LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL ERIKOS LEONAITĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERE

 

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. XIV-719

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 7 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 2021 m. lapkričio 17 d. potvarkį Nr. PP-69 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus kandidatūros teikimo“, nutaria:

 

1 straipsnis.

Skirti Eriką Leonaitę Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.

 

2 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 7 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen