų
3.122.          licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą:
3.122.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           47 litai 
3.122.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            68 litai

3.13.           licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

3.13.1.        ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis:

3.13.1.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           191 litas 
3.13.1.2.     siunčiant licenciją paštu                                                                            214 litų

3.13.2.        stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

3.13.2.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           428 litai
3.13.2.2.     siunčiant licenciją paštu                                                                            449 litai
3.13.3.        ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:
3.13.3.1.     atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           531 litas 
3.13.3.2.     siunčiant licenciją paštu                                                                            552 litai

3.131.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą:

3.131.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           175 litai 
3.131.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            198 litai

3.132.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

3.132.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           361 litas 
3.132.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            382 litai

3.133.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

3.133.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           361 litas 
3.133.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            382 litai

3.134.          licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą:

3.134.1.       atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           30 litų 
3.134.2.       siunčiant licenciją paštu                                                                            51 litas
3.135.          licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis visuomenės sveikatos  priežiūros veikla: 
3.135.1.       išdavimą: 
3.135 1.1.    atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           163 litai 
3.135.1.2.    siunčiant licenciją paštu                                                                            184 litai
3.135.2.       dublikato išdavimą: 
3.135.2.1.    atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           26 litai 
3.135.2.2.    siunčiant licenciją paštu                                                                            47 litai
3.135.3.       patikslinimą: 
3.135.3.1.    atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                           154 litai 
3.135.3.2.    siunčiant licenciją paštu                                                                            175 litai

3.136.          (neteko galios) Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07)

3.14.           licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, pašalinti kenksmingumą) radioaktyviąsias atliekas:
3.14.1.        išdavimą                                                                                                   499 litai
3.14.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            69 litai
3.141.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:
3.141.1.       išdavimą                                                                                                   499 litai
3.141.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            69 litai
3.142.          licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:
3.142.1.       išdavimą                                                                                                   499 litai
3.142.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            69 litai
3.143.          licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:
3.143.1.       išdavimą                                                                                                   499 litai
3.143.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            69 litai

3.15.           (neteko galios)

3.16.           finansų maklerio licencijos                                                                       50 litų

3.17.           finansų maklerio įmonės licencijos                                                           3000 litų

3.171.          finansų patarėjo įmonės licencijos                                                            1500 litų

3.172.          reguliuojamos rinkos licencijos išdavimą                                                  3000 litų

3.18.           draudimo veiklos licencijos:

3.18.1.        išdavimą                                                                                                  500 litų

3.18.2.        pakeitimą ar dublikato išdavimą                                                               50 litų

3.181.          draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos:

3.181.1.         išdavimą                                                                                                 200 litų

3.181.2.       dublikato išdavimą                                                                                    50 litų

3.19.           licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

3.19.1.        išdavimą                                                                                                   3787 litai

3.19.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            231 litas

3.20.           licencijos organizuoti mažąją loteriją:

3.20.1.        išdavimą                                                                                                   4000 litų

3.20.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            50 litų

3.21.           (neteko galios)

3.22.           licencijos gaminti saugiuosius dokumentus

                   ir saugiuosius dokumentų blankus:

3.22.1.        išdavimą                                                                                               1800 litų

3.22.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų.

3.23.           licencijų vykdyti aukštesniųjų studijų, pagrindinio profesinio

                   mokymo ar darbo rinkos profesinio mokymo programas

                   juridiniam asmeniui:

3.23.1.        išdavimą                                                                                               120 litų

3.23.2.        papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                                    60 litai

3.231.          (neteko galios)

3.24.           (neteko galios)

3.25.           (neteko galios)

3.26.           (neteko galios)

3.27.           (neteko galios)

3.28.           (neteko galios)

3.29.           (neteko galios)

3.30.           (neteko galios)

3.31.           (neteko galios)

3.32.           (neteko galios)

3.33.           (neteko galios)

3.34.           (neteko galios)

3.35.           licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais                 4000 litų

                   išdavimą

3.36.           (neteko galios)

3.37.           licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus

                   mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios

                   fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                     2600 litų

3.38.           licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

3.38.1.        licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo

                   alkoholiu išdavimą                                                                               1000 litų

3.38.2.        licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo

                   alkoholiu išdavimą                                                                               1000 litų

3.38.3.        licencijos verstis didmenine prekyba  etilo alkoholio

                   turinčiomis žaliavomis išdavimą                                                          1000 litų

3.38.4.        licencijos verstis didmenine prekyba  nemaistiniais

                   alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą            1000 litų

3.38.5.        licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais

                   alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą            1000 litų

3.39.           licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą         4000 litų

3.40.           licencijos gaminti alų, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinius išdavimą                       2500 litų

3.41.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22

                   procentų, išdavimą                                                                               4000 litų

3.42.           licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius

                   gėrimus, išdavimą                                                                                4000 litų

3.43.           (neteko galios)

3.44.           (neteko galios)

3.45.           licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą                                        2200 litų

3.451.          licencijos verstis tabako auginimu išdavimą                                         1000 litų

3.46.           (neteko galios)

3.47.           (neteko galios)

3.48.           (neteko galios)

3.49.           (neteko galios)

3.50.           (neteko galios)

3.51.           (neteko galios)

3.52.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
išdavimą                                                                                               1300 litų

3.53.           licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
(kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų)
išdavimą                                                                                               1300 litų

3.54.           licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus

                   mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios

                   fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio

                   koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą                                     1300 litų

3.55.           (neteko galios)

3.56.           (neteko galios)

3.57.           (neteko galios)

3.58.           (neteko galios)

3.59.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine

                   prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais

                   (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija

                   13 procentų) parodose išdavimą                                                          60 litų

3.60.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine

                   prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais

                   gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos

                   sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija

                   neviršija 8,5 procento, parodose išdavimą                                           60 litų

3.61.           vienkartinės licencijos verstis mažmenine            prekyba alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose

pastatuose, išdavimą                                                                            60 litų

3.611.          vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba

                   natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais,

                   kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija

                   6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą                      60 litų

3.612.          vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba

                   alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais

                   ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų,

                   masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą                                         60 litų

3.62.           licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio ir turizmo
 sezonų metu išdavimą:

3.62.1.        alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų                                                                            500 litų

3.62.2.        alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,

                   natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo

                   alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento                                     500 litų

3.63.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą        500 litų

3.64.           (neteko galios)

3.65.           licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą                             100 litų

3.66.           (neteko galios)

3.661.          (neteko galios)

3.67.           licencijos verstis keleivių vežimu laivais

                   vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje

išdavimą                                                                                               200 litų

3.671.          licencijos verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis

       Lietuvos Respublikoje patikslinimą, papildymą ar dublikato

       išdavimą                                                                                               100 litų

3.672.          licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu

                   laivais vidaus vandenimis tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              300 litų

3.673.          licencijos verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus

                   vandenimis tarptautiniais maršrutais patikslinimą, papildymą ar

                   dublikato išdavimą                                                                               100 litų

3.68.           licencijos vykdyti oro susisiekimą išdavimą:

3.68.1.        A tipo                                                                                                   5500 litų

3.68.2.        B tipo                                                                                                   5000 litų

3.681.          licencijos vykdyti oro susisiekimą patikslinimą

ar dublikato išdavimą                                                                           50 litų

3.69.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                                                                   423 litai

3.691.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                                                                    94 litai

3.692.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą                                                                                  94 litai

3.693.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą                                                                                                    423 litai

3.694.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimą                                                                                                   94 litai

3.695.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje dublikato išdavimą                                                                                     94 litai

3.70.           licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą                                                                                                   423 litai

3.701.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą 423 litai

3.702.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                                                                    94 litai

3.703.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą                                                                                                   94 litai

3.704.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais dublikato išdavimą                                                                                                    94 litai

3.705.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais pakeitimą 94 litai

3.706.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                                             111 litų

3.707.          licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                                                                    111 litų

3.708.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                                                                    111 litų

3.709.          licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimą                                                                                                                  111 litų

3.7010.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                                             60 litų

3.7011.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                                                                     60 litų

 „3.7012.      licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                                                                     60 litų

3.7013.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams dublikato išdavimą                                                                                                    60 litų

3.7014.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                                                           60 litų

3.7015.         licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                                                                                   60 litų

3.7016.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą                                                                                                   60 litų

3.7017.         licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais priedo dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams pakeitimą    60 litų

3.71.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio ir tolimojo

                   susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          150 litų

3.72.                      kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą                                            200 litų

3.721.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais

                   tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą                                        200 litų

3.722.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   išdavimą, pratęsimą                                                                              200 litų

3.723.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   kopijos išdavimą (iki 5 metų)                                                               150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.723 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamos Europos Bendrijos licencijos kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.724.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos dublikato išdavimą                                           25 litai

3.725.          Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais

                   ar už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licencijos

                   arba licencijos kopijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinės

adresui, transporto priemonės valstybiniam numeriui, išdavimą          25 litai

3.73.           kelių transporto veiklos licencijos vežti

                   keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

išdavimą                                                                                               590 litų

3.74.           kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
išdavimą                                                                                               590 litų

3.741.          kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais išdavimą                                                          590 litų

3.75.           kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais

išdavimą                                                                                               250 litų

3.751.          kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius tarptautiniais

                   maršrutais išdavimą                                                                              250 litų

3.752.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais

                   samdos pagrindais ar už atlygį leidimo išdavimą ar pratęsimą              250 litų

3.753.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo kopijos išdavimą ar pratęsimą

                   (iki 5 metų)                                                                                          150 litų

Pastaba. Nustatyto 3.753 punkte dydžio valstybės rinkliava dalijama proporcingai išduodamos Europos Bendrijos leidimo kopijos galiojimo laikui (iki 5 metų).

3.754.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo ar leidimo kopijos dublikato

                   išdavimą                                                                                               25 litai

3.755.          Europos Bendrijos tarptautinio krovinių gabenimo keliais samdos

                   pagrindais ar už atlygį leidimo arba leidimo kopijos, pasikeitus

                   įmonės pavadinimui, registracijos adresui, automobilio

                   valstybiniam numeriui, išdavimą                                                          25 litai

3.76.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu

                   krovinius vidaus arba tarptautiniais maršrutais išdavimą, pratęsimą     150 litų

3.77.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais

                   tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 150 litų

3.771.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

                   automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio

                   susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                                         100 litų

Pastaba. Nustatytas 3.76–3.771 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui.

 

3.78.                      licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo, adreso,

                   automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus licenciją arba

                   licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais išdavimą                           25 litai

3.79.           licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais
vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą                             10 litai

3.791.          licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
išdavimą, pratęsimą                                                                              10 litai

3.80.                      licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais

3.81.                      taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą                                               10 litai

3.81.           sklandytojo licencijos išdavimą                                                            50 litų

3.82.           inžinieriaus, techniko licencijos                                                           50 litų

3.83.           orlaivių palydovo licencijos išdavimą                                                  80 litų

3.84.           piloto mėgėjo licencijos                                                                        100 litų

3.85.           (neteko galios)

3.86.           laisvojo aerostato piloto licencijos išdavimą                                         100 litų

3.87.           navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos                              100 litų

3.88.           komercinės aviacijos piloto licencijos                                                  410 litų

3.89.           avialinijų transporto piloto licencijos                                                    500 litų

3.90.           skrydžių vadovo licencijos                                                                   200 litų

3.901.          skrydžių valdymo elektronikos specialisto licencijos išdavimą            200 litų

3.91.           skrydžių dispečerio licencijos                                                              50 litų

3.92.           piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos išdavimą          10 litų

Pastaba. (neteko galios)

 

3.93.           (neteko galios)

3.94.           (neteko galios)

3.95.           licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar
atominės elektrinės bloką                                                                     20000 litų

3.96.           licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų
ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą                    6000 litų

3.97.           (neteko galios)

3.98.           (neteko galios)

3.99.           (neteko galios)

3.100.         (neteko galios)

3.101.         (neteko galios)

3.102.         (neteko galios)

3.103.         (neteko galios)

3.104.         (neteko galios)

3.105.         (neteko galios)

3.106.         (neteko galios)

3.107.         (neteko galios)

3.108.         (neteko galios)

3.109.         (neteko galios)

3.110.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.111.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.112.         (neteko galios)

3.113.         (neteko galios)

3.114.         (neteko galios)

3.115.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.116.         (neteko galios)

3.117.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.118.                  (neteko galios)

3.119.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.120.         (neteko galios) Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

3.121.         (neteko galios) (Nr. 1202, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 102-5264 (2010-08-28)

3.122.         (neteko galios) (Nr. 1202, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 102-5264 (2010-08-28)

3.123.         (neteko galios)

3.124.         (neteko galios)

3.125.         (neteko galios)

3.126.         (neteko galios)

3.127.         (neteko galios)

3.1271            pavojingų atliekų tvarkymo licencijos:

3.1271.1.     išdavimą                                                                                               700 litų

3.1271.2.     dublikato išdavimą                                                                               100 litų

3.1272.        apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo

licencijos:

3.1272.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1272.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1273.        elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo

licencijos:

3.1273.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1273.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1274.        alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1274.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1274.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1275.        eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo

organizavimo licencijos:

3.1275.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1275.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.1276.        pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1276.1.     išdavimą                                                                                               2200 litų

3.1276.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       280 litų

3.128.         banko licencijos išdavimą                                                                    175000 litų

3.1281.           užsienio banko filialo licencijos                                                           175000 litų

3.129.         kredito unijos licencijos                                                                       1000 litų

3.130.         centrinės kredito unijos s licencijos                                                      75 litai

3.131.         mokėjimo įstaigos licencijos išdavimą                                                  3 000 litų

3.132.         mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos išdavimą                          1500 litų

3.133.         rašytinio sutikimo ar licencijos taisyti ginklus,
perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.133.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.134.         licencijos gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis:

3.134.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.134.2.      patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą                                   70 litų

3.135.         (neteko galios) Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24)

3.136.         (neteko galios) Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24)

3.1361.        (neteko galios) Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24)

3.137.         licencijos gaminti sprogmenis:

3.137.1.      išdavimą                                                                                               500 litų

3.137.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.1371.        rašytinio sutikimo ar licencijos naudoti sprogmenis:

3.1371.1.     išdavimą                                                                                                   500 litų

3.1371.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            70 litų

3.1372.        rašytinio sutikimo ar licencijos verstis prekyba sprogmenimis:

3.1372.1.     išdavimą                                                                                                   500 litų

3.1372.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            70 litų

3.138.         licencijos gaminti civilines pirotechnikos priemones

                   Lietuvos Respublikoje:

3.138.1.      išdavimą                                                                                                   200 litų

3.138.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            50 litų

3.1381.        licencijos naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų

                   civilines pirotechnikos priemones:

3.1381.1.     išdavimą                                                                                                   200 litų

3.1381.2.     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                             50 litų

3.139.         (neteko galios)

3.140.         licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei
vaistines medžiagas išdavimą                                                               316 litų

3.141.         licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines
medžiagas išdavimą                                                                             316 litų

3.142.         licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei
vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą                     316 litų

3.143.         licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių
medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą           316 litų

3.144.         licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei
vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                113 litų

3.145.         licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų
mažmenine prekyba išdavimą                                                              113 litų

3.146.         licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos

                   kategorijos narkotinių ir psichotropinių

                   medžiagų pirmtakais (prekursoriais):

3.146.1.      išdavimą                                                                                               330 litų

3.146.2.      dublikato išdavimą                                                                               90 litų

3.147.         specialiosios licencijos verstis veikla,

                   susijusia su pirmos kategorijos

                   narkotinių ir psichotropinių medžiagų

                   pirmtakais (prekursoriais):

3.147.1.      išdavimą                                                                                               330 litų

3.147.2.      dublikato išdavimą                                                                               90 litų

3.147.3.      tikslinimą                                                                                             20 litų

3.148.         (neteko galios) Nr. 108, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-850 (2009-02-26)

3.149.         veterinarijos praktikos licencijos išdavimą                                           60 litų

3.150.         fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą                 80 litų

3.151.         asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos išdavimą:

3.151.1.      veterinarinių vaistų gamybos licencijos                                                 400 litų

3.151.2.      veterinarinės vaistinės veiklos licencijos                                               150 litų

3.151.3.      didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos                            500 litų

3.151.4.      veterinarinių vaistų importo licencijos                                                  400 litų

3.152.         veterinarijos praktikos licencijos, fizinio asmens

       veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą,

                   papildymą, dublikato išdavimą                                                            20 litų

3.153.         asmens, išskyrus fizinį asmenį, veterinarinės farmacijos licencijos patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą                                                            30 litų

3.154.         (neteko galios)

3.1541.        (neteko galios)

3.155.         (neteko galios) Nr. 103, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-653 (2011-02-05)

3.156.         licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos automatais:

3.156.1.      išdavimą                                                                                               3787 litai

3.156.2.      patikslinimą                                                                                           231 litas

3.157.         licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.      išdavimą                                                                                               3787 litai

3.157.2.      patikslinimą                                                                                           231 litas

3.158.         licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.158.1.      išdavimą                                                                                               3787 litai

3.158.2.      patikslinimą                                                                                           231 litas

3.159.         licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.      išdavimą                                                                                               3787 litai

3.159.2.      patikslinimą                                                                                           231 litas

3.160.         licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.      išdavimą                                                                                               3787 litai

3.160.2.      patikslinimą                                                                                           231 litas

3.161.         licencijos perduoti gamtines dujas:

3.161.1.      išdavimą                                                                                               2000 litų

3.161.2.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

3.161.3.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

3.161.4.      patikslinimą                                                                                          150 litų

3.162.         licencijos skirstyti gamtines dujas:

3.162.1.      išdavimą                                                                                               2000 litų

3.162.2.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

3.162.3.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

3.162.4.      patikslinimą                                                                                          150 litų

3.163.         licencijos laikyti gamtines dujas:

3.163.1.      išdavimą                                                                                               2000 litų

3.163.2.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

3.163.3.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

3.163.4.      patikslinimą                                                                                          150 litų

3.164.         licencijos tiekti gamtines dujas:

3.164.1.      išdavimą                                                                                               2000 litų

3.164.2.      pakeitimą                                                                                             1000 litų

3.164.3.      dublikato išdavimą                                                                               150 litų

3.164.4.      patikslinimą                                                                                          150 litų

3.1641.        licencijos skystinti gamtines dujas:

3.1641.1.     išdavimą                                                                                               2000 litų

3.1641.2.     pakeitimą                                                                                             1000 litų

3.1641.3.     dublikato išdavimą                                                                               150 litų

3.1641.4.     patikslinimą                                                                                          150 litų

3.1642.        licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla:

3.1642.1.     išdavimą                                                                                               2330 litų

3.1642.2.     pakeitimą                                                                                             1235 litai

3.1642.3.     dublikato išdavimą                                                                               180 litų

3.1642.4.     patikslinimą                                                                                          283 litai

3.165.         elektros energijos perdavimo licencijos išdavimą                                 2000 litų

3.166.         elektros energijos skirstymo licencijos išdavimą                                  2000 litų

3.167.         elektros energijos visuomeninio tiekėjo licencijos išdavimą                 2000 litų

3.168.         elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos išdavimą               2000 litų

3.169.         elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos išdavimą                    2000 litų

3.169¹.        viešojo vandens tiekimo licencijos išdavimą                                        2000 litų

3.169².        viešojo vandens tiekimo licencijos pakeitimą                                       1000 litų

3.169³.        viešojo vandens tiekimo licencijos dublikato išdavimą                        150 litų

3.170.         grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                                           300 litų

3.171.         pakartotinį grūdų sandėlio veiklos licencijos išdavimą                         110 litų

3.172.         licencijos dublikato išdavimą                                                               10 litų

3.173.         (neteko galios nuo 2003 m. rugsėjo 13 d.)

3.174.

licencijos gaminti ugniagesių kūno apsaugos priemones išdavimą

400 litų

3.175.

licencijos gaminti ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemones išdavimą

600 litų

3.176.

licencijos gaminti ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemones išdavimą

400 litų

3.177.

licencijos gaminti priešgaisrinę gelbėjimo įrangą išdavimą

400 litų

3.178.

licencijos gaminti pirmines gaisro gesinimo priemones išdavimą

400 litų

3.179.

licencijos gaminti gaisro gesinimo priemones išdavimą

500 litų

3.180.

licencijos gaminti ugnį gesinančias medžiagas išdavimą

400 litų

3.181.

licencijos gaminti stacionarių automatinių ir autonominių gaisrų gesinimo sistemų (AGGS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.182.

licencijos gaminti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.183.

licencijos gaminti gaisrinius vandens siurblius išdavimą

1200 litų

3.184.

licencijos gaminti specialiosios paskirties gaisrinius automobilius išdavimą

2400 litų

3.185.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos priemones išdavimą

400 litų

3.186.

licencijos gaminti priešgaisrinės saugos ženklus išdavimą

100 litų

3.187.

licencijos techniškai prižiūrėti stacionarią automatinę ir autonominę gaisrų gesinimo sistemą (AGGS) ir jos įrenginius išdavimą

1200 litų

3.188.

licencijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius išdavimą

1200 litų

3.189.

licencijos techniškai prižiūrėti priešdūminių sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.190.

licencijos techniškai prižiūrėti pranešimo apie gaisrą sistemų įrangą išdavimą

1200 litų

3.191.

licencijos techniškai prižiūrėti gesintuvus išdavimą

400 litų

3.192.

licencijos techniškai prižiūrėti kitas priešgaisrines priemones (konstrukcijų atsparumą ugniai, centralizuotus stebėjimo, kitus valdymo ir indikavimo pultus) išdavimą

500 litų

3.193.

licencijų, susijusių su priešgaisrinės įrangos gamyba ir jos technine priežiūra:

 

3.193.1.

papildymą

100 litų

3.193.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

30 litų

Pastaba. (neteko galios)

3.194.         licencijos tiekti šilumą:

3.194.1.      šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kai 10 GWh, išdavimą           2000 litų

3.194.2.      šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh, išdavimą                         1300 litų

3.194.3.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.195.         licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais išdavimą:

3.195.1.      išdavimą                                                                                               110 litų

3.195.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       5 litai

3.196.         licencijos verstis pensijų kaupimo veikla išdavimą                              1900 litų  

3.197.         licencijos verstis valdymo įmonės veikla išdavimą                              1900 litų  

3.198.         licencijos verstis investicinės kintamojo kapitalo
bendrovės arba uždaro tipo  investicinės bendrovės
veikla išdavimą                                                                                    1900 litų

3.199.         (neteko galios) Nr. 103, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-653 (2011-02-05)

3.200.         (neteko galios) Nr. 159, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-958 (2012-02-15)

3.201. licencijos teikti dokumentų tvarkymo paslaugą:

3.201.1.      išdavimą                                                                                               245 litai

3.201.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.202. licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą:

3.202.1.      išdavimą                                                                                               435 litai

3.202.2.      papildymą (pakeitimą)                                                                         340 litų

3.202.3.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       70 litų

3.203.         ginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.203.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.203.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.204.         neginkluotos asmens ir turto saugos licencijos:

3.204.1.      išdavimą                                                                                               200 litų

3.204.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

3.205.         (neteko galios) Nr. 65, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 8-349 (2011-01-20)

3.206.         nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos:

3.206.1.      išdavimą                                                                                               350 litų

3.206.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       150 litų

3.207.         (neteko galios) Nr. 751, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3638 (2010-06-22)

3.208.         (neteko galios) Nr. 751, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3638 (2010-06-22)

3.209.         kremavimo veiklos licencijos:

3.209.1.      išdavimą                                                                                               1100 litų

3.209.2.      pakeitimą                                                                                             550 litų

3.209.3.      dublikato išdavimą                                                                               200 litų

3.210.         balzamavimo licencijos:
3.210.1.      išdavimą                                                                                               232 litai 
3.210.2.      pakeitimą                                                                                             146 litai
3.210.3.      dublikato išdavimą                                                                               30 litų
3.211.         licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:
3.211.1.      išdavimą:
3.211.1.1.   atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                      78 litai 
3.211.1.2.   siunčiant licenciją paštu     99 litai
3.211.2.      dublikato išdavimą:
3.211.2.1.   atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                      39 litai 
3.211.2.2.   siunčiant licenciją paštu                                                                       60 litų
3.211.3.      patikslinimą: 
3.211.3.1.   atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                      45 litai 
3.211.3.2.   siunčiant licenciją paštu                                                                       66 litai

Punkto pakeitimai:

Nr. 741, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 53-1877 (2001-06-22)

Nr. 947, 2001-07-30, Žin., 2001, Nr. 67-2447 (2001-08-03)

Nr. 1004, 2001-08-16, Žin., 2001, Nr. 72-2548 (2001-08-22)

Nr. 2, 2002-01-03, Žin., 2002, Nr. 2-67 (2002-01-09)

Nr. 184, 2002-02-07, Žin., 2002, Nr. 15-577 (2002-02-13)

Nr. 194, 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 15-587 (2002-02-13)

Nr. 870, 2002-06-12, Žin., 2002, Nr. 60-2433 (2002-06-19)

Nr. 1473, 2002-09-19, Žin., 2002, Nr. 93-3987 (2002-09-25)

Nr. 1522, 2002-10-01, Žin., 2002, Nr. 96-4185 (2002-10-04)

Nr. 1801, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4996 (2002-11-22)

Nr. 2047, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5604 (2002-12-24)

Nr. 2080, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 124-5655 (2002-12-27)

Nr. 114, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 11-411 (2003-01-31)

Nr. 245, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 19-825 (2003-02-25)

Nr. 434, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1489 (2003-04-11)

Nr. 664, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2340 (2003-05-30)

Nr. 667, 2003-05-27, Žin., 2003, Nr. 52-2343 (2003-05-30)

Nr. 816, 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2796 (2003-06-27)

Nr. 983, 2003-07-25, Žin., 2003, Nr. 75-3482 (2003-07-30)

Nr. 1154, 2003-09-09, Žin., 2003, Nr. 87-3945 (2003-09-12)

Nr. 1513, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5150 (2003-12-05)

Nr. 1553, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5267 (2003-12-12)

Nr. 1573, 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 116-5287 (2003-12-12)

Nr. 1616, 2003-12-16, Žin., 2003, Nr. 119-5433 (2003-12-18)

Nr. 41, 2004-01-15, Žin., 2004, Nr. 9-244 (2004-01-17)

Nr. 203, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-989 (2004-02-26)

Nr. 233, 2004-03-01, Žin., 2004, Nr. 34-1107 (2004-03-04)

Nr. 244, 2004-03-04, Žin., 2004, Nr. 35-1144 (2004-03-06)

Nr. 324, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1519 (2004-03-27)

Nr. 410, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1944 (2004-04-17)

Nr. 631, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3093 (2004-05-26)

Nr. 757, 2004-06-16, Žin., 2004, Nr. 96-3538 (2004-06-19)

Nr. 809, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3784 (2004-07-01)

Nr. 821, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 103-3796 (2004-07-01)

Nr. 850, 2004-07-07, Žin., 2004, Nr. 107-3989 (2004-07-10)

Nr. 916, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4225 (2004-07-22)

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14)

Nr. 1288, 2004-10-14, Žin., 2004, Nr. 153-5578 (2004-10-19)

Nr. 1322, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 156-5707 (2004-10-26)

Nr. 1369, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5909 (2004-11-06)

Nr. 1658, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 186-6932 (2004-12-29)

Nr. 70, 2005-01-24, Žin., 2005, Nr. 12-379 (2005-01-27)

Nr. 113, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-532 (2005-02-05)

Nr. 171, 2005-02-14, Žin., 2005, Nr. 23-736 (2005-02-16)

Nr. 533, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 64-2281 (2005-05-21)

Nr. 710, 2005-06-29, Žin., 2005, Nr. 81-2958 (2005-06-30)

Nr. 1215, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 135-4856 (2005-11-15)

Nr. 30, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-217 (2006-01-17)

Nr. 38, 2006-01-16, Žin., 2006, Nr. 7-245 (2006-01-19)

Nr. 632, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2715 (2006-06-28)

Nr. 1157, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4839 (2006-11-25)

Nr. 1192, 2006-11-30, Žin., 2006, Nr. 132-4998 (2006-12-05)

Nr. 90, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-534 (2007-02-03)

Nr. 339, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1584 (2007-04-14)

Nr. 450, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 54-2089 (2007-05-17)

Nr. 608, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 72-2847 (2007-06-30)

Nr. 1059, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 106-4345 (2007-10-13)

Nr. 1303, 2007-12-05, Žin., 2007, Nr. 132-5378 (2007-12-15)

Nr. 224, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 33-1169 (2008-03-20)

Nr. 241, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 36-1280 (2008-03-29) (papildyta 3.205 punktu)

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) (atitaisymas: Žin., 2008, Nr. 38)

Nr. 389, 2008-04-24, Žin., 2008, Nr. 51-1889 (2008-04-30) (papildyta 3.206 punktu nuo 2008-07-01)

Nr. 533, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 66-2512 (2008-06-10) (papildyta 3.207-3.209  punktais)

Nr. 607, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 73-2835 (2008-06-27)(nuo 2008-07-01)

Nr. 708, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 83-3312 (2008-07-22)

Nr. 950, 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 114-4356 (2008-10-04)

Nr. 1251, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5547 (2008-12-06)

Nr. 1269, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5566 (2008-12-06)(papildyta 3.210. punktu)

Nr. 1365, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6098 (2008-12-31)(papildyta 3.611, 3.6.12 punktais)

Nr. 108, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-850 (2009-02-26)

Nr. 225, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 38-1458 (2009-04-04)(papildyta nauju 3.136 punktu)

Nr. 286, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 45-1750 (2009-04-23)

Nr. 526, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 67-2710 (2009-06-06)(papildyta 3.135, 3.136 ir 3.211 punktais)

Nr. 1041, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 109-4629 (2009-09-11)(papildyta 3.901 punktu)

Nr. 1697, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 153-6924 (2009-12-28)

Nr. 100, 2010-01-28, Žin., 2010, Nr. 15-715 (2010-02-04)

Nr. 574, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2913 (2010-05-22)(papildyta 3.131, 3.132 punktais)

Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)(papildyta 3.172  punktu)

Nr. 751, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 72-3638 (2010-06-22)

Nr. 1202, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 102-5264 (2010-08-28)

Nr. 1447, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6284 (2010-10-18)(papildyta 3.1381 punktu)

Nr. 65, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 8-349 (2011-01-20)

Nr. 103, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-653 (2011-02-05)

Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07)

Nr. 1235, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6166 (2011-10-29)(papildyta 3.1642 punktu)

Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10)

Nr. 1373, 2011-11-23, Žin., 2011, Nr. 147-6884 (2011-12-01)

Nr. 1404, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 150-7060 (2011-12-08)

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24)

Nr. 123, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-777 (2012-02-07)

Nr. 159, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-958 (2012-02-15)

 

4.                Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

                   Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

4.1.

leidimo įvežti (išvežti):

 

4.1.1.

ginklus išdavimą

50 litų

4.1.2.

daiktus (prekes) išdavimą

50 litų

4.11.

išankstinio sutikimo dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo išdavimą

50 litų

4.2.

leidimo:

 

4.2.1.

importuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą

50 litų

4.2.2.

eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą

50 litų

4.2.3.

gabenti ginklus, šaudmenis, jų dalis tranzitu išdavimą

50 litų

4.2.4.

vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis išdavimą

50 litų

4.2.5.

importuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.6.

eksportuoti civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

4.2.7.

vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimą

50 litų

Pastabos:

1. (neteko galios)

2. Gabenant  pavienius ginklus, šaudmenis, jų dalis, daiktus (prekes) tranzitu per Lietuvos Respubliką, išduodami 2 nurodyti 4.1 punkte leidimai, o valstybės rinkliava imama už vieno leidimo išdavimą.

4.2.8.          įvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                                50 litų

4.2.9.          išvežti civilines pirotechnikos priemones išdavimą                              50 litų

4.21.

Europos šaunamojo ginklo leidimo:

 

4.2.11.

išdavimą

50 litų

4.2.12.

papildymą įrašais

5 litai

4.3.

leidimo laikyti ginklus:

 

4.3.1.

išdavimą, perregistravimą

200 litų

4.3.2.

dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą

10 litų

4.31.

neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus:

 

4.31.1.

Išdavimą

100 litų

4.31.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

10 litų

4.4.             leidimo gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones

                                                                                                                                     konkrečiose patalpose:

4.4.1.          išdavimą                                                                                               200 litų

4.4.2.          patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

4.41.            prekiauti 2 kategorijos fejerverkais:

4.41.1.         išdavimą                                                                                               200 litų

4.41.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       50 litų

4.5.             (neteko galios) Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10)

4.6.

leidimo, patvirtinančio patalpų atitiktį reikalavimams, taikomiems tirams, šaudykloms, išdavimą, dublikato išdavimą 

50 litų

4.7.

leidimo nešiotis ginklus išdavimą, perregistravimą

10 litų

4.8.

(neteko galios)

 

4.9.

leidimo įsigyti ginklą išdavimą

20 litų

4.10.

(neteko galios) Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07)

 

4.11.

leidimo parduoti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

4.111.          leidimo perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                               10 litų

4.12.           (neteko galios)

4.13.

leidimo laikyti (nešiotis) ginklą:

 

4.13.1.

išdavimą, perregistravimą

50 litų

4.13.2.

papildymą įrašais

5 litai

4.131.

neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą

50 litų

4.14.           egzamino pagal apsaugos darbuotojo mokymo programą laikymą       50 litų

4.141.

egzamino pagal šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo programą laikymą

25 litai

4.142.

prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininko registravimo pažymėjimo:

 

4.142.1.

išdavimą

200 litų

4.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

50 litų

4.143.          leidimo, patvirtinančio patalpų ar specialių sandėlių atitiktį reikalavimams,

                   taikomiems sprogmenų gamybai, laikymui ar prekybai:

4.143.1.       išdavimą                                                                                               200 litų

4.143.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                       10 litų

4.15.           (neteko galios nuo 2007-05-01)

4.16.           (neteko galios nuo 2007-05-01)

4.161.          inkasatoriaus pažymėjimo išdavimą                                                     10 litų

4.162.          apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimą                                         10 litų

4.163              inkasavimo pažymėjimo:

4.163.1.       išdavimą                                                                                               20 litų

4.163.2.       dublikato išdavimą                                                                               10 litų

4.17.           (neteko galios)

4.18.           (neteko galios)

                   (neteko galios)

4.19.           (neteko galios)

                   Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

4.20.           (neteko galios) Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07)

4.201.          biocido registracijos liudijimo išdavimą                                               13 litų

4.202.          gaminti, tiekti į rinką ar naudoti neautorizuotą ar neįregistruotą biocidą (veikliąją medžiagą) leidimo išdavimą                                                                 13 litų

4.203.          leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą        28 litai

4.204.          planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą                                                                             210 litų

4.21.           (neteko galios)

4.22.           (neteko galios)

4.221.          narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų
importo ir eksporto leidimų išdavimą                                                   124 litai

4.222.             vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės

                   veiklos licencijos, didmeninio platinimo

                   licencijos, gamybos licencijos informacijos

                   ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose

                   licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą                                                   67 litai

4.23.                      (neteko galios)

4.231.          asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.231.1.       pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 231 litas

4.231.2.       vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                     799 litai

4.232.          asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.232.1.       pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 431 litas

4.232.2.       vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                     927 litai

4.233.          asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą:

4.232.1.       pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą 622 litai

4.233.2.       vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                     2271 litas

4.234.          gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų
vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos
sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktikos
reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą          3832 litai

4.235.          didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių
preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros
platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos
pažymėjimo išdavimą                                                                          2100 litų

4.236.        kitų valstybių asmenų, išskyrus fizinius asmenis, vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą           7164 litai

4.237.          asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba arba gamyba, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir pažymos išdavimą                                                145 litai
4.238.          asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu arba  gamyba, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir pažymos išdavimą                                     288 litai

4.24.           (neteko galios)

4.241.          (neteko galios)

4.242.          (neteko galios)

4.243.          (neteko galios)

4.244.          (neteko galios)

4.25.           (neteko galios)

4.251.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

4.251.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.251.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.251.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            17703 litai

4.251.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     2461 litas

4.251.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė               2461 litas

4.251.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      39891 litas

 4.251.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė        21751 litas

4.252.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

4.252.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.252.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.252.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir  informacijos ekspertizę           17703 litai

4.252.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 2491 litas

4.252.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     2491 litas

4.252 .4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      39891 litas

4.252.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                   21751 litas
4.253 .         paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

4.253 .1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.253 .1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.253 .1.2.   kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             17703 litai

4.253 .2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     2491 litas

4.253.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     2491 litas

4.253.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      39891 litas

4.253.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė        21751 litas

4.254.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius metus, generinis preparatas:

4.254.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.254 .1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                              298 litai

4.254 .1.2.   kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             10172 litai

4.254.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1488 litai

4.254.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1488 litai

4.254.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       28314 litų

4.254.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  15169 litai

4.255.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

4.255.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.255 .1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             298 litai

4.255 .1.2.   kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             10172 litai

4.255.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1633 litai

4.255.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1633 litai

4.255.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      28314 litų

4.255.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė  15169 litai“.

4.256.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

4.256.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.256.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                               298 litai

4.256.1.2. kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę               3270 litų

4.256.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      843 litai

4.256.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      843 litai

4.256.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       6106 litai

4.256.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  3625 litai

4.257.          paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

4.257.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.257.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.257.1.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            8176 litai

4.257.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1396 litai

4.257.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      1396 litai

4.257.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       17674 litai

4.257.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  8768 litai

4.258.          paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

4.258.1.       kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.258.1.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.258.1.2.    kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     2470 litų

4.258.2.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      924 litai

4.258.3.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     924 litai

4.258.4.       kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       6600 litų

4.258.5.       kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  3154 litai
4.258.6.       paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:
4.258.6.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                           1396 litai
4.258.6.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                           151 litas
4.258.6.1.2.   kokybės ir informacijos ekspertizę                                                    1245 litai
4.258.6.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                     484 litai
4.258.6.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                              484 litai
4.258.6.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  1917 litų
4.258.6.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                3349 litai
4.258.7.       paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:
4.258.7.1.    kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                           1935 litai
4.258.7.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             214 litų
4.258.7.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                                      1721 litas
4.258.7.2.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                     626 litai
4.258.7.3.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                               626 litai
4.258.7.4.    kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  2367 litai
4.258.7.5.    kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                   4790 litų

4.259.          paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

4.259.1.       pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.259.2.       kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             3764 litai

4.259.3.       paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:          1396 litai
4.259.3.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)          151 litas
4.259.3.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir  informacijos ekspertizę            1245 litai
4.259.4.       paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:   2641 litas
4.259.4.1.    pirminę ekspertizę (validaciją)          214 litų
4.259.4.2.    kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             2427 litai“.

 „4.2510.      paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

4.2510.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2510.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            298 litai

4.2510.1.2.   kokybės ir informacijos ekspertizę                                                      3764 litai

4.2510.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1067 litai

4.2510.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      1067 litai

4.2510.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      9234 litai

4.2510.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                      4417 litų
4.2510.6.      paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:
4.2510.6.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                           1898 litai
4.2510.6.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            151 litas
4.2510.6.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1747 litai
4.2510.6.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                     566 litai
4.2510.6.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                               566 litai
4.2510.6.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  2333 litai
4.2510.7.      paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra ir pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato registracijos pažymėjimą:
4.2510.7.1. kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                             2655 litai
4.2510.7.1.1. pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            214 litų
4.2510.7.1.2. kokybės ir informacijos ekspertizę                                                    2441 litas
4.2510.7.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                     803 litai
4.2510.7.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdves valstybė                                                              803 litai
4.2510.7.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  3341 litas

4.2511.         paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2511.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  3501 litas

4.2511.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė      1167 litai

4.2511.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     1167 litai

4.2511.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė       6664 litai

4.2511.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                  6664 litai

4.2512.         paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2512.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                 1084 litai

4.2512.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     436 litai

4.2512.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     436 litai

4.2512 4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      1833 litai

4.2512 5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                      1833 litai“.

4.2513.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

4.2513.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                  1272 litai

4.2513.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     306 litai

4.2513.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė     306 litai

4.2513.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė      2226 litai

4.2513.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo  procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja  kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                          2226 litai
4.2513.6.      paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:
4.2513.6.1.   kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                            656 litai
4.2513.6.2.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                     191 litas
4.2513.6.3.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                              191 litas
4.2513.6.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                      1216 litų 
4.2513.6.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                               1216 litų
4.2513.7.      paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant specialią  homeopatinių preparatų registravimo procedūrą,  kartu pateiktų dokumentų ir informacijos  ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                            1015 litų

4.2514.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų
ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba
ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant specialią
homeopatinių preparatų registravimo procedūrą pagal specifinius
nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir
klinikinių tyrimų reikalavimus                                                             1859 litai

4.2515.         paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

4.2515.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                          1859 litai

4.2515.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                381 litas

4.2515.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                 381 litas

4.2515.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                 3779 litai

4.2515.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                               3779 litai
4.2515.6.      paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:
4.2515.6.1    .           kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                             1015 litų
4.2515.6.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                          206 litai
4.2515.6.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                                         206 litai
4.2515.6.4.   kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                1996 litai
4.2515.6.5.   kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                                              1996 litai

4.2516.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

4.2516.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2516.1.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            328 litai

4.2516.1.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2516.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.2.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            229 litai

4.2516.2.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                               36 litai

4.2516.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.3.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            229 litai

4.2516.3.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2516.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2516.4.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            628 litai

4.2516.4.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2516.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo  procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:
4.2516.5.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                                        628 litai
4.2516.5.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                                        36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).

4.2517.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

4.2517.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2517.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                       298 litai

4.2517.1.2.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                             360 litų

4.2517.1.3.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2517.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                              

4.2517.2.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            568 litai

4.2517.2.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2517.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė: 

4.2517.3.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                            568 litai

4.2517.3.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2517.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                               

4.2517.4.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          1097 litai

4.2517.4.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2517.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė: 
4.2517.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę   1097 litai
4.2517.5.2.              kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus 36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).

4.2518.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

4.2518.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2518.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                       298 litai

4.2518.1.2.   kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę  1656 litai

4.2518.1.3.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2518.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                              

4.2518.2.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          1399 litai

4.2518.2.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2518.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2518.3.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          1399 litai

4.2518.3.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2518.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2518.4.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          4127 litai

4.2518.4.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2518.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:
4.2518.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                             4127 litai
4.2518.5.2.              kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus 36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).

4.2519.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

4.2519.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.2519.1.1.   pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                       298 litai

4.2519.1.2.   saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                                      2446 litai

4.2519.1.3.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2519.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė: 

4.2519.2.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          1991 litas

4.2519.2.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2519.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.2519.3.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                          1991 litas

4.2519.3.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2519.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė: 

4.2519.4.1.   dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                           5518 litų

4.2519.4.2.   kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                              36 litai

4.2519.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:
4.2519.5.1.               dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                             5518 litų
4.2519.5.2.               kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                            36 litai

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą (už to paties sugalvoto vaistinio preparato pavadinimo skirtingo stiprumo ir (ar) farmacinės formos vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimus mokama viena valstybės rinkliava).

4.2520.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

4.2520.1.      kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                             489 litai

4.2520.2.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                 489 litai

4.2520.3.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                 489 litai

4.2520.4.      kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                 1290 litų

4.2520.5.      kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė                                                              1290 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.2521.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas,
kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat
ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška
pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją:

4.2521.1.      pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             298 litai

4.2521.2.      dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                  2073 litai

4.2522.         paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo
sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę,
taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą,
kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę                                 941 litas

Pastaba.     Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos) ir dokumentacija bendra, taikoma viena valstybės rinkliava.

4.2523.           vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu, kitais dokumentais ir informacija:

4.2523.1.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                             732 litai

4.2523.2.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 475 litai

4.2523.3.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 475 litai

4.2523.4.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė 3353 litai

4.2523.5.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                            3353 litai

4.2524.         kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu, kitais dokumentais ir informacija:

4.2524.1.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą                             209 litai

4.2524.2.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 139 litai

4.2524.3.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė 139 litai

4.2524.4.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė 595 litai

4.2524.5.      kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė                                                            595 litai

4.2525.         paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą,
kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus
importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.2525.1.      pirminį pateiktų dokumentų vertinimą                                                                         221 litas

4.2525.2.      pateiktų dokumentų ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo
leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                                                  875 litai

4.2526.         (neteko galios) Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)

 

4.2527.         paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų duomenų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą                    401 litas

Pastaba. Keliems lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.

4.285.      gyventojams skirtos vaistinio preparato reklamos  vertinimą ir jo pažymos išdavimą: 
4.285.1.   vaistinio preparato reklamos spaudoje                                                               399 litai
4.285.2.   vaistinio preparato reklamos per radiją                                                                            344 litai
4.285.3.   vaistinio preparato reklamos per televiziją                                                         420 litų
4.285.4.   vaistinio preparato reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis                                                                                420 litų
4.285.5.   vaistinio preparato primenamosios reklamos                                                    127 litai

4.26.           (neteko galios) Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)

4.27.           leidimo-higienos paso išdavimą: 
4.27.1.        objektams iki 35 kv. metrų                                                                             155 litai
4.27.2.        objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                     210 litų
4.27.3.        objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų                                                          303 litai

4.27.4.        objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų                                       416 litų

4.271.          leidimo-higienos paso dublikato išdavimą                                            18 litų

4.272.          leidimo-higienos paso patikslinimą                                                      39 litai

4.273.          leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimą                                  20 litų

4.274.          leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus dublikato išdavimą                  13 litų

4.275.          leidimo-higienos paso, kai ūkinės komercinės veiklos
       vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje 

                   nevertinamos, išdavimą                                                                        75 litai

4.276.          leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų,
                   kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo

                   reikalavimai, išdavimą                                                                         144 litai

4.277.          leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki 100 kv.
                   metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų)

                   įrengimo reikalavimai, išdavimą                                                           192 litai

4.278.          leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv.
                          metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų)

                   įrengimo reikalavimai, išdavimą                                                           272 litai

4.279.          leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip
                   2 500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų 
                   (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą                                            369 litai
4.2710.         leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų,
                   kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą                              153 litai
4.2711.         leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki100 kv.
                   metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai,
                   išdavimą                                                                                               206 litai
4.2712.         leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2 500 kv.
                   metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai,
                          išdavimą                                                                                        296 litai
4.2713.         leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip
                   2 500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję
                   reikalavimai, išdavimą                                                                          404 litai
4.2714.         natūralaus mineralinio vandens pripažinimo
                   Lietuvos Respublikoje protokolo išdavimą                                           491 litas
4.2715.         natūralaus mineralinio vandens pripažinimo 
                   Lietuvos Respublikoje protokolo dublikato išdavimą                           37 litai
4.2716.         natūralaus mineralinio vandens pripažinimo
                   Lietuvos Respublikoje protokolo patikslinimo išdavimą                      66 litai
4.2717.         medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu,
                   ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimą                               110 litų
4.2718.         medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne
                   maisto prekės higieninio pažymėjimo dublikato išdavimą                              18 litų
4.2719.         medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ne maisto
                   prekės higieninio pažymėjimo patikslinimo išdavimą                           47 litai
4.2720.         nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai,
                   įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis 
                   prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio 
                   liudijimo išdavimą                                                                                85 litai
4.2721.         nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, 
                   įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis 
                   prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo
                   dublikato išdavimą                                                                               20 litų
4.2722.         nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, 
                   įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis 
                   prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio 
                   liudijimo patikslinimo išdavimą                                                            59 litai
4.2723.         atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės
                   pažymėjimo išdavimą                                                                           100 litų
4.2724.         laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo 

                   išdavimą                                                                                               152 litai

4.28.           (neteko galios)

4.281.          (neteko galios) Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)

4.282.          specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir jo
pažymos išdavimą                                                                                456 litai

4.283.          specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios
reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą          121 litas

4.284.          dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą         1525 litai

4.29.

licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

7 litai

4.30.

(neteko galios)

 

4.31.

(neteko galios)

 

4.32.

(neteko galios)

 

4.321.          vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti per ją tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą            117 litų

4.322.          vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą                                                                                              117 litų

4.323.          (neteko galios)

4.324.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regiono biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu                                                                     1850 litų

4.325.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regionų biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu                                             2490 litų

4.326.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę                                                                   2490 litų

4.327.          už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimą 25 litai

4.328.          už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą, ekspertizę                                                                            955 litai

4.329.          Už regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo

                   atlikti biomedicininį tyrimą išdavimą                                                               22 litai

4.3210.         už Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimą                                                                                                           35 litai

4.33.           (neteko galios)

4.34.           (neteko galios)

4.35.           (neteko galios)

4.36.           (neteko galios)

4.37.           (neteko galios)

4.38.           (neteko galios)

4.39.           (neteko galios)

4.40.           (neteko galios)

4.41.           (neteko galios)

4.42.           (neteko galios)

4.43.           (neteko galios)

4.44.           polivinilo chlorido identifikavimą, dydžio išmatavimą, plokščių gaminių storio nustatymą                                                                                                              14 litų

4.45.           degimo bandymą, skysčių tūrio nustatymą, masės nustatymą  svarstyklėmis, optiniais balikliais balintų tekstilės pluoštų  nustatymą, žymiklio identifikavimą kure        18 litų

4.46.           keramikos vaiskumo nustatymą, granuliometrinę analizę, putojančio gėrimo perteklinio slėgio nustatymą afrometru, grūdų hektolitro masės nustatymą, siūlų ilginio tankio (tex) nustatymą, naftos produktų distiliavimą atmosferos slėgyje (rankinį distiliavimą)                                                                                                              27 litai

4.47.           lūžio rodiklio ir tirpiųjų sausųjų medžiagų nustatymą refraktometriniu metodu, nelakios liekanos nustatymą etilo alkoholio turinčiuose produktuose, kokybinį paviršinio aktyvumo medžiagų nustatymą, organinių medžiagų identifikavimą UV spektroskopijos ir plonasluoksnės chromatografijos metodais, paprastųjų kviečių analizę plonasluoksnės chromatografijos metodu                                                                     38 litai

4.48.           medžiagos sandaros nustatymą (mikroskopinis tyrimas)                      48 litai

4.49.           tankio nustatymą areometru, naftos produktų stingimo temperatūros nustatymą, paviršinio aktyvumo medžiagų identifikavimą, kokybinį krakmolo nustatymą, metalų ir mineralinių medžiagų kokybinę analizę, cetaninio indekso nustatymą, narkotikų paiešką                                                                                                              20 litų

4.50.           keramikos vandens absorbavimo koeficiento nustatymą, klampos nustatymą viskozimetru, etilo alkoholio koncentracijos nustatymą spiritometru, naftos produktų spalvos ASTM skalėje nustatymą, dažiklio identifikavimo kure kolorimetriniu metodu plastikų kiekybinės sudėties nustatymą gravimetriniu metodu             30 litų

4.51.           cukraus kiekio nustatymą Lane-Eynon metodu                                    25 litai

4.52.           metalų kiekybinę analizę (AAS)                                                           50 litų

4.53.           ribinės filtruojamumo temperatūros nustatymą, drėgmės nustatymą (konditerijos gaminiuose, grūduose, pašaruose), sausųjų medžiagų kiekio nustatymą sūriuose, lakiųjų rūgščių kiekio nustatymą titrimetriniu metodu                                      75 litai

4.54.           mineralinių medžiagų kiekio nustatymą, pelenų kiekio javų malybos produktuose nustatymą                                                                                             40 litų

4.541.          tankio ir klampos nustatymą Stabingerio viskozimetru, pliūpsnio temperatūros nustatymą (Abelio-Penskio ir Penskio-Martenso metodais), automatinį naftos produktų distiliavimą                                                                                                              55 litai

4.542.          ryžių grūdų išmatavimą, tekstilės medžiagų pločio ir ilgio išmatavimą, natrio chlorido nustatymą titrimetriniu metodu, acetilo kiekio nustatymą modifikuotame krakmole                                                                                                              60 litų

4.543.          mikroskopinį tyrimą (krakmolo prigimties identifikavimą, tekstilės pluošto identifikavimą, tekstilės kiekybinį tyrimą (mechaninis atskyrimas), popieriaus pluošto kokybinę analizę, popieriaus pluošto kiekybinę analizę), paviršinio tankio nustatymą                                                                                                              68 litai

4.544.          poliarimetrinį metodą (sacharozės, gliukozės, krakmolo kiekio nustatymą), riebalų kiekio nustatymą gravimetriniu metodu (grietinėlėje, leduose, sutirštintame piene, sūriuose, pašaruose, sausuose pieno produktuose, konditerijos gaminiuose), spektrinę analizę FT-IR (tekstilės pluoštų ir organinių medžiagų

                   identifikavimą)                                                                                     93 litai

4.545.          etilo alkoholio koncentracijos nustatymą elektronine densimetrija       100 litų

4.546.          sieros kiekio nustatymą UVT metodu, oktaninio skaičiaus nustatymą      115 litų

4.547.          analizę skysčių chromatografu (HPLC) (glicerolio ir 2,3-butandiolio, sacharozės, gliukozės, fruktozės, laktozės, krakmolo, kofeino ir teobromino, bitrekso, žymiklio Solvent yellow koncentracijų nustatymą)                                              119 litų

4.548.          azoto (baltymų) kiekio nustatymą Kjeldalio metodu                            132 litai

4.549.          analizę dujų chromatografu (GC-MS) (etilo alkoholio koncentracijos, organinių medžiagų bei pieno riebalų kiekio nustatymą, riebalų rūgščių metilo esterių kokybinę analizę, augalinių aliejų ir organinių medžiagų identifikavimą)                         195 litai

4.5410.         tekstilės kiekybinį cheminį tyrimą                                                        243 litai

4.5411.         geležies lydinių analizė WDXRF spektroskopijos metodu                    300 litų

4.55.           muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą              300 litų

4.56.           transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą                                                     20 litų

 

                   Lietuvos banko

4.57.           vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto tvirtinimą ir

vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą            3000 litų

4.58.           išankstinio leidimo:

4.58.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą išdavimą      1470 litų  

4.58.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto prospektą

                   išdavimą                                                                                               170 litų

4.59.           išankstinio leidimo:

4.59.1.        patvirtinti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą prospektą

                   išdavimą                                                                                               870 litų  

4.59.2.        pakeisti ar papildyti kolektyvinio investavimo subjekto sutrumpintą

                   prospektą išdavimą                                                                              170 litų

4.60.           vertybinių popierių prospekto santraukos rašto tvirtinimą ir

                   vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą            1000 litų

4.61.           vertybinių popierių prospekto rašto tvirtinimą ir vertybinių

                   popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą                             1000 litų

4.611.          vertybinių popierių prospekto registravimo dokumento tvirtinimą

                   ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos išdavimą         2000 litų

4.62.           vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto priedo

tvirtinimą ir vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymos

                   išdavimą                                                                                               300 litų

4.63.           oficialaus pasiūlymo įsigyti bendrovės vertybinių popierių

                   cirkuliaro patvirtinimą ir cirkuliaro patvirtinimą

                   pažyminčio dokumento išdavimą                                                         300 litų

4.64.           egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą  200 litų

4.65.           egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar

                   patikrinti laikymą                                                                                 100 litų

4.66.           išankstinio leidimo:

4.66.1.        patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės

                   arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus išdavimą                     1470 litų

4.66.2.        pakeisti ar papildyti investicinės kintamojo kapitalo

                   bendrovės arba uždaro tipo investicinės bendrovės įstatus
                   išdavimą                                                                                               770 litų

4.67.           (neteko galios)

4.68.           (neteko galios

4.69.           (neteko galios)

4.70.           už patvirtinimą:

4.70.1.        pensijų fondų taisyklių                                                                         850 litų  

4.70.2.        pensijų fondų taisyklių pakeitimų                                                        350 litų

4.71.           išankstinio leidimo:

4.71.1.        patvirtinti investicinių fondų taisykles išdavimą                                   770 litų  

4.71.2.        pakeisti ar papildyti investicinių fondų taisykles išdavimą                   350 litų

4.711.

Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotų kolektyvinio investavimo subjektų dokumentų, pateiktų siekiant įgyti teisę platinti investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje, išnagrinėjimą ir sprendimo priėmimą (kiekvienam subfondui atskirai)

1700 litų

4.712.

leidimo užsienio kolektyvinio investavimo institucijoms viešai platinti Lietuvos Respublikoje akcijas (vienetus), kai jų veiklą prižiūri kitos valstybės kompetentingos valstybinės institucijos (kiekvienam subfondui atskirai), išdavimą

3000 litų

4.72.           leidimo įsteigti centrinę kredito uniją išdavimą                                     500 litų

4.73.           leidimo įsteigti užsienio banko filialą išdavimą                                    10000 litų

4.731.          leidimo įsteigti banką išdavimą                                                            10000 litų

4.74.           leidimo įsteigti užsienio banko atstovybę išdavimą                              600 litų

4.741.          užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklos leidimo:

4.741.1.       išdavimą                                                                                               500 litų

4.741.2.       pakeitimą ar dublikato išdavimą                                                           50 litų

4.742.          užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filialo veiklos leidimo:

4.742.1.       išdavimą                                                                                               200 litų

4.742.2.       dublikato išdavimą                                                                               50 litų

4.743.          draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino laikymą ar peratestavimą     75 litai

4.744.          draudimo brokerio pažymėjimo išdavimą                                            25 litai

 

                   Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

4.75.           (neteko galios)

4.76.           (neteko galios)

4.77.           (neteko galios)

4.78.           leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą                                                             570 litų

4.79.           leidimo tirti žemės gelmes išdavimą                                                     1000 litų

4.80.           leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti

                   žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

4.80.1.        angliavandenilių išteklius                                                                     3500 litų

4.80.2.        vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius

                   ir žemės gelmių ertmes                                                                         2500 litų

4.80.3.        požeminio pramoninio ir mineralinio

                   vandens išteklius                                                                                  1700 litų

4.80.4.        kitų naudingųjų iškasenų išteklius                                                        1700 litų

4.801.          leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos

                   geologines kolekcijas, muziejų geologinius

                   eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

                   išdavimą:

4.801.1.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   priklauso valstybei nuosavybės teise                                                    200 litų

4.801.2.       negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės

                   nepriklauso valstybei nuosavybės teise,

                   arba laikinai, neatsižvelgiant į geologinių

                   vertybių nuosavybės formą                                                                  50 litų

4.802.          leidimo žvalgyti anglies

                   dioksido geologinių saugyklų

                   kompleksus:

4.802.1.       išdavimą                                                                                               1 315 litų

4.802.2.       pratęsimą                                                                                              919 litų

4.803.          leidimo saugoti anglies dioksidą:

4.803.1.                išdavimą                                                                                     3 711 litų

4.803.2.       atnaujinimą                                                                                          2 478 litai

4.81.           (neteko galios)

4.82.           (neteko galios)

4.83.           (neteko galios)

4.84            mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimo išdavimą:

4.84.1.        metams                                                                                                 11 litų

4.84.2.        mėnesiui                                                                                               3 litai

4.84.3.        (neteko galios)

Pastaba. Už mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, leidimo išdavimą vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.85.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.85.1.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (parai)                        10 litų

4.85.2.        žvejoti saugomų ir globojamų žuvų rūšių žuvis (mėnesiui)                  50 litų

4.85.3.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (parai)                                           10 litų

4.85.4.        žvejoti intensyviai veisiamas žuvis (savaitei)                                       46 litai

4.86.           mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, ir juose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, licencijos išdavimą:

4.86.1.        parai                                                                                                     5 litai

4.86.2.        mėnesiui                                                                                               45 litai

4.87.           mėgėjiškos žūklės žvejoti nestandartiniais įrankiais ir būdais valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą, licencijos išdavimą:

4.87.1.        parai                                                                                                     10 litų

4.87.2.        savaitei                                                                                                 50 litų

4.87.3.        mėnesiui                                                                                               100 litų

4.88.           (neteko galios)

4.881.          leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

medžioklės plotų vienete išdavimą                                                       10 litų

4.89.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba

                   išvežti iš jos gyvūnus, kurie nėra priskirti

                   medžioklės ar žūklės objektams, jų dalis ir

gaminius iš jų išdavimą arba dublikato išdavimą                                  5 litai

4.90.                      leidimo prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais

                   išdavimą arba dublikato išdavimą                                                        5 litai

4.91.           leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti

                   iš jos saugomų rūšių augalus išdavimą arba dublikato išdavimą           5 litai

4.92.           leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis

                   ir gaminiais išdavimą arba dublikato išdavimą                                     5 litai

4.921.          2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente

                   (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias

                   Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės

                   faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų

                   prekybą įgyvendinimo taisykles, nustatyto importo

                   arba eksporto leidimo, arba reeksporto sertifikato,

                   arba asmeninės nuosavybės sertifikato, arba

                   kilnojamosios parodos sertifikato, arba pranešimo

                   apie importą išdavimą arba bet kurio jų dublikato išdavimą                 50 litų

4.922.          atestato, suteikiančio asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę tvarkyti

                   fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas:

4.922.1.       išdavimą                                                                                               650 litų

4.922.2.       dublikato išdavimą                                                                               100 litų“.

4.923.          atestato, suteikiančio fiziniam asmeniui teisę tvarkyti

                   fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas:

4.923.1.       išdavimą                                                                                               450 litų

4.923.2.       dublikato išdavimą                                                                               100 litų

4.924.          už paraiškos suteikti atitinkamai produktų grupei
ES ekologinį ženklą nagrinėjimą:

4.924.1.       labai mažoms įmonėms                                                                        720 litų;

4.924.2.       mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                           1 400 litų;

4.924.3.       kitiems, 4.924.1 ir 4.924.2 punktuose

                   nenurodytiems, asmenims                                                                    3 500 litų;

4.924.4.       asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemą (EMAS) ir (arba) sertifikuotiems pagal
ISO 14001 standartą:

4.924.4.1.    labai mažoms įmonėms                                                                        580 litų;

4.924.4.2.    mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                           1 120 litų;

4.924.4.3.    kitiems, 4.924.4.1 ir 4.924.4.2 punktuose

                   nenurodytiems, asmenims                                                                    2 800 litų

4.925.          už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą
atitinkamai produktų grupei suteikimą:

4.925.1.       labai mažoms įmonėms                                                                        700 litų;

4.925.2.       mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                           1 400 litų;

4.925.3.       kitiems, 4.925.1 ir 4.925.2 punktuose

                   nenurodytiems, asmenims                                                                    3 500 litų

4.926.          už Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos
(EMAS) registracijos paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą:

4.926.1.       labai mažoms įmonėms                                                                        300 litų;

4.926.2.       mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                           600 litų;

4.926.3.       teikiantiems įstatymų nustatytas viešąsias

                   paslaugas viešojo administravimo subjektams

                   ir asmenims, turintiems mažiau nei

                   250 darbuotojų                                                                                     300 litų;

4.926.4.       kitiems, 4.926.1–4.926.3 punktuose

nenurodytiems, asmenims                                                                    900 litų

 

                   Civilinės aviacijos administracijos

4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

90 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

190 litų

4.96.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                                                      300 litų

4.97.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                                                    350 litų

4.98.           orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                                              400 litų

4.99.           laikinąjį orlaivio registravimą                                                               100 litų

4.100.         orlaivio perregistravimą                                                                        100 litų

4.1001.        orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo    20 litų

                   pakeitimą nauju pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir

                   gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko

                   ir naudotojo adresams

4.101.         orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą                                                                                                             50 litų

4.102.         orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams                       200 litų

4.103.         orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu                 100 litų

4.104.         orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą 50 litų

4.105.         orlaivio registravimo panaikinimą                                                        100 litų

4.106.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.107.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

200 litų

4.108.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

500 litų

4.109.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų


4.110.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.111.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.112.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.113.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

140 litų

4.114.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

350 litų

4.115.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

1000 litų

4.116.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

1250 litų

4.117.

specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų“.

4.1171.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

50 litų

4.1172.

orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

50 litų

4.1173.

(neteko galios)

 

4.1174.

(neteko galios)

 

4.1175.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą

100 litų

4.1176.        orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą              50 litų

4.1177.        orlaivio minimalios įrangos sąrašo (MEL) tvirtinimą                            100 litų

4.1178.        orlaivio minimalios įrangos sąrašo (MEL) pakeitimų tvirtinimą            50 litų

4.118.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                          50 litų

4.119.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                            75 litai

4.120.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                                          250 litų

4.121.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                                          500 litų

4.122.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                                        625 litai

4.123.         specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                                      750 litų

4.124.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                    25 litai

4.125.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg           75 litai

4.126.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg         250 litų

4.127.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg         500 litų

4.128.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg       625 litai

4.129.         orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                     750 litų

4.130.         (neteko galios)

4.131.         (neteko galios)

4.132.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                             100 litų

4.133.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                               300 litų

4.134.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg                             1000 litų

4.135.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg                             2000 litų

4.136.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg                           2500 litų

4.137.         orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg                                                                         3000 litų

4.138.         orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai                                                                            1000 litų

4.139.         (neteko galios)

4.1391.

orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

150 litų

4.1392.

orlaivio žurnalo išdavimą

30 litų

4.1393.

orlaivių skrydžių vykdymo vadovo (instrukcijos) tvirtinimą

100 litų

4.1394.

(neteko galios)

 

4.139.5        orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu,             100 litų

                     registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą

4.140.

(neteko galios)

 

4.141.

triukšmo pažymėjimo pripažinimą

100 litų

4.142.         (neteko galios)

4.143.         gamybos įmonės sertifikavimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo išdavimą                                                                                               5000 litų

4.1431.        gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą                 1000 litų

4.144.                  (neteko galios)

4.145.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba vienas asmuo

500 litų

4.146.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

įmonės sertifikavimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

4.1501.

techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą

100 litų

4.1502.        techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo                                    50 procentų

                                                                                                                                pažymėjimo pratęsimą

                                                                                                                                valstybės rinkliavos

                                                                                                                                už techninės priežiūros

                                                                                                                                organizacijos patvirtinimo

                                                                                                                                pažymėjimo, nurodyto -

                                                                                                                                4.145–4.150 punktuose,

                                                                                                                                išdavimą

4.1503.        patvirtintos techninės apžiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą            1000 litų

4.151.         (neteko galios)

4.152.         (neteko galios)

4.153.         (neteko galios)

4.154.         (neteko galios)

4.155.         (neteko galios)

4.156.         (neteko galios)

4.157.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  5000 litų

4.158.         oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                  8000 litų

4.159.         oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                       8000 litų

4.160.         oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                                          10000 litų ir

                                                                                                                                1000 litų už kiekvieną

                                                                                                                                kitą orlaivį

4.161.         (neteko galios)

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.163.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą,  kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, ar jie neprieštarauja galiojantiems teisės aktams

80 procentų valstybės rinkliavos už vežėjo pažymėjimo, nurodyto 4.157–4.160 punktuose, išdavimą

4.165.         oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą                                  200 litų

4.166.         (neteko galios)

4.167.         (neteko galios)

4.168.         II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                              30000 litų

4.169.         I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                                             18000 litų

4.170.         aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                          9000 litų

4.171.         aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą                                                                                               2700 litų

4.172.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.173.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos   įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.174.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus įrenginių sistemos įvertinimą  ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nurodytos 4.168–4.174 punktuose

4.176.         užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui                        90 litų

4.177.         užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą                                                                          125 litai

4.178.         užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą                                                                                                             90 litų

4.179.         užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą                                                                                          580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

 

4.1791.        EEE šalių išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto
piloto licencijos pripažinimą                                                                90 litų

4.180.         papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą arba atnaujinimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui                                                                                20 litų

4.181.         papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui                                                                                                             40 litų

4.182.         papildomos kvalifikacijos suteikimą arba atnaujinimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui, skrydžių vadovui ir skrydžių valdymo elektronikos specialistui   60 litų

4.183.                  (neteko galios)

4.184.         civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato  išdavimą                25 litai

4.185.         teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą:

4.185.1.      laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui, skrydžių vadovo mokiniui ir pilotui mėgėjui                                                                                                             10 litų

4.185.2.      navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skrydžių dispečeriui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui    20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.         civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui, navigatoriui ir skrydžių valdymo elektronikos specialistui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90, 3.901 ir 3.91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą


4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.1881.        civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą                            36 litai

Pastaba. (neteko galios)

4.189.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą    300 litų

4.190.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą 150 litų

4.191.         rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus            50 litų

4.192.         pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą 953 litai

4.193.         kasmetinį treniruoklio patikrinimą                                                        455 litai

4.194.         treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą      250 litų

4.195.         pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui                      500 litų

4.196.         sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą                  250 litų

4.197.         pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

4.198.         antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             10 litų

4.199.         trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams                                                                                                             20 litų

Pastaba. (neteko galios)

 

4.200.         sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams, moksleiviams ir asmenims, sukakusiems pensinį amžių                                                                                       5 litai

4.2001.        patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo tvirtinimą arba šių dokumentų naujo leidimo tvirtinimą                                       200 litų

4.2002.        patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo pakeitimo tvirtinimą                                                                                              100 litų

4.2003.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba iki 5 asmenų                                 1000 litų

4.2004.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba nuo 5 iki 10 asmenų                     2000 litų

4.2005.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų                    2994 litai

4.2006.        tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos                        50 procentų valstybės

                   patvirtinimo pažymėjimo pratęsimą                                                     rinkliavos už tinkamumo

                                                                                                                                skraidyti tęstinumo

                                                                                                                                vadybos organizacijos

                                                                                                                                patvirtinimo pažymėjimo

                                                                                                                                bei jo priedų, nurodytų

                                                                                                                                4.2003–4.2005punktuose,

                                                                                                                                išdavimą

4.2007.        pirmąjį bendrosios aviacijos aerodromų skrydžių informacijos paslaugų teikėjo sertifikavimą, kai naudojama ne daugiau negu viena aerodromo darbo vieta, ir pažymėjimo išdavimą                                                                          300 litų

4.2008.        reguliuojamo subjekto statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą     770 litų

4.2009.        aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą    95 litai

4.20010.       reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą 780 litų

4.20011.       Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimo išdavimą 803 litai

 

 

Lietuvos saugiso laivybos administracijos

4.201.         (neteko galios)

4.202.         vidaus vandenų prieplaukos įregistravimą                                            150 litų

4.2021.        vidaus vandenų prieplaukos registravimo pažymėjimo

                   dublikato išdavimą                                                                               45 litai

4.2022.        nekomercinių mažųjų, pramoginių

                   ir sportinių laivų prieplaukų įregistravimą                                            60 litų

4.2023.        nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų

prieplaukos registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą                   20 litų

4.203.         (neteko galios)

4.204.         motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, šių liudijimų dublikatų išdavimą                  40 litų

4.205.         (neteko galios)

4.206.         vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą                                                                                               20 litų

4.2061.        keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą        40 litų

4.2062.        vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą                   40 litų

4.207.         vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio                                     10 litų

diplomo patvirtinimą

4.2071.        vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo patvirtinimo dublikato išdavimą                                             10 litų

4.2072.        B grupės vidaus vandenų transporto specialisto

                   laipsnio diplomo išdavimą                                                                   35 litai

4.2073.        B grupės vidaus vandenų transporto specialisto

                   laipsnio diplomo dublikato išdavimą                                                    22 litai

4.2074.        B grupės vidaus vandenų transporto specialisto

                   laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą                                            35 litai

4.2075.        B grupės vidaus vandenų transporto specialisto

                   laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato išdavimą                            22 litai

4.208.         (neteko galios)

4.209.         (neteko galios)

4.210.         laivo žurnalo įregistravimą                                                                   5 litai

4.211.         vidaus vandenų transporto priemonės bilieto, mažojo laivo bilieto dublikato išdavimą                                                                                                             20 litų

4.2111.        pramoginio laivo bilieto dublikato išdavimą                                         20 litų

4.2112.        tarptautinio burinės jachtos bilieto dublikato

                   išdavimą                                                                                               40 litų

4.2113.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo

variklio bilieto dublikato išdavimą                                                       15 litų

4.212.         vidaus vandenų transporto priemonės laikiną                                      20 litų

                   įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.213.         (neteko galios)

4.214.         (neteko galios)

4.215.         vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminą                         60 litų

4.2151.        vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą                                                     30 litų

4.2152.        pramoginio laivo techninės apžiūros talono

                   dublikato išdavimą                                                                               5 litai

4.216.         (neteko galios)

4.217.         (neteko galios)

4.218.         (neteko galios)

4.219.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,                                                 200 litų

       plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės

                   įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre       220 litų

4.220.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           35 litai

4.221.         burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           65 litai

4.222.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           32 litai

4.2221.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                                           30 litų

4.2222.        statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą 
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre
                            92 litai

4.223.         (neteko galios)

4.224.         (neteko galios)

4.225.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio, plūduriuojančios priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro 50 litų

4.226.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                                          15 litų

4.227.         burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                                          15 litų

4.228.         mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio nesavaeigio laivo
išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro  5 litai

4.2281.        vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio
išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro 10 litų

4.2282.        duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

                   laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui,

                   pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po

rekonstrukcijos, remonto ar statybos                                                    30 litų

4.229.         (neteko galios)

4.230.         (neteko galios)

4.231.         (neteko galios)

4.232.         (neteko galios)

4.233.         (neteko galios)

4.234.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,

                   plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės

                   korpuso bei antstato, įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių

                   nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę techninę apžiūrą:

4.234.1.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa iki 500 m3                                            30 litų

4.234.2.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                       75 litai

4.234.3.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                    105 litai

4.234.4.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                 150 litų

4.234.5.      korpuso ir antstato, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                 180 litų

4.234.6       įrenginių, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                15 litų

4.234.7.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                           45 litai

4.234.8.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                        50 litų

4.234.9.      įrenginių, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                      90 litų

4.234.10.    įrenginių, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                      120 litų

4.234.11.    sistemų, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                   30 litų

4.234.12.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                              45 litai

4.234.13.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                           50 litų

4.234.14.    sistemų, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                        90 litų

4.234.15.    sistemų, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                        120 litų

4.234.16.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa iki 500 m3                                                                                             15 litų

4.234.17.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                        60 litų

4.234.18.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                     90 litų

4.234.19.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

                   bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                  120 litų

4.234.20.    įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                                                  150 litų

4.235.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

                   įrenginio ir plūduriuojančios priemonės mechanizmų kasmetinę

apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG):

4.235.1.      iki 100 AG                                                                                           45 litai

4.235.2.      nuo 101 iki 400 AG                                                                             75 litai

4.235.3.      nuo 401 iki 1500 AG                                                                           105 litai

4.235.4.      nuo 1501 iki 3000 AG                                                                         135 litai

4.235.5.      daugiau kaip 3000 AG                                                                         180 litų

4.236.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

                   įrenginio ir plūduriuojančios priemonės elektros įrenginių

kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW):

4.236.1.      iki 25 kW                                                                                             30 litų

4.236.2.      nuo 26 iki 100 kW                                                                               75 litai

4.236.3.      nuo 101 iki 500 kW                                                                             105 litai

4.236.4.      nuo 501 iki 1000 kW                                                                           135 litai

4.236.5.      daugiau kaip 1000 kW                                                                         180 litų

4.237.         radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal vidaus
vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.237.1.      radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų
laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                                     20 litų

4.237.2.      radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams                                70 litų

4.237.3.      radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams                  147 litai

4.237.4.      navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus
vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                       20 litų

4.237.5.      navigacinių įrenginių žvejybos laivams,
žvejojantiems už teritorinės jūros                                                         101 litas

4.238.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

                   šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą:

4.238.1.      iki 500 m3                                                                                            15 litų

4.238.2.      nuo 501 iki 1000 m3                                                                            40 litų

4.238.3.      nuo 1001 iki 2000 m3                                                                          90 litų

4.238.4.      daugiau kaip 2000 m3                                                                          180 litų

4.239.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą:

4.239.1.      iki 5 tonų                                                                                              75 litai

4.239.2.           nuo 5 iki 20 tonų                                                                                                                  100 litų

4.239.3.      daugiau kaip 20 tonų                                                                            150 litų

4.240.         vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

                   plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

garo katilų ir slėginių indų apžiūrą:

4.240.1.      garo katilų vidinę apžiūrą                                                                     45 litai

4.240.2.      garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                        70 litų

4.240.3.      garo katilų hidraulinį bandymą                                                             70 litų

4.240.4.      slėginių indų vidinę apžiūrą                                                                 30 litų

4.240.5.      slėginių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                    45 litai

4.240.6.      slėginių indų hidraulinį bandymą                                                         45 litai

4.241.         vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės neeilinę ir dokinę techninę apžiūrą                                     200 litų

4.242.         medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant

                                                                                                                                suteikti pripažinto gaminio statusą                                                                                                        500 litų

4.2421.        vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir

                                                                                                                                plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą                                                                                   1000 litų

4.243.         vidaus vandenų prieplaukos esamos būklės patikrinimą                      100 litų

4.2431.        nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų

                   kasmetinę ir neeilinę techninę apžiūrą                                                  25 litai

4.2432.        vidaus vandenų uosto esamos būklės patikrinimą                                225 litai

4.244.         visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                                                                                              20 litų

4.245.         daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą                       75 litai

4.246.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių
variklio galingumas iki 22 kW (30AG), techninę apžiūrą                     45 litai

4.247.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių
variklio galingumas nuo 23 iki 74 kW (31 iki 100 AG), techninę apžiūrą            75 litai

4.248.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas nuo 75 iki 110 kW (100 AG iki 150 AG), techninę apžiūrą                 105 litai

4.2481.        mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 110 kW (daugiau kaip 150 AG), techninę apžiūrą          145 litai

4.249.         (neteko galios)

4.250.         (neteko galios)

4.251.         mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą                                                                                               200 litų

4.2511.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, išdavimą

104 litai

4.2512.

asmenų, siekiančių įsigyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą

76 litai

4.2513.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

29 litai

4.2514.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

146 litai

4.2515.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             150 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo išdavimą

4.2516.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             80 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo dublikato išdavimą

4.2517.        mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos, rengiančios motorinių             110 litų

pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius,

akreditavimo liudijimo pratęsimą, naujo liudijimo išdavimą pasikeitus

mokymo programų pavadinimui ar įmonės rekvizitams

4.2518.        vidaus vandenų transporto priemonių pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę ir tvirtinimą                                                                              127 litai

 

                   Valstybinės kelių transporto inspekcijos

4.2519.        Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą             220 litų

4.25110.       Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato

                   dublikato išdavimą                                                                                    80 litų

4.25111.       laikinojo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos

                   sertifikato išdavimą                                                                                   50 litų

4.25112.       papildomo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos

                   sertifikato išdavimą                                                                                   50 litų

4.25113.       Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos

                   sertifikato duomenų keitimą                                                                     55 litai

4.252.         vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams                                                                                                              18 litų

4.253.         Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms                   100 litų

4.254.         leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą                                                      25 litai

4.255.         vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje                                                                        600 litų

4.256.         paraiškos gauti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus (specialaus reguliaraus) susisiekimo kelių transporto maršrutu, pratęsti leidimo galiojimo terminą ar pakeisti leidime nurodytų vežimų sąlygas nagrinėjimą                                      40 litų

4.257.         (neteko galios)

4.2571.        paraiškos gauti leidimą teikti reguliarias paslaugas (teikti

                   neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo

                   susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal

                   1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl

                   bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais taisyklių nuostatas, pratęsti leidimo galiojimo

                   terminą, pakeisti sąlygas, pagal kurias leidime nurodytos

                   paslaugos turi būti teikiamos, nagrinėjimą                                            40 litų

4.2572            vieno leidimo teikti reguliarias paslaugas (teikti neliberalizuotas

                   specialiąsias reguliarias paslaugas) tolimojo susisiekimo ir

                   miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas išdavimą                   10 litų

4.258.         (neteko galios)

4.259.         (neteko galios)

4.260.         leidimo vežti krovinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje išdavimą              50 litų

4.2601.        leidimo vežti krovinius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje išdavimą, kai reikalingas suderinimas su ryšių ir (ar) elektros tinklų ir (ar) geležinkelio savininkais               100 litų

4.261.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą           500 litų

4.262.         leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą          250 litų

4.263.         kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą                          5 litai

4.264.         kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą       10 litų

4.265.         (neteko galios)

4.266.         asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

4.266.1.      pagrindinės dalies                                                                                 50 litų

4.266.2.      papildomos dalies                                                                                50 litų

4.267.         (neteko galios)

4.268.         kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

4.268.1.      pagrindinio mokymo kurso                                                                  30 litų

4.268.2.      specializuoto mokymo kurso                                                               20 litų

4.269.         pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą  5 litai

4.270.         (neteko galios)

4.2701.        keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp

                   valstybių narių savo lėšomis veiklos pagal 1992 m. kovo 16 d.

                   Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimo

išdavimą (iki 5 metų)                                                                           85 litai

4.271.         (neteko galios)

4.272.         (neteko galios) Nr. 792, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 82-4012 (2011-07-07)

4.2721.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal

                   2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

                   (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus

                   (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo

                   liudijimo nustatymo, nuostatas, išdavimą                                             55 litai

4.2722.        vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti

                   samdos pagrindais ar už atlygį pagal 2002 m. kovo 1 d. Europos

                   Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002, iš dalies

                   keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr.

                   3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, nuostatas, kopijos

                   išdavimą                                                                                               5 litai

4.2723.        leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, išdavimą ir perregistravimą                             60 litų

4.2724.        teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą suteikimo įforminimą                                                                                                             60 litų

 

4.273.         vieno leidimo egzemplioriaus vežti keleivius tolimojo arba tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimą                                   10 litų

4.274.         (neteko galios)

4.275.         (neteko galios)

4.276.         (neteko galios)

4.277.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo derinimą 850 litų

4.278.         įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo keitimą 125 litai

4.279.         kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams                                                                                         220 litų

4. 280.        vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę arba mokymo įstaigos atitikties nustatytiems  reikalavimams įvertinimą:

4.280.1.      mokymo patalpos                                                                                 200 litų

4.280.2.      vairavimo mokymo aikštelės                                                                100 litų

4.281.         sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą                                          80 litų

4.2811.        transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikato išdavimą, pratęsimą ar dublikato išdavimą                           20 litų

4.282.         asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą  70 litų

4.2821.        transporto priemonės naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimą       500 litų

4.2822.        transporto priemonės tipo patvirtinimo pratęsimo sertifikato išdavimą 110 litų

4.2823.        pažymos dėl transporto priemonės individualaus tipo patvirtinimo suteikimo išdavimą:

4.2823.1.     L1, L1e, L2, L3, L2e ir L3e klasės transporto priemonėms                  300 litų

4.2823.2.     L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e ir O3 klasės transporto priemonėms          500 litų

4.2823.3.     M1, M2 ir N1 klasės transporto priemonėms                                       700 litų  

4.2823.4.     M3, N2, N3 ir O4 klasės transporto priemonėms                                1100 litų

4.2823.5.     O1 klasės transporto priemonėms                                                        100 litų

4.2823.6.     O2 klasės transporto priemonėms                                                        130 litų

4.2824.        kelių transporto priemonės naujo tipo arba tipo pratęsimo (praplėtimo)

atitikties įvertinimo sertifikato dublikato išdavimą                                30 litų

4.2825.        mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, atestavimą                                                                          70 litų

4.2826.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių
privalomąją techninę apžiūrą, išdavimą                                               1500 litų

4.2827.        leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių
privalomąją techninę apžiūrą, keitimą, dublikato išdavimą                  50 litų

4.2828.        skaitmeniniuose tachografuose naudojamos identifikavimo

                   kortelės (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės, dirbtuvės kortelės

                   ar kontrolės kortelės) išdavimą, pakeitimą, atnaujinimą                       200 litų

4.2829.        tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą 380 litų

4.28210.       (neteko galios) Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)

4.28211.         transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikato pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių reikalavimus arba pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus išdavimą                                                          200 litų

4.28212.       pranešimo apie kelių transporto priemonės tipo registravimą išdavimą     300 litų

4.28213.       pranešimo apie kelių transporto priemonės tipo pratęsimo (išplėtimo) registravimą išdavimą                                                                                               100 litų

4.283.         darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą                                             55 litai

4.284.         geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre                   31 litas

4.2841.        geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo dublikato išdavimą                                                                                               11 litų

4.285.         geležinkelio riedmenų ar konteinerio duomenų pakeitimą registre       12 litų

4.2851.

geležinkelio riedmenų ar konteinerio išregistravimą iš registro

21 litas

4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą

82 litai

4.2853.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, pakartotinį egzaminavimą

34 litai

4.2854.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis,  susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą

464 litai

4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

297 lita1

4.2856.        saugos sertifikato A dalies išdavimą                                                     219 litų

4.2857.        saugos sertifikato A dalies dublikato išdavimą                                     84 litai

4.2858.        (neteko galios) Nr. 672, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3234 (2010-06-05)

4.2859.        saugos sertifikato B dalies išdavimą                                                      818 litų

4.28510.       saugos sertifikato B dalies dublikato išdavimą                                      93 litai

4.28511.       (neteko galios)

4.28512.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies išdavimą             938 litai

4.28513.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies dublikato išdavimą          86 litai

4.28514.       (neteko galios)

4.28515.       atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą                                                 528 litai

4.28516.       atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą                                              92 litai

4.28517        (neteko galios)

4.28518.       valstybinės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     280 litų už
                                                                                                             kilometrą

4.28519.       regioninės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą     231 litas už
                                                                                                             kilometrą

4.28520.       aukščiausios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    774 litai

4.28521.       I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    543 litai

4.28522.       II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    345 litai

4.28523.       III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    253 litai

4.28524.       IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    198 litai

4.28525.       privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą                    155 litai už
                                                                                                             kilometrą

4.28526.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą                                                                                                             38 litai

4.28527.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą      38 litai

4.28528.       privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos dublikato išdavimą    38 litai

4.28529.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                               25 litai

4.28530.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą                                                                                                             25 litai

4.28531.       privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą                 25 litai

4.28532.       valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą                                                                                 38 litai

4.28533.       aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą    38 litai

4.28534.       privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą                    38 litai

4.28535.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminavimą 66 litai

4.28536.       darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, pažymėjimo,

                   kvalifikacijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimą                            10 litų

4.28537.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimą          66 litai

4.28538.       krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų pažymėjimo

                   ar jo dublikato išdavimą                                                                       11 litų

4.28539.       atestato, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelio riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, dublikato išdavimą                                 92 litai

4.28540.       saugos sertifikato A dalies pakeitimą                                                    84 litai

4.28541.       saugos sertifikato B dalies pakeitimą                                                    93 litai

4.28542.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies pakeitimą           86 litai

4.28543.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies pakeitimą            86 litai

4.28544.       saugos sertifikato A dalies atnaujinimą                                                 84 litai

4.28545.       saugos sertifikato B dalies atnaujinimą                                                 93 litai

4.28546.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies atnaujinimą        86 litai

4.28547.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies atnaujinimą        86 litai

4.28548.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies dublikato išdavimą          86 litai

4.28549.       įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies išdavimą             938 litai

4.28550.       leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius išdavimą                                                       1418 litų

4.28551.       leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius dublikato išdavimą                                       54 litai

4.28552.       leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius pakeitimą                                                      54 litai

4.28553.       leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis išdavimą  545 litai

4.28554.       leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis dublikato išdavimą                                                                                                54 litai

4.28555.       leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis pakeitimą                                                                                                              54 litai

4.28556.       laikino leidimo pradėti eksploatuoti naujus iš esmės pakeistus geležinkelių riedmenis išdavimą                                                                                                545 litai

4.28557.       laikino leidimo pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius išdavimą                                          1418 litų

4.28558.       atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, išdavimą                                                      137 litai

4.28559.       atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, pakeitimą                                                     36 litai

4.28560.       psichologo, atliekančio profesinį psichologinį asmenų,

                   pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą,

                   vertinimą, pripažinimo pažymėjimo:

4.28560.1.    išdavimą                                                                                               54 litai

4.28560.2.    pakeitimą                                                                                             26 litai

4.28561.       traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo

                   pažymėjimo:

4.28561.1.    išdavimą                                                                                               169 litai

4.28561.2.    pakeitimą                                                                                             22 litai

4.28562.       traukinio mašinisto pažymėjimo:

4.28562.1.    išdavimą                                                                                               205 litai

4.28562.2.    pakeitimą                                                                                             197 litai

4.28562.3.    dublikato išdavimą                                                                               190 litų

4.28563.       traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo:

4.28563.1.    išdavimą                                                                                              184 litai

4.28563.2.    pakeitimą                                                                                             116 litų

4.28564.       prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikato:

4.28564.1.    išdavimą                                                                                               176 litai

4.28564.2.    pakeitimą                                                                                             16 litų

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

4.286.         leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimą                          200 litų

4.287.         leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                300 litų

4.2871.        leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą                            300 litų

4.2872.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos

Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose,

išdavimą                                                                                               2000 litų

4.2873.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės

                   etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas

                   Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo

                   konkursuose, papildymą, patikslinimą, kai keičiami rekvizitai,

                   priklausantys nuo įmonės                                                                     300 litų

4.2874.        pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo

                   alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos

                   degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, dublikato

                   išdavimą                                                                                               300 litų

4.288          (neteko galios)

4.289.         (neteko galios)

4.290.         (neteko galios)

4.291.         licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba papildymą produkcijos pavadinimais, sandėlių ir gamybos vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės 300 litų

4.2911.        licencijos verstis tabako auginimu papildymą sandėlių ir auginimo

                   vietų adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šios licencijos

                   patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo ūkininko ar

                   įmonės                                                                                                 300 litų

4.292.         licencijos verstis tabako auginimu, gaminti alkoholio produktus ir

                   tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių

                   didmenine prekyba dublikato išdavimą                                                300 litų

4.2921.        veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios

                   kategorijos narkotinių ir psichotropinių

                   medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos

                   registracijos pažymėjimo:

4.2921.1.     išdavimą                                                                                               330 litų

4.2921.2.     dublikato išdavimą                                                                               90 litų

4.2921.3.     tikslinimą                                                                                             20 litų

4.2922.        narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų

                   (prekursorių) importo leidimo išdavimą                                               90 litų

4.2923.        narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų

                   (prekursorių) eksporto leidimo išdavimą                                              90 litų

4.293.         gidų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą                                           5 litai

4.294.         kelionės organizatorių pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą               20 litų

4.2941.        kelionių agentūrų, kelionių agentų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą 15 litų

4.295.         veterinarinės kontrolės objektų įvertinimą ir dokumentų išdavimą       100 litų

 

4.2951.

veterinarinių vaistų registravimą ir perregistravimą Veterinarinių vaistų valstybės registre:

 

 

4.2951.1.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip referentinė valstybė; nacionalinio veterinarinio vaisto (neregistruoto Europos Sąjungoje):

 

 

4.2951.1.1.

registravimą

3453 litai

 

4.2951.1.2.

perregistravimą

1727 litai

 

4.2951.2.

veterinarinio vaisto, registruoto Europos Sąjungoje, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką pagal savitarpio pripažinimo procedūrą nagrinėja kaip nereferentinė valstybė; supaprastintą veterinarinio vaisto (generinio, vadinamojo seno veterinarinio vaisto):

 

 

4.2951.2.1.

registravimą

2072 litai

 

4.2951.2.2.

perregistravimą

1036 litai

 

4.2951.3.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą

345 litai

 

4.2951.4.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą

1381 litas

 

4.2951.5.

veterinarinio vaisto:

 

 

4.2951.5.1.

kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.1.1.

registravimą

1381 litas

 

4.2951.5.1.2.

perregistravimą

691 litas

 

4.2951.5.2.

kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

 

 

4.2951.5.2.1.

registravimą

1036 litai

 

4.2951.5.2.2.

perregistravimą

518 litų

 

4.2951.6.

retųjų veterinarinių vaistų:

 

 

4.2951.6.1.

registravimą

420 litų

 

4.2951.6.2.

perregistravimą

210 litų

 

4.2951.7.

dezinfekantų (veterinarinių higienos biocidų, maisto ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų antiseptikų), rodenticidų, insekticidų, akaracidų ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų ir atraktantų:

 

 

4.2951.7.1.

registravimą

1420 litų

 

4.2951.7.2.

perregistravimą

710 litų

 

4.2952.

valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą:

 

 

4.2952.1.

10 galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.1.1.

suaugusių galvijų (per 220 kilogramų) skerdenų

173 litai

 

4.2952.1.2.

jaunų galvijų (iki 220 kilogramų) skerdenų

70 litų

 

4.2952.2.

10 neporakanopių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

104 litai

 

4.2952.3.

10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų skerdenų

18 litų

 

4.2952.3.2.

nuo 25 kilogramų skerdenų

35 litai

 

4.2952.4.

10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

 

4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų skerdenų

6 litai

 

4.2952.4.2.

nuo 12 kilogramų skerdenų

9 litai

 

4.2952.5.

1000 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.6.

1000 žąsų, ančių skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

 

4.2952. 7.

100 kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

 

4.2952.8.

1000 naminių triušių skerdenų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.9.

už ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimo įmonių patikrinimus:

 

 

4.2952.9.1.

10 stručių apžiūros ir skerdenų patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952.9.2.

100 smulkių kailinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

4 litai

 

4.2952. 9.3.

1000 sumedžiotų paukščių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

 

4.2952. 9.4.

1 šerno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952. 9.5.

10 laukinių atrajotojų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.10.

skerdyklose pagamintos mėsos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.10.1.

1 tonos jautienos, veršienos, neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.2.

1 tonos avienos, ožkienos mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.3.

1 tonos paukštienos ir naminių triušių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.4.

ūkiuose auginamų ir laukinių paukščių ir žvėrių:

 

4.2952.10.4.1.

1 tonos smulkių medžiojamųjų paukščių ir kailinių žvėrelių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952.10.4.2.

1 tonos stručių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

11 litų

4.2952.10.4.3.

1 tonos šernų ir atrajojančių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.11.

žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos ir pateikimo į rinką valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.11.1.

10 tonų žuvininkystės ir akvakultūros produktų patikrinimo pažymos išdavimą jų perdirbimo įmonėse

18 litų

4.2952.11.2.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (už 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.3.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (virš 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.4.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.5.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

4.2952.11.6.

10 tonų pirminio pardavimo (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.7.

10 tonų pirminio pardavimo (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.8.

1 siuntai pirminio pardavimo 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85, nustatančio išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), II priede nurodytų žuvų rūšių patikrinimo pažymos išdavimą

173 litai

4.2952.12.

pieno gamybos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.12.1.

už pirmųjų per mėnesį perdirbtų 30 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse

4 litai

4.2952.12.2.

10 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse (vėliau, nuo 30 tonų)

18 litų

4.2952.13.

1 tonos perdirbtos produkcijos mėsinėse patikrinimo pažymos išdavimą

15 litų

4.2952.14.

maisto produktų, įtrauktų į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijoms kontrolę

100 litų

4.2952.15.

1 tonos gyvūnų (galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų, laukinių gyvūnų) skerdenų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.16.

30000 vienetų kiaušinių ir 3 tonų jų produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.17.

1 tonos paukštienos tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.18.

10 tonų akvakultūros produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

4 litai

4.2952.19.

100 kilogramų medaus tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.20.

100 tonų žalio pieno tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

13 litų

4.2953.

gyvūnų judėjimo kontrolę:

 

4.2953.1.

pažymos apie bandos statusą išdavimą

25 litai

4.2953.2.

gyvūnų siuntos sertifikavimą:

 

4.2953.2.1.

fiziniams asmenims

25 litai

4.2953.2.2.

juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir  jų filialams

100 litų

4.2953.3.

vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą

100 litų

4.2954.

žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės įvertinimą, akto surašymą ir leidimo išdavimą

25 litai

4.2955.

gyvūnų gerovės veterinarinę priežiūrą:

 

4.2955.1.

transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimą ir pažymėjimo išdavimą

30 litų

4.2955.2.

pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjams

20 litų

4.2956.

(neteko galios)

 

4.2957.

maisto saugą:

 

4.2957.1.

viešai tiekiamo vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamojo vandens programinės priežiūros planų derinimą

20 litų

4.2957.2.

(neteko galios)

 

4.2957.3.

leidimo tvarkyti maistą (produktų prekybai, viešajam maitinimui, įvairių renginių ir švenčių metu ir kt.) išdavimą

50 litų

4.2957.4.

leidimo tvarkyti maistą (išnešiojamajai prekybai) išdavimą vienam asmeniui

10 litų

4.2957.5.

maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą:

 

4.2957.5.1.

maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys

50 litų

4.2957.5.2.

maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų

100 litų.

4.2958.

produkcijos, žaliavos tikrinimą, sertifikavimą:

 

4.2958.1.

gyvūninių produktų ir pašarų siuntos tikrinimą ir sertifikavimą

30 litų

4.2958.2.

gyvūninių produktų / žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę

48 litai

4.2958.4.

importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę

60 litų

4.2959.

valstybinę veterinarinę kontrolę importo atveju:

 

4.2959.1.

galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, triušių, laukinių paukščių, kailinių žvėrelių, laukinių šernų ir laukinių atrajotojų:

 

4.2959.1.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.1.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.1.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.2.

kitų 4.2959.1 punkte nenurodytų gyvūnų:

 

4.2959.2.1.

siuntą iki 46 tonų

190 litų

4.2959.2.2.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.3.

mėsos ir mėsos produktų, paukštienos, medžiojamųjų žvėrių ir paukščių mėsos, triušienos, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, žuvininkystės produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.3.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.3.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.3.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.4.

kitų 4.2959.3 punkte nenurodytų gyvūninių produktų:

 

4.2959.4.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.4.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.4.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.5.

žuvininkystės produktų, gabenamų kaip padalytas nepakuotas krovinys, kitų gyvūninių produktų (išskyrus mėsą ir žuvininkystės produktus), šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.5.1.

laivą, kai krovinio svoris – iki 500 tonų

2072 litai

4.2959.5.2.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 500 iki 1000 tonų

4144 litai

4.2959.5.3.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 1000 iki 2000 tonų

8287 litai

4.2959.5.4.

laivą, kai krovinio svoris viršija 2000 tonų

12431 litas

4.2959.6.

siuntą gyvūnų iš Naujosios Zelandijos

18 litų už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą

4.2959.7.

siuntą gyvūninių produktų iš Naujosios Zelandijos

6 litai už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą

4.2959.8.

siuntą negyvūninių pašarų produktų

40 litų

4.29510.

valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju: