LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1462 „DĖL 2015–2025 METŲ TRANSPLANTACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1509

 

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u 2015–2025 metų transplantacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

 

7. Transplantacijos paslaugos plėtojamos šiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

 

Eil. Nr.

Transplantacijos rūšis

ASPĮ

VULSK

LSMULKK

1.

Inkstų

+

+

2.

Kepenų

+

+

3.

Širdies

+

+

4.

Plaučių

-

+

5.

Širdies ir plaučių komplekso

+

+

6.

Kasos ir inksto komplekso

+

-

7.

Kraujodaros kamieninių ląstelių

+

+

8.

Ragenos

+

+

9.

Kaulinio audinio*

+

+

* Kaulinio audinio transplantacijos taip pat atliekamos kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios turi licencijas atlikti šios rūšies transplantacijas.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,                                                                                            Bronius Markauskas

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą