NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL paraiškos IŠDUOTI LEIDIMĄ PIRKTI NEDENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO, paraiškos IŠDUOTI LEIDIMĄ PIRKTI IR NAUDOTI DENATŪRUOTĄ ETILO ALKOHOLĮ, paraiškos IŠDUOTI LEIDIMĄ NAUDOTI DENATŪRUOTĄ ETILO ALKOHOLĮ, paraiškos papildyti leidimą, paraiškos patikslinti leidimą FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. T1-347

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u  pridedamas:

1.1. Paraiškos išduoti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio formą;

1.2. Paraiškos išduoti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį formą;

1.3. Paraiškos išduoti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį formą;

1.4. Paraiškos papildyti leidimą formą;

1.5. Paraiškos patikslinti leidimą formą.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. T1-280 „Dėl Paraiškos išduoti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, Paraiškos išduoti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos išduoti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos papildyti leidimą, Paraiškos patikslinti leidimą formų patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                               Inga Juozapavičienė