Suvestinė redakcija nuo 2022-06-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28373

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PASLAUGŲ KainŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-298

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgiant į VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės 2020 m. lapkričio 24 d. raštą Nr.V3-502 „Dėl kainų patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės:

1.1.    mokamų nemedicininių paslaugų kainas (1 priedas);

1.2.    mokamų medicininių paslaugų kainas (2 priedas);

1.3.    nuomojamo medicininio inventoriaus nuomos kainas (3 priedas).

2. Įpareigoti VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktorių paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą - VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės interneto svetainėje www.plungesligonine.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Audrius Klišonis


 

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T1-298

1 priedas

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, EUR

1.

Pervežimo paslaugos:

1.1. 

1 kilometro kaina

0,35

1.2.

1 val. įkainis darbo valandomis

4,53

1.3.

1 val. įkainis nedarbo valandomis

9,07

1.4.

1 val. įkainis naktinėmis valandomis

9,07

1.5.

1 val. įkainis švenčių dienomis

9,07

1.6.

1 val. įkainis švenčių naktinėmis valandomis

9,07

2.

Patalynės komplektas

1,00

3.

Dezinfekcinės medžiagos

0,80

4.

Kopijavimo paslaugos:

4.1.

A4 formato lapo dokumento kopija

0,15

4.2.

A4 formato lapo abiejų pusių kopija

0,24

4.3.

Dokumentų išsiuntimas paprastu laišku                                                                       (pridedama prie dokumento parengimo kainos)

0,79

4.4.

Dokumentų išsiuntimas registruotu laišku                                                                       (pridedama prie dokumento parengimo kainos)

1,62

5.

Vienkartinės priemonės haloterapijai (lydinčiam asmeniui)

2,34

6.

Alkoholio kiekio nustatymas alkotesteriu

5,45

7.

Vakuuminis masažas (kūno dailinimo procedūra):

7.1. 

viso kūno

11,60

7.2.

dalinis

6,00

8.

Grupiniai užsiėmimai baseine:

8.1.

Užsiėmimų baseine vieno apsilankymo kaina

6,00

8.2.

Mėnesinis abonementas, lankantis baseine vieną kartą per savaitę

20,00

8.3.

Mėnesinis abonementas, lankantis baseine du kartus per savaitę

40,00

8.4.

Užsiėmimų baseine vieno apsilankymo kaina ligoninės darbuotojams

2,00

8.5.

Mėnesinis abonementas ligoninės darbuotojams, lankantis baseine du kartus per savaitę

15,00

9.

Mirusiųjų laikino laikymo paslaugos kaina

10,00

10.

Padidinto komforto vienvietės palatos kaina vienai parai

15,00

11.

Pažymos apie gimimo datą parengimas

16,10

12.

Dokumentų pensijai paruošimas (darbuotojo prašymu)

28,70

13.

Rentgeno nuotraukos įrašymas į diskelį, pacientui prašant

3,15

14.

KT ir MR tyrimų vaizdų iškėlimas ir įrašymas į laikmeną

7,30

15.

Sterilizacinės paslaugos už vieną ciklą

15,5

16.

Paketas Holterio aparatui

1,53

17.

Nakvynės bendroje palatoje paslaugos teikimo kaina pacientams, kuriems suteikiama dienos chirurgijos paslauga

5,00 Eur

18.

Neteko galios nuo 2021-02-02.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-150, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13628

 

part_469eb3cd711041e5b660d6198e443f2e_end


 

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T1-298

2 priedas

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamų medicininių paslaugų sąrašas ir kainos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, EUR

1.

Išblaivinimo kaina

97,00

2.

Dalinio plokštelinio protezo-bazės kaina

125,00

3.

Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas

5,63

4.

K, Na koncentracijos nustatymas

4,03

5.

Narkotikų testas

5,85

6.

Acetono šlapime nustatymas testu

0,87

7.

Prokalcitonino testas

7,42

8.

 

Helicobacter pylori IgG antikūnų testas - tyrimas

5,03

9.

Hepatito B testas

4,13

10.

Hepatito C testas

3,74

11.

Audiograma iš kitų gydymo įstaigų siųstiems pacientams

5,08

12.

Girtumo nustatymas su alkoholio koncentracijos kraujyje nustatymu (be transportavimo kainos)

60,80

13.

Apsvaigimo nuo opiatų nustatymas su opiatų koncentracijos kraujyje nustatymu (be transportavimo kainos)

97,40

14.

Burnos higiena

40,00

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-150, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13628

 

part_36fc782a7e9142dcb4e1ec0ffa331ad7_end


Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T1-298

3 priedas

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje nuomojamo medicininio inventoriaus nuomos kaina

Eil. Nr.

Nuomojamo inventoriaus pavadinimas

Kaina,

EUR už 1 mėn.

1.

Funkcinė lova

10,00

2.

Ligonio keltuvas

7,00

3.

Neįgaliųjų vežimėlis

7,00

4.

Sėdimi tualetai

3,00

5.

Vaikštynė

2,00

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-10, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01747

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-150, 2022-06-23, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13628

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo

 

 

part_30a42c3f4b224a6d83e095a166b190bf_end