LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1366

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33) Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė