Suvestinė redakcija nuo 2019-11-07

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07999

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2019 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ REZERVO VALSTYBĖS REIKMĖMS, SUSIJUSIOMS SU KELIAIS, FINANSUOTI PASKIRSTYMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. 484

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, įgyvendindama Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 6 punkto nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Paskirstyti 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 484

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1088

redakcija)

 

 

2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos FINANSAVIMO lėšų REZERVO valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti PASKIRSTYMO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės, valstybės institucijos pavadinimas

Objekto ar finansuojamo projekto pavadinimas,

numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

 

Valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas),

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

19 993,0

1.

valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo išlaidoms kompensuoti,

iš jų:

217,6

1.1.

Druskininkų

tiltui pėsčiųjų ir dviračių take (Nr. DR8208) nuo Žaliosios iki Maironio gatvės kapitališkai remontuoti

27,9


1.2.

Kaišiadorių rajono

Rumšiškių seniūnijos Karčiupio kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. r42 Karčiupis–Krunos upė–Neveronys (Puntuko gatvė) kapitališkai remontuoti

15,0

1.3.

Šilutės rajono

Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. 1v18 Šlažiai–Rupkalviai–Šyša kapitališkai remontuoti

103,8

1.4.

Vilkaviškio rajono

tiltui per Šeimenos upę Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus gatvėje (Nr. VK8017) kapitališkai remontuoti

70,9

2.

kelių objektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei,

iš jų:

13 278,7

2.1.

Alytaus miesto

Naujajai gatvei nuo geležinkelio viaduko iki Alytaus miesto administracinės ribos rekonstruoti

350,0

2.2.

Biržų rajono

Biržų miesto Aušros gatvei rekonstruoti

129,0

Biržų miesto Stoties gatvei rekonstruoti

128,0

Biržų miesto Žemajai gatvei rekonstruoti

106,0

tiltui per Širvenos ežerą Biržų mieste kapitališkai remontuoti

125,0

2.3.

Ignalinos rajono

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

97,1

2.4.

Kauno miesto

projektui „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa“ finansuoti

1 470,0

projektui „Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono g. įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa“ finansuoti

2 700,0

projektui „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa projektas“ finansuoti

601,0

už valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (100,93 km) juostos ribų esantiems jungiamiesiems keliams ties prekybos centru „Mega“ rekonstruoti (100,93 km)

698,6

2.5.

Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos miesto Strazdelio gatvei (Nr. KR8056) rekonstruoti

66,1

2.6.

Kelmės rajono

Tytuvėnų miesto Šiluvos gatvės šaligatviams rekonstruoti, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takams įrengti

280,0

2.7.

Kretingos rajono

valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožui nuo 134,53 iki 135,93 km, kuris sutampa su Kretingos miesto Žemaitės alėja, rekonstruoti

103,8

2.8.

Marijampolės

vietinės reikšmės keliui Nr. SS0070 „Privažiuojamasis kelias prie degalinės nuo kelio 230 Mauručiai–Vinčai–Puskelniai (Kantališkių k. Lakštingalų g.)“ rekonstruoti

5,0

Marijampolės miesto Marių gatvei (Nr. MR8116) ir Kumelionių kaimo Marių gatvei (Nr. MS0157) rekonstruoti

100,0

2.9.

Mažeikių rajono

projekto „Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas: viaduko per geležinkelį statyba, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170   Mažeikiai–Skuodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo gatve, bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryžų Mažeikių mieste įrengimas“ savivaldybės daliai finansuoti

300,0


2.10.

Neringos

Purvynės gatvei rekonstruoti

920,0

2.11.

Panevėžio rajono

jungiamajam keliui nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio iki Panevėžio seniūnijos Paviešečių kaimo K. Naruševičiaus gatvės tiesti

80,8

jungiamajam keliui nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio iki Panevėžio seniūnijos Vynupės kaimo Vynupės gatvės ir iki vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-35 Vynupė–Panevėžio miesto riba tiesti

213,0

2.12.

Plungės rajono

tuneliniam viadukui po geležinkeliu Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje įrengti

100,0

žiedinei sankryžai Plungės miesto Dariaus ir Girėno gatvėje, kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai, rekonstruoti

132,3

Babrungo seniūnijos Truikių kaimo Platelių gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ir valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A11 Šiauliai–Palanga, kapitališkai remontuoti

377,8

Plungės miesto Telšių (Nr. PL167), Laisvės (Nr. PL129), Rietavo (Nr. PL154) ir Minijos (Nr. PL133) gatvėms rekonstruoti

51,4

2.13.

Rietavo

Rietavo seniūnijos Pelaičių kaimo vietinės reikšmės keliams Nr. RT0120 Pelaičiai–Stumbrės (Bangos gatvė) ir Nr. RT0121 Šiurniokai–Pelaičiai (Malūno gatvė) rekonstruoti

22,6

Rietavo savivaldybės Pamiškės gatvei rekonstruoti

108,0

2.14.

Šalčininkų rajono

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

136,0

2.15.

Šiaulių miesto

Bačiūnų gatvei rekonstruoti

950,0

2.16.

Šiaulių rajono

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės keliams Nr. Ši-03 Jurgeliškiai–kelias Nr. 154 ir Nr. Ši-04 Jurgeliškiai taisyti (remontuoti)

567,7

2.17.

Šilutės rajono

Šilutės miesto Cintjoniškių gatvei (Nr. 1S86) rekonstruoti

25,0

pėsčiųjų ir dviračių takui Šilutės miesto Klaipėdos gatvėje prie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4262 tiesti

240,0

Šilutės miesto Gluosnių gatvei (Nr. 1S78) taisyti (remontuoti)

120,0

2.18.

Švenčionių rajono

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

164,9

2.19.

Telšių rajono

Telšių miesto Respublikos gatvei rekonstruoti

50,0

2.20.

Trakų rajono

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

278,1

Paluknio seniūnijos Paluknio kaimo Volfgangų gatvei
(Nr. PSV24) kapitališkai remontuoti

156,7

2.21.

Varėnos rajono

Varėnos seniūnijos Perlojos kaimo Perliaus gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, kapitališkai remontuoti

179,5

2.22.

Vilniaus rajono

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

692,7

 

Avižienių seniūnijos Riešės kaimo Riešės gatvei
(Nr. VL7903), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas, rekonstruoti

332,0

2.23.

Visagino

vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje

70,6

2.24.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1705 Mikutaičiai I–Vertimai ruožų nuo 0,000 iki 3,770 km ir nuo 4,379 iki 4,54 km kapitalinio remonto techniniam darbų projektui parengti

50,0

3.

valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti,

iš jų:

2 334,0

3.1.

Kėdainių rajono

Kėdainių miesto Pramonės gatvei (Nr. KDG088) rekonstruoti

175,0

3.2.

Akmenės rajono

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Menčių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. AK0265 kelias 1014–Pašakarniai (Ryto gatvė) rekonstruoti

898,6

3.3.

Marijampolės

Marijampolės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Dambrauka–Nendriniškiai tiesti

573,6

3.4.

Panevėžio miesto

J. Janonio gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A17 Panevėžio aplinkkeliu, tiesti

474,0

Ramygalos gatvei (Nr. 330) kapitališkai remontuoti, įrengiant šviesoforų postą ties Ramygalos gatvės Nr. 190 ir Nr. 194

67,7

3.5.

Visagino

vietinės reikšmės keliui 1718–1 Dūkšto kelias tiesti

10,0

3.6.

Švenčionių rajono

projektui „Pabradės miesto Arnionių gatvės atkarpos (2 etapas) Švenčionių r. sav. statyba“ finansuoti

125,4

3.7.

Vilniaus rajono

Pagirių seniūnijos Pagirių kaimo vietinės reikšmės privažiuojamajam keliui nuo Durpių gatvės iki Pagirių pramonės parko tiesti

9,7

4.

mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų,

iš jų:

3 734,3

4.1.

Druskininkų

Druskininkų miesto Raigardo (Nr. DR8095), Bijūnų
(Nr. DR8088), Bokšto (Nr. DR8089) ir Pušyno
(Nr. DR8093) gatvėms, esančioms sodininkų bendrijos „Raigardas“ teritorijoje, rekonstruoti

99,4

4.2.

Alytaus rajono

Alovės seniūnijos Kaniūkų ir Muiželėnų kaimų Pylimo gatvei (Nr. AL 0435), esančiai sodininkų bendrijos  „Berželis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

300,0

4.3.

Varėnos rajono

Vydenių seniūnijos Barčių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. Vyd-54v Barčiai–Ulbinai ruožui, kuris sutampa su Barčių kaimo Pavasario gatve, einančia per sodininkų bendrijos „Tulpė“ teritoriją, kapitališkai remontuoti

70,8

4.4.

Kauno rajono

Zapyškio seniūnijos Jadagonių kaimo Ilgosios gatvės
(Nr. z-40) ruožui, esančiam sodininkų bendrijos „Baldininkas“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

119,0

4.5.

Kėdainių rajono

Kėdainių miesto Sodininkų gatvei (Nr. KDG-108), esančiai sodininkų bendrijos teritorijoje „Justinava“, taisyti (remontuoti)

38,4

Kėdainių miesto Miško gatvei (Nr. KDG-072), esančiai sodininkų bendrijos teritorijoje „Justinava“, taisyti (remontuoti)

50,0

4.6.

