STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. SV6-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                   Nora Skaburskienė

 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2015 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. SV6-45

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

601A40002

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2021 m. birželio 30 d.

612A51001

Burnos higiena

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2021 m. birželio 30 d.

653A51002

Burnos higiena

Utenos kolegija

2021 m. liepos 1 d.

653A52002

Odontologinė priežiūra

Utenos kolegija

2021 m. liepos 1 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653E40002

Maisto technologijos

Klaipėdos valstybinė kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653E42001

Maisto produktų technologija

Utenos kolegija

2021 m. liepos 1 d.

653E42002

Maisto technologija

Vilniaus kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653E43001

Maisto technologija

Kauno kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653E43002

Maisto sauga ir kokybė

Kauno kolegija

2021 m. birželio 30 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621X14008

Teatro meno pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2021 m. birželio 30 d.

612P12001

Archyvistika

Vilniaus universitetas

2018 m. liepos 1 d.

621P20001

Ryšiai su visuomene

Vilniaus universitetas

2018 m. liepos 1 d.

621P90003

Paveldo informacija ir komunikacija

Vilniaus universitetas

2018 m. liepos 1 d.

621P90004

Darnaus vystymosi komunikacija

Vilniaus universitetas

2018 m. liepos 1 d.

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612V70001

Kultūros paveldas

Europos humanitarinis universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V70002

Istorijos ir kultūros paveldas

Europos humanitarinis universitetas

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612W20001

Dizainas

Vilniaus dailės akademija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

612W20001

Dizainas

Vilniaus dailės akademija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

621W20001

Dizainas

Vilniaus dailės akademija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

621W20002

Kostiumo dizainas

Vilniaus dailės akademija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

612W20003

Kostiumo dizainas

Vilniaus dailės akademija

2021 m. rugpjūčio 31 d.

653W23001

Aprangos dizainas

Vilniaus kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653W23002

Šukuosenų dizainas

Vilniaus kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653W23005

Aprangos dizainas

Kauno kolegija

2018 m. birželio 30 d.

653W23007

Įvaizdžio dizainas

Vilniaus kolegija

2021 m. birželio 30 d.

653W23008

Įvaizdžio dizainas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2021 m. birželio 30 d.

612W30001

Muzikinis folkloras

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2021 m. birželio 30 d.

621W30001

Muzikinis folkloras

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. birželio 30 d.

612W30002

Muzikos teorija ir kritika

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2021 m. birželio 30 d.

621W30002

Muzikos teorija ir kritika

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2021 m. birželio 30 d.

653W31002

Populiarioji muzika

Vilniaus kolegija

2021 m. birželio 30 d.

612W37001

Muzikos technologijos

Kauno technologijos universitetas

2021 m. rugsėjo 1 d.

612W40001

Estrados menas

Šiaulių universitetas

2018 m. birželio 30 d.

621W43001

Vaizdo operatorius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. birželio 30 d.

612W43002

Kino dramaturgija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. birželio 30 d.

612W43004

Vaizdo operatorius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. birželio 30 d.

 

_______________________