LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SpREndimas

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMŲ NUTRŪKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR ŠIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO MANDATO NAUJAM SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUI PRIPAŽINIMO

 

2017 m. gegužės 10 d. Nr. Sp-106

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 89 straipsnio 1 dalimi,

n u s p r e n d ž i a:

1. Patenkinti savivaldybės tarybos nario rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą:

Ligitos GIRSKIENĖS – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Puteikis plius“ iškeltų kandidatų sąrašą.

2. Pripažinti negaliojančiu šio sprendimo 1 punkte nurodyto savivaldybės tarybos nario pažymėjimą Nr. 152010.

3. Pripažinti, kad, savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas:

Dainius ŠPUČYS – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Puteikis plius“ iškeltų kandidatų sąrašą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                            Zenonas Vaigauskas