LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL SUTEIKIAMŲ KVALIFIKACIJŲ IR STUDIJŲ KRYPČIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VYKDOMOS TRUMPOSIOS STUDIJOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. liepos 14 d. Nr. V-1065

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 11 dalį,

 

t v i r t i n u Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašą:

 

1. Svetingumo paslaugų administratorius (Turizmo ir poilsio studijų kryptis);

 

2. Maitinimo paslaugų administratorius (Turizmo ir poilsio studijų kryptis);

 

3. Kelionių vadovas (Turizmo ir poilsio studijų kryptis).

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius