Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KREIPIMOSI Į lietuvos RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU SUteikti įGALIOJIMUS ewelinai Dobrowolskai

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. 529

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą, suteikti įgaliojimus Lietuvos Respublikos teisingumo ministrei Ewelinai Dobrowolskai pasirašyti Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                       Ewelina Dobrowolska