UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašO pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams

patvirtinimo

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-430

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės“ padėties 44 straipsnio 2 dalimi ir Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 – 6 punktais:

1. Tvirtinu Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams (pridedama).

2Pavedu Užimtumo tarnybos Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

3Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr. V-430

 

 

PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS 2021 METAMS

 

 

Sektorius

Profesijos kodas pagal LPK (ISCO-08 versija)

Pavadinimas

 

 

Reikalavimai

Statyba

711208

Apdailos mūrininkas

 

711202

Plytų mūrininkas

 

711407

Betonuotojas

 

711405

Betono armatūrininkas

 

711911

Pastolininkas

 

711912

Pastolių statytojas

 

711919

Kelininkas

 

711916

Kelių remontininkas

 

711917

Asfaltuotojas

 

834204

Ekskavatoriaus mašinistas

 

712301

Tinkuotojas apdailininkas

 

712302

Tinkuotojas

 

713116

Apdailininkas

 

712401

Izoliuotojas

 

712403

Pastatų apšiltintojas

 

712407

Termoizoliacijos įrengėjas

 

712602

Vamzdyno montuotojas

 

712611

Vamzdžių klojėjas

 

712613

Vamzdynininkas

 

712623

Technologinių vamzdynų ir įrenginių montuotojas

 

712607

Vėdinimo vamzdyno montuotojas

 

712618

Vėdinimo sistemų šaltkalvis

 

712619

Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas

 

712622

Santechnikas

 

721206

Suvirintojas

 

721212

Suvirintojas elektra

 

721213

Suvirintojas dujomis

 

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

 

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

 

721403

Metalinių konstrukcijų montuotojas

 

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

 

721419

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

 

741101

Elektrikas

 

741102

Pastatų elektrikas

 

741104

Pastatų elektros instaliacijos elektrikas

 

834311

Automobilinio krano operatorius

 

Pramonė

742102

Elektroninės įrangos montuotojas

 

711911

Pastolininkas

 

711912

Pastolių statytojas

 

712401

Izoliuotojas

 

712402

Katilų ir vamzdžių izoliuotojas

 

712408

Hidroizoliacijos įrengėjas

 

712407

Termoizoliacijos įrengėjas

 

712404

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos izoliuotojas

 

712406

Katilų ir vamzdžių termoizoliacijos įrengėjas

 

712602

Vamzdyno montuotojas

 

712604

Dujų vamzdyno montuotojas

 

712605

Laivo vamzdyno įrengėjas

 

712607

Vėdinimo vamzdyno montuotojas

 

712611

Vamzdžių klojėjas

 

712613

Vamzdynininkas

 

712616

Laivo vamzdynininkas

 

712618

Vėdinimo sistemų šaltkalvis

 

712619

Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas

 

712622

Santechnikas

 

721206

Suvirintojas

 

721212

Suvirintojas elektra

 

721213

Suvirintojas dujomis

 

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

 

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

 

721403

Metalinių konstrukcijų montuotojas

 

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

 

721419

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

 

721418

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

 

721401

Metalo lakštų lenkėjas

 

721410

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

 

722324

Plataus profilio staklininkas

 

722329

Programinio valdymo staklių operatorius

 

722333

Frezuotojas

 

722344

Metalo apdirbimo staklių operatorius

 

722396

Automatinės staklių linijos operatorius

 

723348

Šaltkalvis suvirintojas

 

723302

Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas

 

723351

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

 

723361

Įrenginių surinkimo šaltkalvis remontininkas

 

741101

Elektrikas

 

742128

Automatikos įrangos elektrotechnikas

 

751126

Skerdikas

 

751104

Mėsininkas

 

751139

Mėsos išpjaustytojas

 

752325

Baldų gamybos mašinų operatorius

 

753113

Drabužių siuvėjas

 

753126

Siuvėjas

 

815301

Siuvimo mašinų operatorius

 

753402

Baldų apmušėjas

 

753404

Minkštųjų baldų apmušėjas

 

814204

Plastikų pjaustymo mašinų operatorius

 

814207

Plastikų ekstruzijos mašinų operatorius

 

814212

Plastikų laminavimo mašinų operatorius

 

814213

Plastikų formavimo mašinų operatorius

 

816080

Maisto produktų gamybos technologinės linijos operatorius

 

817125

Popieriaus rūšiuotojas

 

Paslaugos

833209

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę kvalifikaciją, arba periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba Europos Sąjungos narės išduota profesinė vairuotojo kortelė, arba vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95), arba pirmą kartą atvykstantiems užsieniečiams – Lietuvos Respublikoje įregistruotos profesinio mokymo įstaigos pažymą apie teorinės dalies išklausytus mokymus

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė

621005

Kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas

 

834108

Mechanizatorius

 

621007

Miško sodintojas

 

 

________________________