LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M.

GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 „DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. 1V-974

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą:

1. Papildau nauju 31 punktu:

 

„31.

Diplôme de français professionnel Diplomatie & relations internationales (DFP)

B1“

 

 

2. Buvusius 31–40 punktus laikau atitinkamai 32–41 punktais.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis