Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL DAINIAUS ŽALIMO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKU

 

2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1004
Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 10 punktu, 103 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 16 d. dekretą Nr. 1K-1852 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Dainių Žalimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Dainių ŽALIMĄ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininku.

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Loreta Graužinienė