Suvestinė redakcija nuo 2019-11-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25934

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-15:

Nr. V1-114, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18295

 

Žuvininkystės TARNYBOS

prie LIETUVOS RESPUBLIKOS žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ JŪRŲ VANDENYSE SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2016 m. spalio 31 d. Nr. V1-165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2532 redakcija) 17 straipsnio 3 ir 4 dalimis bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-618 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 2 punktu,

s u d a r a u Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Komisijos pirmininkas – Aidas Adomaitis, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

1.2. Komisijos pirmininko pavaduotojas – Alenas Bulauskis, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas.

1.3. Komisijos sekretoriai:

1.3.1. svarstant perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimą – Gintarė Aničienė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Irina Jakovleva, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė);

1.3.2. svarstant perleidžiamųjų teisių į žvejybos galimybes Baltijos jūroje skyrimą – Lina Lendzbergienė,  Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Irina Jakovleva, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė);

1.3.3. svarstant perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai skyrimą – Irina Jakovleva, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Lina Lendzbergienė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė).

1.4. Komisijos nariai:

1.4.1. Giedrė Globytė – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

1.4.2. Ramunė Mickuvienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja (jos nesant – Adrija Gasiliauskienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja).

1.4.3. Laima Vaitonytė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Cesiulienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                          Vaclovas Petkus

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-75, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15188

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-111, 2019-11-12, paskelbta TAR 2019-11-12, i. k. 2019-18097

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-114, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18295

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo