Suvestinė redakcija nuo 2021-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28469

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO, NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, POPIERINIŲ FORMŲ BLANKUOSE NURODOMŲ EILĖS NUMERIŲ, PRISKIRTŲ INSTITUCIJOMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 1V-903

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 596  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.1.2 papunkčiu,

t v i r t i n u  Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašą (pridedama).

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                           Tomas Žilinskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.1V-903

 

 

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO, NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE, NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO, KAI PROTOKOLAS NESURAŠOMAS, POPIERINIŲ FORMŲ BLANKUOSE NURODOMŲ EILĖS NUMERIŲ, PRISKIRTŲ INSTITUCIJOMS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Institucija

Administracinio nusižengimo protokolo blanko serija

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje blanko serija

Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, blanko serija

1.  

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PAA

NAA

HAA

2.  

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

PAB

NAB

HAB

3.  

Lietuvos kariuomenė

PAC

NAC

HAC

4.  

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

PAD

NAD

HAD

5.  

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

PAE

NAE

HAE

6.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

PAF

NAF

HAF

7.  

Studijų kokybės vertinimo centras

PAG

NAG

HAG

8.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

PAH

NAH

HAH

9.  

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

PAI

NAI

HAI

10.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

PAY

NAY

HAY

11.

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

PAJ

NAJ

HAJ

12.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

PAK

NAK

HAK

13.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

PAL

NAL

HAL

14.

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba (visos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos reguliavimo srities įstaigos)

PAM

NAM

HAM

15.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

PAN

NAN

HAN

16.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

PAO

NAO

HAO

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

PAP

NAP

HAP

18.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

PAR

NAR

HAR

19.

Lietuvos statistikos departamentas

PAS

NAS

HAS

20.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (valstybės ir apskričių archyvai)

PAT

NAT

HAT

21.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

PAU

NAU

HAU

22.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

PAV

NAV

HAV

23.

Lietuvos bankas

PAZ

NAZ

HAZ

24.

Civilinės aviacijos administracija

PBA

NBA

HBA

25.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PBB

NBB

HBB

26.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

PBC

NBC

HBC

27.

Lietuvos kariuomenės karo policija

PBD

NBD

HBD

28.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

PBE

NBE

HBE

29.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

PBF

NBF

HBF

30.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

PBG

NBG

HBG

31.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PBH

NBH

HBH

32.

Lietuvos saugios laivybos administracija

PBI

NBI

HBI

33.

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“

PBY

NBY

HBY

34.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

PBJ

NBJ

HBJ

35.

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

PBK

NBK

HBK

36.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

PBL

NBL

HBL

37.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PBM

NBM

HBM

38.

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

PBN

NBN

HBN

39.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PBO

NBO

HBO

40.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

PBP

NBP

HBP

41.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

PBR

NBR

HBR

42.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

PBS

NBS

HBS

43.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

PBT

NBT

HBT

44.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

PBU

NBU

HBU

45.

Valstybinė kalbos inspekcija

PBV

NBV

HBV

46.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos  (teritorinės ligonių kasos)

PBZ

NBZ

HBZ

47.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos)

PCA

NCA

HCA

48.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

PCB

NCB

HCB

49.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

PCC

NCC

HCC

50.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

PCD

NCD

HCD

51.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

PCE

NCE

HCE

52.

Viešųjų pirkimų tarnyba

PCF

NCF

HCF

53.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PCG

NCG

HCG

54.

Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“

PCH

NCH

HCH

55.

Valstybės įmonė Registrų centras

PCI

NCI

HCI

56.

Valstybės įmonė Turto bankas

PCY

NCY

HCY

57.

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

PCJ

NCJ

HCJ

58.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

PCK

NCK

HCK

59.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

PCL

NCL

HCL

60.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie  Sveikatos apsaugos ministerijos

PCM

NCM

HCM

61.

Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba

PCN

NCN

HCN

62.

Vilniaus r. savivaldybės administracija

PCO

NCO

HCO

63.

Alytaus m. savivaldybės administracija

PCP

NCP

HCP

64.

Alytaus r. savivaldybės administracija

PCR

NCR

HCR

65.

Druskininkų  savivaldybės administracija

PCS

NCS

HCS

66.

Lazdijų r. savivaldybės administracija

PCT

NCT

HCT

67.

Varėnos r. savivaldybės administracija

PCU

NCU

HCU

68.

Kauno m. savivaldybės administracija

PCV

NCV

HCV

69.

Birštono  savivaldybės administracija

PCZ

NCZ

HCZ

70.

Jonavos r. savivaldybės administracija

PDA

NDA

HDA

71.

Kaišiadorių r. savivaldybės administracija

PDB

NDB

HDB

72.

Kauno r. savivaldybės administracija

PDC

NDC

HDC

73.

Kėdainių r. savivaldybės administracija

PDD

NDD

HDD

74.

Prienų r. savivaldybės administracija

PDE

NDE

HDE

75.

Raseinių r. savivaldybės administracija

PDF

NDF

HDF

76.

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

PDG

NDG

HDG

77.

Neringos savivaldybės administracija

PDH

NDH

HDH

78.

Palangos m. savivaldybės administracija

PDI

NDI

HDI

79.

Klaipėdos r. savivaldybės administracija

PDY

NDY

HDY

80.

Kretingos r. savivaldybės administracija

PDJ

NDJ

HDJ

81.

Skuodo r. savivaldybės administracija

PDK

NDK

HDK

82.

Šilutės r. savivaldybės administracija

PDL

NDL

HDL

83.

Marijampolės savivaldybės administracija

PDM

NDM

HDM

84.

Kalvarijos savivaldybės administracija

PDN

NDN

HDN

85.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

PDO

NDO

HDO

86.

Šakių r. savivaldybės administracija

PDP

NDP

HDP

87.

Vilkaviškio r. savivaldybės administracija

PDR

NDR

HDR

88.

Panevėžio m. savivaldybės administracija

PDS

NDS

HDS

89.

Biržų r. savivaldybės administracija

PDT

NDT

HDT

90.

Kupiškio r. savivaldybės administracija

PDU

NDU

HDU

91.

Panevėžio r. savivaldybės administracija

PDV

NDV

HDV

92.

Pasvalio r. savivaldybės administracija

PDZ

NDZ

HDZ

93.

Rokiškio r. savivaldybės administracija

PEA

NEA

HEA

94.

Šiaulių m. savivaldybės administracija

PEB

NEB

HEB

95.

Akmenės r. savivaldybės administracija

PEC

NEC

HEC

96.

Joniškio r.  savivaldybės administracija

PED

NED

HED

97.

Kelmės r. savivaldybės administracija

PEE

NEE

HEE

98.

Pakruojo r.  savivaldybės administracija

PEF

NEF

HEF

99.

Radviliškio r. savivaldybės administracija

PEG

NEG

HEG

100. 

Šiaulių r. savivaldybės administracija

PEH

NEH

HEH

101. 

Jurbarko r. savivaldybės administracija

PEI

NEI

HEI

102. 

Pagėgių savivaldybės administracija

PEY

NEY

HEY

103. 

Šilalės r. savivaldybės administracija

PEJ

NEJ

HEJ

104. 

Tauragės r. savivaldybės administracija

PEK

NEK

HEK

105. 

Mažeikių r. savivaldybės administracija

PEL

NEL

HEL

106. 

Plungės r. savivaldybės administracija

PEM

NEM

HEM

107. 

Rietavo savivaldybės administracija

PEN

NEN

HEN

108. 

Telšių r. savivaldybės administracija

PEO

NEO

HEO

109. 

Visagino  savivaldybės administracija

PEP

NEP

HEP

110. 

Anykščių r.  savivaldybės administracija

PER

NER

HER

111. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija

PES

NES

HES

112. 

Molėtų r. savivaldybės administracija

PET

NET

HET

113. 

Utenos r.  savivaldybės administracija

PEU

NEU

HEU

114. 

Zarasų r. savivaldybės administracija

PEV

NEV

HEV

115. 

Vilniaus m. savivaldybės administracija

PEZ

NEZ

HEZ

116. 

Elektrėnų  savivaldybės administracija

PFA

NFA

HFA

117. 

Šalčininkų r. savivaldybės administracija

PFB

NFB

HFB

118. 

Širvintų r. savivaldybės administracija

PFC

NFC

HFC

119. 

Švenčionių r. savivaldybės administracija

PFD

NFD

HFD

120. 

Trakų r. savivaldybės administracija

PFE

NFE

HFE

121. 

Ukmergės r. savivaldybės administracija

PFF

NFF

HFF

122. 

UAB „Kauno autobusai“

PFG

NFG

HFG

123. 

UAB „Busturas“

PFH

NFH

HFH

124. 

UAB „Panevėžio autobusų parkas“

PFI

NFI

HFI

125. 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

PFY

NFY

HFY

126.

VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“

PFJ

NFJ

HFJ

 

 

________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-654, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-09, i. k. 2021-17213

Nr. 1V-699, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18311

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-654, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-09, i. k. 2021-17213

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-903 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-699, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18311

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-903 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo