VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. BV-22/V1-75 „DĖL 2021 M. VERTINAMŲ GLOBOS CENTRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. BV-117/V1-316

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV-134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2 papunkčiu,

pripažįstame netekusiu galios 2021 m. vertinamų globos centrų sąrašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BV-22/V1-75 „Dėl 2021 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo“, 20 punktą. 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Ilma Skuodienė

 

Direktorius                                                                                                                Alvydas Masiulis