Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20982

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. 613, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09788

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL EINAMŲJŲ 2015 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1474

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 434 eurai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

TAR pastaba. Skiriant ir mokant išmokas, priklausančias nuo einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio, už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. taikomas iki 2015 m. birželio 30 d. galiojęs einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 613, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09788

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo