ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 8 d. Nr. A-1267

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai eismo tvarkaraštį, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ 11 priedu, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                          Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo

Nr. A-1078

11 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo

Nr. A-1267 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–VOVERIŠKIAI–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.35

7.22

7.25

8.05

11.30

12.05

13.00

14.22

14.30

15.22

15.30

16.17

17.20

17.53

Turgus (netarifinė stotelė)

6.40

7.17

7.30

8.00

11.35

12.00

13.35

14.17

14.35

15.17

15.35

16.12

17.25

17.48

Vijoliai (prie Šiaulių kaimiškosios seniūnijos)

-

-

7.40

-

-

-

-

14.10

-

15.10

-

-

-

-

Voveriškiai

6.50

7.07

7.48

7.50

11.45

14.50

13.45

14.02

14.45

15.02

15.45

16.02

17.35

17.38

Kupriai

6.57

7.00

-

-

-

-

13.52

13.55

14.52

14.55

15.52

15.55

 

 

 

PASTABOS. Maršruto reisais važiuojama visus metus darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai, reisų trasos ilgiai:

1. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Kupriai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 6.35 val., 15.30 val. – 24,10 km;

2. reiso Šiauliai–Vijoliai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 7.25 val. – 19,00 km;

 

3. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 11.30 val., 17.20 val. – 17,10 km;

4. reiso Šiauliai–Voveriškiai–Kupriai–Voveriškiai–Vijoliai–Šiauliai, kai autobusas iš Šiaulių autobusų stoties išvažiuoja 13.00 val., 14.30 val. – 25,80 km.

 

___________________________