Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl SUTIKIMO REORGANIZUOTI VALSTYBĖS ĮMONĘ CENTRINĘ HIPOTEKOS ĮSTAIGĄ

 

2016 m. vasario 24 d. Nr. 177
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad būtų reorganizuota valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga (įmonės kodas – 188692535, buveinės adresas – Vilnius, Tilto g. 17).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti pagrindinių valstybės registrų valdymą, valstybės informacinių išteklių naudojimą ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimą, užtikrinti jų plėtrą ir tobulinimą.

2.2. Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga reorganizuojama jungimo būdu – prie reorganizavimo procese dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro (įmonės kodas – 124110246, buveinės adresas – Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3) prijungiant reorganizuojamą valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą.

2.3. Po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Registrų centro veiklos tikslai – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės informacinių išteklių tvarkymą, nuostatas dėl valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkymo, kurti ir teikti viešąsias elektronines paslaugas.

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją įgyvendinti po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Registrų centro savininko teises ir pareigas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis