ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 2 d. Nr. A-1394

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščius, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ 2 ir 7 priedais, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                          Gipoldas Karklelis


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo

Nr. A-1078

2 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymo

Nr. A-1394 redakcija)

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–BUBIŲ SODAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

EISMO TVARKARAŠTIS NUO BALANDŽIO 1 D. IKI SPALIO 31 D.

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

8.00

9.20

16.20

17.40

20.00

21.20

Lieporiai

8.12

9.08

16.32

17.28

20.12

21.08

Beržynė

8.15

9.06

16.35

17.26

20.15

21.06

Aukštelkė

8.18

9.03

16.38

17.23

20.18

21.03

Meškiai

8.21

9.00

16.41

17.20

20.21

21.00

140 km

8.23

8.57

16.43

17.17

20.23

20.57

Sodai per Bubius

8.25

8.55

16.45

17.15

20.25

20.55

Bubių tvenkinys

8.27

8.53

16.47

17.13

20.27

20.53

Bubių miestelis

8.30

8.50

16.50

17.10

20.30

20.50

Bubių sodai

8.33

8.47

16.53

17.07

20.33

20.47

S. b. „Jazminas“

8.35

8.45

16.55

17.05

20.35

20.45

S. b. „Svarainis“

8.36

8.44

16.56

17.04

20.36

20.44

Jovaro sodai

8.38

8.42

16.58

17.02

20.38

20.42

Kriešės sodai

8.40

8.40

17.00

17.00

20.40

20.40

PASTABA. Maršrutu važiuojama kiekvieną dieną.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bubių sodai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 38,8 km.

 

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–BUBIAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

EISMO TVARKARAŠTIS NUO LAPKRIČIO 1 D. IKI KOVO 31 D.

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.40

7.45

20.00

21.15

Lieporiai

6.52

7.32

20.12

20.52

Beržynė

6.55

7.30

20.15

20.50

Aukštelkė

6.58

7.27

20.18

20.47

Meškiai

7.01

7.24

20.21

20.44

140 km

7.03

7.22

20.23

20.42

Sodai per Bubius

7.05

7.20

20.25

20.40

Bubių tvenkinys

7.07

7.18

20.27

20.38

Bubių miestelis

7.10

7.15

20.30

20.35

PASTABA. Maršrutu važiuojama kiekvieną dieną.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bubiai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 30,8 km.

_____________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

7 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A-1394 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–RADVILIŠKIS–ŠIAULIAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.35*

7.35*

6.50*

8.00*

8.05

9.20

9.45

11.00

10.45

11.52

11.30

12.35

12.40*

13.40*

Šniūraičiai

6.50*

7.20*

7.05*

7.40*

8.20

9.05

10.00

10.45

11.00

11.32

11.45

12.20

12.55*

13.25*

Kutiškiai

6.55*

7.15*

7.10*

7.35*

8.25

9.00

10.05

10.40

11.05

11.27

11.50

12.15

13.00*

13.20*

Radviliškis

7.05*

7.05*

7.20*

7.30*

8.35

8.50

10.15

10.30

11.15

11.22

11.55

12.05

13.10*

13.10*

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

13.30

14.35

14.25

15.30

15.35*

17.00*

17.20*

18.40*

-

-

-

-

-

-

Šniūraičiai

13.45

14.15

14.40

15.15

15.50*

16.45*

17.35*

18.25*

-

-

-

-

-

-

Kutiškiai

13.50

14.10

14.45

15.10

15.55*

16.40*

17.40*

18.20*

-

-

-

-

-

-

Radviliškis

14.00

14.05

14.55

15.00

16.05*

16.30*

17.50*

18.10*

-

-

-

-

-

-

 

PASTABOS:

1. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršrutu keleiviai vežami maršrutinių taksi sąlygomis (netaikomos transporto lengvatos), išskyrus reisus, pažymėtus žvaigždutėmis (*).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Radviliškis–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 48 km.

 

____________________________