Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1023
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ – išdėstyti 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
3 priedas

 

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

 

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais, išskyrus MVA)

 

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

MVA

MVA

MVA

MVA

8,61

8,65

 

Pastabos:

1. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindas – bazinė mėnesinė alga.

2. Lentelėje vartojama santrumpa MVA – minimalusis valandinis atlygis.

––––––––––––––––––––