LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

DĖL JUODŲJŲ DĖMIŲ NUSTATYMO IR ŠALINIMO GATVĖSE IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE METODIKOS PATVIRTINIMO

 

 

2014 m.  rugsėjo  1  d. Nr. V-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 1.2 punktu,

tvirtinu Juodųjų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodiką (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                             Skirmantas Skrinskas