NacionalinĖs ŽemĖs tarnybos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

įsakymas

DĖL 2014 M. VASARIO 28 D. NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. 1P-(1.3.)-65 „dėl VALSTYBINĖS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2000 M. birželio 19 D. ĮSAKYMO nr. 45 „DĖL SUTARTINIŲ TOPOGRAFINIŲ PLANŲ M 1:500, 1:1000, 1:2000 IR 1:5000 ŽENKLŲ“ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 1P-(1.3.)-503

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3.)-65 „Dėl Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstau 2.2 papunktį taip:

2.2. topografiniai planai gali būti parengti pagal Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ redakciją, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, ir šių topografinių planų topografiniai erdviniai objektai įkeliami į savivaldybių topografinių erdvinių duomenų rinkinius, jeigu šie topografiniai planai pateikti derinti savivaldybių institucijoms iki 2015  m. liepos 1 d.“

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Daiva Gineikaitė