LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2017 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. kovo 22 d. Nr. V-189

Vilnius

 

 

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 83 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgdama į Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

 

T v i r t i n u pridedamas:

 

1. Studentų, priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, normines universitetinių studijų kainas;

 

2. Studentų, priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, normines koleginių studijų kainas.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189 

 

Studentų, priimamų 2017 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės universitetinIŲ studijų kainos

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

antroji studijų pakopa

trečioji studijų pakopa

profesinės studijos

rezidentūra

kitos studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Istorijos, archeologijos, filosofijos, teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, visuomeninės geografijos, informacijos paslaugų, komunikacijos, leidybos, žurnalistikos studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1268

845

2262

1508

8223

5482

 

 

 

 

2

Matematikos mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto studijų kryptys

1548

1032

2542

1695

8223

5482

 

 

 

 

3

Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos studijų kryptys

1879

1253

2873

1915

8223

5482

 

 

 

 

4

Architektūros, kraštovaizdžio architektūros studijų kryptys, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono studijų kryptys

2242

1495

3236

2157

8223

5482

 

 

2242

1495

5

Medicinos studijų kryptis, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė

2677

1785

3671

2447

8223

5482

5269

 

 

 

6

Dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo, odontologijos studijų kryptys

3247

2165

4241

2827

8223

5482

5839

3893

7

Muzikos studijų kryptis

5298

3532

6292

4195

8223

5482

 

 

8

Pilotų rengimo studijos

11576

7717

12570

8380

8223

5482

 

 

 

 

_______________________

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-189

 

Studentų, priimamų 2017 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės KOLEGINIŲ studijų kainos

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

profesinės studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1073

715

 

 

2

Gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos technologijas), žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijos mokslų studijų krypčių grupės

1386

924

 

 

3

Medicinos technologijų studijų kryptis, veterinarijos mokslų, ugdymo mokslų, humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės

1732

1155

1732

1155

4

Teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, visuomenės saugumo studijų kryptys

2315

1543

 

 

5

Muzikos studijų kryptis

4344

2896

 

 

______________________