Prienų rajono

Prienų miesto Kalnų Sodo gatvei (Nr. PR-50), esančiai sodininkų bendrijos „Kalnai“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

21,9

Prienų miesto Ropių gatvei (Nr. PR-39), esančiai sodininkų bendrijos „Vandenis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

21,1

Prienų miesto Rūtų gatvei (Nr. PR-40), esančiai sodininkų bendrijos „Vandenis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

13,1

Prienų miesto Sodžiaus gatvei (Nr. PR-92), esančiai sodininkų bendrijos „Sodžius“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

32,1

Prienų miesto Prienlaukio gatvei (Nr. PR-89), esančiai sodininkų bendrijos „Sodžius“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

13,1

4.7.

Palangos miesto

vietinės reikšmės privažiuojamajam keliui prie sodininkų bendrijų nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja Nr. PA0326, keliui Nr. KT0152
(Nr. PA0327) ir Kalgraužių gatvės (Nr. PA0080) ruožui, esančiam sodininkų bendrijų „Būtingė“ ir „Darba“ teritorijose, rekonstruoti

107,1

4.8.

Klaipėdos rajono

Priekulės seniūnijos Dituvos kaimo privažiuojamajam keliui prie sodų nuo kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda (Nr. KL1267), esančiam sodininkų bendrijos „Dituva“ teritorijoje, taisyti (remontuoti)

31,4

Dovilų seniūnijos Šiūparių kaimo Aisės gatvės
(Nr. KL8237) ruožui, esančiam sodininkų bendrijos „Aisė“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

58,8

4.9.

Kretingos rajono

Vydmantų seniūnijos Parąžės kaimo Pušų gatvei
(Nr. KT7926), esančiai sodininkų bendrijos „Medvalakis“ teritorijoje, taisyti (remontuoti)

11,8

Kretingos miesto Užtvankos gatvei (Nr. KT8182), esančiai sodininkų bendrijos „Žemaitija“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

146,9

Kretingos seniūnijos Kretingsodžio kaimo Sodininkų gatvei (Nr. KT7916), esančiai sodininkų bendrijos „Akmena“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

89,1

Kretingos seniūnijos Kretingsodžio kaimo Kaimelio gatvei (Nr. KT7922), esančiai sodininkų bendrijos „Akmena“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

58,4

4.10.

Skuodo rajono

Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgajai gatvei (Nr. SK-(SB-S-51)), esančiai sodininkų bendrijos „Statybininkas“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

195,0

4.11.

Šilutės rajono

Šilutės miesto Aušros gatvės (Nr. 1S425) ruožui, esančiam sodininkų bendrijos „Aušra“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

74,3

4.12.

Biržų rajono

mėgėjų sodų teritorijose esantiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti

10,0

4.13.

Panevėžio rajono

Panevėžio seniūnijos Linonių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. PAN-16 Spirakiai–Linoniai ruožui, esančiam sodininkų bendrijos „Šilas“ teritorijoje, taisyti (remontuoti)

28,6

4.14.

Šiaulių miesto

Žaliasodžių gatvei (Nr. SM353), esančiai sodininkų bendrijų „Pavasaris“, „Žilvytis“ ir „Ąžuolas“ teritorijose, rekonstruoti

116,9

4.15.

Joniškio rajono

Joniškio miesto Sodininkų takui (sodų keliui Nr. JN 8501) kapitališkai remontuoti 

92,9

4.16.

Kelmės rajono

Kelmės apylinkių seniūnijos Kakoniškės kaimo Statybininkų gatvei (Nr. Kea-54), esančiai sodininkų bendrijos „Statybininkas“ teritorijoje, rekonstruoti

156,0

4.17.

Radviliškio rajono

Radviliškio miesto M. Mažvydo gatvės (Nr. RD8004) ruožui nuo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvės iki Ryto alėjos, esančiam sodininkų bendrijų  „Bitutė“ ir „Vyturėlis“ teritorijose, taisyti (remontuoti)

36,0

4.18.

Jurbarko rajono

Jurbarko miesto Smukučių  gatvės (Nr. jrm19683) ruožui,  esančiam sodininkų bendrijų „Mituva“, „Pasaka“, „Pušaitė“ ir „Šilelis“ teritorijose, rekonstruoti

62,0

4.19.

Šilalės rajono

mėgėjų sodų teritorijose esantiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti

6,0

4.20.

Tauragės rajono

mėgėjų sodų teritorijose esantiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti

2,3

Tauragės seniūnijos Joniškės kaimo Joniškės gatvei taisyti (remontuoti)

17,6

4.21.

Plungės rajono

Nausodžio seniūnijos Prūsalių kaimo Malūno gatvei
(Nr. PL0536), esančiai sodininkų bendrijos „Gandinga“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

134,8

Šateikių seniūnijos Alksnėnų kaimo Pamiškės gatvei
(Nr. PL1347), esančiai sodininkų bendrijų „Žilvytis“ ir „Ramunė“ teritorijose, kapitališkai remontuoti

138,3

Šateikių seniūnijos Alksnėnų kaimo Lino gatvei
(Nr. PL1258), esančiai sodininkų bendrijos „Linelis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

137,4

4.22.

Telšių rajono

Ryškėnų seniūnijos Užgirių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 633/RŠ-96 Užgiriai–Leopoldo Andrijausko g., Ąžuolų Sodų 2-ajai (Nr. 585/RŠ-44), Klevų Sodų 1-ajai, Klevų Sodų 10-ajai, Žemaičių Sodų 5-ajai (Nr. 586/RŠ-45) gatvėms, esančioms sodininkų bendrijų „Klevas“, „Putinas“, „Ąžuolas“ ir „Žemaitis“ teritorijose, kapitališkai remontuoti

313,0

4.23.

Visagino

Visagino miesto Tumelinos gatvei (Nr. 69), esančiai sodininkų bendrijos „Vyšnia“ teritorijoje, taisyti (remontuoti)

24,9

sodininkų bendrijų „Vyšnia“, „Pavasaris“ ir „Statybininkas“ teritorijose esantiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti

10,0

4.24.

Vilniaus miesto

Juodvarnių Sodų 13-ajai (Nr. 53206) ir Juodvarnių Sodų 14-ajai (Nr. 53208) gatvėms, esančioms sodininkų bendrijos „Dvarčionys“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

32,0

Ivaniškių Sodų gatvei (Nr. 55092), esančiai sodininkų bendrijos „Mozaika“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

110,0

4.25.

Šalčininkų rajono

Gerviškių seniūnijos Karalinos kaimo Karalinos 1-osios gatvės (Nr. GE-7022) ruožui, esančiam sodininkų bendrijos „Karalina“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

113,0

4.26.

Švenčionių rajono

Švenčionėlių seniūnijos Augustavo kaimo Ilgajai gatvei
(Nr. 10.162), esančiai sodininkų bendrijos „Seklyčia“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

9,0

Švenčionėlių seniūnijos Augustavo kaimo Šermukšnių gatvei (Nr. 10.173), esančiai sodininkų bendrijos „Seklyčia“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,0

Švenčionių miesto Varnėnų gatvei (Nr. 11.108), esančiai sodininkų bendrijos „Pušynėlis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,5

Švenčionių miesto Tiesiajai gatvei (Nr. 11.110), esančiai sodininkų bendrijos „Pušynėlis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,0

Pabradės miesto Pušaitės 1-ajai gatvei (Nr. 6.105), esančiai sodininkų bendrijos „Pušaitė“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

6,0

Švenčionėlių seniūnijos Statkuškės kaimo Akacijų gatvei (Nr. 10.127), esančiai sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

3,5

Švenčionėlių seniūnijos Statkuškės kaimo  Sodo gatvei
(Nr. 10.124), esančiai sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,0

Švenčionių miesto Paparčių gatvei (Nr. 11.75), esančiai sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,5

Švenčionių miesto Pievų gatvei (Nr. 11.128), esančiai sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,0

Švenčionių miesto Eglių gatvei (Nr. 11.80), esančiai sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijoje, kapitališkai remontuoti

4,0

4.27.

Vilniaus rajono

Rudaminos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. VL0042 per Daubėnų sodus ir Daubėnų kaimo Sodininkų gatvei
(Nr. VL7093) kapitališkai remontuoti

163,3

Riešės seniūnijos Purnuškių kaimo Purnuškių gatvei
(Nr. VL9939) kapitališkai remontuoti

223,1

Sudervės seniūnijos Rastinėnų kaimo Bubų gatvei
(Nr. VL9138) kapitališkai remontuoti

207,0

5.

valstybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, jeigu valstybės institucija skiria ne mažiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų,

iš jų:

128,5

5.1.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

keliams ir pėsčiųjų takams Lietuvos policijos mokyklos teritorijoje (prie pastato Mokslo g. 2, Mastaičių kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajonas) įrengti ir rekonstruoti

86,2

5.2.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

keliams ir pėsčiųjų takams viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto teritorijoje (Sukilėlių pr. 51, Kaunas) rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti

42,3

6.

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos nustatytoms funkcijoms atlikti, tai yra Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose

299,9

 

       ––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1088, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17714

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1088, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo