Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09597

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI PASKIRSTYMO 2019 METAIS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3-283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 3-168 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“,

p a s k i r s t a u  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti 2019 metais (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. spalio 31  d.

įsakymo Nr. 3-490redakcija)

 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo
2019 metais SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Alytaus miesto

Jūratės gatvei (Nr. AM0072) kapitališkai remontuoti

75,7

1.2.

Druskininkų

Viečiūnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DR0013 Jaskonys–Naujasodė (Jaskonių gatvė) kapitališkai remontuoti

88,5

1.3.

Alytaus rajono

Daugų seniūnijos Dvarčėnų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. AL2227 Daugai–Dvarčėnai–Arčiūnai (Ežero gatvė) kapitališkai remontuoti

195,5

Miroslavo seniūnijos Obelninkų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. AL1236 Obelninkėliai–Statiškės miškas (Šilo gatvė) kapitališkai remontuoti

42,7

1.4.

Lazdijų rajono

Seirijų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. LZ1118 Seirijai–Paserninkai–Vainiūnai kapitališkai remontuoti

117,0

Krosnos miestelio Kalniškės gatvei (Nr. LZ7109) kapitališkai remontuoti

41,0

Lazdijų seniūnijos Bajoriškių kaimo Liepų gatvei
(Nr. LZ7012) kapitališkai remontuoti

37,0

Kapčiamiesčio seniūnijos vietinės reikšmės keliui
Nr. LZ0301 Kapčiamiestis–Paveisininkai kapitališkai remontuoti

37,0

1.5.

Varėnos rajono

Merkinės seniūnijos Jakubiškių kaimo Pušyno gatvei
(Nr. MerJak1) kapitališkai remontuoti

46,1

Vydenių seniūnijos Kijučių kaimo Sodų (Nr. VydKij3) ir Vilties (Nr. VydKij1) gatvėms kapitališkai remontuoti

66,2

Vydenių seniūnijos Krivilių kaimo Kreivajai gatvei
(Nr. VydKri6) kapitališkai remontuoti

19,6

Valkininkų seniūnijos Naujųjų Valkininkų kaimo Dzūkų (Nr. ValNVa1), Miško (Nr. ValNVa7), Spenglos
(Nr. ValNVa5) gatvėms, Dzūkų ir Spenglos skersgatviui
(Nr. ValNVa9) kapitališkai remontuoti

94,0

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

Girios gatvei (Nr. 1925) kapitališkai remontuoti

173,0

Naujadvario gatvei (Nr. 4795) kapitališkai remontuoti

77,0

Z. Tiškos gatvei (Nr. 7665) kapitališkai remontuoti

138,4

Vaitapilės gatvei (Nr. 1462) kapitališkai remontuoti

85,0

2.2.

Birštono

Birštono seniūnijos Būdų kaimo vietinės reikšmės keliui
Nr. BR-15 kelias A16–Būdos kapitališkai remontuoti

12,0

2.3.

Jonavos rajono

Šveicarijos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DU-084 Šveicarija–Gaižiūnų glž. stotis (Šveicarija–Meškoniai–Bajoriškės–Gaižiūnų glž. st.) kapitališkai remontuoti

175,6

2.4.

Kaišiadorių rajono

Rumšiškių miestelio Ąžuolų gatvei kapitališkai remontuoti

34,2

Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietinės reikšmės keliui
Nr. zm91 į SB „Baltasis berželis“ kapitališkai remontuoti

102,4

2.5.

Kauno rajono

Alšėnų seniūnijos Jonučių kaimo Vyčio Kryžiaus gatvei
(Nr. al-20g) kapitališkai remontuoti

152,5

Alšėnų seniūnijos Kampiškių kaimo Lakštingalų gatvei
(Nr. al-17g) kapitališkai remontuoti

110,0

2.6.

Kėdainių rajono

Josvainių seniūnijos Angirių kaimo Užtvankos gatvei
(Nr. JSG006) kapitališkai remontuoti

24,2

Vilainių seniūnijos Vilainių kaimo Žemdirbių gatvei
(Nr. VLG085) kapitališkai remontuoti

51,2

Vilainių seniūnijos Vilainių kaimo Nevėžio gatvei
(Nr. VLG077) kapitališkai remontuoti

43,0

Gudžiūnų seniūnijos Miegėnų kaimo Nykio gatvei
(Nr. GDG029) kapitališkai remontuoti

20,0

Pernaravos seniūnijos Žostautų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. PR-6 privažiavimui nuo VRK Nr. 2014 iki Žostautų ir kelio Nr. PR-7 kapitališkai remontuoti

105,5

2.7.

Prienų rajono

Prienų miesto Žaliakalnio gatvei (Nr. PR-16) kapitališkai remontuoti

37,8

Prienų miesto Šviesos (Nr. PR-104) ir Ateities (Nr. PR-105) gatvėms kapitališkai remontuoti

39,5

Prienų miesto Birštono gatvei (Nr. PR-76) kapitališkai remontuoti

19,7

Pakuonio seniūnijos Ašmintos kaimo Dvaro gatvei
(Nr. PA-79) kapitališkai remontuoti

30,0

Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaimo Naujajai (Nr. SI-33) ir Piliakalnio (Nr. SI-32) gatvėms kapitališkai remontuoti

49,1

Balbieriškio miestelio Vingio gatvei (Nr. BA-11) kapitališkai remontuoti

10,4

2.8.

Raseinių rajono

Kalnujų seniūnijos Kalnujų kaimo Dovainavos gatvei
(Nr. 4K4) kapitališkai remontuoti

52,0

Nemakščių miestelio Lakštingalų gatvei (Nr. 5N8) kapitališkai remontuoti

80,0

Šiluvos seniūnijos Katauskių kaimo Dubysos gatvei
(Nr. 9K1) kapitališkai remontuoti

87,9

Ariogalos seniūnijos Verėduvos kaimo Vėtrų gatvei
(Nr. 1VE3) kapitališkai remontuoti

35,1

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Palangos miesto

vietinės reikšmės keliui Nr. PA0011 apvažiavimui iš Klaipėdos pl. iki Vytauto g. kapitališkai remontuoti

26,0

3.2.

Klaipėdos rajono

Dauparų-Kvietinių seniūnijos Kvietinių kaimo Liepų gatvei (Nr. KL8042) kapitališkai remontuoti

38,0

Dauparų-Kvietinių seniūnijos Kvietinių kaimo Paltės gatvei (Nr. KL8041) kapitališkai remontuoti

17,5

Veiviržėnų miestelio J. Šaulio (Kaštonų g.) gatvei
(Nr. KL8601) kapitališkai remontuoti

27,5

Veiviržėnų seniūnijos Daukšaičių kaimo Pušyno gatvei
(Nr. KL8630) kapitališkai remontuoti

70,0

Vėžaičių miestelio Pievų gatvei (Nr. KL8480) kapitališkai remontuoti

24,5

3.3.

Kretingos rajono

Kretingos miesto Aušros gatvei (Nr. KT8057) kapitališkai remontuoti

34,9

Žalgirio seniūnijos Rubulių kaimo Žaliajai gatvei
(Nr. KT7341) kapitališkai remontuoti

100,8

Salantų miesto Taikos gatvei (Nr. KT7647) kapitališkai remontuoti

22,3

Imbarės seniūnijos Laivių kaimo Laukų gatvei (Nr. KT7559) kapitališkai remontuoti

38,0

Kretingos miesto Rytų gatvei (Nr. KT8062) kapitališkai remontuoti

69,0

3.4.

Skuodo rajono

Ylakių seniūnijos Vaičaičių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio Nr. YL-28 Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda“ kapitališkai remontuoti

103,0

Ylakių seniūnijos Girdenių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. YL-09 „Girdenių kelias nuo kelio Nr. 3705
Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45“ kapitališkai remontuoti

50,0

Aleksandrijos seniūnijos Apuolės kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. AL-47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“ kapitališkai remontuoti

35,2

3.5.

Šilutės rajono

Šilutės seniūnijos Pagrynių ir Šlažų kaimų Kazio Griniaus gatvei (Nr. 1P7 ir Nr. 1v14) kapitališkai remontuoti

92,5

Šilutės miesto Statybininkų gatvei (Nr. 1S22) kapitališkai remontuoti

150,0

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kalvarijos

Kalvarijos seniūnijos Jusevičių kaimo Mokyklos gatvei
(Nr. KV7032) kapitališkai remontuoti

52,9

Kalvarijos seniūnijos Tarprubežių kaimo Alytaus gatvei
(Nr. KV7051) kapitališkai remontuoti

19,1

Kalvarijos seniūnijos Tarprubežių kaimo Mokyklos gatvei (Nr. KV7052)  kapitališkai remontuoti

16,5

4.2.

Kazlų Rūdos

Antanavo seniūnijos Antanavo kaimo Sūduvos gatvei
(Nr. KR7053) kapitališkai remontuoti

36,5

Kazlų Rūdos seniūnijos Kazlų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. KR0611 „Šilo g. nuo kelio 2612 Višakio
Rūda–Bagotoji–Antanavas“ kapitališkai remontuoti

41,6

Kazlų Rūdos miesto Sporto gatvei (Nr. KR8019) kapitališkai remontuoti

14,6


4.3.

Marijampolės

Marijampolės miesto Stalupėnų gatvei (Nr. MR8180) kapitališkai remontuoti

53,0

Marijampolės miesto Gumbinės gatvei (Nr. MR8065) kapitališkai remontuoti

52,0

Marijampolės miesto Aušros gatvei (Nr. MR8018) kapitališkai remontuoti

10,0

Marijampolės miesto Lazdynų gatvei (Nr. MR8322) kapitališkai remontuoti

5,0

4.4.

Šakių rajono

Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvei (Nr. Gie-9) kapitališkai remontuoti

50,0

Kudirkos Naumiesčio miesto P. Mašioto gatvei
(Nr. Kna-7) kapitališkai remontuoti

95,0

4.5.

Vilkaviškio rajono

Pilviškių miestelio Birutės gatvei (Nr. VK7744) kapitališkai remontuoti

166,9

Bartninkų miestelio Žalumynų gatvei (Nr. VK7952) kapitališkai remontuoti

58,2

Gižų seniūnijos Gižų kaimo Kęstučio gatvei (Nr. VK7541) kapitališkai remontuoti

48,4

Virbalio seniūnijos Virbalio miesto Laukų kaimo Saulės gatvei (Nr. VK7772) kapitališkai remontuoti

10,5

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio miesto

Bruknynės gatvei (Nr. 69) kapitališkai remontuoti

80,0

Liublino gatvei (Nr. 223) kapitališkai remontuoti

66,5

5.2.

Biržų rajono

Biržų miesto Geležinkelio gatvei (Nr. B-039) ir J. Nastopkos gatvei (Nr. B-092) kapitališkai remontuoti

180,3

Biržų miesto Agluonos gatvei (Nr. B-002) ir Žalgirio gatvei (Nr. B-179) kapitališkai remontuoti

121,7

5.3.

Kupiškio rajono

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 1v3 Svideniai–Drūlėnai kapitališkai remontuoti

60,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 1v119 Vizgiūnai–Svideniai kapitališkai remontuoti

17,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 1v22 privažiavimui prie Svidenių nuo kelio Nr. 2407 Kupiškis–Miliūnai–Gudgalys kapitališkai remontuoti

5,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 1v103 Paketurių k. (Bokšto g.)–Svideniai kapitališkai remontuoti

17,0

Šimonių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. 3v10 Adomynė–Kupiškio ir Rokiškio rajonų riba kapitališkai remontuoti

4,0

Šimonių seniūnijos Adomynės kaimo Šlapių gatvei
(Nr. 3v29) kapitališkai remontuoti

4,0

5.4.

Panevėžio rajono

Naujamiesčio miestelio Nevėžio gatvei (Nr. NAU-112) kapitališkai remontuoti

46,4

Naujamiesčio miestelio Paupio gatvei (Nr. NAU-46) kapitališkai remontuoti

4,6

Panevėžio seniūnijos Molainių kaimo Vytauto gatvei
(Nr. PAN-164) kapitališkai remontuoti

33,6

Raguvos seniūnijos Kritižio kaimo Žibučių gatvei
(Nr. RAG-60) kapitališkai remontuoti

51,6

Velžio seniūnijos Dembavos kaimo Oželių gatvei
(Nr. VEL-60) kapitališkai remontuoti

46,3

Panevėžio seniūnijos Šilagalio kaimo Žalgirio gatvei
(Nr. PAN-204) kapitališkai remontuoti

47,4

Velžio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. VEL-134 Tautkūnai–Pakalniai kapitališkai remontuoti

85,2

5.5.

Rokiškio rajono

Rokiškio miesto Gedimino gatvei (Nr. RMG-20) kapitališkai remontuoti

78,0

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Skemų kaimo Sniegių gatvei (Nr. RKG-43) kapitališkai remontuoti

26,5

Kriaunų seniūnijos Bradesių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. KRN-94 Bradesiai–Tiltelioniškio pil. kapitališkai remontuoti

21,6

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Parokiškės kaimo Atgimimo gatvei (Nr. RKG-63) kapitališkai remontuoti

70,8


6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

6.1.

Šiaulių miesto

D. Poškos gatvės (Nr. SM208) ruožui nuo Rėkyvos gatvės iki Dubijos gatvės kapitališkai remontuoti

52,7

Žemynos gatvės (Nr. SM361) ruožui nuo Pramonės gatvės iki Šonos gatvės Nr. 16 kapitališkai remontuoti

103,8

6.2.

Akmenės rajono

Ventos seniūnijos Žerkščių kaimo Miškininkų gatvei
(Nr. AK 7534) kapitališkai remontuoti

46,8

Naujosios Akmenės miesto Sodo gatvei (Nr. AK 7028) kapitališkai remontuoti

9,1

Naujosios Akmenės miesto Aušros gatvei (Nr. AK 7013) kapitališkai remontuoti

8,2

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Ramučių kaimo Luokavos gatvei (Nr. AK 7240) kapitališkai remontuoti

16,8

Akmenės miesto seniūnijos vietinės reikšmės keliui
Nr. AK 0145 kelias 1007 Akmenė–Klyšiai–Dainoriai–kelias AK0106 kapitališkai remontuoti

23,5

Kruopių seniūnijos Kruopių kaimo Dvaro gatvei
(Nr. AK 7311) kapitališkai remontuoti

42,0

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Ramučių kaimo Žvirbulių gatvei (Nr. AK 7244) kapitališkai remontuoti

35,3

6.3.

Joniškio rajono

Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. JN0501 privažiuojamajam keliui prie Sabačiūnų nuo kelio A12
Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, Šlapakių kaimo Audruvės gatvei (Nr. JN7537) ir Šlapakių gatvei
(Nr. JN7501) kapitališkai remontuoti

180,0

6.4.

