Suvestinė redakcija nuo 2019-06-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09121

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-27:

Nr. ĮV-433, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10210

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 30 d. Nr. ĮV-699

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 16 punktais:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Lietuvos bibliotekų tarybą:

1.1. Danguolė Abazoriuvienė – Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė;

1.2. Rūta Bagdonienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;

1.3. Emilija Banionytė – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė;

1.4. dr. Rima Cicėnienė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui;

1.5. prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;

1.6. doc. dr. Zinaida Manžuch – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslo reikalų prodekanė;

1.7. prof. dr. Bronius Maskuliūnas – Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;

1.8. Audronė Opulskytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė;

1.9. Žaneta Pratusevičienė – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja;

1.10. Vilija Raubienė – Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja;

1.11. Jolita Steponaitienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;

1.12. dr. Gintarė Tautkevičienė – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos pirmininkė, Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė.

2. S k i r i u Lietuvos bibliotekų tarybos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausiąją specialistę Gražiną Lamanauskienę.

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-312, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04267

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. ĮV-699 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-433, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-26, i. k. 2019-10210

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. ĮV-699 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo