HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-701

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto 4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamos žvejybos teisę, gali žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie naudojami plėšriųjų žuvų žvejybai.

2. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto 5 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Viena žvejo mėgėjo kortelė suteikia teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose vandens telkiniuose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas“.

3. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto 6 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Žvejybos vietos:

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

 

Savivaldybė

 

Telkinio plotas, ha

1.

Talokių ež.

Alytaus r.

11,6

2.

Kavalio ež.

Alytaus r.

140,4

3.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

4.

Joskučio ež.

Ignalinos r.

38,5

5.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

6.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

 

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Kęstutis Trečiokas