Kelmės rajono

Liolių seniūnijos Rikantų kaimo vietinės reikšmės keliui
Nr. Li-21 Rikantai–Vaišviliškiai (Alyvų gatvė) kapitališkai remontuoti

23,0

Kukečių seniūnijos Grimzių kaimo Lauko gatvei
(Nr. Ku-10) kapitališkai remontuoti

23,0

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Mosteikių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Tya-50 kelias 157–Bulavėnai kapitališkai remontuoti

40,0

Kražių seniūnijos Vaitkuškių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Kr-41 kelias 4617–Kražiai kapitališkai remontuoti

70,0

Šaukėnų seniūnijos Vaišlaukio kaimo Vaišlaukio gatvei
(Nr. Ša-83) kapitališkai remontuoti

28,6

Kukečių seniūnijos Vijurkų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 04-025 Vijurkų k. 1-as kelias (Miško gatvė) kapitališkai remontuoti

16,0

6.5.

Pakruojo rajono

Pakruojo ir Linkuvos seniūnijų vietinės reikšmės keliui
Nr. PK0114 Girbutkiai–Veselkiškiai–Linkuva kapitališkai remontuoti

50,5

Klovainių seniūnijos Pamūšio kaimo Vilties gatvei
(Nr. PK7853) kapitališkai remontuoti

19,9

Pakruojo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PK0019 Mažeikoniai–Noreikoniai–Telišoniai kapitališkai remontuoti

109,6

6.6.

Radviliškio rajono

Radviliškio miesto Vilniaus gatvei (Nr. RD8026) kapitališkai remontuoti

54,1

Radviliškio seniūnijos Karčemų kaimo Draugystės gatvei (Nr. RD7105) kapitališkai remontuoti

30,4

Šeduvos miesto seniūnijos Butėnų kaimo Jaunimo gatvei (Nr. RD7014) kapitališkai remontuoti

32,3

Radviliškio miesto Žironų gatvei (Nr. RD8335) kapitališkai remontuoti

49,2

Grinkiškio seniūnijos Giedraičių kaimo Pagojaus gatvei
(Nr. RD7073) kapitališkai remontuoti

17,6

Radviliškio miesto Taikos gatvei (Nr. RD8020) kapitališkai remontuoti

19,4

Radviliškio miesto Giraitės gatvei (Nr. RD8093) kapitališkai remontuoti

48,4

Radviliškio miesto Karklų gatvei (Nr. RD8013) kapitališkai remontuoti

16,3

Radviliškio miesto Ramunių gatvei (Nr. RD8012) kapitališkai remontuoti

18,0

Šiaulėnų seniūnijos Šiaulaičių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. RD0525 Šiaulaičiai–Lenartuva (Daukšių gatvė) kapitališkai remontuoti

31,4

Sidabravo miestelio Skapiškio gatvei (Nr. RD7061) kapitališkai remontuoti

18,0

Pakalniškių seniūnijos vietinės reikšmės keliui
Nr. RD0250 Alksniupiai–Naujasodis–Sliekiai
(Alksniupių kaimo Naujasodžio gatvė) kapitališkai remontuoti

11,4

6.7.

Šiaulių rajono

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Aukštelkės kaimo Ramunių gatvei (Nr. Ši-45) kapitališkai remontuoti

187,0

Kuršėnų miesto Birutės gatvei (Nr. Km-15) kapitališkai remontuoti

89,0


7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Jurbarko rajono

Jurbarko miesto Tujų gatvei (Nr. jrm19643) kapitališkai remontuoti

25,0

Jurbarko miesto Paupio gatvei (Nr. jrm19641) kapitališkai remontuoti

50,0

Jurbarko miesto Topolių gatvei (Nr. jrm19642) kapitališkai remontuoti

15,0

Jurbarkų seniūnijos Dainių kaimo Vakaro gatvei
(Nr. jm29145) kapitališkai remontuoti

45,0

Jurbarkų seniūnijos Dainių kaimo Vėjūnės gatvei
(Nr. jm29144) kapitališkai remontuoti

46,5

7.2.

Pagėgių

Pagėgių miesto ir Pagėgių seniūnijos Benininkų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. PG7608 „Rambyno g. atšaka į Prūdo g. Benininkuose“ kapitališkai remontuoti

25,6

Pagėgių miesto vietinės reikšmės keliui Nr. PG7222 „Klaipėdos g. atšaka į sodybą Klaipėdos g. 22“ kapitališkai remontuoti

17,7

Vilkyškių miestelio Mažvydo gatvei (Nr. PG8507) kapitališkai remontuoti

29,2


7.3.

Šilalės rajono

Laukuvos seniūnijos Vabalų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. La-12 Vabalų keliui (Paršežerio gatvei) kapitališkai remontuoti

4,0


7.4.

Tauragės rajono

Lauksargių seniūnijos Šakių kaimo Gandrų gatvei
(Nr. TR7069) kapitališkai remontuoti

120,0

Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Akmens gatvei
(Nr. TR7102) kapitališkai remontuoti

17,1

Skaudvilės miesto Kęstučio skersgatviui (Nr. TR7184) kapitališkai remontuoti

19,2

Skaudvilės miesto Statybininkų gatvei (Nr. TR7202) kapitališkai remontuoti

24,7

Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. TR7109) kapitališkai remontuoti

48,4

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Mažeikių rajono

Mažeikių miesto Kurmaičių gatvei (Nr. M-2-45) kapitališkai remontuoti

50,0

Mažeikių apylinkės seniūnijos Žiogaičių kaimo Vingio gatvei (Nr. A-2-35) kapitališkai remontuoti

40,0

Sedos miesto Kaštonų gatvei (Nr. S-2-25) kapitališkai remontuoti

32,0

Viekšnių seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvei
(Nr. V-2-79) kapitališkai remontuoti

30,0

8.2.

Plungės rajono

Plungės miesto Notės gatvei (Nr. PL202) kapitališkai remontuoti

25,3

Plungės miesto Blendžiavos gatvei (Nr. PL199) kapitališkai remontuoti

37,0

Babrungo seniūnijos Babrungo kaimo Vingio skersgatviui (Nr. PL0257) ir Vingio gatvei (Nr. PL0253) kapitališkai remontuoti

23,1

8.3.

Rietavo

vietinės reikšmės keliui Nr. RT0212 į Šventąją kapitališkai remontuoti

11,6

8.4.

Telšių rajono

Luokės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Lk-109 Baltininkai–Rapaliai–Biržuvėnai kapitališkai remontuoti

176,1

9.

UTENOS APSKRITIS

9.1.

Anykščių rajono

Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. A311 privažiuojamajam keliui nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr. 120 kapitališkai remontuoti

180,0

9.2.

Molėtų rajono

Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Lk-22 Ažubaliai–Kampai–Ažušiliai kapitališkai remontuoti

93,0

Joniškio seniūnijos Graužinių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai–Žydavainiai kapitališkai remontuoti

5,0

9.3.

Utenos rajono

Sudeikių seniūnijos Voverynės kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Su-41 Garneliai–sodai „Stumbras“ kapitališkai remontuoti

14,0

Utenos miesto Ukmergės gatvei (Nr. 86) kapitališkai remontuoti

15,0

Utenos miesto Žvejų gatvei (Nr. 132) kapitališkai remontuoti

11,0


9.4.

Zarasų rajono

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7942 „Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės ZR7927 Tilžės g.“ kapitališkai remontuoti

28,6

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7925 „Privažiavimas prie kelio ZR1471 privažiuojamasis kelias prie Turmanto nuo gatvės ZR7942“ kapitališkai remontuoti

21,2

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7938 „Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės ZR7927 Tilžės g.“ kapitališkai remontuoti

31,0

10.

VILNIAUS APSKRITIS

10.1.

Vilniaus miesto

Žemajai gatvei (Nr. 22517) kapitališkai remontuoti

44,5

Eglinės Sodų gatvei (Nr. 55080) kapitališkai remontuoti

43,5

Bulvikio gatvei (Nr. 69164) kapitališkai remontuoti

42,5

Žiūrų gatvei (Nr. 52060) kapitališkai remontuoti

40,0

Želmenų gatvei (Nr. 49700) kapitališkai remontuoti

40,0

Žirgo gatvei (Nr. 22523) nuo Žirgo Sodų 2-osios gatvės iki Šatrijos Raganos gatvės kapitališkai remontuoti

29,6

Keramikų gatvei (Nr. 22089) nuo Moliakalnio gatvės iki sklypo kad. Nr. 101/26:252 kapitališkai remontuoti

32,7

Ūmėdžių gatvei (Nr. 22405) kapitališkai remontuoti

31,6

Barsukynės gatvei (Nr. 49220) kapitališkai remontuoti

28,4

Valkininkų gatvei (Nr. 28290) kapitališkai remontuoti

19,0

Visalaukio gatvei (Nr. 49130) kapitališkai remontuoti

18,3

Užkiemio gatvei (Nr. 22411) kapitališkai remontuoti

16,5

Anupriškių gatvei (Nr. 235014) kapitališkai remontuoti

17,5

Titnago gatvei (Nr. 22384) kapitališkai remontuoti

11,0

Kriaučiūnų gatvei (Nr. 48804) kapitališkai remontuoti

13,6

Pušyno keliui (Nr. 22280) kapitališkai remontuoti

12,6

Juozapiškių gatvei (Nr. 49126) kapitališkai remontuoti

12,5

V. Sirokomlės gatvei (Nr. 22420) kapitališkai remontuoti

10,6

Kremplių gatvei (Nr. 22105) kapitališkai remontuoti

7,2

Balsių gatvei (Nr. 24700) kapitališkai remontuoti

6,3


10.2.

Šalčininkų rajono

Jašiūnų miestelio Stoties gatvei (Nr. JA-8042) kapitališkai remontuoti

55,0

Gerviškių seniūnijos Kaniūkų kaimo Centrinei gatvei
(Nr. GE-7018) kapitališkai remontuoti

89,0

10.3.

Širvintų rajono

Čiobiškio seniūnijos Juknonių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. ČIO4 kapitališkai remontuoti

102,2

Čiobiškio seniūnijos Burniškių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. ČIO14 Burniškių k.–Janionių k. kapitališkai remontuoti

52,6

Zibalų seniūnijos Beivydžių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. ZIB 8 „Kaimynų g., Beivydžių k.–Veiveros k.– Vazgūnų k.–Liepų g., Anciūnų k.“ kapitališkai remontuoti

58,4

10.4.

Švenčionių rajono

Kaltanėnų miestelio Geležinkelio gatvei (Nr. 3.4) kapitališkai remontuoti

120,0

10.5.

Trakų rajono

Paluknio seniūnijos Paluknio kaimo Užupio gatvei
(Nr. PSV21) kapitališkai remontuoti

35,0

Senųjų Trakų seniūnijos Padumblės kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. STSV28 Rubežius–Padumblė (Kraštinės gatvė) kapitališkai remontuoti

66,0

Lentvario seniūnijos Naujojo Lentvario kaimo Žvaigždžių gatvei (Nr. LSV097) kapitališkai remontuoti

20,8

10.6.

Ukmergės rajono

Ukmergės miesto Vienkiemio gatvei (Nr. Uk-159) kapitališkai remontuoti

70,4

Pivonijos seniūnijos Žeimių kaimo Storės gatvei
(Nr. Pi1-27) kapitališkai remontuoti

84,5

Lyduokių seniūnijos Inkilų kaimo Ateities gatvei
(Nr. Ly-40) kapitališkai remontuoti

75,7

10.7.

Vilniaus rajono

Rudaminos seniūnijos Rudaminos, Katkų ir Lokių kaimų Čekėnų gatvei (Nr. VL7074, Nr. VL8917, Nr. VL8919) ir vietinės reikšmės keliui Nr. VL0010 Lokiai–Daubėnai kapitališkai remontuoti

557,2

Iš viso paskirstyta

10 000,0

______________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-490, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17414

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-490, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17414

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ pakeitimo