Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2022 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2021 m. spalio 13 d. Nr. 834

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2021 m. rugsėjo 3 d. rekomendacijas, į šalies ūkio vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Patvirtinti 2022 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 4,47 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 730 eurų.

2.         Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nutarimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė