Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO 2020–2022 METAMS TVARKARAŠČIO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 9 d. Nr. 1044

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštį (pridedama).

2. Nustatyti, kad gaminant šiuo nutarimu patvirtintame tvarkaraštyje nustatytus metinius elektros energijos gamybos kiekius, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų laimėtojams planuojamos skirti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos 12 metų laikotarpiu sudaro iki 146 mln. eurų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1044

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO 2020–2022 METAMS TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono pradžia

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione planuojamas paskirstyti metinis elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kiekis

1.

2020 m. gegužės 29 d.

0,7 TWh

2.

2021 m. balandžio 6 d.

0,7 TWh

3.

2022 m. balandžio 19 d.

0,7 TWh

 

Pastaba. Lentelėje nurodytą skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dieną Valstybinė energetikos reguliavimo taryba savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie planuojamą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną.

––––––––––––––––––––