Suvestinė redakcija nuo 2019-10-26 iki 2021-05-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10052

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-26:

Nr. 1058, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16987

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. 628

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 871 straipsnio 2 dalimi ir siekdama prisidėti prie solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių principo užtikrinimo ir palengvinti naštą Europos Sąjungos valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, taip pat prisidėti prie užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų valstybių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti 1 077 užsieniečių perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2021 m. birželio 30 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 958, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13792

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 229, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-16, i. k. 2018-04097

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1058, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16987

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo