BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-198

Biržai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 2 punktu, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtas aptarnavimo teritorijas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Valdemaras Valkiūnas


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 27 d.

sprendimu Nr. T-198

 

 

 

Biržų rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijOS

 

1. Mokinių  priėmimui  mokyti  bendrojo  ugdymo  mokyklose  pagal  pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priskiriamos šios aptarnavimo teritorijos:

1.1. Biržų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje – Biržų miesto Agluonos, Ajerų, Alyvų, Aukštaičių, Aušros, Beržų, Dvaro, Ežero, Gedimino, Geležinkelio, M. ir J. Yčų, P. Kolpoko gatvių, Kęstučio gatvės porinių numerių namų nuo 10 iki 64, neporinių numerių nuo 7 iki 51, Klevų, P. Klybo, V. Kudirkos, Laisvės, Liepų, Minties, J. Nastopkos, Naujamiesčio, S. Nėries, Pabiržės, Parodos, Pasvalio Pastaunyko, Pelkių, Plento, Ramunių gatvių, Respublikos gatvės porinių numerių namų nuo 64 iki 104, neporinių numerių namų nuo 27 iki 75, Rožių, Saločių, Skaistkalnės, Stoties, Statybininkų, Šilų, Širvėnos, Taikos, Tarybų, Tiekimo, Tinklų, Vabalninko, Vyšnių, Vyturio, Žalgirio, Žaliosios, Žvejų gatvių, Čepukų, Ežerėlių, Jakūbiškių, Juodelių, Karaimiškio, Kaunelių, Kaunių, Kirkilų, Klausučių, Kojeliškio, Kvietkelių, Mantagailiškio, Naradavos, Rimgailių, Rinkuškių, Ripeikių, Smaltiškių, Šlepščių, Valantiškio gyvenamųjų vietovių;

1.2. Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje – Biržų miesto Apaščios kranto, Aukštosios, K. Binkio, Birutės, S. Daukanto, Genių, Gimnazijos, Jovaro gatvių, Karaimų gatvės porinių numerių namų nuo 2 iki 12, Kaulenio, Kęstučio gatvės neporinių namų nuo 1 iki 5, porinių namų – nuo 2 iki 6, P. Jakubėno gatvės, J. Janonio gatvės neporinių numerių namų nuo 1 iki 27, porinių numerių namų nuo 2 iki 28, Lakštingalų, Lauko, Ligoninės, Maironio, Melioratorių, Mėtų, V. Motvilos, Parko, Partizanų, Paupio, Pergalės, D. Poškos, Pušų, Pušyno, Rotušės gatvių, Respublikos gatvės neporinių numerių namų nuo 1 iki 25, porinių numerių namų nuo 20 iki 62, Rotušės, A. Sabaliausko, Šaltalankio, J. Šimkaus, Švyturio, Tylos, Tilto, Tujų, Vilniaus, Vytauto gatvių, Žemaitės gatvės porinių numerių namų nuo 24 iki 94, neporinių numerių namų nuo 5 iki 55, Žemosios, Žiedų gatvių, Agluonos g. Biržų k.  

1.3. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje – Vabalninko miesto, Ančiškių, Apušoto, Aukštuolių, Bartkūnų, Berčiūnėlių, Berniškių, Čypėnų, Čypiškio, Dačiūnų, Daržų, Daskapio, Daunorių, Deikiškėlių, Deikiškių, Dumbliūnų, Dvaržiškio, Džiugiškių, Eiminiškių, Geidžiūnų, Grikienų, Grubiškio, Gumbelių, Guodžių, Ilgalaukių, Inkūnų, Jasiuliškių, Jaunučių, Kateliškių, Kuprių, Lamokėlių, Lamokų, Laužų, Lebeniškių, Linaičių, Martišiūnų, Mediniškių, Medinų, Meilūnų, Mieliūnėlių, Mieliūnų, Mockūnų, Muimelio, Muimeliškių, Nariškių, Natiškių, Narvydiškių, Nausėdžių, Padagų, Padvariečių, Palaimos, Patatuliečių, Purvų, Puteliškių, Ramongalių, Remeikių, Savučių, Severiškio, Skaistbalio, Smilgiškio, Strazdžių, Sungailių, Svilių, Šalnių, Šukionių, Tribuliškių, Varteliškių, Veleniškių, Zaprutiškių, Žiliškių gyvenamųjų vietovių;

1.4. Biržų r. Germaniškio mokykloje-daugiafunkciame centre – Bobenėlių, Bobenų, Didžiosios Panemunės, Drabūnų, Germaniškio, Gužų, Jonavos, Kiauliškių, Kukulių, Linkiškių, Lukiškių, Mažosios Panemunės, Melėnų, Naujikų, Purviškių, Rindaugiškių, Rindaugų, Runikių, Serbentiškio, Spingučių, Straugalių, Suosto, Svidžių, Totorių, Žvejotgalos gyvenamųjų vietovių;

1.5. Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje – Biržų miesto Agaro, Astravo, Ateities, Atgimimo, Alksnyno, Ąžuolyno, J. Basanavičiaus, Begonijų, J. Bielinio, J. Biliūno, Bitės, Bičių, Biržų m. vienkiemių, S. Dagilio, B. Dauguviečio, Draugystės, Eglyno, Gaisrininkų, Gluosnių gatvių, J. Janonio aikšties, J. Janonio gatvės neporinių numerių namų nuo 29 iki 33, porinių namų numerių nuo 30 iki 36, Gvazdikų, Jaunimo, Jaunuolių, Jurginų, Kalno, Karaimų g. neporinių numerių nuo 1 iki 15, Kareiviškių, Kaštonų, Kelmynės, Kilučių, Kluono, Kooperatininkų, Latvygalos, Lelijų, Petro Ločerio, Liepalotų, Lieptų, Lietaus, Obelaukių, Obelų, Malūno, Maumedžių, Medelyno, Medžiotojų, Pakalnės, Pakalnučių, Palaukių, Paparčių, Pilies, Pirties, Putinų, J. Radvilos, Ramiosios, Reformatų, Respublikos gatvės porinių numerių namų nuo 2 iki 18, Rinkos, Rytų, Rudėnų, Ruoliškio, Salvijų, Saulės, Saulėtekio, Skratiškių, Smėlio, Senolių, Sodų, Sparnų, Strazdų, Stirnų, Šaltinio, Šermukšnių, Šviesos, Tuopų, Upės, Vakarų, Vėjo, Volungės, Vilties gatvių, Žibučių, Žilvičių, Žemaitės gatvės neporinių numerių namų nuo 1 iki 3, porinių numerių namų nuo 2 iki 22, Alyvų tak., Ąžuolų tak., Bičiulių tak., Gėlių tak., Jazminų tak., Lazdynų tak., Putino tak., Pušų tak., Rožių tak., Samanų tak., Saulės tak., Samanų tak., Sodžiaus tak., Širvėnos tak.,Vandens tak., Vartų tak., Vejos tak., Anglininkų, Aleknų, Benosiškio, Beržinių, Braškių, Buožiškių, Devynbalsių, Dirvonakių, Drąseikių, Gavėnų, Geidžiūnų, Iškonių, Izoniškio, Jukniškių, Kilučių, Kirbulių, Kutelių, Lyglaukių, Liesiškio, Mediniškių, Medžvalakių, Mikalavos, Mūrinės, Nastopiškio, Obelaukių, Ožkiniškio, Paežerių, Pamūriškio, Paskratiškių, Parovėjos, Pitiškio, Rinkuškių (J. Variakojo g.), Ruoliškio, Skratiškių, Skrebiškių, Skriaudupio, Stačkūnų, Svirgeliškių, Svirplėnų, Šimpeliškių, Šlyželių, Štakirių, Tarosiškių, Tauniūnų, Ubiškių, Užušilių, Varniūnų, Varnupių, Zastaučių gyvenamųjų vietovių;

1.6. Biržų rajono Kratiškių pagrindinėje mokykloje – Aulių, Baibokų, Bajoriškių, Berniškių, Butniūnų, Egerdiškio, Gaižiūnų, Gataučių, Jagaudžių, Javeniškių, Jokūbiškių, Kaukaragio, Kratiškių, Liepų, Mieliūnų, Misiškių, Naujikų, Nausėdžių, Pagavėnių, Pievnikų, Puodžiūniškių, Sidabriškių, Skamarakų, Šniukščių, Šukionių, Upeliškio, Užulieknio, Vaitkūnų, Zizonių gyvenamųjų vietovių;

1.7. Biržų rajono Medeikių pagrindinėje mokykloje – Akmeniškio, Apušynės, Brigiškių, Daukniškio, Dreiviškių, Dubriškio, Dvarioniškio, Grubiškio, Gudiškio, Ivaniškio, Juodžionių, Kacimiškio, Karališkių, Kašeliškių, Krasiškio, Latvelių, Mažutiškių, Medeikių, Migdoliškių, Olšynės, Paberžių, Pagervėlės, Pagervės, Parovėjos, Pajukiškio, Pelaniškių, Pladiškio, Perkūniškio, Racinavos, Smaltiškių, Skultiškių, Starklizdžio, Starkonių, Spalviškių, Šniūriškio, Tamošiūnų, Vinkšninių, Žirgeliškių gyvenamųjų vietovių;

1.8. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje – Nemunėlio Radviliškio miestelio, Apaščios, Antupės, Aspariškių, Beinoro, Bėčiūnų, Bėnupės, Bliūdžių, Briedžių, Brukų, Dauguviečių, Gerkių, Igaunų, Jasiškių, Jokūbiškio, Juljanavos, Kočėnų, Krauklių, Kuokaviečių, Lapakritos, Leitiškių, Ločerų, Ločių, Lujėnų, Lukėnų, Muoriškių, Nausėdžių, Nemunėlio, Pagojų, Pardambių, Parupės, Pučiakalnės, Pundurių, Putrinės, Rigmantiškių, Ruobežių, Rumbų, Sandariškių, Slimaniškių, Smaltiškių, Strelniekų, Šilagalos, Tabokinės, Totorkalnio, Upės Sėtos, Vaskališkių, Velykionių, Zabiškių, Zasiškių, Zėliškių gyvenamųjų vietovių;

1.9. Biržų rajono Pabiržės pagrindinėje mokykloje – Pabiržės miestelio, Balandiškių, Čeniškių, Dainiūnų, Daudžgirių, Daumėnų, Dirvoniškio, Dudoriškių, Gatavinos, Gerkiškių, Gražūsių, Gulbinų, Juodeišių, Kirdonėlių, Kirdonių, Kiršonių, Latveliškio, Likėnų, Naciūnų, Padaičių, Pagirių, Paringužių, Patatuliečių, Spalviškių, Šeškinės, Užugulbinės, Zakrių gyvenamųjų vietovių;

1.10. Biržų rajono Papilio pagrindinėje mokykloje – Papilio miestelio, Ageniškio, Akmenės I, Akmenės II, Akmeniškio, Andrišonių, Anglininkų (Daunojėlio g.), Apaščios, Ažubalio, Ąžuolynės, Balzieriškio, Baryškių, Beržynės, Bokiškių, Bruzgulių, Būginių, Čečiškių, Čižiškio, Diemedžių, Diliavos, Dilių, Dirvoniškio, Dukurnių, Eglynės, Einorių, Eiskudžių, Franciškio, Gačionių, Gaigalų, Gailių, Gajūnų, Galintiškio, Galvokų, Garjonių, Garšvių, Gaveniškio, Genių, Gervelėnų, Gikonių, Gilupio, Gydiškio, Glūdiškio, Gražiškių, Griaudzės, Griaužių, Gudelių, Ilgabradų, Jasiagirio, Jokniūnų, Jokūbiškių, Judiškio, Juozeliškių, Jurginiškio, Kadarų, Kalpokiškio, Kalpokų, Kapinės, Kaukališkio, Kaušiškių, Kerpiškių, Kemėnų, Kyliškių, Kojeliškio, Kraštų, Kuciūnų, Kučgalio, Kubilių, Kuprių, Kurklių, Kvedariškio, Kvetkų, Latvygalos, Laužadiškio, Lieknagalos, Mantvydiškio, Marmakiškio, Mažuikių, Medikių, Medžvalakių, Meldiškių, Miegonių, Mikališkio, Mikalaitiškių, Mikalių, Miliškių, Mitlanų, Neciūnų, Paąžuolės, Paberžinės, Pakriaušės, Pakvetkės, Palaidžios, Panerečio, Papilio, Pariškių, Parovėjos, Paškučių, Plepikių, Prūdelio, Puogeliškių, Purleškių, Pūtelių, Rimšių, Rodiškio, Roksalės, Roviškėlių, Roviškių, Ruškiškių, Satkūnų, Sauginų, Semeniškių, Serbentiškių, Skiltuvų, Skrebiškių, Simanių, Skrebiškio, Sližių, Smaliečių, Steponiškio, Sviesteliškio, Šakiškio, Šiekštininkų, Šiliškio, Šlėgeriškio, Šmylavietės, Šniurkiškių, Špygių, Vaivadynės, Valentų, Valiuliškių, Valkiškių, Vanagynės, Variakojiškių, Verdinės, Vėliškėnų, Vieščiūnų, Vijokliškio, Vileišiškių, Virškupėnų, Užnemunio, Užusienio, Žalgirio, Žaliosios, Žvagiučių, Žvirblių gyvenamųjų vietovių;

1.11. Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje – Bačiškių, Bikšių, Butautų, Dilių, Drabūnų, Dvargalių, Ginaičių, Grumšlių, Jackonėlių, Jackonių, Jokūbonių, Jonelių, Juostaviečių, Jukniškių, Kelmynės, Kuosių, Kuprėnų, Lapiškių, Legailių, Medinių, Morkūnų, Odmeniškio, Pačeriaukštės I, Pačeriaukštės II, Pagaičiškių, Pakarnių, Pasvaliečių, Pauperių, Putrių, Peikštenių, Peleniškių, Purviškių, Ratnikų, Smilgelių, Smilgių, Sodeliškių, Strėliškių, Šilėnų, Šarkynės, Tylinavos, Toliūnų, Triškių, Užubalių, Žvejotgalos gyvenamųjų vietovių.

2. Biržų rajono savivaldybės ir šalies (regiono) teritorijos priskiriamos:

2.1. Biržų mokyklai-darželiui „Vyturėlis“ – mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

2.2. Biržų jaunimo mokyklai – mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis.

3. Aptarnavimo teritorijos nepriskiriamos:

3.1. Biržų „Saulės“ gimnazijai – mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio ugdymo programą;

3.2. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai – mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio ugdymo programą.

4. Biržų mieste naujai suformuotos gatvės priskiriamos mokykloms, su kurių aptarnavimo teritorijomis jos ribojasi.

 

_________________